Spesialpedagog eller lærer

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Elevene våre fortjener de beste lærerne. Derfor satser vi på de som vil bli lærere hos oss. - Er du en av dem? I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i visjoner, mål, innsatsområder og skoleutvikling. Visjonen for Larvikskolen er "Kultur for læring". Det betyr at skoleledelse og undervisningspraksis som har sterkest påvirkning på elevers læring skal løftes …
1 Ledig jobb svarstad 07.02.2021

Kommuneoverlege

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune har to 100 % stillinger som kommuneoverleger. Vår nåværende kommuneoverlege 1 flytter i løpet av 2021, og vi ønsker å sikre en god overgang og kontinuitet i ansvaret og tjenester. Vi utlyser derfor stillingen som kommuneoverlege 1 nå. Som kommuneoverlege 1 er du overordnet medisinskfaglig rådgiver for kommunen og skal fylle lovpålagte funksjon…
1 Ledig jobb larvik 12.02.2021

Teamleder

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig fast 100% teamlederstilling fra 1.08.21 der stillingen inneholder noe undervisning. I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i mål, strategier, innsatsområder og skoleutvikling. Hovedstrategien for progresjon i læringsutbytte og trivsel er "Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel". Det pedagogiske arbeidet i skolene er forankret i Kvali…
1 Ledig jobb larvik 31.01.2021

Avdelingsleiar/arbeidsformann

Tokke kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fylgjande stilling er ledig i plan, næring og teknisk etat: Avdelingsleiar/arbeidsformann i 100% ID 687 For fullstendig utlysingstekst og elektronisk søknadsskjema på stilling sjå www.tokke.kommune.no Søknadsfrist: 7. februar 2021.
1 Ledig jobb dalen 07.02.2021

Sykepleiere

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi trenger sykepleier som ønsker å gjøre en forskjell for pasienter og pårørende. Ønsker du å utfordre dine profesjonelle evner og ferdigheter? Vi kan tilby et arbeidsmiljø med konstant læring og muligheter for å arbeide selvstendig. Larvik kommunes helse- og omsorgstjenester jobber for å ha best mulig kvalitet. Mer informasjon finner du på Larvik kommune si…
1 Ledig jobb svarstad 01.02.2021

Pedagogisk-psykologisk rådgiver

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Pedagogisk Psykologiske tjenester består av PP-tjenesten, Psykologtjenester og Logopedtjenester. Hos oss finner du en aktiv og engasjert gruppe medarbeidere. Vår praksis er forskningsbasert og vi jobber systematisk med intern fagutvikling. PP-rådgiverne jobber forebyggende og nært med våre samarbeidspartnere i barnehage og skole med fokus på inkludering. PP-…
1 Ledig jobb larvik 31.01.2021

Fastlege

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det blir ledig fastlegehjemmel ved Drangedal Legekontor fra sommeren 2021, da en av våre nåværende fastleger vil gå av med pensjon. Kommunen har ett legesenter med 4 fastlegehjemler. Stabile og erfarne kolleger, både leger og hjelpepersonell. WinMed journalsystem er installert ved kontoret. Lokaler og utstyr, laboratorietjeneste og datatekniske løsninger av …
1 Ledig jobb drangedal 07.02.2021

Vedlikeholdstekniker automasjon

Ineos Bamble AS

Kjemi og kjemisk Industri / Produksjon

INEOS Bamble AS har for tiden følgende ledig stilling: Vedlikeholdstekniker automasjon Om bedriften INEOS er et av verdens største kjemiske selskaper, en ledende produsent av petrokjemiske produkter, spesialkjemikalier og oljeprodukter. Selskapet omfatter 34 forretningsområder og har et produksjonsnettverk som spenner over 183 produksjons-anlegg i 26 land og…
1 Ledig jobb stathelle 31.01.2021

Virksomhetsrådgiver for virksomhetsleder/kommuneoverlege

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune ved Helse og Mestring søker deg som faglig rådgiver til virksomhetsleder/kommuneoverlege 2. Kommuneoverlege 2 er virksomhetsleder for Larvik legevakt og har ansvar for TISK-arbeid i Larvik kommune og videre ansvar for utvikling av framtidens akuttmedisinske tjeneste til Larvik kommune. Virksomhet legevakt består av 2 avdelinger: Avdeling Legev…
1 Ledig jobb larvik 31.01.2021

