Fagarbeider - Hvittingfoss dag og aktivitetssenter

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen 100% fast stilling som fagarbeider ved Hvittingfoss dag og aktivitetssenter. Stillingen er en dagstilling. Arbeidstiden er pr tiden 09.30 - 17.00. Hvittingfoss dag og aktivitetssenter har opptil 11 bruker pr.dag. Disse bor i egen bolig og blir hentet og kjørt hjem etter dagens slutt. Lokalene ligger pr.tiden på Hvittingfoss Bo- og behandli…
1 Ledig jobb hvittingfoss 10.02.2020

SPENNANDE OG MEININGSFYLT SOMMARJOBB I 2020

Seljord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst på ein spennande og meiningsfylt sommarjobb i 2020? Sommarvikarar innan helse og omsorg: Seljord kommune søkjer etter sjukepleiarar, vernepleiarar, sjukepleiarstudentar, vernepleiarstudentar, hjelpepleiarar, helsesekretærar, heimehjelperar, assistentar. Aktuelle arbeidsstader er Nesbukti pleie- og omsorgssenter, tenester for funksjonshemma, legev…
10 Ledig jobb seljord 12.02.2020

SD-operatør

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Kongsberg kommunale eiendom KF har ledig 100% stilling som SD-operatør. KKE har mer enn 40 bygg koblet opp mot en sentral for digital driftskontroll. Vi har et sterkt fokus på energiøkonomisering ved bruk av behovsstyrte, energioptimale og miljøriktige løsninger. Toppsystemet for anlegget er Niagara. I arbeidet med ytterligere digitaliseri…
1 Ledig jobb kongsberg 14.02.2020

Konsulent - Løn (100%)

Nissedal Kommune

Kommune

Nissedal kommune har ledig stilling som lønskonsulent – ID 549 For full utlysningstekst sjå www.nissedal.kommune.no. Søknadsfrist 20.02.20.
1 Ledig jobb treungen 20.02.2020 Konsulent

Lærer med spesialpedagogisk kompetanse

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I stillingen som lærer ved Drangedal 10-årige skole møter man et mangfoldig elevmiljø i alderen 6 til 16 år. Skolen har nye lokaler fra 2013 og fremstår som et moderne skolebygg med tilgang til bruk av kulturstue/kino og idrettshall. Drangedal 10-årige skole har ansvar for opplæringen av alle grunnskoleelever i kommunen med flyktningbakgrunn og har derfor el…
1 Ledig jobb drangedal 03.02.2020

Tilkallingsvikarer - lærere helse- og oppvekstfag

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du være med og utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer? Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen blant annet videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Skogmo videregående skole S…
1 Ledig jobb skien 05.02.2020 Undervisning

Brukerstyrt personlig assistent

Porsgrunn kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig bistand for funksjonshemmede med behov for assistanse i dagliglivet, både i hjemmet og utenfor hjemmet. Brukeren innehar arbeidslederrollen og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Målet er at brukeren får et aktivt og mest mu…
1 Ledig jobb porsgrunn 04.02.2020

Fiber / Telekommunikasjonsmontør

Laugstol AS

Elektro

Som fiber / telekommunikasjonsmontør i Laugstol AS arbeider du selvstendig i ulike type oppdrag for bedrifts- og privatmarkedet, store som små. Oppdragene våre foregår lokalt,- men også regionalt. I jobben får du både planlegge og utføre oppdragene. Arbeidet innebærer teknisk problemløsning og kontakt med kunder. Du kommer også til å være ansvarlig for at op…
1 Ledig jobb porsgrunn snarest Håndverker

Fagansvarlig Plan - og utvikling

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Kongsberg kommunale eiendom KF har ledig 100% stilling som fagansvarlig for plan- og utvikling. Stillingen ligger i dag i produksjonsenheten, men det vurderes om denne skal flyttes under forvaltningsenheten. Vi tilbyr Jobb i et solid faglig miljø som er opptatt av utvikling og innovative løsninger. Du vil ha mulighet for å være med å forme…
1 Ledig jobb kongsberg 21.02.2020

