Sykepleier/vernepleier BØLGEN Oppfølgingstjeneste

TROMSØ KOMMUNE
Offentlige tjenester og forvaltning
BØLGEN oppfølgingstjeneste gir tjenester til mennesker med sammensatte utfordringer. Avdelingen har personalbase med rundt 15 årsverk og gir tjenester i bolig til brukere med psykiske lidelser og rusproblematikk. Vi er opptatt av å arbeide Recoveryorientert og utvikler tilbudet etter beboernes behov. Kunne du tenkt deg å jobbe i en avdeling med hjemmebaserte…
1 Ledig jobb tromsø 31.01.2018 Påkrevet

Sykepleier

Vestvågøy kommune
Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
Beskrivelse 70 % natt, fast tilsetting ved korttidsavdelingen. Sykepleier på natt har sykepleiefaglig ansvar for alle pasienter på sykehjemmet. Arbeids- og ansvarsområde Sykepleiefunksjonen består i helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak overfor syke og friske eldre med behov for pleie og omsorg. Veiledningsans…
1 Ledig jobb leknes 06.02.2018 Påkrevet

Maskinmester eventuelt energioperatør/elektromaskinist

Hammerfest Energi AS
Energi- og vannforsyning
Porsa Kraftlag AS driver med produksjon og omsetning av elektrisk energi. Produksjonsanlegget bestående av reguleringsanlegg, en kraftstasjon i fjell og en kraftstasjon oppe på fjellet, ligger i Kvalsund kommune. Anlegget har en årlig produksjon på ca. 60 GWh. Det er 2 ansatte i selskapet. Selskapets forretningskontor ligger i Hammerfest kommune. Porsa Kraft…
1 Ledig jobb hammerfest 20.02.2018 Fagbrev

Sekretær, Otium bo- og velferdssenter

TROMSØ KOMMUNE
Offentlige tjenester og forvaltning
Vi har ledig ett års vikariat som sekretær med snarlig tiltredelse. Sekretær har ansvar for merkantile og pasientrettede oppgaver i samarbeid med ledere. Ansvarlig for resepsjonstjenester/sentralbord, og ta imot henvendelser fra brukere/pasienter, pårørende og samarbeidsparter. Arbeidsoppgaver Resepsjon- og sentralbordtjenester Veiledning og service overfor …
1 Ledig jobb krokelvdalen 04.02.2018 Påkrevet

Konsulenter, ressursbase ved Otium bo- og velferdssenter

TROMSØ KOMMUNE
Offentlige tjenester og forvaltning
Vi søker 2 konsulenter med særlig interesse for turnusplanlegging til sin ressursbase. Ressursbasen skal ivareta turnusplanlegging for alle avdelinger på enheten, herunder nevnes vaktinnleie, avviksregistrening, lønnskjøring for vikarer, utarbeidelse av turnuser og generelt ajourhold i turnusprogrammet. Dette er spennende stillinger nå som det nærmer seg åpn…
2 Ledig jobb krokelvdalen 04.02.2018 Påkrevet

Prosjektleder - VA - Utbygging

Vestvågøy kommune
Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
Kort om stillingen Prosjekt og infrastruktur har ansvar for å gjennomføre Vestvågøy kommunes byggeprosjekter. Enheten har i tillegg til prosjektgjennomføring av alle byggeprosjekter i kommunen ansvar for innkjøp og drift av infrastrukturen i kommunen knyttet til vann, avløp, veg og havn. Enheten har i dag 18 ansatte i tillegg til flere eksterne kontrakter so…
1 Ledig jobb leknes 08.02.2018 Påkrevet

Prosjektleder utbyggingsprosjekter

Vestvågøy kommune
Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
Kort om stillingen Prosjekt og infrastruktur har ansvar for å gjennomføre Vestvågøy kommunes byggeprosjekter. Enheten har i tillegg til prosjektgjennomføring av alle byggeprosjekter i kommunen ansvar for innkjøp og drift av infrastrukturen i kommunen knyttet til vann, avløp, veg og havn. Enheten har i dag 18 ansatte i tillegg til flere eksterne kontrakter so…
1 Ledig jobb leknes 08.02.2018 Påkrevet

Næringsjef

Vestvågøy kommune
Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
Kort om stillingen Vestvågøy kommune har nylig vedtatt at næring er ett av fem satsingsområder, og i denne sammenheng søker vi etter næringssjef. Vi søker en person som i nært samarbeid med næringslivet skal være en idéskaper og inspirator for utviklingsarbeid i kommunen. Som næringssjef har du ansvaret for kommunens næringssatsing, og jobber tett opp mot næ…
1 Ledig jobb leknes 09.02.2018 Påkrevet

