Sykepleier/vernepleier

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Svangerskapsvikariat ca 65% turnusarbeid fra 09.04.21 til 04.02.22 FH-boligen er et døgnbemannet bofelleskap beregnet for mennesker med funksjonshemning og utviklingshemning med ulike tjenestebehov. Bofelleskapet har 14 leiligheter og 1 avlastningsleilighet. I boligen er det et godt og humørfylt arbeidsmiljø, hvor det blant annet jobber 6 sykepleiere/vernepl…
1 Ledig jobb drangedal 11.02.2021

Fagansvarlig vernepleier til Landstadsgate 6a

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Seksjon Bo- aktivitet og avlastning er en seksjon under Helse og omsorg i Kongsberg kommune. Seksjonen yter tjenester til mennesker med sammensatte behov som følge av funksjonshemning og/eller psykiske lidelser. Tjenestene ytes i boliger med heldøgnsomsorgstjenester, på arbeids - og aktivitetssenter og gjennom avlastning til barn og unge. Vi søker etter faga…
1 Ledig jobb kongsberg 21.02.2021

Faste nattevakter - sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om Lundeløkka Lundeløkka avlastningsbolig og helsehjelp for barn ivaretar avlastning for barn og undom med sammensatte funksjonsnedsettelser. Kort om stillingene 59,15% fast stilling som sykepleier/ vernepleier. Helsefagarbeidere kan også søke. Våken nattevakt med arbeid hver 3. helg. Stillingen er ledig fra dd. 54,93% fast stilling som helsefagarbeider…
1 Ledig jobb kongsberg 16.02.2021

Miljøterapeut

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Seksjon Bo- aktivitet og avlastning er en seksjon under Helse og omsorg i Kongsberg Kommune. Seksjonen yter tjenester til mennesker med behov for bistand som følge av funksjonshemming og/eller psykiske lidelser. Tjenesten ytes i boliger med heldøgns omsorgstjenester, på arbeids- og aktivitetssenter og gjennom avlastning til barn og unge. Kort om stillingen D…
1 Ledig jobb kongsberg 12.02.2021

Klima og miljørådgiver

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Vi ser etter en motivert medarbeider som ønsker å jobbe i en nyopprettet stilling som klima og miljørådgiver i en kommune i sterk utvikling. Stillingen ligger under faggruppen landbruk og miljø i seksjon Samfunnsutvikling. Seksjonen består av over 30 medarbeidere med høy kompetanse og stor bredde i erfaring, fagbakgrunn og oppgaver. Seksjo…
1 Ledig jobb kongsberg 15.02.2021

Kokk - 100% stilling

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kjøkkentjenesten er en del av seksjon servicetjenester. Seksjonen består av tre produksjonskjøkken og to mottakskjøkken, i tillegg til en frivillig kafé og dagsenter i Hvittingfoss. Produksjonen består av alle måltider til alle sykehjemsbeboere og dagsenter i kommunen. Kjøkkentjenesten produserer og distribuerer varmmat til hjemmeboende etter behov. Totalt l…
1 Ledig jobb hvittingfoss 07.02.2021

Legevikarer

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker sommervikarer til ulike sykehjem i Larvik. Kommunen har 10 sykehjem, samt ett helsehus og en rehabiliteringsinstitusjon. Vi trenger derfor flere vikarer for sommerferieavvikling. Det er varierte avdelinger på sykehjemmene: Somatiske avdelinger, skjermet demensavdeling, forsterket demensavdeling og avdeling for eldre mennesker med utviklingshemming. …
1 Ledig jobb larvik 08.02.2021

Spesialpedagog eller lærer

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Elevene våre fortjener de beste lærerne. Derfor satser vi på de som vil bli lærere hos oss. - Er du en av dem? I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i visjoner, mål, innsatsområder og skoleutvikling. Visjonen for Larvikskolen er "Kultur for læring". Det betyr at skoleledelse og undervisningspraksis som har sterkest påvirkning på elevers læring skal løftes …
1 Ledig jobb svarstad 07.02.2021

