Sykepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Grevle sykehjem er et moderne sykehjem beliggende ved Stavern. Sykehjemmet har 2 avdelinger: Nalum med 16 somatiske plasser og Rakke med 26  skjermet demensplasser. Begge avdelingene preges av spennende faglige oppgaver, godt miljø og dyktige medarbeidere. Sykehjemmet jobber etter prinsippene for Livsgledesykehjem. Grevle sykehjem har felles nattevakter for …
1 Ledig jobb stavern 21.12.2021

Samhandlingskoordinator

Notodden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I tråd med føringer i Nasjonal helse- og sykehusplan er det etablert helsefelleskap i Telemark. Helsefellesskapene skal videreutvikle samarbeidet og bidra til utvikling av gode pasientforløp som favner hele pasientens forløp i helse- og omsorgstjenesten. Helseforetaket og kommunene har i fellesskap tre samhandlingskoordi…
1 Ledig jobb notodden 02.01.2022 Annet

Fagoverlege sykehjem

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vår fagoverlege for sykehjem og helsehus søker nye utfordringer, og stillingen blir ledig 01.03.2022. Stillingen er organisatorisk underlagt kommunelegen med ansvar for kliniske tjenester, og fagoverlegen er overordet for legene som jobber i de nevnte institusjoner. Stillingen er en lederstilling med både faglig, klinisk og administrativt innhold. Arbeidso…
1 Ledig jobb larvik 09.01.2022

Lærere

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

OBS! KORT SØKNADSFRIST Elevene på Lardal skole fortjener de beste lærerne. Derfor satser vi på de som vil bli lærere hos oss. -Er du en av dem? I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i visjoner, mål, innsatsområder og skoleutvikling. Visjonen for Larvikskolen er "Kultur for læring" . Det betyr at skoleledelse og undervisningspraksis som har sterkest p…
1 Ledig jobb svarstad 16.12.2021

Advokat

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kommuneadvokaten i Larvik kommune er organisert i fellesfunksjon under kommunedirektøren. Vi driver juridisk råd- og veiledning ut mot kommunens ulike virksomheter på områder som f. eks offentlig anskaffelser, plan- og byggesak, kontraktsrett, arbeidsrett, barnevern, helserett og generell forvaltningsrett. Vi prosederer saker for fylkesnemnd og domstol. Komm…
1 Ledig jobb larvik 21.12.2021

Grunnarbeider VA

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kommunalområdet Eiendom og teknisk drift består av 6 virksomheter, hvor teknisk er en av virksomhetene med ca 85 ansatte. Teknisk drift består igjen av 4 avdelinger: VAR, vei og trafikk, park og teknisk drift (Øya) Teknisk drift utfører vedlikehold på veier, vann og avløpsnett, parker og friområder, samt andre behov kommunen har og som kan løses med vår mas…
1 Ledig jobb larvik 06.02.2022

Håndverker

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Eiendom og teknisk drift, virksomhet Bolig, har 13 ansatte og har ansvar for kommunens egne og innleide boliger, tildeling og oppfølging av husleiekontrakter, bostøtteordninger, startlån, tilskuddsordninger, drift og vedlikehold. Vi søker nå etter en serviceinnstilt håndverker som kan følge opp brannsikring, tilskuddsordning og vedlikehold i kommunalt disp…
1 Ledig jobb larvik 22.12.2021

Legevaktslege

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune ved Helse og Mestring søker deg som vikarlege til Larvik legevakt. Larvik legevakt er en kommunal legevakt, som dekker det geografiske nedslagsområdet for Larvik kommune. Legevakten er organisert som døgnbemannet legevakt og har kombinasjon både av fast ansatte og selvstendig næringsdrivende leger. Larvik legevakt er kjent for stabil ansattgr…
1 Ledig jobb larvik 19.12.2021

Sykepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du sykepleier eller snart ferdig utdannet sykepleier og ønsker å jobbe i hjemmesykepleien?  Avdeling Byskogen er en hjemmetjenesteavdeling i Virksomheten Hjemmetjenester. Vi har behov for en ny sykepleierkollega. Er du fleksibel, handlingskompetent, faglig oppdatert og har pasienten i fokus ? Søk da vel! Hos oss får du brukt din kunnskap og profesjonell…
1 Ledig jobb larvik 02.01.2022

Renholder

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Drangedal Kommune søker etter 5 tilkallingsvikarer til vår renholdsavdeling fra 01.01 - 31.12.2022  som ønsker å være med på utviklingen av vår renholdstjeneste. Vi søker deg som er arbeidsvillig, lærevillig, selvstendig, men også kan jobbe sammen med andre. Du må kunne kommunisere godt med ulike mennesker i din arbeidshverdag. Renholderne i Drangedal Kommu…
1 Ledig jobb drangedal 12.12.2021

Renholder

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Drangedal Kommune søker etter en renholder i 100% vikariat fra starten av januar 2022, som ønsker å være med på utviklingen av vår renholdstjeneste. Vi søker deg som er arbeidsvillig, lærevillig, selvstendig, men også kan jobbe sammen med andre. Du må kunne kommunisere godt med ulike mennesker i din arbeidshverdag. Arbeidsoppgaver: Daglig renhold i henhold …
1 Ledig jobb drangedal 12.12.2021

