Vil du bli del av et dyktig sykepleier-team?

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har per i dag bare 1 ledig sykepleier stiling! Grønn avdeling er en somatisk avdeling for eldre demente med andre ulike diagnoser. Totalt har avdelingen 18 sengeplasser. Vi har fokus på å opprettholde et godt faglig nivå gjennom kurs, intern undervisning, faglige diskusjoner, etiske refleksjoner og tett og godt samarbeid med sykehjemslegen. Hovedfokus er …
1 Ledig jobb sandnes 26.11.2019

Pedagogisk psykologisk rådgiver

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste har for tiden 26 fagstillinger, i tillegg til ledere og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Vi er organisert i to avdelinger, en som dekker arbeidsoppgaver innen førskole, og en som dekker arbeidsoppgaver innen grunnskole og voksenopplæring. Les mer om PPT her Fra og med 1.1.2020 slår Forsand og Sand…
1 Ledig jobb sandnes 01.12.2019

Bygningsansvarlig - Ingeniør

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sandnes Eiendomsselskap KF har ansvar for utvikling, bygging og forvaltning av eiendomsporteføljen til Sandnes kommune. Som del av ny organisering i Nye Sandnes er det besluttet at selskapet som helhet fra 1. januar 2020 skal organiseres som stabsenhet direkte under Rådmannen med samme oppgaver og funksjon som i dag. De kommende årene skal det investeres i b…
1 Ledig jobb sandnes 25.11.2019

Barnevernleder

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du et ekte engasjement for barn og unge? Vi søker deg som virkelig ønsker å utgjøre en forskjell i barn og unges liv. Du møter dem og deres familier med varme, ærlighet og kompetanse, og fremstår som en veldig trygg voksen. Dermed har du også evnen til å gjøre deg fortjent til deres tillit. Disse egenskapene tar du med deg i rollen som leder. Arbeidsoppg…
1 Ledig jobb sandnes 25.11.2019

Miljøveileder

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sandved skole søker etter miljøveileder i inntil 75 % fast stilling. Tiltredelse 06.01.2020, eller etter nærmere avtale. Personen vi søker etter skal ha ansvar for oppfølging, tilrettelegging og integrering av elever. Miljøveilederen skal være til støtte for læreren i den ordinære undervisningen. Arbeidsoppgaver Bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø bl…
1 Ledig jobb sandnes 29.11.2019

Barne -og ungdomsarbeider

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du opptatt av gode relasjoner? Er du kreativ og liker utfordringer, men har også god oversikt og struktur? Trives du med å jobbe selvstendig, men også ha mulighet å jobbe i team/nettverk? Hvis ja, da er du barne- og ungdomsarbeideren vi leter etter. Figgjo barnehage ligger i Rossåsen. Barnehagen har 6 avdelinger og har nærmiljø med mange muligheter. Vi br…
1 Ledig jobb figgjo 27.11.2019

Miljøveileder

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ganddal skole og SFO er en arbeidsplass med stor takhøyde og mye raushet. Vi har høy kompetanse og utfører verdens viktigste samfunnsoppgave med stolthet. Miljøveilederne jobber med tilrettelegging for elever med særskilte behov og med sosiale tiltak som arrangement for hele skolen, sosiale kartlegginger, aktivitetsgrupper med mer. Arbeidsoppgaver Det meste …
1 Ledig jobb sandnes 24.11.2019

Sykepleiere og vernepleiere

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Mestringsenheten består av 7 avdelinger som gir bydekkende tjenester til voksne innen psykisk helse og rusarbeid. Vi tilbyr mestringskurs, gruppetilbud og aktivitetstilbud. Individuell oppfølging spenner fra rask og kortvarig hjelp til døgnbaserte tjenester. Arbeidsplassene i mestringsenheten skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befo…
1 Ledig jobb sandnes 17.11.2019

