Koordinator/Prosjektleder - Byutviklingsprosjekter

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100 % fast stilling ledig. Gjennom fylkeskommunens program Byen som regional motor har kommunen fått støtte til mange ulike byutviklingsprosjekter. Prosjektene skal sammen og hver for seg bidra til å nå kommunens mål om et levende og attraktivt sentrum, og en smart og bærekraftig byutvikling. Nye Ålesund har store ambisjoner når det gjelder FNs bærekraftmål.…
1 Ledig jobb ålesund 06.10.2019

Helsefagarbeider/Hjelpepleier

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100 % fast stilling ledig for oppstart etter avtale. Vi søker etter helsefagarbeider/hjelpepleier ved avd. Borgund. Arbeidsoppgaver Yte en faglig og forsvarlig tjeneste til beste for brukerne i tråd med kommunens arbeids- og tilsettingsreglement, mål og verdier. Kvalifikasjoner Autorisert helsefagarbeider/hjelpepleier. Førerkort klasse B. Personlige egenskap…
1 Ledig jobb ålesund 13.10.2019

Sykepleier

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100 % fast stilling ledig for oppstart etter avtale. Vi søker etter sykepleier i åpen omsorg avd. Aksla. Arbeidsoppgaver Yte en faglig og forsvarlig tjeneste til beste for brukerne i tråd med kommunens arbeids- og tilsettingsreglement, mål og verdier. Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier. Førerkort klasse B. Personlige egenskaper Vi søker etter positive per…
1 Ledig jobb ålesund 13.10.2019

Helsefagarbeider/Hjelpepleier

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

83,45 % fast stilling ledig for oppstart etter avtale. Vi søker etter helsefagarbeider/hjelpepleier i 100 % fast stilling ved avd. Aksla. Arbeidsoppgaver Yte en faglig og forsvarlig tjeneste til beste for brukerne i tråd med kommunens arbeids- og tilsettingsreglement, mål og verdier. Kvalifikasjoner Autorisert helsefagarbeider/hjelpepleier. Førerkort klasse …
1 Ledig jobb ålesund 13.10.2019

SFO-assistent

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

50 % fast stilling ved Volsdalen SFO ledig for oppstart 01.10.19 eller etter avtale. Arbeidstid for SFO-assistent er fra kl. 12.15 (13.00) - 16.45 hver dag. Arbeidsoppgaver Bidra til et trygt, godt og inkluderende skolemiljø. Planlegge og gjennomføre motiverende fritidsaktiviteter. Bidra til et godt samarbeid med foresatte. Ta ansvar for å skape helhetlige s…
1 Ledig jobb ålesund 06.10.2019

Rådgiver velferdsteknologi

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100 % fast stilling ledig for snarlig oppstart eller etter avtale. Som rådgiver innen velferdsteknologi jobber du i spenningsfeltet mellom menneske, teknologi og helse, der du får bli med og utvikle tjenester som skal være en del av fremtidens i helse- og omsorgssektor. Arbeidsoppgaver Du vil som teknisk personell veilede brukere, pårørende og helsepersonell…
1 Ledig jobb ålesund 06.10.2019

Hjelpepleiere/Sykepleiestudenter (helgestillinger)

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

3x15,15 % faste stillinger på helg ledig for snarlig oppstart eller etter avtale. Arbeid hver tredje helg med mulighet for ekstra vakter i uken. Stillingene hører for tiden til på Lindrende avdeling på Blindheim omsorgssenter. Lindrende avdeling er en korttidsavdeling med 8 senger der vi har pasienter som er alvorlig syke eller døende. Avdelingen er tilknytt…
1 Ledig jobb ålesund 13.10.2019

Sykepleier, natt

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

65,73 % stilling, vikariat ledig for oppstart 01.11.19 eller ette avtale. Siste arbeidsdag for vikariat 31.10.20 med mulighet for forlengelse. Stillingen er for tiden på natt med arbeid hver tredje helg. Nattevakter har arbeidssted på begge sykehjemsavdelingene, men er organisert under avd.spl i 2. etg. Omsorgssenteret har 40 pasienter, fordelt på 2 avdeling…
1 Ledig jobb ålesund 13.10.2019

