Helsefagarbeider nattjenesten

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Nattjenesten i Tromsø dekker store deler av Tromsø kommune, i 4 kjøreteam. I tillegg har vi ansvaret for 2 avdelinger i omsorgsboliger på Mortensnes. Kontor/oppmøtested er Mortensnes omsorgssenter. Vi søker nå hjelpepleiere/helsefagarbeidere i 50-75 % stilling. Arbeidsoppgaver Stell/legging av pasienter i egne hjem, evt. omsorgsboliger Tilsyn Betjening av al…
1 Ledig jobb tromsø 06.10.2019

Sykepleiere til Korttidsavdeling

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig 2 x 100 % fast stilling som sykepleier Korttidsavdelingen Korttidsavdelingen er for deg som liker å jobbe variert og med ulike diagnoser og problemstillinger. Pasienter med mindre og moderat komplekse problemstillinger tilbys et tidsbegrenset opphold før, etter, og stedet for, sykehusinnleggelse. Avdelingen har høy faglig kompetanse og døgnkonti…
1 Ledig jobb tromsø 06.10.2019

Housekeeping deltid

Enter Tromsø Hotels & Apartments

Hotell, restaurant og storhusholdning

Housekeeping Enter Tromsø Hotels & Apartments søker medarbeidere som kan bidra til å gjøre vårt hotell enda bedre. Arbeidsoppgaver • Renhold av hotellets rom, leiligheter og fellesarealer • Bistå under frokostservering • Gjennomføring av daglige rutiner ihht sjekklister • Annet forefallende arbeid som faller naturlig til renhold- og kjøkken avdelingen Kvalif…
1 Ledig jobb tromsø snarest Annet

Sykepleiere til Forsterket korttid

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker nye kollegaer til kommunal intermediæravdeling – Forsterket korttid, Helsehuset. Sykepleier 100% fast stilling på dag/aften (6 stillinger) Sykepleier 84,51% fast stilling på natt (2 stillinger) Vi ber deg spesifisere hvilken stilling du søker på. Kommunal intermediæravdeling, Forsterket korttid, er for deg som søker utfordringer og varierte arbeidso…
1 Ledig jobb tromsø 09.10.2019

Driftstekniker/kinomaskinist, id 483

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Driftstekniker/kinomaskinist, id 483 Fra 01.11.19 er 30 % fast stilling som driftstekniker/kinomaskinist ledig. Nordreisa kommune søker driftstekniker/kinomaskinist med interesse for og gjerne erfaring innenfor lyd- og lysteknikk og AV. Stillinga omfatter også vertskap for publikum og deltagelse i markedsføring. Hovedarbeidssted vil være Halti kulturscene, m…
1 Ledig jobb storslett 01.10.2019 Driftstekniker/kinomaskinist

Fysioterapeut stilling, id 487

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

100 % stilling som fysioterapeut er ledig for snarlig tiltredelse. Stillingen innebærer 50 % som fysioterapeut i prosjektet «hverdagsrehabilitering», varighet ut august 2020, i kombinasjon med 50 % stilling som konsulent i koordinerende enhet, vikariat ut august 2020. Stillingen er organisert under fysikalsk avdeling i virksomheten for helsetjenester i Nordr…
1 Ledig jobb storslett 07.10.2019 Fysioterapeut

Fysioterapeut, Hverdagsrehabilitering

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker fysioterapeut til spennende stilling i avdeling Hverdagsrehabilitering. Tjenesten er organisert i et tverrfaglig team bestående av ergoterapeuter og fysioterapeuter. Arbeidsform og organisering står fremfor en spennende utvikling, og hverdagsrehabiliteringen deltar i piloten "Fremtidens helsetjenester til hjemmeboende". Teamet gir tjenester til avde…
1 Ledig jobb tromsø 06.10.2019

