Tilkallingsvikarer, BPA

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike funksjonshemninger, BPA og privat avlastning, i tillegg til rus, psykiatri og ambulerende tjenester. Det er mange BPA-tjenester som er i behov av tilkallingsvakter for å dekke opp sykdom og ferie. Det er også ledig vakante stillinger på helg, med mulighet for …
1 Ledig jobb tønsberg 07.10.2019

Psykologspesialist 100%

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Barn og Unge (BOU) er en tverrfaglig virksomhet i Tønsberg kommune. Den består av Barnevern-, PP-tjeneste, Helsestasjon- skolehelsetjeneste, inklusive Familiehuset, Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (TFF) med avlastningsboliger, tiltak for enslige mindreårige flyktninger og Husøy senter. En av folkehelseutfordringene for kommunen er psykis…
1 Ledig jobb tønsberg 06.10.2019

Lærer 100 % fast - Ringshaug skole

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fra 1. desember har vi ledig 100 % fast lærerstilling som kontaktlærer på mellomtrinnet. Ringshaug skole er en 1 – 7 skole som ligger ca 6 km øst for Tønsberg sentrum med kort avstand til sjøen og til fine skogsområder. Det er 561 elever og ca. 80 ansatte på skolen. Skolens satsningsområder er; digital opplæring, fagfornyelsen og SMART oppvekst. Hovedarbeids…
1 Ledig jobb tønsberg 06.10.2019

Barnehagelærer

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Barnehagevirksomhetene i Tønsberg kommune Tønsberg kommunes barnehager er delt inn i 6 barnehagevirksomheter. Fra 01.01.2020 er Re og Tønsberg en ny kommune og barnehagene blir organisert i 3 virksomheter. Informasjon om den enkelte virksomhet finner du på kommunens nettsted, www.tonsberg.kommune.no. Felles satsningsområder for Tønsbergbarnehagene er: • Fore…
1 Ledig jobb tønsberg 01.10.2019

Avdelingsleder demensomsorg og dagsenter

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Sykehjemmene i Tønsberg - Re helsehus søker etter dyktig avdelingsleder for avdeling demensomsorg og dagsenter, 100 % stilling. Virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg skal fra nyttår ha ansvaret for institusjonsavdelingene på Re helsehus. Avdeling demensomsorg gir tilbud til mennesker med ulik grad av kognitiv svikt og består av 36 pasientrom. Dagsenteret gir ti…
1 Ledig jobb tønsberg 24.09.2019

50-100% fast stilling sykepleier/vernepleier i korttidsavdelingen

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker sykepleiere til 50-100% stilling i korttidsavdelingen. Det vil være mulig å tiltre ønsket stillingsstørrelse tilpasset ditt behov. Korttidsavdelingen har 34 plasser. I tillegg til generelle korttidsplasser har vi lindrende- og rehabiliteringplasser. Vi kan tilby en spennende og variert arbeidshverdag med stadig nye utfordringer. Arbeidsoppgavene vil…
1 Ledig jobb tønsberg 26.09.2019

Sykepleier 48 % natt i korttidsavdelingen

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker sykepleier til 48 % nattstilling primært i korttidsavdelingen. Korttidsavdelingen har 34 plasser. I tillegg til generelle korttidsplasser har vi lindrende- og rehabiliteringplasser. Vi kan tilby en spennende og variert arbeidshverdag med stadig nye utfordringer. Arbeidsoppgavene vil inneholde alt fra tekniske sykepleieprosedyrer via gode og effektiv…
1 Ledig jobb tønsberg 26.09.2019

Gruppesykepleier fast og vikariat

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker nå etter gruppesykepleiere i 100 % stilling som er opptatt av høy kvalitet på tjenesten og som alltid har pasienten i fokus. Avdelingen er en langtidsavdeling med totalt 35 pasienter fordelt på fire poster, hvorav pasientene alle har langtidsvedtak. I tillegg til å yte nødvendig helsehjelp, er ønsket vårt å bidra til meningsfulle hverdager for våre …
1 Ledig jobb tønsberg 30.09.2019

Helsefagarbeidere og sykepleierstudenter

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Træleborg sykehjem er et av tre kommunale sykehjem i Tønsberg kommune. Sykehjemmet har 84 institusjonsplasser fordelt på tre avdelinger, en omsorgsbolig og tilbud om dagrehabilitering. I 2021 skal et nytt og moderne sykehjem stå ferdig på Hogsnes som erstatter dagens lokaliteter. Siden 2015 har kommunen vært pilot i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet …
1 Ledig jobb tønsberg 30.09.2019

Jurist/rådgiver/saksbehandler

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet Tildeling av helse og omsorgstjenester er en av seks virksomheter innen helse og omsorgstjenesten i Tønsberg kommune. Virksomheten fungere etter prinsippet om "en dør inn" og er navet i tjenestetilbudet for alle tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient og brukerrettighetsloven. Virksomheten fatter vedtak og tildeler tjenester i te…
1 Ledig jobb tønsberg 03.10.2019

