We are hiring new ATPL Theory Instructors

Pilot Flight Academy AS

Utdanning, undervisning og Forskning

ATPL Theory Instructors Pilot Flight Academy from Norway is the largest ATO of Scandinavia with over 300 students in the Integrated ATP-course and 100 fulltime employees. We are currently located at Torp Sandefjord Airport and Notodden Airport and we are expanding to Hungary. Due to our strong growth, we are looking for Theoretical Knowledge Instructors (TKI…
1 Ledig jobb sandefjord snarest

Kommunikasjonsrådgiver Seksjon Sektorutvikling

Skagerak consulting AS

Konsulenter og frie yrker

Sektor for Samferdsel, miljø og mobilitet overtar fra 2020 ansvaret for fylkesveiene fra Statens vegvesen. Sektoren får en stor og variert oppgaveportefølje, inkludert det operative ansvaret for bygging, vedlikehold, drift og forvaltning av fylkesveiene, ansvar for kollektivtrafikk og skoleskyss, og tilrettelegging for alle trafikantgrupper. Sektorområdet vi…
1 Ledig jobb tønsberg 01.12.2019

Flight Instructor, FI(A)IR and FI(A)ME

Pilot Flight Academy AS

Utdanning, undervisning og Forskning

We are hiring new Flight Instructors at Pilot Flight Academy! The company is growing due to worldwide demand for pilots, and we are currently looking for FI(A) candidates for Sandefjord and Notodden with a professional flight instructor background and with good leadership- and communication skills. You must enjoy working in a team but also be self-driven, re…
1 Ledig jobb sandefjord snarest

Service Engineers / Senior Service Engineers (KM 19-215)

Kongsberg Gruppen

Annet

We are strengthening our software team and Global Customer Support seeks technical engineers to join our System Support Automation Team in Kongsberg and Horten Global Customer Support have responsibilities that includes service and support on close to 30.000 installations Worldwide. At System Support Automation we are developing and maintaining high-tech aut…
1 Ledig jobb kongsberg/horten 30.11.2019 Engineering - service

Framtidsrettet lærer søkes til Ekeberg skole

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en relasjonsbygger som vil utdanne elever i takt med den digitale utviklingen i samfunnet? I Holmestrandsskolen får du kolleger med god digital kompetanse, og et klasserom der alle elever har sin digitale enhet. Det er ledig en fast 100% stilling som lærer ved Ekeberg skole fra 01.01.20. Holmestrand kommune satser på pedagogisk bruk av digitale verktøy…
1 Ledig jobb holmestrand 29.11.2019

VERKSTEDLEDER

Marthinsen & Duvholt AS

Bygg og anlegg

Marthinsen & Duvholt AS ble etablert i 1998 og er en solid maskinentreprenør som opplever vekst og positiv utvikling. Vi har lang erfaring, god kompetanse og dyktige medarbeidere innen veibygging og -rehabilitering, VA-anlegg, jernbane-/tunnelanlegg, tomtearbeider med mer. Vi har en moderne maskinpark og eget verksted. Firmaet har hovedkontor i Sandefjord og…
1 Ledig jobb sandefjord snarest Lederstilling

Psykologspesialist/psykolog

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Poliklinikk rus og avhengighet, sør har ledig fast 100 % stilling for psykologspesialist/psykolog. Oppstart 03.02.20 eller etter avtale. Avdeling for rusbehandling tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslid…
1 Ledig jobb larvik 05.12.2019

Overlege

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri eller har annen relevant spesialitet? Da ser vi fram til din søknad! Avdeling for rusbehandling tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk. Vårt mål er å tilby helhetlig og sammenhengende behandling for å bidra til økt livskvalitet og mestrin…
1 Ledig jobb larvik 05.12.2019

Spesialfysioterapeut / Fysioterapeut

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Fysioterapi og rehabiliteringsavdelingen ved Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering er lokalisert i Tønsberg og Larvik. Avdelingen har fysioterapeuter med spesialkompetanse innenfor de fleste fagområder og ergoterapeuter med spesialkompetanse innenfor nevrologi og geriatri. Vårt mål er å gi pasienten mulighet til å nå best mulig funksjonsevne før utskri…
1 Ledig jobb tønsberg 27.11.2019

