Vernepleiere/vernepleierstudent søkes til avdeling Nisevegen

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Nisevegen ligger på vakre Kvaløya, nært til både fjell og sjø. Vi gir tjeneste til 8 beboere, med ulik grad av utviklingshemming. De har hver sin leilighet som er i tilknytning til fellesarealer. Omkring beboerne jobber vi tverrfaglig, og nå trenger vi din fagkompetanse som vernepleier, for å styrke tjenesten. Vi kan tilby deg en interessant jobb i …
1 Ledig jobb kvaløysletta 08.12.2019

Samisktalende barnehagelærer i Guovssahas mánaidgárdi

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du ha verdens beste jobb? Guovssahas mánáidgárdi søker samisktalende barnehagelærer i 100% fast stilling. Dagligspråket vårt er samisk, og vi har fokus på å fremme samisk språk og kultur. Har du god formidlingsevne og er stolt av din samiske identitet? Da er du den rette for oss. Arbeidsoppgaver Du skal være med å utvikle basen med hovedfokus på samisk s…
1 Ledig jobb tromsø 08.12.2019

Kontaktlærer

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

En av våre lærere skal ut i et halvt års permisjon og i den anledning har vi ledig vikariat som kontaktlærer på mellomtrinnet frem til sommeren 2020. Hamna skole er en Navigare-skole. Vi vektlegger lærerens didaktiske-, regelledelses- og relasjonskompetanse. Læreren som leder i læringsrommet skal ha fokus på positiv forsterkning, tydelige grenser og gode rut…
1 Ledig jobb tromsø 02.12.2019

Sykepleiere til avdeling for Rehabilitering

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Rehabiliteringsavdelingen ved Helsehuset utvider og skal styrke det tverrfaglige teamet med 3 sykepleiere til 100% faste stillinger. Rehabiliteringsavdelingen tar imot pasienter med behov for opptrening og medisinsk oppfølging som ikke kan ivaretas i pasientens eget hjem. Vi tar imot pasienter som trenger heldøgns opphold før, i stedet for, eller etter innle…
1 Ledig jobb tromsø 08.12.2019

Fysioterapeut

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Helsehuset søker fysioterapeut i 100% midlertidig stilling ved Medisinsk Service. Vikariatet har varighet 1 år fra oppstartdato. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Som fysioterapeut i Helsehuset vil du ha fysioterapeutfaglig ansvar for en gruppe pasienter fra Helsehusets ulike avdelinger. Du vil være aktiv deltaker i tverrfaglige team hvor pasientens e…
1 Ledig jobb tromsø 08.12.2019

Assistent/fagarbeider i skole og SFO

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker fagarbeider/assistent i inntil 100 % fast stilling på Skjelnan skole og SFO. Det vil også bli vurdert tilsetting i et vikariat med varighet til 31.07.20 som fagarbeider/assistent i inntil 100% stilling. Arbeidsoppgaver Organisere og gjennomføre aktiviteter innenfor områdene fysisk aktivitet, friluftsliv eller kultur - i grupper med barn i alderen 6-…
1 Ledig jobb krokelvdalen 05.12.2019

Barne- og ungdomsarbeider/assistent

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker 1 x 100% stilling i vikariat som barne- og ungdomsarbeider med samisk som arbeidsspråk, med mulighet for fast ansettelse. Arbeidsoppgaver I skolen skal du følge opp enkelt elever, kunne være en del av teamet som jobber med samiskklassene, jobbe selvstendig og kunne jobbe med grupper av barn I SFO skal du være en del av en personalgruppe som tilrette…
1 Ledig jobb tromsø 05.12.2019

Systemansvarlig velferdsteknologi

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Tildeling av trygghetsalarm og andre velferdsteknologiske hjelpemidler, er en del av det totale tjenestetilbudet i helse og omsorg som skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. Med teknologi skal det å bo hjemme oppleves trygt, og det skal være enklere å mestre hverdagen. Tromsø kommune har ledig stilling for systemansvarlig me…
1 Ledig jobb tromsø 02.12.2019

