Miljøterapeut 75% vikariat i psykisk helse og rus

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

.Enhet for psykisk helse og rus har ledig 75% vikariat som miljøterapeut i et år fra slutten av august 2019 (evt. senere oppstart etter avtale) med mulighet for fast tilsetting. Enhet for psykisk helse og rus gir oppfølging til personer over 18 år innen psykiske lidelser, rusavhengighet, livskriser mv. Enheten har tre ansatte. Arbeidsoppgaver (blant annet): …
1 Ledig jobb burfjord 18.08.2019 Bachelor

Etatsleder oppvekst og kultur

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Etatsleder oppvekst og kultur Stilling som etatsleder oppvekst og kultur er ledig fra 01.10.19. Etat for oppvekst og kultur omfatter skole, barnehage, bibliotek, kultur/fritid, ungdom, barnevern, voksenopplæring og introduksjon. Etatsleder har fullt ansvar for fag, personal og økonomi for etaten og vi søker en engasjert leder med fokus på dette. Kvinner oppf…
1 Ledig jobb burfjord 10.08.2019 Påkrevet

Helsefagarbeidere på sykehjem/sykestue

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Helsefagarbeiderstillinger sykehjem/sykestue Vi har flere ledige stillinger som helsefagarbeider ved Gargo sykestue og sykehjem. Institusjonen har 25 plasser fordelt på tre avdelinger (sykestue, skjermet/demens, somatisk). Kommunen har egen legevakt og velutstyrt sykestue. Følgende stillinger som helsefagarbeider/hjelpepleier er ledig: 70 % fast helsefagarbe…
1 Ledig jobb burfjord 02.08.2019 Ønskelig

Assisterende Driftsleder

Mowi Norway AS

Fiske og fiskeoppdrett

Har du ambisjoner og ønsker spennende utfordringer? Mowi Nord søker ASSISTERENDE DRIFTSLEDERtil vårt matfiskanlegg Fjellbukt i Kvænangen i Troms fylke. Ansvarsområder: Bistå driftsleder i planlegging og lede driften av anlegget Bistå driftsleder i utøvelse av personal- og HMS ansvar Motivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjon Sikre at rutine…
1 Ledig jobb kvænangen 22.07.2019 Påkrevet

Pedagogisk leder

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Intern utlysning Pedagogisk leder Vi har ledig 100 % vikariat som pedagogisk leder i Polarstjerna bhg for barnehageåret 2019 - 2020. Vi søker etter en barnehagelærer med gode faglige kunnskaper, som er nytenkende, tar utfordringer og har god kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig. Andre kan komme i betraktning og kan få midlertidig tilsetting på dispen…
1 Ledig jobb burfjord 31.07.2019 Påkrevet

Barnehagelærer

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Barnehagelærer - vikariat Vi har ledig 100 % vikariat som barnehagelærer i Polarstjerna bhg fram til 31.03.20, med mulighet til forlengelse. Barnehagen ligger i Burfjord og har 4 avdelinger med 13 årsverk og ca 50 barn. Barnehagen har fokus på implementering av ny rammeplan, og du må delta i dette arbeidet. Vi søker etter en barnehagelærer med gode faglige k…
1 Ledig jobb burfjord 31.07.2019 Påkrevet

Sykepleiere og avdelingssykepleier

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig to faste 100% stillinger som sykepleier og en 100% fast stilling som avdelingssykepleier på skjermet avdeling for personer med demens. Sykehjemmet har 25 plasser, fordelt på tre avdelinger, samt eget kjøkken og vaskeri. Sykestua som er en del av sykehjemmet, er velutstyrt og benyttes ved behov av vakthavende lege utenom kontortid. Kommunen har e…
1 Ledig jobb burfjord 11.08.2019 Bachelor

Kjøkkensjef, institusjon

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig fast stilling som kjøkkensjef ved kjøkkenet på Gargo sykestue og sykehjem for tiltredelse september 2019 eller etter avtale. Institusjonen har 25 plasser. Beboere i nærliggende omsorgsboliger kjøper middag på sykehjemmet. Kjøkkenet produserer middag til pasienter og en del hjemmeboende alle dagene i uken, også helger og helligdager. Arbeid hver …
1 Ledig jobb burfjord 11.08.2019 Fag- / Svennebrev

Fagutviklingssykepleier i hjemmetjenesten med nestlederfunksjon

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig 100% fast stilling som fagutviklingssykepleier med funksjon som nestleder i hjemmetjenesten. Stillingen er i 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg. 30% av stillingen er merket til faglig utvikling, arbeidsplanlegging og kvalitetssikring av tjenestene. Det er ønskelig med tiltredelse i august 2019, evt. senere etter avtale. Vi tilbyr rekruttering…
1 Ledig jobb burfjord 05.08.2019 Bachelor

Brannkonstabel

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker Brannkonstabel for Kvænangen kommune Arbeidsgiver Kvænangen kommune Stillingstittel Brannkonstabel Sted Kvænangen kommune Frist 27072019 Varighet Fast Tiltredelse 01092019 Med bakgrunn i dimensjoneringsforskriften skal det tilsettes en brannkonstabel som skal inngå i kommunens brannberedskap. Stillingen er underlagt, avdelingsleder beredskap. Arbeid…
1 Ledig jobb burfjord 27.07.2019 Fag- / Svennebrev

Miljøterapeut i skolehelsetjenesten, prosjektstilling

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker en engasjert miljøterapeut til prosjektstilling tilknyttet helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Miljøterapeuten skal først og fremst drive oppsøkende og forebyggende arbeid blant elevene i skoletiden, og være tilgjengelig for barna. Kvænangen barne- og ungdomsskole har ca 150 elever fra 1- 10 klasse. I disse dager bygges det helt ny skole og idret…
1 Ledig jobb burfjord 05.08.2019 Bachelor