TEKNISK SJEF

SMV Hydraulic AS
Maritime Industri / Service
Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig bestå av følgende: Hovedansvar for den tekniske utviklingen i bedriften Styre resursene i den tekniske avdelingen og koordinere med produksjon Ellers hovedansvar for følgende aktiviteter: Design, konstruksjon/tegning og styrkeberegning av bedriftens produkter For-/ og etterkalkyle av bedriftens produkter Produkt dokumentasjo…
1 Ledig jobb snarest - Ingeniør innen maskinteknikk eller skipsteknikk

Sveiser / Platearbeider

SMV Hydraulic AS
Maritime Industri / Service
Vi er på jakt etter sveisere med noen års erfaring som er flinke til både å bygge og å sveise. Tegningsforståelse, erfaring fra både rørtråd og solidtråd, god orden og evne til å administrere ressursene på en liten sveiseavdeling er ønskelig.
1 Ledig jobb snarest Fagbrev som sveiser er ønskelig

Produksjonsleder

SMV Hydraulic AS
Maritime Industri / Service
Kompetansekrav: Fagskole eller ingeniør utdanning er foretrukket i stillingen og bred teknisk forståelse nødvendig. Relevant erfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for manglende formell utdanning. Ansvarsområde: Produksjonsleder har ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av bedriftens daglige produksjon som bl.a. består av følgende: Produksjonsplan…
1 Ledig jobb snarest Det er ønskelig med teknisk fagskole eller tilsvarende, men riktig erfaring kan kompensere for manglende utdanning.

Leder Byplan

TROMSØ KOMMUNE
Offentlige tjenester og forvaltning
Byplan har for tiden 25 medarbeidere. Enheten har ansvar for all arealplanlegging i Tromsø kommune. Vi produserer kommuneplaner og områdereguleringsplaner og saksbehandler private detaljreguleringsforslag. Vi har ansvar for transportplanlegging og trafikkreguleringssaker, kulturminnerådgiving og utredninger knyttet til fysisk planlegging. Byplan er en ny enh…
1 Ledig jobb tromsø 05.02.2018 Påkrevet

Vernepleier, Trudvang barnebolig

TROMSØ KOMMUNE
Offentlige tjenester og forvaltning
Trudvang barnebolig etableres nå som en bolig for seks fastboende barn med utviklingsforstyrrelser. Her vil det bo barn mellom 0-18 år med funksjonshemming, psykisk utviklingshemming og store medisinske behov. Trudvang skal tilby trygge og gode tjenester til alle barn som bor der. Vi ønsker at Trudvang skal være en attraktiv arbeidsplass hvor hver enkelt ans…
1 Ledig jobb tromsø 30.01.2018 Påkrevet

Enhetsleder, Omsorgstjenesten Langnes

TROMSØ KOMMUNE
Offentlige tjenester og forvaltning
Omsorgstjenesten Langnes er en veletablert enhet, og har for tiden et omfang på 220 årsverk. Enheten har omsorgsboliger, miljøtjeneste, dagaktivitetssenter, barnebolig og avlastning fordelt på 9 avdelinger. Det er igangsatt en prosess for å dele enheten slik at den på sikt blir ca 110 årsverk. Enhetsleder har det overordnede ansvaret for enheten og rapporter…
1 Ledig jobb tromsø 04.02.2018 Påkrevet

Avdelingsleder, somatisk avdeling Otium bo- og velferdssenter

TROMSØ KOMMUNE
Offentlige tjenester og forvaltning
På Otium skal vi jobbe med personfokusert omsorg der og det legges vekt på beboerens integritet, verdighet og mestring. Vi fokuserer på at vi er i beboernes hjem, og på tett samarbeide med pårørende og frivillige. Det brukes velferdsteknologi der det er tjenlig. Etableringen innebærer oppbygging av en helt ny avdeling med en unik mulighet til å utforme den h…
1 Ledig jobb krokelvdalen 04.02.2018 Påkrevet

Autorisert regnskapsfører evt. erfaren regnskapsfører

People4You AS, avdeling Østfold Follo
Rekruttering og bemanning
Trives du med tall, regnskap og økonomisk rådgivning? På vegne av flere kunder søker People4you etter autoriserte eller erfarne regnskapsførere. Våre kunder har fremtidsrettede systemer, sunn økonomi og godt fagmiljø. Du vil jobbe sammen med flere kollegaer i et godt arbeidsmiljø, som setter pris på gode prosesser og at systemer brukes optimalt. Her vil det …
1 Ledig jobb askim 31.01.2018 Påkrevet