Miljøarbeider/fagarbeider/assistent

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker engasjert medarbeider! Stillingen innebærer oppfølging av elever med spesielle behov tilknyttet barne- og ungdomstrinnet på Trondjord skole. Oppfølging på barnetrinnet vil i hovedsak foregå på skolen og i SFO sin åpningstid, innenfor tidsrommet 07:00 - 17:00. Oppfølging på ungdomstrinnet vil i hovedsak foregå på skolen, men vil også kunne foregå på …
1 Ledig jobb tromsø 02.10.2019

Vegplanlegger - Tromsø

Asplan Viak AS

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer. Når vi planlegger og gir råd, har vi også de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss. Samferdsel er et sterkt satsningsområde for Asplan Viak. Vi er involvert i flere av landets største samferdselsprosjekter innen både veg og bane. Hos oss vil du b…
1 Ledig jobb tromsø 20.10.2019 Sivilingeniør

Elektroingeniør Tromsø

Asplan Viak AS

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer. Når vi planlegger og gir råd, har vi også de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss. Elektroavdelingen i Asplan Viak er i sterk vekst. Grunnet stor ordrepågang søker vi etter erfarne elektrorådgivere. Elektroavdelingen i Asplan Viak består av rådg…
1 Ledig jobb tromsø 20.10.2019 Ingeniør

Arkitekt - Tromsø

Asplan Viak AS

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer. Når vi planlegger og gir råd, har vi også de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss. Divisjon Plan og Arkitektur har ca 400 ansatte. Vi følger prosjektene hele veien fra tidligfase og overordnet planlegging, via prosjektering, til ferdigstillelse,…
1 Ledig jobb tromsø 20.10.2019 Arkitekt

Ingeniør/sivilingeniør Bygg - Tromsø

Asplan Viak AS

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer. Når vi planlegger og gir råd, har vi også de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss. Bygg-avdelingen i Asplan Viak har 170 medarbeidere. Vi samarbeider i team på tvers av alle kontorene våre rundt om i landet, slik at våre rådgiveres spisskompetan…
1 Ledig jobb tromsø 20.10.2019 Sivilingeniør

Ingeniør/sivilingeniør Prosjektadministrasjon – Tromsø

Asplan Viak AS

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer. Når vi planlegger og gir råd, har vi også de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss. Bygg-avdelingen i Asplan Viak har 170 medarbeidere. Vi samarbeider i team på tvers av alle kontorene våre rundt om i landet, slik at våre rådgiveres spisskompetan…
1 Ledig jobb tromsø 20.10.2019 Sivilingeniør

Landskapsarkitekt

Asplan Viak AS

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer. Når vi planlegger og gir råd, har vi også de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss. Landskapsavdelingen i Asplan Viak har over 90 medarbeidere, fordelt på flere kontorer rundt om i landet. Vi satser tungt innen miljøriktig planlegging og prosjekt…
1 Ledig jobb tromsø 20.10.2019 Landskapsarkitekt

50 % stilling som medarbeider ved Skjervøy folkebibliotek

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommuneer med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms medspennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy medca2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurt…
1 Ledig jobb skjervøy 07.10.2019 Administrasjon

Miljøarbeider

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommune har ledig midlertidig stilling som miljøarbeider i 100% ved sykestua og sykehjemmet med tiltredelse 01.11.2019 Dette er ei prosjektstilling med varighet til 31.12.2020 med mulighet for fast tilsetting. Stillinga kan ikke reduseres. Stillingen vil være direkte knyttet til driften på sykehjemmet. De fleste eldre i Norge lever gode liv. De form…
1 Ledig jobb skjervøy 01.10.2019

Helgestillinger

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommune har ledig et antall faste helgestillinger med tiltredelse så raskt som mulig. På sykestue/sykehjem: 12,68 %, 13% og 20 % På avdeling for personer med demenssykdom (Solkroken): 12,56 %, 12,9 % og 13,46% Stillingene har følgende arbeidsområder: For stillingene på Sykestua og sykehjemmet og Solkroken Ivareta beboernes behov for pleie og omsorg …
1 Ledig jobb skjervøy 01.10.2019

