Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ambulanse Arbeider

Offentlige tjenester og forvaltning

I Oslo og Akershus er det Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus, Ullevål som har ansvaret for bil- og båtambulanse, luftambulanse, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK/113) og pasientreiser. Klinikkens hovedoppgave er således rettet mot behandling av pasienter før de regnes som innlagte pasienter. Ambulanseavdelingen utførte ca. 168.000 oppdrag i 2018 og er med det Norges mest aktive ambulansetjeneste.

Avdelingen har stort fokus på kompetanseheving for alle nivåer. Dette gir mange muligheter for ansatte med pågangsmot og rette holdninger.
Område Vest består av stasjonene Asker, Bærum og Smestad.
Vi har nå ledig 1 svangerskapsvikariat i 50 % stilling  med tiltredelse 1/1-2020 til 31/12-2020 med mulighet for forlengelse, enheten har også 6 stk. 50% prosjekt stillinger i perioden januar til mars 2020

Vi søker etter en medarbeider som ønsker å bidra med sin kompetanse i en hektisk hverdag og som opplever hverdagen til en ambulansearbeider som utfordrende og interessant.

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil bli vurdert

Arbeidsoppgaver
Deltagelse i stasjonens turnusplan

Utøvelse av ambulanseoppdrag etter avdelingens standard, retningslinjer og prosedyrer

Generelle oppgaver knyttet til stasjonens og avdelingens drift
Kvalifikasjoner
Autorisert ambulansearbeider

Tilfredsstille medisinske krav til førerkort klasse D

Førerkort kl. C1 og kompetansebevis for utrykningskjøretøy (160).

Må beherske Norsk skriftlig og muntlig

Politiattest iht. helsepersonell loven § 20

For nyansatte kreves gjennomføring av fysisk test
Personlige egenskaper
Du har tanker om egen og andres faglige utvikling

Du innehar et verdigrunnlag og holdninger forenelig med Ous verdier – kvalitet, trygghet og respekt. Vår kultur skal være: Åpen, lærende og helhetstenkende

Du ønsker å bidra til videre utvikling av områdets gode arbeidsmiljø

Du er punktlig og initiativrik
Vi tilbyr
Høyt fagfokus

Kompetanseoverføring i fokus

Gode kolleger og godt arbeidsmiljø

Mulighet for egenutvikling innenfor bl.a. En-redder tjeneste (Solo Paramedic), taktisk ledelse, CBRNE beredskap, veiledning og fagutvikling.