Fagarbeider/assistent ved Tromstun barnehage

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst å bidra til glede og mestring? Vil du gi barna trygghet og tilhørighet sammen med oss? Vi har ledig vikariat som fagarbeider/assistent ved Tromstun barnehage, fra snarest etter avtale tom 06.11.2020. Arbeidsoppgaver Gi barna trygghet, omsorg og forutsigbare rammer Aktiv deltakelse i lek og hverdagsaktiviteter med med barna Bruke barnehagens plane…
1 Ledig jobb tomasjord 04.12.2019

Rådgiver/konsulent ved politisk sekretariat

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Synes du forholdet politikk og administrasjon er spennende? Vi har ledig stilling som rådgiver/konsulent ved politisk sekretariat. Politisk sekretariat er en egen seksjon under stab for politisk og administrativ ledelse. Til sekretariatet ligger blant annet møtesekretærfunksjoner for politiske råd og utvalg som innebærer tilrettelegging for gjennomføring av …
1 Ledig jobb tromsø 02.12.2019

Ergoterapeut

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Helsehuset søker Ergoterapeut til 100% fast stilling ved Medisinsk Service. Som ergoterapeut i Helsehuset vil du ha ergoterapeutfaglig ansvar for en gruppe pasienter fra Helsehusets ulike avdelinger. Du vil være aktiv deltaker i tverrfaglige team hvor pasientens egen mestring i rehabilitering står sentralt i det tverrfaglige arbeidet. Helsefremmende tilnærmi…
1 Ledig jobb tromsø 08.12.2019

FPGA-utvikler

Kongsberg Gruppen

Annet

Divisjon Space & Surveillance (DSS) er en divisjon i Kongsberg Defense & Aerospace AS. Divisjonen leverer et bredt spekter av systemer og elektronikk til bæreraketter og romfartøyer, samt bakkestasjoner og tjenester knyttet til bearbeidelse av satellittdata. Divisjonen har 500 ansatte og er Skandinavias største innen romvirksomhet og leverer til kunder i mer…
1 Ledig jobb tromsø 29.11.2019 IT

Pedagogisk leder - Sommereng barnehage

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

I Sommereng barnehage ønsker vi en pedagog som kan være med å lede og utvikle barnehagen. Arbeidsoppgaver Bidra til en barnehage i faglig utvikling. Aktiv deltakelse i barnehagens lederteam, planleggings og evalueringsarbeid. Pedagogisk ledelse av arbeidet med barn i gruppe og med enkeltbarn. Vektlegge lek, læring, trygge relasjoner, samarbeid med foreldre o…
1 Ledig jobb tromsø 27.11.2019

Rektor -Tromsdalen skole

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du være med å lede Tromsdalen skole? Nå har du muligheten! Vi vil etablere et lederteam som er rustet for framtidens skoleledelse. Da dagens rektor har sluttet i stillingen, skal det tilsettes ny rektor i fast stilling med tiltredelse snarest mulig. I forbindelse med at det også skal tilsettes nye fagledere ved skolen vil skoleeier, sammen med den nye re…
1 Ledig jobb tromsdalen 28.11.2019

Morsmålslærer/tospråklig faglærer

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Morsmålslærere og tospråklige faglærere arbeider med opplæring som er en del av tilbudet om særskilt språkopplæring. Den som tilsettes som morsmålslærer eller tospråklig faglærer vil ha flere arbeidssteder, både i innføringstilbudene og på øvrige skoler i Tromsø. Fra 6. januar 2020 har Tromstun skole og Borgtun skole behov for morsmålslærere/tospråklige lære…
1 Ledig jobb tomasjord 01.12.2019

Fagarbeider/assistent - Ressursskolen for barn med autisme

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Ressursskolen for elever med autisme, avdeling Mortensnes har fra 2. januar 2020 behov for fagarbeider/assistent i 100% stilling. Arbeidsoppgaver Daglig arbeid med barn med utfordringer innenfor autismespekteret Delta i arbeid med å gjennomføre opplæring og aktiviteter Samarbeide med teamet rundt elevene Samarbeide med foreldre og andre hjelpeinstanser Kvali…
1 Ledig jobb tromsø 27.11.2019