Sykepleier i 50%

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommune har ledig ei fast 50% stilling som sykepleier ved sykestua og sykehjemmet med tiltredelse så raskt som mulig Stillingen har følgende arbeidsområder: Primærsykepleie som innebærer at du har ansvar for pleie og stell, oppfølging og iverksetting av beboerens tiltaksplan Utøve direkte sykepleie og påse at sykepleiefaglige oppgaver utføres i tråd…
1 Ledig jobb skjervøy 01.10.2019

Vaktmester Byggdrift, id 485

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Nordreisa kommune har ledig fast 100 % stilling som vaktmester i byggdrift. Byggdrift er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens ca. 38 000 m2 bygningsmasse. Vaktmester drifter og vedlikeholder tekniske installasjoner i kommunens bygg, og inngår i team av vaktmestere som utfører oppgaver på kommunens bygg. Arbeidsoppgaver: kontrollere og…
1 Ledig jobb storslett 13.10.2019 Vaktmester

Avdelingsleder Medisinsk Service

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Helsehuset søker avdelingsleder i 100% fast stilling til Medisinsk Service. Medisinsk Service skal ivareta koordinering av Helsehusets samlede behov for medisinsk behandling og terapi. Avdelingen består av leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionom og har tilsammen 17 årsverk. Tjenestetilbudet inngår som en integrert del av pasientforløpene og tilret…
1 Ledig jobb tromsø 06.10.2019

Avdelingsleder Korttidsavdeling

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Helsehuset søker nå avdelingsleder i fast 100% stilling til vår Korttidsavdeling. Korttidsavdelingen er for deg som liker å jobbe variert og med ulike diagnoser og problemstillinger. Pasienter med mindre og moderat komplekse problemstillinger tilbys et tidsbegrenset opphold før, etter, og stedet for, sykehusinnleggelse. Avdelingen har høy faglig kompetanse o…
1 Ledig jobb tromsø 06.10.2019

Miljøterapeut 75% vikariat i psykisk helse og rus - 2. gangs utlysning

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Enhet for psykisk helse og rus har ledig 75% vikariat som miljøterapeut for snarlig tiltredelse og fram til august 2020, med mulighet for fast tilsetting. Enhet for psykisk helse og rus gir oppfølging til personer over 18 år innen psykiske lidelser, rusavhengighet, livskriser mv. Enheten har tre ansatte. Arbeidsoppgaver (blant annet): Miljøterapeutisk oppføl…
1 Ledig jobb burfjord 01.10.2019

SALGSKONSULENT/SELGER

Vizuelli AS

Reklame

Er du vår regions dyktigste selger? Komfortabel med å både booke/gjennomføre egne møter samt bruke telefon og e-post aktivt for å skape omsetning og vekst? Da vil vi høre fra deg snarest mulig!! Vi søker nå en selger med salgserfaring fra direktekunder B2B. Som selger evner du å lage en god salgsstruktur for egen del og du kan ta grep som gjør at bedriften k…
1 Ledig jobb harstad 30.09.2019 Salg

 Helsefagarbeider

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker helsefagarbeider, 100 % fast stilling med jobb hver 3. helg. Otium bo- og velferdssenter består av 5 somatiske avdelinger og 2 skjermede avdelinger inklusive 7 plasser for yngre personer med demens. På Otium skal vi jobbe med personfokusert omsorg og det legges vekt på beboerens integritet, verdighet og mestring. Vi fokuserer på at vi er i beboernes…
1 Ledig jobb tromsø 26.09.2019

Sykepleier

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst på en givende jobb sammens med en godt bemannet enhet med varierte oppgaver og gode kolleger? Vi har ledige stillinger som sykepleier på avdeling Solstrand og Strimmelen. Tilrettelagt turnus og stillingsprosent er en mulighet. Vi har ledig 3 stillinger: Avdeling Solstrand: 1 x 100 % vikariat dag/aften frem til 31.08.2020 med mulighet for fast sti…
1 Ledig jobb krokelvdalen 29.09.2019

