Allsidig kokk

På Taket kafé AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi søker en allsidig kokk med fagutdanning og relevant erfaring for heltidsstilling. Vi kan tilby en spennende og hektisk hverdag med både selvstendig arbeid og i team. Ønskede kvalifikasjoner: - Fagutdannelse kokk - Erfaring innenfor yrket - HACCP- Rutiner - Ansvarsbevisst - Opptatt av kvalitet og øye for detaljer Kan med fordel ha førerkort kl. B
2 Ledig jobb sørkjosen snarest Ikke påkrevet

Serveringspersonale

På Taket kafé AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi søker en allsidig medarbeider, gjerne med relevant erfaring, gode samarbeidsegenskaper, øye for detaljer og drivkraft til å nå nye høyder. Vi kan tilby en spennende og hektisk hverdag i godt team. Vi har både heltids og deltidsstillinger. Lønn, ferie og oppstart av arbeidsforhold etter avtale. Krav til kompetanse Beherske nordisk godt skriftlig og muntlig…
2 Ledig jobb sørkjosen snarest Ønskelig

Avdelings leder - Servering

På Taket kafé AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi søker en allsidig leder, med relevant erfaring, gode ledelses egenskaper, øye for detaljer og drivkraft til å lede kafeen og medarbeidere til nye høyder. Vi kan tilby en spennende og hektisk hverdag i team. Stillingen krever minimum 75% stilling. Lønn, ferie og oppstart av arbeidsforhold etter avtale. Krav til kompetanse Erfaring innenfor serviceyrket Beh…
1 Ledig jobb sørkjosen snarest Ønskelig

Sektorleder for oppvekst og kultur, id 448

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

ER DU KLAR FOR UTFORDRING OG UTVIKLING? Nordreisa kommune har ledig fast 100 % stilling som sektorleder for oppvekst og kultur. Sektorleder har det overordnede ansvaret for alle virksomhetene i sektoren. I nært samarbeid med egen stab og 12 virksomhetsledere skal sektorlederen sørge for god og effektiv drift av virksomhetene innenfor skoler, barnehager, barn…
1 Ledig jobb storslett 07.06.2019 Påkrevet

Sykepleiestillinger på Sonjatun sykehjem, id 444

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Sonjatun sykehjem har to avdelinger, og til sammen 21 pasienter. Sykehjemmet har en pasientgruppe som gir mange utfordringer for deg som liker å arbeide med geriatri. Vi er opptatt av å ha et godt fag- og arbeidsmiljø. Du er velkommen til oss! Vi søker etter: Id 444 Fast 100 % st., arbeid to helger på 6 uker Id 445 Fast 60 % st. (med mulighet for jobb opp ti…
1 Ledig jobb storslett 02.06.2019 Fag- / Svennebrev

Sykepleiestillinger på Sonjatun sykehjem, id 446

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ledige sykepleiestillinger på Sonjatun sykehjem, id 446 Sonjatun sykehjem har to avdelinger, og til sammen 21 pasienter. Sykehjemmet har en pasientgruppe som gir mange utfordringer for deg som liker å arbeide med geriatri. Vi er opptatt av å ha et godt fag- og arbeidsmiljø. Du er velkommen til oss! Vi søker etter: Id 446 Vikariat 100 % stilling, arbeid to he…
1 Ledig jobb storslett 02.06.2019 Påkrevet

Sykepleiestillinger på Sonjatun sykehjem, id 445

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Sonjatun sykehjem har to avdelinger, og til sammen 21 pasienter. Sykehjemmet har en pasientgruppe som gir mange utfordringer for deg som liker å arbeide med geriatri. Vi er opptatt av å ha et godt fag- og arbeidsmiljø. Du er velkommen til oss! Vi søker etter: Id 445 Fast 60 % st. (med mulighet for jobb opp til 100 %), arbeid tre helger på 6 uker Id 444 Fast …
1 Ledig jobb storslett 02.06.2019 Påkrevet

Avdelingsleder Sonjatun sykehjem, id 443

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Nordreisa kommune ønsker ledere som - er synlige og tydelige - har medarbeider- og brukerfokus - er kreative og ser muligheter - har fokus på mål og resultater … og som tar ansvar Nordreisa kommune har ledig 100 % vikariat i et år (med mulighet for forlengelse), som avdelingsleder ved Sonjatun sykehjem. Avdelingslederstillingen arbeider 80 % administrativt o…
1 Ledig jobb storslett 02.06.2019 Påkrevet

Byggesaksbehandler, id 447

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig 100 % fast stilling som byggesaksbehandler, med tilsetting snarest. Stillingen er organisert under virksomheten Utvikling. Arbeidsoppgaver: saksbehandling av søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven tilsyn av byggetiltak og foretak oppdatering av bygningsregistret – matrikkelen saksbehandling innen forurensningsloven deltakelse og medvirk…
1 Ledig jobb storslett 02.06.2019 Teknisk fagskole

Leder Distriktsmedisinsksenter for Nord-Troms - id 441

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Nordreisa kommune har ca 5000 innbyggere. Kommunesenteret, Storslett, er regionsenter i Nord-Troms, med en rekke offentlige og private servicefunksjoner, et godt utbygd helsevesen, godt skole- og barnehagetilbud, videregående skole med bl.a. Nord-Norsk Skilinje. På Storslett er det også tilbud om høyere utdanning gjennom Nord-Troms studiesenter. Via Sørkjose…
1 Ledig jobb storslett 02.06.2019 Høgskole/universitetsutdanning på minimum bachelornivå innen fagområde relevant for stillingen

Sektorleder for helse- og omsorg

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Nordreisa kommune har ca 5000 innbyggere. Kommunesenteret, Storslett, er regionsenter i Nord-Troms, med en rekke offentlige og private servicefunksjoner, et godt utbygd helsevesen, godt skole- og barnehagetilbud, videregående skole med bl.a. Nord-Norsk Skilinje. På Storslett er det også tilbud om høyere utdanning gjennom Nord-Troms studiesenter. Via Sørkjose…
1 Ledig jobb storslett 26.05.2019 Utviklingsorientert, trygg og tydelig person med høyere utdannelse

Jobbmulighet hos oss

Extra Storslett

Varehandel Detaljist

1 Kompetanse storslett