Psykolog/ psykologspesialist

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsestasjonstjenester er en egen virksomhet i Sandnes kommune. I tillegg til vanlig helsestasjons- og skolehelsetjeneste har vi jordmortjeneste, helsetjenester til flyktninger i kommunen, helsestasjon for ungdom, reisevaksinasjon og smittevern lagt til virksomheten. Helsestasjonene er plassert på Vågen, Brueland, Ganddal og Riska Det er 30 grunnskoler og 4 …
1 Ledig jobb sandnes 24.11.2019

Pedagogisk leder/barnehagelærer

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sentrumsbarnehagene består av Trones og Langgata barnehage, og drives sammen som en virksomhet. Til sammen har vi 9 avdelinger. Vi er Vitenbarnehagene i sandnes, og vår satsningsområdet er matematikk/realfag, språkutvikling og utviklings støttende barnehage som er en satsning i Sandnes kommune. Vi har et utvidet samarbeid med Vitenfabrikken. I vår virksomhet…
1 Ledig jobb sandnes 27.11.2019

Helgestilling og ekstravakter

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lyst å jobbe i Sykehjem øst? Vi har ledige helgevaktstillinger ved sykehjemmet og på bokollektivet på Lune, samt mulighet for å ta ekstravakter. Lunde bo- og aktivitetssenter består av et sykehjem og et bokollektiv. Sykehjemmet på Lunde bo- og aktivitetssenter består av tre grupper med til sammen 31 pasienter. To grupper somatisk med 11 og 12 pasienter på hv…
1 Ledig jobb sandnes 17.11.2019

Lærer

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lura skole er en barneskole med 370 elever og 60 ansatte inkludert SFO. Skolen gir også tilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever fra 1-7 trinn. Skolen er en pådriver for læring og inkludering. Hos oss skal alle bli verdsatt, være en del av et forpliktende fellesskap og tåle å bli stilt krav til. Vår visjon er "Sammen setter vi verdifulle spor". Visjon…
1 Ledig jobb sandnes 21.11.2019

Administrasjonskonsulent

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kan du tenke deg en variert arbeidshverdag på en helt ny skole? Bogafjell ungdomsskole skal stå klar til skolestart i august 2020, men administrasjonskonsulenten skal være på plass 01.03.2020. Den nye ungdomsskolen vil bli en U-18 skole (6 paralleller), og ha opp i mot 50 ansatte og mellom 400 og 450 elever. Administrasjonen vil det første skoleåret bestå av…
1 Ledig jobb sandnes 17.11.2019

Avdelingsleder

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med å bidra til at nye Bogafjell undomsskole blir et godt og utviklende sted for elever og ansatte? Den nye ungdomsskolen vil bli en U-18 skole (6 paralleller), og ha opp i mot 50 ansatte og mellom 400 og 450 elever. Skolen skal stå klar til skolestart i august 2020, men avdelingslederne skal være på plass 01.03.2020 og 01.05.2020. Nyansatt rekto…
1 Ledig jobb sandnes 24.11.2019

Logoped

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Pedagogisk - psykologisk tjeneste har p.t. 25 fagstillinger, i tillegg leder, to avdelingsledere og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Vi er organisert i to avdelinger, en som dekker arbeidsoppgavene innenfor førskole, og en som dekker grunnskole og voksenopplæring. Avdelingsplassering for utlyst stilling er pr. i dag på førskole.…
1 Ledig jobb sandnes 22.11.2019

Sykepleier

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du faglig engasjert og opptatt av å levere kvalitet i det du gjør? Da er dette jobben for deg! Vi har 6 ledige stillinger, 50-100% D/A og 3.hver helg ved Byhagen, Åse bo og aktivitetssenter og Rundeskogen bo og aktivitetssenter Det er også 3 ledige vikariat, 50-100% st. i Sykehjem Vest. Arbeidsoppgaver Hos oss har du, sammen med leder, et sykepleiefaglig …
1 Ledig jobb sandnes 17.11.2019

HMS og kvalitetsrådgiver

Rogaland brann og Redning IKS

Politi, brann og toll

Faglederstilling innenfor HMS på virksomhetsnivå som skal bidra til et trygt arbeidsmiljø gjennom kunnskap om risiko i virksomhetens arbeid og risikoreduserende arbeid. Stillingen skal bidra til god HMS strategi i virksomheten, forankret i arbeidsmiljøutvalget. Arbeidsoppgaver * Faglig ansvar for overordnet HMS i virksomheten, skal jobbe for et velfungerende…
1 Ledig jobb sandnes 22.11.2019

