Jordmor

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved fødestua i Lofoten er det ledig følgende stillinger: Vikariat 100% snarest, frem til 01.09.20 Vikariat 100% f.o.m 01.01.20 t.o.m 31.12.20 Skriv i søknaden hvilken stilling du søker på. Om Fødestuen Fødestuen i Lofoten er jordmorstyrt. Dette betyr at det er jordmødre som har ansvaret for organiseringen av all virksomhet både på fødestua, svangerskapspolik…
1 Ledig jobb gravdal 03.12.2019

Fagansvarlig bioingeniør PCR

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Molekylærbiologisk enhet, Laboratoriemedisinsk avdeling er det ledig 100% fast stilling som Fagansvarlig bioingeniør for PCR, kommersielle tester. Molekylærbiologisk enhet består av fagområdene PCR, kromatografi og spesialproteiner. Den diagnostiske virksomheten ved enheten er rettet mot sykehusenes kliniske avdelinger og poliklinikker, andre helseinstit…
1 Ledig jobb bodø 27.11.2019

Sykepleier

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Diabetes Sykepleier 80 % Fast, ledig fra 01.01.2020. stillingen fordeles med 50% selvstendig poliklinisk virksomhet og 30% sengepostarbeid i medisinsk avdeling. Ved intern ansettelse kan annen stilling bli ledig. Medisinsk klinikk består av sengepost, dagbehandling bla.- utredning av sykelig overvekt, dialyseenhet med 8 behandlingsplasser, medisinske leger, …
1 Ledig jobb gravdal 22.11.2019

Sykepleier

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Sykepleier 35 % Fast, ledig fra 01.01.2020. Medisinsk klinikk består av sengepost, dagbehandling bla.- utredning av sykelig overvekt, dialyseenhet med 8 behandlingsplasser, medisinske leger, poliklinisk holter registrering og diabetespoliklinikk. Sengeposten drifter 23 senger. Vi ber om at søkere oppgir 2 referanser ved søknad. Arbeidsoppgaver Sykepleiefagli…
1 Ledig jobb gravdal 22.11.2019

Overlege - Infeksjonsmedisin

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk er lokalisert ved sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Virksomheten omfatter 7 medisinske avdelinger ved de 3 sykehusene. Nordlandssykehuset HF tilbyr spesialisering i generell indremedisin ved alle sine lokasjoner. I tillegg tilbyr Nordlandssykehuset spesialisering innen fagområdene blod-, fordøyelse-, hjerte-, infek…
1 Ledig jobb bodø 13.12.2019

Driftsingeniør Produksjonsavdelingen Region Nord

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Region Nord-Norge er en del av forretningsområdet Produksjon i Statkraft, med ansvar for vann- og vindkraftanlegg i Nordland, Troms og Finnmark. Anleggene i regionen blir driftet av tre krafterksgrupper, i samarbeid med produksjonsavdelingen og teknisk og administraiv stab. Produksjonsavdelingen har 15 medarbeidere med hovedansvar for kort- og langsiktig pro…
1 Ledig jobb korgen 01.12.2019

Enhetsleder

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Renholds seksjonen Bodø er organisert under Senter for Drift og eiendom, og underlagt avdeling for Driftsservice. Godt renhold innenfor INSTA 800 er en svært viktig del av tilbudet til våre brukere. Vi søker derfor en person som er opptatt av god kvalitet på leveransen innenfor en riktig økonomisk ramme. Du må ha evnen til å lede og motivere våre medarbeider…
1 Ledig jobb bodø 09.12.2019

LIS Anestesiologi, vikariat

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Kirurgisk klinikk ved Nordlandssykehuset HF har tre ledige vikariater som lege i spesialiseringen anestesiologi. Vi søker interesserte og engasjerte leger som har lyst til å jobbe med dette faget. Anestesilegene i Kirurgisk klinikk NLSH er organisert i avdeling for leger. Ansvarsområdet er bredt og omfatter akuttmedisinske, anestesiologiske og intensivmedisi…
1 Ledig jobb bodø 27.11.2019

