• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  872418032
 • Antall ansatte
  3082
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Rana kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Rådhusplassen 2
  8622  MO I RANA

Rana kommune oppføring hos:

Rana kommune

Rana er en kommune i landskapet Helgeland i Nordland fylke. Den grenser i nord mot Meløy, Beiarn og Saltdal, i sør mot Hemnes og Leirfjord, i vest mot Nesna, Lurøy og Rødøy, og i øst mot Sverige. I nord-sør retning knytter E6 kommunen sammen med Bodø i nord og Trondheim i sør.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Kulturskolerektor

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rektor ved Rana kulturskole går over i ny jobb, og vi søker hans etterfølger. Vi søker en tydelig, samarbeidsorientert, kreativ og engasjert kulturskolerektor med gode lederegenskaper og evne til god økonomistyring. God digital kompetanse er ønskelig. Rana kulturskole er en fagavdeling i kulturavdelingen, og rektor inngår i kultursjefens ledergruppe. U…

Tospråklig lærer ukrainsk

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Det er ledig 64,5% vikariat tospråklig lærerstilling ukrainsk i grunnskolen i Rana fra 25.09.2023 til 24.03.2024. Ved behov forlenges stillingen for en kortere periode. Det tas forbehold om endring i stillingsstørrelse, som følge av til- og fraflyttinger og endring i ressurstildeling og behov. Arbeidssted vil blir fordelt på flere skoler. Arbeidsoppg…

Pedagogisk leder/pedagogisk medarbeider

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Båsmo barnehage har fra høsten plass for 73 barn i alderen 0-6 år, og her jobber 20 voksne med ulik alder og erfaring. Vi har romslige og innholdsrike lokaler, som hele tiden er under utvikling, slik at barna kan møtes, skape og utforske. Vi har et stort uteområde med mye grøntareal. I hverdagen bruker vi flittige naturen rundt barnehagen, spesielt området v…

Helsesykepleier

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Rana er organisert under Barne- og familieavdelingen, sammen med familietjeneste og barneverntjeneste. Primæroppgavene er helsefremmende og forebyggende arbeid for gravide, barn, unge og deres familier. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har ledig: 100 % vikariat som helsesykepleier i perioden 01.08.2023-…

Helsesykepleier for flyktninger

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Rana er organisert under Barne- og familieavdelingen, sammen med familietjeneste og barneverntjeneste. Primæroppgavene er helsefremmende og forebyggende arbeid for gravide, barn, unge og deres familier. Helsesykepleier for flyktninger har kontor på helsestasjonen. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har ledig: …

Helsefagarbeider

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for tjenester i sykehjem, korttidsopphold, døgnrehabilitering, kommunalt øyeblikkelig hjelp-opphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca. 400 dyktige medarbeidere. Vår visjon er åpenhet- respekt – samarbeid og tillit. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for he…

Anskaffelsesrådgiver

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rana kommune er en foregangskommune i arbeidet med kommunal økonomisk bærekraft. Økonomiavdelingen har ansvar for budsjett, finans, analyse, regnskap, lønn, innkjøp, eiendomsskatt, rapportering, plan og styring. Avdelingen ledes av Økonomisjef. Arbeidsformen kjennetegnes av utstrakt teamarbeid med høyt tempo, kompleksitet og variert innhold. Ønsker du …

Pedagogisk leder

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barnas hus barnehage har ledig  100% fast stilling som pedagogisk leder fra august 2023. Barnas Hus er en kommunal barnehage. Barnehagen har 56 barn i alderen 0-6 år og 15 ansatte. Vi ligger fint til i sentrum og nært byens severdigheter. Vi bruker Talvikparken, Moholmen, biblioteket, museet og områdene rundt Havmannen flittig. Barnehagen er inspirert…

Ferievikarer sommeren 2023

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

For at våre ansatte i seksjon for boligtjenester og krisesenter skal få en velfortjent ferie har vi behov for ferievikarer sommeren 2023. Vi avvikler hovedferie i uke 26-33 og søker vikarer for arbeid i døgnbemannede boliger (rus/psykisk helse) og krisesenter. Arbeidsoppgaver: - Miljøterapeutisk oppfølging av beboere ut fra den enkeltes behov. - Vei…

Undervisningsstilling

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gruben barneskole er en 1-7 skole med 450 elever og 55 ansatte fordelt på 52 årsverk. Skolen er lokalisert 4. km øst for sentrum av Mo i Rana. Gruben barneskole fokuserer sterkt på praktisk og variert undervisning og er ute etter deg som ønsker å gjøre en forskjell. Skolen flyttet inn i nye og moderne lokaler november 21. Alle som ansettes i ei undervisnings…

