Prosjektmedarbeider Nybygg og vedlikehold

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Kongsberg kommunale eiendom KF har ledig 100% stilling som prosjektmedarbeider i avdeling for nybygg og vedlikehold. Avdelingen består i dag av 7 medarbeidere og arbeidssted er Krona 6 etg. Kongsberg. Vi tilbyr Jobb i et solid faglig miljø som er opptatt av utvikling og innovative løsninger. Du vil ha mulighet for å være med å forme en arb…
1 Ledig jobb kongsberg 13.05.2020

PP-Rådgiver i 100 % stilling

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

PPT-OT for Numedal og Kongsberg består av kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal, samt Viken fylkeskommune. Kongsberg kommune er vertskommune, og i byen er også våre kontorer. PPT-OT leverer tjenester etter Opplæringsloven og Barnehageloven, og PPT-OT for Numedal og Kongsberg er en 'gjennomgående tjeneste'. Det betyr at tilbudet på tjenestene…
1 Ledig jobb kongsberg 01.05.2020

Avdelingsleder - Vestsiden ungdomsskole

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vestsiden ungdomsskole har ledig fast 100% stilling som avdelingsleder fra høsten 2020. Stillingen skal inngå i et lederteam som består av rektor, assisterende rektor og avdelingsleder på en skole med omlag 340 elever og 45 ansatte. Vi søker en avdelingsleder som har et sterkt engasjement for elever, læring og skoleutvikling. Vi tilbyr et skolemiljø hvor ele…
1 Ledig jobb vestsiden ungdomsskole 21.04.2020

Driftstekniker

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig 100 % fast stilling som driftstekniker ved Kommunalteknikk, Lillevik renseanlegg. Lillevik renseanlegg ble bygd i 2001 og fremstår som moderne og langt fremme innen maskinpark, vedlikehold, HMS-arbeid og kvalitetssystem (ISO 14001). Lillevik har 12 ansatte, som drifter og vedlikeholder 5 avløpsrenseanlegg og 105 avløpspumpestasjoner med tilhøren…
1 Ledig jobb larvik 15.04.2020

Ledige barnehagestillinger

Siljan kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100% fast stilling - Styrer i Sagaenga barnehage 100% fast stilling - Pedagogisk leder i Sagaenga barnehage 20% stilling - Barnehagelærer, 3 stillinger. Les mer om stillingene og søk elektronisk på siljan.kommune.no Søknadsfrist 17.04.20
5 Ledig jobb siljan 17.04.2020

Økonomisjef

ABB AS

Elektronikk Produksjon / Service

Som økonomisjef får du totalansvar for økonomioppfølging, økonomisk rapportering og controlling for selskapet. I tillegg er du forventet å være en aktiv sparringpartner for utvikling av virksomheten sammen med de operative lederne og bidra til selskapets strategier omsettes i handling og resultater. Stillingen inngår i ledergruppen for forretningsområdet. Vi…
1 Ledig jobb skien 20.04.2020

Prosjektingeniør på Hitra

Mesta AS

Bygg og anlegg

Mesta får folk trygt fram. Sammen jobber 1600 ansatte hver eneste dag, hele året, for å holde Norge åpent. Mesta omsetter for over 4 milliarder kroner årlig og vår kjernekompetanse er knyttet til arbeid langs vei og bane. Les mer: www.mesta.no Vi har vunnet driftskontrakten på Hitra, og søker etter en dyktig prosjektingeniør til teamet vårt! Og hva gjør egen…
1 Ledig jobb snillfjord 24.04.2020

Prosjektleder strategi

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Informasjonsforvaltning (IF) ved styringsstab søker en person som har erfaring med å utvikle og lede strategi- og styringsprosesser. Stillingen gir svært gode muligheter for å jobbe med oppgaver av stor samfunnsmessig betydning. Vi er en pådriver i moderniseringen og digitaliseringen av offentlig sektor, Vi er opptatt av verdien av data og sikker ID som forv…
1 Ledig jobb oslo 27.04.2020

