• Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  01.10.2021
 • Sted:
  GOL
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GOL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4092240
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune

100 % fast stilling som miljøarbeidar

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøterapitenesta gir tenester til heimabuande i Kristenbråten og Helsetunvegen. Vi gir også tenester til Avlastning og pårørandestøtte, samt av vi har eit arbeidssenter for aktivisering. Kvart område har dedikerte leiarar. Vi er omlag 150 tilsette og håpar du vil vera ein del av laget vårt.

Vi legg vekt på brukarmedvirkning i det daglege der «Aktiviteter i dagleglivet» (ADL) er viktig. Vi har også fokus på kosthald, fysisk aktivitet og eit godt liv for den einskilde bebuar.

Stillinga som miljøarbeidar er knytt til bebuarar i Helsetunvegen.
Stillinga har arbeidstid i todelt turnus med arbeid 3. kvar helg.

Arbeidsoppgåver:
• Bidra til å skape tryggleik i bebuarane sine bustader og leggje til rette for daglege gjeremål for dei
• Delta i aktivitetar i bebuarars kvardag
• Følgje opp dei individuelle vedtak som er knytt til helse, daglege gjeremål og fritid.

Kvalifikasjonar:
• Helsefagleg kompetanse
• Sertifikat klasse B

Vi søkjer ein person som (personlege eigenskaper):
• Har kjennskap til menneske med psykisk utviklingshemming
• Har gode samarbeidsevner
• Er løysingsorientert
• Er positiv og engasjert

Vi tilbyr:
• Engasjerande arbeidsoppgåver
• Fagleg samarbeid og gode kollegaer

For stillinga gjeld:
• Løn etter gjeldande tariffavtalar
• Gode pensjonsordningar

Anna:
• Gyldig politiattest må leggjast fram
• Det vil bli kalla inn til intervju. Det blir lagt på å vera personleg egna
• Godkjende kopiar av vitnemål og attestar må takast med til intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse.
• I skjemaet er det mogleg å krysse av for at søknaden ikkje skal bli offentleggjort. dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjør oppmerksam på at opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på førehand slik at du har moglegheit til å trekkje søknaden

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta. Trykk på den grøne knappen oppe til høgre: Send søknad, godta personvernvilkåra og trykk Neste (du treng ikkje å opprette brukar først).Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

 
 • Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  01.10.2021
 • Sted:
  GOL
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GOL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4092240
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune