We are hiring new ATPL Theory Instructors

Pilot Flight Academy AS

Utdanning, undervisning og Forskning

ATPL Theory Instructors Pilot Flight Academy from Norway is the largest ATO of Scandinavia with over 300 students in the Integrated ATP-course and 100 fulltime employees. We are currently located at Torp Sandefjord Airport and Notodden Airport and we are expanding to Hungary. Due to our strong growth, we are looking for Theoretical Knowledge Instructors (TKI…
1 Ledig jobb sandefjord snarest

Flight Instructor, FI(A) ME IR & FI(A)FI ME IR

Pilot Flight Academy AS

Utdanning, undervisning og Forskning

We are hiring new Flight Instructors at Pilot Flight Academy! The company is growing due to worldwide demand for pilots, and we are currently looking for FI(A) candidates for Sandefjord and Notodden with a professional flight instructor background and with good leadership- and communication skills. You must enjoy working in a team but also be self-driven, re…
1 Ledig jobb sandefjord snarest

Assistant Manager Safety & Compliance

Pilot Flight Academy AS

Utdanning, undervisning og Forskning

Available position as Assistant Manager Safety & Compliance Pilot Flight Academy (PFA) is Scandinavia’s largest flight academy with more than 300 students and 80 employees. The Academy is located at Sandefjord Airport Torp and at Notodden Airport, both in Norway. We offer international pilot training with top modern facilities, aircraft and simulators. Our D…
1 Ledig jobb sandefjord 30.09.2019

Kommunal driftsavtale fysioterapi, 3 avtalehjemler

Sandefjord kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det blir ledig følgende avtalehjemler i 2020: Avtalehjemmel 1: Nedtrappingsavtale, hjemmelen er 50 % fra 01.01.2020 og øker til 100 % fra 01.10.2020 Avtalehjemmel 2: 87,5 % ledig fra 01.01.2020 Avtalehjemmel 3: 100 % ledig fra 01.06.2020 Avtalehjemlene er tilknyttet tre ulike institutt sentralt i Sandefjord sentrum. Arbeidsoppgaver Tilby allmennfysioterapi t…
1 Ledig jobb sandefjord 27.09.2019

Sykepleier 100% fast - dag/kveld

Sandefjord kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Om tjenestested Seksjon bo- og behandlingssentre i Sandefjord kommune består av flere enheter med pasienter på forskjellige omsorgsnivå innen eldreomsorg. Bo- og behandlingssentrene er lokalisert med et i Andebu, et i Stokke, to i Sandefjord og tre bofellesskap for menneske med demenssykdom i Sandefjord. Til sammen er det 324 plasser fordelt på noe korttid/a…
1 Ledig jobb sandefjord 06.10.2019

Psykisk helsearbeider, Psykisk helse og rus- ung voksen

Sandefjord kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Om tjenestested Tjenesten er pr idag inndelt i 4 enheter: Kortvarig psykisk helsehjelp Psykisk helse og rus voksne Psykisk helse og rus- unge voksne Psykisk helse familie, barn og ungdom Kommunens samlede Psykisk helse og rustjeneste har totalt 65 ansatte. Utlyst stilling er lagt til enhet Psykisk helse og rus- Familie og unge voksne. Enhet PHR familie og un…
1 Ledig jobb sandefjord 03.10.2019

Miljøterapeut

Sandefjord kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Om tjenestested Sverstad TBFF er en tilrettelagt bolig for personer med utviklingshemming og ligger sentralt til i Sandefjord, kun kort gange fra togstasjonen. I boligen bor det 4 godt voksne menn i behov av dyktige og engasjerte personer som kan yte de den bistand de trenger. Nå har vi ledig svangerskapsvikariat og håper du vil jobbe med oss. Vi søker deg s…
1 Ledig jobb sandefjord 29.09.2019

