Veiingeniør 100 % fast stilling

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Nye Tønsberg kommune blir en spennende og moderne serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomheter med resultatansvar og vide fullmakter. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven! Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for vår…
1 Ledig jobb tønsberg 18.09.2019

We are hiring new ATPL Theory Instructors

Pilot Flight Academy AS

Utdanning, undervisning og Forskning

ATPL Theory Instructors Pilot Flight Academy from Norway is the largest ATO of Scandinavia with over 300 students in the Integrated ATP-course and 100 fulltime employees. We are currently located at Torp Sandefjord Airport and Notodden Airport and we are expanding to Hungary. Due to our strong growth, we are looking for Theoretical Knowledge Instructors (TKI…
1 Ledig jobb sandefjord snarest

Tilkallingsvikarer, BPA

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike funksjonshemninger, BPA og privat avlastning, i tillegg til rus, psykiatri og ambulerende tjenester. Det er mange BPA-tjenester som er i behov av tilkallingsvakter for å dekke opp sykdom og ferie. Det er også ledig vakante stillinger på helg, med mulighet for …
1 Ledig jobb tønsberg 07.10.2019

Lærer 100 % fast - Ringshaug skole

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fra 1. desember har vi ledig 100 % fast lærerstilling som kontaktlærer på mellomtrinnet. Ringshaug skole er en 1 – 7 skole som ligger ca 6 km øst for Tønsberg sentrum med kort avstand til sjøen og til fine skogsområder. Det er 561 elever og ca. 80 ansatte på skolen. Skolens satsningsområder er; digital opplæring, fagfornyelsen og SMART oppvekst. Hovedarbeids…
1 Ledig jobb tønsberg 06.10.2019

Flight Instructor, FI(A) ME IR & FI(A)FI ME IR

Pilot Flight Academy AS

Utdanning, undervisning og Forskning

We are hiring new Flight Instructors at Pilot Flight Academy! The company is growing due to worldwide demand for pilots, and we are currently looking for FI(A) candidates for Sandefjord and Notodden with a professional flight instructor background and with good leadership- and communication skills. You must enjoy working in a team but also be self-driven, re…
1 Ledig jobb sandefjord snarest

Assistant Manager Safety & Compliance

Pilot Flight Academy AS

Utdanning, undervisning og Forskning

Available position as Assistant Manager Safety & Compliance Pilot Flight Academy (PFA) is Scandinavia’s largest flight academy with more than 300 students and 80 employees. The Academy is located at Sandefjord Airport Torp and at Notodden Airport, both in Norway. We offer international pilot training with top modern facilities, aircraft and simulators. Our D…
1 Ledig jobb sandefjord 30.09.2019

Barnehagelærer

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Barnehagevirksomhetene i Tønsberg kommune Tønsberg kommunes barnehager er delt inn i 6 barnehagevirksomheter. Fra 01.01.2020 er Re og Tønsberg en ny kommune og barnehagene blir organisert i 3 virksomheter. Informasjon om den enkelte virksomhet finner du på kommunens nettsted, www.tonsberg.kommune.no. Felles satsningsområder for Tønsbergbarnehagene er: • Fore…
1 Ledig jobb tønsberg 01.10.2019

Kommunal driftsavtale fysioterapi, 3 avtalehjemler

Sandefjord kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det blir ledig følgende avtalehjemler i 2020: Avtalehjemmel 1: Nedtrappingsavtale, hjemmelen er 50 % fra 01.01.2020 og øker til 100 % fra 01.10.2020 Avtalehjemmel 2: 87,5 % ledig fra 01.01.2020 Avtalehjemmel 3: 100 % ledig fra 01.06.2020 Avtalehjemlene er tilknyttet tre ulike institutt sentralt i Sandefjord sentrum. Arbeidsoppgaver Tilby allmennfysioterapi t…
1 Ledig jobb sandefjord 27.09.2019