Fagledere renholdsdrift

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Kongsberg kommunale eiendom KF har ledig to 100% stillinger som fagleder for renholdsavdelingen. En stilling er fast ansettelse og en er vikariat for 1 år. Avdeling drift består av både renholdsdrift og bygningsdrift. Faglederne samarbeider tett i denne enheten. Stillingene er ledig snarest. Vi tilbyr Jobb i et solid faglig miljø. Du vil h…
1 Ledig jobb kongsberg 07.02.2020

Adm. konsulent

INEOS Rafnes AS

Olje og gass Industri / Produksjon

INEOS Rafnes søker etter Administrasjonskonsulent Stillingen innebærer stor variasjon i administrative oppgaver, samt service og tilrettelegging for direktør og ledergruppe. Bidrag: Referent i leder- og samarbeidsmøter Forefallende administrative oppgaver Oppdatere resultattavler og KPIèr Arbeid med styrende dokumentasjon Superbruker på administrative system…
1 Ledig jobb stathelle 27.01.2020 Konsulent

Rådgiver/seniorrådgiver til teknologiavdelingen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Offentlige tjenester og forvaltning

Nkom skal bidra til effektiv utbygging av bredbånd gjennom å utvikle og eie en portal som gir utbyggere tilgang til informasjon om eksisterende og planlagt infrastruktur som egner seg for høyhastighetsnett. Nå søker vi en dyktig medarbeider som får en sentral rolle i utviklingen av den nye portalen. Det er ikke krav om å være utdannet teknolog, men interesse…
1 Ledig jobb lillesand 02.02.2020 Rådgiver

Energi- og elektromontører

Laugstol AS

Elektro

Arbeidsoppgaver: Ansvar for daglig gjennomføring av våre oppdrag mot ulike netteiere, industri, næring og kommuner – høy og lavspent, kabel/luft anlegg, belysnings- og samferdselsanlegg. Følge opp HMS-relaterte tiltak og forpliktelser. Ved din adferd bidra til at Laugstol AS ivaretar sitt ansvar for det operative HMS arbeidet ute på byggeplass Kvalifikasjone…
5 Ledig jobb drammen snarest Montør

Sjukepleiarar, helsefagarbeidarar/hjelpepleiarar og sommarvikarar 2020

Nissedal Kommune

Kommune

Nissedal kommune, eining for omsorg har ledige stillingar: Somatisk avdeling · Sjukepleiar 100 % stilling i vikariat frå 1. februar 2020 i eit år med moglegheit for forlenging utover dette. – id 540 · Sjukepleiar natt, 30 % fast helgestilling frå 1.april. 2020. – id 541 · Helsefagarbeidar/hjelpepleiar, helgestillingar og tilkallingsvikarar, ledig frå 1.2.202…
9 Ledig jobb treungen 15.02.2020 Annet

Avdelingsleder for montasje/materiell

Notodden Energi Nett AS

Energi- og vannforsyning

LEDIG STILLING I NOTODDEN ENERGI NETT AS Notodden Energi Nett AS er et datterselskap i Notodden Energi konsernet, og er 100 prosent eiet av Notodden kommune. Konsernet sine forretningsområder er innen elektrisitetsforsyning, kraftsalg, fjernvarme, bredbåndsutbygging og Altibox partner. Konsernet har for tiden totalt 46 ansatte, og er med dette Notoddens tred…
1 Ledig jobb notodden 31.01.2020 Lederstilling

Ledig stilling ved tenestekontoret

Kviteseid kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Tenestekontoret utfører sakshandsaming og vedtaksarbeid i samband med tildeling av tenester innan helse, sosial og omsorg. Tenestekontoret er og koordinerande eining. Me har 2.6 stillingar ved tenestekontoret. LEDIG STILLING Ved tenestekontoret er fylgjande stilling ledig: Vernepleiar, ID-982, 60% fast, ledig frå dags dato. Fullstendig kunngjeringstekst med …
1 Ledig jobb kviteseid 02.02.2020 Helsepersonell

Prosessfagoperatør i Salpetersyre – og Ammoniakkområdet.

