Ledig stilling

Lillehammer kommune

Avdelingsleder, Rask psykisk helsehjelp

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye avdelingsleder i Rask psykisk helsehjelp? Vi ser etter deg som har ledererfaring og et stort engasjement for psykisk helse- og rusfeltet. Stillingen er 100% fast og ledig fra 1. august 2023. Som avdelingsleder skal du samarbeide med ulike aktører, arbeide med å gi og utvikle tilbud som sikrer sømløse, målretta og gode tjenester for målgruppen. Rask psykisk helsehjelp ble etablert i 2022 og er i en tidlig fase og i stadig utvikling.

Rask psykisk helsehjelp (RPH) består av 11 ansatte som er tverrfaglig sammensatt av psykologspesialist, sykepleier, vernepleier, sosionom og andre faggrupper. Vi er et lavterskel korttids behandlingstilbud i kommunen for personer fra 16 år med lettere psykiske helseplager som angst, depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker. Hovedmålet er å gi direkte hjelp til flere personer uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg.

Tjenesteområdet har 3 avdelinger: Rask psykisk helsehjelp, Psykisk helse- og rusteam og Oppfølgingsteamet. I tillegg er vi tilknyttet jobbspesialister (IPS) fra NAV, og FACT-Team Sør-Gudbrandsdal. Alle avdelinger bruker feedback-informerte tjenester (FIT), og er opptatt av recovery og brukermedvirkning i utviklingen av våre tjenester. Målet med alle våre tjenester er at de skal fremme selvstendighet, tilhørighet og evnen til å mestre eget liv. Tjenesteområdet driver også informasjonsarbeid og veiledning innen fagområdet, og har ansvar for å være pådriver for utvikling av et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud til målgruppen.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3 årig høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag
 • Lederutdanning eller relevant ledererfaring er en fordel
 • Erfaring eller kjennskap til modellen Rask psykisk helsehjelp er nødvendig
 • Spesialutdanning innen psykisk helse og rus og kognitiv terapi er en fordel
 • Erfaring med utviklingsarbeid er nødvendig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Personlige egenskaper:

 • Du motiverer og støtter ansatte i en krevende arbeidshverdag
 • Du setter anerkjente metoder ut i praksis og jobber systematisk 
 • Du har god økonomi og organisasjonsforståelse, omstillingsevne og en betydelig gjennomføringsevne
 • Du jobber strategisk, helhetlig og er utviklingsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et godt fagmiljø som arbeider med utvikling av bærekraftige tjenester
 • Deltagelse i lederteamet til Psykisk helse og rus
 • Faglig engasjerte medarbeidere med høy kompetanse
 • Ressursfokusert lederskap
 • Et godt arbeidsmiljø
 • En organisasjon som legger til rette for personlig- og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler
 • Lønn etter avtale