Helsefagarbeidere/assistenter/   studenter

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet hjemmetjenester søker vikarer til Ring 1. Vi søker både sykepleier-/vernepleierstudenter, helsefagarbeidere/elever, assistenter med erfaring fra lignende arbeid. Vi har behov for ringevikarer til dag,kveld og helg ved fravær. Vi har i tillegg behov for faste helgestillinger.  Byskogen hjemmetjeneste - Gina Iren Andresen tlf. 911 11 963 Torstran…
1 Ledig jobb larvik 19.12.2021

Sykepleier 

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du den vi søker etter? Vi trenger en sykepleier som ønsker å gjøre en forskjell for pasienter og pårørende. Hos oss får du brukt din kunnskap og profesjonelle evner, ved å utføre gode og helsefremmende oppgaver hjemme hos tjenestemottaker. Vi tilbyr et arbeidsmiljø som er fremoverlent og opptatt av å dele kunnskap med hverandre. Du vil få jobbe selvstend…
1 Ledig jobb larvik 19.12.2021

Lønn/HR 100% stilling

Siljan kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Siljan Kommune søker konsulent innen lønn og HR 100% stilling, Lønn/HR Siljan kommune søker etter en person med kunnskap, erfaring og interesse for fagfeltet lønn og personal. Om det er ønskelig for søker, kan stillingen reduseres ned til 60%. Siljan kommune er liten og oversiktlig, og samarbeid mellom ansatte er preget av en hyggelig og uformell ton…
1 Ledig jobb siljan 19.12.2021

Konsulent innen regnskap og økonomi

Siljan kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Siljan kommune har ledig 100 % fast stilling som konsulent innen regnskap og økonomi i administrasjonsavdelingen. Vår regnskapskonsulent gjennom mange år skal gå av med pensjon og vi søker etter hennes erstatter. Vi søker deg som har kunnskap, erfaring og interesse for fagfeltet kommunalt regnskap og økonomi, og ønsker tiltredelse snarest. Vi er ni ansatte …
1 Ledig jobb siljan 08.12.2021

Veileder

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du være med å utvikle fremtidens NAV-kontor og brenner du for å motivere og veilede mennesker tilbake i jobb? Vi trenger dyktige kollegaer som ønsker å være med å utvikle våre tjenester. Larvik kommune består av 47.000 innbyggere og er en attraktiv kystkommune i Vestfold og Telemark. NAV Larvik ligger i sentrumsnære lokaler og består av 110 medarbeidere…
1 Ledig jobb larvik 15.12.2021

Fagingeniør Nettdokumentasjon

Lede AS

Strømleverandør

Vil du være med og styrke forsyningssikkerheten i  et strømnett i stadig endring? Lede er et av Norges største nettselskap og har over 207 000 kunder i Vestfold, Grenland og Hjartdal i Telemark og Svelvik i Viken. Vi ønsker å være en aktiv partner i det grønne skiftet, og jobber hver dag for å bidra til økt elektrifisering av samfunnet gjennom å utvikl…
1 Ledig jobb porsgrunn 22.12.2021 Ingeniør

Sykepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Søbakken bo- og hjemmetjenester er lokalisert i Helgeroa. Vi er en ute / inne avdeling - driver integrerte tjenester, hovedsakelig hjemmetjenester, men har også  12 institusjonsplasser på Søbakken sykehjem.  Vi søker nå etter 2 nye sykepleiere.  Hjemmesykepleien er den perfekte arena for helhetlig og profesjonell sykepleieutøvelse, og derfor ønsker…
1 Ledig jobb helgeroa 12.12.2021

IT-fagarbeider

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er fra 01.02.22 ledig fast stilling som IT-fagarbeider ved IT-avdelingen i Larvik kommune. IT-avdelingen har ansvar for utvikling, drift, vedlikehold og opplæring i systemene som benyttes av lærere, elever og skoleadministrasjonen.  Er du vår nye IT-fagarbeidere innen kommunens IT-tjenester for skole? Vi søker deg med teknisk god forståelse, og som bren…
1 Ledig jobb larvik 02.01.2022

Terapeut

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fokus på 1001 dager- Svangerskap og to første leveår. Avdeling Tiltak og Familieveiledning  søker engasjert  person som vil bidra til tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid og tilpasset støtte til foreldre og nære omsorgspersoner rundt spe- og små barn Avdeling Tiltak og Familie veiledning, er en avdeling under virksomhet  Barne- og familietjenester. Barne …
1 Ledig jobb larvik 12.12.2021

Koordinator fagområde regulering  

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet Arealplan har blant annet ansvaret for: Å behandle private og offentlige reguleringsplaner, reguleringsendringer og kommunens områdeplanerRegulere kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og tilhørende utredningsoppgaverPlanlegge ny InterCity-strekning gjennom kommunenPolitisk bestilte utredninger knyttet til kommunens arealbruk Vi tilbyr intere…
1 Ledig jobb larvik 02.01.2022

