Lærer

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker etter lærer på småskoletrinnet Arbeidsoppgaver Undervisning på 1.- 4. trinn Bidra til et tett og positivt samarbeid med foresatte Det er mulig at du får kontaktlæreransvar tillagt stillingen Kvalifikasjoner Vi søker etter en lærer som kan undervise på 1. -4. trinn, eller 1. -7. trinn Småskolen jobber med et prosjekt knyttet til uteundervisning og vi…
1 Ledig jobb kvaløysletta 04.10.2019

Helsefagarbeider nattjenesten

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Nattjenesten i Tromsø dekker store deler av Tromsø kommune, i 4 kjøreteam. I tillegg har vi ansvaret for 2 avdelinger i omsorgsboliger på Mortensnes. Kontor/oppmøtested er Mortensnes omsorgssenter. Vi søker nå hjelpepleiere/helsefagarbeidere i 50-75 % stilling. Arbeidsoppgaver Stell/legging av pasienter i egne hjem, evt. omsorgsboliger Tilsyn Betjening av al…
1 Ledig jobb tromsø 06.10.2019

Sykepleiere til Korttidsavdeling

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig 2 x 100 % fast stilling som sykepleier Korttidsavdelingen Korttidsavdelingen er for deg som liker å jobbe variert og med ulike diagnoser og problemstillinger. Pasienter med mindre og moderat komplekse problemstillinger tilbys et tidsbegrenset opphold før, etter, og stedet for, sykehusinnleggelse. Avdelingen har høy faglig kompetanse og døgnkonti…
1 Ledig jobb tromsø 06.10.2019

Housekeeping deltid

Enter Tromsø Hotels & Apartments

Hotell, restaurant og storhusholdning

Housekeeping Enter Tromsø Hotels & Apartments søker medarbeidere som kan bidra til å gjøre vårt hotell enda bedre. Arbeidsoppgaver • Renhold av hotellets rom, leiligheter og fellesarealer • Bistå under frokostservering • Gjennomføring av daglige rutiner ihht sjekklister • Annet forefallende arbeid som faller naturlig til renhold- og kjøkken avdelingen Kvalif…
1 Ledig jobb tromsø snarest Annet

Sykepleiere til Forsterket korttid

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker nye kollegaer til kommunal intermediæravdeling – Forsterket korttid, Helsehuset. Sykepleier 100% fast stilling på dag/aften (6 stillinger) Sykepleier 84,51% fast stilling på natt (2 stillinger) Vi ber deg spesifisere hvilken stilling du søker på. Kommunal intermediæravdeling, Forsterket korttid, er for deg som søker utfordringer og varierte arbeidso…
1 Ledig jobb tromsø 09.10.2019

Fysioterapeut, Hverdagsrehabilitering

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker fysioterapeut til spennende stilling i avdeling Hverdagsrehabilitering. Tjenesten er organisert i et tverrfaglig team bestående av ergoterapeuter og fysioterapeuter. Arbeidsform og organisering står fremfor en spennende utvikling, og hverdagsrehabiliteringen deltar i piloten "Fremtidens helsetjenester til hjemmeboende". Teamet gir tjenester til avde…
1 Ledig jobb tromsø 06.10.2019

Miljøarbeider/fagarbeider/assistent

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker engasjert medarbeider! Stillingen innebærer oppfølging av elever med spesielle behov tilknyttet barne- og ungdomstrinnet på Trondjord skole. Oppfølging på barnetrinnet vil i hovedsak foregå på skolen og i SFO sin åpningstid, innenfor tidsrommet 07:00 - 17:00. Oppfølging på ungdomstrinnet vil i hovedsak foregå på skolen, men vil også kunne foregå på …
1 Ledig jobb tromsø 02.10.2019

Vegplanlegger - Tromsø

Asplan Viak AS

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer. Når vi planlegger og gir råd, har vi også de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss. Samferdsel er et sterkt satsningsområde for Asplan Viak. Vi er involvert i flere av landets største samferdselsprosjekter innen både veg og bane. Hos oss vil du b…
1 Ledig jobb tromsø 20.10.2019 Sivilingeniør