Fast helgestilling som miljøarbeider

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Miljøterapeutisk avdeling er en fagavdeling innen kommunens helse og sosialtjenester. Avdelingen yter tjenester hjemlet i Sosialtjenesteloven som bidrar til at innbyggere med funksjonshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. Vi har organisert fagavdelingen i tre seksjoner; seksjon for boligtjenester, seksjon for hjemmeb…

Miljøterapeut 80 % stilling - vikariat

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

    Miljøterapeutisk avdeling er en fagavdeling innen kommunens helse og sosialtjenester. Avdelingen yter tjenester hjemlet i Sosialtjenesteloven som bidrar til at innbyggere med funksjonshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. Vi har organisert fagavdelingen i tre seksjoner; seksjon for boligtjenester, seksjon for hj…

Helsesekretær - sommervikariat

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker sommervikarer for 2023! Rana lokalmedisinske senter søker sommervikar som helsesekretær. Andre med relevant helsefaglig utdannelse kan også vurderes til stillingen. Rana Lokalmedisinske senter er et kommunalt legesenter med syv fastleger og tre LIS-1-leger. Legesenteret holder til i nye store lokaler samlokalisert med hjemmesykepleie, tilde…

Styrer, 2.gangs utlysning

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ytteren miljøbarnehage har 50 barn i alderen 0-6 år, og 15 ansatte med ulike alder og erfaring. Barnehagen ligger på Ytteren, 4 km fra Mo sentrum. Vi har spennende og innholdsrike lokaler, og et flott uteområde med stort grøntareal, gapahuk og bålplass. I nærmiljøet er det blant annet barneskole, idrettshall og andre barnehager, butikker, apotek og legese…

Avdelingssykepleier/avdelingsleder

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du ute etter nye utfordringer, en hektisk og spennende hverdag med påvirkningsmuligheter innen kommunehelsetjenesten?  Som leder har du stor tålmodighet, mye godt humør og er nysgjerrig på både fag og mennesker. Du er glad i folk, og særlig den eldre garden. Du er en kultur- og relasjonsbygger, en som både ser og hører på andre, men som også evner til…

Sykepleier

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for tjenester i sykehjem, korttidsopphold, døgnrehabilitering, kommunalt øyeblikkelig hjelp-opphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca. 400 dyktige medarbeidere. Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med…

Sykepleier

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for tjenester i sykehjem, korttidsopphold, døgnrehabilitering, kommunalt øyeblikkelig hjelp-opphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca. 400 dyktige medarbeidere. Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere …

Sykepleier

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye sykepleier? Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for tjenester i sykehjem, korttidsopphold, døgnrehabilitering, kommunalt øyeblikkelig hjelp-opphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca. 400 dyktige medarbeidere. Vår visjon er åpenhet- respekt – samarbeid og tillit. Vi skal sørge for at Rana Kommun…

Tilkallingsvikar

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter tilkallingsvikarer som kan jobbe timebasert som lærervikar og assistent. Arbeidsavtalene kan variere fra èn dag til flere uker. Arbeidsoppgaver Lede undervisning i lærers fravær på 1. - 10. trinn Bistå som assistent i klasser eller for enkeltelever  Kvalifikasjoner Erfaring fra undervisning eller arbeid med barn…

Helgestillinger for helsefagarbeider, studenter/helsefagelever

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagområdet institusjon Hei, vil du bli vår nye kollega? I fagavdelingen institusjon er det ledig faste helge/- rekrutteringsstillinger i ulike stillingsstørrelser ved flere av våre sykehjem, korttidsavdelinger og Helseparken. Vi søker fortrinnsvis etter helsefagarbeider, sykepleierstudenter/studenter i sosiale fag med erfaring fra eldreomsorg. Vår…

Undervisningsstillinger ved Utskarpen barne- ungdomsskole (2020/126)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Utskarpen barne- og ungdomsskole er det ledig 4 faste undervisningsstillinger fra og med 01.08.2020: Arbeidsoppgaver stilling 1 (100%): Undervisning og kontaktlæreransvar på ungdomsskoletrinnet. Undervisning primært i matematikk og naturfag, men også i andre fag ut fra kompetanse. Skolen er dysleksivennlig og vektlegger god tilrettelagt …

Miljøarbeider natt, Heimengveien 31, MTA (2020/114)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2. gangs utlysning Miljøterapeutisk avdeling Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en fagavdeling innen kommunens helse og omsorgstjenester. Avdelingen yter tjenester hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven som bidrar til at innbyggere med utviklingshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. Vi har organisert fagavdelingen i tre …