Vi søker butikkmedarbeider på deltid i 61 % stilling.

Extra Skjervøy

Varehandel Detaljist

BUTIKKMEDARBEIDER DELTID EXTRA SKJERVØY Stillingen inngår i en allerede opparbeidet turnusplan med arbeid dag og kveld samt annen hver lørdag. Tiltredelse snarest. Arbeidet består avkassaarbeid, varemottak/eksponering, varebestilling, kundebehandling, og annet forefallent butikkarbeid. Butikken harpost i butikk, og er kommisjonær for Norsk Tipping. En må pår…
1 Ledig jobb skjervøy 01.04.2019 Påkrevet

Biologisk Trainee

Mowi AS

Fiske og fiskeoppdrett

Mowi Nord søker en motivert og lærevillig biologisk trainee til vårt settefiskanlegg basert på resirkuleringsteknologi (RAS) på Sandøra i Skjervøy kommune. Mål for stillingen: Bidra i det biologiske teamet ved anlegget Herunder inngår mottak av rogn, klekkeridrift, startfôring, påvekst, sortering, vaksinering, vannprøvetaking, produksjonsplanlegging, drift a…
1 Ledig jobb sandøra 23.04.2019 Påkrevet

Ferievikariater for off.godkjente sykepleiere

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Pleie- og omsorgstjenesten har behov for ferievikarer fra 24. juni til 18. august 2019: Skjervøy sykestue og sykehjem inkl. avdeling for personer med demenssykdom Hjemmetjenesten Rus- og psykisk helsetjeneste Vi driver med aktiv sykestue slik: Akutt medisinsk behandling m/legevaktfunksjon Behandling av barn Avansert medisinsk behandling Videresending til UNN…
1 Ledig jobb skjervøy 31.03.2019 Påkrevet

FERIEVIKARER 2019

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Helse- og omsorgsetaten har behov for ferievikarer fra 24.juni til 18.august til følgende tjenestesteder: Sykestua, sykehjemmet og skjermet enhet for pasienter med demenssykdom Hjemmetjenesten Skjervøy og Arnøy TU - tjenesten Rus- og psykisk helsetjeneste Det er behov for følgende yrkesgrupper: Sykepleiere Vernepleiere Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefag…
1 Ledig jobb skjervøy 31.03.2019 Ikke påkrevet

Ledig stilling som REKTOR ved Skjervøy ungdomsskole fra 01.08.19

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms medspennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy medca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hu…
1 Ledig jobb skjervøy snarest Ønskelig