Virksomhetsleder – barnevern, id 464

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

ER DU KLAR FOR UTFORDRING OG UTVIKLING? Virksomhetsleder – barnevern, id 464 Vi har ledig fast 100 % stilling som virksomhetsleder ved Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste. Stilling som virksomhetsleder er en administrativ stilling. Ledelse av de ansatte er den viktigste oppgaven for virksomhetsleder, slik at brukerne får optimale tjenester ut fra tildel…
1 Ledig jobb storslett 31.08.2019 Barnevern-/sosialfaglig utdanning og relevant videreutdanning i ledelse

Lærer, id 463

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig et vikariat for skoleåret 2019/-20 ved Moan skole. Nordreisa kommune har lesing som grunnleggende ferdighet som satsningsområde kommende skoleår. Skolene skal også implementere nettbrett 1:1 for alle elever i Nordreisa kommune. Vi ønsker lærere som har et positivt elevsyn, som trur på enkeltelevens læringspotensiale. Vi ønsker lærere som er utvi…
1 Ledig jobb storslett 01.08.2019 Påkrevet

Fysioterapeut, prosjektstilling, id 462

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

100 % stilling i prosjekt som fysioterapeut er ledig fra 27.11.2019 til 01.07.20. Stillingen er organisert under fysikalsk avdeling i virksomheten for helsetjenester i Nordreisa kommune. Fysikalsk avdeling, lokalisert på Sonjatun helsesenter, består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, koordinerende enhet og sekretær. Stillingen er knyttet til prosjektet «Hve…
1 Ledig jobb storslett 29.07.2019 Bachelor

Jordmor, id 461

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Jordmor, id 461 100 % stilling som jordmor, vikariat til 31. august 2020, ved DMS Fødestua i Nord-Troms, Sonjatun. Tiltredelse så snart som mulig. For stillinga gjelder for tiden: 3-delt turnus med vaktordninger. Arbeid hver 3.helg. Fødetilbudet ved Sonjatun er en jordmorstyrt spesialisthelsetjeneste i samhandling med Kvinneklinikken ved UNN HF.For at jordmo…
1 Ledig jobb storslett 31.08.2019 Påkrevet

Spesialpedagog, id 424

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Spesialpedagog, id 424 Vi søker spesialpedagog til våre barnehager. Vi har 5 kommunale barnehager, 3 i sentrum, en i Sørkjosen og en barnehageavdeling ved oppvekstsenteret i Oksfjord. Vi er i gang med å bygge ut Høgegga barnehage, som skal stå ferdig med 4 avdelinger i 2020. Vi har ledig 100% fast stilling som spesialpedagog. Tiltredelse snarest. Stillingen …
1 Ledig jobb storslett 29.07.2019 Barnehagelærerutdanning og videreutdanning i spesialpedagogikk. Annen relevant høyskoleutdanning vil kunne bli vurdert

Barnehagelærer id 460

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Leirbukt barnehage har ledig inntil 2x100 % stilling som barnehagelærer, vikariater for barnehageåret 2019/-20. Id 459 Sørkjosen barnehage har ledig fast 100 % stilling som barnehagelærer fra og med august 2019. Vi søker etter barnehagelærer som kan bidra til å utvikle et trygt og inkluderende barnehagemiljø for alle barn i Nordreisa kommune. Vi har 5 kommun…
1 Ledig jobb storslett 29.07.2019 Påkrevet

Barnehagelærer id 459

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Sørkjosen barnehage har ledig fast 100 % stilling som barnehagelærer fra og med august 2019. Id 460 Leirbukt barnehage har ledig inntil 2x100 % stilling som barnehagelærer, vikariater for barnehageåret 2019/-20. Vi søker etter barnehagelærer som kan bidra til å utvikle et trygt og inkluderende barnehagemiljø for alle barn i Nordreisa kommune. Vi har 5 kommun…
1 Ledig jobb storslett 29.07.2019 Påkrevet

Barnehagelærer, 80% fast, 2.gangs utlysning id 453

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Barnehagelærer, 80% fast, 2.gangs utlysning id 453 80% fast stilling som barnehagelærer ved Oksfjord oppvekstsenter, fra august 2019. Vi søker etter barnehagelærer som kan bidra til å utvikle et trygt og inkluderende barnehagemiljø for alle barn i Nordreisa kommune. Vi har 5 kommunale barnehager, 3 i sentrum, en i Sørkjosen og en barnehageavdeling ved oppvek…
1 Ledig jobb storslett 29.07.2019 Godkjent barnehagelærerutdanning

Allsidig kokk

På Taket kafé AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi søker en allsidig kokk med fagutdanning og relevant erfaring for heltidsstilling. Vi kan tilby en spennende og hektisk hverdag med både selvstendig arbeid og i team. Ønskede kvalifikasjoner: - Fagutdannelse kokk - Erfaring innenfor yrket - HACCP- Rutiner - Ansvarsbevisst - Opptatt av kvalitet og øye for detaljer Kan med fordel ha førerkort kl. B
2 Ledig jobb sørkjosen snarest Ikke påkrevet

Serveringspersonale

På Taket kafé AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi søker en allsidig medarbeider, gjerne med relevant erfaring, gode samarbeidsegenskaper, øye for detaljer og drivkraft til å nå nye høyder. Vi kan tilby en spennende og hektisk hverdag i godt team. Vi har både heltids og deltidsstillinger. Lønn, ferie og oppstart av arbeidsforhold etter avtale. Krav til kompetanse Beherske nordisk godt skriftlig og muntlig…
2 Ledig jobb sørkjosen snarest Ønskelig

Avdelings leder - Servering

På Taket kafé AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi søker en allsidig leder, med relevant erfaring, gode ledelses egenskaper, øye for detaljer og drivkraft til å lede kafeen og medarbeidere til nye høyder. Vi kan tilby en spennende og hektisk hverdag i team. Stillingen krever minimum 75% stilling. Lønn, ferie og oppstart av arbeidsforhold etter avtale. Krav til kompetanse Erfaring innenfor serviceyrket Beh…
1 Ledig jobb sørkjosen snarest Ønskelig

Jobbmulighet hos oss

Extra Storslett

Varehandel Detaljist

1 Kompetanse storslett