Helsefagarbeidere faste helgstillinger i 16 - 25 %

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger, BPA og privat avlasting, i tillegg til rus, psykiatri og ambulerende tjenester. Ved avdeling Aulerødveien har vi ledig faste helgestillinger som helsefagarbeider i 14-23 %. Avdeling Aulerødveien består av 6 leiligheter hvor det bor eldre me…
1 Ledig jobb tønsberg 06.10.2019

Fysioterapeut med 50% kommunal driftsavtale

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det blir ledig 50 % driftsavtale ved instituttet Vestfold Fysioterapi, St. Olavs gt. 4, 3126 Tønsberg fra 01.01.2020 Instituttet ligger sentrumsnært med kort vei til buss og togforbindelser. Instituttet Vestfold Fysioterapi har drevet i Tønsberg i over 30 år og har til sammen fem fysioterapeuter, hvorav de fleste har en spesialist utdannelse innenfor forskje…
1 Ledig jobb tønsberg 06.10.2019

Diverse helgevakt-stillinger

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger, BPA og privat avlastning, i tillegg til rus, psykiatri og ambulerende tjenester. Vi har ledig diverse helgevaktstill. som miljøterapeut / helsefagarbeider i flere av våre boliger. Vi har ledig div. helgevaktstillinger i 2 av våre botiltak f…
1 Ledig jobb tønsberg 09.10.2019

Helsefagarbeider 80% fast stilling

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger, BPA og privat avlasting, i tillegg til rus, psykiatri og ambulerende tjenester. Ved avdeling Temsengen har vi ledig 80 % fast stilling som helsefagarbeider. Stillingen er 2 delt turnus med arbeid hver 3. helg. Avdeling Temsengen består av 1…
1 Ledig jobb tønsberg 13.10.2019

Vernepleier / sykepleier

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid tilbyr tjenester på områdene psykisk helse og rus, i tillegg tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger, BPA, privat avlastning og ambulerende tjenester. Vårt botilbud til personer med rus og psykiske helseutfordringer søker en 100% stilling fast, som Vernepleier/ Sykepleier. Boligen er beliggende i Stoltenbe…
1 Ledig jobb tønsberg 06.10.2019

Tilkallingsvikar barnehage

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har behov for tilkallingsvikarer i Tønsberg kommunes barnehager. Stillingene vil kunne variere i korte eller lengre vikariater. Ledig for barnehageåret 2019-2020 Barnehagevirksomhetene i Tønsberg kommune Tønsberg kommunes barnehager er delt inn i 6 barnehagevirksomheter. Fra 01.01.2020 er Re og Tønsberg en ny kommune og barnehagene blir organisert i 3 vir…
1 Ledig jobb tønsberg 17.10.2019

Becks Brasserie Tønsberg - Kjøkkensjef

Becks Brasserie Tønsberg

Hotell, restaurant og storhusholdning

Til vår restaurant i Tønsberg søker vi ny kjøkkensjef. Du vil bli del av et kreativt kjøkkenlederteam i Becksgruppen med godt arbeidsmiljø og bra støttespillere. Stillingen innebærer varebestilling, ansvar for vaktskjema, internkontroll, produksjon og tilrettelegging a'la carte. Arbeidstid inkluderer kvelds- og helgevakter. Du har/er: - Tidligere erfaring fr…
1 Ledig jobb tønsberg snarest Lederstilling

Becks Brasserie Tønsberg - Kokker

Becks Brasserie Tønsberg

Hotell, restaurant og storhusholdning

Til vår restaurant i Tønsberg søker vi ny kokker. Du vil bli del av et kreativt kjøkkenlederteam i Becksgruppen med godt arbeidsmiljø og bra støttespillere. Stillingen innebærer daglige rutiner, internkontroll, produksjon og tilrettelegging a'la carte. Arbeidstid inkluderer lunch-, kvelds- og helgevakter. Du har/er: - Tidligere erfaring fra bransjen. - Høy f…
2 Ledig jobb tønsberg snarest Produksjon

Becks Brasserie Tønsberg – Servitører

Becks Brasserie Tønsberg

Hotell, restaurant og storhusholdning

Sommeren 2012 åpnet Becks på brygga i Tønsberg. Miljøet kjenner du kanskje igjen fra Becks Brasserie i Larvik. På menyen står det retter både for raske lunsjmåltider og til større anledninger. Becks Brasserie Tønsberg søker etter flere servitører til vårt dyktige team til sesongen. Vi tilbyr: - Arbeidstider som passer studenter - Konkurransedyktige betingels…
2 Ledig jobb tønsberg snarest Annet

Servitør/ekstrahjelp

Redningen AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi trenger servitør/ekstrahjelp fra 1. august. Mest helgejobbing - passer for skoleelev/student. Full opplæring blir gitt. Må snakke norsk og være over 18 år (helst over 20 år).
1 Ledig jobb tolvsrød snarest Restaurant