Sykepleier 100% fast - dag/kveld

Sandefjord kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Om tjenestested Seksjon bo- og behandlingssentre i Sandefjord kommune består av flere enheter med pasienter på forskjellige omsorgsnivå innen eldreomsorg. Bo- og behandlingssentrene er lokalisert med et i Andebu, et i Stokke, to i Sandefjord og tre bofellesskap for menneske med demenssykdom i Sandefjord. Til sammen er det 324 plasser fordelt på noe korttid/a…
1 Ledig jobb sandefjord 06.10.2019

Psykisk helsearbeider, Psykisk helse og rus- ung voksen

Sandefjord kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Om tjenestested Tjenesten er pr idag inndelt i 4 enheter: Kortvarig psykisk helsehjelp Psykisk helse og rus voksne Psykisk helse og rus- unge voksne Psykisk helse familie, barn og ungdom Kommunens samlede Psykisk helse og rustjeneste har totalt 65 ansatte. Utlyst stilling er lagt til enhet Psykisk helse og rus- Familie og unge voksne. Enhet PHR familie og un…
1 Ledig jobb sandefjord 03.10.2019

Miljøterapeut

Sandefjord kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Om tjenestested Sverstad TBFF er en tilrettelagt bolig for personer med utviklingshemming og ligger sentralt til i Sandefjord, kun kort gange fra togstasjonen. I boligen bor det 4 godt voksne menn i behov av dyktige og engasjerte personer som kan yte de den bistand de trenger. Nå har vi ledig svangerskapsvikariat og håper du vil jobbe med oss. Vi søker deg s…
1 Ledig jobb sandefjord 29.09.2019

Helsefagarbeider- våken nattvakt

Sandefjord kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Om tjenestested Bergli boligtiltak gir miljøarbeidertjenester og individuell oppfølging til mennesker til personer over 18 år, med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet. Enheten gir også boveiledning og oppfølging til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Stillingsinformasjon Fast våken nattvakt i 75.59%. Stilling i turnus, med arbeid hver 3.helg. Arbeids…
1 Ledig jobb sandefjord 26.09.2019

Helgestilling og tilkallingsvikarer

Sandefjord kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Om tjenestested Hvidtgården 4. etg. er et døgnbemannet bofellesskap for voksne over 18 år i enhet Bolig og ambulerende tjenester. Vi tilbyr personer med alvorlige psykiske lidelser rammer og støtte som fremmer ivaretakelse av egen helse, mestring og livskvalitet. Dette innebærer blant annet helseoppfølging, boveiledning, kartlegging av funksjonsnivå og sympt…
1 Ledig jobb sandefjord 24.09.2019

BPA - brukerstyrt personlig assistent- fast stilling

Sandefjord kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Om tjenestested Jeg er en 28 år gamel jente, er rullestolbruker og har behov for en assistent som kan bistå meg med praktisk hjelp i hverdagen. BPA står for brukerstyrt personlig assistanse. Dette er en ordning for personer med ulike former for funksjonsnedsettelser som har behov for praktisk hjelp i hverdagen. BPA Indre sone ligger innunder seksjon Senter o…
1 Ledig jobb sandefjord 22.09.2019

Arkivrådgiver

Sandefjord kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Dokumentsenteret er p.t organisert som en egen seksjon og innehar en viktig rolle i kommunens forvaltning. Seksjonen består av totalt 18 dokumentforvaltere fordelt i 3 team, i tillegg til dedikerte stillinger for arkivleder, systemansvarlig og seksjonsleder. Dokumentsenteret er lokalisert i Stokke kommunehus i nyrenoverte lokaler. Grunnet overgang til pensjo…
1 Ledig jobb sandefjord 22.09.2019

Avansert Geriatrisk Sykepleier

Sandefjord kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Om tjenestested Sykepleiertjenesten er en felles tjeneste for hjemmesykepleieavdelingene i Sandefjord kommune Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: Fast Stilling ledig fra: 01.10.19 Arbeidsoppgaver Gjennomføresystematisk kartlegging og kliniske undersøkelser, samt gjøre helhetlig vurdering av pasienters helsetilstand og behov for hjelp…
1 Ledig jobb sandefjord 20.09.2019

