Lærere

Saltdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med å utvikle vår kommune? Vi har et godt skoletilbud i kommunen og vi har nå ledige lærerstillinger ved Røkland skole. Røkland skole Røkland skole er 1–10 skole med både grunnskole, voksenopplæring og SFO. Det er ca. 135 elever på 1.–10. trinn. Tilsammen er det ca. 25 lærere og assistenter på Røkland skole som utgjør rammen for skolen. Grunnskol…
1 Ledig jobb røkland 04.12.2019

Fagkoordinator for tre- og vedavdelingen

Saltdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100 % fast stilling med tiltredelse 01.03.20 Stillingen skal styrke fokus på kvalitet og fag, samt å gi faglig støtte til ansatte. Fagkoordinator skal ha et tett samarbeid med tjenesteleder og kunne være stedfortreder ved fravær. Arbeidsoppgaver Daglig ansvar for forsvarlige tjenester, koordinere arbeidsdagen og bidra til konstruktiv dialog og samarbeid. Ans…
1 Ledig jobb rognan 07.12.2019

Aktivitetspådriver

Saltdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye aktivitetspådriver? Fast 100 % stilling. Snarlig tiltredelse. Arbeidsoppgaver Arbeidstaker har tilhørighet på arbeids- og aktivitetssenteret Knaggen på Vensmoen. Arbeidsoppgavene utføres både på Knaggen, men også ute på turer, avdelinger/institusjoner i Omsorg. Det er rom for utvikling i stillingens innhold. Tilrettelegge dagaktivitetstilbud fo…
1 Ledig jobb rognan 07.12.2019