Psykologspesialist/ Psykolog

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

BUP Hammerfest yter generelle polikliniske tjenester til barn og unge fra 0 – 18 i fem kommuner langs kysten av Vest-Finnmark. Poliklinikken består av 11,5 fagstillinger, hvorav 4 psykologstillinger. Det polikliniske tilbudet inkluderer et eget sped– og småbarnsteam. Den ledige stillingen er knyttet til det ordinære polikliniske tilbudet. Vi som jobber ved B…
1 Ledig jobb bodø 10.10.2019

Arealforvalter / Prosjektleder

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Senter for Drift og eiendom NLSH HF forvalter i overkant av 180.000 kvm på 4 hovedlokasjoner. I Bodø utgjør bygningsmassen ca. 145.000 kvm. Senter for Drift og eiendom har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av all bygningsmasse ved NLSH HF. Organisasjonen er i gang med å utvikle et fagmiljø for ingeniører, dette for å styrke organisasjonen slik a…
1 Ledig jobb bodø 09.10.2019

Overlege i geriatri - Medisinske leger Hammerfest

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Klinikk Hammerfest ved Enhet Medisinske leger har ledig en fast 100% stilling som overlege i geriatri. Mindre stillingsbrøk kan også være aktuelt. Tilsetting etter avtale. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer! Mye takket være petroleumsvirksomheten har byen gjenno…
1 Ledig jobb bodø snarest

Overlege Patologi

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Diagnostisk klinikk omfatter immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, nukleærmedisin, patologi og radiologi samt smittevern. Klinikken yter service for sykehus og primærhelsetjenesten i nedslagsfeltet for Nordlandssykehuset HF og delvis også for naboforetakene. Faglig rådgivertjeneste står sentralt i profilen. Patologiav…
1 Ledig jobb bodø 04.10.2019

Lege i spesialisering

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved kirurgisk avdeling er det ledig et 100 % vikariat som Lege i spesialisering innen generell kirurg. Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her finner du kalde vintre, relativt varme somre og en frodig og mangfoldig natur som strekker seg fra viddelandskap via vakre fjorder til Pasviks dype furu…
1 Ledig jobb bodø 27.09.2019

Arkivmedarbeider

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Finnmarkssykehuset har ledig en fast 100% stilling som arkivmedarbeider. Arbeidsoppgaver Daglig arkivarbeid som registrering/fordeling av innkommet post, postjournalføring, kvalitetssikring og restanseoppfølging. Opplæring, veiledning og oppfølging av saksbehandlere i bruk av foretakets sak-arkivsystem, Elements. Merkantile arbeidsoppgaver. Kvalifikasjoner G…
1 Ledig jobb bodø 09.10.2019

Sykepleier/vernepleier - Akuttpost Tromsø, Psykiatrisk avdeling

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du en spennende, krevende og utfordrende jobb der ingen dager er like? Vil du jobbe med psykiatriske pasienter i den mest akutte fasen? Hos oss er vi i kontinuerlig utvikling og endring for å møte kravene som stilles til oss, og stillingen vil kunne gi deg faglig utvikling. Du vil jobbe i et sterkt fagmiljø sammen med dedikerte kolleger med fokus på p…
1 Ledig jobb bodø 30.09.2019

Sykepleier

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Medisinsk sengeenhet, Klinikk Hammerfest, er det ledig: 1 x 100% vikariat som sykepleier fra 18.11.2019 - 18.11.2020. Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegrupper: Slag/geriatri, Hjerte/kar, Lunge/Kreft og andre generelle diagnoser. Arbeidsoppgaver Daglig oppfølging …
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Nattstilling helsefagarbeider / Hjelpepleier 65,7 %

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) er en ny avdeling i psykisk helse og rusklinikken, NLSH HF. Avdelingen inneholder to differensierte døgnenheter, en døgnenhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og en døgnenhet for samtidig rusavhengighet og alvorlig psykiatriske lidelser (ROP). Avdelingen har også en ruspoliklinikk inklusiv LAR…
1 Ledig jobb bodø 30.09.2019

Avdelingsleder Voksenpsykiatrisk poliklinikk

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) i Mo i Rana er det ledig fast stilling som avdelingsleder. VOP er en allmennpsykiatrisk poliklinikk og er en del av Senter for psykisk helse og rus. Andre avdelinger ved senteret er Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Habiliteringstjenesten, Døgnavdeling for voksne, Rusavdelingen, Ambulant akutteam (AAT) og Konto…
1 Ledig jobb bodø 04.10.2019