Miljøterapeut 50% Ambulerende natt-team

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Botiltak Torstrand er en avdeling hvor hovedvekten av våre tjenester gis ut ifra et habilitering- og rehabiliteringsperspektiv, til mennesker med medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse. Avdelingen består i dag av dedikerte medarbeidere som har et høyt fokus på brukermedvirkning og empowerment, samt forebyggende og helsefremmende arbeid. Vi har et åpent …
1 Ledig jobb larvik 31.01.2021

Ledige stillinger i barnevernstjenesten

Notodden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Interkommunalt ressursteam for barneverntjenesten søker; Psykolog/psykologspesialist, 100% Fosterhjemsrådgiver, 100% 2 Miljøterapeuter, 100% (fra 01.07.2021) Barneverntjenestene i Tinn, Notodden og Hjartdal, Nome og Midt-Telemark og barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark har etablert et interkommunalt samarbeid og skal nå opprette ressursteam. Ressursteamet sk…
4 Ledig jobb notodden 02.02.2021

Ledige stillingar i helse- og omsorgsetaten

Tokke kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

· 100% stilling som kommunefysioterapeut ID 685 · 100% fastlegevikariat frå 01.04.21-31.12.21 ID 686 For fullstendig kunngjeringstekst og elektronisk søknadsskjema på stilling sjå www.tokke.kommune.no. Søknadsfrist: 27. januar 2021
2 Ledig jobb dalen 27.01.2021

Byggforvalter

Herøya Industripark AS

Eiendom Salg / Forvaltning

Herøya Industripark AS trenger erfaren byggforvalter Herøya Industripark AS opplever en kraftig vekst i etableringer og andre utviklingsaktiviteter. Etableringer består både av utvidelser for eksisterende leietakere og nye etableringer. Andre utviklingsaktiviteter er prosjekter innenfor digitalisering, ESG, arealutnyttelse, modernisering og ulike forretnings…
1 Ledig jobb porsgrunn 24.01.2021

Prosjektleder

Herøya Industripark AS

Eiendom Salg / Forvaltning

Herøya Industripark AS står foran store prosjekter Vår nye medarbeider skal være leder for ulike typer prosjekter som nå skal gjennomføres av Herøya Industripark AS. Dette er aktiviteter som er sentrale i utviklingen av Herøya Industripark. Stillingen rapporterer til Leder for Industriparkdrift. Vi ser etter deg som er sulten på varierte utfordringer og har …
1 Ledig jobb porsgrunn 24.01.2021

Ledige stillinger

Notodden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

LEDIGE STILLINGER I NOTODDEN KOMMUNE: Virksomhetsleder, Eiendom og utedrift Avdelingsleder, vikariat, Haugmotun omsorgssenter Sykepleier, Gransherad bygdeheim og HBT Helsefagarbeider, 75%, Haugmotun omsorgssenter Helsefagarbeider, 50%, Haugmotun omsorgssenter Helsefagarbeider, 75%, vikariat, Haugmotun omsorgssenter Helsefagarbeider, 56,81%, Haugmotun omsorgs…
11 Ledig jobb notodden 02.02.2021 Helsepersonell

70 (90) % driftstilskudd som fysioterapeut med videreutdannelse i psykomotorisk fysioterapi

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune har ledig en kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut med spesialisering i psykomotorisk fysioterapi. Larvik kommune har 30,4 årsverk fordelt på 33 driftstilskuddsavtaler. Avtalehjemmelens størrelse er 70 % og er tilknyttet Heyns fysikalske institutt. Avtalen vil utvides med 20% fra 01.09.2021, til sammen 90%. Det forventes a…
1 Ledig jobb larvik 31.01.2021

Ferievikar

Siljan kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for helse i Siljan søker etter ferievikarer på sykehjemmet og i hjemmetjenesten for sommeren 2021, hovedsakelig i perioden 20.juni til 20.august. Vi er primært interessert i sykepleiere, helsefagarbeidere og studenter/elever innen helsefag, men andre interesserte kan også søke. Avdeling for helse består av sykehjem, hjemmetjeneste, bofellesskap, fys…
1 Ledig jobb siljan 14.02.2021

