Senior Manager

Wood

Energi

Great career opportunity! We are establishing a new business unit - are you our new Senior Manager? Wood in Norway is a supplier of project, engineering and technical services to energy and industrial markets - covering all phases of a project lifecycle from early phase to completion. We have a strong foothold within onshore industry and have delivered plant…
1 Ledig jobb sandefjord 18.10.2021 Lederstilling

Lærer / barne- og ungdomsarbeider

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Elevene våre fortjener de beste. Derfor satser vi på de som vil jobbe hos oss. - Er du en av dem? I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i visjoner, mål, innsatsområder og skoleutvikling. Visjonen for Larvikskolen er "Kultur for læring". Det betyr at skoleledelse og undervisningspraksis som har sterkest påvirkning på elevers læring skal løftes fram. Skoleut…
1 Ledig jobb svarstad 06.10.2021

Avdelingsleder, drift leveranse og utbygging

Eltel Networks AS

Elektronikk

Har du lyst til å jobbe i et selskap som spiller en vital rolle for et bærekraftig samfunn? Eltel Networks AS Eltel er en ledende nordisk leverandør av felttjenester innen telekommunikasjons- og el-nettverk. Vi leverer et bredt spekter av tjenester som spenner fra vedlikehold- og oppgraderingstjenester til prosjektleveranser. Dette inkluderer design, planleg…
1 Ledig jobb skien 10.10.2021 Lederstilling

Ledige stillinger

Skien kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skien kommune er Telemarks største arbeidsplass med vel 4200 ansatte. Vil du være med på laget? LEDIGE STILLINGER Vi søker etter nye kollegaer innenfor flere fagområder Du finner en oversikt over ledige stillinger og elektroniske søknadsskjema på www.skien.kommune.no/stillinger Velkommen som søker!
1 Ledig jobb skien snarest

Økonomisjef – Vikariat

Nome kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 100% vikariat som økonomisjef i perioden januar 2022 til 31.03.2023. Nome kommune har et brutto driftsbudsjett på 650 millioner kroner, samt investeringsbudsjett for 2021 på 50 millioner kroner. Økonomisjefen leder økonomiavdelingen med 3,4 årsverk, rapporterer til kommunedirektøren og inngår i kommunedirektørens ledergruppe. Økonomisjefens arbe…
1 Ledig jobb ulefoss 01.10.2021

Koordinator Ekspedisjonen/ Materialhåndtering

Ineos Bamble AS

Kjemi og kjemisk Industri / Produksjon

Med basis i skipningsplaner - planlegge de daglige aktivitetene ved INEOS Bamble AS for å få skipet ut riktig material til riktig tid. Arbeidet foregår på 2-skifts ordning, kl. 07-15 og kl.12-20, fri annenhver fredag. Stillingen skal bidra aktivt til den daglige driften, effektivitet, utvikling og et høyt fokus på HMS, kvalitet og kostnadseffektivitet. Arbei…
1 Ledig jobb stathelle 10.10.2021

Kjøkkenmedarbeider

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi trenger en tilkallingsvikar til vårt kjøkken. Er du kokk eller har erfaring fra kjøkkendrift? Svarstad bo- og hjemmetjenester består av hjemmetjeneste- og sykehjemsavdelinger i Svarstad. Sykehjemmet har eget kjøkken og lager mat til sykehjemmets beboere og til hjemmeboende i Svarstad. Det er to som er på vakt og har ansvaret for matomsorgen. Kjøkkenet har…
1 Ledig jobb svarstad 03.10.2021

Helsesykepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune har organisert tjenester til barn og unge i Oppvekst og kvalifisering i Virksomhet Barne- og familietjenester. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er organisert i to avdelinger som yter tjenester til gravide, barn og unge og deres foreldre. Vi har ledig 100% vikariat som helsesykepleier i avdeling Mesterfjellet og Stavern helsetjenester og fam…
1 Ledig jobb larvik 10.10.2021