Ledige stillingar hos Kviteseid omsorgssenter

Kviteseid kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Kviteseid omsorgssenter er fylgjande stillingar ledige: Sjukepleiar, ID 999,80% fast stilling, tilsetjing frå 01.06.2020 Sjukepleiar, natt ID 1001,50,70% fast stilling, tilsetjing frå 01.07.2020 Hjelpepleiar/helsefagarbeidar, ID 1002,50,47% fast stilling, tilsetjing frå 18.06.2020 Hjelpepleiar/helsefagarbeidar, natt, ID 1003,59,15%fast stilling, tilsetji…
4 Ledig jobb kviteseid 30.04.2020

INTERN UTLYSNING Helsefagarbeider 100 % vikariat

Siljan kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

INTERN UTLYSNING - bare fast ansatte og vikarer i Siljan kommune kan søke på denne stillingen. Ved avdeling helse er det ledig 100% vikariat som helsefagarbeider. Stillingen har turnus med arbeidstid dag og kveld og hver 3. helg. Arbeidet er fordelt mellom sykehjem og hjemmetjeneste. Avdeling helse består av sykehjem, hjemmetjeneste, bofelleskap, fysioterapi…
1 Ledig jobb siljan 12.04.2020

Avdelingsleiar på Voss

Norconsult AS

Konsulenter - Bygge- og anleggsteknikk

Norconsult søkjer Avdelingsleiar på Voss Vil du vera medpåeispennande utfordringmed interessante arbeidsoppgåveri Norges største tverrfaglege arkitekt- og rådgjevarverksemd?Vår avdelingpåVoss leverer pr idag tenesterinnan-for faga;arkitektur,plan, VVS,vatn og avlaup,akustikk,geoteknikkogPA/byggjeleiing. For åsikre fortsatt vekst og utvidingavtenesteområde yn…
1 Ledig jobb sandvika 20.04.2020 Lederstilling

Administrativ medarbeider i Bergen

Mesta AS

Bygg og anlegg

Mesta får folk trygt fram. Sammen jobber 1600 ansatte hver eneste dag, hele året, for å holde Norge åpent. Mesta omsetter for over 4 milliarder kroner årlig og vår kjernekompetanse er knyttet til arbeid langs vei og bane. Les mer: www.mesta.no Er du engasjert, selvgående og har stå-på-vilje? Da bør du lese videre! En av våre medarbeidere skal ut i permisjon,…
1 Ledig jobb laksevåg 19.04.2020

Administrativ medarbeider i Odda

Mesta AS

Bygg og anlegg

Mesta får folk trygt fram. Sammen jobber 1600 ansatte hver eneste dag, hele året, for å holde Norge åpent. Mesta omsetter for over 4 milliarder kroner årlig og vår kjernekompetanse er knyttet til arbeid langs vei og bane. Les mer: www.mesta.no Er du engasjert, selvgående og har stå-på-vilje? Da bør du lese videre! En av våre medarbeidere skal ut i permisjon,…
1 Ledig jobb odda 19.04.2020

Vil du bidra aktivt til å løse varierte oppgaver hos Folkeregisteret i Hammerfest?

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Fire midlertidige stillinger med varighet ut 2020 og mulighet for forlengelse Skatteetaten har ansvar for forvaltning og utvikling av Folkeregisteret, som en rekke aktører i privat virksomhet og offentlig forvaltning, er brukere av. Et folkeregister med høy kvalitet er en forutsetning for at alle borgere skal motta informasjon fra offentlige myndigheter, og …
1 Ledig jobb hammerfest 26.04.2020

Vi søker engasjert barnehagelærer

Gjerpenshavna barnehage

Vi søker etter engasjert barnehagelærer til Gjerpenshavna Barnehage. Vi har en 100 % vikariat stilling ledig (svangerskapspermisjon) fra ca. 01.09.2020 – 30.06.21. Ønskede kvalifikasjoner: • Godkjent utdanning som barnehagelærer • Høy arbeidskapasitet og arbeidsmoral • Kunne jobbe målbevisst og strukturert • Gode samarbeidsevner • Ha initiativ og engasjement…
1 Ledig jobb skien 19.04.2020