Driftsleder Byggdrift, id 484

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Nordreisa kommune har ledig fast 100% stilling som driftsleder i virksomheten for byggdrift. Virksomheten har ansvar for drift og vedlikehold og forvaltning av kommunens bygningsmasse som utgjør ca. 38 000 m2. Vi søker omgående en driftsleder som koordinerer arbeidet av den daglig driften og vedlikeholdet av bygningsmassen i kommunen. Arbeids- og ansvarsområ…
1 Ledig jobb storslett 13.10.2019 Lederstilling

Rektorstilling i Nordreisaskolen , id 486

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Nordreisaskolen lyses det skoleåret 2019/2020 ut en fast rektorstilling ved Storslett skole. Det er den største skolen i kommunen med 285 elever fra 5.-10. trinn. Nordreisa kommune har lesing som grunnleggende ferdighet som satsningsområde kommende skoleår. Skolene er godt i gang med å implementere nettbrett 1:1 for alle elever i Nordreisa kommune og all…
1 Ledig jobb storslett 07.10.2019 Lederstilling

 Sykepleier

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

På Otium skal vi jobbe med personfokusert omsorg og det legges vekt på beboerens integritet, verdighet og mestring. Vi fokuserer på at vi er i beboernes hjem, og på tett samarbeide med pårørende og frivillige. Det brukes velferdsteknologi der det er tjenlig. Avdelingene er delt inn med 2 bogrupper fordelt på 10 plasser i hver bogruppe. Vi har nå ledig 3 fast…
1 Ledig jobb tromsø 05.10.2019

Enhetsleder, plan og utbygging

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vann og avløp er en egen seksjon som ivaretar service, plan- og driftsoppgaver innen vannforsyning og avløp. Vi sørger for at innbyggerne får godt drikkevann, har trykk i dusjen og håndterer avløpsvannet til beste for miljøet. Overvann i et endret klima er også et viktig ansvarsområde. I tillegg ivaretar Vann og avløp administrasjonen av tømming av slamavski…
1 Ledig jobb tromsø 23.09.2019

Kantine medarbeider -Engasjement

Proff Rent AS

Renhold og renovasjon

Vi søker etter en kantine-medarbeider som kan jobbe hos oss til ca. 15.desember 2019. Som kantinemedarbeider i Proff Rent, vil din arbeidsplass være hos en av våre kunder i Tromsø Sentrum. Vi ser etter deg som er ett «JA-Menneske, og som liker å gjøre «det lille ekstra». Vi søker deg som har • Relevant erfaring fra kantine og/eller Restaurant • Entusiastisk …
1 Ledig jobb tromsø 20.09.2019 Kantine medarbeider

Butikksjef Dragøy fiskebutikk på Jekta Storsenter

A Dragøy AS

Varehandel Engros

Vår butikksjef slutter og vi søker derfor etter ny leder på vår butikk på Jekta Storsenter. Dragøy har hatt butikk på Jekta siden 1997 og er en veletablert og veldreven fiskebutikk med god omsetning. Dette vil være en selvstendig stilling med lederansvar for alle heltids- og deltidsansatte på butikken (ca 6 årsverk). Vi søker en kokk eller person med annen r…
1 Ledig jobb tromsø snarest Lederstilling

Lærer

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig 3 vikariater som lærer på barnetrinnet ut skoleåret 2019/20. Faglærer mellomtrinnet, ledig fra ca. 15. oktober. Fag: Engelsk, samfunnsfag, musikk, K&h og spes.ped Faglærer mellomtrinnet, ledig fra ca. 11. november. Fag: Norsk, naturfag, musikk, k&h og spes.ped Spes.ped-lærer småtrinnet, ledig fra ca. 5. november. Hovedsakelig spes.ped på 3. - 4.…
1 Ledig jobb kvaløysletta 27.09.2019