Jordmor

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune har organisert tjenester til gravide, barn og unge i Oppvekst og kvalifisering i Virksomhet Barne- og familietjenester. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er organisert i to avdelinger som yter tjenester til gravide, barn og unge og deres foreldre. Vi har ledig vikariat på 30 % stilling som jordmor i avdeling Fagerli og Tjølling helsetjeneste…
1 Ledig jobb larvik 10.10.2021

Kontaktperson/saksbehandler

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Barneverntjenesten er en virksomhet i Larvik kommune innen Oppvekst og kvalifisering. Virksomheten består av barnevernleder og 6 avdelinger. Det er avdeling mottak og undersøkelse, avdeling oppfølging, familieavdelingen, avdeling omsorg, avdeling EM (enslige mindreårige) samt Gyda ressurssenter. Avdeling oppfølging er delt inn i: Lag barn (0 - 9 år), lag ung…
1 Ledig jobb larvik 10.10.2021

Kommunefysioterapeut 100 % stilling

Siljan kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter fysioterapeut til en 100 % stilling. Tjenesteområdet fysioterapi er organisert under helseavdelingen og består av: 60 % ledende kommunefysioterapeut, 100 % kommunefysioterapeut, 100 % ergoterapeut, 60 % privatpraktiserende fysioterapeut og 40 % privatpraktiserende psykomotorisk fysioterapeut, begge med driftstilskudd. Samtlige fysioterapeuter …
1 Ledig jobb siljan 27.09.2021

Kommunefysioterapeut

Siljan kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter fysioterapeut til en 100 % stilling. Tjenesteområdet fysioterapi er organisert under helseavdelingen og består av: 60 % ledende kommunefysioterapeut, 100 % kommunefysioterapeut,100 % ergoterapeut,60 % privatpraktiserende fysioterapeut og 40 % privatpraktiserende psykomotorisk fysioterapeut, begge med driftstilskudd. Samtlige fysioterapeuter og…
1 Ledig jobb siljan 27.09.2021 Annet

Sykepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hjemmetjenesten i Larvik kommune utfører helse- og velferdsoppgaver over hele den langstrakte kommunen, fordelt på forskjellige ringer. Vi trenger sykepleiere som ønsker å gjøre en forskjell for pasienter og pårørende. Ønsker du å utfordre dine profesjonelle evner og ferdigheter? Utøve gode og helsefremmende oppgaver hjemme hos mennesker som trenger din komp…
1 Ledig jobb larvik 30.09.2021

Vi trenger deg som er sykepleier eller vernepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du student eller interessert i nye utfordringer? Er du nysgjerrig på hva vi kan tilby deg i Larvik kommune? I Helse og mestring har vi behov for deg som er sykepleier, vernepleier eller på vei til å bli det. Hos oss kan du få jobb i: Hjemmetjenester Sykehjem Larvik helsehus Vi ønsker deg som kan jobbe 100 % fast eller som tilkallingsvikar. Skriv gjerne hv…
1 Ledig jobb larvik 10.10.2021

Tre fastlegehjemler 

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Nanset legekontor AS, Legegruppen AS og Nordbyen legesenter DA er det på hvert kontor en ledig fastlegehjemmel. Kontorene er moderne og veldrevne med god pasienttilgang, med 3-4 legehjemler på hvert kontor, samt legesekretærer og sykepleiere. For de aktuelle fastlegehjemlene er det ca. 810 - 950 "listeinnbyggere". Tiltredelse 1/1.2022, eller etter avtale…
1 Ledig jobb larvik 03.10.2021

Vi trenger deg som vil jobbe som assistent

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du nysgjerrig på hva vi kan tilby deg i Larvik kommune? I Helse og mestring har vi behov for flere hender. Hos oss kan du få jobb som assistent i: Hjemmetjenester Sykehjem Larvik helsehus Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har erfaring fra pleie og omsorg eller har ønske og interesse for å jobbe hos oss. Vi trenger deg som kan jobbe dag, kveld, helg …
1 Ledig jobb larvik 10.10.2021

