Pedagogisk psykologisk rådgiver

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Pedagogisk Psykologisk tjeneste har p.t. 25 fagstillinger i tillegg til leder og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Vi er organisert i to avdelinger, en som dekker PPTs arbeidsoppgaver innenfor førskole, og en som dekker arbeidsoppgaver innen grunnskole og voksenopplæring. Les mer om PPT her Vi har nå ledig tre faste stillinger so…
1 Ledig jobb sandnes 29.09.2019

Er du en leder med blikk for systematisk og strategisk utviklingsarbeid?

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst å være med å utvikle Fysio- og ergoterapitjenester i Sandnes kommune? Vi er på jakt etter en strategisk virksomhetsleder som liker utfordringer og trives i en hektisk arbeidshverdag. Vi søker deg som har stort engasjement for fagfeltet og evner å motivere til felles innstas for fremtidsrettede tjenester. I Fysio- og ergoterapitjenester har vi dyk…
1 Ledig jobb sandnes 14.10.2019

Sykepleier/ Spesialsykepleier

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sykepleier Sandnes legevakt Arbeidsoppgaver Telefonhåndtering av legevakthenvendelser, vurdering av hastegrad, observere og iverksette adekvat handling. Bistå lege i undersøkelser og behandling. Laboratorium arbeid. Kjøre ut på sykebesøk sammen med lege. Kvalifikasjoner Vi søker sykepleiere med høy medisinskfaglig kompetanse. Du må ha norsk autorisasjon som …
1 Ledig jobb sandnes 07.10.2019

Sykepleier/ Spesialsykepleier

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sykepleier på Sandnes legevakt Arbeidsoppgaver Telefonhåndtering av legevakthenvendelser, vurdering av hastegrad, observere og iverksette adekvat handling. Bistå lege i undersøkelser og behandling. Laboratorium arbeid. Kjøre ut på sykebesøk sammen med lege. Kvalifikasjoner Vi søker sykepleiere med høy medisinskfaglig kompetanse. Du må ha norsk autorisasjon s…
1 Ledig jobb sandnes 04.10.2019

Vil du lede og utvikle tilbudet i vår nye svømmehall?

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ansvar for å drive og utvikle Iglemyr svømmehall i henhold til Sandnes kommune sine målsetninger, verdier og behov. Iglemyr svømmehall skal stå ferdig med åpning august 2020. Dette blir Sandnes kommune sitt hovedanlegg for svømming og bading. Svømmehallen får kombinert bruk mellom skoler, fysio/ergo, svømmeklubber og publikumsbading. Svømmehallen får 3 basse…
1 Ledig jobb sandnes 13.10.2019

Sykepleiere

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Mestringsenheten består av 7 avdelinger som gir bydekkende tjenester til voksne innen psykisk helse og rusarbeid. Vi tilbyr mestringskurs, gruppetilbud og aktivitetstilbud. Individuell oppfølging spenner fra rask og kortvarig hjelp til døgnbaserte tjenester. Arbeidsplassene i mestringsenheten skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befo…
1 Ledig jobb sandnes 07.10.2019

Lærer

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig vikariat i 100% som lærer ved Skeiane ungdomsskole. I stillingen inngår undervisning i norsk og KRLE, samt spesialundervisning i norsk. Vikariatet varer i utgangspunktet ut skoleåret, men med mulighet for forlengelse. Skeiane ungdomsskole er en sentrumsnær ungdomsskole med ca. 490 elever og ca. 65 ansatte. Vi jobber aktivt for å utvikle skolen. …
1 Ledig jobb sandnes 01.10.2019

Avdelingsleder

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du interesse for ledelse og Vi søker ny avdelingsleder til lederteamet vårt. Vi gir spesialpedagogisk hjelp til barn med nedsatt funksjonsevne et tilrettelagt tilbud i barnehagene Arbeidsoppgaver Personalansvar som blant annet inkluderer ansvar for kompetansebygging og faglig veiledning for ansatte i støttestillinger i enheten. Ansvar for planlegge og si…
1 Ledig jobb sandnes 08.10.2019

Bygningsansvarlig - Ingeniør

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sandnes Eiendomsselskap KF har ansvar for utvikling, bygging og forvaltning av eiendomsporteføljen til Sandnes kommune. Som del av ny organisering i Nye Sandnes er det besluttet at selskapet som helhet fra 1. januar 2020 skal organiseres som stabsenhet direkte under Rådmannen med samme oppgaver og funksjon som i dag. De kommende årene skal det investeres i b…
1 Ledig jobb sandnes 24.09.2019