Sykepleier, natt

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

65,73 % fast stilling ledig for snarlig oppstart eller etter avtale. Stillingen er for tiden på natt med arbeid hver tredje helg. Nattevakter har arbeidssted på begge sykehjemsavdelingene, men er organisert under avd.spl i 2. etg. Omsorgssenteret har 40 pasienter, fordelt på 2 avdelinger. Den ene avdelingen har tre bogrupper, to for somatiske pasienter og en…
1 Ledig jobb ålesund 13.10.2019

Lærer

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100 % stilling, vikariat ledig for oppstart 01.01.20 eller etter avtale. Siste arbeidsdag for vikariat 31.07.20 med mulighet for fast ansettelse. Vi søker etter lærer som kan være kontaktlærer. Kvalifikasjoner Primært ønsker vi lærer med adjunktutdannelse og erfaring fra barneskolen. Det er også ønskelig med ett eller flere fag i fagkretsen av følgende fag: …
1 Ledig jobb ålesund 23.09.2019

Tilkallingsvikarer - lærere

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har behov for lærervikarer til barne- og ungdomsskolene og ved Ålesund voksenopplæringssenter. Ålesund voksenopplæringssenter trenger primært vikarer ved avdeling for norskopplæring. Vennligst oppgi i søknad hvilke fag/klassetrinn det er mest aktuelt å undervise i. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver vil i hovedtrekk være: Undervisning og opplæring i ulike fa…
1 Ledig jobb ålesund snarest

Tilkallingsvikarer - assistenter og fagarbeidere i skole og AKS/SFO

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har behov for assistenter og fagarbeidere i barne- og ungdomsarbeiderfaget i vikariat av ulikt omfang og varighet, både til barne- og ungdomsskolene, og til AKS/SFO i Ålesund. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver vil i hovedtrekk være: Gi omsorg og være en trygg voksenperson. Bidra i daglige aktiviteter og være tilstede for barna i deres skolehverdag. Bidra ti…
1 Ledig jobb ålesund snarest

Tilkallingsvikarer

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har behov for assistenter, fagarbeidere i barne- og ungdomsarbeiderfaget og barnehagelærere i vikariat av ulikt omfang og varighet. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver vil i hovedtrekk være: Gi omsorg, være støttende og lyttende i møte med det enkelte barn. Være en trygg voksenperson og god rollemodell i barnas hverdag. Bidra i daglige aktiviteter og være til…
1 Ledig jobb ålesund snarest

Allmennleger

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fastlegehjemler Kremmergaarden legesenter - ledig for overdragelse uten økonomisk kompensasjon. Arbeidssted: Kremmergaarden legesenter er et nytt kommunalt legesenter med oppstart 14.10.2019. Senteret vil være godt utstyrt med blant annet egne stikkrom, EKG rom m.m. Senteret blir opprettet for å kunne tilby ytterligere stabilitet, mindre lister og gode forut…
1 Ledig jobb ålesund 13.10.2019

Sykepleiere

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

75 % og 90 % fast stilling ledig for oppstart etter avtale. Avdelingen holder til på Ålesund lokalmedisinske senter rett ved siden av Ålesund sykehus. ØHD- avdelingen tar imot ferdig avklarte pasienter fra fastlege, legevakt og akuttmottak. Avdelingen er et interkommunalt tilbud. Stillingen er i 2- delt turnus med dag og aftenvakter, arbeid hver 3. helg, sam…
1 Ledig jobb ålesund 29.09.2019

Fastlegehjemler

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

To godt innarbeidede hjemler tilknyttet Kipervika legesenter er ledige for overdragelse til nye eiere med oppstart etter avtale. Den ene listen har listetak på 1200 pasienter og pr. 01/09-19 står det 1132 pas. på listen. Den andre listen har tak på 1150 pasienter og pr. 01/09-19 står det 1143 pasienter på listen. Kipervika legesenter er velutstyrt legesenter…
1 Ledig jobb ålesund 13.10.2019