Jordmor

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved føde/gyn sengeenhet har vi ledig 3 faste 100% stillinger som jordmor fra snarest. 3-delt turnus med 12,25 timers vakter på lørdag og søndag. Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her finner du kalde vintre, relativt varme somre og en frodig og mangfoldig natur som strekker seg fra viddelandsk…
1 Ledig jobb bodø 30.09.2019

Onkolog - 100% fast stilling

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du jobbe på landets nyeste sykehus? Kirkenes sykehus vil få ledig en fast 100% stilling som onkolog. Vi har hatt onkolog tilsatt ved sykehuset siden 1.mai, og du som nytilsatt onkolog vil videreføre etableringen av tilbudet til våre kreftpasienter. Her vil du ha stor innflytelse på hvordan vi skal utvikle tilbudet til kreftpasienter ved Kirkenes sykehus.…
1 Ledig jobb bodø 10.10.2019

Fag- og utviklingskonsulent

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) for Øst Finnmark består av døgnenheten i Tana for voksne med 10 godkjente sengeplasser, to voksenpsykiatriske poliklinikker, en i Tana og en i Kirkenes, samt en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Kirkenes. I tillegg er det en felles administrasjon i Tana. Senteret gir spesialisthelsetjeneste med følgende tilbud: poli…
1 Ledig jobb bodø 25.09.2019

Ingeniør IKT /Medisinsk teknologi

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Medisinsk teknisk seksjon ved Nordlandssykehuset er organisert under økonomiavdelingen. Seksjonen har ansvar for teknisk service, vedlikehold og forvaltning og av det medisinsk tekniske utstyret (MTU) på sykehuset. I tillegg har den en egen seksjon med ansvar for behandlingshjelpemidler (BHM), dvs medisinsk utstyr og forbruksmateriell som brukes utenfor syke…
1 Ledig jobb bodø 23.09.2019

LIS Radiologi

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig 2 stillinger som LIS ved Diagnostisk klinikk, Nordlandssykehuset med arbeidssted Bodø. Gode muligheter for fast stilling på sikt. Tiltredelse så snart som mulig. Avdelingen har en ny og moderne maskinpark, med nye skjelettlaber og ny Dual Energy CT. På MR-siden har vi en ny 3T-maskin og venter ny 1,5T-maskin både i Bodø og Lofoten ila neste halv…
1 Ledig jobb bodø 01.10.2019

Overlege gynekologi

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen gynekologisk- /fødeavdeling er det ledig fast stilling som overlege i gynekologi. Sandnessjøen ligger på Helgelandskysten, i et naturskjønt område med stort potensiale for fritid og sportslige aktiviteter, i tillegg til et rikt kulturliv. Det er direkterute med fly til Oslo og Trondheim. Gynekologisk- /fødeavdeling er god…
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Lege i spesialisering VOP Mosjøen

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Helgelandssykehuset Mosjøen psykisk helse og rus, avdeling VOP har vi ledig fast LIS stilling (lege i spesialisering) med oppstart snarest. Mosjøen ligger i et område med stort potensiale for fritid og sportslige aktiviteter som ski, fjellturer og fiske. Mosjøen er omkranset av store naturområder der fjell og fjord ligger i umiddelbar nærhet. I tillegg e…
1 Ledig jobb bodø 20.09.2019

Psykologspesialist / psykolog - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Mo i Rana

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Senter for psykisk helse og rus, Mo i Rana, søker psykologspesialist/psykolog i 100 % fast stilling innen tverrfaglig spesialisert rus-behandling (TSB). Rusenheten, Mo i Rana, består av sengepost med 8 plasser der pasientene kan være inntil 3 mnd. og en poliklinikk. Poliklinikken har 4 behandlerstillinger, herunder to fag konsulenter i LAR. Rusenheten kan ti…
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Sykepleier - sengeenhet Klinikk Alta

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved sengeenheten ved Klinikk Alta er det ledig følgende stilling: 1 x sykepleier natt 59.98 % svangerskapsvikariat med arbeid hver tredje helg. Ved intern opprykk kan det bli ledig andre stillinger. Sengeenheten vil ha en trinnvis oppbygging til 20 sengeplasser. Sengeenheten vil behandle pasie…
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Overlege tverrfaglig spesialisert rusbehandling - Døgnenhet Alta

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Døgnenheten Alta, psykisk helsevern utvider fra 10 til 15 plasser november 2019. I tillegg opprettes det egne plasser for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i tilslutning til allerede eksisterende Døgnenhet. Ved den nye enheten innen TSB opprettes det 6 plasser og 2 avrusingsplasser. Døgnenheten PHV og TSB er i 3. etasje ved Alta Helsesenter og er fysisk…
1 Ledig jobb bodø 24.09.2019

Sykepleier - Nattstilling

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Pt. 40,14 % nattevaktstiling med jobb hver tredje helg Arbeidsoppgaver Miljøterapeutisk oppgaver Medisin håndtering Kvalifikasjoner Høgskole/Universitet Sykepleier utdanning Erfaring innen psykisk helse Videreutdanning innen psykisk helse og rus Gode datakunnskaper er en fordel, da all vår dokumentasjon foregår på data. Personlige egenskaper Personlig egneth…
1 Ledig jobb bodø 29.09.2019

Fagutviklingssykepleier

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi er et regionalt senter i Bodø for voksne med alvorlige spiseforstyrrelser, inndelt i en poliklinikk og en døgnenhet. Stillingen tilhører døgnenheten. Enheten tilbyr et tverrfaglig og helhetlig behandlingstilbud, med fokus på miljøterapi, gruppe, aktivitetsterapi, ernæring og individualterapi. Vi er et dynamisk fagmiljø med fokus på kompetanse og faglighet…
1 Ledig jobb bodø 01.10.2019

LIS vikariat

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Arbeidsoppgaver Revmatologisk avdeling er organisert i Hode- og bevegelse klinikken med bla nevrologi, FMR og KNF. Felles sengepost med nevrologen, og disponerer 2 senger der. Vi har en dagpost og en poliklinikk med 4 sykepleiere og 6 spesialister i revmatologi og 2 LIS. Som LIS har man en veileder, og arbeider under supervisjon. Poliklinisk arbeide, pasient…
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Fagarbeider/assistent ved Seksjon for sterilforsyning

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Seksjon for sterilforsyning har ledig fast 100% stilling. Turnusarbeid, jobb hver fjerde helg Arbeidsoppgaver Rengjøring, kontroll og pakking av kirurgiske instrumenter Sterilisering, håndtering og lagring av sterilt gods Kvalifikasjoner Fagutdanning som sterilforsyningstekniker er ønskelig, men ikke påkrevd da opplæring vil bli gitt. Relevant praksis og per…
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

LIS 3 Gynekologi

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen gynekologisk-/fødeavdeling er det ledig fast stilling som LIS 3 i gynekologi. Sandnessjøen ligger midt på Helgelandskysten like ved fjellkjeden De syv søstre. Byen er trafikknutepunkt for ytre Helgeland og har gode transportmuligheter med lufthavn, hurtigruteanløp, hurtigbåter og buss til jernbane. Industri og oljevirksom…
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Psykologspesialist eller psykolog i spesialisering 5.året, BUP Sandnessjøen

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Sandnessjøen ligger i Alstahaug kommune på Helgelandskysten i Nordland fylke; så å si midt i Norge. Tettstedet er sentralt plassert i forhold til landets desidert største arkipelag av øyer, holmer og skjær, og må sies å være en typisk kystby, Kommunen har ca. 7400 innbyggere, og ligger ved foten av det kjente landemerke fjellkjeden "De syv søstre". Nærmeste …
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Fagbioingeniør / bioingeniør, Hammerfest

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved enhet for medisinsk biokjemi og blodbank, Klinikk Hammerfest, har vi ledig et vikariat i 100% stilling i 1 år som fagbioingeniør for området Blodbank. Det kan være mulighet for forlengelse. I tilfelle internt opprykk til denne stillingen har vi ledig vikariat som bioingeniør i turnus ved enheten. Opplys hvilken stilling du søker på. Vi har 16,5 stillinge…
1 Ledig jobb bodø 07.10.2019

Tilkallingsvikarer - Sykepleierstudent/assistent

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Medisinsk sengeenhet har behov for tilkallingsvikarer. Det er ønskelig med sykepleierstudenter og helsefagarbeidere som er interessert i ekstravakter. Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har 33 sengeplasser som er inndelt etter diagnosegrupper: Slag/geriatri, hjerte/kar, lunge/kreft og andre generelle diagnoser. Arbeidsoppgav…
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Sykepleier