Kommuneoverlege

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune har to 100 % stillinger som kommuneoverleger. Vår nåværende kommuneoverlege 1 flytter i løpet av 2021, og vi ønsker å sikre en god overgang og kontinuitet i ansvaret og tjenester. Vi utlyser derfor stillingen som kommuneoverlege 1 nå. Som kommuneoverlege 1 er du overordnet medisinskfaglig rådgiver for kommunen og skal fylle lovpålagte funksjon…
1 Ledig jobb larvik 12.02.2021

Ruskonsulent

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kongsberghjelpa er en tjeneste til personer fra 18 år med psykisk helse og/ eller rusutfordringer i Kongsberg kommune, uavhengig av alvorlighetsgrad. Alle innbyggerne har selv mulighet for å ta kontakt, og det er kort ventetid. Kongsberghjelpa er opptatt av det som er viktig for bruker, og sammen finne ut hva som fører til de endringene som bruker ønsker. Ko…
1 Ledig jobb kongsberg 26.02.2021

Barnehagelærer - Venåsløkka barnehage

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Venåsløkka barnehage er det ledig to vikariater i 50% og 100% stilling som barnehagelærer. 50% på avdelingen for de yngste barna, og 100% på avdelingen for de eldste barna. Snarlig tiltredelse. Vikariatene har varighet til og med 11.07.21, men kan ha mulighet for forlengelse. Kort om barnehagen Venåsløkka barnehage er en 3-avdelings barnehage, med plass ti…
1 Ledig jobb kongsberg 31.01.2021

Fagleder renhold

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Kongsberg kommunale eiendom KF har ledig en 100% fast stilling som fagleder for renholdsavdelingen. Avdeling drift består av både renholdsdrift og bygningsdrift. Faglederne samarbeider tett i denne enheten. Stillingen er ledig snarest. Vi tilbyr Jobb i et solid faglig miljø. Du vil ha mulighet for å være med å forme en arbeidsplass i konti…
1 Ledig jobb kongsberg 29.01.2021

Teamleder

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig fast 100% teamlederstilling fra 1.08.21 der stillingen inneholder noe undervisning. I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i mål, strategier, innsatsområder og skoleutvikling. Hovedstrategien for progresjon i læringsutbytte og trivsel er "Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel". Det pedagogiske arbeidet i skolene er forankret i Kvali…
1 Ledig jobb larvik 31.01.2021

Avdelingsleiar/arbeidsformann

Tokke kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fylgjande stilling er ledig i plan, næring og teknisk etat: Avdelingsleiar/arbeidsformann i 100% ID 687 For fullstendig utlysingstekst og elektronisk søknadsskjema på stilling sjå www.tokke.kommune.no Søknadsfrist: 7. februar 2021.
1 Ledig jobb dalen 07.02.2021

Sykepleiere

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi trenger sykepleier som ønsker å gjøre en forskjell for pasienter og pårørende. Ønsker du å utfordre dine profesjonelle evner og ferdigheter? Vi kan tilby et arbeidsmiljø med konstant læring og muligheter for å arbeide selvstendig. Larvik kommunes helse- og omsorgstjenester jobber for å ha best mulig kvalitet. Mer informasjon finner du på Larvik kommune si…
1 Ledig jobb svarstad 01.02.2021

Pedagogisk-psykologisk rådgiver

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Pedagogisk Psykologiske tjenester består av PP-tjenesten, Psykologtjenester og Logopedtjenester. Hos oss finner du en aktiv og engasjert gruppe medarbeidere. Vår praksis er forskningsbasert og vi jobber systematisk med intern fagutvikling. PP-rådgiverne jobber forebyggende og nært med våre samarbeidspartnere i barnehage og skole med fokus på inkludering. PP-…
1 Ledig jobb larvik 31.01.2021