Lærar

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sviland skule har ledig eit vikariat i 100% undervisningsstilling ut skuleåret 2019-2020 med snarleg tiltreding. Stillingen vil ha særskilt fokus på spesped, SNO og tidleg innsats i begynneropplæringa. Sviland skule er ein barneskule med 127 elevar og 25 tilsette inkludert SFO. Sviland skule kjenneteiknast av kjekke og engasjerte elevar, føresette og persona…
1 Ledig jobb sandnes 19.11.2019

Prosjektleder

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye prosjektleder? Dersom det er deg, er du interessert i å videreutvikle ett botilbud tilpasset innbyggere i Sandnes som trenger hjelp til å bo. Årsakene til at de trenger hjelp er sammensatte og komplekse, men alle vil ha et hjelpebehov knyttet til den psykiske helsen. Vi ønsker en prosjektleder som liker folk, og som ønsker å utgjøre en forskjel…
1 Ledig jobb sandnes 19.11.2019

Miljøveileder

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kyrkjevollen skole søker etter miljøveileder i 100 % fast stilling. Tiltredelse 01.01.2020. Personen vi søker etter skal ha ansvar for oppfølging, tilrettelegging og integrering av elever eller elevgrupper med atferdsproblematikk. Miljøveilederen skal være til støtte for læreren i den ordinære undervisning, og veilede personalet i skole og SFO. Kyrkjevollen …
1 Ledig jobb hommersåk 24.11.2019

Ringevikar - Lærer

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sandnes Læringssenter har ansvar for Sandnes kommunes voksenopplæring. Senteret gir tilbud om grunnskoleopplæring for norskspråklige og minoritetsspråklige voksne, spesialundervisning for voksne med spesielle lærevansker og kurs i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Senteret selger også undervisningstjenester til enkeltpersoner, andre kommuner …
1 Ledig jobb sandnes 15.11.2019

Ønsker du en jobb som gir deg faglige utfordringer og mulighet til å tenke helhetlig?

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø? Vi har ledig faste stillinger for deg som ønsker å være med og videreutvikle gode helse -og omsorgstjenester i Sandnes kommune. Enhet for funksjonshemmede (EFF) gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og er en bydekkende tjeneste. Vi h…
1 Ledig jobb sandnes 17.11.2019

Søker du spennende og meningsfylte arbeidsdager med fokus på fag og kvalitet?

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Enhet for funksjonshemmede (EFF) gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og består pr. d.d. av 20 boliger fordelt over hele kommunen. Vi ønsker oss engasjerte og dyktige medarbeidere som kan kjenne seg igjen i verdier som respekt, trygghet, faglig dyktighet, åpenhet, lojalitet og individuell omsorg. Vi arbeider med Positiv Atferdsstøtte (PAS) so…
1 Ledig jobb sandnes 17.11.2019

Faglærer i fransk

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har nå ledig 40 – 100% faglærerstilling med undervisningskompetanse i fransk, og om mulig norsk og/eller engelsk. Stillingen er i utgangspunktet vikariat frem til sommeren, med mulighet for fast ansettelse. Riska ungdomsskole har 11 klasser på 8. – 10. trinn, ca 300 elever og et personale på 40. Skolen var fullrehabilitert til skolestart høsten 2009 og fr…
1 Ledig jobb hommersåk 17.11.2019

P&A Project Manager/Engineer

Weatherford Norge AS

Olje og gass Industri / Produksjon

Make a World of difference - build a career with Weatherford - be a part of our ISP/FRE Team. The ISP Project Manager/Engineer is an active contributor in developing the short and long-term strategy for Well Abandonment, Well Intervention and Workover opportunities together with business group management. In alignment with the agreed sales and business devel…
1 Ledig jobb sandnes 19.11.2019