Elektroingeniør Tromsø

Asplan Viak AS

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer. Når vi planlegger og gir råd, har vi også de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss. Elektroavdelingen i Asplan Viak er i sterk vekst. Grunnet stor ordrepågang søker vi etter erfarne elektrorådgivere. Elektroavdelingen i Asplan Viak består av rådg…
1 Ledig jobb tromsø 20.10.2019 Ingeniør

Arkitekt - Tromsø

Asplan Viak AS

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer. Når vi planlegger og gir råd, har vi også de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss. Divisjon Plan og Arkitektur har ca 400 ansatte. Vi følger prosjektene hele veien fra tidligfase og overordnet planlegging, via prosjektering, til ferdigstillelse,…
1 Ledig jobb tromsø 20.10.2019 Arkitekt

Ingeniør/sivilingeniør Bygg - Tromsø

Asplan Viak AS

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer. Når vi planlegger og gir råd, har vi også de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss. Bygg-avdelingen i Asplan Viak har 170 medarbeidere. Vi samarbeider i team på tvers av alle kontorene våre rundt om i landet, slik at våre rådgiveres spisskompetan…
1 Ledig jobb tromsø 20.10.2019 Sivilingeniør

Ingeniør/sivilingeniør Prosjektadministrasjon – Tromsø

Asplan Viak AS

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer. Når vi planlegger og gir råd, har vi også de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss. Bygg-avdelingen i Asplan Viak har 170 medarbeidere. Vi samarbeider i team på tvers av alle kontorene våre rundt om i landet, slik at våre rådgiveres spisskompetan…
1 Ledig jobb tromsø 20.10.2019 Sivilingeniør

Landskapsarkitekt

Asplan Viak AS

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer. Når vi planlegger og gir råd, har vi også de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss. Landskapsavdelingen i Asplan Viak har over 90 medarbeidere, fordelt på flere kontorer rundt om i landet. Vi satser tungt innen miljøriktig planlegging og prosjekt…
1 Ledig jobb tromsø 20.10.2019 Landskapsarkitekt

Avdelingsleder Medisinsk Service

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Helsehuset søker avdelingsleder i 100% fast stilling til Medisinsk Service. Medisinsk Service skal ivareta koordinering av Helsehusets samlede behov for medisinsk behandling og terapi. Avdelingen består av leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionom og har tilsammen 17 årsverk. Tjenestetilbudet inngår som en integrert del av pasientforløpene og tilret…
1 Ledig jobb tromsø 06.10.2019

Avdelingsleder Korttidsavdeling

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Helsehuset søker nå avdelingsleder i fast 100% stilling til vår Korttidsavdeling. Korttidsavdelingen er for deg som liker å jobbe variert og med ulike diagnoser og problemstillinger. Pasienter med mindre og moderat komplekse problemstillinger tilbys et tidsbegrenset opphold før, etter, og stedet for, sykehusinnleggelse. Avdelingen har høy faglig kompetanse o…
1 Ledig jobb tromsø 06.10.2019

 Helsefagarbeider

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker helsefagarbeider, 100 % fast stilling med jobb hver 3. helg. Otium bo- og velferdssenter består av 5 somatiske avdelinger og 2 skjermede avdelinger inklusive 7 plasser for yngre personer med demens. På Otium skal vi jobbe med personfokusert omsorg og det legges vekt på beboerens integritet, verdighet og mestring. Vi fokuserer på at vi er i beboernes…
1 Ledig jobb tromsø 26.09.2019

Sykepleier

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst på en givende jobb sammens med en godt bemannet enhet med varierte oppgaver og gode kolleger? Vi har ledige stillinger som sykepleier på avdeling Solstrand og Strimmelen. Tilrettelagt turnus og stillingsprosent er en mulighet. Vi har ledig 3 stillinger: Avdeling Solstrand: 1 x 100 % vikariat dag/aften frem til 31.08.2020 med mulighet for fast sti…
1 Ledig jobb krokelvdalen 29.09.2019

