• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  872418032
 • Antall ansatte
  3082
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Rana kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Rådhusplassen 2
  8622  MO I RANA

Rana kommune oppføring hos:

Rana kommune

Rana er en kommune i landskapet Helgeland i Nordland fylke. Den grenser i nord mot Meløy, Beiarn og Saltdal, i sør mot Hemnes og Leirfjord, i vest mot Nesna, Lurøy og Rødøy, og i øst mot Sverige. I nord-sør retning knytter E6 kommunen sammen med Bodø i nord og Trondheim i sør.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Undervisningsstillinger for skoleåret 2024-2025

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ranaskolen har for skoleåret 2023-2024 behov for å styrke laget både med lærere, fagarbeidere og assistenter. Grunnskolene i Rana kommune har drevet skolebasert kompetanseutvikling over flere år, med stort felles fokus på tidlig innsats samt god tilpasset, relevant og variert opplæring. Ranaskolen består av to 1-10 skoler, fem 1-7 skoler og en 8-10 skole som…

Fagarbeidere og assistenter for skoleåret 2024-2025

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ranaskolen har for skoleåret 2023-2024 behov for å styrke laget både med lærere, fagarbeidere og assistenter. Grunnskolene i Rana kommune har drevet skolebasert kompetanseutvikling over flere år, med stort felles fokus på tidlig innsats samt god tilpasset og variert opplæring. Ranaskolen består av to 1-10 skoler, fem 1-7 skoler og en 8-10 skole som samlet ha…

Vernepleier/sykepleier

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du noen gang lurt på hvordan det er å arbeide med miljøterapi? Kom å prøv flotte arbeidshverdager, med trivelige kollegaer som bidrar til livsglede og mestring for enda triveligere mennesker!    Lillebasen ønsker seg en hyggelig og motivert kollega i: - 100% miljøterapeutstilling vikariat fra dags dato til 30.03.2025. Er det ønske om mindre sti…

Driftsoperatører vann og avløp

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nå kan du bli en del av Ranas viktigste næringsmiddelbedrift og største miljøbedrift. Ved Mo i Rana Bydrift, seksjon for vann og avløp, har vi ledig to faste stillinger i 100 prosent: Driftsoperatør vannbehandlingsanlegg: Arbeidsoppgavene består i hovedsak av drift og vedlikehold av prosessanlegg for vannbehandling, i tillegg til noe arbeid på lednin…

Lærling IT-driftsfaget

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rana kommune er i vekst og trenger deg! Ønsker du en spennende læretid med varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø? Vi har ledige lærlingeplasser innen IT-driftsfaget I Rana kommune legger vi til rette for at du får relevant teoretisk og praktisk kunnskap. Her kan du bidra med dine kunnskaper og ideer. Som lærling samarbeider du mye med din…

Lærling barne- og ungdomsarbeiderfaget

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rana kommune er i vekst og trenger deg! Ønsker du en spennende læretid med varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø? Vi har ledige lærlingeplasser innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. I Rana kommune legger vi til rette for at du får relevant teoretisk og praktisk kunnskap. Her kan du bidra med dine kunnskaper og ideer. Som lærling samarbeid…

Helsefagarbeider/ Elev i helsefag

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester er en fagavdeling i helse- og omsorgsavdelingen. Avdelingen yter blant annet tjenester innen fagfeltene rusarbeid og psykisk helsearbeid. Ved Enga bofellesskap er det ledig 78,87% fast stilling på natt som helsefagarbeider eller elev i helsefag fra 01.05.2024.  Elev i helsefag ansettes i midlertidig…

Helsefagarbeider

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Talvikparken bosenter  ligger sentralt i Mo i Rana. Bosenteret har 20 leiligheter og mange spennende faglige utfordringer. Vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og har alltid beboeren i fokus. I tillegg til fast bemanning på huset, som i hovedsak består av fagarbeidere, er sykepleiere fra hjemmesykepleien i boligen etter behov.    Vi har led…

Undervisningsstilling

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rana Voksenopplæring holder til i Strandgata i sentrum av Mo i Rana, med gangavstand til sentrum og kollektivtransport. Voksenopplæringen består av administrasjon ved seksjonsleder i 100% stilling og merkantil medarbeider i 50% stilling, samt 8 undervisningsstillinger fordelt på spesialpedagogisk avdeling, norskkurs og grunnskole. Vi jobber i et hektisk, men…

Sykepleier

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Selfors sykehjem, Solstua er det ledig 80-100% fast stilling som sykepleier, fra 01.05.2024. Om avdelingen: Solstua er en demenspost med 20 beboere. Avdelingen har tre enheter med 8+6+6 beboere. Vi har mange spennende faglige utfordringer og driver aktivt med utvikling av fagkompetanse på tvers av yrkesgruppene. Vi har et godt arbeidsmilj…