Helsefagarbeider

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om Lundeløkka Lundeløkka ivaretar avlastningstilbud til barn og unge med sammensatte funksjonsnedsettelser. Kort om stillingen Det er ledig 59,15 % Helsefagarbeiderstilling, p.t fast, våken nattevakt under Lundeløkka avlastning med arbeid 3. hver helg.. Vi tilbyr Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid i et godt arbeidsmiljø Mulighet for faglig og personl…
1 Ledig jobb kongsberg 31.01.2021

Fastlege

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det blir ledig fastlegehjemmel ved Drangedal Legekontor fra sommeren 2021, da en av våre nåværende fastleger vil gå av med pensjon. Kommunen har ett legesenter med 4 fastlegehjemler. Stabile og erfarne kolleger, både leger og hjelpepersonell. WinMed journalsystem er installert ved kontoret. Lokaler og utstyr, laboratorietjeneste og datatekniske løsninger av …
1 Ledig jobb drangedal 07.02.2021

Vedlikeholdstekniker automasjon

Ineos Bamble AS

Kjemi og kjemisk Industri / Produksjon

INEOS Bamble AS har for tiden følgende ledig stilling: Vedlikeholdstekniker automasjon Om bedriften INEOS er et av verdens største kjemiske selskaper, en ledende produsent av petrokjemiske produkter, spesialkjemikalier og oljeprodukter. Selskapet omfatter 34 forretningsområder og har et produksjonsnettverk som spenner over 183 produksjons-anlegg i 26 land og…
1 Ledig jobb stathelle 31.01.2021

Virksomhetsrådgiver for virksomhetsleder/kommuneoverlege

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune ved Helse og Mestring søker deg som faglig rådgiver til virksomhetsleder/kommuneoverlege 2. Kommuneoverlege 2 er virksomhetsleder for Larvik legevakt og har ansvar for TISK-arbeid i Larvik kommune og videre ansvar for utvikling av framtidens akuttmedisinske tjeneste til Larvik kommune. Virksomhet legevakt består av 2 avdelinger: Avdeling Legev…
1 Ledig jobb larvik 31.01.2021

Seksjonsleder for seksjon Institusjonstjenester

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kongsberg kommune har ca 27.400 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter. Vil trenger deg som søker utford…
1 Ledig jobb kongsberg 28.01.2021

Lærerstillinger - Kongsberg grunnskole

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker faglig dyktige og engasjerte lærere som ønsker å være bidragsytere i arbeidet med å utvikle profesjonelle læringsfellesskap. Utlysningen gjelder faste stillinger og vikariater på barne- og ungdomstrinn. Kongsberg samarbeider med andre kommuner om utviklingsarbeidet ALLE MED. Hovedmålsettingen i dette arbeidet er å systematisk utvikle inkluderende læ…
1 Ledig jobb kongsberg 07.02.2021

100 % sykepleierstilling i Glitre bofellesskap

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelingen: Glitre bofellesskap er en bemannet omsorgsbolig, organisert under seksjonen Institusjon og heldøgnsomsorg. Bofellesskapet består av 48 leiligheter. Vi har ressurspersoner innen fag og demens og jobber aktivt med kompetanseheving. Vi har fokus på daglige aktiviteter og de gode øyeblikkene for beboerne. Se flott video i annonsen for en beskrivel…
1 Ledig jobb kongsberg 31.01.2021

Miljøterapeut 50% Ambulerende natt-team

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Botiltak Torstrand er en avdeling hvor hovedvekten av våre tjenester gis ut ifra et habilitering- og rehabiliteringsperspektiv, til mennesker med medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse. Avdelingen består i dag av dedikerte medarbeidere som har et høyt fokus på brukermedvirkning og empowerment, samt forebyggende og helsefremmende arbeid. Vi har et åpent …
1 Ledig jobb larvik 31.01.2021

Ledige stillinger i barnevernstjenesten

Notodden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Interkommunalt ressursteam for barneverntjenesten søker; Psykolog/psykologspesialist, 100% Fosterhjemsrådgiver, 100% 2 Miljøterapeuter, 100% (fra 01.07.2021) Barneverntjenestene i Tinn, Notodden og Hjartdal, Nome og Midt-Telemark og barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark har etablert et interkommunalt samarbeid og skal nå opprette ressursteam. Ressursteamet sk…
4 Ledig jobb notodden 02.02.2021

