Underdirektør, dokumentforvaltning Stavanger

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Seksjon Dokumentforvaltning er en av fire seksjoner i avdelingen Administrative Tjenester. Seksjonens hovedoppgave er forvaltning og utvikling av effektive landsdekkende tjenester i innenfor dokumentforvaltning. Kontinuerlig forbedring er vår arbeids- og ledelsesform, og vi har ambisjon om å være anerkjent som blant de beste innen våre tjenesteområder i offe…
1 Ledig jobb stavanger 01.11.2019

Ledig vikariat i Seljord kommune

Seljord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Teneste for funksjonshemma søker etter vernepleiar eller sjukepleiar til vikariat frå 01.01.2020 til 31.07.2020. Sjå fullstendig utlysning på www.seljord.kommune.no Søknadsfrist 04.11.2019.
1 Ledig jobb seljord 04.11.2019 Helsepersonell

Vi søker 1-2 jurister til Storbedrift i Bergen

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Skattekontoret i Bergen, avdeling Storbedrift, søker 1-2 jurister som ønsker å arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger. Som jurist i storbedriftsavdelingen vil du være med å sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern. Arbeidet omfatter blant annet fastsettings- og klagebehandling, samt tett oppfølgi…
1 Ledig jobb bergen 22.10.2019

Nytenkende og analytiske økonomer eller revisorer til finansmiljø i Haugesund

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Skatteetaten i Haugesund søker nytenkende og analytiske revisorer eller økonomer til to spennende stillinger. Stillingene vil inngå i Finansseksjonen i avdeling Fokusområder. Seksjonen har grupper i Bergen, Hamar, Haugesund, Lillehammer og Oslo, og skal gjennom effektiv virkemiddelbruk sikre riktig fastsetting av skatt og avgift innenfor etatens til enhver t…
1 Ledig jobb haugesund 20.10.2019

Ass. banksjef / Avdelingsleder BM

Handelsbanken Skien

Bank, finans og forsikring

Handelsbanken vokser i Grenland! Er du klar for å videreutvikle deg som leder hos oss? Handelsbanken vokser og søker nå en Ass. banksjef / Leder BM til spennende rolle ved vårt kontor i Skien. I Handelsbanken er det bankkontorene som eier kunderelasjonene, og som Ass. banksjef får du møte spennende mennesker som ønsker å utvikle forretning. Handelsbanken pra…
1 Ledig jobb skien 27.10.2019

Minibussjåfør i Svarstad (Larvik)

Tide Buss AS

Samferdsel og infrastruktur

Vi er stolte av å være en viktig samfunnsaktør i folks hverdag. Vi søker etter ansvarsfulle og fleksible minibussjåfører som ønsker å skape gode reiseopplevelser hver dag for våre passasjerer i Vestfold. Stasjoneringssted er i Svarstad og det er en stor fordel om du er lokalkjent og bor i området. I første omgang søker vi etter timesjåfører med mulighet for …
1 Ledig jobb svarstad 25.10.2019

skattejurist/seniorskattejurist

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Oppdrag i Mo i Rana er en del av Divisjon Innkreving og har ansvar for innkreving på vegne av andre offentlige og statlige oppdragsgivere. Stillingen ligger i gruppen søknad og prosess som er en del av seksjon Annen innfordring. Som skattejurist hos oss vil du være en fagperson innen hele innkrevingsområdet som blant annet innbefatter arbeid med kon…
1 Ledig jobb mo i rana 31.10.2019

Spennende lederstilling i Stavanger

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi er en stor etat og våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Avdeling skatt og avgift i Divisjon innkreving søker en dyktig, engasjert og utviklingsorientert underdirektør til…
1 Ledig jobb stavanger 20.10.2019