IT-sjef

Nordlaks konsern
Fiske og fiskeoppdrett
Nordlaks søker etter IT- sjef til konsernet. Vi aner i dag bare konturene av alle mulighetene som informasjonsteknologi vil kunne gi Nordlaks og havbruksnæringen. Vi ønsker en leder med strategisk og teknologisk forståelse, som skal lede selskapets IT-avdeling inn i en ny spennende tid. Du vil få en sentral rolle i den videre digitaliseringen av Nordlaks, og…
1 Ledig jobb stokmarknes 15.02.2018 Påkrevet

Sykepleier fast 100% stilling, 50 000 i rekrutteringsbonus

Kvænangen kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
Vi har ledig en 100 % fast stilling som sykepleier ved Gargo sykestue og sykehjem. Sykehjemmet har 25 plasser fordelt på skjermet enhet for personer med demens, somatisk avd. for langtidsopphold og sykestue (hovedsakelig korttidsopphold - akuttinnleggelser, rehabilitering, avlastning). Stillingen inngår i 3-delt turnus; det er i alt 9 sykepleierstillinger. K…
1 Ledig jobb burfjord 28.01.2018 Bachelor

Sykepleier i hjemmesykepleien - Rekrutteringsbonus

Kvænangen kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
Vi har ledig en 100 % fast stilling som sykepleier i hjemmesykepleien. Stillingen er i turnus med arbeid hver 3. helg. Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig. Vi tilbyr rekrutteringsbonus på kr 50 000 med bindingstid på 2 år. Hjemmesykepleien består av 8,5 årsverk og er samlokalisert med hjemmehjelpstjenesten med base på sykehjemmet. Vi bruker fa…
1 Ledig jobb burfjord 28.01.2018 Bachelor

KJELLERSTUA PUB SØKER DRIVER

Vollan Gjestestue AS
Hotell, restaurant og storhusholdning
Kjellerstua pub/bar har tilholdssted i lokalene til Vollan Gjestestue i Nordkjosbotn. De siste årene har bedriften foretatt en betydelig utvidelse av kapasiteten på hotell og kurs/konferanse. Av den grunn søker vi riktig person som kan videreutvikle Kjellerstua. Driver/leietaker. Vi søker etter person som ønsker å drive Kjellerstua i egen regi. Driver bør ha…
1 Ledig jobb nordkjosbotn snarest Videregående skole

Sommervikar NATTEVAKT / RENHOLDER

Vollan Gjestestue AS
Hotell, restaurant og storhusholdning
Sentrale oppgaver: Nattevaktfunksjon med renhold på natt. Renhold av kjøkken, produksjon, kafelokaler og andre tilhørende lokaliteter. Innsjekk av sen ankomst og utsjekk av tidlig utsjekk av hotellgjester Sette frem frokost om morgenen Kvalifikasjoner: * Nøysom, arbeidssom og like å holde orden * Gode norsk og engelskkunnskaper * Fylt 20 år * Løsningsoriente…
1 Ledig jobb nordkjosbotn snarest Ikke påkrevet

Sommervikar RESEPSJONIST

Vollan Gjestestue AS
Hotell, restaurant og storhusholdning
Sentrale oppgaver: * Bar, booking, servering selskaper, tilrettelegging kurs/konferanse Kvalifikasjoner: Utdannelse og/eller erfaring fra tilsvarende arbeid. Gode engelskkunnskaper Fylt 20 år. Snakke, lese, skrive norsk eller skandinavisk Løsningsorientert og evne til å skape entusiasme og godt miljø. God fysisk helse. Kommunikativ, motiverende, sprudlende o…
2 Ledig jobb nordkjosbotn snarest Ikke påkrevet

Sommervikar SERVITØR

Vollan Gjestestue AS
Hotell, restaurant og storhusholdning
Sentrale oppgaver: Servering/rydding, kassabehandling, oppvask, koldtkjøkken, restaurant og lobbybar. Kvalifikasjoner: Utdannelse og/eller erfaring fra tilsvarende arbeid. Gode engelskkunnskaper Fylt 20 år. Snakke, lese, skrive norsk eller skandinavisk Løsningsorientert og evne til å skape entusiasme og godt miljø. God fysisk helse. Kommunikativ, motiverende…
3 Ledig jobb nordkjosbotn snarest Ingen

