• Bedrift
  Hamar kommune
 • Søknadsfrist
  13.06.2021
 • Sted:
  HAMAR
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  HAMAR
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3893637
 • Se her for andre jobber fra Hamar kommune

Arbeidslagleder - 100 % fast stilling, Tjeneste for psykisk helse og rus, oppfølgingsteamet STYRK 

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Oppfølgingsteamet Styrk jobber med mennesker med langvarige, sammensatte og/eller alvorlige psykiske lidelser/rusmisbruk som gir utslag i begrenset funksjonsnivå over tid. Alle brukerne følges opp etter enkeltvedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven. 
 
Oppfølgingen skal være kontinuerlig og fleksibel. Teamet setter inn flere ressurser på kritiske tidspunkter i brukerens forløp, og fortsetter kontakten med brukeren med færre ressurser i perioder, der bruker er mer stabil. Oppfølgingen skal fokusere på godt og målrettet samarbeid med andre instanser, med hovedmål å sikre kontinuerlig bedring av livssituasjon og livskvalitet – særlig i stabile perioder. Bo-oppfølging er en sentral del av teamets oppgaver. Bo-oppfølging er ment å legge til rette for mestring av praktiske ferdigheter knyttet til å bo i egen bolig.

Vi søker etter en engasjert arbeidslagsleder som brenner for målgruppen - er du den vi leter etter?

Aktuelle kandidater til stilling vil bli kontaktet den 15.06 - intervjutidspunkt er satt til 21 og 22 juni. 

Arbeidsoppgaver:

 • Organisere det daglige arbeidet i teamet
 • Utføre saksbehandling etter gjeldende lov og avtaleverk
 • Være primær- og sekundærkontakt for brukere
 • Holde seg faglig og teknisk (Gerica/IPLOS) oppdatert
 • Målrettet miljøarbeid, herunder bo-oppfølging, følge til aktiviteter etc.
 • Både individuell oppfølging og gruppeoppfølging
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø med myndig-gjorte medarbeidere

Kvalifikasjoner:

 • 3 -årig helse og/eller sosialfaglig utdanning
 • Relevant videreutdanning
 • Profesjonell erfaring med målgruppen rus- og psykiatri
 • Gjerne erfaring med fagsystemet Gerica
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • Før tiltredelse må det fremlegges gyldig politiattest etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet  og evne det å være primærkontakt for et stort antall brukere
 • Profesjonell erfaring fra-  og tilnærming til målgruppen rus/psykiatri
 • Mestre å stå i utfordrende saker
 • Like utfordringer og utviklingsarbeid
 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Er målbevisst og har gjennomføringsevne
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • Opplæring og veiledning
 • Lønn etter sentrale og lokale avtaler.
 • Felles for ansatte i Hamar kommune:
 • Hamar kommune er en IA-bedrift og priorieterer bedriftsinternt attføringsarbeid.
 • Det tas forbehold om interne omrokeringer på grunn av attføringsarbeid og
  overtallighet
 • For stillinger der det er krav om førerkort må dette fremlegges før tiltredelse
 • Arbeidstakere ansettes i Hamar kommune på de vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtler, herunder medlemskap i pensjonsordning etter gjeldene avtaler.
 • Den som tilsettes må før tiltredelse gi bekreftede opplysninger om tuberkuloseforhold / tuberkulinstatus og MRSA-status på eget skjema som vedlegges tilbud om stilling
 • Hamar kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.
 
 • Bedrift
  Hamar kommune
 • Søknadsfrist
  13.06.2021
 • Sted:
  HAMAR
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  HAMAR
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3893637
 • Se her for andre jobber fra Hamar kommune