Sykepleiere sykehjem

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vår helse- og mestringstjenste rekutterer sykepleiere, og vi vil ha med sykepleiere som ønsker å gjøre en forskjell for pasienter og pårørende. Er du nyutdannet og ønsker veiledning i startfasen til et yrkesliv, eller erfaren sykepleier som ønsker å utfordre dine profesjonelle evner og ferdigheter ? Vi kan tilby et arbeidsmiljø med konstant læring og mulighe…
1 Ledig jobb larvik 19.04.2020

2. gangs utlysning - Medisinskfaglig ansvarlig Larvik legevakt

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune ved Helse og Mestring søker deg som medisinskfaglig ansvarlig til Larvik legevakt. Larvik legevakt er en kommunal legevakt, som dekker det geografiske nedslagsområdet for Larvik kommune. Legevakten er organisert som døgnbemannet legevakt og har kombinasjon både av fast ansatte og selvstendig næringsdrivende leger. Larvik legevakt er kjent for …
1 Ledig jobb larvik 19.04.2020

Vil du være med å modernisere innkreving i Norge?

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Direktør søkes til nyopprettet enhet for skatteinnkreving Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor. Skatteoppkreverne i kommunene blir overført til Skatteetaten fra 1.juni 2020. I den forbindelse opprettes en ny avdeling, avdeling Skatt, i divisjon Innkreving. Den nye avdelingen vil bestå av seks seksjoner…
1 Ledig jobb trondheim 13.04.2020

Vi søker jurist til Storbedrift i Steinkjer

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Skattekontoret i Steinkjer, avdeling Storbedrift, søker skattejurist/seniorskattejurist som ønsker å arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger. Som jurist i storbedriftsavdelingen vil du være med å sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern. Gruppen på Steinkjer har et landsdekkende ansvar for samvirk…
1 Ledig jobb steinkjer 03.05.2020

Teamleder - Kvelde skole. 2. gangs utlysning

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i mål, strategier, innsatsområder og skoleutvikling. Hovedstrategien for progresjon i læringsutbytte og trivsel er "Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel". Det pedagogiske arbeidet i skolene er forankret i Kvalitet i Larvikskolen. Skoleeier har som ambisjon å være en aktiv og framoverlent skoleeier, samtidi…
1 Ledig jobb kvelde 20.04.2020

Underdirektør - Svalbard - åremålsstilling

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Utland består av to seksjoner som skal sørge for kvalitet og oppfølging knyttet til skattytere i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, veiledning, tilrettelegging for egenfastsetting, myndighetsfastsettelse, kontroll og klagebehandling. Svalbard er eget beskatningsområde med egen skattelovgivn…
1 Ledig jobb longyearbyen 26.04.2020

Sykepleiere i hjemmetjenesten

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi trenger sykepleiere som ønsker å gjøre en forskjell for pasienter og pårørende. Er du nyutdannet og trenger veiledning og trygghet i starten av yrkeskarrieren, eller ønsker du å utfordre dine profesjonelle evner og ferdigheter ? Vi kan tilby et arbeidsmiljø med konstant læring og muligheter for å arbeide selvstendig. I hjemmetjenesten er vi aktive i arbei…
1 Ledig jobb larvik 19.04.2020

Sykepleiere/vernepleiere

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet psykisk helse og avhengighet i Larvik Kommune yter tjenester til mennesker med ulike psykiske utfordringer og avhengighetsproblematikk. Avd. Løkka er en del av helse- og velferdstilbudet til befolkningen i Larvik kommune. Enheten består av 18 plasser derav 6 er korttidsplasser. Oppfølgingen skjer i samarbeid med fastlege/tilsynslege og andre aktue…
1 Ledig jobb larvik 19.04.2020

Tømrer

Bilfinger Industrial services Norway AS

Elektriker og sterkstrøm

Bilfinger Industrial Services Norway ASer en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av våre leveranser og vår konkurransekraft. Vi vil være best på industrielle leveranser der kompetente medarbeidere er den viktigste suksessfaktoren. Selskapet h…
1 Ledig jobb porsgrunn 13.04.2020 Tømrer

