Ledig stilling

Senja kommune

Avdelingsleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100% fast stilling som Avdelingsleder i hjemmetjenesten Finnsnes sentrum

 

 

 

Om stillingen

Har du lyst til å lede engasjerte medarbeidere i et spennende utviklingsarbeid, og samtidig være en leder som jobber med organisasjons- og tjenesteutvikling? Da er dette stillingen for deg.

Hjemmetjenesten Finnsnes sentrum er en avdeling i virksomheten hjemmebasert omsorg som leverer helse og omsorgstjenester i pasientens hjem. Hjemmetjenesten Finnsnes sentrum skal deles i to og søker derfor etter avdelingsleder til en av de to fremtidige avdelingene. Avdelingen satser høyt på faglig utvikling med pasient og bruker i fokus.

Som leder for denne avdelingen vil du jobbe i team bestående av vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Vi jobber på tvers i avdelingen for å sikre gode tjenester til pasient og brukere, og setter et godt fagmiljø høyt.

Senja kommunes hjemmebaserte omsorg er i en utviklingsfase, som kan medføre endringer i tjenesten og arbeidsoppgavene.

Arbeidsoppgaver

Avdelingsleder skal sammen med øvrige ledere etablere, drifte og utvikle Senja kommune og bidra til at våre kompetente medarbeidere har gode rammevilkår og riktig kompetanse for å utøve sine arbeidsoppgaver.

 • Daglige ansvar for driftsoppgaver for fag, personal og økonomi for avdelingen hjemmetjenesten sentrum
 • Være en pådriver for og initiativtaker til å styrke og videreutvikle kommunale helse- og omsorgstjenester sammen med de andre virksomhetsleder og de andre avdelingslederne innen virksomheten sykehjem
 • Legge til rette for gode medvirknings- og samskapingsprosesser med relevante brukergrupper og samarbeidsaktører, herunder spesialisthelsetjenesten og institusjoner
 • Sørge for god samhandling med og bred involvering av de ansatte og tillitsvalgte for å oppnå best mulig tjenester
 • Ivareta arbeidsgivers plikter og rettigheter etter Senja kommunes arbeidsgiverstrategi, herunder ansvar for avdelingens HMS og IA arbeid.
 • Arbeide for fremtidsrettede, bærekraftige og effektive løsninger

 

 Kvalifikasjonskrav

 • Minimum bachelor innen sykepleie 
 • Ønskelig med lederutdanning og ledererfaring
 • Solid faglig kunnskap og erfaring innen ansvarsområdet
 • God forståelse for lederskap
 • Meget god til å kommunisere muntlig og skriftlig
 • Digital kompetanse, kunne utnytte Profil og Ressursstyring til tjenestens beste.
 • God kjennskap til lover, forskrift og avtaleverk innen fagområdet

 Vi tilbyr

 • Faglig utfordringer på et spennende fagområde i stadig endring
 • Kompetanseutvikling
 • Brukermedvirkning
 • Et positivt og flerkulturelt arbeidsmiljø
 • Nytenkning innen velferdsteknologi
 • En kommune i stor utvikling og endring
 • Gode pensjonsordninger i KLP

 

Personlig egenskaper

Bør være raus, framoverlent og har fokus på løsninger som er bærekraftige. Bør også være:

 • Etterrettelig, målrettet, beslutningsdyktig og gjennomføringssterk
 • Løsningsorientert
 • Ha gode samarbeidsevner

 Bør ha:

 • Evne til å begeistre og motivere
 • Evne til å oppnå resultater i samarbeid med andre