Ingeniør og HR-konsulent

INEOS Rafnes AS

Olje og gass Industri / Produksjon

Vi har for tiden følgende ledige stillinger: HR KONSULENT - INEOS BAMBLE AS INGENIØR – INEOS RAFNES AS INSTRUMENTERING OG MÅLETEKNIKK INEOS er et av verdens største kjemiske selskaper, en ledende produsent av petrokjemiske produkter, spesialkjemikalier og oljeprodukter. Selskapet omfatter 34 forretningsområder og har et produksjonsnettverk som spenner over 1…
2 Ledig jobb stathelle 15.06.2020

Helsepersonell til å teste pasienter mistenkt for coronavirus

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kommunen må ha betydelig testkapasitet framover. Tidshorisonten er usikker, men strekker seg sikkert ut året og sannsynligvis lengre. Vi behøver derfor personer som kan ta en midlertidig ansettelse på heltid eller deltid i dette arbeidet. Arbeidsstedet er i lokaler tilknyttet legevakten og er tilrettelagt og sikret med tanke på smittefare slik at dette er tr…
1 Ledig jobb larvik 07.06.2020

Opplæringsansvarlig

Inovyn Norge AS

Kjemi og kjemisk Industri / Produksjon

INOVYN er eid av INEOS og er etledende kjemiselskap i hjertet av Europas kjemiske industri. Med mer enn 4300 ansatte har INOVYN produksjon, salg og markedsføringsaktiviteter i 8 land i Europa. INOVYN Norge har en Klor/VCM fabrikk på Rafnes i Bamble og en PVC fabrikk på Herøya i Porsgrunn. Bedriften produserer plastråstoffer og natronlut. Vi har ca 320 ansatt…
1 Ledig jobb stathelle 14.06.2020

Sykepleiere - Presteløkka Rehabilitering

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Presteløkka Rehabiliteringssenter i Stavern har 23 senger øremerket rehabilitering og 8 trygghetsplasser på avdeling Trygghet og Aktivitet. Vi tar imot pasienter fra sykehus, kommunale institusjoner og fra hjemmet. Pasientgruppen består i hovedsak av nevrologi, geriatri og ortopedi. Hos oss jobber det helsefagarbeidere, sykepleiere, fysioterapeuter, ergotera…
1 Ledig jobb stavern 11.06.2020

Kommunedirektør

Tinn kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Tinn kommune har i underkant av 6000 innbyggere og ligger øverst i Telemark med Hardangervidda som nærmeste nabo og med byen Rjukan som kommunesenter. Kommunen har et variert næringsliv, et godt utdannings tilbud og vi kan by på et allsidig tilbud innenfor kulturliv, idrett og friluftsliv. Reiselivet i kommunen er i sterk utvikling med en rekke enestående at…
1 Ledig jobb rjukan 18.06.2020

Sykepleiere - Tjølling sykehjem

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vår helse- og mestringstjenste rekutterer sykepleiere, og vi vil ha med sykepleiere som ønsker å gjøre en forskjell for pasienter og pårørende. Er du nyutdannet og ønsker veiledning i startfasen til et yrkesliv, eller erfaren sykepleier som ønsker å utfordre dine profesjonelle evner og ferdigheter ? Vi kan tilby et arbeidsmiljø med konstant læring og mulighe…
1 Ledig jobb tjodalyng 14.06.2020

Ergoterapeut 100% stilling (vikariat)

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ergo- og fysioterapitjenestene i Larvik kommune er samlet i en avdeling, organisert under Virksomhet Larvik helsehus. Avdelingens tjenester er samlokalisert med kommunens korttidslager for hjelpemidler og er i stadig utvikling. Ergoterapi skal bidra til å forebygge dårlig helse og fremme økt mestring av hverdagsaktiviteter for kommunens innbyggere. Stillinge…
1 Ledig jobb larvik 11.06.2020