 Sykepleier

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

På Otium skal vi jobbe med personfokusert omsorg og det legges vekt på beboerens integritet, verdighet og mestring. Vi fokuserer på at vi er i beboernes hjem, og på tett samarbeide med pårørende og frivillige. Det brukes velferdsteknologi der det er tjenlig. Avdelingene er delt inn med 2 bogrupper fordelt på 10 plasser i hver bogruppe. Vi har nå ledig 3 fast…
1 Ledig jobb tromsø 05.10.2019

Enhetsleder, plan og utbygging

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vann og avløp er en egen seksjon som ivaretar service, plan- og driftsoppgaver innen vannforsyning og avløp. Vi sørger for at innbyggerne får godt drikkevann, har trykk i dusjen og håndterer avløpsvannet til beste for miljøet. Overvann i et endret klima er også et viktig ansvarsområde. I tillegg ivaretar Vann og avløp administrasjonen av tømming av slamavski…
1 Ledig jobb tromsø 23.09.2019

Kantine medarbeider -Engasjement

Proff Rent AS

Renhold og renovasjon

Vi søker etter en kantine-medarbeider som kan jobbe hos oss til ca. 15.desember 2019. Som kantinemedarbeider i Proff Rent, vil din arbeidsplass være hos en av våre kunder i Tromsø Sentrum. Vi ser etter deg som er ett «JA-Menneske, og som liker å gjøre «det lille ekstra». Vi søker deg som har • Relevant erfaring fra kantine og/eller Restaurant • Entusiastisk …
1 Ledig jobb tromsø 20.09.2019 Kantine medarbeider

Butikksjef Dragøy fiskebutikk på Jekta Storsenter

A Dragøy AS

Varehandel Engros

Vår butikksjef slutter og vi søker derfor etter ny leder på vår butikk på Jekta Storsenter. Dragøy har hatt butikk på Jekta siden 1997 og er en veletablert og veldreven fiskebutikk med god omsetning. Dette vil være en selvstendig stilling med lederansvar for alle heltids- og deltidsansatte på butikken (ca 6 årsverk). Vi søker en kokk eller person med annen r…
1 Ledig jobb tromsø snarest Lederstilling

Lærer

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig 3 vikariater som lærer på barnetrinnet ut skoleåret 2019/20. Faglærer mellomtrinnet, ledig fra ca. 15. oktober. Fag: Engelsk, samfunnsfag, musikk, K&h og spes.ped Faglærer mellomtrinnet, ledig fra ca. 11. november. Fag: Norsk, naturfag, musikk, k&h og spes.ped Spes.ped-lærer småtrinnet, ledig fra ca. 5. november. Hovedsakelig spes.ped på 3. - 4.…
1 Ledig jobb kvaløysletta 27.09.2019

Sykepleier/vernepleier, Oasen - Nordøya hjemmetjeneste

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å jobbe som sykepleier/vernepleier i vår fine bo-base ved Mortensnes omsorgssenter? Vi har 20 fastboende brukere som bor i leiligheter i 1. etasje, og en avlastningsleilighet som driftes som institusjonsplass. Våre beboere har et ulikt sammensatt sykdomsbilde. Målet mot brukerne er medisinsk faglig oppfølging samt å forebygge videre funksjons…
1 Ledig jobb tromsø 29.09.2019

Helsefagarbeider

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi trenger en god medarbeider som vil være med å styrke vårt allerede sterke team på Avdeling Strimmelen. Vi har ledig 100 % fast stilling som helsefagarbeider med arbeid hver 3. helg. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Kvalifikasjoner: Offentlig godkjent helsefagarbeider. Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmå…
1 Ledig jobb krokelvdalen 22.09.2019

Fagarbeider/assistent

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Slettaelva skole og SFO har ledig inntil to faste stillinger i inntil 100% som barne og ungdomsarbeider/assistent. Vi søker etter engasjerte og motiverte kolleger som har interesse og lyst til å jobbe med barn. Kvalifikasjoner: Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid eller helsefaglig kompetanse er ønskelig, men annen relevant utdanning og erfaring eller praksis v…
1 Ledig jobb kvaløysletta 29.09.2019

