Barnehagelærer

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Heirekshaug barnehage er en 9 avdelings barnehage der vår visjon "mangfold lek og glede der voksne er tilstede" vektlegges. Vi vet at barna lærer gjennom leken da det er barnas hovedvirksomhet og naturlige uttrykksmåte. Heirekshaug barnehage har et reflekterende personale som legger til rette for gode og spennende lekearenaer gjennom vårt satsningsområde som…
1 Ledig jobb drangedal 13.12.2020

Fagarbeider/ Assistent

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Heirekshaug barnehage er en 9 avdelings barnehage der vår visjon "mangfold lek og glede der voksne er tilstede" vektlegges. Vi vet at barna lærer gjennom leken da det er barnas hovedvirksomhet og naturlige uttrykksmåte. Heirekshaug barnehage har et reflekterende personale som legger til rette for gode og spennende lekearenaer gjennom vårt satsningsområde som…
1 Ledig jobb drangedal 13.12.2020

GIS- medarbeider - Teknisk

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig en 100% fast stilling som GIS-medarbeider ved Teknisk. Teknisk har 83 ansatte og har ansvar for drift og forvaltning av vei/trafikk, vann, avløp, renovasjon og park/friområder. Stillingen er knyttet til forvaltning av vann- og avløpsanlegg. Arbeidsoppgaver Registrere og dokumentere informasjon i ledningskartverk Veilede om ledningsnett for vann …
1 Ledig jobb larvik 15.12.2020

Barnevernleder

Siljan kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for oppvekst, Siljan kommune Barneverntjenesten i Siljan kommune søker barnevernleder fra 01.05.2021. Barneverntjenesten står overfor en spennende utvikling med iverksettelse av barnevernreformen fra 2022. Dette er et utstrakt tverrsektorielt samarbeid i kommunen, med nabokommunen og eksterne samarbeidspartnere. Vi ser etter deg som ønsker å videreu…
1 Ledig jobb siljan 01.01.2021 Lederstilling

Sykepleier, natt 

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi trenger en sykepleier ved Svarstad Bo- og hjemmetjenester som ønsker å gjøre en forskjell for pasienter, bruker og pårørende. Ønsker du å utfordre dine profesjonelle evner og ferdigheter? Vi kan tilby et arbeidsmiljø med konstant læring og muligheter for å arbeide selvstendig. Du blir del av et team på 3 som har ansvaret for pasienter ved sykehjemmet og b…
1 Ledig jobb svarstad 06.12.2020

Sykepleier/vernepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet psykisk helse og avhengighet i Larvik Kommune yter tjenester til mennesker med ulike psykiske utfordringer og avhengighetsproblematikk. Avd. Løkka er en del av helse- og velferdstilbudet til befolkningen i Larvik kommune. Enheten består av 18 plasser derav 6 er korttidsplasser, som tilbyr oppfølging til personer med alvorlige psykiske plager/lidel…
1 Ledig jobb larvik 06.12.2020

Ledig stilling som regnskapsfører

Rising regnskap AS

Økonomi, regnskap og revisjon

Rising Regnskap søker ny medarbeider Vi søker deg som brenner for regnskapsfaget, trives i samarbeid med kunden og som vil utvikle deg i takt med endringene i bransjen. De viktigste arbeidsoppgavene er: Regnskapsarbeid Rapportering Årsoppgjør Rådgivning Ansvar for egen kundeportefølje Ønskede kvalifikasjoner: Vi ser etter deg som har god regnskapsforståelse …
1 Ledig jobb skien snarest

Psykologspesialist/psykolog

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du bli vår nye kollega? Ved Virksomhet psykisk helse og avhengighet er det ledig 100% fast stilling som psykologspesialist/psykolog. Virksomheten ledes av virksomhetsleder med 6 avdelingsledere, 2 psykologspesialister og virksomhetsrådgiver. Vi er til sammen ca 100 årsverk. Virksomheten består i dag av forebyggende/lavterskel tjenester med blant annet Me…
1 Ledig jobb larvik 01.01.2021

Production Manager - Yara Porsgrunn

Yara Norge AS, Yara Porsgrunn

About the Unit Yara Porsgrunn is a major production site for Yara International ASA. The plant manufactures more than three million tons of fertilizer yearly in addition to various products for industrial applications. The plant has five operational areas; Ammonia, Nitric Acid, NPK , Calcium Nitrate and Material Handling. Yara Porsgrunn has an annual turnove…
1 Ledig jobb porsgrunn 02.12.2020

Vernepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du vår nye vernepleier? Virksomhet for funksjonshemmede i Larvik Kommune yter tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger. Målet er at alle, uansett funksjonsnivå, skal kunne leve et fullverdig liv ut fra egne forutsetninger. Kommunens tiltak skal tilrettelegges utfra den enkeltes særskilte behov etter en faglig vurdering og i samarbeid med bruke…
1 Ledig jobb larvik 29.11.2020

Helsefagarbeider

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Neslandstunet har ledig en 45% stilling med en lønnsprosent på ca. 35%, i en allerede fastlagt årsturnus. Arbeidstiden vil være dag, kveld samt hvilende nattevakter. Neslandstunet bokollektiv har 14 beboere med døgnbemanning med tett samarbeid av hjemmesykepleien. Beboerne er i ulike aldersgrupper med behov for pleie, omsorg og miljøarbeid. Arbeidsoppgaver Y…
1 Ledig jobb neslandsvatn 06.12.2020

