Spennande traineestillingar innan mange fagfelt

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Norges største regionale traineeprogram trenger nye flinke hovud til ei rekke spennande traineestillingar. Sjekk ut stillingane innan it, marknadsføring, forretningsutvikling, økonomi, helse og mykje anna! Som trainee gjennom Framtidsfylket får du jobbe i ei spennande bedrift i Vestland i eitt år – frå august 2020 til august 2021. Du kan velje mellom ei stor…
34 Ledig jobb førde 01.03.2020 Trainee

Fysioterapeut - Eit års vikariat med moglegheit for forlenging/fast tilsetjing

Solund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Solund kommune har ledig 100% stilling som fysioterapeut. Stillinga er eit vikariat i 12 månader, med moglegheit for forlenging/fast tilsetjing. Stillinga er eit ledd i ein bevisst satsing på gode og framtidsretta tenester til innbyggarane i Solund kommune. Arbeidsoppgåver Førebyggande og helsefremmande arbeid. Kartlegge og vurdere brukar sine ressursar og f…
1 Ledig jobb hardbakke 10.03.2020

Interessert i fritidsaktivitetar ute? Då kan dette vere helgejobben for deg.

Fjaler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi treng ein aktivitetsleiar for fritidsaktivitetar for barn i Fjaler kommune. Er du glad i å vere ute, er dette noko for deg! Vi har i fleire år hatt eit fast fritidstilbod i kommunen, og no treng vi ein vikar i som kan halde fram med dette tilbodet ut skuleåret med moglegheit for forlenging. Fritidsaktiviteten bygger på å bruke naturen som arena for meistr…
1 Ledig jobb dale i sunnfjord 09.03.2020

Fastlegeheimel : 2.gongs utlysing

Askvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Askvoll legesenter utvidar kapasiteten med 1 ny fastlegeheimel frå snarast. Søkjar kan velje mellom fastlønn i 100% stilling eller næringsdrift, listetak 850. 4 dager kurativ praksis som fastlege, 1 dag kommunale oppgåver som tilsynslege ved sjukeheimen. For søkjarar som er spesialistar i allmennmedisin, kan det komme til rettleiingsoppgåver for LIS1/LIS3 ve…
1 Ledig jobb askvoll 31.03.2020

Lærling i industrimekanikerfaget, kraftverksgruppe Trondheim

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Region Midt-Norge har ansvar for Statkrafts produksjon i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Regionen har 4 kraftverksgrupper, og kraftverksgruppe Trondheim er ansvarlig for drift og vedlikehold av 17 kraftverk med tilhørende reguleringsområder i Nea/Nidelvvassdraget i Trøndelag. Kraftverksgruppen har til sammen 38 ansatte, fordelt på to vedlikeh…
1 Ledig jobb gaupne 15.03.2020

Lærling i energioperatørfaget, kraftverksgruppe Trondheim

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Region Midt-Norge har ansvar for Statkrafts produksjon i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Regionen har 4 kraftverksgrupper, og kraftverksgruppe Trondheim er ansvarlig for drift og vedlikehold av 17 kraftverk med tilhørende reguleringsområder i Nea/Nidelvvassdraget i Trøndelag. Kraftverksgruppen har til sammen 38 ansatte, fordelt på to vedlikeh…
1 Ledig jobb gaupne 15.03.2020

Reinhaldar - 60 % fast stilling

Solund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Solund er eit øyrike ytst i Sognefjorden som dei siste åra har vi opplevd positiv folketalsauke. Vi har eit godt utvikla tenestertilbod i kommunesenteret Hardbakke med skule, barnehage, butikksenter og gode kommunikasjonar til fastlandet. Solund er eit eldorado for friluftsaktivitetar på sjø og land, til dømes kajakkpadling og fotturar. Vi har ledig fast sti…
1 Ledig jobb hardbakke 09.03.2020

Klar for å ta utfordringa som rektor?

