Vil du lede arbeidet med kystsoneplanen for Tromsø?

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er nå større interesse for kystsonen vår enn noen gang, og Byplan søker en prosjektleder som vil jobbe med revisjon av kystsoneplanen i tre år. Kystsoneplaner er styringsverktøy som muliggjør kommunal styring av utviklingen i egen kystsone. Kystsoneplanlegging bidrar til interesseavveining mellom ulike brukerinteresser, tilrettelegging for næringsvirksom…
1 Ledig jobb tromsø 05.06.2019 Påkrevet

Full Stack utvikler

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Offentlig sektor har et stort behov for å digitalisere. Det gjør at vi her ved Seksjon for IT og arkiv i Tromsø kommune har valgt å satse på lokal utvikling for å hjelpe oss og andre i offentlige sektor med digitaliseringsoppgavene vi har fått fra staten. Arbeidsoppgaver Vi har stort press på oss for å levere gode tjenester til ansatte og innbyggere. I tille…
2 Ledig jobb tromsø 03.06.2019 Påkrevet

Ergoterapeut - Tverrfaglig ressurs

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge søker nå en engasjert ergoterapeut til vår avdeling. Vi tilbyr 100 % fast stilling med tiltredelse 8. august 2019 eller snarest etter det. For å ivareta brukergruppen barn og unge under 18 år, er det i dag ansatt 3 ergoterapeuter og 12 fysioterapeuter ved fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge. Begge fag…
1 Ledig jobb tromsø 04.06.2019 Påkrevet

Teamleder/servitør

Tian AS

Konsulenter og frie yrker

Osen Spiseri har en flott utvikling og vi søker teamledere/servitører i fast stilling. Stillingsprosent avtales nærmere. Du har et brennende ønske om å skape opplevelser for gjesten og har noen år med erfaring fra servering og service. Du trives sammen med gjesten og ønsker å skape unike opplevelser for de som er på besøk hos oss! Mye av arbeidstiden vil vær…
2 Ledig jobb harstad snarest Ingen

Allsidig kokk

På Taket kafé AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi søker en allsidig kokk med fagutdanning og relevant erfaring for heltidsstilling. Vi kan tilby en spennende og hektisk hverdag med både selvstendig arbeid og i team. Ønskede kvalifikasjoner: - Fagutdannelse kokk - Erfaring innenfor yrket - HACCP- Rutiner - Ansvarsbevisst - Opptatt av kvalitet og øye for detaljer Kan med fordel ha førerkort kl. B
2 Ledig jobb sørkjosen snarest Ikke påkrevet

Serveringspersonale

På Taket kafé AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi søker en allsidig medarbeider, gjerne med relevant erfaring, gode samarbeidsegenskaper, øye for detaljer og drivkraft til å nå nye høyder. Vi kan tilby en spennende og hektisk hverdag i godt team. Vi har både heltids og deltidsstillinger. Lønn, ferie og oppstart av arbeidsforhold etter avtale. Krav til kompetanse Beherske nordisk godt skriftlig og muntlig…
2 Ledig jobb sørkjosen snarest Ønskelig

Avdelings leder - Servering

På Taket kafé AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi søker en allsidig leder, med relevant erfaring, gode ledelses egenskaper, øye for detaljer og drivkraft til å lede kafeen og medarbeidere til nye høyder. Vi kan tilby en spennende og hektisk hverdag i team. Stillingen krever minimum 75% stilling. Lønn, ferie og oppstart av arbeidsforhold etter avtale. Krav til kompetanse Erfaring innenfor serviceyrket Beh…
1 Ledig jobb sørkjosen snarest Ønskelig

Extra Kroken søker medarbeider i 100% stilling

Coop Extra

Varehandel Detaljist

Ledig stilling sombutikkmedarbeider 100% stilling Extra Kroken Vi har ledig100%stilling som butikkmedarbeider. Stillingene har tidlig/sen vakter og arbeid hver fjerde lørdag. Som butikkmedarbeider må du ha en blid og smilende væremåte, stor arbeidsinnsats og en utpreget vilje til åstrekke seg litt ekstra forkunden. Erfaring fra lignende arbeid er en fordel, …
1 Ledig jobb krokelvdalen 10.06.2019 Ikke påkrevet