Logoped

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Pedagogisk - psykologisk tjeneste har p.t. 25 fagstillinger, i tillegg leder, to avdelingsledere og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Vi er organisert i to avdelinger, en som dekker arbeidsoppgavene innenfor førskole, og en som dekker grunnskole og voksenopplæring. Avdelingsplassering for utlyst stilling er pr. i dag på førskole.…
1 Ledig jobb sandnes 29.09.2019

Lærer

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig vikariat som lærer ved Høyland ungdomsskole. Tiltredelse snarest eller etter nærmere avtale, med varighet til 31.07.2020. Høyland ungdomsskole ligger i Austrått bydel og rekrutterer elever fra Iglemyr, Austrått, Bogafjell og Figgjo. Vi har for tiden 340 elever og et personale på 52 personer, alle funksjoner inkludert. Høyland ungdomsskole er en …
1 Ledig jobb sandnes 01.10.2019

Helgestillinger i EHR

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst på en meningsfull helgestilling hvor du kan gjøre en forskjell i andre menneskers hverdag? Da er du kanskje den vi leter etter. Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering består av ni soner med hjemmetjeneste, nattpatrulje, hverdagsrehabilitering, seks dagsenter og tre eldresenter. I tillegg har vi Sandnes Helsesenter med tre døgnavdelinger - re…
1 Ledig jobb sandnes 22.09.2019

Avdelingsleder Flyktningenheten

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sandnes kommune har ledig en spennende og allsidig stilling i Flyktningenheten, som Avdelingsleder for introduksjonsordningen i Sandnes kommune. Dette er en stilling for deg som er god på koordinering og ledelse, og liker en hektisk arbeidshverdag. Flyktningenheten består av 2 avdelinger; Avdeling for bosetting og Avdeling for introduksjonsordning. Disse har…
1 Ledig jobb sandnes 02.10.2019

Barnehagelærer

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker deg som er barnehagelærer til en av våre 3-6 års avdelinger. Vi er på utkikk etter deg som liker å være i et aktivt miljø preget av mangfold. Egenskaper vi setter høyt er evnen til å begeistre og utfordre. Barnehagen har et spennende fagmiljø med til sammen 20 pedagoger og 25 engasjerte medarbeidere. Hos oss arbeider vi for å ivareta barnas behov fo…
1 Ledig jobb sandnes 02.10.2019

Pedagog i støttestilling

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med på å gi barn med nedsatt funksjonsevne et tilrettelagt tilbud i barnehagene i Sandnes? Styrket barnehagetilbud har 71 årsverk som består av støttepedagoger/støtteassistenter og spesialpedagogisk team for førskolebarn. Som pedagog i støttestilling hos oss har du arbeidssted i én til to barnehager for et år om gangen. I det daglige arbeidet er …
1 Ledig jobb sandnes 22.09.2019

Søker du spennende og meningsfylte arbeidsdager med fokus på fag og kvalitet?

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Enhet for funksjonshemmede (EFF) gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og består pr. d.d. av 20 boliger fordelt over hele kommunen. Vi ønsker oss engasjerte og dyktige medarbeidere som kan kjenne seg igjen i verdier som respekt, trygghet, faglig dyktighet, åpenhet, lojalitet og individuell omsorg. Vi arbeider med Positiv Atferdsstøtte (PAS) so…
1 Ledig jobb sandnes 29.09.2019

Er nattarbeid det som gir deg faglig trygghet og arbeidsglede?

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi ønsker oss engasjerte og dyktige medarbeidere som kan kjenne seg igjen i verdier som respekt, trygghet, faglig dyktighet, åpenhet, lojalitet og individuell omsorg. Enhet for funksjonshemmede (EFF) gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og består pr. d.d. av 20 boliger fordelt over hele kommunen. Vi arbeider med Positiv Atferdsstøtte (PAS) so…
1 Ledig jobb sandnes 29.09.2019

Har du ønske om å få erfaring fra et aktivt og spennende fagmiljø?

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du fagarbeider, elev eller student innen helse-/sosialfaglig studieretning og ønsker relevant arbeidserfaring? Søker du en jobb som innebærer å være del av et team med fokus på faglige utfordringer og meningsfylte oppgaver? Da kan dette være jobben for deg. Enhet for funksjonshemmede (EFF) i Sandnes kommune gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsett…
1 Ledig jobb sandnes 29.09.2019

Vil du jobbe med fritidstilbud til barn og unge?