Vakt- og beredskapsleiar

Dyrsku'n Arrangement AS

Reiseliv og opplevelser

Vi søkjer etter Vakt- og beredskapsleiar Dyrsku’n Sjå full utlysing på finn.no med kode 231878905 Søknadsfrist 4. oktober
1 Ledig jobb seljord 04.10.2021

Sykepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Grevle sykehjem er et moderne sykehjem beliggende ved Stavern. Sykehjemmet har 2 avdelinger: Nalum med 16 somatiske plasser og Rakke med 26 skjermet demensplasser. Begge avdelingene preges av spennende faglige oppgaver, godt miljø og dyktige medarbeidere. Sykehjemmet jobber etter prinsippene for Livsgledesykehjem. Grevle sykehjem har felles nattevakter for b…
1 Ledig jobb stavern 10.10.2021

Vi trenger deg som er helsefagarbeider

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du nysgjerrig på hva vi kan tilby deg i Larvik kommune? I Helse og mestring har vi behov for deg som er helsefagarbeider. Hos oss kan du få jobb i: Hjemmetjenester Sykehjem Larvik helsehus Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har erfaring fra pleie og omsorg og/eller har ønske og interesse for å jobbe hos oss. Vi trenger deg som kan jobbe dag, kveld, h…
1 Ledig jobb larvik 10.10.2021

Brukerstyrt personlig assistent

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med et langvarig og stort behov for personlig assistanse. Assistentens oppgave er å være brukerens hender og føtter i hverdagen, og bidra til et fritt og innholdsrikt liv. Stillingen er organisert under helse og mestring, avdeling Tjenestekontoret. Det…
1 Ledig jobb larvik 27.09.2021

Service / gr. L montører i Vestfold og Telemark

Laugstol AS

Elektro

Som servicemontør i Laugstol AS arbeider du selvstendig i ulike type oppdrag for bedrifts- og privatmarkedet, store som små. I jobben får du både planlegge og utføre oppdragene. Arbeidet innebærer teknisk problemløsning og kontakt med kunder. Du kommer også til å være ansvarlig for at oppdrag er i tråd med Laugstol AS krav til HMS og kvalitetVi praktiserer d…
2 Ledig jobb porsgrunn snarest Håndverker

Sykepleier/Helsefagarbeider

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledige stillinger 3. hver helg ved Drangedal sjukeheim for sykepleier og helsefagarbeider. Studenter og elever i helsefag med relevant erfaring kan søke. Stillingen kan økes med hyppigere helg. Arbeidsoppgaver: Pleie- og omsorgsoppgaver. Kvalifikasjoner: Sykepleier/helsefagarbeider/studenter og elever som studerer helsefag. Personlig egnethet vil bli vektlag…
1 Ledig jobb drangedal 29.09.2021

Sykepleier

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sykepleier ved Drangedal sykehjem. Stillingen inngår i årsturnus. Arbeidsoppgaver: Sykepleieoppgaver Kvalifikasjoner: Offentlig godkjent sykepleier Allment gode datakunnskaper Personlig egnethet vil bli vektlagt Personlige egenskaper: Du har god kommunikasjonsevne Du er strukturert, selvstendig og liker utfordringer Du har evne til å skape et godt arbeidsmil…
1 Ledig jobb drangedal 29.09.2021

Helsefagarbeider

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig stilling ved avdeling Lauvåsen som helsefagarbeider. Arbeidstiden er på natt, men med gjennomsnitt 3.hver helg på dag/kveld. Avdeling Lauvåsen er en avdeling for personer med demens sykdom. Arbeidsoppgaver: Pleie- og omsorgsoppgaver Kvalifikasjoner: Godkjent helsefagarbeider. Personlig egnethet vil bli vektlagt Personlige egenskaper: Du er strukturert …
1 Ledig jobb drangedal 29.09.2021