Fagarbeider / assistent

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi på Tromsdalen skole trenger nye dyktige medarbeidere! Vi har ledig 4 stillinger somfagarbeider/assistent 100% stilling. 2 stillinger er faste og 2 er årsvikariater for skoleåret 2019/2020. Arbeidsoppgaver Organisere og gjennomføre aktiviteter innenfor områdene fysisk aktivitet, friluftsliv eller kultur i grupper med barn i alderen 6-10 år Engasjere barn i…
4 Ledig jobb tromsø 04.06.2019 Påkrevet

Sektorleder for oppvekst og kultur, id 448

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

ER DU KLAR FOR UTFORDRING OG UTVIKLING? Nordreisa kommune har ledig fast 100 % stilling som sektorleder for oppvekst og kultur. Sektorleder har det overordnede ansvaret for alle virksomhetene i sektoren. I nært samarbeid med egen stab og 12 virksomhetsledere skal sektorlederen sørge for god og effektiv drift av virksomhetene innenfor skoler, barnehager, barn…
1 Ledig jobb storslett 07.06.2019 Påkrevet

Barnehagelærer i SFO

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi på Tromsdalen skole trenger nye dyktige medarbeidere! Nå har vi ledig stilling som barnehagelærer i SFO med snarlig tiltredelse. Arbeidsoppgaver Fast baseleder Organisere og lede aktiviteter innenfor områdene fysisk aktivitet, friluftsliv eller kultur i grupper med barn i alderen 6-10 år Bruke skolens plan for sosial kompetanse i praksis, og veilede barna…
1 Ledig jobb tromsø 04.06.2019 Påkrevet

Fagarbeider / assistent

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Prestvannet skole har et ressurslandskap, landskap Hagen for barn med multifunksjonshemming. Nå har vi ledig 2 faste stillinger i 100% som fagarbeider/assistent på Hagen. Vi ser etter deg som er voksen og engasjert og som vil arbeide for å gi barna et helhetlig tilbud i skole og SFO. Arbeidsoppgaver Gjennomføre tiltak og aktiviteter med enkeltelever og eleve…
2 Ledig jobb tromsø 04.06.2019 Påkrevet

Har du lyst til å jobbe med barn med spesielle behov? - Storelva skole

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Stillingen er knyttet direkte opp mot barn med spesielle behov. Arbeidstiden vil være innenfor åpningstiden til SFO fra kl. 07.15-16.45, med mulighet for justeringer ut fra skolens behov. Den som ansettes vil følge fagdager og arbeidsåret til SFO. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene vil være knyttet opp mot elev med multifunksjonshemming Den som tilsettes vil h…
1 Ledig jobb tromsø 02.06.2019 Påkrevet

Konsulent Bardu kommune vikariat 100 %

Bardu kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bardu kommune vil få ledig 100% vikariat som konsulent ved avd. Informasjon og sekretariat. Tiltredelse 15.09.19, og med varighet til sommeren 2020. Arbeidsoppgavene vil være blant annet informasjon og kommunikasjonsoppgaver, systemsupport for sak/arkiv, sekretariatsoppgaver for politiske utvalg mm. Vi ønsker deg som har god dataforståelse, er strukturert, f…
1 Ledig jobb bardu 03.06.2019 Videregående skole

Lærerstillinger (3 gangsutlysning)

Torsken kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker lærere som; Har godkjent lærerutdanning - gjerne med spesialpedagogikk som tilleggsutdanning Ønsket fagkretser er Språk (Engelsk, Tysk, Spansk) og innenfor matematikk og naturfag. Er tydelig og dyktig på klasseledelse, som et viktig fundament for godt læringsmiljø Har samarbeidsevner, er utviklings- og endringsorientert, fleksibel og jobber godt sel…
5 Ledig jobb gryllefjord 24.05.2019 Påkrevet

Rektor

Torsken kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gryllefjord skole er en fådelt skole med ca. 60 elever. Vi har elever fra 1. til 10. trinn og SFO. Skolen er flerkulturell med et rolig skolemiljø. Satsingsområdene fremover er lærebrett, læringsmiljø, ny læreplan og fagfornyelsen. Skolen har 12 lærere og tre assistenter som er veldig fleksible og flinke til å stå på Arbeidsoppgaver Pedagogisk, faglig, økono…
1 Ledig jobb gryllefjord snarest Påkrevet

