HR Manager / HR Business Partner

Kongsberg Gruppen

Annet

The HR team is developing and as the current role holder has moved into a new position, we are looking for a proactive and service-minded colleague to join our team. You will be the dedicated HR Business Partner to the Global Customer Support division with over 2000 employees world wide. The division supports the aftermarket of our 30 000 installed vessels w…
1 Ledig jobb kongsberg, horten, ålesund 11.11.2020

Rådgjevar mannskapsavdeling

Kystverket

Offentlige tjenester og forvaltning

Kystverket rederi er Kystverket sin utførar av entreprenørtenester på fyr og merke langs norskekysten. Rederiet er ei eiga resultateining i Kystverket med administrasjonsstad Ålesund. Operative tenester inneber utføring av tilsyn-, drift-, nybygging og vedlikehaldsoppgåver på navigasjonsinnstallasjonar. Vi disponerer for tida åtte fartøy med tilhøyrande utst…
1 Ledig jobb ålesund 15.11.2019

Ingeniør, Automasjon

Mmc First Process AS

Næringsmiddelindustrimaskiner og -utstyr - Produksjon

MMC First Process AS er for tiden i kraftig vekst, og ser lyst på fremtiden. Vi søker derfor etter en engasjert hardware ingeniør til vår automasjonsavdeling på Mjølstadneset. MMC First Process er et norsk firma som har fusjonert tre spesialister under ett tak. Denne samlingen av spesialkompetanse gjør oss til en komplett leverandør av avanserte og bærekraft…
1 Ledig jobb fosnavåg 18.11.2019 Ingeniør

Spesialpedagog på førskuleområdet

Sula kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tiltakseining for barn og unge (TBU) søker etter timevikar som spesialpedagog på førskuleområdet. Stillingsprosent vil variere. Vi gjennomfører løpande vurdering av søkarar. TBU er ei tverrfagleg eining og består av barneverntenesta, helsestasjon og pedagogisk psykologisk teneste. Knytt til PPT er også spesialpedagogisk hjelp førskule. Sula kommune har 4 kom…
1 Ledig jobb langevåg 30.11.2019

Frisør til Ålesund Moa Syd

Sayso Hair & Style AS

Hår- og skjønnhetspleie

Vi har massevis av yrkesglede og stolthet- og har det gøy på jobb! Vil du bli vår nye kollega? Hos oss har du mange karriereveier, enten du vil utvikle talentet ditt ved å delta i konkurranser, bli fargespesialist, opplæringsansvarlig eller leder. Du har stor fleksibilitet til å påvirke egen arbeidstid. Vi tilbyr alle våre medarbeidere coaching slik at du he…
1 Ledig jobb ålesund snarest

100 % avtalehjemmel i fødselshjelp og kvinnesykdommer - Ålesund

Helse midt-Norge RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Helse Midt-Norge har ledig en 100 % hjemmel i en veletablert praksis innenfor fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommer. Det er muligheter for at hjemmelen kan deles på 2 søkere. Hjemmelen er lokalisert i Ålesund. Helse Midt-Norge RHF ønsker en generell praksis innenfor spesialisthelsetjenestens ansvarsområde. Avtalespesialisten må være særskilt oppmerksom …
1 Ledig jobb ålesund 26.11.2019

Pedagogisk leiar

Haram kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Søvik barnehage har ledig vikariat i 60% stilling som pedagogisk leiar frå 01.01.20. - 31.07.20. Søvik barnehage ligg fint til ved sjøen og har flotte turområder i nærleiken. Søvik barnehage har litt over 60 barn fordelt på 4 avdelingar. Hovudansvar for det pedagogiske arbeidet Rettleie personalet på avdelinga Vere aktivt med på å drive utviklingsarbeid i ba…
1 Ledig jobb søvik 26.11.2019

Sjukepleiar 80% vikariat ved Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt

Giske Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig 80 % vikariat som sjukepleiar i heimebasert omsorg primært på Giske og Godøya. Stillinga er ledig frå 01.12.2019 og i om lag eitt år. I tillegg til formell kompetanse blir personlege eigenskapar og at ein er skikka for stillinga vektlagt. Det er krav om gyldig politiattest av ny dato. Dokumentasjon på utdanning skal sendast som vedlegg til søkna…
1 Ledig jobb godøya 27.11.2019

Dyktig fagarbeider søkes til Ålesund

Mesta AS

Bygg og anlegg

Mesta AS er Norges største og ledende selskap innen drift og vedlikehold av vei og har virksomhet i hele landet. Mesta har i dag over 50 prosent av markedsandelen innen drift og vedlikehold av vei - og er en vital del av norsk samferdsel. I tillegg har selskapet betydelig kapasitet og kompetanse innen elektro, anlegg og Spesialproduksjon som har virke innen …
1 Ledig jobb ålesund 21.11.2019