Quality Manager

Kongsberg Defence & Aerospace AS

Produsenter, Datamaskiner og -utstyr

I 200 år har KONGSBERG laget løsninger som gjør detmulig for mennesker verden over å levere ekstremeprestasjoner under ekstreme forhold. Vi er i dagverdensledende på flere områder innenfor maritimvirksomhet, forsvar, romfart, olje og gass. Vår styrkeer å sette sammen brede kompetanse-miljøer rundtprodukter, teknologier og markedsbehov. QUALITY MANAGER KDA SP…
1 Ledig jobb tromsø 25.09.2019 Lederstilling

Sykepleier/vernepleier ønskes til Avdeling Skriverplassen - Seminaret omsorgs- og rehabiliteringssenter 

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Midtbyen hjemmetjeneste tilbyr tjenester både på Seminaret bo- og rehabiliteringssenter og til brukere i egne hjem på Tromsøya. Stillingen er ved avdeling Skriverplassen. Arbeidsområde vil være på avdelingene Skriverplassen, Nansenplass og Skansen, som er avdelinger med omsorgsboliger på Seminaret bo- og rehabiliteringssenter. Det er hovedsakelig eldre men o…
1 Ledig jobb tromsø 26.09.2019

Spesialsykepleier i psykisk helse ønskes til Midtbyen hjemmetjeneste

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Midtbyen hjemmetjeneste tilbyr tjenester både på Seminaret bo- og rehabiliteringssenter og til brukere i eget hjem på Tromsøya. Stillingen er ved avdeling Skriverplassen som er en avdeling med omsorgsboliger på Seminaret bo- og rehabiliteringssenter. Det er hovedsakelig eldre, men også en del yngre brukere med varierte behov. 20-40% av stillingen vil bestå a…
1 Ledig jobb tromsø 26.09.2019

Brenner du for å gi våre yngste et møte med kultur?

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker deg som brenner for å gi våre yngste elever spennende, morsomme og lekende møter med musikk, teater og dans. Engasjementsstillinga er tilknyttet et tverrfaglige tilbud rettet mot aldersgruppen 4-8 år, og du vil jobbe som del av et tverrfaglig team. Kvelds – og ettermiddagsarbeid må påregnes og tillegg kommer prosjektarbeid på fastsatte tider i løpet…
1 Ledig jobb tromsø 20.09.2019

Koordinator utbygging - Plan og utbygging

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vann og avløp er en egen seksjon som ivaretar service, plan- og driftsoppgaver innen vannforsyning og avløp. Vi sørger for at innbyggerne får godt drikkevann, har trykk i dusjen og håndterer avløpsvannet til beste for miljøet. Overvann i et endret klima er også et viktig ansvarsområde. I tillegg ivaretar Vann og avløp administrasjonen av tømming av slamavski…
1 Ledig jobb tromsø 23.09.2019

Servicevert

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du rå på service? Tromsøbadet søker deg som liker å være i front, som elsker å være der det skjer og som evner å skape rein badeglede, god stemning og atmosfære. Som servicevert i resepsjonen på Tromsøbadet blir du vårt ansikt utad, og skal bidra til at våre besøkende gjester og medarbeidere ønsker å komme tilbake - igjen og igjen. På Tromsøbadet vil du f…
1 Ledig jobb tromsø 22.09.2019

Lystekniker

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Tromsø Kulturhus er en viktig arena for kulturopplevelser i Tromsø. Vi har et høyt aktivitetsnivå med ca 300 arrangementer og ca 72.000 besøkende hvert år. Huset har 2 scener, Hovedscenen og Lillescenen. Tromsø Kulturhus er primært et utleiehus, men vi har også egne arrangementer. I huset holder også Cafe Sånn og Arktisk Filharmoni til. Vi er en liten fast s…
1 Ledig jobb tromsø 22.09.2019

