Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Barnevernkonsulent

Offentlig forvaltning

Grorud barneverntjeneste er en tjeneste som har fokus på utviklingsarbeid og kontinuerlig forbedring og har som mål å fungere som et Lean barnevernskontor. I vårt arbeid er befolkningens stemme viktig. Gjennom nær samhandling er vi opptatt av å spørre befolkningen i bydelen om hva de er opptatt av, slik at vi bedre kan yte helhetlige tjenester med barnet i fokus. Barnas kunnskap og stemme er viktig for oss og vi tar dem på alvor. Tjenesten vår er opptatt av gode overganger mellom teamene slik at familie- og barneperspektivet blir ivaretatt på best mulig måte. Videre har vår barneverntjeneste fokus på tidlig innsats, gode tiltak i hjemmet, styrking av foreldreferdigheter og økt bruk av brukermedvirkning hvor familieråd er sentralt. Vi har medarbeidere som er engasjerte, kompetente og utviklingsorienterte.  
Tjenesten er delt inn i 7 ulike team: Stab, Administrativt- team, Mottaksteam, Barn-undersøkelse, Barn- tiltak, Ungdomsteam og Fosterhjemsteam.  

Vi har to ledige vikariatstillinger på ungdomsteam; 1 vikariat med ønskelig oppstart 1. november 2022,  og 1 svangerskapsvikariat. 
Vi søker engasjerte, utviklingsorienterte og positive medarbeidere som brenner for ungdommer og ungdomsarbeid.  

Ved internt opprykk kan det være behov for ansettelse i andre vikariat i tjenesten. På grunn av tjenestens sammensetning oppfordrer vi personer med minoritetsbakgrunn og menn til å søke.   

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling etter lov om barneverntjenester. 
 • En del av akuttberedskapen til barneverntjenesten på dagtid.  
 • Være en del av mottakets turnusordning.  
 • Gjennomføre og følge opp undersøkelser. 
 • Tiltaksarbeid, hovedsak fra 15-18 år. 
 • Møte som partsrepresentant i Fylkesnemnd og øvrige rettsinstanser.
 • Samarbeid med andre team og eksterne instanser.  
 • Noe kveldsarbeid må påregnes.      

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig sosialfaglig utdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom. Mastergrad er ønskelig.  
 • Ønskelig med gjennomført opplæring i barnesamtalen -DCM.  
 • Ønskelig med erfaring innenfor kartleggings- og tiltaksmetodikk ihht. Kvellomodellen.  
 • Det vektlegges erfaring fra førstelinje arbeid, fortrinnsvis barneverntjenesten. 
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. 
 • Erfaring med Lean metodikken er fordelaktig.  
 • Det vil bli påkrevd politiattest ved ansettelse, ikke eldre enn 3 måneder. 

Personlige egenskaper:

 • Gode relasjonskompetanser hvor verdier som ydmykhet og medbestemmelse er viktige. 
 • Gode samarbeidsevner, lojal og forståelse for linjestruktur. 
 • Nøyaktig, utviklingsorientert, fleksibel, nytenkende og initiativtagende. 
 • Engasjert, strukturert og tydelig. 
 • Opptatt av å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. 
 • Trives med å jobbe i et høyt arbeidstempo, samt evne til å omstille seg uten at det går utover arbeidets kvalitet.   
 • Stor grad av selvstendighet og ansvarsbevissthet kreves. 
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne. 

Vi tilbyr:

 • Et faglig og ivaretagende arbeidsmiljø som er resultat- og utviklingsorientert. 
 • Intern og ekstern veiledning. 
 • Strukturert kompetanseheving, blant annet etterutdanning i samtalemetodikk "barnesamtalen" og kartleggings- og tiltaksmetodikk ihht Kvello modellen. 
 • Gode forsikrings-, pensjons- og låneordninger. 
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 35-44 (kr 541 800 - 634 400 pr år) etter Oslo kommunes lønnsregulativ, avhengig av lønnsansiennitet. 
 • Flexitid-ordning.