Sykehjemslege vikariat

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser hele året! Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og syd. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt. Rana er vertskommune for Mo Industripark, en av landets største og grø…

Barnehageassistent

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Langnes Barnehage har 65 barn i alderen 0-6 og 18 ansatte med ulik alder og erfaring. Vi er godt organisert i avdelinger og grupper. Ute har vi fine muligheter med egen skog, grillkøte og turområde like utenfor porten. Innemiljøet byr på mange rom og ulike aktiviteter. Med utgangspunkt i barns læring gjennom utforsking og samhandling, legger vi til rette …

Pedagogisk leder / barnehagelærer

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Langnes Barnehage har 65 barn i alderen 0-6 og 18 ansatte med ulik alder og erfaring. Vi er godt organisert i avdelinger og grupper. Ute har vi fine muligheter med egen skog, grillkøte og turområde like utenfor porten. Innemiljøet byr på mange rom og ulike aktiviteter. Med utgangspunkt i barns læring gjennom utforsking og samhandling, legger vi til r…

Avdelingsleder

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du en spennende, utfordrende og givende arbeidshverdag?  Ved innsatsteam for hverdagsrehabilitering er det ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder, fra 01.06.2024. I tillegg til å være avdelingsleder, vil du også ha direkte pasientrelaterte oppgaver. Innsatsteamet er en avdeling med høy tverrfaglig kompetanse og et trivelig …

Helsefagarbeider natt

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Ved ytteren bosenter er det ledig 50,7 % fast stilling som helsefagarbeider, fra 01.06.2024. Ytteren bosenter tilhører hjemmebaserte tjenester. Bosenteret har 20 beboere og mange spennende faglige utfordringer. I tillegg til stasjonær bemanning bistår personell fra Demenslaget etter behov. Vi stiller høye krav til tjenesten og har alltid…

Helse og sosialassistent

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Lillebasen/Nygaardsvoldsgt 30 er det ledig 100% fast stilling helse og sosialassistent fra 01.04.2024   Arbeidsområde / arbeidsoppgaver: • Medisinutdeling • Følge opp beboere i forhold til mestring av dagliglivet • Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid ifht. beboere • Kartlegge behov, utarbeide mål og tiltaksplaner • Samarb…

Avdelingsleder

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du en spennende, utfordrende og givende arbeidshverdag?  Ved tildelingskontoret er det ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder, fra 01.06.2024. Kommunes helse- og omsorgsavdeling består av 5 fagavdelinger; miljøterapeutisk avdeling, avdeling for hjemmebaserte tjenester, avdeling for institusjonstjenester, avdeling for psykisk h…

Helsefagarbeider natt

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmebaserte tjenester er en døgntjeneste der vi legger til rette for hjemmeboende i alle aldersgrupper og pasientgrupper skal være mest mulig selvhjulpne og kunne bo hjemme så lenge som mulig. Tilpassede tjenester, hverdagsrehabilitering og -mestring som arbeidsmetode, velferdsteknologi og digitale løsninger er noen av verktøyene vi benytter…

Ferievikarer - helsefaglig utdanning og ufaglærte

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

For at våre ansatte i seksjon for boligtjenester og krisesenter skal få en velfortjent ferie har vi behov for ferievikarer sommeren 2024. Vi avvikler hovedferie i uke 26-33 og søker vikarer for arbeid i døgnbemannede boliger (rus/psykisk helse) og krisesenter. Arbeidsoppgaver: - Miljøterapeutisk oppfølging av beboere ut fra den enkeltes behov. - Vei…

Helsefagarbeider natt

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmebaserte tjenester er en døgntjeneste der vi legger til rette for hjemmeboende i alle aldersgrupper og pasientgrupper skal være mest mulig selvhjulpne og kunne bo hjemme så lenge som mulig. Tilpassede tjenester, hverdagsrehabilitering og -mestring som arbeidsmetode, velferdsteknologi og digitale løsninger er noen av verktøyene vi benytter…

Sykepleier

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved hjemmebaserte tjenester Vest 1 har vi ledig:  100% fast stilling som sykepleier fra 01.04.2024 og  100% fast stilling som sykepleier fra 01.05.2024   Kort informasjon om avdelingen Hjemmebaserte tjenester er en døgntjeneste der vi legger til rette for at hjemmeboende pasienter i alle aldersgrupper skal være mest mulige selvhjulp…