Vi søker kalkulatør til spennende betongprosjekter

Isachsen Anlegg AS

Bygg og anlegg

VS ELEMENT er en del av Isachsen Anlegg og produserer og leverer betongelementer. Vi har lang erfaring i å bistå som profesjonell partner i komplekse bygg- og anleggsprosjekter. Med utgangspunkt i våre moderne produksjonslokaler i Våle i Vestfold hjelper vi oppdragsgiver gjennom hele prosessen, fra idè via tegning til produksjon og montering. Lang erfaring o…
1 Ledig jobb våle snarest

Vi søker Betongarbeidere til vår produksjonsavdeling

Isachsen Anlegg AS

Bygg og anlegg

VS ELEMENT er en del av Isachsen Anlegg og produserer og leverer betongelementer. Vi har lang erfaring i å bistå som profesjonell partner i komplekse bygg- og anleggsprosjekter. Med utgangspunkt i våre moderne produksjonslokaler i Våle i Vestfold hjelper vi oppdragsgiver gjennom hele prosessen, fra idè via tegning til produksjon og montering. Lang erfaring o…
1 Ledig jobb våle snarest

NÆRINGSSJEF – HOLMESTRAND

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Holmestrand er «Porten til Vestfold og har en strategisk beliggenhet i Osloregionen. Nye Holmestrand kommune med nær 25 000 innbyggere vil ha stor befolkningsvekst framover. Vi ønsker å være en næringsoffensiv kommune med høy bostedsattraktivitet. Kommunen har derfor tatt en aktiv rolle som samfunnsutvikler og har vedtatt gode og langsiktige planer med tydel…
1 Ledig jobb holmestrand 01.12.2019

Sykepleier

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hjemmetjenesten er et spennende og utfordrende fagfelt innen pleie og omsorg. Dette krever faglig kvalifiserte ansatte som har lyst å ta ansvar for et arbeidsområde i stadig utvikling. Det er nå ledig 80-90 % fast stilling som sykepleier ved hjemmetjenesten sone 2 Sem, med tiltredelse etter avtale. For deg som sykepleier betyr det at du kan være med og utvik…
1 Ledig jobb tønsberg 30.11.2019

100 % fast stilling som utviklingssjef - Rygg miljøpark

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

På Rygg utenfor Tønsberg ligger en av Norges mest spennende miljøsatsinger. Her finner du Rygg Miljøpark som er Tønsberg kommunes og Vestfolds viktigste utviklingsområde for sirkulærøkonomi og grønn vekst. Her utvikles ny teknologi samtidig som velprøvde løsninger forbedres. Ved Rygg Miljøpark samarbeider offentlige virksomheter med viktige næringsaktører in…
1 Ledig jobb sem 25.11.2019

Sykepleier 48% natt i korttidsavdelingen

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker sykepleier til 48 % nattstilling primært i korttidsavdelingen. Korttidsavdelingen har 34 plasser. I tillegg til generelle korttidsplasser har vi lindrende- og rehabiliteringplasser. Vi kan tilby en spennende og variert arbeidshverdag med stadig nye utfordringer. Arbeidsoppgavene vil inneholde alt fra tekniske sykepleieprosedyrer via gode og effektiv…
1 Ledig jobb træleborg sykehjem 21.11.2019

Helsefagarbeider

Færder kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi ønsker deg velkommen til Sjølyst sone som helsefagarbeider til ambulerende hjemmetjeneste i 100% stilling. Denne stillingen er et vikariat som varer frem til 20 august 2020. Vi arbeider for tiden hver 4 helg. Som helsefagarbeider i hjemmetjenesten vil du ha variert medisinsk pleie og omsorg av den hjemmeboende pasient. Det vil være ulike arbeidsoppgaver k…
1 Ledig jobb nøtterøy 24.11.2019

Lege i spesialisering -Nevrologi

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Nevroseksjon er del av Medisinsk klinikk og har 21 senger, hvorav 10 er tilknyttet egen slagenhet. Seksjonen har høy aktivitet og dekker det nevrologiske fagfeltet for hele Vestfold fylke. Seksjonen har 9-delt bakvakt for overleger og 9-delt tilstedevakt for LIS. LIS deltar i postarbeid, drift av dagenhet og i poliklinisk virksomhet etter kompetanse. Nevrose…
1 Ledig jobb tønsberg 20.11.2019

