Automatiker

Laugstol AS

Automasjon og instrumentering

Laugstol trenger en selvstendig og nysgjerrig automatiker som ønsker å jobbe med Automasjon og IT. Som automatiker i Laugstol vil du ha tett kundekontakt og oppnå god systemforståelse i våre kunders prosjekter fra start til slutt. Arbeidet består av feilsøking, reparasjoner, nyinstallasjoner, modifikasjoner og vedlikehold hos våre eksisterende og nye kunder.…
1 Ledig jobb drammen snarest Annet

Teamleder 

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i mål, strategier, innsatsområder og skoleutvikling. Hovedstrategien for progresjon i læringsutbytte og trivsel er "Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel". Det pedagogiske arbeidet i skolene er forankret i Kvalitet i Larvikskolen. Skoleeier har som ambisjon å være en aktiv og framoverlent skoleeier, samtidi…
1 Ledig jobb larvik 02.05.2021

Sommervikar i avdelingen for rus og psykiatri

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdelingen for rus og psykiatri i Drangedal kommune. : Innebærer drift av dagsenter for psykisk helse, og lavterskel senteret Tippen. : Det følges opp enkelt personer i forhold til samtaler og praktisk Bistand Arbeidsoppgaver: Praktisk Bistand Dagsenter aktivitet Samtaler Kvalifikasjoner: Ønske om relevant utdanning, eller erfaring innen feltet ønskes, men e…
1 Ledig jobb drangedal 27.04.2021

Helsefagarbeiderstillinger - INTERN UTLYSNING

Siljan kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dette er en INTERN utlysning, kun ansatte og vikarer i Siljan kommune kan søke på stillingen. Ved Siljan sykehjem er det ledig to faste stillinger som helsefagarbeider, en 16,2% stilling, og en 14,55% stilling. Stillingene er helgestillinger med turnus hver 3. helg. Avdeling helse består av sykehjem, hjemmetjeneste, bofelleskap, fysioterapi, helsestasjon og …
1 Ledig jobb siljan 29.04.2021

Teamleder byggesak og byggesaksbehandler

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Byggesak i Larvik består av 17 høyt kompetente medarbeidere. Vi er organisert i team der teamleder har et fagansvar, men alle ansatte inviteres inn i faglige diskusjoner for å sikre et bredt kunnskapsgrunnlag og medarbeideransvar. Hverdagen til en byggesaksbehandler består av veiledning både av publikum og fagpersoner innen byggebransjen, i tillegg til saksb…
1 Ledig jobb larvik 02.05.2021

Kommuneoverlege

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune har ledig stilling som kommuneoverlege. Stillingen er i utgangspunktet 100 %, men i et arbeid med omstrukturering av tjenesten, lyser vi ut midlertidig 40 % stilling med begrenset ansvar og arbeidsoppgaver. Som kommuneoverlege er du overordnet medisinskfaglig rådgiver for kommunen og skal fylle lovpålagte funksjoner i blant annet helse- og oms…
1 Ledig jobb larvik 28.04.2021

Helsefagarbeidere

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Svarstad bo- og hjemmetjenester er en avdeling bestående av hjemmetjenester og sykehjemsavdelinger beliggende i Svarstad. Somatisk avdeling er det ansatt både assistenter, helsearbeidere og sykepleiere. Oppgavene til våre ansatte er å utøve gode og helsefremmende oppgaver hos pasienter som trenger din kompetanse. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med konstan…
1 Ledig jobb svarstad 28.04.2021

Sykepleiere til Virksomhet Hjemmetjenester

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hjemmesykepleien Ring 3 består av avdelingene Brunlanes, Søbakken og Tanum. Avdelingene samarbeider faglig, og utfyller hverandre med kompetanse. Brunlanes og Tanum har sin base i Stavern, mens Søbakken har base i Helgeroa. Søbakken har også ansvar for en institusjon med 12 sengeplasser. Vi søker nå etter 2 nye sykepleiere til hver avdeling. Hjemmesykepleien…
1 Ledig jobb stavern 28.04.2021

