Kokk med fagbrev

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommunale catering er et produksjonskjøkken som produserer middag til alle sykehjem og eldresentre i kommunen samt produksjon og distribusjon til hjemmeboende. Vi produserer det meste av maten vår selv og har fokus på å kjøpe inn gode råvarer til produksjonen. Vi har innkjøp og distribusjon av kolonialvarer til alle kommunens sykehjem med egen nettbut…
1 Ledig jobb larvik 15.08.2021

Sykepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du en jobb med fokus på helhetlig og personsentrert sykepleie hvor målet er å lage en god dag og gode øyeblikk for pasientene, så er dette jobben for deg! Vi ser etter sykepleiere til en av våre avdelinger på Furuheim Sykehjem, som er det største sykehjemmet i Larvik kommune. Sykehjemmet ligger sentrumsnært, idyllisk beliggende rett ved foten av Bøkes…
1 Ledig jobb larvik 12.08.2021

Dame/herrefrisør

Walmann Salong AS

Hår- og skjønnhetspleie

Walmann Salong på Lietorvet søker dame/herrefrisør, med fagbrev. Vi er en stor salong på Lietorvet senter, med 7 ansatte. Hos oss blir du en del av et godt arbeidsmiljø med fine kollegaer. Vi tilbyr eksterne kurs og konkurransedyktig lønn. Søknad med CV kan leveres i salongen eller sendes på mail til: sondre@xosport.no For ytterligere informasjon om stilling…
1 Ledig jobb skien snarest

Helsesykepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune har organisert tjenester til barn og unge i Oppvekst og kvalifisering i Virksomhet Barne- og familietjenester. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er organisert i to avdelinger som yter tjenester til gravide, barn og unge og deres foreldre. Vi har ledig 80 % stilling som helsesykepleier i skolehelsetjenesten i avdeling Fagerli og Tjølling hels…
1 Ledig jobb larvik 15.08.2021

Helsefagarbeider natt

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Frida 2 forsterket er en avdeling for personer med demens med behov for ekstra skjerming i en periode. Avdelingen har 4 plasser, og har til sammen 16 ansatte. Stillingen er 60 % på natt med arbeid hver 3. helg på Frida 2. Frida 2 forsterket er en demensavdeling for pasienter med utfordrende atferd. Nattevakten jobber primært alene og må tåle å stå i…
1 Ledig jobb larvik 15.08.2021

Vernepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Arbeid og Aktivitet har som mål å tilby aktivitet og tilrettelagt arbeid til personer som av ulik årsak ikke kan delta i ordinært arbeidsliv. Gjennom aktivitet, tilrettelagt arbeid og organiserte møteplasser skal den enkelte oppleve sosialt fellesskap, læring, utvikling og glede. Målet er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet. Den enkeltes…
1 Ledig jobb larvik 02.08.2021

HR Service Specialist

Yara Norge AS, Yara Porsgrunn

Vi har nå ledig stilling som HR Service Specialist. Stillingens ansvarsområde er innenfor et bredt spekter av HR-oppgaver, og inngår i et team lokalisert i Porsgrunn. Full utlysingstekst: www.yara.com > Careers > Vacant Positions We at Yara are part of a global network, collaborating to profitably and responsibly solve some of the world’s key challenges - re…
1 Ledig jobb porsgrunn 15.08.2021

Industrimekaniker

Yara Norge AS, Yara Porsgrunn

Vi har nå ledige stillinger som Industrimekaniker til våre driftsområder. Full utlysingstekst: www.yara.com > Careers > Vacant Positions We at Yara are part of a global network, collaborating to profitably and responsibly solve some of the world’s key challenges - resource scarcity, food insecurity and environmental change.
1 Ledig jobb porsgrunn 15.08.2021

Inspektør - arbeidslivskriminalitet

Arbeidstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge? Arbeidstilsynet er en statlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Vi søker inspektører/seniorinspektører som skal bidra i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Du vil bli tilsatt i seksjon Arbeidslivskriminalitet Sør, med arbeidssted Tønsberg. Seksjonen vil i perioden 2021-2022 låne ut ressu…
1 Ledig jobb tønsberg 08.08.2021