Behandler / Fagkonsulent Fast stilling Habilitering Mo i Rana 

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling for Habilitering ved Helgelandssykehuset består av en avdeling med tre lokasjoner (Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana). Ved Habiliteringsavdelingen i Mo i Rana har vi ledig fast stilling som behandler/ fagkonsulent fra 1.januar 2020. Vi søker fortrinnsvis etter spesialpedagog med relevant utrednings- og testkompetanse, samt erfaring med førskolebarn…
1 Ledig jobb mo i rana 01.12.2019

Behandler / Fagkonsulent Vikariat Habilitering Mo i Rana

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling for Habilitering ved Helgelandssykehuset består av en avdeling med tre lokasjoner (Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana). Ved Habiliteringsavdelingen i Mo i Rana har vi ledig et vikariat som behandler/ fagkonsulent i perioden 6.januar 2020 til 3.januar 2021. Vi søker fortrinnsvis etter vernepleier med videreutdanning innen psykisk helse, pedagogikk el…
1 Ledig jobb mo i rana 01.12.2019

Fagkonsulent Ambulant rehabiliteringsteam Salten (ART)

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Enhet for fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) og ambulant rehabiliteringsteam (ART Salten) har ledig 100% fast stilling som fagkonsulent i ART. Enheten består av FMR poliklinikk og ART, og har tilsammen 13 stillinger fordelt på spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, nevropsykolog, fysioterapeuter, ergoterapeut, sykepleiere, sosionom og ver…
1 Ledig jobb bodø 27.11.2019

Renholder - vikariat, Hjemmetjenesten Sentrum avd. 2 (2019/438)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagområde hjemmebaserte tjenester Rana kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling han ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenestet…
1 Ledig jobb mo i rana 24.11.2019 Vikariat

Bussjåfør Vesterålen og Andøy

Boreal Buss AS

Samferdsel og infrastruktur

Boreal Buss AS har ledig 100 % stilling som bussjåfør i Sortland og Andøy. I Boreal vil vi at kundene våre skal møte hyggelige bussjåfører som kombinerer trygg og sikker kjøring med god kundebehandling. Du har Godkjent førerkort for buss, kjøreseddel for persontransport samt yrkessjåførkurs. Evne og vilje til å jobbe etter vår nullvisjon (null skader på pers…
1 Ledig jobb sortland 24.11.2019 Bussjåfør

Finansiell rådgiver Narvik

SpareBank 1 Gruppen AS

Bank, finans og forsikring

Vil du være med og utgjøre en forskjell for Nord-Norge og Narvik regionen? Du har et hjerte som banker for landsdelen, og du inspireres av mulighetene vi har i vårt lokalsamfunn. Du brenner for gode kundeopplevelser og bryr deg om kundene. Hvis dette er deg? Da vil vi gjerne ha deg med på laget i landsdelens egen bank. Vi har tro på gode digitale løsninger, …
1 Ledig jobb narvik 25.11.2019

HR-rådgiver

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

HR-avdelingen ledes av HR-sjefen, og er i dag inndelt i fire seksjoner med til sammen 30 medarbeidere. HR-avdelingens visjon er å bidra til at Nordlandssykehuset utvikles til en lærende og helsefremmende organisasjon, med fokus på godt lederskap, medarbeiderskap, involvering og brukermedvirkning. Avdelingen tilrettelegger for og støtter ledere i blant annet …
1 Ledig jobb bodø 29.11.2019

Psykolog/psykologspesialist

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Palliativt Team ved NLSH Bodø er en del av Avdeling for Kreft og Lindrende behandling, og består av kreftsykepleier, smertesykepleier, overlege, onkologisk fysioterapeut og psykolog/psykologspesialist. Prest er også nært tilknyttet teamet. Palliativt team sin primære arbeidsoppgave er å ha en konsultativ og koordinerende funksjon innen behandling, pleie og o…
1 Ledig jobb bodø 30.11.2019