Proffselger Aust og Vest Agder Fylke

Jotun AS

Kjemi og kjemisk Industri / Produksjon

Vi søker en erfaren og dyktig selger for det profesjonelle markedet i Aust og Vest Agder fylke. Som vår nye kollega vil du få ansvaret for salgsresultater og kundeoppfølging i eget marked. Daglig oppsøkende relasjonsbygging og presentasjoner med forslag til produkter og malings tekniske løsninger. Dine kunder vil være malerbedrifter (bygg), arktitekter, eien…
1 Ledig jobb sandefjord 28.11.2019

Sekretær

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Poliklinikk Spesial har ledig 60 % fast stilling som Sekretær Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0 til 18 år, og deres familier, som har behov for tjenester på spesialisthelsenivå for å avhjelpe psykiske vansker. BUPA tilbyr også rådgivning og konsultasjonstjenester til fagpersonell ved kom…
1 Ledig jobb tønsberg 01.12.2019

Rådgiver Trafikk-/ruteplanlegging Seksjon Kollektiv og Mobilitet

Skagerak consulting AS

Konsulenter og frie yrker

Sektor for Samferdsel, miljø og mobilitet overtar fra 2020 ansvaret for fylkesveiene fra Statens vegvesen. Sektoren får en stor og variert oppgaveportefølje, inkludert det operative ansvaret for bygging, vedlikehold, drift og forvaltning av fylkesveiene, ansvar for kollektivtrafikk og skoleskyss, og tilrettelegging for alle trafikantgrupper. Sektorområdet vi…
1 Ledig jobb tønsberg 24.11.2019

Rådgiver folkehelse, 100% vikariat

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

I virksomhet for kultur og idrett i Tønsberg kommune er det ledig vikariat 100 % i stilling som rådgiver for folkehelse fra 1.2.2020 til 31.10.2020. Stillingen har blant annet ansvar for iverksetting og oppfølging av folkehelsetiltak, som kan bidra til å gjøre Tønsberg til et enda sunnere og bedre sted å leve og bo. Da vår nåværende rådgiver folkehelse skal …
1 Ledig jobb tønsberg 26.11.2019

Rådgiver idrett og friluftsliv, 80% fast stilling

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

I Virksomhet for kultur og idrett i Tønsberg kommune det ledig 80 % fast stilling som rådgiver for idrett og friluftsliv. Stillingen vil blant annet ha ansvar for søknader om spillemidler, utvikling av anlegg, deltakelse i prosjekter, fordeling av tilskudd, ansvar for utleie av kommunale idretts og kulturbygg, fremme friluftsformål og ivareta allmennhetens i…
1 Ledig jobb tønsberg 26.11.2019

Sykepleier/vernepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Psykiatrisk avdeling (PA) gir et voksenpsykiatrisk tjenestetilbud på sykehusnivå for Vestfold fylkes befolkning og er den største avdelingen i Klinikk Psykisk Helse og Rusbehandling. Avdelingen består av i alt 6 sengeposter av varierende størrelse og 6 spesialpoliklinikker. Akuttfunksjonene er lokalisert i Tønsberg ved sykehuset, langtidsenheter inkl. sikker…
1 Ledig jobb tønsberg 24.11.2019

Byggeleder

Skagerak consulting AS

Konsulenter og frie yrker

Vi er stolte av å kunne bygge alle våre hus fra bunn til pipetopp. Presisjon og effektivitet er nøkkelord for å lykkes, og god byggeledelse er avgjørende for et godt sluttresultat og fornøyde boligkjøpere. Vårt team med 14 dyktige tømrere er faglig sterke og stolte av sitt fag. Dette gjenspeiles i fornøyde kunder og godt håndtverk. Vi søker nå en engasjert o…
1 Ledig jobb sem 24.11.2019

