Betongarbeider/Betongindustriarbeider

Betong & Entreprenør

Bygg og anlegg

I forbindelse med at vi skal øke produksjonen av betongelementer, trenger vi flere dyktige medarbeidere. I Produksjonshallen i Kabelvåg søker vi derfor etter flere produksjonsmedarbeidere. Vi er på søken etter personer som er interessert i byggfag og kan tenke seg å jobbe med å bygge elementer som benyttes til bygging av hoteller, leilighetskomplekser, kaier…
2 Ledig jobb kabelvåg snarest Produksjon

Ingeniør IKT /Medisinsk teknologi

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Medisinsk teknisk seksjon ved Nordlandssykehuset er organisert under økonomiavdelingen. Seksjonen har ansvar for teknisk service, vedlikehold og forvaltning og av det medisinsk tekniske utstyret (MTU) på sykehuset. I tillegg har den en egen seksjon med ansvar for behandlingshjelpemidler (BHM), dvs medisinsk utstyr og forbruksmateriell som brukes utenfor syke…
1 Ledig jobb bodø 23.09.2019

LIS Radiologi

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig 2 stillinger som LIS ved Diagnostisk klinikk, Nordlandssykehuset med arbeidssted Bodø. Gode muligheter for fast stilling på sikt. Tiltredelse så snart som mulig. Avdelingen har en ny og moderne maskinpark, med nye skjelettlaber og ny Dual Energy CT. På MR-siden har vi en ny 3T-maskin og venter ny 1,5T-maskin både i Bodø og Lofoten ila neste halv…
1 Ledig jobb bodø 01.10.2019

Overlege gynekologi

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen gynekologisk- /fødeavdeling er det ledig fast stilling som overlege i gynekologi. Sandnessjøen ligger på Helgelandskysten, i et naturskjønt område med stort potensiale for fritid og sportslige aktiviteter, i tillegg til et rikt kulturliv. Det er direkterute med fly til Oslo og Trondheim. Gynekologisk- /fødeavdeling er god…
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Lege i spesialisering VOP Mosjøen

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Helgelandssykehuset Mosjøen psykisk helse og rus, avdeling VOP har vi ledig fast LIS stilling (lege i spesialisering) med oppstart snarest. Mosjøen ligger i et område med stort potensiale for fritid og sportslige aktiviteter som ski, fjellturer og fiske. Mosjøen er omkranset av store naturområder der fjell og fjord ligger i umiddelbar nærhet. I tillegg e…
1 Ledig jobb bodø 20.09.2019

Lege i spesialisering indremedisin vikariat Mosjøen

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Helgelandssykehuset Mosjøen, Medisinske leger har vi fra 2. september 2019 ledig ett års vikariat med mulighet for forlengelse for Lege i spesialisering (LIS II ). Mosjøen ligger i Vefsn kommune i Nordland, og har ca 10 000 innbyggere. Byen ligger ved foten av det 818 meter høye Øyfjellet og er kjent for den gamle trehusbebyggelsen i Sjøgata. Mosjøen har…
1 Ledig jobb bodø 18.09.2019

Psykologspesialist / psykolog - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Mo i Rana

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Senter for psykisk helse og rus, Mo i Rana, søker psykologspesialist/psykolog i 100 % fast stilling innen tverrfaglig spesialisert rus-behandling (TSB). Rusenheten, Mo i Rana, består av sengepost med 8 plasser der pasientene kan være inntil 3 mnd. og en poliklinikk. Poliklinikken har 4 behandlerstillinger, herunder to fag konsulenter i LAR. Rusenheten kan ti…
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Sykepleier - sengeenhet Klinikk Alta

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved sengeenheten ved Klinikk Alta er det ledig følgende stilling: 1 x sykepleier natt 59.98 % svangerskapsvikariat med arbeid hver tredje helg. Ved intern opprykk kan det bli ledig andre stillinger. Sengeenheten vil ha en trinnvis oppbygging til 20 sengeplasser. Sengeenheten vil behandle pasie…
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Overlege tverrfaglig spesialisert rusbehandling - Døgnenhet Alta

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Døgnenheten Alta, psykisk helsevern utvider fra 10 til 15 plasser november 2019. I tillegg opprettes det egne plasser for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i tilslutning til allerede eksisterende Døgnenhet. Ved den nye enheten innen TSB opprettes det 6 plasser og 2 avrusingsplasser. Døgnenheten PHV og TSB er i 3. etasje ved Alta Helsesenter og er fysisk…
1 Ledig jobb bodø 24.09.2019