Avdelingsleder ved Svolvær omsorgssenter

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Spennende fast 100 % lederstilling ledig på Svolvær omsorgssenter. Institusjonen har tre bogrupper med til sammen 24 brukere med demenssykdom og som har behov for heldøgns pleie og omsorg. Institusjonen har som målsetting å være et kompetansesenter for demens i kommunen. Sykehjemmet har stort fokus på forbedringsarbeid. Stillingen er på dagtid og ledig fra 0…
1 Ledig jobb svolvær 30.11.2019

Sykepleier, Solstua Selfors sykehjem (2019/444)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagområde institusjon Kommunens helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling han ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenestetildelingen foregår i …
1 Ledig jobb mo i rana 25.11.2019 Turnus

Rådgiver/Seniorrådgiver HR

Luftfartstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Et av Luftfartstilsynets hovedmålsettinger er å være en attraktiv arbeidsplass med kompetente medarbeidere for dagens og fremtidens oppgaver. HR-seksjonen i Luftfartstilsynet har en viktig rolle i arbeidet med å nå denne målsettingen. Seksjonen består av 6 medarbeidere med en bred og variert bakgrunn og kompetanse som sammen har ansvar for å levere HR-tjenes…
1 Ledig jobb bodø 17.11.2019

Helsefagarbeider

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Medisinsk avdeling har følgende driftsområder: Poliklinikk, dagbehandling/kjemoterapienhet, dialyse og sengepost med 25 enkeltrom inkl. slagenhet og rehabilitering, i tillegg til barnerom. Siden medisinsk avdeling er en avdeling med samarbeid på tvers av flere driftsområder, ønsker vi medarbeidere som er lærings- og endringsvillige, samt fleksible. Ved avdel…
1 Ledig jobb stokmarknes 27.11.2019

Sykepleiere

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Medisinsk avdeling har følgende driftsområder: Poliklinikk, dagbehandling/kjemoterapienhet, dialyse og sengepost med 25 enkeltrom inkl. slagenhet og rehabilitering, i tillegg til barnerom. Siden medisinsk avdeling er en avdeling med samarbeid på tvers av flere driftsområder, ønsker vi medarbeidere som er lærings- og endringsvillige, samt fleksible. Stillinge…
1 Ledig jobb stokmarknes 18.11.2019

Tømrer

Snekkerbjørn AS

Håndtverkstjenester

Vi er stadig på utkikk etter kvalifiserte folk! Hos oss får du gode kolegaer og et godt arbeidsmiljø. Ta kontakt for en prat om fremtiden.
4 Ledig jobb bodø snarest Håndverker

Byggeplassleder

Snekkerbjørn AS

Håndtverkstjenester

Snekkerbjørn AS er en fremtidrettet bedrift med økende oppdragsmengde, og etterspør kvalifiserte folk! Hos oss får du ta del i et godt arbeidsmiljø og en variabel arbeidsdag. Ta gjerne kontakt for en prat om mulighetene i fremtiden.
1 Ledig jobb bodø 31.12.2019 Håndverker

Servicesnekker

Snekkerbjørn AS

Håndtverkstjenester

Snekkerbjørn AS er en fremtidrettet bedrift med økende oppdragsmengde, og etterspør kvalifiserte folk! Hos oss får du ta del i et godt arbeidsmiljø og en variabel arbeidsdag. Ta gjerne kontakt for en prat om mulighetene i fremtiden. Vi søker nå 2 stk dyktige servicesnekkere/tømrere, for utførelse av mindre servicearbeider. Tilgang til fast servicebil.
2 Ledig jobb bodø snarest Håndverker

Lege i spesialisering generell indremedisin vikariat Mosjøen

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Helgelandssykehuset Mosjøen, Medisinske leger har vi fra snarest til 3.mai 2020 vikariat med mulighet for forlengelse for Lege i spesialisering (LIS II ). Stillingen innebærer 6- delt vakt bak LIS1 og foran overlege. Rotasjon mellom akutt mottak/OVA/intensiv, sengepost, poliklinikk (hver 6. uke) og dagmed.avd. (hver 6. uke) hvor det spesielt samarbeides …
1 Ledig jobb mosjøen 24.11.2019

Lege i spesialisering, generell indremedisin Mosjøen

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Helgelandssykehuset Mosjøen, Medisinske leger har vi fra 1. januar 2020 ledig fast stilling for Lege i spesialisering. Stillingen er nyopprettet og innebærer 6- delt vakt bak LIS1 og foran overlege. Rotasjon mellom akutt mottak/OVA/intensiv, sengepost, poliklinikk (hver 6. uke) og dagmed.avd. (hver 6. uke) hvor det spesielt samarbeides tett med kreftsyke…
1 Ledig jobb mosjøen 24.11.2019

Sykepleier

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Arbeidsoppgaver Ortopedisk og Øre-Nese-Hals sengeenhet A9 er en sengepost med 24 senger hvor vi behandler pasienter innen ortopedi og øre-nese-hals tilknyttet Kirurgisk klinikk Bodø. Vi har ledig følgende stillinger: 75% fast stilling sykepleier med oppstart 13.01.20 50% fast sykepleier med oppstart 06.01.20 50% fast sykepleier med oppstart 01.02.20 Vikariat…
1 Ledig jobb bodø 01.12.2019

Overlege i ortopedi - vikariat

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana er det ledig 6 måneders vikariat som overlege i ortopedi. Oppstart i januar 2020 eller etter nærmere avtale. Helgelandssykehuset Mo i Rana består av kirurgisk område, medisinsk område samt Senter for psykisk helse og rus og har til sammen ca 450 årsverk og gir et tilbud til ca 34 000 innbyggere. Ortopedisk virksomhet i Hel…
1 Ledig jobb mo i rana 01.12.2019

Lege i spesialisering i ortopedi -  vikariat

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Helgelandssykehuset Mo i Rana har ledig 9 måneders vikariat for lege i spesialisering i ortopedi, mulighet for forlengelse. Oppstart i desember 2019 eller etter nærmere avtale. Mo i Rana ligger mellom fjord og fjell helt innerst i Ranfjorden, sør for Saltfjellet og Polarsirkelen. Omgitt av flott natur er Mo i Rana et godt utgangspunkt for naturopplevelser ti…
1 Ledig jobb mo i rana 24.11.2019

Intensivsykepleier/kardiologisk sykepleier/sykepleier

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

A3 er en sengeenhet som består av 20 senger. Enheten er inndelt i 8 overvåkningssenger for akutt og kritisk syke medisinske pasienter, og 12 senger for kardiologi og generell medisinske pasienter. Vi bemanner sykehusets scop/ telemetrisentral 24 timer i døgnet og er sammen med anestesiavdelingen tilknyttet stansteamet internt på sykehuset. Fra 2020 vil vi og…
1 Ledig jobb bodø 24.11.2019

Adjunkt 100 % fast stilling - Kabelvåg ungdomsskole

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kabelvåg ungdomsskole underviser elever fra 7. – 10. årstrinn. Skolen er teamorganisert, og jobber aktivt med skoleutvikling både i nettverk og sammen med Nord universitet. Skolen holder til i midlertidige lokaler (paviljong) dette og neste skoleår mens den faste skolen totalrenoveres. Den nye skolen vil være innflyttingsklar til skolestart i august 2021. An…
1 Ledig jobb kabelvåg 29.11.2019

SFO-leder 100 % vikariat - Kabelvåg barneskole

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kabelvåg barneskole er kommunens eneste separate barneskole med elever på 1. – 6. årstrinn. Skolen ligger i Kabelvåg sentrum. Skolen har heldags skolefritidsordning (SFO) med ca. 70 brukere. Åpningstid kl. 07.00–16.30. Fast uteskoledag hver uke for 1.- 4. årstrinn. Det er ca. 175 elever ved skolen og det er 33 ansatte. Det er planlagt ny skole i Kabelvåg, me…
1 Ledig jobb kabelvåg 29.11.2019

