Økonomirådgjevar

Tokke kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du vera økonomirådgjevar i Tokke kommune p.t. økonomiavdelinga? Økonomiavdelinga i Tokke kommune har hovudansvar eller delansvar for fagområda knytt til økonomiområda innan kommunal forvaltning. Me er nå 4 medarbeidarar på økonomiavdelinga og held til i trivelege lokale på kommunehuset på Dalen. Medarbeidarane på økonomiavdelinga er fleksible og arbeider…
1 Ledig jobb dalen 27.04.2020 Rådgiver

Ledig fastlegestilling i 0- hjemmel ved Stavern legekontor

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du Staverns nye fastlege? Stavern legekontor har ledig fastlegestilling i 0- hjemmel fra 1. august 2020. Stavern legekontor har tre fastlegehjemler med listelengde henholdsvis 950,1000 og 1620 hvor man forutsetter overføring av et betydelig antall pasienter fra den siste hjemmel til ny hjemmelsinnehaver. Kontoret er en tre- legepraksis med ansatt sykeplei…
1 Ledig jobb stavern 05.05.2020

HR-konsulent

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

HR-avdelingen er organisert under Rådmann med stab, og ledes av HR-sjef. Avdelingen har 4 ansatte. Avdelingen arbeider både strategisk og operativt innen områder som for eksempel forhandlinger, rekruttering, IA-arbeid, omstilling, lov- og avtaleverk, personalrapportering, arbeidsrett, arbeidsgiverspørsmål, HMS, lærlingeordningen, kompetanseutvikling, ledelse…
1 Ledig jobb drangedal 13.04.2020

Fastlege

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Stavern legekontor, Rådhusgaten 27a,3290 Stavern, utlyser 0 hjemmel. Kontoret har tre fastlegehjemler med listelengde henholdsvis 950,1000 og 1620 hvor man forutsetter overføring av et betydelig antall pasienter fra den siste hjemmel til ny hjemmelsinnehaver. Oppgaver som er tillagt fastslegeoppdraget. Spesialist i allmennmedisin Vi ønsker oss en kollega som…
1 Ledig jobb larvik 05.05.2020

Driftstekniker

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig 100 % fast stilling som driftstekniker ved Kommunalteknikk, Lillevik renseanlegg. Lillevik renseanlegg ble bygd i 2001 og fremstår som moderne og langt fremme innen maskinpark, vedlikehold, HMS-arbeid og kvalitetssystem (ISO 14001). Lillevik har 12 ansatte, som drifter og vedlikeholder 5 avløpsrenseanlegg og 105 avløpspumpestasjoner med tilhøren…
1 Ledig jobb larvik 15.04.2020

Medisinskfaglig ansvarlig Larvik legevakt

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune ved Helse og Mestring søker deg som medisinskfaglig ansvarlig til Larvik legevakt. Larvik legevakt er en kommunal legevakt, som dekker det geografiske nedslagsområdet for Larvik kommune. Legevakten er organisert som døgnbemannet legevakt og har kombinasjon både av fast ansatte og selvstendig næringsdrivende leger. Larvik legevakt er kjent for …
1 Ledig jobb larvik 19.04.2020

To-språklig lærer

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Undervisning i norsk, engelsk, samfunnskunnskap, matematikk, naturfag Arbeidsoppgaver Undervisning av fremmedspråklige elever med hørselhemning. Undervisning i norsk, samfunnskunnskap, engelsk, naturfag og matematikk. Oversettelser. Kvalifikasjoner Kompetanse i og erfaring med bruk av Tegn-til-tale i opplæring av voksne elever. Gode norskkunnskaper, skriftli…
1 Ledig jobb drangedal 05.04.2020

Sykepleier

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig stilling som sykepleier 80 % i hjemmesykepleien. Stilllingen inngår i to- delt turnus med arbeid dag/ kveld og hver 3 helg i en allerede planlagt årsturnus. Ved evt ansettelse, kan andre søkere bli vurdert til sykepleier vikariat i 80 % stilling. Arbeidsoppgaver Utøve hjemmesykepleie til hjemmeboende pasienter og pasienter tilknyttet Gudbrandsvei bokol…
1 Ledig jobb drangedal 13.04.2020