Yara Norge AS, Yara Porsgrunn

Yara Porsgrunn er en stor aktør innenfor produksjonssystemet til Yara International ASA. Ved fabrikkanleggene i Porsgrunn framstiller Yara ammoniakk, salpetersyre og mineralgjødsel, samt produkter for industrielle formål. Vi produserer mer enn tre millioner tonn mineralgjødsel pr. år. Yara Porsgrunn er Norges største fastlands eksportbedrift med en omsetning…
1 Ledig jobb porsgrunn 31.01.2020 Produksjon

Ekspressbussjåfører og Distribusjonssjåfør

Telemark Bilruter AS

Samferdsel og infrastruktur

Telemark Bilruter drifter Haukeliekspressen på strekningen Oslo – Åmot i Vinje og Telemarkekspressen på strekningen Seljord – Vestfold under markedsnavnet NOR-WAY Bussekspress. VI SØKER DEG SOM: Har kundefokus og er serviceinnstilt Er pliktoppfyllende Har gode norskkunnskaper Ekspressbussjåfører i Vinje og Seljord Telemark Bilruter drifter Haukeliekspressen …
2 Ledig jobb seljord 05.02.2020

Ledige stillinger

Notodden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Psykolog, Helsestasjonen Landbruksrådgiver, Areal Saksbehandler, Tildelingskontoret Fag-/kvalitetssykepleier., Haugmotun omsorgssenter Miljøterapeut, vikariat, Tjenesten for funksjonshemmede Søknadsfrist: 04.02.2020 Fullstendig utlysningstekst med link til elektronisk søknadsskjema: www.notodden.kommune.no
1 Ledig jobb notodden 04.02.2020

Ferievikarer innen helse og omsorg

Kragerø kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

- Sommeren 2020 Vi trenger sykepleiere, vernepleiere, legestudenter, fagarbeidere, helsefag studenter/elever og assistenter som ferievikarer i omsorgsboliger, bofellesskap for unksjonshemmede, avlastningsbolig for barn/unge, Marienlyst sykehjem, hjemmehjelpstjenesten, hjemmesykepleien, legevakt/LAR og psykisk helse- /rus-team i ukene 25 – 33. Mer info se: ww…
1 Ledig jobb kragerø 01.02.2020

Ledige stillinger

Bamble kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Velkommen som jobbsøker! Du finner full stillingstekst på vår hjemmeside, vi lyser ut stillinger den 15. i måneden. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, etnisitet, religion og funksjonsevne. Kontaktperson Rekruttering: Anne Kristin Baann Sandvik – tlf. 35 96 50 52 Epost: anne.kristin.sandvik@bamble.kommune.no
15 Ledig jobb stathelle snarest

Vernepleier, 100% fast stilling

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdelingene Sentrumsveien og Tømmeråsgården Botiltak yter helsehjelp til personer med ulike funksjonsnedsettelser som autisme og psykisk utviklingshemming. Disse avdelingene består av 12 og 14 årsverk. Vi søker vernepleier i 100% turnus-stilling, per tiden med arbeid hver fjerde helg. Stillingen er ledig fra 03.02.2020. Stillingen er fordelt på to arbeidsste…
1 Ledig jobb sentrumsveien/ tømmeråsgården 03.02.2020

Helsefagarbeider, Glitre bofellesskap

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelingen: Glitre bofellesskap er en døgnbemannet omsorgsbolig, organisert under seksjonen Institusjon og heldøgnsomsorg. Bofellesskapet består av 48 leiligheter. Vi har ressurspersoner innen fag og demens og jobber aktivt med kompetanseheving. Vi har fokus på daglige aktiviteter og de gode øyeblikkene for beboerne. Velferdsteknologi implementeres stadig…
1 Ledig jobb glitre bofellesskap 09.02.2020

Sykepleier - Skinnarberga helsehus

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skinnarberga helsehus er en korttidsinstitusjon med 42 sengeplasser fordelt på 5 sengeposter. Vi har demens-, lindrende-, intermediær-, rehabiliterings- og korttidsavdeling. Pasientene hos oss kommer ofte fra sykehusopphold for videre vurdering, utredning og/eller rehabilitering, med sikte på å komme hjem. Det er en sammensatt pasientgruppe med tanke på både…
1 Ledig jobb skinnarberga helsehus 04.02.2020