Sommervikar KOKK

Vollan Gjestestue AS
Hotell, restaurant og storhusholdning
Sentrale oppgaver: A la carte kjøkken og noe produksjon. Naturlig delta i felles oppgaver som oppvask og avhjelpe servitører. Kvalifikasjoner: Utdannelse og/eller erfaring fra tilsvarende arbeid. Fortrinnsvis fagbrev, men ikke et krav. Gode engelskkunnskaper Snakke, lese, skrive norsk eller skandinavisk Løsningsorientert og evne til å skape entusiasme og god…
3 Ledig jobb nordkjosbotn snarest Ønskelig

Servitør i lobby/resepsjon

Vollan Gjestestue AS
Hotell, restaurant og storhusholdning
Sentrale oppgaver: * Bar, booking, servering selskaper, tilrettelegging kurs/konferanse * Turnus ifølge vaktliste annenhver helg * Seinvakt lørdag og søndag Kvalifikasjoner: Utdannelse og/eller erfaring fra tilsvarende arbeid. Gode engelskkunnskaper Fylt 20 år. Snakke, lese, skrive norsk eller skandinavisk Løsningsorientert og evne til å skape entusiasme og …
1 Ledig jobb nordkjosbotn snarest Ikke påkrevet

Sommervikar VAKTMESTER

Vollan Gjestestue AS
Hotell, restaurant og storhusholdning
Sentrale oppgaver: * Varemottak/kontroll * Rydding og orden på hotellets og spisestedets eiendom og områder * Søppelhåntering * Gressklipping * Mer omfattende informasjon vil bli gitt Kvalifikasjoner: * Løsningsorientert og evne til å skape ett godt miljø
1 Ledig jobb nordkjosbotn snarest Ikke påkrevet

Ledig stilling som tilkallingsvikar

Extra Workinnmarka
Varehandel Detaljist
EXTRA WORKINNMARKA SØKER TILKALLINGSVIKAR Vi søker blide mennesker som ønsker å jobbe som tilkallingshjelp i et flott arbeidsmiljø hos oss. Arbeidstid er i hovedsak kveldstid og helg, men også noe på dagtid. Mulighet for faste vakter på sikt. Du som søker må ha lyst til å jobbe i et hektisk butikkmiljø, være positiv og serviceinnstilt. Du må i tillegg ha ord…
1 Ledig jobb tromsø snarest Ønskelig

HMSVAKTEN AS SØKER "SUPERSELGEREN" til vår stilling som bedriftrådgiver

HMS Vakten AS
Salg og markedsføring
Vi søker deg som ønsker å jobbe med salg av HMS relaterte produkter rettet mot det norske bedriftsmarkedet. HMS Vakten AS holder til å flotte lokaler plassert på Minde. Jobben passer ypperlig for deg som ønsker å utvikle deg som selger. Dette er en fulltidsjobb og vi søker deg som er villig til å gi det «lille ekstra». Vi ønsker deg med ambisjoner om å tjene…
1 Ledig jobb bergen snarest Ikke påkrevet

Logisitkk og salgskoordinator

Vex-Gruppen AS
Rekruttering og bemanning
VEX-Gruppen AS - avd. Bergen Vex Gruppen Bemanning og Rekruttering har fokus på mennesket som ressurs og mennesker er vår kapital. Vår kunnskap, erfaring og gode service har gjort oss til en foretrukken samarbeidspartner for våre kunder. Vi leverer tjenester til oljerelatert industri, salgs og servicebedrifter innen ulike bransjer på alle nivå. Vex Gruppen A…
1 Ledig jobb straume snarest Ønskelig

Teknisk Sikkerhet til bedrift på Kokstad

Vex-Gruppen AS
Rekruttering og bemanning
For god kunde søker vi etter en Ingeniør, Teknisk Sikkerhet. Arbeidssted er Kokstad. Arbeidsoppgaver : Ansvarlig for Teknisk Sikkerhet på V&M prosjekt porteføljen. Må jobbe med hele spekteret innen sikkerhet (teknisk sikkerhet/arbeidsmiljø og ytre miljø), kompetansen innen teknisk sikkerhet veier tyngst. Risikogjennomganger både på design og installasjonsris…
1 Ledig jobb kokstad snarest Bachelor eller Master innen relevant fagområde

LCI Engineer til bedrift på Sandsli

Vex-Gruppen AS
Rekruttering og bemanning
For god kunde søker vi LCI Engineer til bedrift på Sandsli LCI Engineer The positions will be part for the Tag, Doc, SEMI, TIE team within the LCI/CCT department and will contribute to digitalization initiatives with respect to manufacturer information. Maintaining and development of Technical requirements connected to manufacturer documentation. LCI in gene…
1 Ledig jobb sandsli snarest Project experience