Vi har behov for å knytte til oss nye og kvalifiserte medarbeidere

Bilfinger Industrial services Norway AS

Elektriker og sterkstrøm

Bilfinger Industrial Services Norway ASer en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av våre leveranser og vår konkurransekraft. Vi vil være best på industrielle leveranser der kompetente medarbeidere er den viktigste suksessfaktoren. Selskapet h…
1 Ledig jobb rjukan 03.05.2020 Medarbeidere

Økonomirådgjevar

Tokke kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du vera økonomirådgjevar i Tokke kommune p.t. økonomiavdelinga? Økonomiavdelinga i Tokke kommune har hovudansvar eller delansvar for fagområda knytt til økonomiområda innan kommunal forvaltning. Me er nå 4 medarbeidarar på økonomiavdelinga og held til i trivelege lokale på kommunehuset på Dalen. Medarbeidarane på økonomiavdelinga er fleksible og arbeider…
1 Ledig jobb dalen 27.04.2020 Rådgiver

Ledig fastlegestilling i 0- hjemmel ved Stavern legekontor

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du Staverns nye fastlege? Stavern legekontor har ledig fastlegestilling i 0- hjemmel fra 1. august 2020. Stavern legekontor har tre fastlegehjemler med listelengde henholdsvis 950,1000 og 1620 hvor man forutsetter overføring av et betydelig antall pasienter fra den siste hjemmel til ny hjemmelsinnehaver. Kontoret er en tre- legepraksis med ansatt sykeplei…
1 Ledig jobb stavern 05.05.2020

HR-konsulent

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

HR-avdelingen er organisert under Rådmann med stab, og ledes av HR-sjef. Avdelingen har 4 ansatte. Avdelingen arbeider både strategisk og operativt innen områder som for eksempel forhandlinger, rekruttering, IA-arbeid, omstilling, lov- og avtaleverk, personalrapportering, arbeidsrett, arbeidsgiverspørsmål, HMS, lærlingeordningen, kompetanseutvikling, ledelse…
1 Ledig jobb drangedal 13.04.2020

Ledige stillinger

Skien kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skien kommune er Telemarks største arbeidsplass med vel 4200 ansatte. Vil du være med på laget? LEDIGE STILLINGER Vi søker etter nye kollegaer innenfor flere fagområder Du finner en oversikt over ledige stillinger og elektroniske søknadsskjema på www.skien.kommune.no/stillinger Velkommen som søker!
10 Ledig jobb skien snarest

Fastlege

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Stavern legekontor, Rådhusgaten 27a,3290 Stavern, utlyser 0 hjemmel. Kontoret har tre fastlegehjemler med listelengde henholdsvis 950,1000 og 1620 hvor man forutsetter overføring av et betydelig antall pasienter fra den siste hjemmel til ny hjemmelsinnehaver. Oppgaver som er tillagt fastslegeoppdraget. Spesialist i allmennmedisin Vi ønsker oss en kollega som…
1 Ledig jobb larvik 05.05.2020

Helsefaglig operatør med sykepleierbakgrunn

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om Responssenteret: Kongsbergregionen har etablert et døgnbemannet responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Dette startet opp i mai 2019. Responssenteret er et samarbeid mellom de 7 kommunene i Kongsbergregionen. For mer informasjon se våre nettsider Responssenteret.no Kort om stillingen Fast 92,25% på dag- og kveldsv…
1 Ledig jobb kongsberg 15.04.2020

Sykepleier

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig stilling som sykepleier 80 % i hjemmesykepleien. Stilllingen inngår i to- delt turnus med arbeid dag/ kveld og hver 3 helg i en allerede planlagt årsturnus. Ved evt ansettelse, kan andre søkere bli vurdert til sykepleier vikariat i 80 % stilling. Arbeidsoppgaver Utøve hjemmesykepleie til hjemmeboende pasienter og pasienter tilknyttet Gudbrandsvei bokol…
1 Ledig jobb drangedal 13.04.2020