Fjaler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Då noverande rektor skal over i anna stilling søkjer vi no etter ein ny leiar til Flekke skule og barnehage. Som rektor får du ein interessant og spanande arbeidskvardag der du får høve til å nytte brei fagkompetanse i eit sterkt fagmiljø. Vi søkjer etter ein pedagogisk og administrativt dyktig leiar, gjerne med kjennskap til gjeldande lover og forskrifter. …
1 Ledig jobb dale i sunnfjord 01.03.2020

Lærling i industrimekanikerfaget, kraftverksgruppe Trondheim

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Region Midt-Norge har ansvar for Statkrafts produksjon i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Regionen har 4 kraftverksgrupper, og kraftverksgruppe Trondheim er ansvarlig for drift og vedlikehold av 17 kraftverk med tilhørende reguleringsområder i Nea/Nidelvvassdraget i Trøndelag. Kraftverksgruppen har til sammen 38 ansatte, fordelt på to vedlikeh…
1 Ledig jobb gaupne 15.03.2020

Kraftverksgruppe Aura søker etter lærling i telekommunikasjonsmontørfaget

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Region Midt-Norge har ansvar for Statkrafts produksjon i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Regionen har 4 kraftverksgrupper, og kraftverksgruppe Aura er ansvarlig for drift og vedlikehold av 7 kraftverk, 2 pumpeverk med tilhørende reguleringsområder i Møre og Romsdal. Kraftverksgruppen har til sammen 28 ansatte, fordelt på tre vedlikeholdsgrupp…
1 Ledig jobb gaupne 15.03.2020

Kraftverksgruppe Aura søker etter to lærlinger i energioperatørfaget

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Region Midt-Norge har ansvar for Statkrafts produksjon i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Regionen har 4 kraftverksgrupper, og kraftverksgruppe Aura er ansvarlig for drift og vedlikehold av 7 kraftverk, 2 pumpeverk med tilhørende reguleringsområder i Møre og Romsdal. Kraftverksgruppen har til sammen 28 ansatte, fordelt på tre vedlikeholdsgrupp…
1 Ledig jobb gaupne 15.03.2020

Helsefagarbeidar/sjukepleiar/vernepleiar - Fast vikar - 80% + 80% fast stilling : 2. gongs utlysing

Askvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Askvoll omsorgssenter 1 har frå snarast 2 ledige stillingar som fast vikar; 80% + 80% stilling som helsefagarbeidar/sjukepleiar/vernepleiar Arbeidsoppgåver: Fast vikar er tilsett ved Askvoll omsorgssenter 1, men vil verte brukt som vikar innan heile helse- og omsorgsetaten. Det vil vere kortare og lengre periodar på ulike avdelingar Er medansvarleg for at de…
1 Ledig jobb askvoll 07.03.2020

Sjukepleiar/vernepleiar - 80% fast stilling : 2. gongs utlysing

Askvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Askvoll omsorgssenter 1 gruppe Smia/Fløyen/Omsorg 2 har ledig 80% fast stilling som sjukepeleiar/vernepleiar. Gruppe Smia/Fløyen/Omsorg 2 har ansvaret for korttidsplassar/rehabilitering, bufellesskap og langtidsplassar. Arbeidsoppgåver: Er medansvarleg for at den totale sjukepleietenesta vert utøvd i tråd med Askvoll kommune og etaten sine visjonar og mål Et…
1 Ledig jobb askvoll 07.03.2020

Helsefagarbeidar/Sjukepleiar/Vernepleiar : 2. gongs utlysing

Askvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bu- og miljøtenesta gruppe barn og unge søkjer etter helsefagarbeidar/sjukepleiar/vernepleiar i 80% + 100% fast stilling til barn i 1 : 1 tiltak Arbeidsoppgåver: Pleie og omsorg til barn i 1:1 tiltak Er medansvarleg for at den totale sjukepleietenesta vert utøvd i tråd med Askvoll kommune og etaten sine visjonar og mål Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumenta…
1 Ledig jobb askvoll 07.03.2020

Helgestillingar : 2. gongs utlysing

Askvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsoppgåver: Utføring av stell og pleie Legge til rette for meistring og rehabilitering Tilsyn og miljøarbeid Assistere pasientar i matsituasjon Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve Kvalifikasjonar: Offentleg godkjend utdanning som helsefagarbeidar (fagbrev eller autorisasjon) Dersom det ikkje melder seg…
1 Ledig jobb askvoll 07.03.2020

Sjukepleiar/vernepleiar - 60% fast stilling : 2. gongs utlysing

Askvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Askvoll omsorgssenter 2 (Askvollheimen) ved gruppe solstova/Rask har frå snarast ledig 60% fast stilling som sjukepleiar/vernepleiar Arbeidsoppgåver: Er medansvarleg for at den totale sjukepleietenesta vert utøvd i tråd med Askvoll kommune og etaten sine visjonar og mål Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve K…
1 Ledig jobb askvoll 07.03.2020