SEKSJONSSJEF STYRING

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhetsstyring skal ivareta divisjonsdirektørens behov for å fastsette mål, oppdrag og resultatkrav for divisjonen. Leder skal være en premissgiver innen utvikling av styringsstabens ansvarsområder. Som seksjonssjef blir du en del av divisjon Innkreving sin ledergruppe og du skal bidra til utvikling av avdelingene og seksjonenes ansvarsområde. Styringsst…
1 Ledig jobb trondheim 15.10.2019

Skattejurist - eiendom - Hamar

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du jurist som ønsker et miljø med høyt tempo og varierte oppgaver? Da er kanskje du den vi er ute etter! Avdeling Brukerkontakt har som oppgave å ivareta kontakten med våre brukere i alle kanaler som skranke, telefon, e-post, chat og Facebook mm. Gruppene på Hamar har et særlig ansvar for bindende forhåndsuttalelser på eiendom. De har også fagansvar for a…
1 Ledig jobb hamar 27.10.2019

Servicemedarbeidere med språkkunnskaper ved Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Politiet og Utlendingsdirektoratet samarbeider om drift av felles Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Senteret betjener tredjelandsborgere som søker opphold som faglærte arbeidstakere og EØS-borgere i Norge. Senteret informerer om rettigheter og plikter for utenlandske arbeidstakere og deres arbeidsgivere innenfor de d…
1 Ledig jobb oslo 20.10.2019

Underdirektør - Ulstein

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Innland er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Innland har som oppgave å sikre kvalitet på fastsetting av skatt og avgift, samt følge opp skattepliktige innen særskilte områder med risiko for manglende etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene. Vi søker etter ny gruppeleder ved Ulstein skattekontor. Kontoret har ansvar for kvalitetssikrin…
1 Ledig jobb ulsteinvik 23.10.2019

Underdirektør - Leira

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Innland er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Innland har som oppgave å sikre kvalitet på fastsetting av skatt og avgift, samt følge opp særskilte områder med risiko for manglende etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene. Vi søker nå etter ny gruppeleder ved Leira Skattekontor. Gruppen har i dag ansvar for landsdekkende meldingskontroll…
1 Ledig jobb leira i valdres 16.10.2019

Erfaren HR-rådgiver søkes til fagområdene kompetanse og rekruttering

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

HR-staben i divisjon Informasjonsforvaltning har ansvar for at divisjonen har riktig kompetanse på kort og lang sikt, og for at vi har en kultur med endringskraft hvor ledere og medarbeidere tar ansvar og jobber mot felles mål. Vi bidrar til utvikling og gjennomføring av strategiske og operative HR-tiltak i tråd med virksomhetsstrategien. Vi er seks HR-rådgi…
1 Ledig jobb oslo 03.11.2019

Skatterevisorer/økonomer i Trondheim

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte- og avgiftskriminalitet samt arbeidslivskriminalitet. Avdelingen har rundt 600 ansatte og består av 4 seksjoner. Seksjon 1 og 2 i avdelingen har et landsdekkende hovedansvar for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Til en av seksjonenes to grupper i Trondheim søker vi nå etter to revisorer/økon…
1 Ledig jobb trondheim 15.10.2019

Vil du jobbe med systemutvikling på storbedriftsområdet ?

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling storbedrift har ansvar for å sikre at Norges største konsern etterlever skatte- og merverdiavgiftsreglene. Avdelingen ledes fra Moss. Det foregår mye utviklingsarbeid i etaten. Vi søker etter en medarbeider som kan være en koordinator og pådriver i arbeidet med å ivareta avdelingens behov i forhold til ulike tiltak og prosjekter. Vi ser etter en per…
1 Ledig jobb moss 17.10.2019

Revisor/økonom i Moss

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig fast stilling som revisor i avdeling for Skattekriminalitet, seksjon 3 i Moss. Avdeling for Skattekriminalitet skal avdekke og forebygge grov skattekriminalitet og arbeider ofte med store og kompliserte saker innenfor skatte- og avgiftsområdet. Seksjonen har et særskilt ansvar for å avdekke skjulte inntekter og formue i utlandet. Skattekriminali…
1 Ledig jobb moss 15.10.2019