Miljøterapeut -Ressursskolen for barn med autisme

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Ressursskolen for elever med autisme, avdeling Mortensnes søker inntil 2 miljøterapeuter i 100% stilling fram til 30. juni 2020. Arbeidsoppgaver Planlegge og gjennomføre aktiviteter og undervisning Delta i arbeid med å utarbeide IOP Samarbeide med teamet rundt elevene Samarbeide med foreldre og andre hjelpeinstanser Kvalifikasjoner Relevant utdanning på bach…
1 Ledig jobb tromsø 27.11.2019

Barnehagelærer - Sommereng barnehage, 2. gangs utlysning

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker engasjert barnehagelærer! Barna i vår barnehage trenger en ny barnehagelærer. Det er ikke et krav for stillingen, men vi vil gjerne ansette deg som er kreativ, liker å bruke musikk, forming og drama. Vil du bidra til glede og mestring for alle barn, sammen med oss? Arbeidsoppgaver Bidra til en barnehage i faglig utvikling Pedagogisk arbeid med barn …
1 Ledig jobb tromsø 28.11.2019

Fagleder

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Prestvannet skole har ledig 100% stilling som Fagleder fra 1. januar 2020. Kvalifikasjoner: Godkjent kompetanse for tilsetting og undervisning i grunnskolen Undervisningserfaring fra grunnskolen Kan lede storsamlinger med drama/musikk Lederutdanning og/eller ledererfaring er en fordel Personlige egenskaper: Er aktiv, kraftfull og tydelig Har evne til å spill…
1 Ledig jobb tromsø 27.11.2019

Erfaren arkitekt

Asplan Viak AS

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer. Når vi planlegger og gir råd, har vi også de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss. Divisjon Plan og Arkitektur har ca 400 ansatte. Vi følger prosjektene hele veien fra tidligfase og overordnet planlegging, via prosjektering, til ferdigstillelse,…
1 Ledig jobb tromsø 01.12.2019 Arkitekt

Sykepleier avdeling Solstua

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Solstua er en skjermet avdeling med 9 plasser. Vi søker nå etter en dyktig og engasjert sykepleier i 100% stilling som vil være med å jobbe for at våre beboere skal ha en fin og meningsfull hverdag. Vårt mål er at beboerne skal føle seg trygge og ivaretatt, samt motta en god, personsentrert omsorg. Vi søker etter deg som er pliktoppfyllende, pålitel…
1 Ledig jobb tromsø 01.12.2019

Maskiningeniør

Kongsberg Gruppen

Annet

Divisjon Space & Surveillance (DSS) er en divisjon i Kongsberg Defense & Aerospace AS. Divisjonen leverer et bredt spekter av systemer og elektronikk til bæreraketter og romfartøyer, samt bakkestasjoner og tjenester knyttet til bearbeidelse av satellittdata. Divisjonen har 500 ansatte og er Skandinavias største innen romvirksomhet og leverer til kunder i mer…
1 Ledig jobb tromsø 02.12.2019 Ingeniør - mekanikk

Frisør

Sayso Hair & Style AS

Hår- og skjønnhetspleie

Sayso Tromsø trenger DEG! Vi har det gøy på jobb og er rause med ros og utvikling. Du kan utvikle talentet ditt ved å delta i konkurranser, bli fargespesialist, opplæringsansvarlig eller leder. Vi gir deg stor fleksibilitet til å påvirke egen arbeidstid og tilbyr unike personalfordeler og et fantastisk miljø. Faglige kvalifikasjoner Svennebrev i frisørfaget …
1 Ledig jobb tromsø snarest

Fagleder

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Da en av våre fagledere skal pensjoneres leter vi etter en fagleder som kan komplementere vårt eksisterende lederteam. Vi søker en fagleder som er opptatt av det beste for eleven, og som ser barn og voksne med et positivt blikk. Vår nye fagleder er ambisiøs på egne og skolens vegne. Hun eller han tør å jobbe målrettet sammen med oss til det beste for våre el…
1 Ledig jobb tromsdalen 24.11.2019

Kom til oss som vernepleier/sykepleier på avdeling Tind ved Gimleveien

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Tind er en bolig for 5 personer med varierende bistandsbehov i forhold til døvblinde, multifunksjonshemmede og utviklingshemmede. Boligen ligger fint plassert øverst i Gimleveien med et uteområde som er spesielt tilrettelagt for personer med sansenedsettelse. Vi har muligheter for å bruke grillhytte, utegrill og solkroken. I tillegg har vi et flott …
1 Ledig jobb tromsø 24.11.2019

