Administrasjon, Økonomi og styring - Rådgiver økonomistyring

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Seksjon for økonomi og styring har ledig stilling som rådgiver innen økonomi– og virksomhetsstyring.

Om enheten

Seksjon for økonomi og styring inngår i administrasjonsavdelingen i sentraladministrasjonen i fylkeskommunen. Seksjonen er fylkeskommunens fagenhet for økonomistyring, budsjett, regnskap, virksomhetsstyring og systemforvaltning av ERP-systemet.

Vi søker deg som

 • har utdanning innen økonomi
 • har erfaring innen økonomi- og/eller virksomhetsstyring
 • har interesse av å være med å utvikle disse prosessene i fylkeskommunen

Vi tilbyr

 • interessante og varierte arbeidsoppgaver 
 • et godt faglig og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • et godt arbeidsmiljø med et aktivt bedriftsidrettslag, kunstforening mv.

Om stillingen

 • 100 % fast stilling 
 • arbeidssted Hamar

Arbeidsoppgaver

Aktuelle arbeidsoppgaver knyttet til stillingen er:

 • virksomhetsstyring og deltakelse i de interne styringsprosessene i fylkeskommunen
 • rapportering og oppfølging av fylkeskommunens totaløkonomi
 • mål – og resultatstyrin
 • utviklingsarbeid bla. digitalisering av styringsprosessene
 • saksbehandling, analyser og utredninger

 Medarbeiderne kan også få andre oppgaver i seksjonen, avhengig av interesse, behov og kvalifikasjoner.

Kvalifikasjoner

 • utdanning innen økonomi på Master-nivå (siviløkonom e.l.)
 • relevant erfaring innen arbeidsområdene økonomistyring, budsjettarbeid og/eller virksomhetsstyring er en fordel
 • søker må like å jobbe med og håndtere store mengder data/tall, bruke digitale styringsverktøy og inneha gode kunnskaper innen Excel
 • beherske norsk skriftlig godt og kunne bidra til å skrive dokumenter og saksfremlegg

Egenskaper

Vi ønsker en medarbeider som:

 • har gode analytiske egenskaper og kan gjennomføre analyser
 • er utviklingsorientert og kan ta ledelsen i faglig utviklingsarbeid
 • har stor arbeidskapasitet
 • jobber godt selvstendig og ser nye muligheter
 • har godt humør

Vi jobber mye i team og har utstrakt samarbeid med andre fagmiljøer. Det kreves svært gode samarbeidsegenskaper. 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.