Fag- og utdanningsstilling

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Grevle sykehjem er et moderne sykehjem beliggende ved Stavern. Sykehjemmet har 2 avdelinger: Nalum med 16 somatiske plasser og Rakke med 26 demensplasser. Grevle sykehjem har felles nattevakter for begge avdelinger. Vi søker nå faglærte og dem som er under helse-utdanning som vil være med på å gjøre en forskjell for våre beboere. Sykehjemmet jobber etter pri…
1 Ledig jobb stavern 01.08.2021

Sykepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Grevle sykehjem er et moderne sykehjem beliggende ved Stavern. Sykehjemmet har 2 avdelinger: Nalum med 16 somatiske plasser og Rakke med 26 demensplasser. Vi søker nå sykepleiere som vil være med på å gjøre en forskjell for våre beboere. Sykepleierne ved Grevle "går på topp" og dekker sykehjemmets avdelinger i ferier og ved behov, hvis bare en sykepleier på …
1 Ledig jobb stavern 01.08.2021

Sykepleier/vernepleier, natt.

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker Sykepleier/Vernepleier til 55% stilling på natt på Stavern sykehjem. Sykehjemmet ligger nydelig til i Stavern by og har 2 avdelinger; Bukta med 14 somatiske plasser, hvor kvalitet og omsorg i livet siste fase står i sentrum, - og Farris med 12 avlastningsplasser, der det er en variert pasientgruppe med et bredt spekter av diagnoser og utfordringer. …
1 Ledig jobb stavern 08.08.2021

Sykepleiere

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Stavern sykehjem ligger nydelig til i Stavern by. Sykehjemmet har 2 avdelinger; - avd. Bukta med 14 somatiske plasser, hvor kvalitet og omsorg i livet siste fase står i sentrum, - og avd. Farris med 12 avlastningsplasser, der det er en variert pasientgruppe med et bredt spekter av diagnoser og utfordringer. Begge avdelingene preges av spennende faglige oppga…
1 Ledig jobb stavern 08.08.2021

Rådgiver for kvalitetsutvikling i Oppvekst og kvalifisering

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune søker en erfaren, engasjert og dyktig kvalitetsrådgiver til vårt kvalitetsteam. Du vil få en nøkkelrolle i arbeidet med å utvikle og forbedre arbeidsprosesser knyttet til kvalitetsutvikling i tjenesteområdet Oppvekst og kvalifisering. Kvalitetsteamet er organisert i tjenesteområdet Organisasjon og innovasjon i virksomheten Tjenestedesign og kv…
1 Ledig jobb larvik 01.08.2021

2 ledige stillinger som arealplanlegger

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet Arealplan har følgende ledige stillinger for snarlig tiltredelse: 1. Fast stilling som arealplanlegger med hovedfokus mot kommunens overordnede planarbeid og kommunens områdeplaner. 2. Et års-engasjement som arealplanlegger med hovedfokus på behandling av detaljerte reguleringsplaner og reguleringsendringer. . Virksomhet Arealplan har blant annet …
1 Ledig jobb larvik 22.08.2021

Kvelde skole - Lærere

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Elevene våre fortjener de beste lærerne. Derfor satser vi på de som vil bli lærere hos oss. -Er du en av dem? I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i visjoner, mål, innsatsområder og skoleutvikling. Visjonen for Larvikskolen er "Kultur for læring". Det betyr at skoleledelse og undervisningspraksis som har sterkest påvirkning på elevers læring skal løftes f…
1 Ledig jobb kvelde 05.08.2021

Lærer

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Elevene våre fortjener de beste lærerne. Derfor satser vi på de som vil bli lærere hos oss. -Er du en av dem? I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i visjoner, mål, innsatsområder og skoleutvikling. Visjonen for Larvikskolen er "Kultur for læring". Det betyr at skoleledelse og undervisningspraksis som har sterkest påvirkning på elevers læring skal løftes f…
1 Ledig jobb larvik 06.08.2021

