• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  872418032
 • Antall ansatte
  3082
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Rana kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Rådhusplassen 2
  8622  MO I RANA

Rana kommune oppføring hos:

Rana kommune

Rana er en kommune i landskapet Helgeland i Nordland fylke. Den grenser i nord mot Meløy, Beiarn og Saltdal, i sør mot Hemnes og Leirfjord, i vest mot Nesna, Lurøy og Rødøy, og i øst mot Sverige. I nord-sør retning knytter E6 kommunen sammen med Bodø i nord og Trondheim i sør.


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Vil du utgjøre en forskjell for kommende generasjon?

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ytteren barneskole ligger 6 km nordvest for Mo i Rana sentrum. Skolen har pr. i dag 230 elever. Skolens visjon: Elevens læring er i sentrum - vi ønsker daglig å bidra til at eleven blir den beste utgaven av seg selv. På Ytteren barneskole skal alle få være den de er.  Beliggenheten gir gode og varierte muligheter for å drive uteundervisning i naturskj…

Fysioterapeut

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved rehabiliteringstjenesten er det ledig 100% fast stilling som fysioterapeut, fra dags dato. Rehabiliteringstjenesten skal gi personer med funksjonsutfordringer mulighet til å oppnå best mulig funksjonsevne, selvstendighet og samfunnsdeltakelse. Tjenesten skal fremme helse og livskvalitet, der aktivitet og egenmestring står sentralt. Arbe…

Sykepleier

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester er en fagavdeling i helse- og omsorgssektoren. Avdelingen yter blant annet tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgs-tjenester. Om tiltaket: Rana kommune og Hemnes kommune samarbeider med Helgelandssykehuset HF Mo i Rana om utvikling av et varig og robust FACT-team. FACT-teamet er et fleksibe…

Helsefagarbeider vikariat

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for tjenester i sykehjem, korttidsopphold, døgnrehabilitering, kommunalt øyeblikkelig hjelp-opphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca. 400 dyktige medarbeidere. Nå vil vi ha deg med på laget! Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Vi skal sørge f…

Nattsykepleier, evt. helsefagarbeider i vikariat

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for tjenester i sykehjem, korttidsopphold, døgnrehabilitering, kommunalt øyeblikkelig hjelp-opphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca. 400 dyktige medarbeidere. Nå vil vi ha deg med på laget! Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Vi skal sørge f…

Barnevernkurator/saksbehandler

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barneverntjenesten er en del av Barn og familieavdelingen, som består av helsesøstertjenesten, familietjenesten, kommunepsykolog og rådgivere. Barneverntjenesten har for tiden 26 fagstillinger, i tillegg til merkantilt ansatte, juridisk rådgiver og veiledere knyttet til Familietjenesten. Barnevernet er inndelt i tre team, Mottak/undersøkelsesteam, tiltaks…

Badebetjent

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bydrift er en av fire avdelinger i tekniske tjenester. Avdelingen har et bredt ansvarsområde og består av fire seksjoner: Samferdsel, park og idrett, Brann og redning, Moheia fritidspark og Vann og avløp. Seksjon forfritidsparker har ansvaret for skoleundervisning i svømming for alle barne- og ungdomsskolene i Rana kommune. Seksjonen har også ansvaret for…

Helsefagarbeider, natt

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøterapeutisk avdeling gir tjenester til personer med psykisk og fysisk funksjonshemming. Vi gir tilrettelagte tjenester i døgnbemannede omsorgsboliger, miljøtjeneste, dag- og arbeidstilbud, avlastning og støttekontakt. Vår målsetting er å bidra til at den enkelte har en aktiv og meningsfull hverdag, hvor trivsel, selvbestemmelse, tillitsskapende arbeid …

Helgestillinger for helsepersonell/studenter

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagavdeling hjemmebaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester er en døgntjeneste som legger til rette for at innbyggerne i Rana kommune kan være mest mulig selvhjulpen og bo hjemme så lenge som mulig. Ved hjemmetjenesten vest avdeling 2 er fra dags dato ledig: 3 x 15 -30% – stillingsprosent etter eget ønske, fast helgestilling for helsepersonell/ s…

Vernepleier vikariat

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en egen fagavdeling innen helse og omsorg. Avdelingen yter tjenester til utviklingshemmede og funksjonshemmede personer hjemlet i Lov om kommunale omsorg og helsetjenester som bidrar til at innbyggere med funksjonshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. MTA er inndelt i tre tjenesteområder; …

Undervisningsstillinger ved Utskarpen barne- ungdomsskole (2020/126)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Utskarpen barne- og ungdomsskole er det ledig 4 faste undervisningsstillinger fra og med 01.08.2020: Arbeidsoppgaver stilling 1 (100%): Undervisning og kontaktlæreransvar på ungdomsskoletrinnet. Undervisning primært i matematikk og naturfag, men også i andre fag ut fra kompetanse. Skolen er dysleksivennlig og vektlegger god tilrettelagt …

Miljøarbeider natt, Heimengveien 31, MTA (2020/114)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2. gangs utlysning Miljøterapeutisk avdeling Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en fagavdeling innen kommunens helse og omsorgstjenester. Avdelingen yter tjenester hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven som bidrar til at innbyggere med utviklingshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. Vi har organisert fagavdelingen i tre …