Lærere

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lærere på barnetrinnet Arbeidsoppgaver Undervisning i 1. - 7.klasse Aktiv deltagelse i skolens team og utviklingsarbeid Kvalifikasjoner Vi søker to lærere i henholdsvis 100% og 50% med undervisningskompetanse etter gjeldene regler for barnetrinnet. Søkerne må ha minimum 30 studiepoeng i minst ett av fagene norsk, matematikk eller engelsk. Vi ser helst at søk…
1 Ledig jobb neslandsvatn 14.04.2020

Rektor - Hedrum ungdomsskole

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

I Larvik kommune er det 5298 elever i grunnskolen. Grunnskolen i Larvik er organisert i virksomhetsområde skole i tjenesteområde Oppvekst og Kvalifisering. Virksomhetsområde skole består av 10 barneskoler, 5 barne- og ungdomsskoler, 4 ungdomsskoler, Verdensmesteren (Innføringstilbud for minoritetsspråklige barn i grunnskolealder), Farris Naturskole og Newton…
1 Ledig jobb larvik 03.04.2020

Teamledere - Hedrum ungdomsskole

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune har et areal på 813 km² og har 46.000 innbyggere. Med 3700 ansatte er vi en av de største arbeidsgiverne i Vestfold. Larvik er en kulturkommune, en havneby og et populært reisemål med fantastisk kystlinje, urbane muligheter og sjarmerende tettsteder. Her er det kort vei til både natur og kultur, nabobyene i Vestfold og Telemark og til den stor…
1 Ledig jobb larvik 14.04.2020

Kontaktperson til Undersøkelsesteamet, 100 % fast

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Barneverntjenesten er en avdeling i virksomheten Barne- og ungdomstjenester. Avdelingen består av barnevernleder, stab/merkantil, 5 fagteam og Gyda ressurssenter. Larvik satser aktivt på bruk av familieråd. Undersøkelses-teamet består av 7 dyktige kontaktpersoner. Barneverntjenesten i Larvik har fokus på utvikling av et godt fag- og arbeidsmiljø. Vi er oppta…
1 Ledig jobb larvik 15.04.2020

Veileder

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

NAV Larvik betjener mer enn 47.000 innbyggere. Kontoret befinner seg i Larvik sentrum i flotte lokaler. NAV Larvik har i dag ca. 100 ansatte og er organisert i 7 avdelinger. Avdeling oppfølging økonomi ved NAV Larvik har 1 ledig vikariat i 100 % stilling som veileder. Stillingen er for tiden innenfor fagområdet økonomisk sosialhjelp. Vikariatet løper til 01.…
1 Ledig jobb larvik 05.04.2020

Det er ledig verv som fast forsvarer ved Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett, Telemark lagsokn

Nedre Telemark Tingrett

Det lyses ledig verv som fast forsvarer ved Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett. Vervet knyttes til lagsoknet og omfatter oppdrag for begge rettsinstanser. Vervet som fast forsvarer er personlig og innebærer plikt til å inngå i turnusordningen for faste forsvarere ved Nedre Telemark tingrett. Vervet er på åremål for seks år med adgang til gjenoppne…
1 Ledig jobb skien 17.04.2020

Institusjonskokk

Kviteseid kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Kviteseid omsorgssenter, kjøken/vaskeri er fylgjande stilling ledig: Institusjonskokk, ID 997, 60% fast stilling, tilsetjing frå 01.05.20. Stillinga er i turnus med arbeid kvar 4.helg, 37,5 t/v Arbeidsoppgåver: Matlaging til Kviteseid omsorgssenter (KOS) og heimebuande brukerar Bestilling av varer Oppfylgjing av IK – mat Andre arbeidsoppgåver kan bli lag…
1 Ledig jobb kviteseid 17.04.2020

Energimontør

Tinn Energi AS

Strømleverandør

Tinn Energi AS er et aksjeselskap heleid av Tinn kommune. Selskapet hadde i 2019 en omsetning på 154 mill. med hovedvirksomhet innenfor distribusjon av elektrisk kraft, kraftomsetning og bredbåndsutbygging. Hovedkontoret ligger på Rjukan. Selskapet er organisert som konsern og sysselsetter i dag 37 ansatte. Til vår nettseksjon avd. drift er det ledige stilli…
1 Ledig jobb rjukan 15.04.2020