Offshore Service Technicians

Weatherford Norge AS

Olje og gass Industri / Produksjon

TRS har fått kontrakt på flere rigger/operasjoner, og i den forbindelse trenger vi flere positive, fleksible og lærevillige Offshore Service Technicians som kan bidra med å skape verdens beste Tubular Running avdeling. Ansettelse kan/vil bli foretatt fortløpende. Arbeidsoppgaver Stillingen vil blant annet omfatte følgende arbeidsoppgaver: Operere fjernoperer…
1 Ledig jobb sandnes 19.11.2019

Personellkoordinator

Weatherford Norge AS

Olje og gass Industri / Produksjon

Vår Tubular Running Services avdeling har travle dager, og trenger flere medarbeidere. Arbeidsoppgaver Personalansvar for offshore personell etter gjennomført opplæringstid Rådgivning innenfor lov- og avtaleverk Ressursstyring offshorepersonell Bistå ved brief / debrief av personell Oppfølging av rapporteringssystemer Kundekontakt i forbindelse med personall…
1 Ledig jobb sandnes 19.11.2019

Salgsingeniør – Teknisk selger til ledende leverandør av anleggsmaskiner

B2B salg AS

Konsulenter og frie yrker

SALGSINGENIØR - LØSNINGSSELGER MED ANSVAR FOR SALG AV MASKINER FRA VERDENS STØRSTE PRODUSENT AV ANLEGGSMASKINER Pon er et internasjonalt handel- og service selskap som er engasjert i et bredt spekter av aktiviteter og sysselsetter rundt 13.000 mennesker på mer enn 450 lokasjoner i 32 land. I Norge er Pon Equipment AS forhandler av Caterpillar (Cat) anleggsma…
1 Ledig jobb sandnes snarest

Lærer

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lundehaugen ungdomsskole har to ledige vikariater som lærer våren 2020. Arbeidsoppgaver 1. Kontaktlærer 8.trinn, faglærer 8.-10.trinn. 2. Lærer på skolens FA-avdeling (avdeling hvor elevene får tilrettelagt opplæring i alle fag). Foretrukne fag: matematikk, norsk, engelsk, mat og helse og spes.ped. Kvalifikasjoner Lærer med godkjent undervisningskompetanse i…
1 Ledig jobb sandnes 14.11.2019

Lærer med ansvar for særskilt norskopplæring

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker en dyktig og engasjert lærer som har stor interesse for særskilt norskopplæring og andrespråkspedagogikk. Iglemyr skole er en sentrumsnær barneskole med 575 elever og 75 ansatte. Det er en moderne skole med flotte uteområder i hjertet av Austrått bydel - en skole som innbyr til trivsel og læring. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med høy faglig komp…
1 Ledig jobb sandnes 15.11.2019

driftsingeniør

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Driftsingeniør skal ivareta tekniske driftsoppgaver på kommunens bygningsmasse på overordnet nivå. Fjernbetjening av SD anlegg, biobrenselanlegg , Enøk oppfølging og standard FDV oppgaver. Arbeidsoppgaver Daglig fokus på drift og energi. Oppfølging av tekniske anlegg ( SD,Enøk og bio ) . Opplæring og feilsøking sammen med våre driftsoperatører. Avviksbehandl…
1 Ledig jobb sandnes 22.11.2019

Lærer med videreutdanning i spesialpedagogikk

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sandved skole søker etter lærer med videreutdanning i spesialpedagogikk. Arbeidsoppgaver Spesialpedagogisk arbeid på systemnivå Kartlegging av enkeltelever Arbeid i klasser/arbeid i grupper/arbeid med enkeltelever Følge opp skolens spesialpedagogiske arbeid Delta i skolens spesialpedagogiske ressursgruppe Kvalifikasjoner Du har godkjent lærerutdanning Du har…
1 Ledig jobb sandnes 20.11.2019

Servicekonsulent

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du kommunens nye servicekonsulent? Du vil sammen med 10 kollegaer gi informasjon og veiledning innen alle kommunens tjenester og andre offentlige tjenester. Du vil også være med på å gi digital veiledning og gjøre nødvendig saksbehandling. Kvalifikasjoner 3- årig høyskole- og universitetsutdanning eller relevant fagbrev. Relevant erfaring kan i særlige ti…
1 Ledig jobb sandnes 13.11.2019