Sykepleier

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skinnarberga helsehus er en korttidsinstitusjon med 42 sengeplasser fordelt på 5 sengeposter. Vi har demens-, lindrende-, intermediær-, rehabiliterings- og korttidsavdeling. Pasientene hos oss kommer ofte fra sykehusopphold for videre medisinsk tverrfaglig behandling, utredning, vurdering og rehabilitering. Det er en sammensatt pasientgruppe med tanke på båd…
1 Ledig jobb skinnarberga helsehus 04.02.2020

Sykepleier - Skinnarberga helsehus

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skinnarberga helsehus er en korttidsinstitusjon med 42 sengeplasser fordelt på 5 sengeposter. Vi har demens-, lindrende-, intermediær-, rehabiliterings- og korttidsavdeling. Pasientene hos oss kommer ofte fra sykehusopphold for videre medisinsk tverrfaglig behandling, utredning, vurdering og rehabilitering. Det er en sammensatt pasientgruppe med tanke på båd…
1 Ledig jobb skinnarberga helsehus 04.02.2020

Vi søker erfarne og engasjerte medarbeidere til fast helg, og til sommeren 2020

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelingen Avdeling Bolig psykisk helse, gir et kombinert bo- og rehabiliteringstilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse som har behov for bistand/opplæring for å mestre hverdagen i egen bolig. Det er fokus på sosialt fellesskap og individuelt tilpasset hjelp og støtte for å få en mest meningsfull hverdag. Det jobbes etter vedtak og individuell p…
1 Ledig jobb bolig psykisk helse 02.02.2020

Sykepleiere til Glitre bofellesskap

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelingen Glitre bofellesskap er en døgnbemannet omsorgsbolig, organisert under seksjon Institusjon og heldøgnsomsorg. Bofellesskapet består av 48 leiligheter. Vi har ressurspersoner innen fag og demens og jobber aktivt med kompetanseheving. Vi har fokus på daglige aktivteter og gode øyeblikk for beboerne. Velferdsteknologi implementeres stadig i vårt ar…
1 Ledig jobb glitre bofellesskap 27.01.2020

Einingsleiar skule 100%

Nissedal Kommune

Kommune

EININGSLEIAR SKULE 100% - ID 539 Nissedal kommune har ein sentralskule (1-10) og eitt oppvekstsenter (barnehage og 1-7). Skulane er organisert med kvar sin rektor. Einingsleiar rapporterer til rådmannen og er i rådmannen si leiargruppe. Einingsleiar er kommunen sin skulefagleg ansvarlege og skal vere ein pådrivar i det pedagogiske utviklingsarbeidet i skulan…
1 Ledig jobb treungen 20.02.2020 Lederstilling

Lærerstillinger - Kongsberg grunnskole

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker faglig dyktige og engasjerte lærere som ønsker å være bidragsytere i arbeidet med å utvikle profesjonelle læringsfellesskap. Kongsberg samarbeider med andre kommuner om utviklingsarbeidet ALLE MED. Hovedmålsettingen i dette arbeidet er å utvikle inkluderende læringsmiljøer hvor alle elever opplever trivsel og mestring. Vi er en kommune som er beviss…
1 Ledig jobb grunnskoler 02.02.2020

Kommunelege

Fyresdal Kommune

Kommune

Då ein av legane våre har eit års permisjon lyser vi ut 100% vikariat som Kommunelege i fastlønna allmennpraksis frå 01.03.20 – 31.08.20. ID 551 For meir informasjon om stillinga kontakt avdelingsleiar helse og omsorg Anne Veum, tlf. 35 06 71 15 / 951 77 421 Søknadsfrist: 1. februar 2020 Fullstendig utlysingstekst og elektronisk søknadsskjema på kommunens he…
1 Ledig jobb fyresdal 01.02.2020

Kommunedirektør

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Spennende stilling som øverste administrativ leder blir ledig og vi søker KOMMUNEDIREKTØR For fullstendig stillingsutlysing se: https://www.skc.no/ledige-stillinger/ eller http://www.drangedal.kommune.no/snarveier2/jobbe-i-drangedal-kommune/ Spørsmål om stillingen kan rettes til ordfører Tor Peder Lohne, tlf. 415 16 054, eller våre rådgivere i Skagerak Consu…
1 Ledig jobb drangedal 27.01.2020