Sjukepleiar/vernepleiar - nattevakt : 2. gongs utlysing

Askvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Askvoll omsorgssenter 2 gruppe Natt har frå snarast ledig 70% fast stilling som nattevakt ved Askvollheimen Arbeidsoppgåver: Er medansvarleg for at den totale sjukepleietenesta vert utøvd i tråd med Askvoll kommune og etaten sine visjonar og mål Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve Kvalifikasjonar: Offentleg…
1 Ledig jobb askvoll 07.03.2020

Ferievikarar i perioden 22.06.20 - 16.08.20 : 2. gongs utlysing

Askvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse- og omsorgsetaten søkjer etter ferievikarar i perioden 22.06.20 - 16.08.20 Vi søkjer etter vikarar i følgjande grupper: Askvoll legesenter Heimetenesta Askvollheimen Reinhald/vaskeri Kjøkken I søknaden må du setje opp kvar du ynskjer å arbeide i prioritert rekkjefylgje, kor mykje og kva tidsrom du kan arbeide. Søkjarar som kan arbeide 6 veker vil verte…
1 Ledig jobb askvoll 07.03.2020

Sjukepleiar/vernepleiar - 80% + 100% fast stilling : 2. gongs utlysing

Askvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Askvoll omsorgssenter 2 gruppe Kårstova har frå snarast ledig 80% + 100% faste stillingar som sjukepleiar/vernepleiar Kårstova er demensgruppe med 17 plassar Arbeidsoppgåver: Er medansvarleg for at den totale sjukepleietenesta vert utøvd i tråd med Askvoll kommune og etaten sine visjonar og mål Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt …
1 Ledig jobb askvoll 07.03.2020

Undervisningsstillingar

Solund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barnehagen, grunnskulen og kulturskulen har fleire arenaer der vi samarbeider og har som målsetjing å utvikle samarbeidet enda meir. Hovudfokuset er å skape eit så godt oppvekstmiljø som mogeleg for barn og unge i kommmunen vår. Kommunen har eiga prosjektstilling knytt til arbeidet med oppvekstmiljøet. Stillinga arbeider inn mot barnehagen, skulen og kulturs…
1 Ledig jobb hardbakke 08.03.2020

Lærling i energioperatørfaget, kraftverksgruppe Sogn

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Region Midt-Norge har ansvar for Statkrafts produksjon i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Finnmark. Regionen har 4 kraftverksgrupper, og kraftverksgruppe Sogn har ansvar for kraftverka i Jostedal, Vik og Høyanger, og er organisert i 3 vedlikehaldsgrupper. Vedlikehaldsgruppe Vik har 9 medarbeidarar. Vi søkjer fortrinnsvis etter person med s…
1 Ledig jobb gaupne 15.03.2020

Ingeniør prosesstyring og IKT, Gaupne

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Region Midt-Noreg, med til saman 200 tilsette, har ansvar for drift og vedlikehald av 32 kraftverk og 8 vindparkar i Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag, og når snart ein normal årsproduksjon på nærare 14 TWh. Produksjonsavdelinga ansvar for produksjonsplanlegging, vedlikehaldskoordinering og døgnkontinuerleg styring og overvaking av produksjonsanlegg, i …
1 Ledig jobb gaupne 15.03.2020

Fagarbeidar mekanisk, Vik

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Region Midt Norge er ein av 5 produksjonsregionar i Statkraft. Regionen har 200 medarbeidarar og er organisert i fire kraftverksgrupper med ansvar for 32 kraftverk og åtte vindparkar i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Kraftverksgruppe Sogn har ansvar for drift og vedlikehald av våre kraftverk i Jostedal, Vik og Høyanger, og er organisert i tre…
1 Ledig jobb gaupne 15.03.2020

Fagarbeidar elektro, Vik

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Region Midt Norge er ein av 5 produksjonsregionar i Statkraft. Regionen har 200 medarbeidarar og er organisert i fire kraftverksgrupper med ansvar for 32 kraftverk og åtte vindparkar i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Kraftverksgruppe Sogn har ansvar for drift og vedlikehald av våre kraftverk i Jostedal, Vik og Høyanger, og er organisert i tre…
1 Ledig jobb gaupne 15.03.2020