Vi søker jurist til Storbedrift i Moss

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Skattekontoret i Moss, avdeling storbedrift, søker jurist med god kompetanse i skatterett, som ønsker å arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger. Finansgruppa har ansvaret for behandlingen av banker, forsikringsselskaper og USDF (utenlandske selskaper med deltakerfastsetting) som ligger i vårt manntall. Arbeidet omfatter blant annet…
1 Ledig jobb moss 16.10.2019

Skattejurist/seniorskattejurist Grålum

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig en fast stilling som skattejurist/seniorskattejurist i avdeling for Skattekriminalitet, seksjon 3 på Grålum. Avdeling for Skattekriminalitet skal avdekke grov skattekriminalitet og arbeider ofte med store og kompliserte saker innenfor skatte- og avgiftsområdet. Seksjonen har et særskilt ansvar for å avdekke skjulte inntekter og formue i utlandet…
1 Ledig jobb grålum 16.10.2019

IT-revisor Oslo

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

E-revisjonsgruppen har fagansvaret for e-revisjon i hele skatteetaten, og skal sørge for at e-revisjon som metode/fag inngår som en naturlig del av arbeidet med kontroll av skatter og avgifter. Medarbeiderne i gruppen har spisskompetanse på systemrevisjon og e-revisjon, både verktøy og metoder. Gruppen bidrar til utvikling av metodikk på risikoområder etaten…
1 Ledig jobb oslo 16.10.2019

Vi søker erfarne rekrutterere til Innsats HR stab

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Rekruttering er et strategisk viktig virkemiddel for å sikre riktig kompetanse og kapasitet i fremtiden for Skatteetaten. For å styrke vårt team søker vi to erfarne rekrutterere til HR stab, divisjon Innsats. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver være en sparringspartner ove…
1 Ledig jobb oslo 16.10.2019

Ønsker du å jobbe med MVA ? Vi søker revisor eller økonom til Innsats på Lillehammer

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Skatteetaten på Lillehammer søker økonom eller revisor til spennende stilling. Stillingen vil inngå i Seksjon 3 i avdeling Fokusområder. Seksjonen har grupper i Lillehammer, Oslo, Moss, Drammen, Kristiansand, Bergen og Molde. Avdeling Fokusområder skal gjennom effektiv virkemiddelbruk sikre riktig fastsetting av skatt og avgift innenfor etatens til enhver ti…
1 Ledig jobb lillehammer 21.10.2019

Spennende lederstilling i Kristiansand

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

De aller fleste overholder forpliktelsene sine overfor Skatteetaten, men ikke alle. Vi søker etter underdirektør til én av våre 18 enheter, fordelt på to seksjoner, i avdeling Skattekriminalitet. Avdelingen har som én av sine hovedoppgaver å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Underdirektørens enhet skal bidra til at sentrale trusselaktører får si…
1 Ledig jobb kristiansand s 21.10.2019

Bistandsrevisor Hamar

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte og avgiftskriminalitet samt arbeidslivskriminalitet. Avdelingen har rundt 600 ansatte og består av 4 seksjoner. Seksjon 3 har ansvar for bistandsrevisjonsordningen. Bistandsrevisor skal bistå politi og påtalemyndighet i etterforsking av alvorlig skatte- og avgiftskriminalitet. Revisor skal med sin kompetan…
1 Ledig jobb hamar 17.10.2019

Engasjert og dyktig jurist til finansgruppen i Oslo

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Skattekontoret i Oslo søker erfaren seniorskattejurist med god kompetanse i skatterett som ønsker å arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger. Stillingen vil inngå i Finansseksjonen i avdeling Fokusområder. Seksjonen har grupper i Bergen, Hamar, Haugesund, Lillehammer og Oslo, og skal gjennom effektiv virkemiddelbruk sikre riktig fas…
1 Ledig jobb oslo 17.10.2019

