Detaljer

 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  16.08.2020
 • Sted:
  Sogndal
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Sogndal
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3030295
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune

Assisterende kommunalsjef helse og omsorg

Om stillinga

Sogndal kommune søkjer assisterande kommunalsjef helse og omsorg med sektoransvar for helse og omsorg. Stillinga er ei 100% fast stilling som er ledig frå 1.09.20. Helse og omsorg består av 3 sjukeheimar, 3 omsorgsbasar for heimesjukepleie 3 avdelingar med bu og miljøteneste, vedtakskontor for helse og omsorg, fysio og ergoterapiteneste, psykisk helse og rusteneste, legeteneste. Samla sett er det om lag 500 tilsette i helse og omsorg.

Assisterande kommunalsjef vil sitje i kommunalsjefen si leiargruppe, og ha sektoransvar for helse og omsorg. I sektoransvaret ligg ansvaret for helse og omsorgsektoren si samla fagutvikling, økonomistyring og personalleiing. Vi søkjer ein leiar som kan vere med å utvikle helse og omsorgsektoren. Helse og omsorgsektoren jobbar med fleire spanande prosjekt, mellom anna; aldersvennlege lokalsamfunn, velferdsteknologi, helseframande arbeid, friskliv, helse og ressursteam for å gjere bruk av faglege ressurser i heile kommunen, samanhengande tenester og pasientforløp, tverrsektorielt samarbeid, fagutvikling. Sogndal kommune har eit tett og godt regionsamarbeid i Sogn. Den som vert tilsett, vil på ulikt vis måtte bidra inn i regionssamarbeid og andre prosjekt innan helse og omsorg i kommunen elles.

Arbeidsoppgåver:

 • Utviklings- og kvalitetsarbeid innan helse og omsorg
 • Personalansvar for leiarane innan helse og omsorg i Sogndal
 • Ansvar for samla økonomistyring i helse og omsorg
 • Utgreiings- og sakshandsamingsoppgåver

 

Sentrale ansvarsområde:

 • Følgje opp kommunen sine vedtekne satsingar og prioriteringar
 • Sikre at vi følgjer relevant lovverk

Kvalifikasjonar:

 • Relevant helsefagleg utdanning frå universitet/høgskule
 • Leiarerfaring frå helsesektoren
 • Praktisk erfaring og innsikt i helserelatert utviklingsarbeid
 • Utviklingsorientert og har erfaring frå utviklingsarbeid
 • Det er ynskjeleg med leiarutdanning. 

 

Personlege eigenskapar:

 • Sjå verdien av å jobbe i team og ha gode samarbeidsevner
 • Vere løysingsorientert
 • Ha evne til å inspirere, engasjere og rettleie mot felles mål, og kunne nytte potensialet til helse og omsorgssektoren
 • Kunne handtere nye utfordringar
 • Gode kommunikasjonsevner både munnleg og skriftleg
 • Evne til å ta initiativ og arbeida sjølvstendig og målretta

 

Me tilbyr:

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode velferdsordningar
 • Løn etter avtale

 

Kun søknadar mottekne innan frist og levert via Easycruit vert tekne i betraktning.

 

Kontaktperson for stillinga er kommunalsjef helse og omsorg Åslaug Brænde, mob. 90843645, e-post: Aslaug.brende@sogndal.kommune.no

Søknadsfrist: 16.08.20

Arbeidsgjevar: Sogndal kommune