Matvert/assistent ved Kjøkkentenesta

Førde Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om oss Kjøkkentenesta i Sunnfjord kommune vil ha som hovudoppgåve å gi eit trygt og godt mattilbod til bebuarar ved dei ulike omsorgssentera i kommunen og til heimebuande som har tilbod om matombringing. Om stillingane 32 % fast stilling frå 01.12.2019 20 % fast stilling frå 02.01.2020 50 % fast stilling frå 02.01.2020 39 % vikarstilling frå snarast 36 % vik…
1 Ledig jobb førde 06.10.2019

Nynorskpraktikant

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

NRK Nynorsk mediesenter i Førde søkjer etter samfunnsengasjerte ungdomar som brukar nynorsk og vil bli journalistar. Vi gjev opplæring og praksis i journalistikk og nynorsk som mediespråk for nett, radio, fjernsyn og sosiale medium. Det 32. praktikantkurset byrjar 6. januar og er ferdig 30. juni 2020. Det er fem plassar på kullet. Til denne tid har vi lært o…
1 Ledig jobb førde 15.10.2019

Sjåførar/røykdykkarar

Førde Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sunnfjord brann og redning har frå 2020 ledige stillingar som brannkonstabel i deltidstillingar knytt til brannstasjonane på Vassenden og Skei. Om Sunnfjord kommune 01.01.2020 slår kommunane Gaular, Naustdal, Førde og Jølster seg saman og dannar Sunnfjord kommune. Du må: ha god helse/fysikk. Helseattest av ny dato må leggast fram ved tilsetting gjennomføre n…
1 Ledig jobb førde 01.10.2019

Ingeniør/sivilingeniør

Førde Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2. gongs utlysing. 1. januar 2020 slår kommunane Gaular, Naustdal, Førde og Jølster seg saman og dannar Sunnfjord kommune.Tenesta i Sunnfjord kommune vil frå 01. januar 2020 ha ca. 12 fagarbeidarar, og inngår i eininga Teknisk drift, som tilsaman vil få ca. 30 medarbeidarar. Arbeidsoppgåver: I hovudsak vil oppgåvene være relatert til forvaltning, drift og ve…
1 Ledig jobb førde 29.09.2019

Einingsleiar

Førde Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Frå 1.1.2020 er det ledig 100% stilling som leiar av PPT kontoret i nye Sunnfjord kommune. PPT kontoret skal yte tenester til barnehagar og grunnskular i ein kommune med ca. 23 000 innbyggarar. Pedagogisk-psykologisk teneste er heimla i barnehagelova § 19c, og i opplæringslova § 5-6. PPT skal støtte barnehagar og skular i arbeidet med kompetanse- og organisa…
1 Ledig jobb førde 24.09.2019

Spesialpedagog/pp-rådgjevar

Førde Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

PPT i Indre Sunnfjord gjev tenester til kommunane Førde, Gaular, Jølster, Naustdal og Sogn og Fjordane fylkeskommune sine barnehagar/skular/bedrifter i vårt område. Tenesta er heimla i opplæringslova og er ei gjennomgåande teneste for heile skuleløpet. Eininga held til i rådhuset i Førde. Kontoret har for tida 15 årsverk, bemanna med psykologar, spesialpedag…
1 Ledig jobb førde 22.09.2019 Spesialpedagog

BYGGPERSONELL

FLT statens vegvesen, region vest avd.74

Arbeidstakerorganisasjoner

Bli med og skap utvikling VEGSEKSJON VOSS OG HARDANGER TRENG BYGGHERREPERSONELL Seksjonen har fleire ledige stillingar innan byggherreområdet; byggeleiar på investeringsprosjekt, byggeleiar for driftskontrakt Hardanger og byggjeleiar innan fagområdet elkraftteknikk. Kontrollingeniørar kan det også bli behov for. Skap utvikling Ta ansvar – få ansvar Lær av de…
4 Ledig jobb førde snarest Administrasjon