Helge/rekrutteringsstillinger

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du glad i mennesker, er faglig engasjert, ser muligheter, er opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere? Vi ønsker oss flere engasjerte medarbeidere i et miljø med fokus på utvikling, hverdagsmestring og personsentrert omsorg. Er du den vi leter etter? Ved Ytteren sykehjem har vi ledig: Helge-/rekr…

Driftstekniker

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rana kommune - Nord-Norges tredje største kommune med 26 000 innbyggere ligger ypperlig plassert med nærhet til både fjell og fjord. Her er gode kommunikasjoner med flyplass, jernbane, hovedtrafikkåren E6 gjennom Nordland og med noen få mils avstand til Sverige. Byen har et allsidig kulturliv med teater, et utmerket ballettmiljø, et rikt musikkliv og gode fr…

Sykepleier 1

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmebaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester er en døgntjeneste som legger til rette for at innbyggerne i Rana kommune kan være mest mulig selvhjulpen og bo hjemme så lenge som mulig. Hjemmetjenesten har ansvaret for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. I hjemmetjenesten øst 1  er det et faglig dyktig og trivelig miljø som søker ny kollega. Hos…

Helsefagarbeider

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for institusjonstjenester  har ansvar for tjenester i sykehjem, korttidsopphold, døgnrehabilitering, kommunalt øyeblikkelig hjelp-opphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca. 400 dyktige medarbeidere. Vår visjon er åpenhet- respekt – samarbeid og tillit. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldø…

Helsefagarbeider

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmebaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester er en døgntjeneste som legger til rette for at innbyggerne i Rana kommune kan være mest mulig selvhjulpen og bo hjemme så lenge som mulig. Hjemmetjenesten har ansvaret for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. I hjemmetjenesten øst 2  er det et faglig dyktig og trivelig miljø som søker ny kollega. Hos…

Avdelingsleder

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rana kommune møter nå omfattende demografiske endringer med flere eldre og færre innbyggere i yrkesaktiv alder. Dette utfordrer helse- og omsorgstjenestene. I tillegg øker behovet for tjenester på flere områder samtidig som antall brukere med sammensatte behov øker. Sektoren har flere eldre bygg med stort renoveringsbehov. I 2022 ble det bestilt en grundig a…

Miljøarbeider

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Kort informasjon om avdelingen Gardsbakken 4A er en bolig i miljøterapeutisk avdeling som yter avlastningstjenester til familier med barn og unge med omfattende omsorgsbehov   Ved Gardsbakken 4A har vi ledig;    - 80 % fast stilling som miljøarbeider    Arbeidsområde / arbeidsoppgaver: Bidra til mestring, utvikling og god li…

Fastlegehjemler

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fastleger Rana åpner helt nytt legekontor 02.04.24, og Rana kommune søker i den forbindelse etter 3 fastleger. Legekontoret drives av Capio Fastleger AS, et søsterselskap til Volvat Medisinske Senter, og har 9 fastleger. Fastleger Rana har som målsetning å være Norges mest innovative fastlegekontor. Her tilbys du som lege en all-inclusive løsning som gjø…

Miljøterapeut

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester er en fagavdeling i helse- og omsorgsavdelingen. Avdelingen yter blant annet tjenester innen fagfeltene rusarbeid og psykisk helsearbeid. Ved Liengbakken bofellesskap er det ledig 100 % fast stiling som miljøterapeut, fra01.04.2024 Liengbakken bofellesskap er en omsorgsbolig i avdeling for p…

Miljøarbeider

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester er en fagavdeling i helse- og omsorgsavdelingen. Avdelingen yter blant annet tjenester innen fagfeltene rusarbeid og psykisk helsearbeid. Ved Liengbakken bofellesskap er det ledig 100% fast stilling som miljøarbeider, fra 01.03.2024 Arbeidsområde / arbeidsoppgaver: • Medisin administrasjon •…

Helsefagarbeider

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Utskarpen bosenter er det fra 01.05.2024 ledig 50 % fast stilling som helsefagarbeider   Hjemmebaserte tjenester, Utskarpen bosenter har 10 beboere. Vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og har alltid pasienten i fokus. I tillegg til oppgaver i boligen har personalet noen oppgaver hos hjemmeb…

Helsefagarbeider

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Ved Utskarpen bosenter er det fra 01.05.2024 ledig 53 % fast stilling som helsefagarbeider   Kort informasjon om avdelingen   Hjemmebaserte tjenester, Utskarpen bosenter har 10 beboere. Vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og har alltid pasienten i fokus. I tillegg til oppgaver i boligen har personalet noen oppgaver h…

Sommervikarer

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du ha en spennende og lærerik sommerjobb? Hjemmetjenesten er en døgntjeneste som legger til rette for at innbyggerne i Rana kommune kan være mest mulig selvhjulpen og bo hjemme så lenge som mulig. Vårt fokus er tilpassede tjenester, hverdagsmestring og velferdsteknologi. Hjemmetjenesten består av fem ordinære hjemmetjenesteavdelinger, demenslaget,…