Ledig stilling som butikkmedarbeider 100% stilling Extra Tromsdalen

Extra Tromsdalen

Varehandel Detaljist

Stillingene har tidlig/sen vakter og arbeid hver fjerde lørdag. Som butikkmedarbeider må du ha en blid og smilende væremåte, stor arbeidsinnsats og en utpreget vilje til å strekke seg litt ekstra for kunden. Erfaring fra lignende arbeid er en fordel, men opplæring vil bli gitt. Effektivitet,systematikk, orden og kundekontakt er viktige stikkord for hvilke eg…
2 Ledig jobb tromsdalen 01.06.2019 Ikke påkrevet

Kordirigent

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker en engasjert kordirigent. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er direksjon av barne- og ungdomskor. Det er ønskelig at du kan jobbe mot konserter og felles prosjekter som skolen eller koret har initiert Elev/foreldre kommunikasjon er en del av arbeidet Vi ønsker at vårt kortilbud skal framstå som en del av sangopplæringen ved Kulturskolen, og vi legger…
1 Ledig jobb tromsø 30.05.2019 Påkrevet

Fagansvarlig, sirkus på Kulta

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Kulta finner du i Tromsdalen på fastlandet i Tromsø. Kulta har utviklet særlig kompetanse innenfor teater, sirkus, teknisk og produksjonsmessig gjennomføring, pedagogikk og kursvirksomhet. Husene våre rommer scenekunst på tvers av profesjon og alder. Arbeidsoppgaver Undervisning av grupper Oppfølging av instruktører «Teacher trainings» for de øvrige instrukt…
1 Ledig jobb tromsø 03.06.2019 Påkrevet

Rektor - Tromstun skole

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du være med å lede Tromsøskolen inn i framtida? Nå har du muligheten! Da dagens rektor har fått innvilget 3 års studiepermisjon, skal det tilsettes ny rektor ved Tromstun skole med tiltredelse 1. august 2019. Det gis tilbud om fast tilsetting, selv om en må påregne å få et annet tjenestested når 3-års perioden er over. På Tromstun skole får du være med å…
1 Ledig jobb tromsø 10.06.2019 Påkrevet

Full Stack utvikler

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Offentlig sektor har et stort behov for å digitalisere. Det gjør at vi her ved Seksjon for IT og arkiv i Tromsø kommune har valgt å satse på lokal utvikling for å hjelpe oss og andre i offentlige sektor med digitaliseringsoppgavene vi har fått fra staten. Arbeidsoppgaver Vi har stort press på oss for å levere gode tjenester til ansatte og innbyggere. I tille…
2 Ledig jobb tromsø 30.05.2019 Påkrevet

Sykepleiestillinger på Sonjatun sykehjem, id 444

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Sonjatun sykehjem har to avdelinger, og til sammen 21 pasienter. Sykehjemmet har en pasientgruppe som gir mange utfordringer for deg som liker å arbeide med geriatri. Vi er opptatt av å ha et godt fag- og arbeidsmiljø. Du er velkommen til oss! Vi søker etter: Id 444 Fast 100 % st., arbeid to helger på 6 uker Id 445 Fast 60 % st. (med mulighet for jobb opp ti…
1 Ledig jobb storslett 02.06.2019 Fag- / Svennebrev

Sykepleiestillinger på Sonjatun sykehjem, id 446

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ledige sykepleiestillinger på Sonjatun sykehjem, id 446 Sonjatun sykehjem har to avdelinger, og til sammen 21 pasienter. Sykehjemmet har en pasientgruppe som gir mange utfordringer for deg som liker å arbeide med geriatri. Vi er opptatt av å ha et godt fag- og arbeidsmiljø. Du er velkommen til oss! Vi søker etter: Id 446 Vikariat 100 % stilling, arbeid to he…
1 Ledig jobb storslett 02.06.2019 Påkrevet