Telemark Toppidrett Ungdomsskole Porsgrunn søker lærer

Telemark Toppidrett Ungdomsskole

Utdanning, undervisning og Forskning

Vi søker etter lærer med undervisningskompetanse i fagene norsk og engelsk. Stillingen utgjør ca. 60% første skoleår med mulighet for hel stilling fra høsten 2021. Undervisningskompetanse i andre av skolens fag, samt spesialpedagogisk kompetanse vil være en fordel og vil kunne medføre en større stilling fra høsten 2020. Vi kan tilby en spennende jobb med ung…
1 Ledig jobb skien 03.04.2020 Undervisning

SKIEN KOMMUNE SØKER HELSEPERSONELL

Skien kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

På grunn av koronavirussituasjonen har Skien kommune behov for ekstra helsepersonell. Vi ønsker derfor å kartlegge helsepersonell som ønsker og har mulighet til å bidra. Stillingene er vikariater og tilkallingsvikariater som lønnes i henhold til tariffavtale og lokaleordninger. Ved å søke melder du din interesse. Vi har ikke kapasitet til å gi alle tilbakeme…
1 Ledig jobb skien snarest Helsepersonell

Er du den rette?

Grenland Kristne Skole

Utdanning, undervisning og Forskning

Grenland kristne skole holder til på Strømdal i Skien og har ca. 100 elever i 1.-10.trinn. Troen på Gud er en naturlig del av skolen. Vi har et inkluderende og inspirerende miljø for elever og personale. Vi vil at elevene skal trives, være trygge og få solid faglig utbytte. Er du den rette? Nye elever og permisjoner i staben gjør at vi søker nye medarbeidere…
1 Ledig jobb skien 04.04.2020

Ledige stillinger

Notodden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Innkjøpere, Rådmannens stab Rektor/virksomhetsleder, Tinnesmoen skole Kulturkonsulent, Kultur Avdelingsleder, Haugmotun omsorgssenter Sykepleier, Gransherad bygdeheim og Hjemmebaserte tjenester Helsesekretær, Tinneberget legesenter Søknadsfrist: 14.04.2020 Fullstendig utlysning med link til elektronisk søknadsskjema: www.notodden.kommune.no
6 Ledig jobb notodden 14.04.2020

KART-, GIS- OG OPPMÅLINGSINGENIØR

Kragerø kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du jobbe med utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø? Ved virksomheten bygg og areal er det ledig 100% stilling som oppmålingsingeniør. Virksomheten er for tiden organisert i kommunalområde Samfunn og har tilsammen 11 ansatte. Det er stor byggeaktivitet i kommunen og arbeidsdagen er variert og utfordrende. Innenfor virksomheten ut…
1 Ledig jobb kragerø 08.04.2020

Prosjektleder for kommuneplanens arealdel

Skien kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fra 2020 er Skien regionhovedstad i det nye fylket Vestfold og Telemark. Skien kommune vil ta en aktiv rolle for at den nye regionen skal få økt vekst av arbeidsplasser, innbyggere og besøkende. I Skien sentrum er det en utviklingsoptimisme som vises i stor byggeaktivitet hos private og offentlige utbyggere. Som et av de ni største byområdene i landet er kom…
1 Ledig jobb skien 14.04.2020 Annet

Plansjef By- og stedsutvikling

Skien kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Plansjef 100 % fast stiling By- og stedsutvikling Fra 2020 er Skien regionhovedstad i det nye fylket Vestfold og Telemark. Skien kommune vil ta en aktiv rolle for at den nye regionen skal få økt vekst av arbeidsplasser, innbyggere og besøkende. I Skien sentrum er det en utviklingsoptimisme som vises i stor byggeaktivitet hos private og offentlige utbyggere. …
1 Ledig jobb skien 14.04.2020 Lederstilling

Er du vår nye eiendomsmegler?

Eiendomsmegler 1 Telemark AS

Eiendom Salg / Forvaltning

Eiendomsmegler 1 Telemark AS er Telemarks ledende Eiendomsmeglerforetak med 7 avdelinger og 27 ansatte. Vi har solide eiere og samarbeidspartnere i ryggen, Sparebanken Telemark og Skien Boligbyggelag. Vi er godt forankret i lokalmiljøet med basis i virksomheter med bredt og mangesidig kontaktnett. Vi er en del av Eiendomsmelger1 Alliansen som er Norges størs…
1 Ledig jobb skien snarest Annet

