Psykologspesialist allmennpsykiatrisk team - Salten DPS 

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Salten distriktspsykiatriske senter (Salten DPS) er lokalsykehus for Salten-regionen med ca 83 000 innbyggere. Senteret har to allmennpsykiatriske døgnenheter (enhet B og enhet D). Senterets polikliniske virksomhet består av to allmennpsykiatriske team i henholdsvis Bodø og Fauske, psykoseteam for tidlig intervensjon og ambulant akutteam. Salten DPS er en av…
1 Ledig jobb bodø 24.11.2019

Miljøarbeider/miljøterapeut/sykepleier

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Dag/Aften, jobb hver 3 helg Arbeidsoppgaver Miljøterapi, kriseintervensjon, daglige oppgaver i enhetens drift Kvalifikasjoner Off. Godkjent sykepleier/hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider. Studenter på helse- og sosialfaglig utdanning. Annen relevant helse- og sosialfaglig utdanning. Personlige egenskaper Du har gode samarbeidsevner, er engasjert, f…
1 Ledig jobb bodø 09.12.2019

LIS vikariat

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Arbeidsoppgaver Revmatologisk avdeling er organisert i Hode- og bevegelse klinikken med bla nevrologi, FMR og KNF. Felles sengepost med nevrologen, og disponerer 2 senger der. Vi har en dagpost og en poliklinikk med 4 sykepleiere og 6 spesialister i revmatologi og 2 LIS. Som LIS har man en veileder, og arbeider under supervisjon. Poliklinisk arbeide, pasient…
1 Ledig jobb bodø 05.01.2020

Flyoperativ inspektør helikopter

Luftfartstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Luftfartstilsynet har ledig stilling som flyoperativ inspektør helikopter. Stillingen tilhører flyoperativ seksjon i Luftfartstilsynets fagavdeling. Seksjonen består av 22 medarbeidere og ledes av seksjonssjef Tove Skogheim. Luftfartstilsynet fører tilsyn med at aktørene i norsk luftfart følger gjeldende regelverk. For å sikre dette fører Luftfartstilsynet t…
1 Ledig jobb bodø 24.11.2019

Assisterende Enhetsleder

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

B3 er en sengeenhet som består av 20 senger. Enheten er inndelt i 8 overvåkningssenger for akutt og kritisk syke medisinske pasienter, og 12 senger for kardiologi og generell medisinske pasienter. Vi bemanner sykehusets scop/ telemetrisentral 24 timer i døgnet og er sammen med anestesiavdelingen tilknyttet stansteamet internt på sykehuset. Vi har engasjerte …
1 Ledig jobb bodø 02.12.2019

Hjelpepleier/Helsefagarbeider/SykepleierstudentVikariat/Helgestilling

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

A3 er en sengeenhet som består av 20 senger. Enheten er inndelt i 8 overvåkningssenger for akutt og kritisk syke medisinske pasienter, og 12 senger for kardiologi og generell medisinske pasienter. Vi bemanner sykehusets scop/ telemetrisentral 24 timer i døgnet og er sammen med anestesiavdelingen tilknyttet stansteamet internt på sykehuset. Vi har engasjerte …
1 Ledig jobb bodø 02.12.2019

Flyoperativ inspektør ubemannet luftfart

Luftfartstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Luftfartstilsynet har ledig stilling som flyoperativ inspektør ubemannet luftfart i seksjon for ubemannet luftfart. Som inspektør hos oss vil du møte en av Norges raskest voksende industrier. Gjennom tilsyn, godkjenningsprosesser, regelverksarbeid og veiledning vil din rolle sammen med dine kollegaer bidra til en sikker luftfart for alle. Et av de viktige ut…
1 Ledig jobb bodø 04.12.2019

Spesialist i dermatologi og veneriske sykdommer

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi ønsker å bygge et robust fagmiljø innen hud og veneriske sykdommer og vi trenger kvalifisert overlege til dette Vi ønsker å bygge et robust fagmiljø innen hud og veneriske sykdommer i Nordlandssykehuset. Vi har et etablert samarbeid med fagmiljøet på Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) som innebærer fast ambulering av overlege fra UNN til Nordlandssyke…
1 Ledig jobb bodø snarest

Kjøkkenansvarlig / Assistent

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi ønsker en ny, dyktig kollega til Akuttenhet Salten. Akuttenhet Salten er en av tre akutte mottaksenheter for Nordland. Vi har 12 plasser for personer over 18 år, 28 stillinger i miljø, samt behandlerstab med leger og psykologer. Arbeidsoppgaver Hovedansvar for kjøkkendriften i enheten Bestilling av matvarer, forbruksvarer og til tøylager Tilberedning og i…
1 Ledig jobb bodø 15.12.2019

Fagansvarlig bioingeniør PCR

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Molekylærbiologisk enhet, Laboratoriemedisinsk avdeling er det ledig 100% fast stilling som Fagansvarlig bioingeniør for PCR, kommersielle tester. Molekylærbiologisk enhet består av fagområdene PCR, kromatografi og spesialproteiner. Den diagnostiske virksomheten ved enheten er rettet mot sykehusenes kliniske avdelinger og poliklinikker, andre helseinstit…
1 Ledig jobb bodø 27.11.2019

Overlege - Infeksjonsmedisin

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk er lokalisert ved sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Virksomheten omfatter 7 medisinske avdelinger ved de 3 sykehusene. Nordlandssykehuset HF tilbyr spesialisering i generell indremedisin ved alle sine lokasjoner. I tillegg tilbyr Nordlandssykehuset spesialisering innen fagområdene blod-, fordøyelse-, hjerte-, infek…
1 Ledig jobb bodø 13.12.2019

Enhetsleder

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Renholds seksjonen Bodø er organisert under Senter for Drift og eiendom, og underlagt avdeling for Driftsservice. Godt renhold innenfor INSTA 800 er en svært viktig del av tilbudet til våre brukere. Vi søker derfor en person som er opptatt av god kvalitet på leveransen innenfor en riktig økonomisk ramme. Du må ha evnen til å lede og motivere våre medarbeider…
1 Ledig jobb bodø 09.12.2019

LIS Anestesiologi, vikariat

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Kirurgisk klinikk ved Nordlandssykehuset HF har tre ledige vikariater som lege i spesialiseringen anestesiologi. Vi søker interesserte og engasjerte leger som har lyst til å jobbe med dette faget. Anestesilegene i Kirurgisk klinikk NLSH er organisert i avdeling for leger. Ansvarsområdet er bredt og omfatter akuttmedisinske, anestesiologiske og intensivmedisi…
1 Ledig jobb bodø 27.11.2019

Fagkonsulent Ambulant rehabiliteringsteam Salten (ART)

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Enhet for fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) og ambulant rehabiliteringsteam (ART Salten) har ledig 100% fast stilling som fagkonsulent i ART. Enheten består av FMR poliklinikk og ART, og har tilsammen 13 stillinger fordelt på spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, nevropsykolog, fysioterapeuter, ergoterapeut, sykepleiere, sosionom og ver…
1 Ledig jobb bodø 27.11.2019

HR-rådgiver

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

HR-avdelingen ledes av HR-sjefen, og er i dag inndelt i fire seksjoner med til sammen 30 medarbeidere. HR-avdelingens visjon er å bidra til at Nordlandssykehuset utvikles til en lærende og helsefremmende organisasjon, med fokus på godt lederskap, medarbeiderskap, involvering og brukermedvirkning. Avdelingen tilrettelegger for og støtter ledere i blant annet …
1 Ledig jobb bodø 29.11.2019

Psykolog/psykologspesialist

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Palliativt Team ved NLSH Bodø er en del av Avdeling for Kreft og Lindrende behandling, og består av kreftsykepleier, smertesykepleier, overlege, onkologisk fysioterapeut og psykolog/psykologspesialist. Prest er også nært tilknyttet teamet. Palliativt team sin primære arbeidsoppgave er å ha en konsultativ og koordinerende funksjon innen behandling, pleie og o…
1 Ledig jobb bodø 30.11.2019

Rådgiver/Seniorrådgiver HR

Luftfartstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Et av Luftfartstilsynets hovedmålsettinger er å være en attraktiv arbeidsplass med kompetente medarbeidere for dagens og fremtidens oppgaver. HR-seksjonen i Luftfartstilsynet har en viktig rolle i arbeidet med å nå denne målsettingen. Seksjonen består av 6 medarbeidere med en bred og variert bakgrunn og kompetanse som sammen har ansvar for å levere HR-tjenes…
1 Ledig jobb bodø 17.11.2019

Tømrer

Snekkerbjørn AS

Håndtverkstjenester

Vi er stadig på utkikk etter kvalifiserte folk! Hos oss får du gode kolegaer og et godt arbeidsmiljø. Ta kontakt for en prat om fremtiden.
4 Ledig jobb bodø snarest Håndverker

Byggeplassleder

Snekkerbjørn AS

Håndtverkstjenester

Snekkerbjørn AS er en fremtidrettet bedrift med økende oppdragsmengde, og etterspør kvalifiserte folk! Hos oss får du ta del i et godt arbeidsmiljø og en variabel arbeidsdag. Ta gjerne kontakt for en prat om mulighetene i fremtiden.
1 Ledig jobb bodø 31.12.2019 Håndverker

Servicesnekker

Snekkerbjørn AS

Håndtverkstjenester

Snekkerbjørn AS er en fremtidrettet bedrift med økende oppdragsmengde, og etterspør kvalifiserte folk! Hos oss får du ta del i et godt arbeidsmiljø og en variabel arbeidsdag. Ta gjerne kontakt for en prat om mulighetene i fremtiden. Vi søker nå 2 stk dyktige servicesnekkere/tømrere, for utførelse av mindre servicearbeider. Tilgang til fast servicebil.
2 Ledig jobb bodø snarest Håndverker

Sykepleier

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Arbeidsoppgaver Ortopedisk og Øre-Nese-Hals sengeenhet A9 er en sengepost med 24 senger hvor vi behandler pasienter innen ortopedi og øre-nese-hals tilknyttet Kirurgisk klinikk Bodø. Vi har ledig følgende stillinger: 75% fast stilling sykepleier med oppstart 13.01.20 50% fast sykepleier med oppstart 06.01.20 50% fast sykepleier med oppstart 01.02.20 Vikariat…
1 Ledig jobb bodø 01.12.2019

Intensivsykepleier/kardiologisk sykepleier/sykepleier

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

A3 er en sengeenhet som består av 20 senger. Enheten er inndelt i 8 overvåkningssenger for akutt og kritisk syke medisinske pasienter, og 12 senger for kardiologi og generell medisinske pasienter. Vi bemanner sykehusets scop/ telemetrisentral 24 timer i døgnet og er sammen med anestesiavdelingen tilknyttet stansteamet internt på sykehuset. Fra 2020 vil vi og…
1 Ledig jobb bodø 24.11.2019

Barnehageassistent

Læringsverkstedet gruppen AS

Annet

Notveien Naturbarnehage er en fireavdelings barnehage i Bodøsjøen. Avdelingene har barn i alderen 1-6 år. Vi søker barnehageassistent til et vikariat. Kvalifikasjoner: - Erfaring fra barnehage er ønskelig, men ikke et krav. Det viktigste er at du virkelig liker å jobbe med mennesker. - Vi er en naturbarnehage, så interesse for aktiviteter knyttet til naturen…
1 Ledig jobb bodø 25.11.2019

Klinisk konsulent

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) er en ny avdeling i Psykisk helse –og rusklinikken (PHR), NLSH HF. Avdelingen inneholder to differensierte døgnenheter, en døgnenhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og en døgnenhet for rus og alvorlig psykiatri (ROP). Avdelingen har også en ruspoliklinikk inklusiv LAR. Avdeling har enheter me…
1 Ledig jobb bodø 21.11.2019

Psykolog/Psykologspesialist

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du som psykolog å jobbe på en trivelig og utfordrende arbeidsplass , så kan dette være jobben for deg! Vi har ledig fast 100% stilling for psykolog/psykolog i spesialisering/psykologspesialist ved Barnehabiliteringen. Enheten er inne i en spennende utviklings periode hvor det kontinuerlig jobbes med å forbedre behandlingstilbudet. Barnehabiliteringen …
1 Ledig jobb bodø 29.11.2019

Psykolospesialist/Psykolog

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Må påregnes noe reisevirksomhet Arbeidsoppgaver Utredning med vekt på autismespekterforstyrrelser Tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som psykolog. Ønskelig med erfaring fra utredning av autismespekterforstyrrelser. Ønskelig med spesialiser…
1 Ledig jobb bodø 04.12.2019

Rådgiver

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Lønnsseksjonen søker ny Rådgiver for snarlig tiltredelse. Seksjonen består av 9 medarbeidere som har forskjellige fagfelt, herav 3 medarbeidere som ivaretar sykepenger og refusjoner. Personen vi søker bør ha erfaring med lønnsarbeid, sykepenger og foreldrepenger. Du bør ha god kommunikasjonsevne og stor arbeidskapasitet. Du jobber selvstendig, strukturert og…
1 Ledig jobb bodø 24.11.2019

Lege i spesialisering

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Øyeavdelingen i Bodø er det ledig 2 ett års vikariater som LIS. Vi er 4(5) overleger og 4 LIS hvorav 2 LIS stilling blir ledige Vi er en del av Kir klinikken og har felles sengepost med ortopedisk avdeling. Arbeidsoppgaver Jobben/ utdanningen vil i hovedsak skje ved vår poliklinikk hvor vi har 6 legekontorer og 2 operasjonsstuer. LIS legene går 4-delt hj…
1 Ledig jobb bodø 22.11.2019

Lege i spesialisering-3 Fast stilling

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig en 100 % fast stilling som LIS3. Klinikken har tre medisinske spesialiteter; voksenpsykiatri, rus og avhengighetsmedisin samt barne- og ungdomspsykiatri. Klinikken har også LIS 1 og medisinstudenter i praksis. Psykisk Helse- og Rusklinikken i Bodø er godkjent for hele spesialistutdanningen i voksenpsykiatri. Flere fordypningsmuligheter samt muli…
1 Ledig jobb bodø 21.11.2019

Hjelpepleier/ helsefagarbeider

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

A6 er en voksen sengepost med 21 sengeplasser, som nylig har flyttet inn i ny-oppussede lokaler. Hos oss møter du pasienter med kirurgiske problemstillinger tilknyttet kar-thorax og urologi, vi følger opp pasienter under onkologisk behandling og du vil møte pasienter i palliativ fase av sykdomsforløp. Som hjelpepleier/ helsefagarbeider blir du en viktig del …
1 Ledig jobb bodø 20.11.2019

Administrasjonskonsulent innen arkivtjenesten

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Arkivtjenesten i Helse Nord RHF ser etter deg som er interessert i arkiv. Du får varierte arbeidsoppgaver som blant annet innebærer å saksbehandle, undervise, veilede og gi råd innen fagområdet. Arkivtjenesten er underlagt administrasjonsavdelingen, som i dag består av 8 medarbeidere. Vår nye administrasjonskonsulent vil få jobbe i en avdeling med høyt tempo…
1 Ledig jobb bodø 01.12.2019

Ass.enhetsleder Akuttenhet for Ungdom

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) er 1 av 6 hovedavdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset HF. BUPA er en sentral del av psykisk helsevern for barn og ungdom i Nordland. Akuttenhet for Ungdom har 6 plasser for ungdom i alderen 14-18 år og er dekkende for inntaksområdet for Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Posten ha…
1 Ledig jobb bodø 15.11.2019

Rådgiver

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Noe reisevirksomhet Dagarbeidstid. Arbeidsoppgaver Stillingen er et samarbeid mellom enhetene Helse i arbeid poliklinikken og regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse. Stillingen skal opparbeide prosjektsøknad på phd tilknyttet prosjektet «RCT for effektevaluering av nyopprettet poliklinisk spesialisthelsetjeneste for psykiske lidelser og musk…
1 Ledig jobb bodø 18.11.2019

Miljøterapeut (sykepleier/vernepleier)50% fast kombinert med 50% vikariat

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Psykisk helse - avdeling for Barn og unge (PHBU) er 1 av 6 hovedavdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset HF. PHBU er en sentral del av psykisk helsevern for barn og ungdom i Nordland. Korttidsenhet for Ungdom har 7 plasser for ungdom i alderen 13-18 år. Utrednings- og behandlingstilbudet har fokus på en aktiv miljøterapi og tett konta…
1 Ledig jobb bodø 17.11.2019

Overlege i Fødselshjelp og kvinnesykdommer ved avdeling Leger Kirurgisk klinikk

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst –endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen. Klinikken har ove…
1 Ledig jobb bodø 17.11.2019

Lege i spesialisering ved avdeling Leger Kirurgisk klinikk

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst –endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen. Klinikken har ove…
1 Ledig jobb bodø 14.11.2019

Sykepleier døgnenhet for spiseforstyrrelser

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Regional døgnenhet for spiseforstyrrelser har vi ledig 1 100 % fast stilling som sykepleier i turnus dag/ aften med arbeid hver 3. helg. Vi er en spesialenhet med pasientopptak for Nordland, Troms og Finnmark. Vi har 12 senger med plass til behandling for både frivillige og pasienter innlagte på tvunget vern. Stillingen inngår i et tverrfaglig behandling…
1 Ledig jobb bodø 17.11.2019

Lege i spesialisering Radiologi

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har en ledig stilling som LIS ved Diagnostisk klinikk, Nordlandssykehuset med arbeidssted Bodø. Gode muligheter for fast stilling på sikt. Tiltredelse så snart som mulig. Avdelingen har en ny og moderne maskinpark, med nye skjelettlaber og ny Dual Energy CT. På MR-siden har vi en ny 3T-maskin og venter ny 1,5T-maskin både i Bodø og Lofoten i løpet av høst…
1 Ledig jobb bodø 17.11.2019

Overlege / Lege i spesialisering ved BUP Bodø

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig fast stilling som overlege og ledig vikariat som LIS ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Nordlandssykehuset. BUPA er organisert i to seksjoner, seksjon poliklinikk og seksjon døgn/fag-enheter. De aktuelle stillinger er tilknyttet seksjon poliklinikk med arbeidssted BUP i Bodø. Det er totalt 24 årsverk med ulike fag-profesjoner ved e…
1 Ledig jobb bodø 15.11.2019

Kvalitets- og forskningsdirektør

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Kvalitets- og forskningsdirektøren i Helse Nord RHF har ansvar for regionens strategiske arbeid innenfor kvalitet og forskning. I tillegg ivaretar avdelingen oppgaver innenfor analyse og rapportering av helsedata. Arbeidsoppgaver En betydelig del av stillingen innebærer dialog og samarbeid med lokale helseforetak. Vi søker en direktør med engasjement til å v…
1 Ledig jobb bodø 22.11.2019