Teamleder - Fagerli skole

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i mål, strategier, innsatsområder og skoleutvikling. Hovedstrategien for progresjon i læringsutbytte og trivsel er "Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel". Det pedagogiske arbeidet i skolene er forankret i Kvalitet i Larvikskolen. Skoleeier har som ambisjon å være en aktiv og framoverlent skoleeier, samtidi…
1 Ledig jobb larvik 09.06.2020

Svarstad bo- og hjemmetjenester  helgestillinger og sommervikarer 2020 

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Svarstad bo- og hjemmetjenester søker vikarer til helg, tilkalling ved kortidsfravær og sommervikarer 2020. Vi søker både sykepleier-/vernepleierstudenter, helsefagarbeidere/elever, assistenter med erfaring fra lignende arbeid. Svarstad bo- og hjemmetjenester som består av både en hjemmetjeneste avdeling, somatisk avdeling og demens avdeling. Arbeidsoppgaver…
1 Ledig jobb svarstad 08.06.2020

Byggdrifter

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Eiendom & Teknisk drift, Virksomhet Formålsbygg har ansvar for å drifte og vedlikeholde kommunens bygg. Det er nå 3 ledige 100 % stillinger som Byggdrifter. Arbeidssted er på forskjellige formålsbygg – skole - barnehage – sykehjem - administrasjon og boliger Arbeidsoppgaver Drift, vedlikehold og servicearbeider på Larvik kommune sine bygninger, ute og inne D…
1 Ledig jobb larvik 03.06.2020

Lærere - Larvikskolen

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Elevene våre fortjener de beste lærerne. Derfor satser vi på de som vil bli lærere hos oss. - Er du en av dem? I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i visjoner, mål, innsatsområder og skoleutvikling. Visjonen for Larvikskolen er "Kultur for læring". Det betyr at skoleledelse og undervisningspraksis som har sterkest påvirkning på elevers læring skal løftes …
1 Ledig jobb larvik 04.06.2020

100 % fast stilling som barnefysioterapeut i Larvik kommune

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ergo- og fysioterapitjenestene i Larvik kommune er samlet i en avdeling, organisert under Virksomhet Larvik helsehus. Avdelingens tjenester er samlokalisert og er i stadig utvikling. Stillingen som fysioterapeut inngår for tiden i et barneteam med ergo- og fysioterapeuter. Ansvarsområde er 0-20 år. Barneteamet fordeler arbeidstiden ute på kommunens 6 familie…
1 Ledig jobb larvik 03.06.2020

Ledig stilling som tilsynsjurist/byggesaksbehandler

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

På virksomhet Byggesak har vi som mål å bidra til at folk får realisert sine byggedrømmer, enten det dreier seg om bolig, fritidsbolig eller næringsbygg. Vi er 17 ansatte i dag. Vi søker nå etter ny medarbeider som ønsker å jobbe med både byggesaksbehandling og tilsyn/ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningslovgivningen. Arbeidsoppgaver Saksbehandling a…
1 Ledig jobb larvik 07.06.2020

Brukerstyrt personlig assistent

Porsgrunn kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig bistand for funksjonshemmede med behov for assistanse i dagliglivet, både i hjemmet og utenfor hjemmet. Brukeren innehar arbeidslederrollen og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Målet er at brukeren får et aktivt og mest mu…
1 Ledig jobb porsgrunn 09.06.2020

Helsesykepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune, avdeling Helse og familiesenter. Tjenesten er organisert i 4 familiesenter som yter tjenester til gravide, barn og unge og deres foreldre. Er du engasjert, faglig sterk og flink til å motivere, kan du være med å videreutvikle tjenesten. Vi har følgende ledige stillinger: 80 % fast fra 01.08.20 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 100 % prosjekt…
1 Ledig jobb stavern 03.06.2020

