Ledige lærlingeplasser i helsefagarbeiderfaget

Hattfjelldal kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hattfjelldal kommune har ledig to lærlingeplasser primært i helsefagarbeiderfaget fra 01.09.2019. Skulle vi ikke få nok aktuelle søkere til lærlingeplassene i helsefagarbeiderfaget vil vi vurdere muligheten for å tilby lærlingeplass i andre fag innenfor kommunens tjenester. Ønskede kvalifikasjoner: - Fullført vg2 - Helsefagarbeider - Fleksibel og med evne ti…
2 Ledig jobb hattfjelldal 23.07.2019 Påkrevet

100% stilling som enhetsleder for institusjonsbaserte tjenester

Hattfjelldal kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hattfjelldal kommune har ledig en 100% stilling som enhetsleder for institusjonstjenester for snarlig tiltredelse. Stillingen rapporterer til kommunalsjef for Helse- og omsorg og inngår i dennes ledergruppe. Stillingens ansvars- og arbeidsområde: Resultatansvar for tjenestene, dvs. sykehjem, omsorgs/avlastningsbolig og kjøkken Utvikling og kvalitetssikring a…
1 Ledig jobb hattfjelldal 23.07.2019 Påkrevet

Rekrutteringsstilling for sykepleier med stipend

Hattfjelldal kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hattfjelldal kommune har ledig to faste rekrutteringsstillinger med en stillingsstørrelse på hhv. 15% og 18% for snarlig tiltredelse. Stillingene inngår i turnus med arbeid hver 2. helg, og er for tiden plassert i hhv. enhet for institusjonstjenester (sykehjemmet) og enhet for hjemmebaserte tjenester. Stillingene er forbeholdt personer under utdanning. Ønske…
1 Ledig jobb hattfjelldal 23.07.2019 Ønskelig

Ledige stillinger som helsefagarbeider

Hattfjelldal kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hattfjelldal kommune har ledig både faste og tidsbegrensede stillinger som helsefagarbeider/hjelpepleier med en stillingsstørrelse fra 15% til 90% inkl. vikarressurs for snarlig tiltredelse. Arbeidsoppgavene er rettet mot ulike brukergrupper innen helse- og omsorg. Stillingene inngår i turnus inkl. natt og er for tiden plassert i enhet for hjemmebaserte tjen…
1 Ledig jobb hattfjelldal 23.07.2019 Påkrevet

50% stilling som sykepleier - vikariat med muligheter for fast

Hattfjelldal kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig et vikariat i 50% stilling som sykepleier fom snarest tom 28.02.2020 med muligheter for fast tilsetting. Stillingen inngår i turnus. Arbeidssted for tiden er både i enhet for institusjonstjenester og enhet for hjemmebaserte tjenester. Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke. Ønskede kvalifikasjoner: - Norsk autorisa…
1 Ledig jobb hattfjelldal 23.07.2019 Påkrevet

2 x 100 % stilling som sykepleier

Hattfjelldal kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hattfjelldal kommune har ledig inntil 2 X 100% fast stilling som sykepleier fom snarest. Stillingen inngår i turnus. Arbeidssted for tiden er både i enhet for institusjonstjenester og enhet for hjemmebaserte tjenester. Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke. Ønskede kvalifikasjoner: - Norsk autorisasjon som sykepleier - Relevan…
2 Ledig jobb hattfjelldal 23.07.2019 Påkrevet