Helsefagarbeider- våken nattvakt

Sandefjord kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Om tjenestested Bergli boligtiltak gir miljøarbeidertjenester og individuell oppfølging til mennesker til personer over 18 år, med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet. Enheten gir også boveiledning og oppfølging til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Stillingsinformasjon Fast våken nattvakt i 75.59%. Stilling i turnus, med arbeid hver 3.helg. Arbeids…
1 Ledig jobb sandefjord 26.09.2019

Helgestilling og tilkallingsvikarer

Sandefjord kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Om tjenestested Hvidtgården 4. etg. er et døgnbemannet bofellesskap for voksne over 18 år i enhet Bolig og ambulerende tjenester. Vi tilbyr personer med alvorlige psykiske lidelser rammer og støtte som fremmer ivaretakelse av egen helse, mestring og livskvalitet. Dette innebærer blant annet helseoppfølging, boveiledning, kartlegging av funksjonsnivå og sympt…
1 Ledig jobb sandefjord 24.09.2019

BPA - brukerstyrt personlig assistent- fast stilling

Sandefjord kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Om tjenestested Jeg er en 28 år gamel jente, er rullestolbruker og har behov for en assistent som kan bistå meg med praktisk hjelp i hverdagen. BPA står for brukerstyrt personlig assistanse. Dette er en ordning for personer med ulike former for funksjonsnedsettelser som har behov for praktisk hjelp i hverdagen. BPA Indre sone ligger innunder seksjon Senter o…
1 Ledig jobb sandefjord 22.09.2019

Arkivrådgiver

Sandefjord kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Dokumentsenteret er p.t organisert som en egen seksjon og innehar en viktig rolle i kommunens forvaltning. Seksjonen består av totalt 18 dokumentforvaltere fordelt i 3 team, i tillegg til dedikerte stillinger for arkivleder, systemansvarlig og seksjonsleder. Dokumentsenteret er lokalisert i Stokke kommunehus i nyrenoverte lokaler. Grunnet overgang til pensjo…
1 Ledig jobb sandefjord 22.09.2019

Avansert Geriatrisk Sykepleier

Sandefjord kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Om tjenestested Sykepleiertjenesten er en felles tjeneste for hjemmesykepleieavdelingene i Sandefjord kommune Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: Fast Stilling ledig fra: 01.10.19 Arbeidsoppgaver Gjennomføresystematisk kartlegging og kliniske undersøkelser, samt gjøre helhetlig vurdering av pasienters helsetilstand og behov for hjelp…
1 Ledig jobb sandefjord 20.09.2019

Vernepleier ved Sverstad TBFF

Sandefjord kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Om tjenestested Seksjon bolig, aktivitet og avlastning yter tjensester til barn og voksne med ulike funksjonshemminger. Vi jobber for å gi hver enkelt bruker et tilrettelagt tilbud ut i fra de behov den enkelte har. Sverstad TBFF er en tilrettelagt bolig for personer med utviklingshemming. Boligen ligger sentralt til i Sandefjord. Det bor 4 voksne personer i…
1 Ledig jobb sandefjord 20.09.2019

Operatør med håndverksbakgrunn

TT-teknikk AS

Rørinspeksjon og -rensing

Arbeidet som operatør består i kontroll, vedlikehold og fornying av ledningsanlegg for private og offentlige kunder. Stillingene inngår i et team bestående av 2 - 4 operatører inkludert en teamleder og innebærer bruk av spesialutstyr for store og små rørdimensjoner. Har du bakgrunn som håndverker eller generelt liker å arbeide med tekniske utfordringer kan d…
2 Ledig jobb sandefjord snarest Håndverker

Ønsker du å bygge en tungvekter innen kraftbransjen?

GNP Energy Norge AS

Strømleverandør

GNP Energy AS, med hovedkontor i Sandefjord, er representert i Norge, Finland, Sverige og Danmark gjennom selvstendige datterselskaper i de ulike land. Konsernet har hatt solid vekst de siste årene, og er i dag Nordens 4. største strømleverandør. Total omsetning er over NOK 550 millioner med god inntjening. GNP Energy AS selger strøm i de ulike lokale marked…
1 Ledig jobb sandefjord snarest