Avdelingsleder utebutikk

Montér Per Strand Øksnes

Butikkhandel, Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

Avdelingsleder utebutikk Arbeidsoppgaver: • Personalansvar for bemanning utebutikk • Salg av byggevarer til forbruker- og proffkunder • Utarbeiding og oppfølging av tilbud • Kunderådgivning • Bidra til et godt og sikkert arbeidsmiljø • Ansvar for at avdelingen til enhver tid holder høyeste standard • Driftsmessige oppgaver som kreves for å ha en selgende og …
1 Ledig jobb myre 26.11.2019 Lederstilling

Barnehageassistent

Læringsverkstedet gruppen AS

Annet

Notveien Naturbarnehage er en fireavdelings barnehage i Bodøsjøen. Avdelingene har barn i alderen 1-6 år. Vi søker barnehageassistent til et vikariat. Kvalifikasjoner: - Erfaring fra barnehage er ønskelig, men ikke et krav. Det viktigste er at du virkelig liker å jobbe med mennesker. - Vi er en naturbarnehage, så interesse for aktiviteter knyttet til naturen…
1 Ledig jobb bodø 25.11.2019

Aktivitetspådriver

Saltdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye aktivitetspådriver? Fast 100 % stilling. Snarlig tiltredelse. Arbeidsoppgaver Arbeidstaker har tilhørighet på arbeids- og aktivitetssenteret Knaggen på Vensmoen. Arbeidsoppgavene utføres både på Knaggen, men også ute på turer, avdelinger/institusjoner i Omsorg. Det er rom for utvikling i stillingens innhold. Tilrettelegge dagaktivitetstilbud fo…
1 Ledig jobb rognan 07.12.2019

Fagkoordinator for tre- og vedavdelingen

Saltdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100 % fast stilling med tiltredelse 01.03.20 Stillingen skal styrke fokus på kvalitet og fag, samt å gi faglig støtte til ansatte. Fagkoordinator skal ha et tett samarbeid med tjenesteleder og kunne være stedfortreder ved fravær. Arbeidsoppgaver Daglig ansvar for forsvarlige tjenester, koordinere arbeidsdagen og bidra til konstruktiv dialog og samarbeid. Ans…
1 Ledig jobb rognan 07.12.2019

Apoteker

Vitus Apotek / Norsk Medisinaldepot AS

Kan du tenke deg å jobbe som leder i Vitusapotek? Som apoteker i Vitusapotek vil du ha daglige utfordringer og stor variasjon i dine arbeidsoppgaver. Som leder vil du ha ansvaret for å motivere personalet og opprettholde et inspirerende arbeidsmiljø. Du må være modig å gå foran dine medarbeidere som et godt eksempel. Samtidig må du ha evnen til å tenke nytt …
1 Ledig jobb sandnessjøen snarest

Klinisk konsulent

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) er en ny avdeling i Psykisk helse –og rusklinikken (PHR), NLSH HF. Avdelingen inneholder to differensierte døgnenheter, en døgnenhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og en døgnenhet for rus og alvorlig psykiatri (ROP). Avdelingen har også en ruspoliklinikk inklusiv LAR. Avdeling har enheter me…
1 Ledig jobb bodø 21.11.2019

Psykolog/Psykologspesialist

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du som psykolog å jobbe på en trivelig og utfordrende arbeidsplass , så kan dette være jobben for deg! Vi har ledig fast 100% stilling for psykolog/psykolog i spesialisering/psykologspesialist ved Barnehabiliteringen. Enheten er inne i en spennende utviklings periode hvor det kontinuerlig jobbes med å forbedre behandlingstilbudet. Barnehabiliteringen …
1 Ledig jobb bodø 29.11.2019

Psykolospesialist/Psykolog

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Må påregnes noe reisevirksomhet Arbeidsoppgaver Utredning med vekt på autismespekterforstyrrelser Tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som psykolog. Ønskelig med erfaring fra utredning av autismespekterforstyrrelser. Ønskelig med spesialiser…
1 Ledig jobb bodø 04.12.2019