Ledige stillingar i helse- og omsorgsetaten

Tokke kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

· 100% stilling som kommunefysioterapeut ID 685 · 100% fastlegevikariat frå 01.04.21-31.12.21 ID 686 For fullstendig kunngjeringstekst og elektronisk søknadsskjema på stilling sjå www.tokke.kommune.no. Søknadsfrist: 27. januar 2021
2 Ledig jobb dalen 27.01.2021

Avdelingsleder

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Seksjonen bolig, aktivitet og avlastning består av 8 avdelinger og ca. 200 årsverk. Seksjonen yter helhetlige tjenester til personer i alle aldre innenfor områdene bolig, ambulerende tjenester, arbeid- og aktivitetstilbud, avlastning og privat avlastning. Vi har nå ledig en spennende stilling som avdelingsleder ved avdeling Landstadgate 6A. Stillingen innebæ…
1 Ledig jobb kongsberg 07.02.2021

Er du sykepleier og ønsker å gjøre en forskjell?

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi er en tjeneste i stor utvikling. Vi er innovative og nytenkende. Vi er rause. Vi er fremoverlent. Vi er stolte av arbeidsplassen vår. Hjemmetjenesten base Åsen holder til i nye flotte lokaler, samlokalisert sammen med to andre hjemmetjenesteavdelinger, rehabiliteringsteam og praktisk bistand. Det er helthetlig godt samarbeid mellom avdelingene i hele tjen…
1 Ledig jobb kongsberg 21.02.2021

Helsefagarbeidere

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelingen Stillingene er i seksjonen Bo, Aktivitet og Avlastning med arbeidssted i bofellesskap Knut Hamsunsvei/Brennerigata. Knut Hamsuns vei/Brennerigata er et bofellesskap for personer med komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming. Kort om stillingen Vi har ledig flere faste helsefagarbeiderstillinger. 56 %, 2-delt turnus med langvakter hv…
1 Ledig jobb kongsberg 07.02.2021

Helsefagarbeider

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker dyktig og engasjert helsefagarbeider til en utfordrende og givende jobb. Det er ledig en 100 % fast stilling ved Solstad bo- og servicesenter. Stillingen har turnus, med langvakter enten 3.hver eller 4.hver helg. Om avdelingen Solstad bo- og servicesenter er Kongsbergs minste sykehjem, med 16 plasser for personer med behov for langvarig opphold. Mål…
1 Ledig jobb kongsberg 31.01.2021

Ledige stillinger

Notodden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

LEDIGE STILLINGER I NOTODDEN KOMMUNE: Virksomhetsleder, Eiendom og utedrift Avdelingsleder, vikariat, Haugmotun omsorgssenter Sykepleier, Gransherad bygdeheim og HBT Helsefagarbeider, 75%, Haugmotun omsorgssenter Helsefagarbeider, 50%, Haugmotun omsorgssenter Helsefagarbeider, 75%, vikariat, Haugmotun omsorgssenter Helsefagarbeider, 56,81%, Haugmotun omsorgs…
11 Ledig jobb notodden 02.02.2021 Helsepersonell

70 (90) % driftstilskudd som fysioterapeut med videreutdannelse i psykomotorisk fysioterapi

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune har ledig en kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut med spesialisering i psykomotorisk fysioterapi. Larvik kommune har 30,4 årsverk fordelt på 33 driftstilskuddsavtaler. Avtalehjemmelens størrelse er 70 % og er tilknyttet Heyns fysikalske institutt. Avtalen vil utvides med 20% fra 01.09.2021, til sammen 90%. Det forventes a…
1 Ledig jobb larvik 31.01.2021