Coop Nord SA søker Driftsansvarlig Frukt & Grønt

Coop Nord

Coop Nord

Coop Nord SA søker Driftsansvarlig Frukt & Grønt Vi søker en person som har erfaring og kompetanse på Frukt & grønt Ansvarsområder: Bindeledd mellom butikkenes fg-ansvarlig og øvrig driftsledelse i Coop Nord. Oppfølging av butikkenes fg-avd Coop Nords kontaktpunkt mot leverandør Ansvar for å følge opp butikkenes f&g-mål, andel, svinn og LKM Opplæring og kurs…
1 Ledig jobb tromsø snarest Butikkansatt

Fagarbeider/assistent i skole og SFO

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å jobbe på en utviklingsorientert og innovativ skole som er opptatt av hver enkelt elevs faglige og sosiale trivsel? Vi har ledig 60% engasjement i SFO og skole for skoleåret 2019 - 2020, med mulighet for øking i stillingsstørrelse. Hos oss får du jobbe sammen med andre dyktige fagarbeidere, lærere og ledere i team. Kvalifikasjoner: Vi ønsker…
1 Ledig jobb kvaløysletta 22.09.2019

Lærer, vikariat

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Har DU lyst til å undervise noen av våre 350 kreative og forventningsfulle elever? De ønsker seg lærere med god fagkompetanse som er snill, rettferdig og passelig streng. Skolen har også et utviklingsorientert og inkluderende kollegium som venter på deg! Fra 1. oktober 2019 - 31.juli 2020, har Gyllenborg skole inntil 5 ledige stillinger, dette med forbehold …
1 Ledig jobb tromsø 19.09.2019

Senior prosjektleder

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du jobbe sammen med oss for å ta vare på og videreutvikle vår viktigste ressurs? Vår portefølje innen prosjektering og utførelse utvides. Prosjektene omfatter både nyanlegg og fornyelse og foregår i stor grad i byområdet med kompleksitet og behov for samordning som resultat. Vi søker deg som har solid prosjektledererfaring. Du har god gjennomføringsevne …
1 Ledig jobb tromsø 23.09.2019

Nyopprettet fastlegehjemmel ved  Langnes Legesenter

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Tromsø kommune har nå ledig en nyopprettet nullhjemmel ved Langnes Legesenter. Langnes Legesenter er lokalisert på Jekta Storsenter på Langnes. Legegruppen består p.t. av 8 allmennleger og en LIS1, og har nå ledig den niende og siste fastlegehjemmelen ved legekontoret. Legesenteret er organisert som et AS. Senteret veileder medisinstudenter etter avtale med …
1 Ledig jobb tromsø 23.09.2019

Fysioterapeut svangerskapsvikariat

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

For å ivareta brukergruppen barn og unge under 18 år, er det i dag ansatt tre ergoterapeuter og tolv fysioterapeuter ved Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge. Begge faggrupper tilbyr utadrettede tjenester på ulike arenaer som barnehage, skole og hjem. Tilbud gis både individuelt og i grupper som enkeltstående tiltak, eller som en del av tverrfaglig…
1 Ledig jobb tromsø 22.09.2019

Assisterende Kjøkkensjef

Du Verden Tromsø - Bjørback

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vil du bli en del av vårt team? Vi søker: Assisterende Kjøkkensjef, en god ressurs i kokke-teamet Vi ser etter deg som: vil gi den beste opplevelsen og service til våre gjester har fagbrev som kokk er fleksibel til å jobbe helger og kvelder er energisk er effektiv og løsningsorientert er utadvendt med glimt i øyet er sosial og samarbeider godt vil utvikle d…
1 Ledig jobb tromsø 30.09.2019 Kokk

Søker Tømrer og Betongarbeider

BME Johnsen AS

Bygg og anlegg

Vi søker etter nye medarbeidere. Både tømrere og betongarbeidere. Ønsker du en utfordrende og hyggelig hverdag sammen med oss? Da burde du søke. Vi er for tiden 14 ansatte, men på grunn av økende arbeidsmengde ønsker vi flere dyktige medarbeidere. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø samt gode lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidsoppgaver: Tømrer/betong arbeid innve…
3 Ledig jobb tomasjord 30.09.2019 Tømrer og Betongarbeider