• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  970169717
 • Antall ansatte
  2844
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Stange kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Storgata 45
  2335  STANGE

Stange kommune oppføring hos:

Stange kommune

Stange er en kommune liggende på østsiden av Mjøsa i Hedmark. I nord grenser den mot Hamar og Løten, i øst mot Våler og Åsnes, i sør mot Nord-Odal og Eidsvoll. I Mjøsa grenser Stange mot Ringsaker, Østre Toten og Eidsvoll. Stange er den største jordbrukskommunen i Hedmark.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Er du en lønningskonsulent med øye for skalerbare løsninger?

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Mange tar det for gitt å få riktig lønn til rett tid, men det er ikke en selvfølge. Bak denne tilsynelatende enkle aktiviteten ligger det komplekse prosesser hvor ulike data må samarbeide for å sikre riktig resultat. Som lønnskonsulent vil du spille en viktig rolle i å sikre at ansatte i Stange kommune mottar riktig lønn til rett tid. Vi tror at du vil triv…

Vi søker helsesykepleier 

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barn og ungdom er fremtiden. Som helsesykepleier spiller du en viktig rolle i å bidra til en trygg og støttende oppvekst, der barn og ungdom kan utforske verden innenfor trygge rammer.  Ditt ansvar som helsesykepleier er å fremme den individuelle helsen til barn og ungdom, ved å styrke deres evne til å mobilisere egne ressurser og styrker. Dette inkluderer…

Noe for deg? To ledige undervisningsstillinger på Stange skole!

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stange skole søker engasjerte og dyktige klasseledere til to faste undervisningsstillinger fra august 2024. Stange skole har også ledig kortere vikariater. Stange skole er en av Stange kommunes største barneskoler med over 380 elever og ca 55 ansatte. Stange skole ligger sentralt i Stange sentrum. Vi er en skole i vekst og i løpet av neste skoleår starter …

Vi søker sykepleiere!

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi i Helsetjenester i hjemmet har ledige stillinger for sykepleiere! Vi kan tilby forskjellige stillingsstørrelser fra 85-100% med vakter på dag, kveld og arbeid hver 3. helg. Med andre ord slipper du tredelt turnus!  Helsetjenester i hjemmet er inndelt i fire soner etter geografi med spesialiserte arbeidslag innen demens og lindrende behandling. Tjenesten…

Sykepleier uten nattevakter

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bli en del av vårt inspirerende og dynamiske miljø! Vi i Stange helse- og omsorgssenter søker en dedikert sykepleier med et hjerte for omsorg og lidenskap for klinisk sykepleie. Høres dette ut som deg? Da ønsker vi å høre fra deg. Vi er stolt over å være en av Stange kommunes største virksomheter, med over 100 institusjonsplasser og 10 heldøgsbemannede o…

Sommervikar BPA (brukerstyrt personlig assistanse)

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om brukerstyrt personlig assistanse (BPA): BPA en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedset…

Vi søker fagutviklingssykepleier!

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en sykepleier med høyt faglig engasjement? Da kan du være den rette for oss. Helsetjenester i hjemmet består av flere enheter, blant annet hjemmesykepleie, dagaktivitetstilbud,  bofellesskap for personer med demens, fengselshelsetjeneste og BPA. Vi arbeider målrettet med kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling. Satsingsområder er blant annet helse- …

Vi søker etter pedagogisk leder som vil bety noe ekstra for våre barn!

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barnehagesektoren i Stange kommune er i god utvikling. Barnehage og skole har deltatt i fylkeskommunens satsing på Kultur for læring og et godt inkluderende barnehagemiljø, med fokus på at vi skal ha en pedagogisk praksis med profesjonelle voksne. Barna i Stange skal kunne vokse opp i den beste kulturen for læring og utvikling. I Stange kommune er det 9 pri…

Vi søker stabile ferievikarer til vårt  produksjonskjøkken!

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Produksjonskjøkkenet leverer mat til kommunens botilbud og til hjemmeboende som mottar mat etter vedtak. Det produseres i overkant av 400 to-retters middager etter kok/kjøl-metoden. Lunsj og tørrmat til avdelinger besørges av produksjonskjøkkenet. I tillegg drifter produksjonskjøkkenet flere mindre kjøkken og kantiner og har ansvar for matombringingstjenest…

Tilrettelagte tjenester søker etter engasjerte sommerferievikarer! 

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du en meningsfylt jobb i sommer? Vi i Tilrettelagte tjenester (TT) søker sommerf erievikarer som ønsker å jobbe i forbindelse med vår sommerferieavvikling 2024. Som ansatt i Tilrettelagte tjenester vil du være med på å gi andre en bedre hverdag, samtidig som du gir deg selv muligheten for å ha en spennende arbeidshverdag med varierte og utfordrende…

Tilrettelagte tjenester søker tilkallingsvikarer

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du en meningsfylt jobb?  Tilrettelagte tjenester (TT) søker tilkallingsvikarer for arbeid på dag, kveld og natt i ukedager samt helg og høytider. Som ansatt i TT vil du være med på å gi våre tjenestemottakere en bedre hverdag og gi deg selv muligheten for å ha en spennende arbeidshverdag med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Tilrettelagte tjen…

Ønsker du å være tilkallingsvikar i Stangeskolen?

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dette er en fellesannonse der du som ønsker å være tilkallingsvikar i Stange kommune kan melde din interesse. Vi søker deg som ønsker å være tilkallingsvikar i Stangeskolen i kortere og lengre vikariater. Vi ønsker fortrinnsvis søkere med godkjent lærerutdanning, og det vil variere hvilke undervisningsfag og undervisningsnivå det er behov for. Søkere som gå…

Vi søker tilkallingsvikarer i våre barnehager!

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dette er en fellesannonse der du som ønsker å være tilkallingsvikar i Stange kommune kan melde din interesse. Vi søker deg som ønsker å være tilkallingsvikar i våre kommunale barnehager i kortere og lengre vikariater. Vi ønsker fortrinnsvis barne- og ungdomsarbeidere, men personer uten fagutdanning kan også søke. Dersom din søknad er av interesse for tilka…