Barne- og ungdomsarbeider/Assistent

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

30 % fast stilling ledig for snarlig oppstart. Arbeidsoppgaver Være med på å skape et godt leke og læringsmiljø gjennom direkte arbeid med barna. Være med på å planlegge, gjennomføre og evaluere målrettet arbeid for alle barn. Ha god omsorgsevne og evne til å se enkeltbarnets behov. Bidra til et godt foreldresamarbeid. Være faglig oppdatert. Medansvar for at…
1 Ledig jobb ålesund 22.09.2019

Miljøterapeuter, natt

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2x51,64 % faste stillinger på natt ledig for oppstart etter avtale. Vi søker etter aktive nattevakter i boligene ved Borgundvegen 212. Arbeidsoppgaver Yte en faglig og forsvarlig tjeneste til beste for brukerne i tråd med kommunens arbeids- og tilsettingsreglement, mål og verdier. Kvalifikasjoner Treårig høyere utdanning innen helse/sosial. Menn oppfordres t…
1 Ledig jobb ålesund 29.09.2019

Maskinfører

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig fast stilling som maskinfører i 100 % stilling. Hovedoppgavene til stillingen er maskinkjøring og avfallsbehandling. Arbeidet vil i hovedsak gjelde dagarbeid. Den som tilsettes må likevel påregne noe kvelds- og helgearbeid hver tredje eller fjerde uke. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse i stillingen. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver vil blan…
1 Ledig jobb ålesund 22.09.2019

Maritim driftssjef/Havnekaptein

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100 % fast stilling ledig for snarlig oppstart eller etter avtale. Maritim driftssjef skal lede seksjon for maritime funksjoner. Arbeidssted: Administrasjonen er lagt til Ålesund kommune med kontorsted på Skansekaia. Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lovverk, reglement og avtaler for kommunen. For nærmere opplysninger, kontakt havnefogd Ole Christ…
1 Ledig jobb ålesund 06.10.2019

Seksjonsleder Beredskap Heltid

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100 % fast stilling som Seksjonsleder beredskap heltid ved beredskapsavdelingen i Ålesund Brannvesen KF. Arbeidsoppgaver Seksjonsleder beredskap heltid har ansvar for faglig utvikling og daglig drift på heltidsstasjonene. Dette omfatter personell, materiell og kompetanse heltid. Som Seksjonsleder beredskap heltid vil du få muligheten til å påvirke kursen bra…
1 Ledig jobb ålesund 01.10.2019

Avdelingsingeniører

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2x100 % faste stillinger ledig for oppstart etter avtale. Arbeidsoppgaver Virksomhetens trafikk og miljø-enhet er ansvarlig for bl. annet utvikling av kommunale trafikkområder, byrom og friområder. Oppgavene vil vare relatert til planlegging, prosjektering og ledelse av planer og prosjekter innenfor disse områdene. En må regne med også med en del saksbehandl…
1 Ledig jobb ålesund 06.10.2019

Miljøarbeider

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

80 % fast stilling ledig for snarlig oppstart eller etter avtale. Stillingen er lokalisert til dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende personer med demens på Hatlahaugen dagsenter. Aktivitetstilbudet er åpen både på dag og på kveldstid. Denne stillingen har arbeid på kveldstid tre dager i uken og hver 4. helg, for tiden fredag til lørdag. Arbeidsoppgaver Målr…
1 Ledig jobb ålesund 22.09.2019

Erfaringskonsulent

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100 % fast stilling ledig fra d.d. Ambulerende rusteam søker etter en erfaringskonsulent med erfaring som pårørende for rusavhengige. Ambulerende Rusteam består av 5 årsverk med høyskole kompetanse innen helse og sosialfag. Teamet skal utvides i forhold til oppfølging av målgruppen LAR- brukere. Teamet driver med aktiv oppsøkende virksomhet overfor mennesker…
1 Ledig jobb ålesund 29.09.2019