Lærer

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Kroken skole har ledig vikariat som lærer i 60% stilling fra 01.01.2020 til 31.07.2020. Vi har behov for lærer med godkjent kompetanse i matematikk og naturfag. Arbeidsoppgaver Faglærer på ungdomstrinnet Samarbeid på trinn, i faggrupper og i kollegiet Mulig kontaktlærer Bidra i skolens utviklingsarbeid Kvalifikasjoner Godkjent lærerutdanning Godkjent kompeta…
1 Ledig jobb krokelvdalen 25.11.2019

Vi søker akkurat deg i svangerskapsvikariat som vernepleier eller sykepleier på avdeling Tind ved Gimleveien

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Tind er en bolig for 5 personer med varierende bistandsbehov i forhold til døvblinde, multifunksjonshemmede og utviklingshemmede. Boligen ligger fint plassert øverst i Gimleveien med et uteområde som er spesielt tilrettelagt for personer med sansenedsettelse. Vi har muligheter for å bruke grillhytte, utegrill og solkroken. I tillegg har vi et flott …
1 Ledig jobb tromsø 24.11.2019

Frisører og Lærlinger

Nikita Hair Norway AS

Hår- og skjønnhetspleie

Tromsø trenger DEG! Vi er en blid gjeng som synes det er viktig å ha det hyggelig på jobb. Det setter kundene våre også merke til og pris på. Hos oss får du: Et knallgodt miljø med gode kolleger Et unikt kursprogram og digitale verktøy Gode personalrabatter Store karrieremuligheter Eget Opplæringskontor og bransjens beste opplæringsperm Noe av det våre medar…
4 Ledig jobb tromsø snarest

STUDIO 5 SØKER ERFAREN FRISØR

Studio 5 AS

Hår- og skjønnhetspleie

Grunnet stor pågang vurderer vi å styrke vårt team med et nytt medlem, og er på utkikk etter en kreativ og erfaren frisør. Vi ser etter deg som: Er en selvgående frisør med fast kundegruppe Er erfaren i faget Er kreativ, og som tør å pushe faglige grenser Har erfaring med bruk av sosiale medier i markedsføring Vi kan tilby: Flott og stort nybygd studio i hje…
1 Ledig jobb tromsø 31.12.2019 Frisør

Housekeeping leader

Enter Tromsø Hotels & Apartments

Hotell, restaurant og storhusholdning

Housekeeping leader Enter Tromsø Hotels & Apartments seeking housekeeping leader for one of our hotels in the City that can contribute to the team. Are you a person that likes responibility, service minded and continously create positive energy around you, then it is you we are looking for. Tasks • Cleaning of rooms, apartments and common areas • Follow up t…
1 Ledig jobb tromsø snarest Lederstilling

Resepsjonist deltid

Enter Tromsø Hotels & Apartments

Hotell, restaurant og storhusholdning

Enter Tromsø Hotels & Apartments er en liten hotellkjede bestående av fem hoteller og leilighetsfasiliteter – alle med hvert sitt særpreg og personlighet. Alle hotellene ligger i hjertet av Tromsø sentrum med gangavstand til det meste av det byen har å by på. Enter Tromsø Hotels & Apartments søker medarbeidere som kan bidra til å gjøre våre hoteller og resep…
3 Ledig jobb tromsø snarest Salg

Frisør

Celius frisør

Hår- og skjønnhetspleie

Vi er en moderne og trendy frisørsalong i Tromsø sentrum, og pga stor pågang søker vi en ny frisør til vårt team. Vi tilbyr gode betingelser med tanke på lønn, arbeidstider og kursing. Vi har også et veldig kreativt og sosialtmiljø, og styler ofte på div prosjekter og eventer.
1 Ledig jobb tromsø 01.12.2019 Frisør

Vi søker frisører og lærlinger til Tromsø

Nikita Hair Norway AS

Hår- og skjønnhetspleie

Nikita søker flere frisører og lærlinger til Nerstranda, Jekta og K1! Hos oss får du blant annet: Gode kollegaer og et knallgodt miljø Konkurransedyktige betingelser og personalfordeler Store karrieremuligheter nasjonalt og internasjonalt Mange kurs- og utviklingsmuligheter gjennom vårt Studio & Academy Unik opplæringsperm for lærlinger Noe av det våre medar…
2 Ledig jobb tromsø snarest frisører og lærlinger