Vernepleier ved Sverstad TBFF

Sandefjord kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Om tjenestested Seksjon bolig, aktivitet og avlastning yter tjensester til barn og voksne med ulike funksjonshemminger. Vi jobber for å gi hver enkelt bruker et tilrettelagt tilbud ut i fra de behov den enkelte har. Sverstad TBFF er en tilrettelagt bolig for personer med utviklingshemming. Boligen ligger sentralt til i Sandefjord. Det bor 4 voksne personer i…
1 Ledig jobb sandefjord 20.09.2019

Tilkallingsvikar natt

Færder kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi ønsker deg velkommen som tilkallingsvikar på natt i ambulerende hjemmetjeneste, Færder kommune. Som tilkallingsvikar vil du være en del av et team, men jobbe selvstendig ute hos hjemmeboende pasienter i Færder kommune. Det vil være ulike arbeidsoppgaver knyttet til alder, diagnose, praktiske prosedyrer og medisinsk oppfølging, avhengig av din faglige bakg…
1 Ledig jobb nøtterøy 22.09.2019

Helsefagarbeider i fast 90% stilling

Færder kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi ønsker deg velkommen som helsefagarbeider til ambulerende hjemmetjeneste, p.t Breidbalikk sone i 90% fast stilling. Vi jobber for tiden hver 4 helg. Som helsefagarbeider i hjemmetjenesten vil du ha variert medisinsk pleie og omsorg av den hjemmeboende pasient. Det vil være ulike arbeidsoppgaver knyttet til ulike diagnoser, alder, funksjoner og prosedyrer.…
1 Ledig jobb nøtterøy 22.09.2019

Maler Eiendomsforvaltningen

Færder kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Maler Færder kommune har en omfattende bygningsmasse med bl.a 11 skoler, 11 barnehager, 3 sykehjem, omsorgsboliger, idrettshaller og kommunale boliger. Til å ivareta drift og vedlikehold av denne bygningsmassen er det i dag ansatt 20 byggdriftere med tverrfaglig bakgrunn. Vår maler går av med pensjon og vi søker en erstatter i fast 100% stilling. Foretrukne …
1 Ledig jobb nøtterøy 22.09.2019

Sykepleier 75 % natt

Færder kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Sykepleier natt 75% Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter søker sykepleier i fast 75% stilling natt ved Tjøme omsorgssenter/Ressurssenteret. Se Bjønnesåsen for info om sykehjemmet. Kvalifikasjoner: Sykepleier med norsk autorisasjon Vi ønsker: Personlig egnethet At du er faglig oppdatert Gode norsk kunnskaper skriftlig og muntlig Vi kan tilby: Godt fagmiljø God…
1 Ledig jobb nøtterøy 22.09.2019

Miljøterapeut 100% vikariat

Færder kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

MILJØTERAPEUT 100% Vikariat fra 02.12.19 - 03.07.20. Stillingen er i turnus med arbeid p.t. hver 4.helg. Møllebakken bofellesskap er en heldøgns bemannet bolig for mennesker med ulike funksjonshemminger. Kvalifikasjoner til stillingene: Vernepleier eller annen høyskoleutdanning innenfor helse og sosial God kunnskap og erfaring fra arbeid med mennesker med ut…
1 Ledig jobb nøtterøy 27.09.2019

Sykepleier/Vernepleier

Færder kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Smidsrød helsehus er en moderne institusjon med motiverte medarbeidere. Vi søker sykepleier/vernepleier til 100 % fast stilling. Arbeidert er todelt turnus pt i avdeling 1 og pt med arbeid hver 3. helg. Vi arbeider tverrfaglig og målrettet for at pasientene skal opprettholde sitt funksjonsnivå. Krav til stillingen Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleie…
1 Ledig jobb nøtterøy 30.09.2019