Sykepleier - Nattstilling

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Pt. 40,14 % nattevaktstiling med jobb hver tredje helg Arbeidsoppgaver Miljøterapeutisk oppgaver Medisin håndtering Kvalifikasjoner Høgskole/Universitet Sykepleier utdanning Erfaring innen psykisk helse Videreutdanning innen psykisk helse og rus Gode datakunnskaper er en fordel, da all vår dokumentasjon foregår på data. Personlige egenskaper Personlig egneth…
1 Ledig jobb bodø 29.09.2019

Fagutviklingssykepleier

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi er et regionalt senter i Bodø for voksne med alvorlige spiseforstyrrelser, inndelt i en poliklinikk og en døgnenhet. Stillingen tilhører døgnenheten. Enheten tilbyr et tverrfaglig og helhetlig behandlingstilbud, med fokus på miljøterapi, gruppe, aktivitetsterapi, ernæring og individualterapi. Vi er et dynamisk fagmiljø med fokus på kompetanse og faglighet…
1 Ledig jobb bodø 01.10.2019

LIS vikariat

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Arbeidsoppgaver Revmatologisk avdeling er organisert i Hode- og bevegelse klinikken med bla nevrologi, FMR og KNF. Felles sengepost med nevrologen, og disponerer 2 senger der. Vi har en dagpost og en poliklinikk med 4 sykepleiere og 6 spesialister i revmatologi og 2 LIS. Som LIS har man en veileder, og arbeider under supervisjon. Poliklinisk arbeide, pasient…
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Sykepleier/vernepleier - Akuttpost Tromsø, Psykiatrisk avdeling

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du en spennende, krevende og utfordrende jobb der ingen dager er like? Vil du jobbe med psykiatriske pasienter i den mest akutte fasen? Hos oss er vi i kontinuerlig utvikling og endring for å møte kravene som stilles til oss, og stillingen vil kunne gi deg faglig utvikling. Du vil jobbe i et sterkt fagmiljø sammen med dedikerte kolleger med fokus på p…
1 Ledig jobb bodø 30.09.2019

Lønnskonsulent

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Lønn og regnskap er en seksjon i Økonomi- og analyseavdelingen, og en del av Stabssenteret. Avdelingen består av et økonomimiljø med ca. 95 medarbeidere med et hovedmål om å bidra til god økonomi og virksomhetsstyring i sykehusledelsen, sykehusets klinikkledelse, samt øvrige eksterne parter. Vi søker en motivert og dyktig medarbeider som raskt kan sette seg …
1 Ledig jobb bodø 18.09.2019

Fagarbeider/assistent ved Seksjon for sterilforsyning

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Seksjon for sterilforsyning har ledig fast 100% stilling. Turnusarbeid, jobb hver fjerde helg Arbeidsoppgaver Rengjøring, kontroll og pakking av kirurgiske instrumenter Sterilisering, håndtering og lagring av sterilt gods Kvalifikasjoner Fagutdanning som sterilforsyningstekniker er ønskelig, men ikke påkrevd da opplæring vil bli gitt. Relevant praksis og per…
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

LIS 3 Gynekologi

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen gynekologisk-/fødeavdeling er det ledig fast stilling som LIS 3 i gynekologi. Sandnessjøen ligger midt på Helgelandskysten like ved fjellkjeden De syv søstre. Byen er trafikknutepunkt for ytre Helgeland og har gode transportmuligheter med lufthavn, hurtigruteanløp, hurtigbåter og buss til jernbane. Industri og oljevirksom…
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Psykologspesialist eller psykolog i spesialisering 5.året, BUP Sandnessjøen

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Sandnessjøen ligger i Alstahaug kommune på Helgelandskysten i Nordland fylke; så å si midt i Norge. Tettstedet er sentralt plassert i forhold til landets desidert største arkipelag av øyer, holmer og skjær, og må sies å være en typisk kystby, Kommunen har ca. 7400 innbyggere, og ligger ved foten av det kjente landemerke fjellkjeden "De syv søstre". Nærmeste …
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Fagbioingeniør / bioingeniør, Hammerfest

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved enhet for medisinsk biokjemi og blodbank, Klinikk Hammerfest, har vi ledig et vikariat i 100% stilling i 1 år som fagbioingeniør for området Blodbank. Det kan være mulighet for forlengelse. I tilfelle internt opprykk til denne stillingen har vi ledig vikariat som bioingeniør i turnus ved enheten. Opplys hvilken stilling du søker på. Vi har 16,5 stillinge…
1 Ledig jobb bodø 07.10.2019

