• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  Snarest
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  2849438
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 30.03.2020
Ledig stilling

Rana kommune

Undervisningsstillinger ved Utskarpen barne- ungdomsskole (2020/126)

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Utskarpen barne- og ungdomsskole er det ledig 4 faste undervisningsstillinger fra og med 01.08.2020:

Arbeidsoppgaver stilling 1 (100%):

 • Undervisning og kontaktlæreransvar på ungdomsskoletrinnet.
 • Undervisning primært i matematikk og naturfag, men også i andre fag ut fra kompetanse.
 • Skolen er dysleksivennlig og vektlegger god tilrettelagt undervisning.
 • Skolen er helsefremmende og vektlegger fysisk aktivitet som en del av undervisningen.

Arbeidsoppgaver stilling 2 (100%):

 • Undervisning og kontaktlæreransvar i 1. klasse.
 • Undervisning i alle fag.
 • Skolen er dysleksivennlig og vektlegger god begynneropplæring.
 • Skolen er helsefremmende og driver uteskole hver uke.

Arbeidsoppgaver stilling 3 (100%):                                               

 • Undervisning og kontaktlæreransvar i 2./3. klasse.
 • Undervisning i alle fag.
 • Skolen er dysleksivennlig og vektlegger god begynneropplæring.
 • Skolen er helsefremmende og driver uteskole hver uke.

Arbeidsoppgaver stilling 4 (100%):                                                         

 • Undervisning primært på barnetrinnet, men det kan også bli aktuelt med undervisning i ungdomsskolen.
 • Undervisning i alle fag.
 • Skolen er helsefremmende og driver uteskole hver uke.
 • Skolen er dysleksivennlig og vektlegger god begynneropplæring.

Skolen har behov for ny IKT-veileder (10% stilling), så dersom du har interesse for/kompetanse innen pedagogisk bruk av digitale hjelpemidler, ber vi om at du oppgir dette i søknaden.

Kvalifikasjonskrav:

 • Det kreves undervisningskompetanse for grunnskolen og i oppgitte fag på tilsettelsestidspunktet.
 • Det tilsettes primært lærer med undervisningskompetanse etter gjeldende forskrift til Opplæringslovas kap.14, men søkere med undervisningskompetanse etter tidligere forskrifter vil også bli vurdert.
 • Hvis det ikke finnes kvalifiserte søkere, kan søkere med annen relevant høyskole-/universitetsutdanning bli vurdert iht. Opplæringslovens § 10-6.
 • Språkkrav tilsvarende minimum B1/B2 nivå for søkere med annen utdanning/bakgrunn enn norsk.
 • Politiattest
 • Kompetanse i matematikk, norsk, engelsk og/eller IKT er ønskelig

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt og vi ønsker deg som:

 • bruker IKT i opplæringen
 • har et positivt elevsyn
 • er en tydelig leder i klasserommet
 • kan arbeide selvstendig, være lyttende og se barnas behov
 • er fleksibel og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er glad i fysisk aktivitet og kan delta på turer i skog og mark

Det forutsettes arbeid etter de mål som er satt i kommunens og skolenes virksomhetsplan. Skoleavdelingen har veiledningsprogram for nyutdannede lærere.

Her kan du lese mer om skolene i Rana:  https://www.rana.kommune.no/barn_familie_skole/skole_sfo/skolene/Sider/Skolene.aspx

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Vi ber søkerne oppgi om de også ønsker å stå som søkere på andre ledige stillinger.

Minimum to referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur.  Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester. Disse leveres ved jobbintervju.  Det gis tillegg for relevant tilleggs-/ videreutdanning.

Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål i forbindelse med utlysingen kan rettes til rektor Annette Åsland tlf. 75 15 48 82/975 69 442 eller på annette.asland@rana.kommune.no

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 26.04.2020

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  Snarest
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  2849438
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 30.03.2020