Helsefagarbeider

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100 % stilling, vikariat ledig for oppstart 01.01.20 eller etter avtale. Siste arbeidsdag for vikariat 31.12.20. Stillingen er ved Ramshaugen boliger. Stillingen har langvakter med arbeid hver fjerde helg. Vi søker etter dyktige og engasjerte fagpersoner som er klar for en utfordrende og spennende fagstilling hos oss. Helsefagarbeidere er viktige ressurspers…
1 Ledig jobb ålesund 06.10.2019

Helsefagarbeider

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

61,91 % fast stilling ledig for oppstart 01.11.19 eller etter avtale. Stillingen er ved Hatlasvingen 43-45 boliger. Stillingen har lange vakter med arbeid hver tredje helg. Vi søker etter dyktige og engasjerte fagpersoner som er klar for en utfordrende og spennende fagstilling hos oss Helsefagarbeideren er viktige ressursperson for tjenestene for mennesker s…
1 Ledig jobb ålesund 06.10.2019

Miljøterapeut, natt

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

68,08 % fast stilling på natt ledig for oppstart 01.11.19 eller etter avtale. Stillingen er ved Hatlasvingen 43-45 boliger. Stillingen er på natt med arbeid hver tredje helg. Vi søker etter dyktige og engasjerte fagpersoner som er klar for en utfordrende og spennende fagstilling hos oss. Miljøterapeuten er en viktig ressursperson for tjenestene for mennesker…
1 Ledig jobb ålesund 06.10.2019

Miljøterapeut

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100 % fast stilling ledig for oppstart 01.11.19 eller etter avtale. Stillingen er ved Borgundfjordvegen avlastning. Stillingen har lange vakter med arbeid hver tredje helg. Vi søker etter dyktige og engasjerte personer som er klar for en utfordrende og spennende stilling hos oss. Målet er å legge til rette forholdene slik at den enkelte kan leve og bo selvst…
1 Ledig jobb ålesund 06.10.2019

Pleiemedarbeidere

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

32,51 % og 34,74 % faste stillinger ledig for oppstart 01.01.20 eller etter avtale. Stillingene er ved Hatlasvingen 43-45 boliger. Stillingene er arbeid på helg med arbeid hver tredje helg. Vi søker etter dyktige og engasjerte personer som er klar for en utfordrende og spennende stilling hos oss. Målet er å legge til rette forholdene slik at den enkelte kan …
1 Ledig jobb ålesund 06.10.2019

Miljøterapeut

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

75 % fast stilling ledig for oppstart 01.11.19 eller etter avtale. Stillingen er ved Hatlasvingen 43-45 boliger. Stilling har lange vakter med arbeid hver fjerde helg. Vi søker etter dyktige og engasjerte fagpersoner som er klar for en utfordrende og spennende fagstilling hos oss. Miljøterapeuten er en viktig ressursperson for tjenestene for mennesker som ha…
1 Ledig jobb ålesund 06.10.2019

Helsefagarbeidere, natt

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2x64 % faste stillinger på natt ledig for oppstart 01.11.19. Stillingene er pr. tiden ved Ramshaugen boliger. Stillingene er en kombinasjon av aktiv og passiv tjeneste, dvs. tilsetting i 64 % og lønnsdel 50,94 %. Vi søker etter dyktige og engasjerte fagpersoner som er klar for en utfordrende og spennende fagstilling hos oss. Helsefagarbeidere er viktige ress…
1 Ledig jobb ålesund 06.10.2019

Helsefagarbeider

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

78 % fast stilling ledig for oppstart 01.01.20. Stillingen er ved Ramshaugen boliger. Stillingen har langvakter med arbeid hver fjerde helg. Vi søker etter dyktige og engasjerte fagpersoner som er klar for en utfordrende og spennende fagstilling hos oss. Helsefagarbeidere er viktige ressurspersoner for tjenestene for mennesker som har en funksjonsnedsettelse…
1 Ledig jobb ålesund 06.10.2019