Ledige stillinger

Bamble kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Velkommen som jobbsøker! Du finner våre ledige stillinger på vår hjemmeside, vi lyser ut stillinger den 15. i måneden. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, etnisitet, religion og funksjonsevne. Ledige stillinger her Kontaktperson Rekruttering: Anne Kristin Baann Sandvik – tlf. 35 96 50 52 – Epost: anne.kristin…
10 Ledig jobb stathelle snarest

Kommunalsjef skole og barnehage

Bamble kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du bidra til å gi våre barn og unge en god oppvekst? Vi søker etter en kommunalsjef for skole og barnehage som er tydelig i sin ledelse, med god driv og engasjement for at kommunen skal levere fremtidsrettede tjenester til barn og unge. Kommunen har i dag seks barnehager, to barneskoler, to ungdomsskoler og tre 1-10 skoler samt pedagogisk-psykologisk tje…
1 Ledig jobb stathelle 02.04.2020 Lederstilling

Studieleder

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, sam…
1 Ledig jobb skien snarest Undervisning

Servicetekniker

Laugstol AS

Elektro

Ønsker du å jobbe som servicetekniker innen byggautomasjon og SD-anlegg? Ønsker du å jobbe i en solid bedrift med godt arbeidsmiljø og fokus på HMS? Ønsker du en interessant jobb med ansvar, gode kollegaer og utviklingsmuligheter? Da er vi ute etter deg. Arbeidsoppgaver: Feilsøking, vedlikehold og service på eksisterende styrings- og automatikksystemer. PLS-…
1 Ledig jobb porsgrunn snarest

Automasjonsingeniør

Laugstol AS

Elektro

Automasjonsingeniør/Systemintegrator innen Byggautomasjon og SD-anlegg, Vestfold og Telemark Arbeidsoppgaver: · Gjennomføring av prosjekter (utarbeidelse av tegninger i AutoCad og systembilder, programmering, testing og igangkjøring) · PLS-programmering og programmering av undersentraler. · Programmering i SD-anlegg/toppsystem · Vedlikehold og service på eks…
1 Ledig jobb porsgrunn snarest Ingeniør

Fiber / Telekommunikasjonsmontør

Laugstol AS

Elektro

Som fiber / telekommunikasjonsmontør i Laugstol AS arbeider du selvstendig i ulike type oppdrag for bedrifts- og privatmarkedet, store som små. Oppdragene våre foregår lokalt,- men også regionalt. I jobben får du både planlegge og utføre oppdragene. Arbeidet innebærer teknisk problemløsning og kontakt med kunder. Du kommer også til å være ansvarlig for at op…
1 Ledig jobb porsgrunn snarest Håndverker

Mechanical engineering – product development and design

Cathwell AS

Olje og gass Industri / Produksjon

Read the full job description and apply at https://cathwell.com/career/
1 Ledig jobb langesund snarest

Ledige stillinger

Tinn kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fullstendig utlysningstekst med lenke til søknadskjema finner du på www.tinn.kommune.no, under fanen for ledige stillinger. Styrer, Øverland barnehage, Rjukan Søknadsfrist 07.12.2019 Barnehagelærer, Hovin skole- og barnehage Søknadsfrist 15.12.2019 Ledig fastlegehjemmel, Tinn Austbygd Søknadsfrist 26.01.2020
3 Ledig jobb rjukan snarest

Avdelingsdirektør for Forbrukertilsynets administrasjonsavdeling

Forbrukertilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

UTLYSNING KOMMER: Forbruketilsynet skal vokse og hovedkontoret flytter til Grenland! Som ny avdelingsdirektør vil du bidra til å utvikle det nye Forbrukertilsynet. Oppstart av rekrutteringsprosessen med fullstendig utlysning er planlagt til midten av desember. Send en epost til kontakt@amropdelphi.no, så får du tilsendt stillingsannonsen når den er klar. Søk…
1 Ledig jobb skien snarest Lederstilling

VERKSTEDLEDER

Marthinsen & Duvholt AS

Bygg og anlegg

Marthinsen & Duvholt AS ble etablert i 1998 og er en solid maskinentreprenør som opplever vekst og positiv utvikling. Vi har lang erfaring, god kompetanse og dyktige medarbeidere innen veibygging og -rehabilitering, VA-anlegg, jernbane-/tunnelanlegg, tomtearbeider med mer. Vi har en moderne maskinpark og eget verksted. Firmaet har hovedkontor i Sandefjord og…
1 Ledig jobb sandefjord snarest Lederstilling