Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  11.10.2020
 • Sted:
  ULSET
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ULSET
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3159728
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Avdelingsleder skolehelsetjeneste 

Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og Barne- og familiehjelpen. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten og SLT-arbeid.

I Barne- og familietjenestens avdelinger; helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom er det per i dag tre avdelingsledere, to i helsestasjon og en i skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Det er nå ledig en nyopprettet 100% fast avdelingslederstilling i skolehelsetjenesten. Avdelingsleder vil få ansvar for skolehelsetjenesten i grunnskolen barnetrinnet eller skolehelsetjeneste ungdomstrinnet, videregående skole og helsestasjon for ungdom. Vi ønsker en avdelingsleder med et stort og tydelig engasjement for ledelse, utviklingsarbeid, og motivasjon for ledelsesoppgaver og -ansvar. Barne- og familietjenesten er under modernisering og utvikling, du som avdelingsleder får muligheter til å være en pådriver i dette spennende arbeidet.

Avdelingsleder vil ha økonomi-, personal- og fagansvar for sin avdeling.

 

Arbeidsoppgaver
 

Innenfor fagansvaret vil dette blant annet innebære oppgaver som: 

 • Kvalitetsarbeid, herunder internkontroll og risikostyring
 • Bidrag i iverksetting av utviklingsplanen Bergens barn – byens fremtid
 • Deltakelse i utviklingsarbeid
 • Implementering av nye arbeidsmåter og rutiner i tråd med utviklingsarbeid 


Innenfor personalansvaret vil dette blant annet innebære oppgaver innen:

 • Personalforvaltning
 • Bidrag i gjennomføringen av organisasjonsendringsprosess i egen avdeling og i enheten som helhet
 • HMS-arbeid blant annet med fokus på forebygging av og oppfølging av sykefravær
 • Bidrag i enhetens samarbeid med tillitsvalgte og verneombud
 • Innenfor økonomiansvaret vil dette innebære ansvar for god økonomistyring innen budsjettrammene
 
Kvalifikasjoner
 • Autorisert helsesykepleier
 • Ønskelig med lederutdanning
 • Ledererfaring vektlegges
Personlige egenskaper
 • Evne og vilje til omstilling
 • Lojalitet til beslutninger som fattes, samt formidle dette på en positiv måte
 • Kunne bidra i arbeidet analytisk med enhetens og etatens strategiske mål
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Høy arbeidskapasitet
 • Evne til å motivere og utvikle ansatte
 • Bevisst og reflektert på egen lederrolle
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
Vi tilbyr
 • Spennende og varierte oppgaver
 • Et tjenesteområde under utvikling
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som har et inkluderende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter kvalifikasjoner