Miljøterapeut

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

69,95 % fast stilling ledig for oppstart 01.11.19 eller etter avtale. Stillingen er ved Hatlasvingen 43-45 boliger. Stilling har lange vakter med arbeid hver fjerde helg. Vi søker etter dyktige og engasjerte fagpersoner som er klar for en utfordrende og spennende fagstilling hos oss. Miljøterapeuten er en viktig ressursperson for tjenestene for mennesker som…
1 Ledig jobb ålesund 06.10.2019

Helsefagarbeider

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

51,23 % fast stilling ledig for oppstart 01.01.20 eller etter avtale. Stillingen er ved Hatlasvingen 43-45 boliger. Stillingen har lange vakter med arbeid hver tredje helg. Vi søker etter dyktige og engasjerte fagpersoner som er klar for en utfordrende og spennende fagstilling hos oss. Helsefagarbeideren er viktige ressursperson for tjenestene for mennesker …
1 Ledig jobb ålesund 06.10.2019

Miljøterapeut

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

76,64 % fast stilling ledig for oppstart 01.11.19 eller etter avtale. Stillingen er ved Hatlasvingen 43-45 boliger. Stilling har lange vakter med arbeid hver fjerde helg. Vi søker etter dyktige og engasjerte fagpersoner som er klar for en utfordrende og spennende fagstilling hos oss. Miljøterapeuten er en viktig ressursperson for tjenestene for mennesker som…
1 Ledig jobb ålesund 06.10.2019

Helsefagarbeider

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

56,1 % fast stilling ledig for oppstart 01.01.20 eller etter avtale. Stillingen er ved Hatlasvingen 43-45 boliger. Stillingen har lange vakter med arbeid hver tredje helg. Vi søker etter dyktige og engasjerte fagpersoner som er klar for en utfordrende og spennende fagstilling hos oss. Helsefagarbeideren er viktige ressursperson for tjenestene for mennesker s…
1 Ledig jobb ålesund 06.10.2019

Miljøterapeuter

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

4x100 % stillinger, vikariat ledig for oppstart 01.11.19 eller etter avtale. Siste arbeidsdag for vikariat 31.08.20 med mulighet for forlengelse. Stillingen er ved Borgundfjordvegen avlastning. Stillingen har lange vakter med arbeid hver tredje helg. Vi søker etter dyktige og engasjerte personer som er klar for en utfordrende og spennende stilling hos oss. M…
1 Ledig jobb ålesund 06.10.2019

Helsefagarbeider, natt

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

54,34 % fast stilling på natt ledig for oppstart 01.01.20 eller etter avtale. Stillingen er ved Hatlasvingen 43-45 boliger. Stillingen er på natt med arbeid hver tredje helg. Vi søker etter dyktige og engasjerte fagpersoner som er klar for en utfordrende og spennende fagstilling hos oss. Helsefagarbeideren er viktige ressursperson for tjenestene for menneske…
1 Ledig jobb ålesund 06.10.2019

Miljøterapeut

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100 % fast stilling ledig for oppstart 01.11.19 eller etter avtale. Stillingen er ved Kyrkjehaugen barnebolig. Stillingen har lange vakter med arbeid hver tredje helg. Vi søker etter dyktige og engasjerte personer som er klar for en utfordrende og spennende stilling hos oss. Målet er å legge til rette forholdene slik at den enkelte kan leve og bo selvstendig…
1 Ledig jobb ålesund 06.10.2019

Miljøterapeut

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100 % stilling, vikariat ledig for oppstart 01.12.19 eller etter avtale. Siste arbeidsdag for vikariat 01.12.20. Stillingen er ved Ramshaugen boliger. Stillingen har lange vakter med arbeid hver fjerde helg. Vi søker etter dyktige og engasjerte fagpersoner som er klar for en utfordrende og spennende fagstilling hos oss. Miljøterapeuten er en viktig ressurspe…
1 Ledig jobb ålesund 06.10.2019