Sykehjemsoverlege

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Legetjenesten ved Lillehammer Helsehus har pr. i dag 6 legeårsverk, og har ansvar for pasientene innlagt i institusjon innen pleie og omsorg i Lillehammer Kommune. Dette inkluderer også intermediærenheten (12 senger) som er et regionalt tilbud. Det er etablert en 8-delt regional sykehjemslegevakt som Legetjenesten deltar på som også inkluderer bl.a kommunal …
1 Ledig jobb lillehammer 01.12.2019

Øyesykepleier/sykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Øye avdelingen, Lillehammer er en aktiv og trivelig arbeidsplass med stort fokus på pasientbehandling og fag. Avdelingen består av en del for generell poliklinikk og en del for dagkirurgisk behandling. Avdeling har fokus på jobbglidning og sykepleierne får stadig nye og mer utfordrende arbeidsoppgaver. Vi ønsker en engasjert sykepleier som kan bidra i avdeli…
1 Ledig jobb lillehammer 22.11.2019

Vernepleier/Miljøterapeut

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Velkommen som søker til stilling i Sigrid Undsets veg bofellesskap for Tilrettelagte tjenester i Lillehammer kommune. Vi søker etter vernepleier i 100% stilling i bolig for funksjonshemmede med arbeid hver 3. helg. Stillingen er ledig fom. 06.01.20 som vikariat, men tidlig oppstart kan avtales. Internt opprykk kan påregnes. Menn oppfordres til å søke. Sigrid…
1 Ledig jobb lillehammer 08.12.2019

GAT-konsulent i Ressurssenter personell

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lillehammer kommune har et turnuskontor. Vår hovedoppgave er å bistå avdelingsledere i ulike tjenesteområder med å utarbeide bemanningsplaner og turnuser, drøftinger med tillitsvalgte og generell opplæring i vårt bemanningssystem. Vi benytter GAT som bemanningssystem. Vi har kunnskap om lov- og avtaleverket som regulerer arbeidstid for turnusarbeid, legehels…
1 Ledig jobb lillehammer 01.12.2019

Sykepleier

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingen er plassert i tjenesteområde for psykisk helsearbeid og rusomsorg, avdeling Bo – og oppfølgingstjenesten. Bo- og oppfølgingstjenesten gir tjenester til personer over 18 år med sammensatte behov på grunn av alvorlig og/eller langvarig psykisk lidelse. Tjenesten er organisert ut fra forløpstenkningen som skisseres i Veilederen «Sammen om mestring», …
1 Ledig jobb lillehammer 01.12.2019

Rådgiver - Geografiske informasjonssystemer (GIS)

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Plan og miljø et ett av sju tjenesteområder innen sektoren By- og samfunnsutvikling. Tjenesteområdet har ansvar for: - Kommunalt plan-, prosjekt- og utviklingsarbeid - Dialog, veiledning og behandling av private reguleringsplaner - Geografisk informasjon/kartløsning for Lillehammer kommune og interkommunalt samarbeid med Øyer og Gausdal - Miljø- og vassdrags…
1 Ledig jobb lillehammer 25.11.2019

Vil du være rådgiver innen Forsvarets Informasjonsinfrastruktur?

Forsvaret

Cyberforsvarets våpenskole styrker sitt miljø for kravhåndtering. Som rådgiver kravhåndtering vil du ha ansvar for å utvikle og vedlikeholde metode, prosess og malverk for Forsvaret innenfor Forsvarets Informasjonsinfrastruktur, og bidra i utgivelse av nødvendige bestemmelser innen fagområdet. I tillegg vil du ha ansvar for å gi metodestøtte i materiellprosj…
1 Ledig jobb fåberg 03.12.2019