Vernepleiere og helsefagarbeidere

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelingen Landstadgate botiltak er en avdeling bestående av 33,36 årsverk. Vi yter tjenester til mennesker med bistandsbehov knyttet til utviklingshemming, autisme og atferdsproblematikk. Vi søker Fast stilling som vernepleier i 100% turnus-stilling per tiden med langvakter og arbeid hver 4. helg, langvakter. Fast stilling som vernepleier i 95,13% i turn…
1 Ledig jobb landstadgate 6a 31.01.2020

Branninspektør

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Ved Kongsberg brann og redning, forebyggende avdeling, er det ledig 100% stilling som Branninspektør. Hovedarbeidsoppgaver er brannforebyggende arbeid og arbeidssted er Kongsberg brannstasjon. Stillingen kan tillegges beredskapsoppgaver etter brannsjefens nærmere bestemmelse. Tiltredelse etter nærmere avtale. Vi tilbyr Samfunnsnyttig, spen…
1 Ledig jobb kongsberg 02.02.2020

Driver ved Ulefoss gjestebrygge og bobilcamp

Ulefoss Bryggepark Drift AS

Eiendom Salg / Forvaltning

Ulefoss gjestebrygge og bobilcamp ligger naturskjønt til ved innløpet til Norsjø - Bandakkanalen, som er en del av Telemarkskanalen. Gjestebrygge og bobilcamp har og en sentral plassering med kort avstand til riksveg 36, Ulefoss sentrum og til en rekke severdigheter i nærområdet. Ulefoss gjestebrygge og bobilcamp består av kiosk og sanitæranlegg, brygger, sa…
1 Ledig jobb lunde 27.01.2020

Avdelingsleder

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelingen Avdelingen består av Møllergata og Steensgate boliger med totalt 20,86 årsverk. Våre tjenestemottagere har i hovedsak bistandsbehov knyttet til utviklingshemming, autisme, ulike former for psykiske lidelser eller adferdsutfordringer. Seksjon Bo, aktivitet og avlastning sitt lederteam består av 8 avdelingsledere og en seksjonsleder. Kort om stil…
1 Ledig jobb møllergata/ steensgate 31.01.2020

Vernepleier/sykepleier

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelingen Stillingen er i seksjonen Bo, Aktivitet og Avlastning, med arbeidssted i bofellesskap Knut Hamsunsvei/Brennerigata. Knut Hamsuns vei/Brennerigata er et bofellesskap for personer med komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming. Kort om stillingen Vi har ledig 84% fast stilling som vernepleier/sykepleier. Stillingen er i turnus, per tid…
1 Ledig jobb knut hamsuns vei botiltak 31.01.2020

Rektor/enhetsleder Hisøy skole

Arendal Kommune

Rektor ved Hisøy skole blir pensjonist og vi søker nå hans etterfølger. Hisøy skole er en 1-10 skole i Arendal kommune. Skolen ligger fint til med kort vei til skog og sjø. Rundt skolen er det flotte uteområder som gir elevene muligheter til varierte aktiviteter. Vi er stolte over at elevene våre oppnår svært gode resultater på de nasjonale prøvene og går ut…
1 Ledig jobb arendal 26.01.2020 Lederstilling

Grunnborer til Anlegg Øst

Mesta AS

Bygg og anlegg

Mesta AS er Norges største og ledende selskap innen drift og vedlikehold av vei og har virksomhet i hele landet. Mesta har i dag over 50 prosent av markedsandelen innen drift og vedlikehold av vei - og er en vital del av norsk samferdsel. I tillegg har selskapet betydelig kapasitet og kompetanse innen elektro, anlegg og Spesialproduksjon som har virke innen …
1 Ledig jobb skedsmokorset 27.01.2020

Helsefagarbeider

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelingen Stillingene er i seksjonen Bo, Aktivitet og Avlastning med arbeidssted i bofellesskap Knut Hamsunsvei/Brennerigata. Knut Hamsuns vei/Brennerigata er et bofellesskap for personer med komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming. Kort om stillingen Vi har ledig to faste helgestillinger på 11,27% med arbeid hver tredje helg. Stillingene e…
1 Ledig jobb kongsberg 31.01.2020