Lærere

Drangedal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lærere på barnetrinnet Arbeidsoppgaver Undervisning i 1. - 7.klasse Aktiv deltagelse i skolens team og utviklingsarbeid Kvalifikasjoner Vi søker to lærere i henholdsvis 100% og 50% med undervisningskompetanse etter gjeldene regler for barnetrinnet. Søkerne må ha minimum 30 studiepoeng i minst ett av fagene norsk, matematikk eller engelsk. Vi ser helst at søk…
1 Ledig jobb neslandsvatn 14.04.2020

Vi søker ny leder av Oljeskattekontoret

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Oljeskattekontoret er en del av avdeling Storbedrift i divisjon Innsats. Avdeling Storbedrift har ansvar for å sikre riktig skatt og merverdiavgift for Norges største konsern. Ansvaret omfatter også særskatteregimene for kraft og rederi, samt petroleumsbeskatningen. Oljeskattekontorets ansvar, oppgaver og myndighet er knyttet til petroleumsskattesystemet, so…
1 Ledig jobb oslo 23.04.2020

Teamledere - Hedrum ungdomsskole

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Larvik kommune har et areal på 813 km² og har 46.000 innbyggere. Med 3700 ansatte er vi en av de største arbeidsgiverne i Vestfold. Larvik er en kulturkommune, en havneby og et populært reisemål med fantastisk kystlinje, urbane muligheter og sjarmerende tettsteder. Her er det kort vei til både natur og kultur, nabobyene i Vestfold og Telemark og til den stor…
1 Ledig jobb larvik 14.04.2020

Kontaktperson til Undersøkelsesteamet, 100 % fast

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Barneverntjenesten er en avdeling i virksomheten Barne- og ungdomstjenester. Avdelingen består av barnevernleder, stab/merkantil, 5 fagteam og Gyda ressurssenter. Larvik satser aktivt på bruk av familieråd. Undersøkelses-teamet består av 7 dyktige kontaktpersoner. Barneverntjenesten i Larvik har fokus på utvikling av et godt fag- og arbeidsmiljø. Vi er oppta…
1 Ledig jobb larvik 15.04.2020

Det er ledig verv som fast forsvarer ved Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett, Telemark lagsokn

Nedre Telemark Tingrett

Det lyses ledig verv som fast forsvarer ved Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett. Vervet knyttes til lagsoknet og omfatter oppdrag for begge rettsinstanser. Vervet som fast forsvarer er personlig og innebærer plikt til å inngå i turnusordningen for faste forsvarere ved Nedre Telemark tingrett. Vervet er på åremål for seks år med adgang til gjenoppne…
1 Ledig jobb skien 17.04.2020

Institusjonskokk

Kviteseid kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Kviteseid omsorgssenter, kjøken/vaskeri er fylgjande stilling ledig: Institusjonskokk, ID 997, 60% fast stilling, tilsetjing frå 01.05.20. Stillinga er i turnus med arbeid kvar 4.helg, 37,5 t/v Arbeidsoppgåver: Matlaging til Kviteseid omsorgssenter (KOS) og heimebuande brukerar Bestilling av varer Oppfylgjing av IK – mat Andre arbeidsoppgåver kan bli lag…
1 Ledig jobb kviteseid 17.04.2020

Energimontør

Tinn Energi AS

Strømleverandør

Tinn Energi AS er et aksjeselskap heleid av Tinn kommune. Selskapet hadde i 2019 en omsetning på 154 mill. med hovedvirksomhet innenfor distribusjon av elektrisk kraft, kraftomsetning og bredbåndsutbygging. Hovedkontoret ligger på Rjukan. Selskapet er organisert som konsern og sysselsetter i dag 37 ansatte. Til vår nettseksjon avd. drift er det ledige stilli…
1 Ledig jobb rjukan 15.04.2020

Lege

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Kongsberg interkommunale legevakt har daglegevakt for kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Flesberg og Rollag. I tillegg har vi 4 kommunale øyeblikkelig hjelp (KØH) plasser for kommunene Kongsberg, Flesberg og Rollag. Vi søker nå lege i 70% fast stilling som skal være tilknyttet daglegevakt og drift av KØH. Det er mulighet for å utvide stillin…
1 Ledig jobb kongsberg 13.04.2020