Frisør og Lærling

Sayso Hair & Style AS

Hår- og skjønnhetspleie

Vil du bli med på å gi kundene i Lillehammer NO MORE BAD HAIR DAYS? Hos oss får du: Et fantastisk miljø og svært gode rabatter på produkter. Vi tilbyr mange kurs og har i tillegg et unikt lederprogram for deg som vil mer. Hos oss har du mange karriereveier, enten du vil utvikle talentet ditt ved å delta i konkurranser, bli fargespesialist, opplæringsansvarli…
2 Ledig jobb lillehammer snarest Frisør og Lærling

Sykepleier/spesialsykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Infeksjonsavdelingen er en sengepost med 13 senger og har en variert pasientgruppe innenfor medisin, kirurgi og kreft. Avdelingen har kun enerom og er organisert med primærsykepleie. Vi har fokus på faglig utvikling. Avdelingen har ledige sykepleiestillinger i 70 -85% vikariater i inntil 1 år, med mulighet for forlengelse.. Tiltredelse etter avtale. Det er 3…
1 Ledig jobb lillehammer 20.11.2019

Hei- ønsker du som er overlege/psykiater å jobbe på en god arbeidsplass i en trivelig by i naturskjønne omgivelser? Da har vi jobben for deg- se her;

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

-Du vil bli en del av en poliklinikk med vel 40 ansatte. -Du vil bli en del av en faggruppe på12 legestillinger, hvorav 8 overleger (psykiatere) og 4 leger i spesialisering. -Du vil bli en del av et tverrfaglig allmennpsykiatrisk team med leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer og fysioterapeuter. -Du vil bli en del av en poliklinikk som har to slike allm…
1 Ledig jobb lillehammer 26.11.2019

Spesialvernepleier/vernepleier                                    90 % fast stilling

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet har f.o.m 01.01.2020 ledig en 90 % fast stilling for spesialvernepleier/vernepleier. Vi er samorganisert barn og voksen og habiliterer i et livsløpsperspektiv. Pasientene våre har en medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming. Vi er en tverrfaglig tjeneste som består av åtte ulike fagpersoner. Arbeidsoppgaver …
1 Ledig jobb lillehammer 17.11.2019

Bioingeniør

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling for patologi, seksjon for histologi har ledig to faste stillinger som bioingeniør i 100 % fra 2. januar 2020. Avdelingen har ca. 40 ansatte. Vi betjener alle sykehusene i Sykehuset Innlandet, og store deler av primærhelsetjenesten i Hedmark og Oppland. Vi er en avdeling i vekst med et godt arbeidsmiljø, og har stort fokus på faglig kompetanse og kva…
1 Ledig jobb lillehammer 19.11.2019

Intensivsykepleiere og sykepleiere

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du intensivsykepleier eller erfaren sykepleier som søker etter nye utfordringer? Intensivavdelingen på Lillehammer har ledig faste stillinger og vikariater på intensiv fra snarest. Vi er en del av Akuttmedisinsk avdeling som består av anestesi, akuttmottak, intensiv, post-operativ, ergo/fysioterapi og traumekoordinator Intensivenheten tar imot alle pasien…
1 Ledig jobb lillehammer 17.11.2019

Lege i spesialisering 2/3

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Medisinsk avdeling Lillehammer har ledig stilling for - LEGE I SPESIALISERING 2/3 100% vikariat fra januar 2020 t.o.m. 01.08.2021. Medisinsk avdeling er en generell medisinsk avdeling med ulike grenspesialist seksjoner. For tiden har avdelingen B-grenutdanning innen nyre, hjerte, gastro, infeksjon og geriatri. Avdelingen har egne poliklinikker for diabetes o…
1 Ledig jobb lillehammer 15.11.2019

Sykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Medisinsk avdeling plan 11 er en sengepost med 40 heldøgnsenger og en dagenhet med 4 senger. Vi er delt i 5 faggrupper på planet: hjerte, geriatri/diabetes, lunge, nyre og gastromedisin. Avdelingen har følgende stillinger ledig: Sykepleier 75% vikariat. Tiltredelse etter avtale med varighet til november 2020. Arbeidsoppgaver Stillingen innebærer tredelt turn…
1 Ledig jobb lillehammer 18.11.2019