Avdelingsleder mottak og undersøkelse

Færder kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Færder barneverntjeneste søker avdelingsleder i 100 % fast stilling for avdeling mottak og undersøkelse Er du opptatt av fremtidens barnevern? Ønsker du en spennende jobb som leder i en utviklingsorientert tjeneste? Om Færder barneverntjeneste Færder barneverntjeneste er en av tre kommuner i landet som deltar i forsøksordning om å overta statlige oppgaver på…
1 Ledig jobb nøtterøy 06.10.2019

Vikarer - høst 2019

Færder kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi er interessert i å komme i kontakt med personer som ønsker å arbeide som vikarer. Vi trenger vikarer for barnehagelærere i barnehagen og assistenter/fagarbeidere i barnehagen. Personer som skal vikariere for barnehagelærere, må minimum ha 3-årig videregående skole, evt. godkjent studiekompetanse. Det vil dreie seg både om korte vikariater og vikariater av…
1 Ledig jobb nøtterøy snarest

Vikarer skole og SFO - høst 2019

Færder kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi er interessert i å komme i kontakt med personer som ønsker å arbeide som vikarer. Vi trenger vikarer for lærere i både barne- og ungdomsskolene og assistenter/fagarbeidere i skole og SFO. Personer som skal vikariere for lærere, må minimum ha 3-årig videregående skole, evt godkjent studiekompetanse. Det vil dreie seg både om kortere vikariater og vikariate…
1 Ledig jobb nøtterøy snarest

Vernepleier / sykepleier

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger, BPA og privat avlastning, i tillegg til rus, psykiatri og ambulerende tjenester. Vi har ledig 2 x 100% faste stillinger som vernepleier / sykepleier i en av våre boliger. Boligen er nyetablert og utstyrt med moderne velferdsteknologi. De 6 …
1 Ledig jobb tønsberg 20.09.2019

Psykologspesialist 100%

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Barn og Unge (BOU) er en tverrfaglig virksomhet i Tønsberg kommune. Den består av Barnevern-, PP-tjeneste, Helsestasjon- skolehelsetjeneste, inklusive Familiehuset, Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (TFF) med avlastningsboliger, tiltak for enslige mindreårige flyktninger og Husøy senter. En av folkehelseutfordringene for kommunen er psykis…
1 Ledig jobb tønsberg 22.09.2019

Avdelingsleder demensomsorg og dagsenter

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Sykehjemmene i Tønsberg - Re helsehus søker etter dyktig avdelingsleder for avdeling demensomsorg og dagsenter, 100 % stilling. Virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg skal fra nyttår ha ansvaret for institusjonsavdelingene på Re helsehus. Avdeling demensomsorg gir tilbud til mennesker med ulik grad av kognitiv svikt og består av 36 pasientrom. Dagsenteret gir ti…
1 Ledig jobb tønsberg 24.09.2019

50-100% fast stilling sykepleier/vernepleier i korttidsavdelingen

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker sykepleiere til 50-100% stilling i korttidsavdelingen. Det vil være mulig å tiltre ønsket stillingsstørrelse tilpasset ditt behov. Korttidsavdelingen har 34 plasser. I tillegg til generelle korttidsplasser har vi lindrende- og rehabiliteringplasser. Vi kan tilby en spennende og variert arbeidshverdag med stadig nye utfordringer. Arbeidsoppgavene vil…
1 Ledig jobb tønsberg 26.09.2019

Sykepleier 48 % natt i korttidsavdelingen

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker sykepleier til 48 % nattstilling primært i korttidsavdelingen. Korttidsavdelingen har 34 plasser. I tillegg til generelle korttidsplasser har vi lindrende- og rehabiliteringplasser. Vi kan tilby en spennende og variert arbeidshverdag med stadig nye utfordringer. Arbeidsoppgavene vil inneholde alt fra tekniske sykepleieprosedyrer via gode og effektiv…
1 Ledig jobb tønsberg 26.09.2019

