Grunnerverv og eiendomsforvaltning

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker erfaren grunnerverver. Trøndelag fylkeskommune overtok alle oppgaver knyttet til fylkesvegnettet fra 1. januar 2020. Vegavdelingen har i dag 170 medarbeidere. Avdelingen har ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold, samt forvaltning av vegnettet. Fylkeskommunen har store ambisjoner om å ivareta og utvikle infrastrukturen på en effektiv,…
1 Ledig jobb steinkjer 14.06.2020

Vegplanlegger

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du en dyktig veg- og gateplanlegger? Ønsker du å bruke og utvikle din kompetanse innen veg- og gateplanlegging, kan vi tilby spennende prosjekter og utfordringer i et solid tverrfaglig planleggingsmiljø. Stillingen er tillagt seksjon vegfag, team planlegging og prosjektering. Kontorsted er Trondheim. Trøndelag fylkeskommune overtok alle oppgaver knyttet t…
1 Ledig jobb steinkjer 05.06.2020

Tannlege Steinkjer tannklinikk

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er en fast 100 % stilling ledig som tannlege ved Steinkjer tannklinikk. Klinikken har 10 behandlingsrom og 19 ansatte. Trøndelag fylkeskommune har 6 måneders prøvetid. Du må levere politiattest i henhold til helsepersonelloven § 20a. Stillingen er ledig for tiltredelse august 2020. Arbeidsoppgaver Stillingen omfatter behandlingstilbud til alle grupper i …
1 Ledig jobb steinkjer 21.06.2020

Geomatikk AS søker feltteknikere i Trøndelag

Fremo bemanning og utvelgelse

Rekruttering og bemanning

Vi søker feltteknikere tilknyttet Geomatikk AS avdeling Gravemelding Nord/Vest. Den som ansettes, vil ha sitt hovedarbeidsområde innenfor påvisning av kabelnett i Trøndelag. Ønsket mønstringssted i nærhet til Steinkjer og Trondheim. Kvinner oppfordres til å søke. Arbeidsoppgaver Inngå i gravemeldings- og påvisningstjenesten Foreta påvisning av ulike typer ka…
1 Ledig jobb steinkjer 15.06.2020

Faglærer -EL

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ledig faglærerstilling EL - Trøndelag høyere fagskole - ved Trøndelag fagskole avdeling Steinkjer og Steinkjer videregående skole. 80 % stilling med mulighet for fast tilsetting - fagskolen (elektro fordypning - elkraft) 20 % stilling elektro - Steinkjer videregående skole Steinkjer fagskole har nettstøtta opplæring. Skolen drives administrativt og er lokali…
1 Ledig jobb steinkjer 30.06.2020

Konsulent/rådgiver

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Seksjon for elevtjenester og inntak søker konsulent/rådgiver. Stillingen er 100% fast. Seksjonen er en del av Avdeling utdanning og har arbeidsoppgaver knyttet til inntak til videregående opplæring, rådgiving, minoritetsspråklige, tilpasset opplæring/spesialundervisning, PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten. Vi søker en engasjert, fleksibel og utviklingsorie…
1 Ledig jobb steinkjer 14.06.2020

Prosjekteringsleder

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune består av fem seksjoner og omtrent 160 ansatte. Seksjon Investering og fornying har en stor og variert prosjektportefølje og har rundt 40 ansatte fordelt på prosjektkontor rundt om i distriktet i tillegg til fylkeshusene Steinkjer og Trondheim. Mangfoldet er stort og med spennende faglige utfordringer. Arbeidsoppgaver …
1 Ledig jobb steinkjer 07.06.2020

Byggeleder

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune består av fem seksjoner og omtrent 160 ansatte. Seksjon Investering og fornying har en stor og variert prosjektportefølje og har rundt 40 ansatte fordelt på prosjektkontor rundt om i fylket i tillegg til fylkeshusene Steinkjer og Trondheim. Mangfoldet er stort og med spennende faglige utfordringer. Arbeidsoppgaver Seks…
1 Ledig jobb steinkjer 07.06.2020

Byggeleder

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune består av fem seksjoner og omtrent 160 ansatte. Seksjon Investering og fornying har en stor og variert prosjektportefølje og har rundt 40 ansatte fordelt på prosjektkontor rundt om i fylket i tillegg til fylkeshusene Steinkjer og Trondheim. Mangfoldet er stort og med spennende faglige utfordringer. Arbeidsoppgaver Seks…
1 Ledig jobb steinkjer 07.06.2020

Konserndirektør teknologi og digitalisering

NTE AS

Utdanning, undervisning og Forskning

NTE har nylig vedtatt ny strategi, og ny organisering. Selskapet har et solid utgangspunkt og betydelige ambisjoner. I denne sammenhengen ønsker NTE å styrke konsernets ledelseskraft på teknologi og digitalisering. Stillingen er nyopprettet, inngår i konsernledelsen og rapporterer til konsernsjef. Konserndirektøren vil lede et teknologimiljø bestående av cir…
1 Ledig jobb steinkjer snarest

Konserndirektør strategi og analyse

NTE AS

Utdanning, undervisning og Forskning

NTE har nylig vedtatt ny strategi, og ny organisering. Selskapet har et solid utgangspunkt og betydelige ambisjoner. I denne sammenhengen ønsker NTE å styrke konsernets ledelseskraft på strategi og analyse. Stillingen er nyopprettet, inngår i konsernledelsen og rapporterer til CEO. Vi søker kandidater med solid bakgrunn innen strategi og analyse, fra komplek…
1 Ledig jobb steinkjer snarest

Leder bærekraft (konsernansvar)

NTE AS

Utdanning, undervisning og Forskning

NTE vil gi kunder og samfunn et grønt forsprang gjennom å gjøre Trøndelag til en klimanøytral og digital region. På basis av FNs bærekraftsmål skal vi legge til rette for klimavennlige valg og dessuten «feie for egen dør». Leder bærekraft skal bidra til at arbeidet for å nå disse målene gir NTE et forretningsmessig fortrinn. Den riktige kandidaten må derfor …
1 Ledig jobb steinkjer snarest