Fastlegeheimel i Stad kommune

Eid kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kommunane Selje og Eid skal slå seg saman til Stad kommune frå 01.01.2020. Den nye kommunen vil ha 9.500 innbyggjarar. Stad kommune ligg lengst nord i nye Vestland fylke. Innanfor ein times reiseavstand finn du ein bu-, arbeids-, og serviceregion med 40.000 - 50.000 menneske. Stad kommune har no ledig fastlegeheimel frå 01.01.20. Fastlege ved Selje helsesent…
1 Ledig jobb nordfjordeid 03.11.2019

Vi søker dyktige fagarbeidere til varierte oppgaver i Sogn og Fjordane

Mesta AS

Bygg og anlegg

Mesta AS er Norges største og ledende selskap innen drift og vedlikehold av vei og har virksomhet i hele landet. Mesta har i dag over 50 prosent av markedsandelen innen drift og vedlikehold av vei - og er en vital del av norsk samferdsel. I tillegg har selskapet betydelig kapasitet og kompetanse innen elektro, anlegg og Spesialproduksjon som har virke innen …
1 Ledig jobb nordfjordeid 21.10.2019

Reinhaldar ved Eigedom

Eid kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Eid/Stad kommune har ledig 1 til 2 X 100 % fast stilling frå 01.12.2019. Arbeidsstad er p.t Eigedom med varierte arbeidsoppgåver innan reinhald av kommunale bygg og private heimar med vedtak om reinhald. Arbeid etter arbeidsplan med rullering. Eid og Selje kommunar vert Stad kommune frå 01.01.2020. Kommunane arbeider med å samordne tenester. Vi søkjer person…
1 Ledig jobb nordfjordeid 31.10.2019

Driftsteknikar ved Eigedom

Eid kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du fagbrev innan tekniske fag, spesielt retta mot drift og vedlikehald av bygg, kan du vere den personen Eid/Stad kommune ønskjer til fast 100 % stilling som fagarbeidar. Eid og Selje kommunar vert Stad kommune frå 01.01.2020. Kommunane arbeider med å samordne tenester. Arbeidsoppgåver for stillinga: Tilsyn og arbeid med kommunale anlegg og bygningar Stø…
1 Ledig jobb nordfjordeid 31.10.2019

Miljøterapeut/fagarbeidar/miljøarbeidar ved Nordfjordeid skule

Eid kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nordfjordeid skule ligg i sentrum av Nordfjordeid. Skulen har om lag 340 elevar frå 1.-7. klasse, 14 klasser og 50 tilsette. Nordfjordeid skule har ledig inntil 120% engasjement som miljøterapeut, fagarbeidar eller miljøarbeider frå snarast til 31.07.2020. Arbeidsoppgåver Aktiv støtte i læringsaktivitetar og friminuttsleik i ulike elevgrupper Følgje opp elev…
1 Ledig jobb nordfjordeid 28.10.2019

Lærar/miljøterapeut ved Nordfjordeid skule

Eid kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nordfjordeid skule ligg i sentrum av Nordfjordeid. Skulen har om lag 340 elevar frå 1.-7. klasse, 14 klasser og 50 tilsette. Nordfjordeid skule har no ledig inntil 100% vikariat som lærar/miljøterapeut frå snarast til 15.03.2020 med mogleg forlenging ut skuleåret. Arbeidsoppgåver Undervisning og miljøarbeid 1-7.trinn Kartlegge utfordringar og utforme mål og …
1 Ledig jobb nordfjordeid 28.10.2019

Fagarbeidar i barnehage

Eid kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledige vikariat i Golvsengane barnehage Golvsengane barnehage ligg i Nordfjordeid sentrum og har 8 avdelingar med plass til 136 barn i alderen 1-6 år og 34 tilsette. Ved barnehagen er det no ledig 200% vikariat i perioden 01.11.2019 - 14.08.2020 med snarleg tilsetjing. Oppgåver: Bidra til at barna i barnehagen får nytte og utvikle evnene sine og meistre vikt…
1 Ledig jobb nordfjordeid 28.10.2019

Støttekontakt

Eid kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Eid/Stad kommune ynskjer kontakt med personar som kan tenkje seg oppdrag som støttekontakt. Støttekontakta si viktigaste oppgåve er å hjelpe den enkelte til ei meiningsfull fritid. Dette inneber å vere saman med den enkelte på ulike fritidsaktivitetar som t.d å gå på kino, kafè, reise på turar mm. Alle kan søkje, men det er spesielt behov for vaksne og yngre…
1 Ledig jobb nordfjordeid 20.10.2019
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
  • 70.000+ unike brukere/mnd
  • Over 70.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted
  • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
  • Annonsering i sosiale medier