Vi søker økonom til Storbedrift, seksjon Internprising i Moss

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling storbedrift har ansvar for å sikre riktig fastsetting av skatt og merverdiavgift i Norges største konsern. Seksjon Internprising er en seksjon i Avdeling storbedrift med ca. 80 jurister, revisorer og økonomer fordelt på 5 kontorsteder (Stavanger, Oslo, Sandvika, Trondhjem og Moss). Seksjonen har nasjonalt ansvar for saker som gjelder internprising. …
1 Ledig jobb moss 17.10.2019

Avdeling Innsikt har fokus på  informasjonsinnhenting fra åpne kilder

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Verden og samfunnet endrer seg i rask takt. Økt internasjonalisering, digitalisering og ny teknologi gir rom for nye forretningsmodeller og tilpasninger. Skatteetaten er opptatt av å arbeide risiko- og kunnskapsbasert, endre seg i takt med omverden og være en organisasjon for fremtiden. Til avdeling Innsikt søker vi to kreative og initiativrike medarbeidere …
1 Ledig jobb bodø 23.10.2019

Avdeling Innsikt leter etter en kreativ og nysgjerrig medarbeider - tar du utfordringen? 

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Verden og samfunnet endrer seg i rask takt. Økt internasjonalisering, digitalisering og ny teknologi gir rom for nye forretningsmodeller og tilpasninger. Skatteetaten er opptatt av å arbeide risiko- og kunnskapsbasert, endre seg i takt med omverden og være en organisasjon for fremtiden. Til avdeling Innsikt søker vi en kreativ og metodisk person til en av gr…
1 Ledig jobb bodø 17.10.2019

Nytenkende og analytiske økonomer eller revisorer til spennende finansgruppe på Lillehammer

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Skatteetaten på Lillehammer søker to nytenkende og analytiske revisorer eller økonomer til to spennende stillinger. Stillingene vil inngå i Finansseksjonen i avdeling Fokusområder. Seksjonen har grupper i Bergen, Hamar, Haugesund, Lillehammer og Oslo, og skal gjennom effektiv virkemiddelbruk sikre riktig fastsetting av skatt og avgift innenfor etatens til en…
1 Ledig jobb lillehammer 21.10.2019

IT-revisor Trondheim

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

E-revisjonsgruppen har fagansvaret for e-revisjon i hele skatteetaten, og skal sørge for at e-revisjon som metode/fag inngår som en naturlig del av arbeidet med kontroll av skatter og avgifter. Medarbeiderne i gruppen har spisskompetanse på systemrevisjon og e-revisjon, både verktøy og metoder. Gruppen bidrar til utvikling av metodikk på risikoområder etaten…
1 Ledig jobb trondheim 16.10.2019

Skatterevisorer/økonomer i Lillestrøm

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte- og avgiftskriminalitet samt arbeidslivskriminalitet. Avdelingen har rundt 600 ansatte og består av 4 seksjoner. Seksjon 1 og 2 i avdelingen har et landsdekkende hovedansvar for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Til en av seksjonenes to grupper på Lillestrøm søker vi nå etter to revisorer/øk…
1 Ledig jobb lillestrøm 15.10.2019

Seniorrådgiver kvalitet og risiko – midlertidig stilling

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi ser etter en person som ønsker å være med å videreutvikle virksomhetsstyringen i Skatteetaten. Virksomhetsstyringsavdelingen (VSA) er en del av Skattedirektoratet. Avdelingen er skattedirektørens forlengede arm når det gjelder å fastsette mål og resultatkrav for etaten, og for oppfølgingen av etatens resultatenheter. Avdelingen har ansvar for å forvalte o…
1 Ledig jobb oslo 27.10.2019

Seniorrådgiver for organisasjonsutvikling i Administrative tjenester (AT)

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Du vil være en sentral ressurs for at vi skal lykkes med vår endringsagenda! Administrative tjenester ivaretar landsdekkende administrative tjenester som støtter og tilrettelegger for effektiv oppgaveløsning i Skatteetaten. Avdelingen er organisert i en stab og med fire fagseksjoner/tjenesteområder: økonomi lønn eiendom og kontorservice dokumentforvaltning S…
1 Ledig jobb tromsø 18.10.2019