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kulturavdelingen støtter det lokale kulturlivet og legger til rette for kulturaktivitet for barn, unge og eldre. Vi er tilstede i hele byen med aktiviteter på kommunale bydelshus og fritidssentre. Vi samarbeider med mange aktører for å skape en attraktiv by, og vi legger til rette for byens kunst- og kulturliv. Vi er en avdeling med mange og spennende oppgav…
1 Ledig jobb sandnes 01.10.2019

Arbeidsleder gravlund

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Som arbeidsleder vil du få ansvar for drift- og prosjektgjennomføring med rapporteringsansvar for fremdrift, økonomi og kvalitet. Arbeidsoppgaver Ansvar for drift på gravlund med oppfølging av kvalitet, personell og økonomi. Ansvar for SJA og HMS på egne anlegg. Lede mennesker i arbeid. Ordinært vedlikeholdsarbeid, oppfølging av robotplenklippere, bruk av ma…
1 Ledig jobb sandnes 25.09.2019

Saksbehandler byggesak

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sandnes er en by i rivende utvikling. For oss på byggesak betyr dette en hverdag med høyt tempo, kjekke og interessante oppgaver. Byggesak forvalter plan- og bygningsloven og kommunens arealplaner. Vi søker dialog og ønsker å være en samarbeidspartner med bransjen. Vi har nylig flyttet til nytt rådhus midt i Sandnes sentrum i flotte moderne lokaler. Byggesak…
1 Ledig jobb sandnes 23.09.2019

Helgestillinger

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en person som er interessert i å jobbe med mennesker og trives i sosiale omgivelser? Er du student eller har annen helse- og sosialfaglig bakgrunn? Vi har ledige helgestillinger fra 12-22% ved våre sykehjem : Lura bo- og aktivitetssenter Byhagen bo- og aktivitetssenter Rundeskogen bo- og aktivitetssenter Åse bo- og aktivitetssenter Ta gjerne kontakt fo…
1 Ledig jobb sandnes 26.09.2019

Juridisk controller - Sandnes Eiendomsselskap KF

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sandnes Eiendomsselskap KF har ansvar for utvikling, bygging og forvaltning av eiendomsporteføljen til Sandnes kommune. Som del av ny organisering i Nye Sandnes er det besluttet at selskapet som helhet fra 1. januar 2020 skal organiseres som stabsenhet direkte under Rådmannen med samme oppgaver og funksjon som i dag. De kommende årene skal det investeres i b…
1 Ledig jobb sandnes 25.09.2019

Barne - og ungdomsarbeider

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi er på utkikk etter en ny kollega med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget til en av våre 3-6 års avdelinger. Egenskaper vi verdsetter høyt er at du er initiativrik og har høy arbeidsmoral. Hos oss arbeider vi for å ivareta barnets behov for omsorg, lek og læring. Det er viktig for oss å ha fokus på barnet som individ og å støtte barna i deres utviklin…
1 Ledig jobb sandnes 02.10.2019

Pedagogisk leder

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en som kan lede andre voksne og barn? Er du engasjert og får du ting til å skje? Er du trygg på egen kompetanse? Da er du den pedagogiske lederen vi søker i Figgjo barnehage. Figgjo barnehage ligger i Rossåsen. Barnehagen har 6 avdelinger og har et nærmiljø med mange muligheter. Vi bruker aktivt nærmiljøet og har fokus på det å være stolt og kjenne til…
1 Ledig jobb sandnes 02.10.2019

Areal- og transportplanlegger

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Planavdelingen er en del av tjenesteområdet byutvikling og teknisk, og vi er et tverrfaglig fagmiljø med 23 kompetente medarbeidere som alle er engasjerte i byens utvikling. Arbeidsområdet omfatter planlegging av utbyggings- og samferdselsprosjekter, sentrumsutvikling, transformasjon samt øvrig areal- og transportplanlegging. Du vil bli en viktig bidragsyter…
1 Ledig jobb sandnes 29.09.2019

Arkitekt /by- og arealplanlegger

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Planavdelingen er en del av tjenesteområdet byutvikling og teknisk, og vi er et tverrfaglig fagmiljø med 23 kompetente medarbeidere som alle er engasjerte i byens utvikling. Arbeidsområdet omfatter boligplanlegging, sentrumsutvikling, transformasjon samt øvrig arealplanlegging. Du vil bli en viktig bidragsyter til utvikling og oppfølging av avdelingens oppga…
1 Ledig jobb sandnes 29.09.2019

