Saksbehandler, hovedsaklig etter Plan- og Bygningsloven

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vår byggesaksbehandler går nå av med pensjon, og vi søker derfor etterfølgeren hans. Kommunen preges av et stort aktivtetsnivå både innenfor offentlig og privat virksomhet, og byggesaksbehandleren er her en nøkkelperson. Hun/han har både en veilederrolle og er saksbehandler for en rekke ulike typer søknader. Stillingen har også andre ansvar/arbeidsoppgaver: …
1 Ledig jobb skjervøy 15.10.2019 Administrasjon

Planlegger

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommune har behov for deg som kan bidra i arbeidet med viktige samfunnsutviklingsoppgaver. Kommunen har mange prosjekter på gang, både private og kommunale, og vi søker derfor en planlegger i en nyopprettet stilling. Stillingen har følgende hovedarbeidsoppgaver/-områder: Revidere/arbeide med kommuneplanens arealdel, samfunnsdel og kommunedelplaner U…
1 Ledig jobb skjervøy 15.10.2019 Administrasjon

Sykepleier

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommune har ledig stilling som sykepleier i hjemmetjenesten 100% fast med tiltredelse så snart som mulig Stillingen har følgende arbeidsområder: Arbeidsoppgaver til sykepleier er i direkte pasientrettede oppgaver. Hjemmetjenesten drives etter primærsykepleiemodellen. Sykepleiefagligrettede oppgaver inngår også i stillingen. Vi samarbeider tverrfagli…
1 Ledig jobb skjervøy 30.09.2019

Ledig 100 % midlertidig styrerstilling i Eidekroken barnehage

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, …
1 Ledig jobb skjervøy snarest Lederstilling