Lærlinger i Akvakultur

Mowi ASA

Fiske og fiskeoppdrett

Mowi Nord er læreplassgarantist og søker lærlinger i Akvakultur på våre anlegg: Bessaker, Tosbotn, Glomfjord og Sandøra Mowi's visjon er Leading the Blue Revolution, og med det mener vi at vi skal være best på bærekraft, miljø og HMS. Vår livsløpspolitikk og vårt fokus på mangfold og inkludering skal bidra til at alle ansatte føler seg velkommen, inkludert o…
4 Ledig jobb sandøra 04.03.2020 Lærlinger i Akvakultur

Pleie- og omsorgskonsulent/rådgiver

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommune: Et hav av muligheter- i lag på 70°nord. Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsfo…
1 Ledig jobb skjervøy 26.02.2020 Administrasjon

Rengjørings- og kantinemedarbeider

Mowi ASA

Fiske og fiskeoppdrett

Vi søker for snarlig tiltredelse: Rengjørings- og kantinemedarbeider i 50% stilling ved vårt nye settefiskanlegg på Sandøra i Skjervøy kommune Arbeidsoppgaver kantine: varehandel anretning av kald og varm buffet Arbeidsoppgaver renhold: renhold av sosialdel og fellesarealer (inngang, kantine, kontorer) etterfylling av dispensere og lagerhold av sanitærrenhol…
1 Ledig jobb sandøra 21.02.2020 Rengjørings- og kantinemedarbeider

Ledige midlertidige stillinger i barnehagene

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms medspennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, h…
8 Ledig jobb skjervøy snarest Lederstilling