Prosjektleder bygg

Bravida Norge AS avd Telemark

Elektrisk installasjonsarbeid

Er du Bravida Telemarks nye prosjektleder? I forbindelse med økende oppdragsmengder søker vi etter en prosjektleder til bygg. Avdelingen har 80 medarbeidere og en omsetning på ca. 90 millioner kroner. Oppdragene for prosjekt er i hovedsak i området Grenland/søndre Vestfold. Avdelingen består av 4 koststeder: Prosjekt/bygg, industri, service Skien, service No…
1 Ledig jobb skien 25.10.2019 Prosjektledelse

Avdelingsleiar

Tokke kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Frå 01.01.20 vil vår leiar i heimetenesta slutte, og det vil bli ledig ei fast 100 % stilling som avdelingsleiar for heimetenestane. ID 644 Søknadsfrist: 29 oktober 2019 Tokkekommune er ein kraftkommune som ligg i nordenden av Telemarkskanalen og har 2250 innbyggjarar.Frå kommunesentret på Dalen er det om lag same lengde til Stavanger som Oslo. Ynskjer du å …
1 Ledig jobb dalen 29.10.2019 Lederstilling

Ledige stillinger

Bamble kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Velkommen som jobbsøker! Du finner full stillingstekst på vår hjemmeside, vi lyser ut stillinger den 15. i måneden. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, etnisitet, religion og funksjonsevne. Kontaktperson Rekruttering: Anne Kristin Baann Sandvik – tlf. 35 96 50 52 Epost: anne.kristin.sandvik@bamble.kommune.no
1 Ledig jobb stathelle snarest

Prosjektleder

Vekst i Grenland IKS

Konsulenter og frie yrker

Powered by Telemark/Vekst i Grenland IKS søker prosjektleder i midlertidig 100% stilling. Powered by Telemark er et prosjekt som skal synliggjøre Telemark som den fremste regionen i Norge for utvikling av bærekraftig industri og ambisjonen om å bli verdens første klimapositive industriregion. Prosjektet skal gjennom felles budskap og visuelt uttrykk synliggj…
1 Ledig jobb skien 16.10.2019 Prosjektledelse

Kirkemusiker 40% stilling ledig i Eidanger menighet

Porsgrunn kirkelige fellesråd

Foreninger og forbund - Religion og livssyn

Eidanger menighet søker etter en kirkemusiker som kan spille til gudstjenester, andre kirkelige handlinger og delta i menighetens øvrige aktiviteter. Hovedarbeidsted vil være Herøya kirke, men tjenesten kan også legges til fellerådets øvrige område. Menigheten har kor for voksne og et barnekor. Vi ønsker en person som Ønsker å drive med korvirksomhet i menig…
1 Ledig jobb porsgrunn 23.10.2019

Medarbeider Teknisk avdeling 100%

Bø Sommarland AS

Reiseliv og opplevelser

En av våre kolleger forlater, etter mange år, Sommarland og vi ser nå etter hans etterfølger til fast 100% stilling. Vår vannpark er kompleks med mange installasjoner og høye krav til sikkerhet, alt for å gi våre gjester en trygg og vanvittig moro opplevelse. Hovedoppgave for stillingen er drift og vedlikehold av alle parkens anlegg, bygninger og tomteareal.…
1 Ledig jobb bø i telemark 31.10.2019

Ledige stillinger

Skien kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skien kommune er Telemarks største arbeidsplass med vel 4200 ansatte. Vil du være med på laget? LEDIGE STILLINGER Vi søker etter nye kollegaer innenfor flere fagområder Du finner en oversikt over ledige stillinger og elektroniske søknadsskjema på www.skien.kommune.no/stillinger Velkommen som søker!
1 Ledig jobb skien 28.10.2019