Logoped

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lillehammer Læringssenter har 4 avdelinger, 70 ansatte og rundt 300 deltakere. Det er ledig 1 fast stilling som logoped/spesialpedagog i 80% stilling. Det er i tillegg ledig et vikariat i 70 % stilling. Den som ansettes må levere godkjent politiattest. Arbeidsoppgaver Hovedoppgaven er å gi logopedtjenester til voksne innbyggere i Lillehammer. Å gi logopedtje…
1 Ledig jobb lillehammer 18.11.2019

100 % Sykepleierstilling

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

ØNSKER DU DEG EN SPENNENDE OG UTFORDRENDE JOBB? Ja, da er du hjertelig velkommen til å søke stilling i ressursavdelingen, hjemmetjenesten eller vårt helsehus. Lillehammer helsehus og Hjemmetjenesten har en ressursavdeling som ansetter helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere. Våre dyktige medarbeidere dekker ledige vakter i de ulike pleieavdelingene i …
1 Ledig jobb lillehammer 24.11.2019

Sykehjemslege

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Legetjenesten ved Lillehammer Helsehus har pr. i dag 6 legeårsverk, og har ansvar for pasientene innlagt i institusjon innen pleie og omsorg i Lillehammer Kommune. Dette inkluderer også intermediærenheten (12 senger) som er et regionalt tilbud. Det er etablert en 8-delt regional sykehjemslegevakt som Legetjenesten deltar på som også inkluderer bl.a kommunal …
1 Ledig jobb lillehammer 17.11.2019

Seksjonssjef økonomi

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Administrative tjenester ivaretar landsdekkende administrative tjenester som støtter og tilrettelegger for effektiv oppgaveløsing i Skatteetaten. Avdelingen er organisert med en stab og fire fagseksjoner/tjenesteområder: økonomi lønn eiendom og kontorservice dokumentforvaltning Skatteetaten har ambisjon om at kontinuerlig forbedring skal være en varig arbeid…
1 Ledig jobb lillehammer 18.11.2019

Hei- ønsker du som er psykolog å jobbe på en god arbeidsplass i en trivelig by i naturskjønne omgivelser? Da har vi jobbe for deg- se her;

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

- Du vil bli en del av en poliklinikk med vel 40 ansatte. -Du vil bli en del av en faggruppe med 15 psykologstillinger, hvorav 5 er psykologspesialister og 10 er psykologer under utdanning. -Du vil bli en del av et tverrfaglig allmennpsykiatrisk team med leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer og fysioterapeuter. -Du vil bli en del av en poliklinikk som h…
1 Ledig jobb lillehammer 19.11.2019

Hei- ønsker du som er spesialsykepleier innen psykisk helse å jobbe på en god arbeidsplass i en trivelig by med naturskjønne omgivelser? Da har vi jobben for deg- se her;

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

-Du vil bli en del av en poliklinikk med vel 40 ansatte. -Du vil bli en del av en faggruppe med 9 spesialsykepleiere. -Du vil bli en del av et tverrfaglig allmennpsykiatrisk team med leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer og fysioterapeuter. -Du vil bli en del av en poliklinikk som har to slike allmennpsykiatriske team, ett Ambulant akutt team (AAT) og e…
1 Ledig jobb lillehammer 19.11.2019

Fagarbeider

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Veg og trafikk har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veger i Lillehammer. Tjenesteområdet består av 11 årsverk som drifter kommunale veger, sommer som vinter. Veg og trafikk har ledig stilling for snarlig tiltredelse som fagarbeider for fast ansettelse. Arbeidet vil i hovedsak bestå av drift og vedlikehold av kommunale veger/gater, med tekniske in…
1 Ledig jobb lillehammer 15.11.2019

Miljøterapeut

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesteområde Psykisk helsearbeid og rusomsorg tilbyr tjenester i form av gruppetilbud, aktivitetsrettede tilbud, ulike mestringskurs, individuell oppfølging og oppfølging i bolig til mennesker med psykiske problemer og/eller avhengighetsproblemer. Tjenesteområdet har ca 50 årsverk fordelt på fem avdelinger. Målet med alle tjenestene er at de skal fremme se…
1 Ledig jobb lillehammer 18.11.2019

Er du rå på salg, og har interesse for traktor og maskiner?