Sykepleiestillinger på Sonjatun sykehjem, id 445

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Sonjatun sykehjem har to avdelinger, og til sammen 21 pasienter. Sykehjemmet har en pasientgruppe som gir mange utfordringer for deg som liker å arbeide med geriatri. Vi er opptatt av å ha et godt fag- og arbeidsmiljø. Du er velkommen til oss! Vi søker etter: Id 445 Fast 60 % st. (med mulighet for jobb opp til 100 %), arbeid tre helger på 6 uker Id 444 Fast …
1 Ledig jobb storslett 02.06.2019 Påkrevet

Avdelingsleder Sonjatun sykehjem, id 443

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Nordreisa kommune ønsker ledere som - er synlige og tydelige - har medarbeider- og brukerfokus - er kreative og ser muligheter - har fokus på mål og resultater … og som tar ansvar Nordreisa kommune har ledig 100 % vikariat i et år (med mulighet for forlengelse), som avdelingsleder ved Sonjatun sykehjem. Avdelingslederstillingen arbeider 80 % administrativt o…
1 Ledig jobb storslett 02.06.2019 Påkrevet

Ledige lærerstillinger som lærere i grunnskolen skoleåret 2019/20

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms medspennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, h…
1 Ledig jobb skjervøy snarest Bachelor

Ledig 100 % midlertidig styrerstilling i Eidekroken barnehage

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, …
1 Ledig jobb skjervøy snarest Bachelor

Byggesaksbehandler, id 447

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig 100 % fast stilling som byggesaksbehandler, med tilsetting snarest. Stillingen er organisert under virksomheten Utvikling. Arbeidsoppgaver: saksbehandling av søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven tilsyn av byggetiltak og foretak oppdatering av bygningsregistret – matrikkelen saksbehandling innen forurensningsloven deltakelse og medvirk…
1 Ledig jobb storslett 02.06.2019 Teknisk fagskole

Fagarbeidere Bo og oppfølging Bardu kommune

Bardu kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bo og oppfølging er en avdeling med ulike tjenesteområder som trenger engasjerte, faglig trygge og selvstendige medarbeidere. Vi jobber hver dag med å skape de beste tjenestene for våre tjenestemottagere og det beste. Vi jobber for et godt arbeidsmiljø for våre medarbeidere. I dette arbeidet trenger vi flere positive og løsningsorienterte medarbeidere. Er de…
5 Ledig jobb bardu 03.06.2019 Videregående skole

Teamleder

Astafjord vekst AS

Arbeid og Inkluderingsbedrift

Astafjord Vekst AS ble etablert som et aksjeselskap august 1984. Bedriften eies av kommunene Gratangen, Lavangen, Salangen og Dyrøy med en avdeling i hver kommune. Selskapets formål er å gi mennesker med bistandsbehov en mulighet til arbeid enten gjennom egen produksjon og tjenesteyting eller gjennom ekstern utplassering. Det er rundt 90 personer sysselsatt …
1 Ledig jobb gratangen 07.06.2019 Bachelor

Fagleder - Stakkevollan skole

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Fra høsten 2019 trenger elever og personalet på Stakkevollan skole ny fagleder. Stakkevollan skole er en trygg arbeidsplass, med et stabilt og utviklingsorientert personale. Hos oss er samarbeid viktig. Derfor ønsker vi at alle skal dele med og lære av hverandre. Skolen ligger helt inntil Tromsøyas fine natur med både skiløyper og sykkelstier. Naturen blir d…
1 Ledig jobb tromsø 22.05.2019 Påkrevet

Barne- og ungdomsarbeider / assistent

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du en barne- og ungdomsarbeider/ assistent som har et stort ønske om å jobbe for og med barn? Vi søker inntil 7 barne- og ungdomsarbeidere/ assistenter med erfaring fra barnehage og gjerne erfaring fra arbeid med barn med særskilte behov. Arbeidsoppgaver Skape trygghet og trivsel i barnegruppen Oppfølging av barn med særskilte behov Samarbeide i team og j…
7 Ledig jobb tromsø 02.06.2019 Påkrevet

Vil du bli vår nye vegforvalter?

