Regnskapsmedarbeider

Museum Nord

Kunst og kultur

Stiftelsen Museum Nord ble etablert i 2004 og er ansvarlig for drift og utvikling av våre museer i Ofoten, Vesterålen og Lofoten. Vi er organisert i fem avdelinger; Ofoten, Vesterålen, Vågan og Vest-Lofoten, samt administrasjonen som er todelt med kontorer på Melbu og Borg. Museum Nord har totalt 21 museer med 55 fast ansatte. Ved Museum Nords administrasjon…
1 Ledig jobb bøstad 09.06.2019 Ikke påkrevet

Lærer ved Svarholt skole

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Vi har ledig vikariat som realfagslærer på ungdomstrinnet ved Svarholt skole ut skoleåret 2019-2020. Ved varig ledighet kan vikariatet bli gjort om til fast tilsetting. Kontaktlæreransvar kan være aktuelt. Svarholt skole er en 1-10 skole, med ca. 145 elever og 27 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser for lek og læring utenfor klassero…
1 Ledig jobb leknes 10.06.2019 Bachelor

Fagarbeider ved Fygle skole

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Vi har ledig 50 % stilling som fagarbeider (fortrinnsvis helsefagarbeider, alternativt barne- og ungdomsarbeider) ved Fygle skole. Arbeids- og ansvarsområde Tilrettelegge, hjelpe og støtte en elev med særlige behov, slik at skoledagen blir best mulig for eleven. Kvalifikasjonskrav Fortrinnsvis fagbrev som helsefagarbeider, alternativt barn…
1 Ledig jobb leknes 05.06.2019 Fag- / Svennebrev

Vernepleier (50 % vikariat) ved avdeling Bjørkelunden

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Vi har ledig minst 50 % vikariat som vernepleier i perioden 01.09.19-31.05.20. Stillingsstørrelsen kan bli øket noe, inntil 60 %. Nyutdannede vernepleiere i Vestvågøy kommune får antesipert lønnsansiennitet på åtte år. Arbeids- og ansvarsområde Vernepleiefunksjonen består i helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og milj…
1 Ledig jobb leknes 10.06.2019 Ønskelig

Prosjektleder

Polygon Bodø

Skadebegrensning og sanering

Som prosjektleder i Polygon blir du del av et faglig kompetent miljø som gir deg gode utviklingsmuligheter innenfor skadebegrensning og gjenoppbygging. Du vil få muligheten til å jobbe med både varierende og utfordrende oppgaver daglig. I Polygon løser vi det meste for våre kunder med hovedvekt på oppdrag etter skade på bygg og konstruksjon. Vi er eksperter …
1 Ledig jobb leknes snarest Ønskelig

Vernepleier ved Åpen omsorg: TFF, avdeling Busklia

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 100 % stilling som vernepleier ved avdeling Busklia. Ved tilsetting vil vi vektlegge erfaring/kompetanse knyttet til adferdsproblematikk. Nyutdannede vernepleiere i Vestvågøy kommune får antesipert lønnsansiennitet på åtte år. Vernepleierstudenter som er inne i sitt siste studieår, kan søke og eventuelt få tildelt stipend på inntil 50.000 kr. Ar…
1 Ledig jobb leknes 09.06.2019 Påkrevet

Helsefagarbeider (natt) ved avdeling Sentralbaneveien

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 50 % nattstilling som helsefagarbeider ved Åpen omsorg: TFF, avdeling Sentralbaneveien. Arbeids- og ansvarsområde Pleie, omsorg og tilsyn. Miljøarbeid og tilrettelegging. Dokumentasjon. Veilederansvar. Kvalifikasjonskrav Autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider. IKT kunnskaper. Personlige egenskaper Tjenesten vektlegger: God etisk praksis,…
1 Ledig jobb leknes 06.06.2019 Påkrevet

Spesialpedagog/pedagog ved Fygle skole

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig inntil 80 % stilling som Spesialpedagog/pedagog ved Fygle skole. Arbeids- og ansvarsområde Fygle skole har behov for en spesialpedagog/pedagog med arbeidsområde knyttet opp mot en enkeltelev som har behov for tett og kontinuerlig oppfølging i dagen. Dette arbeidet vil skje i nært samarbeid med team/andre ansatte som har stillingen sin knyttet op…
1 Ledig jobb leknes 05.06.2019 Bachelor

Vernepleier ved avdeling Sentralbaneveien

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 100 % stilling som vernepleier ved Åpen omsorg: TFF, avdeling Sentralbaneveien. Nyutdannede vernepleiere i Vestvågøy kommune får antesipert lønnsansiennitet på åtte år. Vernepleierstudenter som er inne i sitt siste studieår, kan søke og eventuelt få tildelt stipend på inntil 50.000 kr. Arbeids- og ansvarsområde Vernepleiefunksjonen består i hels…
1 Ledig jobb leknes 06.06.2019 Påkrevet

Kommunepsykolog

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kommunepsykolog vil ha en tredelt stilling, med klinisk praksis, systempraksis, og forebyggende funksjon. Formålet med interkommunal kommunepsykolog er å skape bedre tjenester i samarbeid med andre. Psykologen skal ha fast arbeidsstasjon på psykisk helse i Vestvågøy kommune, og vil være tilgjengelig for interkommunalt samarbeid med Flakstad og Moskenes en da…
1 Ledig jobb leknes 03.06.2019 Påkrevet

Produktutvikler

Insula Produksjon

Insula Produksjon AS videreforedler og selger sjømat til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet i Norden. Virksomheten drives i moderne lokaler på Leknes iLofoten, Bergen og Kongsvinger. Ved vår fabrikk på Leknes arbeider det 100 ansattei produksjon. Insula Produksjon AS inngår i det nordiske sjømatkonsernet Insula AS, som med sine 18 fabrikker har over 100…
1 Ledig jobb leknes 29.05.2019 Ønskelig

Tømrer

Lofot Entreprenør

Bygg og anlegg

5 Kompetanse leknes

Café medarbeider

Lofoten bakeri AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

5 Kompetanse leknes

ERP Business Analyst

Insula AS

Fiske og fiskeoppdrett

Til nyopprettet stilling søker vi ERP Business Analyst Sjømatkonsernet INSULA er i ferd med å implementere et nytt ERP*-system som skal sikre felles arbeidsprosesser på tvers av konsernets 22 nordiske enheter. M3 er valgt som system, og vår ERP Business Analyst får en viktig rolle i å sørge for at løsningen blir brukt optimalt gjennom optimalisering av arbei…
1 Ledig jobb leknes snarest Bachelor

Pedagogisk leder

Sjøkanten barnehage AS

Barnehage

Kvalifikasjonskrav: • Godkjent utdanning som barnehagelærer • Gode samarbeidsevner, løsningsorientert og fleksibel. • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig • Er faglig dyktig • God helse, kunne utføre fysiske oppgaver og delta aktivt i lek med barna Vi tilbyr: • En utviklingsorientert organisasjon • Tariffavtale gjennom PBL • Et godt faglig miljø m…
1 Ledig jobb leknes snarest Godkjent utdanning som barnehagelærer