Energimontører i Drammen/Viken

Laugstol AS

Elektro

Ved vår lokasjon i Drammen/ Viken ønsker vi å videreutvikle installasjon-, elkraft, og automasjonsavdeling. Vi trenger derfor dyktige og engasjerte energimontører som brenner for faget sitt! Satsningsområdet er innenfor distribusjonsnett, rammeavtaler med kommuner/ fylker, samt at vi også skal være en prosjektorientert organisasjon og tar ansvar for prosjekt…
3 Ledig jobb drammen snarest Håndverker

Erfarne svakstrøm / fiber montører i Telemark

Laugstol AS

Elektro

Arbeidsoppgaver: Planlegge og utføre oppdragene Kabling, trekking, blåsing, terminering og skjøting av fiberkabler Bedriftsinstallasjoner, strukturert kabling og utbygging av infrastruktur Utføre arbeid i høyden. Eksempelvis lift, stillas, stolper og stiger Koordinering og kommunikasjon mot kunder og andre entreprenører Bidra til et fellesskap hvor alle yter…
1 Ledig jobb porsgrunn snarest Håndverker

Lærerstillinger

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Inntil 170 % midlertidig lærerstillinger (en toårig forsøksordning). Stillingene kan fordeles på 2-3 lærere. Det er mulig å søke på andre stillingsstørrelser enn de nevnte. Arbeidsoppgaver: Undervisning av voksne fremmedspråklige elever. Undervisning i norsk og samfunnskunnskap. Undervisning av elever med funksjonshemninger. I tillegg undervisning i matemati…
1 Ledig jobb drangedal 10.05.2021

Rådgiver - økonomiforvaltning

Arbeidstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge? Vi søker deg som har øye for detaljer og stor økonomiforståelse. Seksjon for administrative tjenester er en av tre seksjoner som er underlagt avdeling for IT og administrasjon. Seksjonen består av 25 medarbeidere som sitter spredd over hele landet. Seksjonen har ansvar for administrative tjenester felle…
1 Ledig jobb trondheim 30.04.2021

Rådgiver - HR

Arbeidstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge? Vi søker deg som er engasjert i HR-faget og som har en god rolle- og organisasjonsforståelse. Seksjon for administrative tjenester er en av tre seksjoner som er underlagt avdeling for IT og administrasjon. Seksjonen består av 25 medarbeidere som sitter spredd over hele landet. Seksjonen har ansvar for a…
1 Ledig jobb lillestrøm 30.04.2021

Rådgiver - eiendomsforvaltning

Arbeidstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge? Vi søker deg som har erfaring med eiendomsforvaltning og brenner for å yte service. Seksjon for administrative tjenester er en av tre seksjoner som er underlagt avdeling for IT og administrasjon. Seksjonen består av 25 medarbeidere som sitter spredd over hele landet. Seksjonen har ansvar for administrat…
1 Ledig jobb trondheim 30.04.2021

Rådgiver - HR

Arbeidstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge? Vi søker deg som er engasjert i HR-faget og som har en god rolle- og organisasjonsforståelse. Seksjon for administrative tjenester er en av tre seksjoner som er underlagt avdeling for IT og administrasjon. Seksjonen består av 25 medarbeidere som sitter spredd over hele landet. Seksjonen har ansvar for a…
1 Ledig jobb tønsberg 30.04.2021

Sykepleiere

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

2. gangs utlysning. Grevle sykehjem er et moderne sykehjem beliggende ved Stavern. Sykehjemmet har 2 avdelinger: Nalum med 16 somatiske plasser og Rakke med 26 demensplasser. Vi søker nå sykepleiere som vil være med på å gjøre en forskjell for våre beboere. Sykepleierne ved Grevle "går på topp" og dekker sykehjemmets avdelinger i ferier og ved behov, hvis ba…
1 Ledig jobb stavern 27.04.2021

Automatiker

Yara Norge AS, Yara Porsgrunn

Vi i Yara er en del av et globalt nettverk, og samarbeider på en lønnsom og ansvarlig måte for å løse noen av verdens viktigste utfordringer - ressursknapphet, matmangel og miljøforandringer. Om enheten Yara Porsgrunn er en stor aktør innenfor produksjonssystemet til Yara International ASA. Ved fabrikkanleggene i Porsgrunn fremstiller Yara ammoniakk, salpete…
1 Ledig jobb porsgrunn 02.05.2021

Helsesykepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune har organisert tjenester til barn og unge i Oppvekst og kvalifisering i Virksomhet Barne- og familietjenester. Helsestasjon og skolehelsetjenestene er organisert i to avdelinger som yter tjenester til gravide, barn og unge og deres foreldre. Vi har ledig 50 % stilling helsesykepleier i skolehelsetjenesten i avdeling Fagerli og Tjølling helsetj…
1 Ledig jobb larvik 26.04.2021

Pedagogiske ledere

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig 1 100 % fast stilling i Svarstad barnehage fra 01.08.2021 1 svangerskapsvikariat 100% stilling Styrvoll barnehage 18.05.21-25.04.22 med mulighet til forlengelse til 31.07.22 Foretrukket barnehage må presiseres i søknaden. Larvik kommune har vi 18 kommunale barnehager. Disse barnehagene ligger fra Helgeroa i sør til Svarstad i nord. Det omfatter …
1 Ledig jobb svarstad 26.04.2021

Service / elektromontører i Vestfold (Tønsberg)

Laugstol AS

Elektro

Som servicemontør i Laugstol AS arbeider du selvstendig i ulike type oppdrag for bedrifts- og privatmarkedet, store som små. I jobben får du både planlegge og utføre oppdragene. Arbeidet innebærer teknisk problemløsning og kontakt med kunder. Du kommer også til å være ansvarlig for at oppdrag er i tråd med Laugstol AS krav til HMS og kvalitet.  Kvalifikasj…
1 Ledig jobb tønsberg snarest Montør

Trivselsassistenter

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Drangedal kommune ønsker å engasjere 10 trivselsassistenter til glede for våre beboere på sjukeheimen, ved demensavdelingen og våre to bokollektiv, sommeren 2021. Arbeidet vil være hver dag, fra mandag til fredag, fire timer pr vakt. Jobben har en varighet på fire uker. Det blir ansatt to trivselsassistenter ved hver avdeling. Dere vil jobbe sammen i avdelin…
1 Ledig jobb drangedal 27.04.2021

Kommunikasjonsrådgiver - presse/nyheter

Arbeidstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge? Et av Trondheims mest spennende kommunikasjonsmiljø utvider teamet og søker etter en ny rådgiver/seniorrådgiver for å styrke Arbeidstilsynets kommunikasjon i media og digitale kanaler. Vi er en etat med et viktig samfunnsoppdrag, og vi opplever stor interesse fra allmennheten og fra pressen. Vår nye med…
1 Ledig jobb trondheim 25.04.2021

Seniorrådgiver - kommunikasjon

Arbeidstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge? Et av Trondheims mest spennende kommunikasjonsmiljø leter etter en ny kollega som skal jobbe med strategisk kommunikasjon, internkommunikasjon og lederstøtte. Vi søker etter en initiativrik, allsidig, erfaren og faglig trygg kommunikasjonsrådgiver som er en god sparringspartner og rådgiver for kolleger,…
1 Ledig jobb trondheim 25.04.2021

Sommervikarer/ringevikarer

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet psykisk helse og avhengighet søker sommervikarer 2021, og vikarer til tilkalling ved korttidsfravær. Vi søker både sykepleier-/vernepleierstudenter, helsefagarbeidere, assistenter med erfaring fra psykisk helsearbeid, arbeid med rus eller lignende arbeid. Virksomheten består av 4 døgnbemannede boliger, en institusjon og et ambulerende team. Våres …
1 Ledig jobb larvik 25.04.2021

Støttepedagog

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig 3 stillinger som støttepedagog ved Oppvekst og kvalifisering, virksomhet Barnehage. Stillingene er ledig fra 1.08. 2021-30.06.2022 Larvik kommune har vi 18 kommunale barnehager. Disse barnehagene ligger fra Helgeroa i sør til Svarstad i nord. Det omfatter ca 1220 barn og ca 320 årsverk. Våre barnehager har ulike profiler og satsningsområder og e…
1 Ledig jobb larvik 26.04.2021

Sykepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi styrker våre avdelinger og er på jakt etter deg som er sykepleier og som ønsker et meningsfullt arbeid, hvor du får benyttet hele din sykepleiefaglige kompetanse. Ønsker du en jobb med fokus på helhetlig og personsentrert sykepleie hvor målet er å lage en god dag og gode øyeblikk for pasientene, så er dette jobben for deg! Vi ser etter sykepleiere til en …
1 Ledig jobb larvik 22.04.2021

Teamleder skole

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i mål, strategier, innsatsområder og skoleutvikling. Hovedstrategien for progresjon i læringsutbytte og trivsel er "Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel". Det pedagogiske arbeidet i skolene er forankret i "Kvalitet i Larvikskolen". Skoleeier har som ambisjon å være en aktiv og framoverlent skoleeier, samti…
1 Ledig jobb kvelde 20.04.2021

Ingeniør renovasjon

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune søker en ingeniør til virksomhet Teknisk i tjenesteområdet Eiendom og teknisk drift. Virksomhet Teknisk har 83 ansatte og har ansvar for drift og forvaltning av vei/trafikk, vann, avløp, renovasjon og park/friområder. Larvik kommune har kildesortering av matavfall, papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje og farlig avfall. Dette er e…
1 Ledig jobb larvik 25.04.2021

Rådgiver/ seniorrådgiver - kompetanseutvikling

Arbeidstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å være med å videreutvikle Arbeidstilsynet? Arbeidstilsynet styrker fagområdet kompetanseutvikling og vi søker deg som har både praktisk og operativ erfaring med å utvikle kompetansetiltak, og som samtidig evner å tenke strategisk og omsette kompetansestrategi til handling. Du kommer til et kompetent fagmiljø i Avdeling for organisasjon med t…
1 Ledig jobb trondheim 18.04.2021

Sykepleier

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Svarstad bo - og hjemmetjenester er en avdelings bestående av hjemmetjenester og sykehjemsavdelinger beliggende i Svarstad. Vi trenger en sykepleier som ønsker å gjøre en forskjell for pasienter og pårørende. Ønsker du å utfordre dine profesjonelle evner og ferdigheter? Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med konstant læring og muligheter for å arbeide selvste…
1 Ledig jobb svarstad 15.04.2021

Ferievikar Gopledal vannverk og Lillevik renseanlegg

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Teknisk har 83 ansatte og har ansvar for drift og forvaltning av vei/trafikk, vann, avløp, renovasjon og park/friområder. Gopledal vannverk produserer drikkevannet til fleste av Larviks innbyggere og Lillevik renseanlegg renser avløpsvannet før det slippes til sjøen. Det er ledig en stilling som ferievikar ved Gopledal vannverk og to stillinger på Lillevik r…
1 Ledig jobb larvik 16.04.2021

Ledig fastlegehjemmel

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig fastlegehjemmel ved attraktive og populære Nordbyen Legesenter i Larvik for snarlig overdragelse. Variert pasientliste med 1000 pasienter, og god pasienttilgang. Nordbyen Legesenter er en sentral bypraksis som siden 2008 har vært lokalisert til 1. etasje i eget helsehus «Helsenordbyen» på Nanset. Senteret drives som et DA, og det forutsettes at …
1 Ledig jobb larvik 11.05.2021

Eiendomsforvalter

Rose forvaltning AS

Eiendom Salg / Forvaltning

Rose Forvaltning AS er et i firma i vekst og med økt oppdragsmengde trenger vi deg som ny eiendomsforvalter på laget. Du er en glad og engasjert person som leverer høy kvalitet og har lyst til å være med å utvikle selskapet videre. Som ansatt i Rose Forvaltning vil du møte spennende og varierte oppgaver, hvor du som eiendomsforvalter jobber tett på gårdeiere…
1 Ledig jobb porsgrunn snarest