Driftstilskudd fysioterapeut

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune har ledig en kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut, med evne til å drive fysioterapipraksis. Larvik kommune har 30,4 årsverk fordelt på 33 driftstilskuddsavtaler. Avtalehjemmelens størrelse er 100 % og er tilknyttet Stavern Fysikalske. Stavern Fysikalske har beliggenhet i det gamle rådhuset i Stavern. Instituttet er samlok…
1 Ledig jobb stavern 08.08.2021

Badebetjent

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig stilling som badebetjent i avdeling Idrett og friluftsliv. Avdelingen ligger under virksomheten Kultur, idrett og fritid. Stillingen er ca. 30% fast stilling i Larvik kommunes svømmehaller, og inngår i en badevaktordning inndelt i to team med kvinnelige og mannlige badebetjenter. Vi søker nå etter en badebetjent over 18 år. Arbeidssted vil være …
1 Ledig jobb larvik 09.08.2021

Kommunikasjonsrådgiver

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker en engasjert kommunikasjonsrådgiver med et godt journalistisk blikk, som er sterk på digitale kanaler, klart språk og som kan bidra med kommunikasjonsstrategier og kontakt med innbyggere, politikere og media. Som kommunikasjonsrådgiver jobber du med ulike tjenesteområder og med et særskilt fokus på store prosjekter. Du kommer til å samarbeide tett m…
1 Ledig jobb larvik 06.08.2021

Sykepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig 100 % fast stilling som sykepleier i virksomhet for funksjonshemmede, p.t. Bo - og seniortiltak Tjølling avdeling Embla. Stillingen er i turnus med arbeid p.t. hver 4. helg. Tiltredelse etter avtale. Virksomhet for funksjonshemmede i Larvik kommune yter tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger. Målet er at alle uansett funksjonsnivå,…
1 Ledig jobb larvik 08.08.2021

Helsefagarbeider

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig en 72 % fast stilling som helsefagarbeider i virksomhet for funksjonshemmede, p.t. Botiltak Veldre. Stillingen er i turnus med arbeid p.t. langvakter på 12 timer og kveldsvakter på 7 timer med arbeid 2 helger pr. mnd. og en 43 % våken nattevakt med p.t langvakter på 12 timer med arbeid hver 4 helg. Virksomhet for funksjonshemmede i Larvik kommun…
1 Ledig jobb larvik 08.08.2021

Helsefagarbeider 

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet Funksjonshemmede i Larvik kommune yter tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger. Målet er at alle, uansett funksjonsnivå, skal kunne leve et fullverdig liv ut fra egne forutsetninger. Kommunens skal tilrettelegge tiltak ut fra den enkeltes særlige behov etter en faglig vurdering og i samarbeid med bruker og pårørende. Virksomheten best…
1 Ledig jobb larvik 01.08.2021

Vernepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig 100 % fast stilling som vernepleier i virksomhet for funksjonshemmede, p.t. Botiltak Veldre. Stillingen er i turnus med arbeid p.t. medlever vakter 2-2-3 (7 døgn pr. måned) med arbeid hver 4. helg. Du arbeider bolkevis og med lengre friperioder, og ordningen gir stor uttelling i kveld/natt og helgetillegg. Du skal arbeide hovedsakelig med 1-2 en…
1 Ledig jobb larvik 15.08.2021

Vernepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet for funksjonshemmede i Larvik kommune yter tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger. Målet er at alle uansett funksjonsnivå, skal kunne leve et fullverdig liv ut fra egne forutsetninger. Kommunen skal tilrettelegge tiltak ut fra den enkeltes særskilte behov etter en faglig vurdering og i samarbeid med bruker og pårørende. Virksomheten …
1 Ledig jobb larvik 08.08.2021