Lærer

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bogafjell skole har inntil 2 ledige lærerstillinger (1 fast og 1 vikariat). Tiltredelse ca 1. desember eller etter nærmere avtale. Den ene stillingen er tilknyttet 5.-7. trinn som timelærer, herunder også sosiallærerfunksjon. Den andre stillingen er som timelærer på 1.- 4.trinn. Likevel presiseres det at trinnplassering, fagfordeling og øvrige arbeidsoppgave…
1 Ledig jobb sandnes 29.09.2019

Vi søker deg som er målbevisst anleggsleder på bygg og prosjekt

OneCo AS

Elektriker og sterkstrøm

OneCo er i stadig vekst og utvider med bygg og prosjektavdeling i Stavanger. Vi søker deg som er allsidig, faglig sterk, engasjert og strukturert. Bygg og prosjektavdelingen er en viktig brikke i vår videre vekst i Stavanger og vi ønsker deg på laget. Som ansatt hos oss vil du tilhøre en avdeling med tung fagkompetanse og en spennende fremtid i møte! Som anl…
5 Ledig jobb sandnes snarest Håndverker

Vi søker etter dyktige elektrikere service- og prosjektavdelingen vår.

OneCo AS

Elektriker og sterkstrøm

OneCo er i stadig vekst og utvider med service-og prosjektavdeling i Stavanger. Er du den vi søker etter som ønsker å bidra med faglig kompetanse og godt humør? Service- og prosjektavdeling er en viktig brikke i vår videre vekst i Stavanger og vi ønsker deg på laget. Som ansatt hos oss vil du tilhøre en avdeling med tung fagkompetanse og en spennende fremtid…
20 Ledig jobb sandnes snarest Håndverker

Til vår avdeling i Stavanger søker vi etter en engasjert Prosjektleder

OneCo AS

Elektriker og sterkstrøm

OneCo er i stadig vekst og utvider med bygg og prosjektavdeling i Stavanger. Vi søker deg som er allsidig, faglig sterk, engasjert og strukturert. Bygg og prosjektavdelingen er en viktig brikke i vår videre vekst i Stavanger og vi ønsker deg på laget. Som ansatt hos oss vil du tilhøre en avdeling med tung fagkompetanse og en spennende fremtid i møte! Som pro…
1 Ledig jobb sandnes snarest Lederstilling

Vi søker Yrkeshygieniker/Ergonom/HMS Verneingeniør

International SOS (Medsite) AS

Helse og sosial

International SOS er et globalt selskap med 11000 ansatte ved 850 lokasjoner i 90 land. En av hovedoppgavene til selskapet er å gi våre kunder sikkerhets- og helseråd samt lokal assistanse, herunder evakueringer, allmennmedisin, reisemedisin, akuttmedisin, telemedisin, bedriftshelsetjeneste og beredskapstjeneste. I Norge leverer vi også bemanning offshore og…
1 Ledig jobb sandnes 22.09.2019 Annet

Har du en grunderspire i magen?

Nordlys Personell AS

Rekruttering og bemanning

Vi søker nå selgertalenter til utrolig spennende kundeprosjekt! Kunden er en av landets ledende aktører når det gjelder markedsføring og salg. Som salgskonsulent hos kunden får du mulighet til å bli med på lansering og oppstart av en sterk merkevare i ett nytt marked. Kunden har lenge gjort det stort på bedriftsmarkedet og er nå klar for å innta privatmarked…
3 Ledig jobb sandnes snarest Salg

Har du en grunderspire i magen?

Nordlys Personell AS

Rekruttering og bemanning

Vi søker nå selgertalenter til utrolig spennende kundeprosjekt! Kunden er en av landets ledende aktører når det gjelder markedsføring og salg. Som salgskonsulent hos kunden får du mulighet til å bli med på lansering og oppstart av en sterk merkevare i ett nytt marked. Kunden har lenge gjort det stort på bedriftsmarkedet og er nå klar for å innta privatmarked…
3 Ledig jobb sandnes snarest Salg

Medical Advisor/Bedriftslege for Offshore/Maritim marked

International SOS (Medsite) AS

Helse og sosial

International SOS er et globalt selskap med 11000 ansatte ved 850 lokasjoner i 92 land. En av hovedoppgavene til selskapet er å gi helseråd og hjelp til personer over hele verden, herunder allmennmedisin, reisemedisin, akuttmedisin, telemedisin, bedriftshelsetjeneste og beredskapstjeneste. Den norske virksomheten har ca 100 ansatte og har avdelinger i Bergen…
1 Ledig jobb sandnes snarest Annet