Arealplanlegger

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet Arealplan har blant annet ansvaret for: Å behandle private og offentlige reguleringsplaner, reguleringsendringer og kommunens områdeplanerRegulere kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og tilhørende utredningsoppgaverPlanlegge ny InterCity-strekning gjennom kommunenPolitisk bestilte utredninger knyttet til kommunens arealbruk Vi tilbyr intere…
1 Ledig jobb larvik 02.01.2022

Søker sjukepleiare (100%) og helsefagarbeidar (53%)

Kviteseid kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

LEDIGE STILLINGAR Ved Kviteseid omsorgssenter er fylgjande stillingar ledige: Sjukepleiar, ID 1128 , 2 x 100 %fast stilling med rekrutteringstillegg, tilsetjing frå d.d.Helsefagarbeidar/hjelpepleiar, ID 1136 53,05 % fast nattvaktstilling, tilsetjing frå d.d. For sjukepleiarar tilbyr v…
3 Ledig jobb kviteseid 18.12.2021 Sykepleier/Helsefagarbeidar

Avdelingsleder

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du opptatt av faglig utvikling, nasjonale føringer og innovative løsninger? Brenner du for å få ungdom ut i arbeid eller utdanning? Ser verdien i et godt tverrfaglig samarbeid? Er du bidragsyter til et godt arbeidsmiljø? Vil du ha myndiggjorte medarbeidere og være være en leder som tør, vil og kan? Larvik kommune består av 47.000 innbygger og er en attrak…
1 Ledig jobb larvik 12.12.2021

ERP Konsulent

Skagerak Energi AS

Strømleverandør

Vil du utvikle de beste digitale prosessene i det grønne skiftet? Skagerak Energi  er inne i en periode med økende aktivitet og vi er rigget for vekst innen fornybar energi. Digitalisering og IT koordinerer oppgaver innenfor områdene IT og informasjonssikkerhet, og har tett samarbeid med fagmiljøer i hele konsernet. Avdeling Systemtjenester har ansvar f…
1 Ledig jobb porsgrunn 12.12.2021

Avdelingsleder vei og park

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker ny avdelingsleder til avdelingen Vei og park i Drangedal kommune. Vi er på jakt etter deg med faglig tyngde og erfaring innen avdelingens fagområder.  Vi leter etter deg som kan lede fagmiljøet, bidra til utvikling og nytenking og sammen med de ansatte, utvikle avdelingen videre. Avdeling Vei og park ligger under kommunalområde Bygg, eiendom og komm…
1 Ledig jobb drangedal 09.12.2021

Prosjekt-/Byggeleder utbygging

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker Prosjekt-/Byggeleder utbygging ved kommunalområdet Bygg, eiendom og kommunalteknikk i Drangedal kommune. Vi er på jakt etter deg med faglig tyngde og erfaring innen prosjektledelse innenfor fagområdene bygg og kommunalteknikk.  Vi leter etter deg som kan lede prosjekter, bidra til utvikling og nytenking og sammen med oss, utvikle prosjektgjennomføri…
1 Ledig jobb drangedal 09.12.2021

Serviceelektriker (Vestfold)

Laugstol AS

Elektro

Hvorfor jobbe som elektriker i Laugstol? Som motivert og faglig dyktig servicemontør i Laugstol AS gis du ansvar og en svært selvstendig arbeidshverdag. Du tildeles ulike type oppdrag for bedrifts- og privatmarkedet, - store som små. Kanskje har du også dine egne kunder som ringer direkte til deg? I jobben får du både…
2 Ledig jobb porsgrunn snarest Håndverker

Eiendomsforvalter

Rose forvaltning AS

Eiendom Salg / Forvaltning

Vi er på jakt etter en engasjert og dyktig person med et hjerte for eiendomsforvaltning. Er du en ressurs og har erfaring som Rose Forvaltning vil få nytte av, vil vi snakke med nettopp deg! Rose Forvaltning AS er et i firma i vekst og med økt oppdragsmengde trenger vi deg som ny eiendomsforvalter på laget. Du er en glad og engasjert person som leverer høy …
1 Ledig jobb porsgrunn snarest

Er du vår nye eiendomsmegler?

Eiendomsmegler 1 Telemark AS

Eiendom Salg / Forvaltning

Eiendomsmegler 1 Telemark AS er Telemarks ledende Eiendomsmeglerforetak med 7 avdelinger og 27 ansatte. Vi har solide eiere og samarbeidspartnere i ryggen, Sparebanken Telemark og Skien Boligbyggelag. Vi er godt forankret i lokalmiljøet med basis i virksomheter med bredt og mangesidig kontaktnett. Vi er en del av Eiendomsmelger1 Alliansen som er Norges størs…
1 Ledig jobb skien snarest Annet

Studieleder

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, sam…
1 Ledig jobb skien snarest Undervisning
Stillingsannonse i Varden
  • Ditt lokale arbeidsmarked
  • Del annonsen i eget nettverk
  • Over 100.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted
Legg ut jobbannonse