LEDER PROSJEKTAVDELINGEN

Ineos Bamble AS

Kjemi og kjemisk Industri / Produksjon

INEOS Bamble er på jakt etter en talentfull leder som vil være med på å forme fremtidens utvikling. Er du en dyktig og drivende leder, som er vant til å lede både store og små driftsprosjekter, kan vi tilby deg en spennende og utfordrende hverdag. Arbeidsoppgaver: Bidra til en kontinuerlig optimalisering av bedriftens tekniske utstyr Holde kontakten med leve…
1 Ledig jobb stathelle 30.04.2021

Virksomhetsleder kultur

Bamble kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

I Bamble har vi en rik kultur og et bredt spekter av idrettsaktiviteter, musikkliv og festivaler som gjør det attraktivt å leve og bo i kommunen, og som tiltrekker seg aktører og publikum fra fjern og nær. Vi søker etter en engasjert og utviklingsorientert leder som evner å beholde, oppsøke og skape nye muligheter. Vi ser etter deg som inviterer til kreativ …
1 Ledig jobb stathelle 19.04.2021

Region Nord søker nye medarbeidere

Norconsult AS

Konsulenter - Bygge- og anleggsteknikk

Norconsult – Region Nord Mulighetenes region Spennende utviklingsmuligheter og interessante arbeidsoppgaver iNorges største tverrfaglige arkitekt- og rådgivermiljø. Norconsult i Region Nord, med sine 12 kontorer og over 250 arkitekter og ingeniører, søker flere dyktige, engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere. Samfunnsplanlegger – Narvik Sivilingeniør/ingen…
18 Ledig jobb sandvika 30.04.2021

100% fast stilling som rekneskapsansvarleg frå snarast

Vinje kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å ha ansvar for rekneskapen i Vinje kommune? Du vil få ei nøkkelrolle på Vest-Telemarks største arbeidsplass, og vil ta del i utvikling av kommunens økonomiavdeling. Stillinga som rekneskapsansvarleg skal i aukande grad bidra til å møte utfordringar som Vinje kommune står ovanfor innan økonomiområdet. Dette gjeld særleg digitalisering av komm…
1 Ledig jobb vinje 18.04.2021

Senior rådgiver lønn

Aider Tech AS

Konsulenter og frie yrker

Aider er et ledende kompetansehus som legger lista når det kommer til regnskap, rådgivning, teknologi - og flinke folk. Vi er over 250 ansatte fordelt over kontorer i Skien, Porsgrunn og Rjukan – og i Tønsberg, Kristiansand, Bergen, Mosjøen, Innlandet, Bærum og Oslo. ​ Vi skal gjøre det komplekse enkelt – for alle vi møter, hver eneste dag. Fremtiden handler…
1 Ledig jobb skien snarest Rådgiver

Senior rådgiver regnskap

Aider Tech AS

Konsulenter og frie yrker

Aider er et ledende kompetansehus som legger lista når det kommer til regnskap, rådgivning, teknologi - og flinke folk. Vi er over 250 ansatte fordelt over kontorer i Skien, Porsgrunn og Rjukan – og i Tønsberg, Kristiansand, Bergen, Mosjøen, Innlandet, Bærum og Oslo. ​ Vi skal gjøre det komplekse enkelt – for alle vi møter, hver eneste dag. Fremtiden handler…
1 Ledig jobb skien snarest Rådgiver

Er du en ambisiøs revisor eller regnskapsfører som ønsker å jobbe tett med ledelsen i Aider?

Aider Tech AS

Konsulenter og frie yrker

Aider er et ledende kompetansehus som legger lista når det kommer til regnskap, rådgivning, teknologi - og flinke folk. Vi er over 250 ansatte fordelt over kontorer i Skien, Porsgrunn og Rjukan – og i Tønsberg, Kristiansand, Bergen, Mosjøen, Innlandet, Bærum og Oslo. ​ Vi skal gjøre det komplekse enkelt – for alle vi møter, hver eneste dag. Fremtiden handler…
1 Ledig jobb skien snarest Rådgiver
Stillingsannonse på Varden
  • Ditt lokale arbeidsmarked
  • Del annonsen på facebook
  • Over 100.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted