PSYKOLOGSPESIALIST

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Lofoten og Vesterålen DPS (LOVE DPS) er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter tjenester innenfor psykisk helsevern til en befolkning på omlag 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Lofoten og Vesterålen. Voksenpsykiatrisk enhet Vesterålen er samlokalisert med døgnenhet og ambulant akutteam på Stokmarknes. E…
1 Ledig jobb stokmarknes 10.11.2019

Psykolog/ klinisk konsulent

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Lofoten og Vesterålen DPS (LOVE DPS) er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter tjenester innenfor psykisk helsevern til en befolkning på omlag 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Lofoten og Vesterålen. Voksenpsykiatrisk enhet Vesterålen er samlokalisert med døgnenhet og ambulant akutteam på Stokmarknes. E…
1 Ledig jobb stokmarknes 15.10.2019

LIS 2 Indremedisin i nydelige Vesterålen

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Fire ord som kjennetegner oss på Nordlandssykehuset Vesterålen: Samarbeid for pasientens beste. Det høres kanskje ut som en selvfølge. Men her på medisinsk avdeling har vi verken spisse albuer eller hierarki. Leger i Spesialisering, overleger og sykepleiere samarbeider hver dag for pasientens beste og alle har fokus på godt arbeidsmiljø, kollegial støtte og …
1 Ledig jobb stokmarknes 17.10.2019

Barnepleier

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdelingen vår er en kombinert føde og barselavdeling, med i overkant av 300 fødsler pr år. Vi har fulldøgns gynekologberedskap, og samarbeider tett med fødestua i Lofoten, fødeavdelingen/kvinneklinikken i Bodø, og med nyfødtintensiv avdeling i Bodø. Vi har en 75% barnepleierstilling ledig fra og med 1.januar 2020. Jordmødre kan bli vurdert ansatt i stilling…
1 Ledig jobb stokmarknes 31.10.2019

Miljøterapeut - Nattstilling

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Lofoten og Vesterålen DPS er en del av psykisk helse og rus klinikken i Nordlandssykehuset, og yter psykiatriske helsetjenester til en befolkning på om lag 54000 innbyggre. Allmenn psykiatrisk enhet har 8 døgnplasser og gir tverrfaglig behandling på frivillig basis . Pt. 40,14 % nattevaktstilling med jobb hver tredje helg, mulighet for ekstravakter er også t…
1 Ledig jobb stokmarknes 30.10.2019

Enhetsleder

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Lofoten og Vesterålen DPS (LOVE DPS) er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter tjenester innenfor psykisk helsevern til en befolkning på omlag 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Lofoten og Vesterålen. Voksenpsykiatrisk enhet Vesterålen er lokalisert på Stokmarknes. Vi har et ledig vikariat som enhetslede…
1 Ledig jobb stokmarknes 20.10.2019

Lege i spesialisering vikariat

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Poliklinikken gir tilbud til barn, ungdom, foreldre og familier i region Vesterålen, som har en befolkning på om lag 30.000 innbyggere. Vi har nå ledig vikariat som lege i 1,5 år Det kan legges til rette for spesialisering i barn- og ungdomspsykiatri. Leger som ønsker sideutdanning for annen legespesialitet oppfordres til å søke. Bup Vesterålen har 13 fagsti…
1 Ledig jobb stokmarknes 18.10.2019

Sosionom i 50 - 60 % stilling

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved enhet for kliniske servicefunksjoner, habilitering og rehabilitering er det ledig stilling for sosionom i 50- 60 % stilling. Enheten består av ambulant habiliteringsteam og ambulant rehabiliteringsteam, samt kliniske servicefunksjoner bestående av ergoterapeuter, fysioterapeuter, logoped, rehab.sykepleier og sosionom. Arbeidsoppgaver Stillingen vil inngå…
1 Ledig jobb stokmarknes 27.10.2019

Produksjonsmedarbeider

NorLense AS

Klær og tekstiler Industri/Produksjon

For å styrke produksjon søker vi etter flere produksjonsmedarbeidere. Stillingen vil gi muligheter for personlig utvikling og påvirkningskraft i et spennende og krevende miljø. Ønskede kvalifikasjoner: • Systematisk, nøyaktig og evne til å arbeide selvstendig • Stort engasjement og høy arbeidsvilje • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner • Behersker norsk …
3 Ledig jobb strønstad snarest

lærlinger i Service elektronikkfaget/ hvite og brunevarer på Sortland

Flerfaglig Opplæringskontor i Vesterålen

Organisasjoner

Vi søker lærlinger som er klar til å ta plass i arbeidsmarkedet!
10 Ledig jobb melbu snarest