2. gongs utlysing: Prosjektleiar investeringsportefølje

Askvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsoppgåver Ansvar for prosjektleiing i kommunen sine investeringsprosjekt Vere kommunen sin representant i byggeprosjekt og ivareta byggherrerolla Økonomioppfølging og rapportering, dokumentasjon og ansvar for nødvendige søknadsprosessar i investeringsprosjekta Førebu saker til politisk handsaming Arbeidet omfattar planlegging og gjennomføring av proses…
1 Ledig jobb askvoll 08.03.2020

Vi søker prosjektingeniør til Elektro Sogn

Mesta AS

Bygg og anlegg

Mesta får folk trygt fram. Sammen jobber 1600 ansatte hver eneste dag, hele året, for å holde Norge åpent. Mesta omsetter for over 4 milliarder kroner årlig og vår kjernekompetanse er knyttet til arbeid langs vei og bane. Les mer: www.mesta.no Mesta Elektro er en ledende aktør innen elektroarbeider langs vei. Vi er en lønnsom, landsdekkende og fokusert elekt…
1 Ledig jobb kaupanger 15.03.2020

Driftstekniker

Mowi ASA

Fiske og fiskeoppdrett

Til vårt matfiskanlegg Flåtegrunnen i Kinn kommune søker vi Driftstekniker Viktigste arbeidsoppgaver: Bærekraftig produksjon av sunn mat til kvalitetsbevisste kunder Fôring, kontroll og ettersyn av laks Kontroll og vedlikehold av teknisk utstyr og anlegg Betjene båt, kran og annet maskinelt utstyr Arbeidsoperasjoner i tilknytning til håndtering av fisk Ønske…
1 Ledig jobb flåtegrunnen 08.03.2020 Driftstekniker

Sommarjobb teknisk, Gaupne - bygg

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Region Midt-Norge er ein av seks produksjonsregionar i Statkraft. Regionen er organisert i fire kraftverksgrupper og har omlag 200 tilsette. Regionen driftar og vedlikeheld 32 kraftverk og 8 vindparkar i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Finnmark. Teknisk avdeling i regionen har ansvaret for tyngre vedlikehald (prosjektutvikling og gjennomførin…
1 Ledig jobb gaupne 15.03.2020

Sommarjobb teknisk, Gaupne - elektro

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Region Midt-Norge er ein av seks produksjonsregionar i Statkraft. Regionen er organisert i fire kraftverksgrupper og har omlag 200 tilsette. Regionen driftar og vedlikeheld 32 kraftverk og 8 vindparkar i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Finnmark. Teknisk avdeling i regionen har ansvaret for tyngre vedlikehald (prosjektutvikling og gjennomførin…
1 Ledig jobb gaupne 15.03.2020

Personleg assistent til BPA

Fjaler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Brukarstyrt personleg assistent (BPA) er ein ordning som er særleg tilrettelagt for menneske med omfattande funksjonsnedstjingar. Ordninga omfattar dei same tenestene som ordinære helse- og omsorgstenester, men slik at brukaren har større innverknad på og kontroll over sin eigen kvardag. Tenesta omfattar hjelp både i og utanfor heimen. Der er no ledig ei fas…
1 Ledig jobb dale i sunnfjord 01.03.2020

Er du vår nye lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget?

Fjaler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi ser fram til å få ein ny lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget frå august 2020. Vi har fokus på å leggje til rette for ei god læretid, og skape interesse og engasjement for yrket. Som lærling i Fjaler vil du ha variert praksis, og vil bli fulgt opp av fagleg leiar i oppvekst, i tillegg til oppfølging frå instruktørar ved dei ulike barnehagane og skulan…
1 Ledig jobb dale i sunnfjord 01.03.2020

Vil du vere sentral i utforminga av vår nye 1-10-skule i Dale?

Fjaler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Fjaler kommune er vi for tida midt inne i vårt største investeringsprosjekt, der vi byggjer ny, flott skule for elevar på 1.-10. trinn som skal samlast på Dingemoen. Vi søkjer no etter ein leiar som blir viktig i utforminga av skulekvardagen for elevar og tilsette. Vår nye rektor skal saman med personalgruppene førebu overgangen til 1-10-skule hausten 2021…
1 Ledig jobb dale i sunnfjord 01.03.2020

Driftstekniker

Mowi ASA

Fiske og fiskeoppdrett

Til vårt matfiskanlegg Krabbestig i Kinn kommune søker vi Driftstekniker Viktigste arbeidsoppgaver: Bærekraftig produksjon av sunn mat til kvalitetsbevisste kunder Fôring, kontroll og ettersyn av laks Kontroll og vedlikehold av teknisk utstyr og anlegg Betjene båt, kran og annet maskinelt utstyr Arbeidsoperasjoner i tilknytning til håndtering av fisk Som dri…
1 Ledig jobb krabbestig 08.03.2020 Driftstekniker

Vil du bli helsefagarbeidarlærling hos oss?

