Fagledere inntil 200%

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fagleder innen utdanningsprogrammene på yrkesfag og utdanningsprogram studiespesialisering, til sammen inntil 200%. Rissa- og Leksvik videregående skoler ble sammenslått til Johan Bojer vgs. fra 1. august 2019, men har opplæring ved to skolesteder til ny skole er på plass. Arbeidssted er i første omgang ved skolested Rissa. Arbeidsoppgaver Fagleder inngår i …
1 Ledig jobb rissa 27.10.2019

Vi søker sykepleier/vernepleier til Stjørna sone

Indre Fosen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker: Sykepleier/vernepleier i 100% stilling på dag/kveld, med arbeid hver tredje helg. Stillingen er ledig fra 1.1.2020 Stjørna sone består av et aldershjem med 16 faste plasser, og hjemmetjenesten. Vi søker personer som ønsker å bidra til å skape meningsfulle, gode dager og er opptatt av fagutvikling og tjenestekvalitet. Arbeidsoppgaver lede utøvelsen …
1 Ledig jobb råkvåg 31.10.2019

Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune

Indre Fosen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Indre Fosen kommune har en ledig fastlegehjemmel med listelengde på 1300. I tillegg er det lagt inn offentlige oppgaver på 8% på helsestasjon. Det er mulighet for å drøfte liste størrelse ved overtakelse av liste. Hjemmelen er lokalisert ved legekontoret i Leksvik, sammen med to andre fastleger. I tillegg er det 8 andre fastleger på Rissa legekontor som en h…
1 Ledig jobb rissa 27.10.2019

Vikariat lærer

Indre Fosen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fevåg/Hasselvika skole har for skoleåret 2019/2020 ledig et vikariat som kontaktlærer på småtrinnet. Skolen er en nærmiljøskole og har sammenholdte grupper. Småtrinnet består av 17 elever fra 1. - 4. trinn. Det er totalt 40 elever på skolen i år. Arbeidsoppgaver arbeidsoppgavene er lagt til småtrinn planlegge og gjennomføre opplæring av elever med ulik alder…
1 Ledig jobb rissa 16.10.2019

Skogpådriver på Fosen

Indre Fosen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skognettverket Lensa Fosen søker etter ny skogpådriver i en toårig prosjektstilling. Prosjektet «Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn framtid 2019-2021» er nå igangsatt. Dette ble markert med en nettverkssamling i Verdal den 12. og 13. juni med om lag 60 deltakere. Målet med prosjektet er at kommunene gjennom regionsamarbeid, og ved…
1 Ledig jobb leksvik 02.12.2019

Åpen søknad

Indre Fosen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater. Dersom du synes vår kommune er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss. Ved å sende oss en…
1 Ledig jobb leksvik snarest