Tilkallingsvikarer - Sykepleierstudent/assistent

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Medisinsk sengeenhet har behov for tilkallingsvikarer. Det er ønskelig med sykepleierstudenter og helsefagarbeidere som er interessert i ekstravakter. Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har 33 sengeplasser som er inndelt etter diagnosegrupper: Slag/geriatri, hjerte/kar, lunge/kreft og andre generelle diagnoser. Arbeidsoppgav…
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Sykepleier

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Medisinsk sengeenhet, Klinikk Hammerfest, er det ledig: 1 x 100% fast stilling som sykepleier fra 2.10.2019. 1 x 100% fast stilling som sykepleier fra 01.01.2020. Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegrupper: Slag/geriatri, Hjerte/kar, Lunge/Kreft og andre generelle …
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Sykepleier

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Medisinsk sengeenhet, Klinikk Hammerfest, er det ledig: 1 x 100% vikariat som sykepleier fra 18.11.2019 - 18.11.2020. Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegrupper: Slag/geriatri, Hjerte/kar, Lunge/Kreft og andre generelle diagnoser. Arbeidsoppgaver Daglig oppfølging …
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Helsefagarbeider

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Medisinsk sengeenhet, Klinikk Hammerfest, er det ledig: 1 x 100% vikariat som helsefagarbeider fra 8.11.2019 til og med 2.7.2020. Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegrupper: Slag/geriatri, Hjerte/kar, Lunge/Kreft og andre generelle diagnoser. Arbeidsoppgaver Daglig…
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Helsefagarbeider

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Medisinsk sengeenhet, Klinikk Hammerfest, er det ledig: 1 x 50% vikariat som helsefagarbeider fra d.d til og med 2.9.2020. Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegrupper: Slag/geriatri, Hjerte/kar, Lunge/Kreft og andre generelle diagnoser. Arbeidsoppgaver Daglig oppføl…
1 Ledig jobb bodø 29.09.2019

Samisk tolk

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig stilling som nordsamisk tolk. Tolken er et viktig tilbud i vårt "sørge- for- ansvar" overfor den samiske pasienten, og bidrar til å øke kvaliteten på kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasient. Den samiske tolketjenesten tilbyr fremmøte-tolking, skjermtolking og telefontolkning avhengig av tid på døgnet det er behov for tolk og hvilken kli…
1 Ledig jobb bodø 01.10.2019

Miljøterapeut

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Samisk nasjonalt kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er fra og med januar 2019 organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, ungdomspsykiatrisk enhet, familieenheten og døgnenhet for psykisk helse og rus er lokalisert i Karasjok. Voksenpsykiatrisk pol…
1 Ledig jobb bodø 13.10.2019

Miljøterapeut

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Samisk nasjonalt kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er fra og med januar 2019 organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, ungdomspsykiatrisk enhet, familieenheten og døgnenhet for psykisk helse og rus er lokalisert i Karasjok. Voksenpsykiatrisk pol…
1 Ledig jobb bodø 13.10.2019

Terapeut

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten og Døgnenhet psykisk helse og avhengighet er lokalisert i Karasjok. Voksenpsykiatrisk poliklinikk er for tide…
1 Ledig jobb bodø 01.10.2019

Lege i spesialisering - LIS 3

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten og Døgnenhet psykisk helse og avhengighet er lokalisert i Karasjok. Voksenpsykiatrisk poliklinikk er for tide…
1 Ledig jobb bodø 06.10.2019

Psykologspesialist/Psykolog

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten og Døgnenhet psykisk helse og avhengighet er lokalisert i Karasjok. Voksenpsykiatrisk poliklinikk er for tide…
1 Ledig jobb bodø 23.09.2019

Overlege i psykiatri VPP, SANKS

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten og Døgnenhet psykisk helse og avhengighet er lokalisert i Karasjok. Voksenpsykiatrisk poliklinikk er for tide…
1 Ledig jobb bodø 13.10.2019

Psykiater

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig 100 % fast overlegestilling ved Voksen psykiatrisk poliklinikk Alta VPP Alta har individualbehandlere, gruppeterapeutisk team, rus-team og LAR. Alta ligger i et flerkulturelt område med både samisk, norsk og kvensk befolkning. Vi har et spennende og variert kulturliv og en fantastisk natur med masse turmuligheter hele året. Alta er et moderne ku…
1 Ledig jobb bodø 24.09.2019