Geodatamedarbeider / Matrikkel / GIS

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet Geodata har blant annet ansvaret for matrikkelføring og kommunens geografiske kartsystemer. Vi er 12 medarbeidere. Vi benytter oss av programvare fra Norkart og ESRI. Vi søker etter en matrikkelfører/GIS-medarbeider Arbeidsoppgaver Du registrerer eiendommer, bygninger og adresser i matrikkelen som sertifisert matrikkelfører. Du saksbehandler etter…
1 Ledig jobb larvik 25.01.2021

Driftsleder

NorStone AS

Bygg og anlegg

NorStone - Når kvalitet skal bygges Vi ser etter en driftsleder med svært god evne til å bygge gode relasjoner både internt og eksternt. Du vil få ansvaret for å videreutvikle all aktivitet ved NorStone Grenland, og være ansvarlig for god planlegging, samt ressurs- og produksjonsoptimalisering. Du vil få personalansvar for enhetens 8 ansatte og ivareta HMS o…
1 Ledig jobb skien 26.01.2021

Service / gr. L montører i Telemark

Laugstol AS

Elektro

Service / gr. L montører i Telemark Som servicemontør i Laugstol AS arbeider du selvstendig i ulike type oppdrag for bedrifts- og privatmarkedet, store som små. I jobben får du både planlegge og utføre oppdragene. Arbeidet innebærer teknisk problemløsning og kontakt med kunder. Du kommer også til å være ansvarlig for at oppdrag er i tråd med Laugstol AS krav…
3 Ledig jobb porsgrunn snarest Håndverker

Service / elektromontører i Vestfold (Tønsberg)

Laugstol AS

Elektro

Service / gr. L montører i Vestfold Som servicemontør i Laugstol AS arbeider du selvstendig i ulike type oppdrag for bedrifts- og privatmarkedet, store som små. I jobben får du både planlegge og utføre oppdragene. Arbeidet innebærer teknisk problemløsning og kontakt med kunder. Du kommer også til å være ansvarlig for at oppdrag er i tråd med Laugstol AS krav…
3 Ledig jobb tønsberg snarest Håndverker

Veilysmontører i Vestfold og Telemark

Laugstol AS

Elektro

Veilysmontører i Vestfold og Telemark Laugstol AS er en prosjektorientert organisasjon og tar ansvar for prosjekter knyttet til bl.a. vei og samferdsel, kraftverksrehabiliteringer, bygging av transformatorstasjoner, mindre og mellomstore næringsbygg. Selskapet har også aktivitet innen ordinært service/vedlikeholdsarbeid knyttet til boliger, bygg og eiendom, …
4 Ledig jobb porsgrunn snarest Håndverker

Energimontører i Vestfold og Telemark

Laugstol AS

Elektro

Energimontører i Vestfold og Telemark Laugstol AS er en prosjektorientert organisasjon og tar ansvar for prosjekter knyttet til bl.a. vei og samferdsel, kraftverksrehabiliteringer, bygging av transformatorstasjoner, mindre og mellomstore næringsbygg. Selskapet har også aktivitet innen ordinært service/vedlikeholdsarbeid knyttet til boliger, bygg og eiendom, …
4 Ledig jobb porsgrunn snarest Håndverker

Ledige stillinger

Skien kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skien kommune er Telemarks største arbeidsplass med vel 4200 ansatte. Vil du være med på laget? LEDIGE STILLINGER Vi søker etter nye kollegaer innenfor flere fagområder Du finner en oversikt over ledige stillinger og elektroniske søknadsskjema på www.skien.kommune.no/stillinger Velkommen som søker!
1 Ledig jobb skien snarest

Er du vår nye eiendomsmegler?

Eiendomsmegler 1 Telemark AS

Eiendom Salg / Forvaltning

Eiendomsmegler 1 Telemark AS er Telemarks ledende Eiendomsmeglerforetak med 7 avdelinger og 27 ansatte. Vi har solide eiere og samarbeidspartnere i ryggen, Sparebanken Telemark og Skien Boligbyggelag. Vi er godt forankret i lokalmiljøet med basis i virksomheter med bredt og mangesidig kontaktnett. Vi er en del av Eiendomsmelger1 Alliansen som er Norges størs…
1 Ledig jobb skien snarest Annet

Studieleder

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, sam…
1 Ledig jobb skien snarest Undervisning