Ulike vikariat fagarbeidar Bu- og aktivitetstenesta

Surnadal kommune

Politi, brann og toll

Bu- og aktivitetstenesta har ulike vikariat ledig for helsefagarbeidar,hjelpepleiar eller omsorgsarbeidar i ulike stillingsstørrelsar 50%-100% med ulik varigheit. Kvalifikasjonar: Fagbrev som helsefagarbeidar, hjelpepleiar eller omsorgsarbeidar. Vi ser etter deg som har gode samarbeidsevner, engasjement og godt humør og som kan bidra positivt til arbeidsmilj…
1 Ledig jobb surnadal 24.11.2019

Maskinsjef i sambandet Molde-Vestnes, p.t. MF Romsdalsfjord

Fjord1 ASA

Samferdsel og infrastruktur

Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i sambandet Molde-Vestnes, p.t. MF Romsdalsfjord. Søkar må bu lokalt. Oppstart etter avtale. Arbeidsoppgåver Teknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar fungerar i samsvar med klasse/styresmaktene sine krav Vedlikehalde maskineri/komponentar ihht. AMOS vedlikehaldssystem Skal saman med sk…
1 Ledig jobb molde 21.11.2019

Farmasøyt

Vitus Apotek / Norsk Medisinaldepot AS

Er du farmasøyt og ute etter jobb i apotek? Vitusapotek Moa Syd, Ålesund har ledig stilling. Kundemøtet er det viktigste i vår hverdag. Vi søker derfor deg som er en dyktig farmasøyt og som trives med aktiv kunderådgivning. Til den ledige stillingen ser vi etter deg som har høy arbeidskapasitet og jobber effektivt. Du har evnen til å spre godt humør, er flek…
1 Ledig jobb ålesund 25.11.2019

Helsefagarbeidar i Heimetenesta, fast 100% stilling

Surnadal kommune

Politi, brann og toll

Heimetenesta har ei ny 100% fagstilling for helsefagarbeidar. Stillinga inneber arbeid i turnus med f.t arbeid tredje kvar helg med heimesjukepleieoppgåver og arbeid på dagtid med praktisk bistand /heimehjelpsoppgåver. Arbeidsoppgåver: I heimesjukepleia: - pleie- og omsorgsarbeid - respons på tryggleiksalarmar - dokumentasjon - oppfølging av tiltak - tverrfa…
1 Ledig jobb surnadal 01.12.2019

Ledig lærarstilling ved Brattvåg barneskule

Haram kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Brattvåg barneskule søkjer allmennlærar I Haram kommune er alle skulane sertifisert som dysleksivenlege og har eit stort fokus på dette. Lesing er også eit satsingsområde. Vi legg stor vekt på digital kompetanse og ferdigheiter og vi er inne i ei digital satsing der alle elevane på 1.- 4. trinn har eigne Ipader, medan på 5. - 10. trinn har elevane kvar sin P…
1 Ledig jobb brattvåg 26.11.2019

Tilkallingsvikarar

Haram kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Butenesta i Haram har behov for deg som tilkallingsvikar. Butenesta er ei heildøgns omsorgsteneste for personar med funksjonsnedsetting eller andre hjelpebehov. Vi driv målretta miljøarbeid for trettito brukarar. Arbeidsoppgåver Arbeid som innebærer dagvakter, aftenvakt og nattevakt. Basen til Butenesta ligg i Vesterheim i Brattvåg, men vi har brukarar også …
1 Ledig jobb brattvåg 30.11.2019

Tilkallingsvikar - Lærar

Sula kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lærarvikar Arbeidsoppgåver Vikar vil måtte gå inn i klasser /grupper og ta pedagogtimar Kvalifikasjonar Pedagogisk utdanning Personlege eigenskapar Vi søkjer ein fleksibel person med evne til samarbeid. Vi tilbyr Lønn i henhold til hovudtariffavtalen
1 Ledig jobb mauseidvåg 17.11.2019

Ulike vikariat miljøterapeut Bu- og aktivitetstenesta

Surnadal kommune

Politi, brann og toll

Bu- og aktivitetstenesta har ledig fleire vikariat for miljøterapeut i ulike stillingsstørrelsar frå 50%-100% av ulik varigheit. Kvalifikasjonar: Vi ønskjer at du har utdanning som vernepleiar men andre med relevant helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning eller pedagogisk utdanning på høgskulenivå er velkomne som søkarar. Arbeidsoppgåver: Helsehjelp, prakti…
1 Ledig jobb surnadal snarest