Senior Financial Accountant

Yara International ASA

Gartnerier og dyrking

We at Yara are part of a global network, collaborating to profitably and responsibly solve some of the world's key challenges - resource scarcity, food insecurity and environmental change. About the Unit Operational Shared Services Europe (OSS Europe) consist of 40 professionals working in the area of accounting and reporting. OSS Europe is providing service…
1 Ledig jobb porsgrunn 24.11.2020

Betong– og tømrerarbeidere

Betonmast Telemark AS

Bygg og anlegg

Betonmast Telemark har hatt stor ordreinngang den siste tiden, og skal i gang med bygging av boligprosjekter i Skien, Porsgrunn og Bø. Vårt mål er å produsere alle betong- og tømrerarbeider med egne ansatte håndverkere, og styrker derfor staben. Har du fag- eller svennebrev og ønsker å bli en del av vårt produktive team? Ikke nøl - send søknaden i dag! Søkna…
2 Ledig jobb skien snarest

Ledige stillinger

Bamble kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Velkommen som jobbsøker! Du finner våre ledige stillinger på vår hjemmeside, vi lyser ut stillinger den 15. i måneden. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, etnisitet, religion og funksjonsevne. Ledige stillinger her Kontaktperson Rekruttering: Anne Kristin Baann Sandvik – tlf. 35 96 50 52 – Epost:anne.kristin.…
10 Ledig jobb stathelle snarest

Ledige stillinger

Skien kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skien kommune er Telemarks største arbeidsplass med vel 4200 ansatte. Vil du være med på laget? LEDIGE STILLINGER Vi søker etter nye kollegaer innenfor flere fagområder Du finner en oversikt over ledige stillinger og elektroniske søknadsskjema på www.skien.kommune.no/stillinger Velkommen som søker!
20 Ledig jobb skien snarest

Ledige stillinger

Notodden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Virksomhetsleder, Eiendom og utedrift Sykepleiere, Hjemmebaserte tjenester Vernepleier, Psykisk helse og rus Helsefagarbeider, Gransherad bygdeheim og HBT Økonomiveileder, NAV-Notodden Økonomiveileder, prosjektstilling, NAV-Notodden NAV-veileder, NAV-Notodden Søknadsfrist: 01.12.2020 Deltidsstillinger, helse/omsorg Barnehagelærere, vikarer, kommunale barneha…
10 Ledig jobb notodden 01.12.2020

Prosjektleder

Everket AS

Energi- og vannforsyning

Everket AS er et datterselskap i Notodden Energi Holding, som igjen eies 100 prosent av Notodden kommune. Forretningsområdene i konsernet er innen elektrisitetsforsyning, kraftsalg, fjernvarme, bredbåndsutbygging og som Altibox partner. Konsernet har totalt ca 50 ansatte. Everket AS er ansvarlig for elektrisitetsforsyningen i konsesjonsområdet Notodden kommu…
1 Ledig jobb notodden 30.11.2020

Vil du sørge for sikre veier og tuneller i Telemark?

Mesta AS

Bygg og anlegg

Mesta får folk trygt fram. Sammen jobber 1600 ansatte hver eneste dag, hele året, for å holde Norge åpent. Mesta omsetter for over 4 milliarder kroner årlig og vår kjernekompetanse er knyttet til arbeid langs vei og bane. I Mesta har vi et felles mål, og det er å sørge for at folk kommer trygt fram, 24 timer i døgnet. Våre elektroinstallasjoner er nødvendig …
1 Ledig jobb barkåker snarest

Fysioterapeut med videreutdannelse i onkologi/lymfeødem

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har behov for en fysioterapeut med kompetanse innenfor kreft og/ eller komplett fysikalsk lymfeødem behandling. Ergo- og fysioterapitjenestene er samlokalisert i en stor avdeling, stillingen inngår i fysioterapiteamet som består av 11 fysioterapeuter for barn og voksne. Larvik kommune har egen kreftkoordinator og kreftsykepleier i hjemmetjenesten, kreftko…
1 Ledig jobb larvik 24.11.2020

Lege

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune ved Helse og Mestring søker deg som lege til vår ØHD/korttidsavdeling i en 100% fast stilling, med oppstart 1.februar 2021. Avdelingen har 26 senger, der 5 senger er øremerket ØHD for for henvisninger fra kommunens fastleger. Resterende senger ved avdelingen fordeles mellom pasienter henvist for korttidsopphold, samt pasienter overflyttet fra …
1 Ledig jobb larvik 29.11.2020

Vil du være med å sikre veier og tuneller i Telemark?

Mesta AS

Bygg og anlegg

Mesta får folk trygt fram. Sammen jobber 1600 ansatte hver eneste dag, hele året, for å holde Norge åpent. Mesta omsetter for over 4 milliarder kroner årlig og vår kjernekompetanse er knyttet til arbeid langs vei og bane. Les mer: www.mesta.no I Mesta har vi et felles mål, og det er å sørge for at folk kommer trygt fram, 24 timer i døgnet. Våre elektroinstal…
1 Ledig jobb porsgrunn snarest

Er du vår nye eiendomsmegler?

Eiendomsmegler 1 Telemark AS

Eiendom Salg / Forvaltning

Eiendomsmegler 1 Telemark AS er Telemarks ledende Eiendomsmeglerforetak med 7 avdelinger og 27 ansatte. Vi har solide eiere og samarbeidspartnere i ryggen, Sparebanken Telemark og Skien Boligbyggelag. Vi er godt forankret i lokalmiljøet med basis i virksomheter med bredt og mangesidig kontaktnett. Vi er en del av Eiendomsmelger1 Alliansen som er Norges størs…
1 Ledig jobb skien snarest Annet

Studieleder

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, sam…
1 Ledig jobb skien snarest Undervisning