Ferievikar

Siljan kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for helse i Siljan søker etter ferievikarer på sykehjemmet og i hjemmetjenesten for sommeren 2021, hovedsakelig i perioden 20.juni til 20.august. Vi er primært interessert i sykepleiere, helsefagarbeidere og studenter/elever innen helsefag, men andre interesserte kan også søke. Avdeling for helse består av sykehjem, hjemmetjeneste, bofellesskap, fys…
1 Ledig jobb siljan 14.02.2021

Energimontører i Drammen/Viken

Laugstol AS

Elektro

Ved vår lokasjon i Drammen/ Viken ønsker vi å videreutvikle installasjon-, elkraft, og automasjonsavdeling. Vi trenger derfor dyktige og engasjerte energimontører som brenner for faget sitt! Satsningsområdet er innenfor distribusjonsnett, rammeavtaler med kommuner/ fylker, samt at vi også skal være en prosjektorientert organisasjon og tar ansvar for prosjekt…
3 Ledig jobb drammen snarest Håndverker

Driftsleder

NorStone AS

Bygg og anlegg

NorStone - Når kvalitet skal bygges Vi ser etter en driftsleder med svært god evne til å bygge gode relasjoner både internt og eksternt. Du vil få ansvaret for å videreutvikle all aktivitet ved NorStone Grenland, og være ansvarlig for god planlegging, samt ressurs- og produksjonsoptimalisering. Du vil få personalansvar for enhetens 8 ansatte og ivareta HMS o…
1 Ledig jobb skien 26.01.2021

Service / gr. L montører i Telemark

Laugstol AS

Elektro

Service / gr. L montører i Telemark Som servicemontør i Laugstol AS arbeider du selvstendig i ulike type oppdrag for bedrifts- og privatmarkedet, store som små. I jobben får du både planlegge og utføre oppdragene. Arbeidet innebærer teknisk problemløsning og kontakt med kunder. Du kommer også til å være ansvarlig for at oppdrag er i tråd med Laugstol AS krav…
3 Ledig jobb porsgrunn snarest Håndverker

Service / elektromontører i Vestfold (Tønsberg)

Laugstol AS

Elektro

Service / gr. L montører i Vestfold Som servicemontør i Laugstol AS arbeider du selvstendig i ulike type oppdrag for bedrifts- og privatmarkedet, store som små. I jobben får du både planlegge og utføre oppdragene. Arbeidet innebærer teknisk problemløsning og kontakt med kunder. Du kommer også til å være ansvarlig for at oppdrag er i tråd med Laugstol AS krav…
3 Ledig jobb tønsberg snarest Håndverker

Veilysmontører i Vestfold og Telemark

Laugstol AS

Elektro

Veilysmontører i Vestfold og Telemark Laugstol AS er en prosjektorientert organisasjon og tar ansvar for prosjekter knyttet til bl.a. vei og samferdsel, kraftverksrehabiliteringer, bygging av transformatorstasjoner, mindre og mellomstore næringsbygg. Selskapet har også aktivitet innen ordinært service/vedlikeholdsarbeid knyttet til boliger, bygg og eiendom, …
4 Ledig jobb porsgrunn snarest Håndverker

Energimontører i Vestfold og Telemark

Laugstol AS

Elektro

Energimontører i Vestfold og Telemark Laugstol AS er en prosjektorientert organisasjon og tar ansvar for prosjekter knyttet til bl.a. vei og samferdsel, kraftverksrehabiliteringer, bygging av transformatorstasjoner, mindre og mellomstore næringsbygg. Selskapet har også aktivitet innen ordinært service/vedlikeholdsarbeid knyttet til boliger, bygg og eiendom, …
4 Ledig jobb porsgrunn snarest Håndverker

Barnehagelærer

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tislegård barnehage er en barnehage med seks avdelinger der tre er småbarnsavdelinger og tre er storbarnsavdelinger. Barnehagen er en vanlig barnehage, men er tilrettelagt for å gi et forsterket tilbud for noen barn med særskilt store og sammensatte behov med et ekstraordinært behov for fysisk og/eller medisinsk tilrettelegging. Kongsberg kommune sitt spesia…
1 Ledig jobb kongsberg 28.12.2021