Sykepleier

Færder kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Smidsrød helsehus har ledig stilling for sykepleier p.t. natt. Stillingen inngår som en del av et natt-team,som jobber på tvers av avdelingene, basert på kompetanse behov. Helsehuset kan by på mange faglige utfordringer i et dynamisk og godt tverrfaglig miljø. Krav til stillingen: Norsk autorisasjon som sykepleier Gode norsk kunnskaper, beherske språket godt…
1 Ledig jobb nøtterøy 02.12.2019

Sykepleier / Ambulansearbeider

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

SYKEPLEIER - MEDISINSK OPERATØR AMBULANSEARBEIDER - RESSURSKOORDINATOR 1 x 50 % stilling – fast 4 x 75 % stilling - fast AMK er sentral for det akuttmedisinske tilbudet til befolkningen, og vi sørger for at alle får riktig helsehjelp! Vi svarer de som ringer 113, vi gir livreddende veiledning, og vi styrer ambulansene i Vestfold og Telemark. For å kunne ivar…
1 Ledig jobb tønsberg 22.11.2019

Sykepleier/Vernepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Det søkes etter personer med sykepleie-, eller vernepleiekompetanse til ulike faste stillinger: 3 nattevaktstillinger i varierende brøk 28-80% 2 stillinger med arbeid for tiden på dag/kveld i 50-100% DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og rusbehandling(KPR) er lokalisert i Sandefjord, Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg, og har et opptaksområdet med ca. 230.00…
1 Ledig jobb sandefjord 24.11.2019

Avdelingssjef, indremedisin

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Medisinsk klinikk har ansvar for spesialisthelsetjenester i indremedisinske fag, nevrologi, barn/ungdomsmedisin og habilitering. Sykehusets akuttsenter er også organisert som en del av klinikken. Medisinsk klinikk har til sammen ca 850 årsverk, 170 sykehussenger og utstrakt poliklinisk virksomhet. Klinikken er administrativt og ledelsesmessig organisert i fa…
1 Ledig jobb tønsberg 24.11.2019

Rådgiver HMS og Kvalitetssikring

Skagerak consulting AS

Konsulenter og frie yrker

Vi søker en rådgiver innenfor HMS og kvalitetssikring på virksomhetsnivå som skal bidra til et tryggere arbeidsmiljø gjennom kunnskap om risiko i virksomhetens arbeid og risikoreduserende arbeid. Stillingen skal bidra til god HMS strategi i virksomheten, forankret i arbeidsmiljøutvalget. Dette er en nyopprettet stilling som vil rapportere til leder for bered…
1 Ledig jobb tønsberg 01.12.2019

HR Rådgiver

Skagerak consulting AS

Konsulenter og frie yrker

Til en nyopprettet stilling som HR rådgiver søker vi en med bred faglig kompetanse innen fagfeltet og med evne og lyst til å bidra til å utvikle organisasjonen videre. Stillingen er plassert i administrasjonen og vil være en ressurs for hele brannvesenet. Vår nye HR rådgiver vil rapportere til brannsjefen. Arbeidsoppgaver Fagressurs for ledere og medarbeider…
1 Ledig jobb tønsberg 01.12.2019

Helsefagarbeider natt , fast ansettelse

Færder kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker helsefagarbeider i 37,6% fast nattstilling ved Tjøme omsorgssenter. Stillingen følger natt turnus med arbeid hver 3 helg og 16 vakter pr. 12 uker, med en uke fri mellom vaktperiodene. Det er team på natt av en sykepleier og en helsefagarbeider. Det er god fagdekning ved sykehjemmet men vi trenger deg! Sissel.irene.hoisaether@faerder.kommune.no Tel :…
1 Ledig jobb nøtterøy 21.11.2019

Konsulent vegforvaltning Seksjon Forvaltning

Skagerak consulting AS

Konsulenter og frie yrker

Sektor for Samferdsel, miljø og mobilitet overtar fra 2020 ansvaret for fylkesveiene fra Statens vegvesen. Sektoren får en stor og variert oppgaveportefølje, inkludert det operative ansvaret for bygging, vedlikehold, drift og forvaltning av fylkesveiene, ansvar for kollektivtrafikk og skoleskyss, og tilrettelegging for alle trafikantgrupper. Sektorområdet vi…
1 Ledig jobb tønsberg 24.11.2019