Avdelingsleder natt, Otium bo- og velferdssenter

TROMSØ KOMMUNE
Offentlige tjenester og forvaltning
På Otium skal vi jobbe med personfokusert omsorg der og det legges vekt på beboerens integritet, verdighet og mestring. Vi fokuserer på at vi er i beboernes hjem, og på tett samarbeide med pårørende og frivillige. Det brukes velferdsteknologi der det er tjenlig. Etableringen innebærer oppbygging av en helt ny avdeling med en unik mulighet til å utforme den h…
1 Ledig jobb krokelvdalen 04.02.2018 Påkrevet

Salgsingeniør - medisinteknisk utstyr.

Thune produkter AS
Medisinsk og farmasøytisk Industri
Om arbeidsgiveren: Thune Produkter er en av Norges eldste leverandører av medisinteknisk utstyr til innen området vask, desinfeksjon og sterilisering. Vår leverandørportefølje som består av meget anerkjente europeiske leverandører og vi er i ferd med å knytte til oss enda flere. Thune Produkter har i tillegg en industri- og varmetekniskavdelingen med fokus p…
1 Ledig jobb hamar 08.02.2018 Videregående skole/ Bachelor

Lyst på en spennende arbeidshverdag? Bli salgskonsulent i Trondheim!

Sector Alarm AS
Vektertjenester
Er du en hverdagshelt? Sector Alarm har ledige heltids- og deltidsstillinger til vår avdeling i Trondheim! Vi ser etter deg som er resultatorientert, og som trigges av å jobbe i et inspirerende og spennende salgsmiljø. Som salgskonsulent i Sector Alarm vil du reise på kundebesøk for å tilby brann- og tyverisikkerhet til privatmarkedet. Du vil på denne måten …
2 Ledig jobb trondheim snarest Ingen

Lyst på en aktiv arbeidshverdag? Bli salgskonsulent i Tønsberg!

Sector Alarm AS
Vektertjenester
Er du en hverdagshelt? Sector Alarm har ledige heltids- og deltidsstillinger til vår avdeling i Tønsberg! Vi ser etter deg som er resultatorientert, og som trigges av å jobbe i et inspirerende og spennende salgsmiljø. Som salgskonsulent i Sector Alarm vil du reise på kundebesøk for å tilby brann- og tyverisikkerhet til privatmarkedet. Du vil på denne måten b…
2 Ledig jobb tønsberg snarest Ingen

Lyst på en spennende arbeidshverdag? Bli salgskonsulent i Oslo!

Sector Alarm AS
Vektertjenester
Ønsker du å videreutvikle deg innen salg, eller er du ny i gamet? Sector Alarm har ledige heltids- og deltidsstillinger ved vår avdeling i Oslo! Vi ser etter deg som er resultatorientert, og som trigges av å jobbe i et inspirerende og spennende salgsmiljø. Som salgskonsulent i Sector Alarm vil du reise på kundebesøk for å tilby brann- og tyverisikkerhet til …
2 Ledig jobb oslo snarest Ingen

Salgskonsulent Stavanger

Sector Alarm AS
Vektertjenester
2 Kompetanse/Jobbmulighet stavanger

Motiveres du av gode resultater og utviklingsmuligheter? Se her!

Sector Alarm AS
Vektertjenester
2 Kompetanse/Jobbmulighet tromsø

Midlertidig stilling som lærer i Bardu

Bardu kommune
Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
Øvre Bardu skole i Bardu kommune er en firedelt barneskole. Vi har ledig 65 % lærerstilling fra 03.04.2018 til 22.06.2018 med mulighet for utvidelse og forlengelse. Fagbehov: Matematikk og norsk Bardu kommune benytter internettbasert søkesystem, og søkere skal derfor registrere seg elektronisk med cv via link på Bardu kommunes hjemmeside. Her finnes også ful…
1 Ledig jobb bardu 15.02.2018 Bachelor

Lærling i salgsfaget

FOKLO- Flerfaglig Opplæringskontor i Lofoten
Organisasjoner
Flere av våre medlemsbedrifter ønsker å ansette lærlinger i salgsfaget. Bor det en kremmer i deg? For å lykkes med salgsfaget må du like å ha kontakt med mennesker og ha lyst å skape resultater. Som dyktig selger vil du ha gode muligheter på arbeidsmarkedet og kan nå så langt du vil. Som selger liker du aktivitet, variasjon og tempo. Du må være nysgjerrig å …
4 Ledig jobb snarest Videregående skole