Prosjektleder bygg ved Prosjekt og infrastruktur

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vestvågøy planlegger flere store byggeprosjekter de nærmeste årene og søker derfor etter flere prosjektledere. Prosjektene varierer mye i størrelsene, men alle oppdragene har interessante utfordringer og stiller store krav til gjennomføringen. I tillegg til rene byggeprosjekter skal enheten gjennomføre en stor oppgradering av avløpsanlegg som innebærer størr…
1 Ledig jobb leknes 12.08.2019 Påkrevet

Prosjektledere/byggeledere VA, ved Prosjekt og infrastruktur

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vestvågøy skal gjennomføre utbygginger i størrelsesorden 300-400 millioner kroner innen vann og avløpssektoren de nærmeste årene og søker derfor etter flere prosjektledere/byggeledere. Utbyggingen omfatter flere høydebasseng, nye overføringsledninger for vann og avløp, trykkøkningsstasjoner, pumpestasjoner og sanering av eksisterende ledningsanlegg. Prosjekt…
1 Ledig jobb leknes 12.08.2019 Påkrevet

Kommunalsjef Utdanning/Oppvekst

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Spennende lederstilling i Lofoten! Ønsker du å bli vår nye Kommunalsjef i sektor Utdanning/Oppvekst og være med å lede Vestvågøy kommune gjennom videre vekst og utvikling? Vestvågøy kommune kan tilby en spennende lederstilling som vil være sentral i kommunens framtidige utvikling. I dag omfatter sektoren kommunens grunnskoler og barnehager. Dagens organiseri…
1 Ledig jobb leknes 11.08.2019 Påkrevet

Avdelingsleder ved Vestvågøy sykehjem

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vestvågøy sykehjem er et nyrenovert somatisk sykehjem fordelt på 3 poster. 1 korttidsavdeling og 2 langtidsavdelinger. Det er god sykepleierdekning ved sykehjemmet og det leveres tjenester på høyt faglig nivå. Vi søker en ny avdelingsleder til en av langtidsavdelingene ved Vestvågøy sykehjem. Post 2 har 20 fast ansatte som ivaretar 12 beboere med behov for h…
1 Ledig jobb leknes snarest Påkrevet

Lærer ved Leknes skole

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 100 % fast lærerstilling fra høsten. Det kan også bli behov for en eller to/flere lærere i løpet av sommeren. Vi søker primært etter allmennlærere, med undervisningskompetanse i norsk, engelsk og matematikk. Vi ønsker lærere som er interesserte i, og motiverte for faglig og pedagogisk utviklingsarbeid, og som er opptatt av at elevstemmen blir hø…
1 Ledig jobb leknes 08.08.2019 Påkrevet

Avdelingsleder ved Leknes skole

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Midt i vakre Lofoten ligger en av de største skolene - Leknes skole, med 545 elever og 115 ansatte. Vi har mange dyktige og faglig sterke lærere, som gir uttrykk for høy grad av trivsel. Skolen er delt inn i 5 avdelinger med avdelingsledere. I tillegg avdelinger for spesialpedagogikk, mottaksskole og SFO. Vi søker nå avdelingsleder for en avdeling på ungdoms…
1 Ledig jobb leknes 04.08.2019 Påkrevet

Sykepleiere ved Åpen omsorg, Leknes Bo- og service

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Åpen omsorg bo- og service består av Leknes bo- servicesenter som inneholder leiligheter tilknyttet heldøgns bemanning, dagtilbud for personer med demens, kafe og aktivitetstilbud. I tillegg er nattjenesten for alle hjemmeboende tjenestemottakere i kommunen lokalisert her. Leknes bo- og servicesenter har boliger som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrette…
1 Ledig jobb leknes 26.07.2019 Påkrevet

Tilsynslege ved Lekneshagen bofellesskap

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 60 % stilling som tilsynslege ved Lekneshagen bofellesskap. Stillingen kan eventuelt utvides til 100 % gjennom avtale om øvrige oppgaver, for eksempel legevakt, fastlegevikar, etc. Lekneshagen bofelleskap er et sykehjem som er spesielt tilrettelagt for personer som har en demenssykdom. Sykehjemmet har 54 plasser for langtidsopphold og fire plass…
1 Ledig jobb leknes 28.07.2019 Påkrevet

Prosjektleder

Polygon Bodø

Skadebegrensning og sanering

Som prosjektleder i Polygon blir du del av et faglig kompetent miljø som gir deg gode utviklingsmuligheter innenfor skadebegrensning og gjenoppbygging. Du vil få muligheten til å jobbe med både varierende og utfordrende oppgaver daglig. I Polygon løser vi det meste for våre kunder med hovedvekt på oppdrag etter skade på bygg og konstruksjon. Vi er eksperter …
1 Ledig jobb leknes snarest Ønskelig

Tømrer

Lofot Entreprenør

Bygg og anlegg

5 Kompetanse leknes

Café medarbeider

Lofoten bakeri AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

5 Kompetanse leknes

ERP Business Analyst

Insula AS

Fiske og fiskeoppdrett

Til nyopprettet stilling søker vi ERP Business Analyst Sjømatkonsernet INSULA er i ferd med å implementere et nytt ERP*-system som skal sikre felles arbeidsprosesser på tvers av konsernets 22 nordiske enheter. M3 er valgt som system, og vår ERP Business Analyst får en viktig rolle i å sørge for at løsningen blir brukt optimalt gjennom optimalisering av arbei…
1 Ledig jobb leknes snarest Bachelor

Pedagogisk leder

Sjøkanten barnehage AS

Barnehage

Kvalifikasjonskrav: • Godkjent utdanning som barnehagelærer • Gode samarbeidsevner, løsningsorientert og fleksibel. • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig • Er faglig dyktig • God helse, kunne utføre fysiske oppgaver og delta aktivt i lek med barna Vi tilbyr: • En utviklingsorientert organisasjon • Tariffavtale gjennom PBL • Et godt faglig miljø m…
1 Ledig jobb leknes snarest Godkjent utdanning som barnehagelærer