Vekter (heltid)

Securitas

Vektertjenester

Securitas i Tromsø har nå ledig en heltidsstilling som mobilvekter. Arbeidstid vil variere og det må påregnes arbeid både dag, kveld, natt og helg. Ønsker du å jobbe i Securitas er det avgjørende for oss at du kan identifisere deg med våre verdier. En Securitasvekter er ærlig, vaktsom og hjelpsom. Vi er til å stole på, vi skal passe på våre omgivelser og vi …
1 Ledig jobb tromsø snarest Vekter, heltid

Generelle søknader

Asplan Viak AS

Asplan Viak er interessert i gode kandidater med erfaring innenfor våre ulike fagområder: Arkitektur Plan Bygg og anlegg Energi og miljø Geoinformasjon og visualisering Landskapsarkitektur Samferdsel Samfunnsplanlegging og analyse Tekniske installasjoner Vann- og miljøteknikk Vi ønsker å rekruttere deg som er samfunnsengasjert, opptatt av kvalitet, nysgjerri…
1 Ledig jobb tromsø snarest

Coop Nord SA søker Driftsansvarlig Frukt & Grønt

Coop Nord

Coop Nord

Coop Nord SA søker Driftsansvarlig Frukt & Grønt Vi søker en person som har erfaring og kompetanse på Frukt & grønt Ansvarsområder: Bindeledd mellom butikkenes fg-ansvarlig og øvrig driftsledelse i Coop Nord. Oppfølging av butikkenes fg-avd Coop Nords kontaktpunkt mot leverandør Ansvar for å følge opp butikkenes f&g-mål, andel, svinn og LKM Opplæring og kurs…
1 Ledig jobb tromsø snarest Butikkansatt

Kundemottaker

Bilbyen Skadesenter AS

Bil, kjøretøyer og utstyr Salg / Verksted

Bilbyen Skadesenter Tromsø søker Kundemottaker Grunnet vekst, søker vi nå etter en kundemottaker/takstmann ved vårt verksted. Arbeidet vil primært bestå av å ta imot henvendelser fra kunder på telefon, epost og ved disk, samt bistå verkstedleder med planlegging av mekanikers arbeidsdag. Samt opprette og legge inn takst til forsikringsselskap gjennom DBS taks…
1 Ledig jobb tromsø snarest Annet

Forsikringsrådgiver med porteføljeansvar

Tide Regionsselskap nord AS

Bank, finans og forsikring

Tide Forsikring Avdeling Tromsø, søker flere rådgivere som ønsker å bli med på den sterke veksten, og bygge en karriere innenfor forsikring. I Tide vil du få både nysalgs- og porteføljeansvar for dine kunder i ditt lokalområde. Vi tror at du må være uredd, målbevisst og hardtarbeidende for å lykkes, og hos oss blir du en del av et miljø som fokuserer på rela…
2 Ledig jobb tromsø snarest Salg

Kokker

Du Verden Tromsø - Bjørback

Hotell, restaurant og storhusholdning

Kokker Vil du bli en del av vårt team? Vi søker: Kokker A la carte Pizzakokk Vi ser etter deg som: vil gi den beste opplevelsen og service til våre gjester har fagbrev som kokk er fleksibel til å jobbe helger og kvelder er energisk er effektiv og løsningsorientert er utadvendt med glimt i øyet er sosial og samarbeider godt vil utvikle deg videre er glad i fa…
2 Ledig jobb tromsø snarest Kokk

Saksbehandler/Prosjektleder

Ishavsbyen Elektro AS

Elektriker og sterkstrøm

Saksbehandler/Prosjektleder søkes. Vi utvikler oss stadig, for å styrke vår kompetanse enda mer søker vi etter prosjektleder/saksbehandler. Vi har flyttet til nye fine lokaler med god utsikt over Skattøra i Tromsø, Handverkervegen 2 B. Vi utfører alle typer oppdrag, store som små, flere langsiktige prosjekter på gang og solid ordrereserve. Vårt hovedfokus er…
1 Ledig jobb tromsø snarest Lederstilling