Helsesykepleier 100% stilling

Siljan kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Siljan kommune søker helsesykepleier i 100 % stilling fordelt på en barneskole, en ungdomsskole og helsestasjon. Helsestasjon for ungdom og jordmortjenesten er organisert gjennom interkommunalt samarbeide med Skien kommune. Siljan kommune er en liten kommune man får god oversikt over kommunens tjenestetilbud. Samarbeidet med øvrige ansatte er preget av en uf…
1 Ledig jobb siljan 02.06.2020

Pedagogisk-psykologisk rådgiver

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

PP-tjenesten i Larvik består av en aktiv og engasjert gruppe medarbeidere. Vår praksis er forskningsbasert og vi jobber systematisk med intern fagutvikling. Systemarbeid og forebygging står sentralt. Vi er tett på våre samarbeidspartnere i barnehage og skole med fokus på inkludering. PP-tjenesten kommer tidlig inn og bidrar til at kvaliteten på opplæringstil…
1 Ledig jobb larvik 01.06.2020

Sommerjobb for ungdom

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sommerjobb for ungdom bosatt i Drangedal kommune. Drangedal kirkelig fellesråd har behov for: 2 ungdommer mellom 16 og 18 år i uke 27-29 2 ungdommer mellom 16 og 18 år i uke 30-32 Arbeidstid: Kl 07.30 - 15.00 mandag til fredag Arbeidsoppgaver Plenklipping og forefallende arbeid på gravplassene i Drangedal, Kroken og Tørdal Vi tilbyr Lønn etter tariff
1 Ledig jobb drangedal 01.06.2020

Regnskapsansvarlig

Laugstol AS

Elektro

Regnskapsansvarlig Vi søker etter en erfaren og dyktig regnskapsansvarlig. Dette er en nyopprettet stilling, der du vil få mye ansvar og være økonomiavdelingens operative fagekspert på regnskap og lønn. Arbeidsoppgaver Ansvarlig for løpende regnskapsføring og lønnskjøring fra A-Å, herunder månedsavslutninger og årsregnskap. I tillegg vil du delta i økonomiav…
1 Ledig jobb porsgrunn 07.06.2020 Administrasjon

Sommerjobb teknisk drift

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sommerjobb for skoleungdom som er bosatt i Drangedal kommune. Vi trenger: 2 personer mellom 16 og 18 år i uke 27-29 2 personer mellom 16 og 18 år i uke 30-32 Arbeidstid er kl 08.00 - 14.30 mandag til torsdag Arbeidsoppgaver Gress- og krattrydding Plenklipping Maling Vedlikehold og forefallende arbeid ved kommunale bygg og anlegg Vi tilbyr Lønn iht. tariff
1 Ledig jobb drangedal 01.06.2020

Sommerjobb Toke Brygge

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sommerjobb for skoleungdom med bostad i Drangedal kommune. Vi trenger 4 ungdommer fra 16 til 18 år for betjening av Sommerkafè og holde det ryddig og rent ved Toke Brygge sommeren 2020 i perioden 20. juni - 2. august. Arbeidstid er i utgangspunktet fra kl. 11.30 til kl. 18.00 alle dager med to stk. på jobb samtidig. Det vil bli satt opp en arbeidsplan/turnus…
1 Ledig jobb drangedal 01.06.2020

Ledige stillinger

Notodden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sykepleier, Gransherad bygdeheim og hjemmetjenester Sykepleiere, 60% natt, Haugmotun omsorgssenter Vernepleier, Tjenesten for funksjonshemmede Miljøterapeut, Psykisk helse og rus Lærling, Kongsbergregionen IKT Lærling (feier), Notodden brann- og feiervesen Feier, Notodden brann- og feiervesen Anleggsarbeidere, Teknisk utedrift Søknadsfrist 02.06.2020 Fullste…
10 Ledig jobb notodden 02.06.2020

Ledige stillinger

Skien kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skien kommune er Telemarks største arbeidsplass med vel 4200 ansatte. Vil du være med på laget? LEDIGE STILLINGER Vi søker etter nye kollegaer innenfor flere fagområder Du finner en oversikt over ledige stillinger og elektroniske søknadsskjema på www.skien.kommune.no/stillinger Velkommen som søker!
10 Ledig jobb skien snarest