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Medisinsk sengeenhet, Klinikk Hammerfest, er det ledig: 1 x 100% fast stilling som sykepleier fra 2.10.2019. 1 x 100% fast stilling som sykepleier fra 01.01.2020. Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegrupper: Slag/geriatri, Hjerte/kar, Lunge/Kreft og andre generelle …
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Helsefagarbeider

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Medisinsk sengeenhet, Klinikk Hammerfest, er det ledig: 1 x 100% vikariat som helsefagarbeider fra 8.11.2019 til og med 2.7.2020. Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegrupper: Slag/geriatri, Hjerte/kar, Lunge/Kreft og andre generelle diagnoser. Arbeidsoppgaver Daglig…
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Helsefagarbeider

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Medisinsk sengeenhet, Klinikk Hammerfest, er det ledig: 1 x 50% vikariat som helsefagarbeider fra d.d til og med 2.9.2020. Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegrupper: Slag/geriatri, Hjerte/kar, Lunge/Kreft og andre generelle diagnoser. Arbeidsoppgaver Daglig oppføl…
1 Ledig jobb bodø 29.09.2019

Samisk tolk

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig stilling som nordsamisk tolk. Tolken er et viktig tilbud i vårt "sørge- for- ansvar" overfor den samiske pasienten, og bidrar til å øke kvaliteten på kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasient. Den samiske tolketjenesten tilbyr fremmøte-tolking, skjermtolking og telefontolkning avhengig av tid på døgnet det er behov for tolk og hvilken kli…
1 Ledig jobb bodø 01.10.2019

Miljøterapeut

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Samisk nasjonalt kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er fra og med januar 2019 organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, ungdomspsykiatrisk enhet, familieenheten og døgnenhet for psykisk helse og rus er lokalisert i Karasjok. Voksenpsykiatrisk pol…
1 Ledig jobb bodø 13.10.2019

Miljøterapeut

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Samisk nasjonalt kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er fra og med januar 2019 organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, ungdomspsykiatrisk enhet, familieenheten og døgnenhet for psykisk helse og rus er lokalisert i Karasjok. Voksenpsykiatrisk pol…
1 Ledig jobb bodø 13.10.2019

Terapeut

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten og Døgnenhet psykisk helse og avhengighet er lokalisert i Karasjok. Voksenpsykiatrisk poliklinikk er for tide…
1 Ledig jobb bodø 01.10.2019

Lege i spesialisering - LIS 3

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten og Døgnenhet psykisk helse og avhengighet er lokalisert i Karasjok. Voksenpsykiatrisk poliklinikk er for tide…
1 Ledig jobb bodø 06.10.2019

Psykologspesialist/Psykolog

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten og Døgnenhet psykisk helse og avhengighet er lokalisert i Karasjok. Voksenpsykiatrisk poliklinikk er for tide…
1 Ledig jobb bodø 23.09.2019

Overlege i psykiatri VPP, SANKS

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten og Døgnenhet psykisk helse og avhengighet er lokalisert i Karasjok. Voksenpsykiatrisk poliklinikk er for tide…
1 Ledig jobb bodø 13.10.2019

Psykiater

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig 100 % fast overlegestilling ved Voksen psykiatrisk poliklinikk Alta VPP Alta har individualbehandlere, gruppeterapeutisk team, rus-team og LAR. Alta ligger i et flerkulturelt område med både samisk, norsk og kvensk befolkning. Vi har et spennende og variert kulturliv og en fantastisk natur med masse turmuligheter hele året. Alta er et moderne ku…
1 Ledig jobb bodø 24.09.2019

Psykologspesialist allmennpsykiatrisk team - Salten DPS - vikariat

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Salten distriktspsykiatriske senter (Salten DPS) er lokalsykehus for Salten-regionen med ca 83 000 innbyggere. Senteret har to allmennpsykiatriske døgnenheter (enhet B og enhet D). Senterets polikliniske virksomhet består av to allmennpsykiatriske team i henholdsvis Bodø og Fauske, psykoseteam for tidlig intervensjon og ambulant akutteam. Salten DPS er en av…
1 Ledig jobb bodø 20.09.2019