Ledige lærarstillingar, barneskulen i Skodje

Skodje kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

KORT OM BARNESKULEN I SKODJE: Barneskulen i Skodje består av to avdelingar/skular, begge 1-7 skular som ligg naturnært og flott til: - Skodje barneskule (om lag 320 elevar) - ein skule sentralt i Skodjebygda, som i nærmaste framtid blir både større, flottare og meir moderne - Valle skule (om lag 105 elevar) - ein relativt ny, moderne og mindre skule sentralt…
1 Ledig jobb skodje 20.10.2019

Assisterande rektor

Skodje kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skodje kommune er ein kommune i vekst som frå 2020 slår seg saman med Ørskog, Haram, Sandøy og Ålesund med mottoet; «Det vi skal, skal vi vere gode til. Det vi vil, skal vi tore å gjere noko med.» Skodje ungdomsskule er ein skule med 158 elevar. I åra som kjem vil ein ha elevtalsvekst slik at elevtalet om tre til fire år vil nærme seg 250 elevar. Det er plan…
1 Ledig jobb skodje 25.10.2019

Helgestilling/tilkallingsvikar - Prestemarka bu og dagtilbod

Skodje kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skodje kommune er ei kommune i vekst som frå 2020 slår seg saman med Ørskog, Haram, Sandøy og Ålesund, med mottoet "Det vi skal, skal vi vere gode til. Det vi vil, skal vi tore å gjere noko med". Stillingane vert overført til nye Ålesund frå 01.01.2020. Prestemarka bu- og dagtilbod yter helse- og omsorgsteneste til rundt 35 tenestemottakarar med ulike behov,…
1 Ledig jobb skodje snarest

Service Engineer Automation

Mmc First Process AS

Næringsmiddelindustrimaskiner og -utstyr - Produksjon

Vi søker etter en engasjert Service Engineer Automation for vår ettermarkedsavdeling på Digerneset. MMC First Process er et norsk firma som har fusjonert tre spesialister under «ett tak». Denne samlingen av spesialkompetanse gjør oss til en komplett leverandør av avanserte og bærekraftige systemløsninger for håndtering, prosessering og kjøling av fisk til sj…
1 Ledig jobb skodje 21.10.2019 Ingeniør

Servicetekniker/Kuldemontør

Mmc First Process AS

Næringsmiddelindustrimaskiner og -utstyr - Produksjon

Vi søker etter en erfaren Servicetekniker/Kuldemontør for vår avdeling på Digerneset. Som Servicetekniker/Kuldemontør behersker du å arbeide selvstendig og i team. Arbeidsoppgaver Organisere og planlegge din egen arbeidsdag sammen med servicecoordinator Arbeide selvstendig og i team opp mot service og igangkjøring av RSW- og fryseanlegg Utføre større og mind…
1 Ledig jobb skodje snarest Produksjon

Åpen søknad

Mmc First Process AS

Næringsmiddelindustrimaskiner og -utstyr - Produksjon

The POWER IN ONE –A COMPLETE GAME CHANGER MMC First Process er et norsk firma som har fusjonert tre spesialister under «ett tak». Denne samlingen av spesialkompetanse gjør oss til en komplett leverandør av avanserte og bærekraftige systemløsninger for håndtering, prosessering og kjøling av fisk til sjømatindustrien på land og på sjø – verden over! Vi har vær…
1 Ledig jobb skodje 31.12.2019