Kirketjener/kirkegårdsarbeider

Bamble kirkelige fellesråd

Foreninger og forbund - Religion og livssyn

Bamble kirkelige fellesråd søker etter kombinert kirketjener/ kirkegårdsarbeider i 90% fast stilling. Kirketjeneren/kirkegårdsarbeideren skal være med å betjene alle kirkene og kirkegårdene i Bamble kommune. Staben er hovedsakelig samlet i tre kontorer for områdene; Bamble menighetskontor, kirkevergekontoret(rådhuset) og menighetskontoret i Langesund. Bamble…
1 Ledig jobb langesund 31.05.2020

VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJONEN I KRAGERØ KOMMUNE

Kragerø kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er for tiden organisert i kommunalområde Oppvekst der også skole, barnehage, barneverntjeneste, kompetanse og integrering og PPT er organisert. Kvalifikasjoner: Off. godkjent sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier Norsk autorisasjon Ledererfaring er ønskelig Personlige egenskaper: Har gode samarbeids- og komm…
1 Ledig jobb kragerø 31.05.2020

Anleggsgartner

Tinn kommune

Gartnerier og dyrking

I avdeling for bygg, vei og anlegg (BVA) er det ledig en 100% fast stilling som anleggsgartner. BVA er en av fire avdelinger i teknisk enhet i Tinn kommune. BVA drifter og vedlikeholder Tinn kommune sine kommunale bygg, veier, idrettsanlegg og parker/grøntanlegg. Avdelingen er også en viktig bidragsyter i forbindelse med ulike arrangementer i kommunen. Avdel…
1 Ledig jobb rjukan 12.05.2020

Ledige stillinger

Bamble kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Velkommen som jobbsøker! Du finner våre ledige stillinger på vår hjemmeside, vi lyser ut stillinger den 15. i måneden. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, etnisitet, religion og funksjonsevne. Ledige stillinger her Kontaktperson Rekruttering: Anne Kristin Baann Sandvik – tlf. 35 96 50 52 – Epost:anne.kristin.…
1 Ledig jobb stathelle snarest

SKIEN KOMMUNE SØKER HELSEPERSONELL

Skien kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

På grunn av koronavirussituasjonen har Skien kommune behov for ekstra helsepersonell. Vi ønsker derfor å kartlegge helsepersonell som ønsker og har mulighet til å bidra. Stillingene er vikariater og tilkallingsvikariater som lønnes i henhold til tariffavtale og lokaleordninger. Ved å søke melder du din interesse. Vi har ikke kapasitet til å gi alle tilbakeme…
1 Ledig jobb skien snarest Helsepersonell

Er du vår nye eiendomsmegler?

Eiendomsmegler 1 Telemark AS

Eiendom Salg / Forvaltning

Eiendomsmegler 1 Telemark AS er Telemarks ledende Eiendomsmeglerforetak med 7 avdelinger og 27 ansatte. Vi har solide eiere og samarbeidspartnere i ryggen, Sparebanken Telemark og Skien Boligbyggelag. Vi er godt forankret i lokalmiljøet med basis i virksomheter med bredt og mangesidig kontaktnett. Vi er en del av Eiendomsmelger1 Alliansen som er Norges størs…
1 Ledig jobb skien snarest Annet

Ledige stillinger

Bamble kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Velkommen som jobbsøker! Du finner våre ledige stillinger på vår hjemmeside, vi lyser ut stillinger den 15. i måneden. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, etnisitet, religion og funksjonsevne. Ledige stillinger her Kontaktperson Rekruttering: Anne Kristin Baann Sandvik – tlf. 35 96 50 52 – Epost: anne.kristin…
10 Ledig jobb stathelle snarest

Studieleder

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, sam…
1 Ledig jobb skien snarest Undervisning