Service / gr. L montører i Vestfold

Laugstol AS

Elektro

Laugstol AS er en godt etablert elektroentreprenør med hoved-nedslagsfelt i Vestfold og Telemark. Selskapet har aktivitet innen ordinært service/vedlikeholdsarbeid knyttet til boliger, bygg og eiendom, samt industri/næring. For øvrig er våre satsningsområder knyttet til bl.a. vei og samferdsel, kraftverksrehabiliteringer, bygging av transformatorstasjoner, m…
2 Ledig jobb tønsberg snarest Håndverker

Elektriker montør samferdsel

SET Elektro AS

Elektriker og sterkstrøm

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi: Erfaren montør til samferdselsavdelingen i Tønsberg. Arbeidsoppgaver: Drift og vedlikehold av E18 og alle riks- og fylkesveier i Vestfold. Tunneler, trafikksignalanlegg, variable skilt, bruer, varmekabelanlegg, pumpestasjoner og underganger. Andre oppgaver kan bli gatelysanlegg, flomlysanlegg, VA-anlegg og installa…
1 Ledig jobb sem snarest Montør

Ekstrahjelp

Redningen AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi trenger en sommerhjelp til oppvask/rydding i restaurant. Opplæring vil bli gitt så det er ikke påkrevet med erfaring. Det blir mye ståing og gåing, så en sterk rygg er å foretrekke!
1 Ledig jobb tolvsrød snarest Ekstrahjelp - ryddehjelp - oppvasker

Servitør

Redningen AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Sommerjobb ledig fra medio mai, men med mulighet for litt helgejobbing før det hvis ønskelig. Jobben krever gode norskkunnskaper, god kondis (det blir mye gåing), ståpå-humør, gode samarbeidsevner og generelt et positivt syn på livet! OBS! Du må være over 18 år - gjerne over 20 år. Vi er en bedrift med ungt arbeidsmiljø hvor mesteparten av jobben gjøres på s…
2 Ledig jobb tolvsrød snarest Servitør

Vi søker erfaren montør til veilysavdelingen i Drammen

SET Elektro AS

Elektriker og sterkstrøm

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi: Erfaren montør til veilysavdelingen i Drammen. Arbeidsoppgaver: Drift og vedlikehold av veilysanlegg iht. kontraktsforpliktelser. Rapportere fremdrift og eventuelle avvik til overordnede. Utbedre feil etter bestillinger fra kunde eller feilmeldingstjeneste. Planlegging og bygging av nye belysningsanlegg og rehabili…
1 Ledig jobb sem snarest Produksjon

Vi søker erfaren montør til installasjonsavdelingen i Tønsberg

SET Elektro AS

Elektriker og sterkstrøm

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi: Erfaren montør til installasjonsavdelingen i Tønsberg. Arbeidsoppgaver: Drift og vedlikehold av statlige- og kommunale bygningsmasser. Nybygg og serviceoppdrag for nærings- og private kunder. Andre oppgaver kan bli gatelysanlegg, flomlysanlegg, VA-anlegg og Samferdsel. Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskap…
1 Ledig jobb sem snarest Produksjon

Vi søker erfaren montør til installasjonsavdelingen i Holmestrand

SET Elektro AS

Elektriker og sterkstrøm

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi: Erfaren montør til installasjonsavdelingen i Holmestrand. Arbeidsoppgaver: Drift og vedlikehold av statlige- og kommunale bygningsmasser. Nybygg og serviceoppdrag for nærings- og private kunder. Andre oppgaver kan bli gatelysanlegg, flomlysanlegg, VA-anlegg og Samferdsel. Ønskede kvalifikasjoner og personlige egens…
1 Ledig jobb sem snarest Produksjon

Service elektriker/ Tavlemontør

EAS / elektro & Automasjon Systemer AS

Konsulenter - Automasjon

1 Kompetanse sem

Biloppretter

E18-Skadesenter AS

Bil, kjøretøyer og utstyr Salg / Verksted

Arbeidsoppgaver Oppretting Småjobber Smart repair Ønskede kvalifikasjoner Fagbrev oppretter Min 4 års erfaring som oppretter Fagbrev klasse B Personlige egenskaper Nøye Effektiv Arbeidssom Strukturert Vi tilbyr Svært gode betingelser Hyggelige kollegaer og godt arbeidsmiljø Gode forsikring og pensjonsordninger
1 Ledig jobb sem snarest Produksjon

Faglærte Maler søkes

Malerfirma Wagner & Co AS

Kunst og kultur

Wagner & Co har kontor og lagerbygning nær Tønsberg sentrum, og vårt nedslagsfelt er i hovedsak innenfor Vestfold fylke.Firmaet er godkjent opplæringsbedrift, Våre største oppdragsgivere er: Boligbyggelagene i Tønsberg og Nøtterøy - Vi er BBLs samarbeidspartner Lokale byggmestere Forsikringsselskapene i form av oppbygging etter brann og vannskader Private op…
2 Ledig jobb tønsberg snarest Produksjon