Sommervikar

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Vil du ha en spennende og lærerik sommerjobb i Miljøterapeutisk avdeling? For at våre flotte folk i Miljøterapeutisk avdeling skal få avviklet ferie trenger vi flere ferievikarer for sommeren 2024. Vi avvikler hovedferie i uke 25 - 34. Vi søker vikarer for arbeid i våre 13 døgnbemannede omsorgsboliger og Rana arbeidssenter. Arbeid i turnus på ettermidda…

Fagarbeider

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

En av våre flinke fagarbeidere skal ut i foreldrepermisjon, og det blir ledig 80% stilling i perioden f.o.m. 29.04.2024 t.o.m. 31.12.2024. Arbeidsoppgaver: • oppfølging av elever i samarbeid med lærer, i hovedsak på småtrinnet • tilsyn med elever i friminutt • SFO-ansvar • oppfølging av elever i samarbeid med lærer på mellomtrinn og ungdomstrinn kan også …

Miljøarbeider

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en fagavdeling innen kommunens helse og omsorgstjenester. Avdelingen yter tjenester hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven som bidrar til at innbyggere med utviklingshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet.   Ved Gardsbakken 4A har vi ledig; 35,92 % fast stilling som miljøarbeider…

Sykepleier vikariat

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for institusjonstjenester  har ansvar for tjenester i sykehjem, korttidsopphold, døgnrehabilitering, kommunalt øyeblikkelig hjelp-opphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca. 400 dyktige medarbeidere. Vår visjon er åpenhet- respekt – samarbeid og tillit. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldø…

Sykepleier

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for tjenester i sykehjem, korttidsopphold, døgnrehabilitering, kommunalt øyeblikkelig hjelp-opphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca. 400 dyktige medarbeidere. Vår visjon er åpenhet- respekt – samarbeid og tillit. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldø…

Pedagogisk leder 2.gangs-utlysning

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Barnas Hus er en kommunal barnehage. Barnehagen har 47 barn i alderen 0-6 år og 15 ansatte. Vi ligger fint til i sentrum og nært byens severdigheter. Vi bruker Talvikparken, Moholmen, biblioteket, museet og områdene rundt Havmannen flittig. Barnehagen er inspirert av den italienske barnehagefilosofien fra Reggio Emilia, og har jobbet med tilnærming …

Vikar / Tilkallingsvikar

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter personer som på kort varsel kan steppe inn som vikarer i våre kommunale barnehager. Vi blir enige om arbeidsavtalens varighet, men kan tilby lengre kontrakter inntil 6 måneder. Vi søker etter personer som: er engasjert i barn og liker å være sammen med dem. liker å være i aktivitet både ute og inne. liker varierte arbeidsoppga…

Sommervikar

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ferievikarer 2024 i sykehjem, korttid og helsepark Vi søker sommervikarer for 2024! For at våre ansatte i institusjonstjenesten skal få en velfortjent ferie har vi behov for ferievikarer sommeren 2023 Vi kan tilby mange muligheter for deg som ønsker sommerjobb i institusjonstjenesten. I de ulike sykehjemmene har vi avdelinger for somatikk, demens, kortti…

Helgestillinger for helsefagarbeider, studenter/helsefagelever

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagområdet institusjon Hei, vil du bli vår nye kollega? I fagavdelingen institusjon er det ledig faste helge/- rekrutteringsstillinger i ulike stillingsstørrelser ved flere av våre sykehjem, korttidsavdelinger og Helseparken. Vi søker fortrinnsvis etter helsefagarbeider, sykepleierstudenter/studenter i sosiale fag med erfaring fra eldreomsorg. Vår…

Undervisningsstillinger ved Utskarpen barne- ungdomsskole (2020/126)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Utskarpen barne- og ungdomsskole er det ledig 4 faste undervisningsstillinger fra og med 01.08.2020: Arbeidsoppgaver stilling 1 (100%): Undervisning og kontaktlæreransvar på ungdomsskoletrinnet. Undervisning primært i matematikk og naturfag, men også i andre fag ut fra kompetanse. Skolen er dysleksivennlig og vektlegger god tilrettelagt …

Miljøarbeider natt, Heimengveien 31, MTA (2020/114)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2. gangs utlysning Miljøterapeutisk avdeling Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en fagavdeling innen kommunens helse og omsorgstjenester. Avdelingen yter tjenester hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven som bidrar til at innbyggere med utviklingshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. Vi har organisert fagavdelingen i tre …