Frisør

Hair & There

Hår- og skjønnhetspleie

Lyst på nye utfordringer? ArbeidsgiverHair & ThereStillingstittelFrisørFrist SnarestVarighetFast Om arbeidsgiveren Hair & There er en dynamisk kjede som er i stadig utvikling. Vårt hovedfokus er deg! Hair & There utvikler seg stadig og tilpasser oss markedet til enhver tid, vi har en "look" som samsvarer med det trendsettende og energiske konseptet vi er. Vi…
3 Ledig jobb sandnes snarest Håndverker

Frisør

Hair & There

Hår- og skjønnhetspleie

ER DU PÅ JAKT ETTER NYE UTFORDRINGER? Vi ønsker oss en ny kollega på Hair & There Amfi Vågen😉 Vi er lidenskapelig opptatt av frisørfaget, er du? Er du fleksibel og lojal.? Elsker du å utvikle deg? Liker du å jobbe i team? Da er du rett frisør for oss🤩 Vi kan tilby; Godt arbeidsmiljø, vi koser oss på jobb! Muligheter for videreutvikling Gode lønnsbetingelse…
1 Ledig jobb sandnes snarest Håndverker

Fagarbeider renhold

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Søker du nye utfordringer? Ønsker du å bidra med å opprettholde et godt inneklima på en av våre kjekke avdelinger? Vi har ledig 75% stilling som renholder dagtid på Lura bo- og aktivitetssenter og 75% stilling på Rundeskogen, turnus dag /kveld. Arbeidsoppgaver Bidra med frokostservering, forefallende kjøkkenarbeid Generelt renhold i avdelingene i fellesareal…
1 Ledig jobb sandnes 13.11.2019

Hair & There er i stadig utvikling - derfor trenger vi flere dyktige o

Hair & There

Hår- og skjønnhetspleie

Hair & There tilbyr solid og god opplæring til våre lærlinger, frisører og ledere. Vi har store utviklingsmuligheter for den som "vil videre": For rett person: - mulighet til å drive sin egen salong enten som leder, medeier eller franchisetaker. - mulighet til å bli en del av det internasjonalt anerkjente teamet Hair Construction. - mulighet til å bli faglig…
1 Ledig jobb sandnes snarest

Lærling - Modern Design

Modern design AS

Hår- og skjønnhetspleie

Det handler om å inspirere og lage en god dag. Det handler om å få folk til å stråle. Det handler om å få folk til å være stolte av seg selv. Få fram det beste. Det handler om å leve og nyte. Vi søker etter ivrige og lærevillige frisørlærlinger til å bli med og skape den gode følelsen. Modern Design ansetter lærlinger 2 ganger per år, i januar og i august.
1 Ledig jobb sandnes snarest

OneCo Technologies AS søker Systemutviklere.

OneCo AS

Automasjon

Da vår ordrereserve er stadig økende søker vi etter Systemutviklere. Er du på jakt etter nye utfordringer, er løsningsorientert, proaktiv, selvstendig og ønsker å jobbe i et IT miljø for utvikling av fremtidsrettede løsninger? OneCo Automasjons avdelingen er pr i dag 75 ansatte, vi jobber med digitalisering innen segmentene matproduksjon, vann og avløp, SD-a…
1 Ledig jobb sandnes 19.11.2019 Ingeniør

Vi søker deg som er målbevisst anleggsleder på bygg og prosjekt

OneCo AS

Elektriker og sterkstrøm

OneCo er i stadig vekst og utvider med bygg og prosjektavdeling i Stavanger. Vi søker deg som er allsidig, faglig sterk, engasjert og strukturert. Bygg og prosjektavdelingen er en viktig brikke i vår videre vekst i Stavanger og vi ønsker deg på laget. Som ansatt hos oss vil du tilhøre en avdeling med tung fagkompetanse og en spennende fremtid i møte! Som anl…
5 Ledig jobb sandnes snarest Håndverker