Regnskapskonsulent

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker deg som vil være vår nye regnskapskonsulent til et 1-års 100 % vikariat fra august 2021. Som regnskapskonsulent blir du en del av Regnskapsavdelingen som er organisert under Økonomi og Virksomhetsstyring. Regnskap har ansvar for regnskapsføring, årsoppgjør, fakturering og innfordring for Larvik kommune, kommunale foretak og Kirkelig Fellesråd. Kommu…
1 Ledig jobb larvik 01.08.2021

Næringssjef

Nissedal Kommune

Kommune

Næringssjef inntil100 % fast stilling – Id 705 Interkommunalt plankontor for Kviteseid og Nissedal, kontorstad Treungen, med Nissedal kommune som vertskommune har ledig stilling som næringssjef. Les full stillingsutlysning her: https://www.nissedal.kommune.no/ledig-stilling-naeringssjef-100-fast-stilling.6398681-486405.html Søknadsfrist 01.09.2021
1 Ledig jobb treungen 01.09.2021

Kommuneplanleggar

Nissedal Kommune

Kommune

Kommuneplanleggar inntil 100% fast stilling – Id 706 Interkommunalt plankontor for Kviteseid og Nissedal, kontorstad Treungen, med Nissedal kommune som vertskommune har ledig stilling som kommuneplanleggar. Les full stillingsutlysning her: https://www.nissedal.kommune.no/ledig-stilling-kommuneplanleggar-inntil-100-fast-stilling.6398694-486405.html Søknadsfri…
1 Ledig jobb treungen 01.09.2021

Oppmålingsingeniør

Nissedal Kommune

Kommune

Oppmålingsingeniør inntil 100% fast stilling – Id 707 Interkommunalt plankontor for Kviteseid og Nissedal, kontorstad Treungen, med Nissedal kommune som vertskommune har ledig stilling som oppmålingsingeniør. Les full stillingsutlysning her: https://www.nissedal.kommune.no/ledig-stilling-oppmaalingsingenioer-inntil-100-fast-stilling.6398697-486405.html Søkna…
1 Ledig jobb treungen 01.09.2021

Sykepleiere

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Helse- og mestring er inndelt i sju virksomhetsområder hvorav virksomhet Larvik helsehus er en. Byskogen korttid er en av kommunenes spesialavdelinger, med avklaringsplasser, lindrende enhet, korttidsplasser og ØHD. Avdelingen ivaretar pasienter som har fått endringer i sitt omsorgsbehov og/eller skal sluttføre eller videreføre medisinsk behandling. Mange ko…
1 Ledig jobb larvik 01.08.2021

Driftstilskudd, fysioterapeut

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune har ledig en kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut, med evne til å drive fysioterapipraksis. Larvik kommune har 30,4 årsverk fordelt på 33 driftstilskuddsavtaler. Avtalehjemmelens størrelse er 80 % og er tilknyttet Tjølling Fysikalske Institutt. Tjølling Fysikalske Institutt har beliggenhet på Tjøllingvollen. Instituttet e…
1 Ledig jobb tjodalyng 08.08.2021

Pedagogisk leder

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig 100 % fast stilling i Lysheim barnehage fra 01.08.2021. Larvik kommune har 18 kommunale barnehager. Disse barnehagene ligger fra Helgeroa i sør til Svarstad i nord. Det omfatter ca 1220 barn og ca 320 årsverk. Våre barnehager har ulike profiler og satsningsområder og er derfor mangfoldige og forskjellige i sitt uttrykk. Barnehagen er første trin…
1 Ledig jobb larvik 02.08.2021

Laborant/ laboratorieingeniør

Ineos Bamble AS

Kjemi og kjemisk Industri / Produksjon

INEOS er en verdensledende produsent med et stort produksjonsnettverk for petrokjemiske produkter, spesialkjemikalier og oljeprodukter. INEOS Bamble og INEOS Rafnes er en del av petrokjemi-industrien i Norge, og har rundt 360 ansatte. Hemmeligheten bak INEOS’ suksess er medarbeiderne våre, og vi er stolte over å være blant Grenlands mest ettertraktede arbeid…
1 Ledig jobb stathelle 12.08.2021 Forskning