Psykologspesialist allmennpsykiatrisk team - Salten DPS - vikariat

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Salten distriktspsykiatriske senter (Salten DPS) er lokalsykehus for Salten-regionen med ca 83 000 innbyggere. Senteret har to allmennpsykiatriske døgnenheter (enhet B og enhet D). Senterets polikliniske virksomhet består av to allmennpsykiatriske team i henholdsvis Bodø og Fauske, psykoseteam for tidlig intervensjon og ambulant akutteam. Salten DPS er en av…
1 Ledig jobb bodø 20.09.2019

Enhetsleder Medisinsk klinikk - dialyse

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Dialysen er en del av Medisinsk klinikk og holder til i nye lokaler i H3. Dialysen har 16 behandlingsplasser og utfører Hemodialyse, plasmaferese og periotonealdilayse. Dialysen har akuttfunksjon for hele Nordland og all oppstart av dialysebehandling, øyeblikkelig hjelp og utredning til transplantasjon starter ved dialysen i Bodø. Dialysen har nært samarbeid…
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Radiograf

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Radiologisk enhet i Lofoten inngår i Bildediagnostisk avdeling ved Nordlandssykehuset sammen med radiologisk enhet i Bodø og Vesterålen , Nukleærmedisin og Mammografiseksjonen. Arbeidssted er Nordlandssykehuset Lofoten, som ligger på Gravdal i Vestvågøy kommune. Det er en liten enhet med 7 radiografer, 2 sekretærer, 1,2 legestillinger og enhetsleder. Enheten…
1 Ledig jobb bodø 11.10.2019

Overlege i ortopedisk kirurgi

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen? Da oppfordrer vi deg til å lese videre! Vi har ledig vikariat for spesialist i ortopedisk kir…
1 Ledig jobb bodø 24.09.2019

Sykepleier natt - Rehabiliteringsmedisinsk sengepost

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi gir tilbud til pasienter fra 18 år som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Det tilbys også rehabiliterings- og vurderingsopphold til pasienter med MS, nevromuskulære sykdommer, multitraume, amputasjoner og enkelte andre tilstander. Døgnenheten har 14 senger, og har rundt 150 innleggelser pr år. Sengeposten flyttet i…
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Lege i spesialisering indremedisin

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Helgelandssykehuset Sandnessjøen, medisinsk avdeling, har ledig 1 fast stilling for lege i spesialisering (LIS2-indremedisin) med oppstart november-19. Sandnessjøen ligger på Helgelandskysten, ved foten av De syv søstre. Sandnessjøen er trafikknutepunkt for hurtigbåter og ferger med mange destinasjoner. Fra flyplassen rett utenfor byen går daglig flygninger …
1 Ledig jobb bodø 02.10.2019

Spesialfysioterapeut/fysioterapeut

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du en spennende jobb med gode utviklingsmuligheter, på et flott sted med vakker og storslått natur?Ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering har vi ledig en 100% fast stilling som spesialfysioterapeut/fysioterapeut ved fysikalsk medisinsk poliklinikk. Helgelandssykehuset Sandnessjøen har til sammen ca 350 ansatte. Miljøet er preget av en åp…
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019

Psykologspesialist/ Psykolog ved FMR/VOP Sandnessjøen

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst på spennende arbeidsoppgaver og muligheten til å være med på å bygge opp et nytt nasjonalt konsept; HelseIArbeid? Vi søker psykologspesialist/ psykolog til 100% fast stilling. Vi satser på faglig høy kvalitet og et godt arbeidsmiljø. Om du vil være en del av dette, i den vakre helgelandsnaturen, kan vi tilby konkurransedyktige betingelser. Sandne…
1 Ledig jobb bodø 06.10.2019

Lege i spesialisering - gastroenterologisk kirurgi

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Klinikk Hammerfest ved kirurgisk avdeling har ledig en fast LIS 2 stilling i gastroenterologisk kirurgi. Arbeidsoppgaver Kirurgisk avdeling har fortiden 4 LIS-stillinger i generell kirurgi / gastroenterologisk kirurgi Avdelingen har en felles sengepost med ortopedisk seksjon og behandler hovedsakelig gastrokirurgike og urologiske pasienter LIS-legene går 4-d…
1 Ledig jobb bodø 22.09.2019