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å gå i bresjen for å utvikle Tromsø kommunes vegnett i årene som kommer? Vi ser etter en ny vegforvalter, som skal jobbe for at vegnettet vårt er så godt som mulig. Vi ser etter deg som er faglig sterk, som er interessert i å utvikle byen, og som er rivende dyktig til å følge opp konsulenter og entreprenører som jobber på kommunens veger. Du …
1 Ledig jobb tromsø 28.05.2019 Påkrevet

Fagleder

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vår dyktige fagleder skal over i ny spennende jobb, og vi søker derfor etter hennes etterfølger. Er du en tydelig leder med godt humør og som ønsker å være med å drive det pedagogiske utviklingsarbeidet ved Mortensnes skole, er du velkommen til å søke. Arbeidsoppgaver Planlegge og lede skolens utviklingsarbeid i samarbeid med ledergruppa og skolens utvikling…
1 Ledig jobb tromsø 28.05.2019 Påkrevet

Driftstekniker til vår matfisklokalitet i Rakkenes i Kvænangen kommune

Mowi Norway AS

Fiske og fiskeoppdrett

Har du ambisjoner og ønsker spennende utfordringer? Mowi Nord søker erfaren og motivert Driftsteknikertil vår matfisklokalitet i Rakkenes i Kvænangen kommune, Troms Viktigste arbeidsoppgaver: Bærekraftig produksjon av sunn mat til kvalitetsbevisste kunder Fôring, kontroll og ettersyn av laks Kontroll og vedlikehold av teknisk utstyr og anlegg Betjene båt, kr…
1 Ledig jobb kvænangen 03.06.2019 Fag- / Svennebrev

Lunsjbar og ferskvareansvarlig

Coop Extra

Varehandel Detaljist

Extra Grønnegata i Tromsø søker Butikkmedarbeider i 100% stilling med ansvar for drift av lunsjbar/ferskvarekjøkken Arbeidsoppgaver: Bestilling Produksjon Bemanning IK mat Renhold Kvalifikasjoner: Erfaring fra kjøkken/kantine Er systematisk og selvstendig Har gode samarbeidsegenskaper. Har stå på vilje, godt humør og er serviceinnstilt. Er opptatt av ryddigh…
1 Ledig jobb tromsø 31.05.2019 Ønskelig men ikke påkrevd Fag- / Svennebrev

Vikariat som ressursteamleder innen renhold - Tromsøya sør

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi ønsker oss en kollega som vil være vikar som ressursteamleder for Tromsøya sør. Vi søker etter deg som er arbeidsglad og interessert i renhold- og vedlikeholdsmetoder. Vil du ha en spennende arbeidsplass der du har store muligheter til å utvikle deg? Søk jobb hos oss! Arbeidsoppgaver Koordinere ressursteamet v/fravær i de andre teamene Medvirke for videre…
1 Ledig jobb tromsø 27.05.2019 Påkrevet

Forsikringsrådgiver med porteføljeansvar

Tide Regionsselskap nord AS

Bank, finans og forsikring

Tide Forsikring Avdeling Tromsø, søker flere rådgivere som ønsker å bli med på den sterke veksten, og bygge en karriere innenfor forsikring. I Tide vil du få både nysalgs- og porteføljeansvar for dine kunder i ditt lokalområde. Vi tror at du må være uredd, målbevisst og hardtarbeidende for å lykkes, og hos oss blir du en del av et miljø som fokuserer på rela…
2 Ledig jobb tromsø snarest Ønskelig

Baseleder - Skjelnan skole

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker baseleder med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Arbeidstid vil være innenfor skolens åpningstid. Dette er en fast stilling i 100 %. Arbeidsoppgaver Baselederen rapporterer til SFO-leder og skal samarbeide tett med 1. - 4. klasselærere. I samarbeid med de andre baselederne og SFO-leder har baselederen ansvar for pedagogisk planlegging og organ…
1 Ledig jobb tromsø 24.05.2019 Påkrevet

Kjøkkenmedarbeider / kokk

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

For skoleåret 2019-2020 ønsker vi å tilsette en medarbeider som i hovedsak skal tilrettelegge for maten i skolefritidsordingen. Vi ønsker å servere god og variert mat hver eneste dag til våre 110 elever fra 1. - 4. trinn. Vi har et godt utstyrt skolekjøkken. Maten tilberedes der og de fleste dagene spiser elevene også der. Vi lager også til mat som kan tilbe…
1 Ledig jobb tromsø 24.05.2019 Påkrevet