Vikariat som leiande helsesjukepleiar

Tokke kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig fylgjande stilling ved helse- og omsorgsetaten: 100% vikariat som leiande helsesjukepleiar i perioden 01.09.21 til 01.10.22 – ID 733 For fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema på stilling www.tokke.kommune.no ledige stillingar. Søknadsfrist: 1. august 2021
1 Ledig jobb dalen 01.08.2021 Helsepersonell

Avdelingsleder - Hjemmebaserte tjenester og psykisk helse og rus

Notodden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker ny avdelingsleder i 100% stilling for snarlig tiltredelse. Spørsmål om stillingen kan rettes til; Virksomhetsleder Helle Tronstad, tlf. 97053394. Søknadsfrist: 15.08.2021 Fullstendig stillingsutlysning med link til elektronisk søknadsskjema; www.notodden.kommune.no
1 Ledig jobb notodden 15.08.2021 Lederstilling

Kommunalsjef helse og omsorg

HJARTDAL KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Hjartdal kommune Hjartdal kommune ligg i Aust-Telemark med grense til kommunane Notodden, Tinn og Seljord. Kommunen har ca. 1600 innbyggarar og er ein triveleg kommune med gode og trygge oppvekstvilkår. Kommunen består av bygdene Sauland, Tuddal og Hjartdal. Sauland er kommunesenteret, og ligg ca. 20 min frå Notodden og 50 min frå Kongsberg. Hjartdal er ein …
1 Ledig jobb sauland 08.08.2021 Lederstilling

CEO

Hybeko AS

Maskiner og utstyr Produksjon / Service

Hybeko AS søker etter ny CEO. Hybeko er en lift og løfteutstyrsleverandør med over 55 ansatte. Firmaet står i dag på et solid økonomisk fundament, noe som sikrer deg som CEO en kontinuitet og trygghet. Hybeko vokser og nåværende CEO vil gå inn i konsernet som ny konsernsjef. Vi er derfor på jakt etter hans etterfølger i selskapet. Er du en som liker utfordri…
1 Ledig jobb skien 01.08.2021

Avdelingsleder

BYPOST AS

Personlige tjeneste- og servicebedr.

Bypost AS er et profesjonelt, løsningsorientert og besparende ledd for alle bedrifter og offentlige virksomheter som sender pakker og brev i Norge. Selskapet ble etablert i Skien i 2006. Vi har hatt betydelig vekst de siste årene og omsatte for 226 millioner i 2020, og står i dag på et solid økonomisk fundament. Vi har 156 faste ansatte som alle bidrar til å…
1 Ledig jobb skien snarest Lederstilling

GRUNNARBEIDER

Rolfs Graving og Planering AS

Bygg og anlegg

Vi søker grunnarbeider med relevant praksis. Fordel om du også har førerkort kl.C1, sikkerhetskurs og kompetansebevis på gravemaskin og hjullaster grunnet vintervedlikehold. - Tariff- og pensjonsavtale. - Bilavtale. Søknad med CV sendes til: ROLFS GRAVING OG PLANERING AS Postboks 2594, 3702 Skien - rolf@rolfsgra.no Tlf.: 911 48 930 - www.rolfs-graving-og-pla…
1 Ledig jobb skien snarest

MASKINFØRER

Rolfs Graving og Planering AS

Bygg og anlegg

Vi søker erfaren maskinfører til våre anleggsmaskiner Kompetansebevis. Fordel med fagbrev på gravemaskin og hjullaster grunnet vintervedlikehold. Fordel med førerkort klasse-C1. - Tariff- og pensjonsavtale. - Bilavtale. Søknad med CV sendes til: ROLFS GRAVING OG PLANERING AS Postboks 2594, 3702 Skien - rolf@rolfsgra.no Tlf.: 911 48 930 - www.rolfs-graving-og…
1 Ledig jobb skien snarest
Stillingsannonse i Varden
  • Ditt lokale arbeidsmarked
  • Del annonsen i eget nettverk
  • Over 100.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted
Legg ut jobbannonse