Sykepleier/vernepleier, Oasen - Nordøya hjemmetjeneste

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å jobbe som sykepleier/vernepleier i vår fine bo-base ved Mortensnes omsorgssenter? Vi har 20 fastboende brukere som bor i leiligheter i 1. etasje, og en avlastningsleilighet som driftes som institusjonsplass. Våre beboere har et ulikt sammensatt sykdomsbilde. Målet mot brukerne er medisinsk faglig oppfølging samt å forebygge videre funksjons…
1 Ledig jobb tromsø 29.09.2019

Helsefagarbeider

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi trenger en god medarbeider som vil være med å styrke vårt allerede sterke team på Avdeling Strimmelen. Vi har ledig 100 % fast stilling som helsefagarbeider med arbeid hver 3. helg. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Kvalifikasjoner: Offentlig godkjent helsefagarbeider. Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmå…
1 Ledig jobb krokelvdalen 22.09.2019

Fagarbeider/assistent

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Slettaelva skole og SFO har ledig inntil to faste stillinger i inntil 100% som barne og ungdomsarbeider/assistent. Vi søker etter engasjerte og motiverte kolleger som har interesse og lyst til å jobbe med barn. Kvalifikasjoner: Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid eller helsefaglig kompetanse er ønskelig, men annen relevant utdanning og erfaring eller praksis v…
1 Ledig jobb kvaløysletta 29.09.2019

Quality Manager

Kongsberg Defence & Aerospace AS

Produsenter, Datamaskiner og -utstyr

I 200 år har KONGSBERG laget løsninger som gjør detmulig for mennesker verden over å levere ekstremeprestasjoner under ekstreme forhold. Vi er i dagverdensledende på flere områder innenfor maritimvirksomhet, forsvar, romfart, olje og gass. Vår styrkeer å sette sammen brede kompetanse-miljøer rundtprodukter, teknologier og markedsbehov. QUALITY MANAGER KDA SP…
1 Ledig jobb tromsø 25.09.2019 Lederstilling

Saksbehandler, hovedsaklig etter Plan- og Bygningsloven

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vår byggesaksbehandler går nå av med pensjon, og vi søker derfor etterfølgeren hans. Kommunen preges av et stort aktivtetsnivå både innenfor offentlig og privat virksomhet, og byggesaksbehandleren er her en nøkkelperson. Hun/han har både en veilederrolle og er saksbehandler for en rekke ulike typer søknader. Stillingen har også andre ansvar/arbeidsoppgaver: …
1 Ledig jobb skjervøy 15.10.2019 Administrasjon

Planlegger

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommune har behov for deg som kan bidra i arbeidet med viktige samfunnsutviklingsoppgaver. Kommunen har mange prosjekter på gang, både private og kommunale, og vi søker derfor en planlegger i en nyopprettet stilling. Stillingen har følgende hovedarbeidsoppgaver/-områder: Revidere/arbeide med kommuneplanens arealdel, samfunnsdel og kommunedelplaner U…
1 Ledig jobb skjervøy 15.10.2019 Administrasjon

Sykepleier/vernepleier ønskes til Avdeling Skriverplassen - Seminaret omsorgs- og rehabiliteringssenter 

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Midtbyen hjemmetjeneste tilbyr tjenester både på Seminaret bo- og rehabiliteringssenter og til brukere i egne hjem på Tromsøya. Stillingen er ved avdeling Skriverplassen. Arbeidsområde vil være på avdelingene Skriverplassen, Nansenplass og Skansen, som er avdelinger med omsorgsboliger på Seminaret bo- og rehabiliteringssenter. Det er hovedsakelig eldre men o…
1 Ledig jobb tromsø 26.09.2019

Spesialsykepleier i psykisk helse ønskes til Midtbyen hjemmetjeneste

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Midtbyen hjemmetjeneste tilbyr tjenester både på Seminaret bo- og rehabiliteringssenter og til brukere i eget hjem på Tromsøya. Stillingen er ved avdeling Skriverplassen som er en avdeling med omsorgsboliger på Seminaret bo- og rehabiliteringssenter. Det er hovedsakelig eldre, men også en del yngre brukere med varierte behov. 20-40% av stillingen vil bestå a…
1 Ledig jobb tromsø 26.09.2019