Fjaler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi gler oss til å ta i mot 2 nye lærlingar som helsefagarbeidarar frå august 2020. Vi har eit godt organisert program for våre lærlingar, og har fokus på å leggje til rette for ei god læretid og skape interesse og engasjement for yrket. Som lærling i Fjaler vil du ha variert praksis, og vil bli fulgt opp av fagleg leiar i helse og omsorg, i tillegg til oppfø…
1 Ledig jobb dale i sunnfjord 01.03.2020

Åpen søknad

New Havyard Ship technology AS

Maritime Industri / Service

NEW HAVYARD SHIP TECHNOLOGY utruster, tester og leverer skip fra vårt verft i Leirvik i Sogn. Vi utvikler skipsteknologi, og vår kjernekompetanse er styring av komplekse nybygg- og rep/ombyggingsprosjekter. I tillegg til Leirvik har vi kontor i Fosnavåg, Tyrkia og Polen. New Havyard Ship Technology AS har en solid ordrebok, og vi er alltid på utkikk etter ka…
1 Ledig jobb leirvik i sogn snarest

Har du lyst til å bli med oss i Mesta AS Elektro Sogn?

Mesta AS

Bygg og anlegg

Mesta får folk trygt fram. Sammen jobber 1600 ansatte hver eneste dag, hele året, for å holde Norge åpent. Mesta omsetter for over 4 milliarder kroner årlig og vår kjernekompetanse er knyttet til arbeid langs vei og bane. Les mer: www.mesta.no Mesta Elektro er en ledende aktør innen elektroarbeider langs vei. Vi er en lønnsom, landsdekkende og fokusert elekt…
1 Ledig jobb kaupanger 29.02.2020

Helgestillingar - helse

Fjaler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fjaler kommune har ledige helgestillingar på Fjaler sjukeheim, i heimetenestene og i miljøtenesta. Stillingane er om lag 10-20 %, og passer godt for alle som har interesse av å jobbe med menneske. Vi vil tilsetje fortløpande ved behov gjennom året. Du vil få ei stadfesting på at vi har motteke din søknad. Vi vil ta kontakt med deg dersom vi har ei stilling s…
1 Ledig jobb dale i sunnfjord snarest

Platearbeider/Industrirørlegger/Industrimekaniker/Bas

New Havyard Ship technology AS

Maritime Industri / Service

NEW HAVYARD SHIP TECHNOLOGY utruster, tester og leverer skip fra vårt verft i Leirvik i Sogn. Vi utvikler skipsteknologi, og vår kjernekompetanse er styring av komplekse nybygg- og rep/ombyggingsprosjekter. I tillegg til Leirvik har vi kontor i Fosnavåg, Tyrkia og Polen. Med bakgrunn i høg aktivitet og solid ordrebok søker vi etter dyktige fagarbeidere til v…
3 Ledig jobb leirvik i sogn snarest Produksjon

Avdelingsleder Elektro

New Havyard Ship technology AS

Maritime Industri / Service

Avdelingsleder Elektro Vi søker engasjert kandidat til jobben som Avdelingsleder på elektroavdelingen. Arbeidsoppgaver og ansvar: Gjennomføre produksjon på avdelingen og sørge for fremdrift etter gjeldende planer Bemanningsplanlegging Sørge for effektiv gjennomføring av inngåtte kontrakter Samarbeide og koordinere godt med øvrige produksjonsavdelinger og pro…
1 Ledig jobb leirvik i sogn snarest Lederstilling

Ferievikarar

Gulen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gulen kommune har behov for sommarvikarar 2020 på avdeling for eigedomsdrift. Det vil vere aktuelt med oppmøtestad i Brekke, på Byrknes og i Eivindvik Søkjarane må skrive i søknaden kvar dei helst ynskjer å vere lokalisert, og om det er periodar dei ikkje kan jobbe i sommar/ ev. andre begrensingar. Søkjarane kan forvente svar på søknaden i månadsskiftet mars…
1 Ledig jobb eivindvik 06.03.2020