Felleskjøpet Agri

Landbruk

Felleskjøpet har nå en ledig stilling som salgskonsulent på Lillehammer. Som salgskonsulent i TTR avdelingen skal du selge store maskiner som traktorer, treskere og andre redskap. Du er en utadvendt og rå selger med de egenskaper det medfører. Samtidig er du tillitsvekkende, ydmyk og jovial da produktene du selger er dyre, og kunden vår er bonden. Maskinene …
1 Ledig jobb lillehammer 25.11.2019

Driftsleder

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Veg og trafikk har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veger i Lillehammer. Tjenesteområdet består 11 årsverk som drifter kommunale veger, sommer som vinter. Veg og trafikk har ledig fast stilling som driftsleder for snarlig tiltredelse. Arbeidet vil i hovedsak bestå av arbeidsplanlegging og ledelse av driftsmannskap. Arbeidsoppgaver Prioritering, p…
1 Ledig jobb lillehammer 15.11.2019

Ny omsorgsmodell søker fosterforeldre til Sophia og Emma

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker fosterforeldre som sammen med Sophia og Emma, et søskenpar på 12 og 13 år, flytter inn i et nyoppusset hus i Lillehammer. Sophia er en aktiv og danseglad jente. Hun liker aktiviteter og liker at ting skjer rundt henne. Sophia liker å ha kontroll, og hun trenger mye støtte og trygghet, fra de voksne rundt seg. Emma er hjemmekjær, og liker seg godt i …
1 Ledig jobb lillehammer snarest

Besøkshjem

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

BARNEVERNTJENESTEN I LILLEHAMMER TRENGER BESØKSHJEM Barneverntjenesten har tidvis behov for flere familier som kan være besøkshjem for barn i alderen 1-16 år. Det er vanligvis behov for en til to helger i måneden fra fredag til søndag. Barnas og familiens ønsker og behov samt personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen. Ta gjerne kontakt med oss for me…
1 Ledig jobb lillehammer snarest

Fritidskontakt (støttekontakt)

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lillehammer kommune - tjenesteområde kultur og fritid - har ofte bruk for fritidskontakter i Lillehammer og omegn. Fritidskontaktene engasjeres på oppdragsavtaler med inntil ett års varighet. Arbeidstiden er på inntil 3 timer pr. uke. Søkere blir ikke kontaktet før de er aktuelle for oppdrag, og vil da bli kalt inn til intervju. Arbeidsoppgaver Fritidskontak…
1 Ledig jobb lillehammer snarest

Frisør

Nikita Hair Norway AS

Hår- og skjønnhetspleie

Har du ekte frisørglede, stå-på vilje og et stort hjerte for kundene? Er du i tillegg klar for en tidvis hektisk hverdag og liker varierende arbeidstid ? Da kan vi tilby deg: En godt beliggende salong med veldig hyggelige kollegaer Et unikt kursprogram og digitale verktøy Gode personalrabatter Store karrieremuligheter Noe av det våre medarbeidere sier om Nik…
1 Ledig jobb lillehammer snarest Frisør

Ledig stillinger som maler- gulvlegger

Malermestrene indre Østland AS

Bygg og anlegg

Malermestrene Indre Østland AS er et av de ledende bedriftene i mjøsområde som utfører små og store oppdrag innen Maler- og gulvbeleggsarbeider. Vi er ca. 25 ansatte som trives i et spennende og fargerikt godt miljø. Egen fargehandel i Biri sentrum. Pensjonsordning og andre krav er alle etablert. Vi er også sertifisert som miljøfyrtårn bedrift og er godkjent…
2 Ledig jobb lillehammer snarest Maler - gulvlegger