Gruppesykepleier fast og vikariat

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker nå etter gruppesykepleiere i 100 % stilling som er opptatt av høy kvalitet på tjenesten og som alltid har pasienten i fokus. Avdelingen er en langtidsavdeling med totalt 35 pasienter fordelt på fire poster, hvorav pasientene alle har langtidsvedtak. I tillegg til å yte nødvendig helsehjelp, er ønsket vårt å bidra til meningsfulle hverdager for våre …
1 Ledig jobb tønsberg 30.09.2019

Helsefagarbeidere og sykepleierstudenter

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Træleborg sykehjem er et av tre kommunale sykehjem i Tønsberg kommune. Sykehjemmet har 84 institusjonsplasser fordelt på tre avdelinger, en omsorgsbolig og tilbud om dagrehabilitering. I 2021 skal et nytt og moderne sykehjem stå ferdig på Hogsnes som erstatter dagens lokaliteter. Siden 2015 har kommunen vært pilot i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet …
1 Ledig jobb tønsberg 30.09.2019

Jurist/rådgiver/saksbehandler

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet Tildeling av helse og omsorgstjenester er en av seks virksomheter innen helse og omsorgstjenesten i Tønsberg kommune. Virksomheten fungere etter prinsippet om "en dør inn" og er navet i tjenestetilbudet for alle tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient og brukerrettighetsloven. Virksomheten fatter vedtak og tildeler tjenester i te…
1 Ledig jobb tønsberg 03.10.2019

Helsefagarbeidere faste helgstillinger i 16 - 25 %

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger, BPA og privat avlasting, i tillegg til rus, psykiatri og ambulerende tjenester. Ved avdeling Aulerødveien har vi ledig faste helgestillinger som helsefagarbeider i 14-23 %. Avdeling Aulerødveien består av 6 leiligheter hvor det bor eldre me…
1 Ledig jobb tønsberg 06.10.2019

Fysioterapeut med 50% kommunal driftsavtale

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det blir ledig 50 % driftsavtale ved instituttet Vestfold Fysioterapi, St. Olavs gt. 4, 3126 Tønsberg fra 01.01.2020 Instituttet ligger sentrumsnært med kort vei til buss og togforbindelser. Instituttet Vestfold Fysioterapi har drevet i Tønsberg i over 30 år og har til sammen fem fysioterapeuter, hvorav de fleste har en spesialist utdannelse innenfor forskje…
1 Ledig jobb tønsberg 06.10.2019

Diverse helgevakt-stillinger

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger, BPA og privat avlastning, i tillegg til rus, psykiatri og ambulerende tjenester. Vi har ledig diverse helgevaktstill. som miljøterapeut / helsefagarbeider i flere av våre boliger. Vi har ledig div. helgevaktstillinger i 2 av våre botiltak f…
1 Ledig jobb tønsberg 09.10.2019

Helsefagarbeider 80% fast stilling

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger, BPA og privat avlasting, i tillegg til rus, psykiatri og ambulerende tjenester. Ved avdeling Temsengen har vi ledig 80 % fast stilling som helsefagarbeider. Stillingen er 2 delt turnus med arbeid hver 3. helg. Avdeling Temsengen består av 1…
1 Ledig jobb tønsberg 13.10.2019

Vernepleier / sykepleier

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid tilbyr tjenester på områdene psykisk helse og rus, i tillegg tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger, BPA, privat avlastning og ambulerende tjenester. Vårt botilbud til personer med rus og psykiske helseutfordringer søker en 100% stilling fast, som Vernepleier/ Sykepleier. Boligen er beliggende i Stoltenbe…
1 Ledig jobb tønsberg 06.10.2019

Tilkallingsvikar barnehage

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har behov for tilkallingsvikarer i Tønsberg kommunes barnehager. Stillingene vil kunne variere i korte eller lengre vikariater. Ledig for barnehageåret 2019-2020 Barnehagevirksomhetene i Tønsberg kommune Tønsberg kommunes barnehager er delt inn i 6 barnehagevirksomheter. Fra 01.01.2020 er Re og Tønsberg en ny kommune og barnehagene blir organisert i 3 vir…
1 Ledig jobb tønsberg 17.10.2019