Sykepleier/Helsefagarbeider

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig stilling på natt ved avdeling Lauvåsen som sykepleier/helsefagarbeider. Andre med relevant helseutdanning med erfaring fra sykehjem kan søke. Avdeling Lauvåsen er en avdeling for personer med demens sykdom. Arbeidsoppgaver: Pleie- og omsorgsoppgaver Kvalifikasjoner: Offentlig godkjent sykepleier/helsefagarbeider. Andre med relevant helseutdanning med e…
1 Ledig jobb drangedal 29.09.2021

Avdelingsleder 

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet Larvik helsehus består av Presteløkka rehabilitering, Byskogen korttid og ergo-, fysio-, og hjelpemidler. Virksomhetene har store utviklingsoppgaver fremover, og skal bidra til å skape god pasientbehandling og pasientflyt. Det betyr at vi sammen må bidra til videreutvikling av de fremtidige spesialiserte kommunale tjenestene. Virksomheten har også…
1 Ledig jobb stavern 29.09.2021

Lærer

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Elevene våre fortjener de beste lærerne. Derfor satser vi på de som vil bli lærere hos oss. -Er du en av dem? I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i visjoner, mål, innsatsområder og skoleutvikling. Visjonen for Larvikskolen er "Kultur for læring". Det betyr at skoleledelse og undervisningspraksis som har sterkest påvirkning på elevers læring skal løftes f…
1 Ledig jobb larvik 28.09.2021

Vernepleier / Avdelingskoordinator

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet Funksjonshemmede i Larvik kommune yter tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger. Målet er at alle, uansett funksjonsnivå, skal kunne leve et fullverdig liv ut fra egne forutsetninger. Kommunen skal tilrettelegge tiltak ut fra den enkeltes særlige behov etter en faglig vurdering og i samarbeid med bruker og pårørende. Virksomheten bestå…
1 Ledig jobb larvik 10.10.2021

Helsefagarbeider/ utdanningsstillinger

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet Funksjonshemmede i Larvik kommune yter tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger. Målet er at alle, uansett funksjonsnivå, skal kunne leve et fullverdig liv ut fra egne forutsetninger. Kommunen skal tilrettelegge tiltak ut fra den enkeltes særlige behov etter en faglig vurdering og i samarbeid med bruker og pårørende. Virksomheten bestå…
1 Ledig jobb larvik 05.10.2021

Sykepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hjemmetjenesten ring 2 består av 4 avdelinger, praktisk bistand, Hedrum, Midtbyen og Nanset. Avdelingene samarbeider faglig, og utfyller hverandre med kompetanse. Avdeling Nanset søker nå etter en ny sykepleier. Hjemmetjenesten er den perfekte arena for helhetlig og profesjonell sykepleieutøvelse, med mange spennende utfordringer. Vårt fokus er på helhetlig …
1 Ledig jobb larvik 28.09.2021

Sykepleier/vernepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet psykisk helse og avhengighet i Larvik Kommune yter tjenester til mennesker med ulike psykiske utfordringer og avhengighetsproblematikk. Løkka bo og avklaring er en del av helse- og velferdstilbudet til befolkningen i Larvik kommune. Avdelingen består av 18 plasser derav 6 er korttidsplasser, som tilbyr oppfølging til personer med alvorlige psykisk…
1 Ledig jobb larvik 26.09.2021

Erfarne svakstrøm / fiber montører i Telemark

Laugstol AS

IT, telekommunikasjon og internett

Arbeidsoppgaver: Planlegge og utføre oppdragene Kabling, trekking, blåsing, terminering og skjøting av fiberkabler Bedriftsinstallasjoner, strukturert kabling og utbygging av infrastruktur Utføre arbeid i høyden. Eksempelvis lift, stillas, stolper og stiger Koordinering og kommunikasjon mot kunder og andre entreprenører Bidra til et fellesskap hvor alle yter…
2 Ledig jobb porsgrunn snarest Håndverker

Veilysmontører i Vestfold og Telemark

Laugstol AS

Elektro

Laugstol er i dag markedsledende på vei/gatebelysning i Vestfold og Telemark og vår veilysavdeling har i dag bl.a. ansvar for drift og vedlikehold av kommunalt veilys for samtlige Vestfold kommuner, samt Telemark-kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø. Som veilysmontør i Laugstol vil det også være aktuelt med større veiprosjekter som rehabilit…
2 Ledig jobb porsgrunn snarest Håndverker