Byggeleder Elektro og Veglys Øst Seksjon Drift og Vedlikehold

Skagerak consulting AS

Konsulenter og frie yrker

Sektor for Samferdsel, miljø og mobilitet overtar fra 2020 ansvaret for fylkesveiene fra Statens vegvesen. Sektoren får en stor og variert oppgaveportefølje, inkludert det operative ansvaret for bygging, vedlikehold, drift og forvaltning av fylkesveiene, ansvar for kollektivtrafikk og skoleskyss, og tilrettelegging for alle trafikantgrupper. Sektorområdet vi…
1 Ledig jobb tønsberg 24.11.2019

Vi søker flere flinke folk

Backe Vestfold Telemark AS

Bygg og anlegg

Backe Vestfold Telemark opplever stor vekst og søker flere flinke folk. Vi ser etter forskalingssnekkere, betongarbeidere og baser og vi tar gjerne imot hele lag. Er du interessert i jobb hos oss, ta kontakt med oss for en prat. Kvalifikasjoner Du har erfaring fra betongarbeid og forstår norsk. Personlige egenskaper For oss i Backe er vårt verdigrunnlag vikt…
4 Ledig jobb sandefjord 08.12.2019 Håndverker

Senior Credit Controller

Jotun AS

Kjemi og kjemisk Industri / Produksjon

Jotun is presented in over 100 countries around the world with 37 production facilities. in Norway. Jotun is one of the biggest global paint manufacturers in the world. Supplying paints and coatings with four segments such as Protective, Marine, Decorative and Powder Coatings. Jotun is represented in Asia region with Regional labs and offices in Kuala Lumpur…
1 Ledig jobb sandefjord snarest

Project Sales Manager-Decorative

Jotun AS

Kjemi og kjemisk Industri / Produksjon

Jotun is presented in over 100 countries around the world with 37 production facilities. in Norway is one of the biggest global paint manufacturers in the world. Supplying paints and coatings with four segments such as Protective, Marine, Decorative and Powder Coatings is represented in Asia region with Regional labs and offices in Kuala Lumpur, factories in…
1 Ledig jobb sandefjord 21.11.2019

Svangerskapsvikariat - Barkåker Barnehage

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Barnehagevirksomhetene i Tønsberg kommune 01.01.2020 er Re og Tønsberg en ny kommune og barnehagene blir organisert i 3 virksomheter For mer informasjon om barnehagene: www.tonsberg.kommune.no Felles satsningsområder for Tønsbergbarnehagene er: Forebygging og tidlig innsats Kvalitet i oppvekst og opplæring Krav til stillingen Bestått barnehagelærer-/førskole…
1 Ledig jobb barkåker barnehage 20.11.2019

Vi søker helsefagarbeider til Bemanningspool!

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Bemanningsseksjonen er sykehusets interne vikarsenter for sykepleiere og annet pleiepersonell til de somatiske sengepostene. Seksjonen har både fast ansatte og tilkallingsvikarer som leies ut til de somatiske avdelingene ved ferie og sykefravær. Som ansatt i bemanningspoolen vil du tilknyttes ulike seksjoner ut fra sykehusets behov og din kompetanse. Er du e…
1 Ledig jobb tønsberg 21.11.2019

Maintenance Engineer - Ismailia

Jotun AS

Kjemi og kjemisk Industri / Produksjon

Jotun has been present in the Middle East since 1962 and has expanded across the region to include 15 companies across the Middle East, India and Africa region. Throughout our history, we have focused on providing our employees with learning and development opportunities and offering them meaningful and challenging work, guided by our four values of Care, Lo…
1 Ledig jobb sandefjord 20.11.2019

Fysioterapeut, helsefagarbeider, studenter og assistenter

Færder kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker etter helsefagarbeidere til faste helgestillinger p.t. ved Bjønnesåsen bo og aktivitetssenter. Ressurssenteret søker også etter tilkallingsvikarer fysioterapeut, helsefag og studenter innenfor helsefag, pedagogikk eller sosialterapeutiske fag. Vi ønsker medarbeidere som har utdanning og erfaring, eller ønske om å jobbe med eldre. Du må være fleksibe…
1 Ledig jobb nøtterøy 16.12.2019