Energimontører i Vestfold & Telemark

Laugstol AS

Kraftutbygging og -vedlikehold

Vår elkraftavdeling i Vestfold og Telemark er allsidig innenfor distribusjonsanlegg, men har sin spesialitet på drifts/rammeavtaler med nettselskap og rehabilitering av kontrollanlegg for kraftselskap. Drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til høyspent-industrikunder er også et marked av interesse for våre folk. Arbeidsoppgaver: Ansvar for daglig gjennomfø…
2 Ledig jobb porsgrunn snarest Håndverker

Verksmester

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kommunalsjefområdet Eiendom og teknisk drift består av 6 virksomheter, hvor teknisk er en av virksomhetene med ca 85 ansatte. Teknisk drift består igjen av 4 avdelinger: VAR, vei og trafikk, park og teknisk drift (Øya) Teknisk drift utfører vedlikehold på veier, vann og avløpsnett, parker og friområder, samt andre behov kommunen har og som kan løses med vår …
1 Ledig jobb larvik 17.10.2021

Sykepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig en 100% fast sykepleierstilling med arbeid hver 3 helg fra 01.01.22. Turnusen er todelt med oppstart dagvakt 08.00, og seinvakter 15.15 Hjemmetjenesten i Larvik kommune er fordelt på tre ringer. Avdeling Torstrand tilhører ring 1, og har deler av Torstrand, Østre Halsen, Rekkevik og Gon som sitt ansvarsområde. Vi er samlokalisert med to andre av…
1 Ledig jobb larvik 26.09.2021

Sykepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Brunlanes har sin base i Stavern og vi samarbeider tett med avdeling Søbakken og avdeling Tanum som utgjør ring 3 i virksomhet hjemmetjenester. Hjemmesykepleien er den perfekte arena for helhetlig og profesjonell sykepleieutøvelse, og derfor ønsker vi nå å styrke vår sykepleierstab for å kunne yte enda bedre tjenester. Vi trenger deg som har lyst ti…
1 Ledig jobb stavern 26.09.2021

Montør

Kjeldal Elektro AS

Elektriker og sterkstrøm

Vil du være med å påvirke morgendagen? Kjeldal Elektro AS er en installasjonsbedrift lokalisert midt mellom Langesund og Stathelle i Bamble kommune. Vi er ca 10 ansatte og firmaet har 32 år i markedet med fokus på å holde avtaler. Vårt kjerne område er hele Grenland med skjærgården. Oppdrag utenfor kjerneområde skjer også. Kundene er gjerne kvalitetsbevisste…
1 Ledig jobb stathelle 30.09.2021 Håndverker

Tilkallingsvikarer

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker tilkallingsvikarer i Heirekshaug barnehage for barnehageåret 2021/2022 Arbeidsoppgaver: Praktisk og pedagogisk arbeide med barn i alderen 1-6 år Kvalifikasjoner: Godkjent politiattest Erfaring fra barnehage er ønskelig Personlige egenskaper: God på relasjonsbygging Engasjert og lekende Være positiv å ha godt humør Vi tilbyr: En fantastisk personalgr…
1 Ledig jobb drangedal 01.10.2021

Sykepleier/vernepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

2. gangs utlysning. Stavern sykehjem ligger nydelig til i Stavern by. Sykehjemmet har 2 avdelinger; - avd. Bukta med 14 somatiske plasser, hvor kvalitet og omsorg i livet siste fase står i sentrum, - og avd. Farris med 12 avlastningsplasser, der det er en variert pasientgruppe med et bredt spekter av diagnoser og utfordringer. Begge avdelingene preges av spe…
1 Ledig jobb stavern 26.09.2021
Stillingsannonse i Varden
  • Ditt lokale arbeidsmarked
  • Del annonsen i eget nettverk
  • Over 100.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted
Legg ut jobbannonse