Helsefagarbeidar, 53% fast stilling

Surnadal kommune

Politi, brann og toll

Fast 53% stilling helsefagarbeidar i turnus Kvalifikasjonar: Fagbrev som helsefagarbeidar, hjelpepleiar eller omsorgsarbeidar. Vi ser etter deg som har gode samarbeidsevner, engasjement og godt humør og som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet og tenestene. Arbeidsoppgåver: Helsehjelp, praktisk bistand og opplæring til menneske med utviklingshemming og andr…
1 Ledig jobb surnadal 24.11.2019

Miljøterapeut fast 100% stilling

Surnadal kommune

Politi, brann og toll

Vi har ledig fast 100% stilling for miljøterapeut i turnus Kvalifikasjonar: Vi ønskjer at du har utdanning som vernepleiar men andre med relevant helse- og sosialfagleg utdanning eller pedagogisk utdanning på høgkskulenivå er velkomne som søkarar. Vi ser etter deg som har gode samarbeidsevner, engasjement og godt humør og som kan bidra positivt til arbeidsmi…
1 Ledig jobb surnadal 24.11.2019

Maskinsjef i sambandet Stranda - Liabygda, p.t MF Sykkylvsfjord

Fjord1 ASA

Samferdsel og infrastruktur

Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i sambandet Stranda - Liabygda, p.t MF Sykkylvsfjord. Oppstart etter avtale. Søkjar må bu lokalt. Arbeidsoppgåver Teknisk leiar skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar fungerar i samsvar med klasse/styresmaktene sine krav Vedlikehalde maskineri/komponentar ihht. AMOS vedlikehaldssystem Skal saman med …
1 Ledig jobb stranda 17.11.2019

Maskinsjef i sambandet Brattvåg - Dryna - Fjørtoft - Harøya, p.t. MF Dryna

Fjord1 ASA

Samferdsel og infrastruktur

Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i sambandet Brattvåg-Dryna-Fjørtoft-Harøya, p.t. MF Dryna. Oppstart etter avtale. Arbeidsoppgåver Teknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar fungerar i samsvar med klasse/styresmaktene sine krav Vedlikehalde maskineri/komponentar ihht. AMOS vedlikehaldssystem Skal saman med skipsførar bi…
1 Ledig jobb brattvåg 17.11.2019

Familieveileder

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100 % fast stilling ledig for snarlig oppstart. Stillingen som familieveileder er et av flere forebyggende tiltak mot barn og familier knyttet til ressursbasen. Den er en del av virksomhet for barn og familie som også omfatter helsestasjonstjeneste, krisesenter og barnevern. Ressursbasen er lokalisert i Moa helsehus. Arbeidsoppgaver Du vil inngå i et team me…
1 Ledig jobb ålesund 17.11.2019

Spesialpedagog

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100 % fast stilling ledig for snarlig oppstart. Vi har 13,5 årsverk for spesialpedagog knyttet til ressursbasen som består av ulike forebyggende tiltak for barn og familier. Fra 01.01.20 vil tjenesten bli knyttet til kommunalområde opplæring. Spesialpedagogene er lokaliserte i Ålesund rådhus. Arbeidsoppgaver Spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder i…
1 Ledig jobb ålesund 17.11.2019

Håndverkere/Fagarbeidere (Sjåfører)

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2x100 % faste stillinger ledig i VAP- produksjon. Primærarbeidsområdet er sjåfør ved maskinstasjonen. Hovedoppgave vil være kjøring av dumperbil/kranbil, men også andre maskiner og utstyr i driftsenheten. Stillingene inngår i arbeidsstyrken i VAP-produksjon, og må ved behov delta i andre arbeidsoppgaver i produksjonsenheten. Stillingene kan inngå i den kommu…
1 Ledig jobb ålesund 17.11.2019

Timelærere

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2x100 % stillinger, vikariater ledig i perioden 01.01.20 - 31.07.20 med mulighet for forlengelse. Ønsket fag er musikk, kunst og håndverk, kroppsøving, spesialpedagogikk. Skolens fokusområder: Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag. Et godt og inkluderende læringsmiljø. Kvalifikasjoner Grunnskolelærer. Personlige egenskaper Vi søker positive, samarbei…
1 Ledig jobb ålesund 17.11.2019

Kokk

Kystverket

Offentlige tjenester og forvaltning

Kystverket søker etter kokk på fartøy i Kystverket Rederi. Våre fartøy opererer langs heile norskekysten i ei dagordning med mannskap på mellom 6 - 10 personer. Kokk skal syte for forpleiningstenesta om bord. Ho/Han er også ein viktig ressurs for trivsel om bord, med ansvar for å syte for eit allsidig og sunt kosthald, og reingjering av bysse og fellesareal.…
1 Ledig jobb ålesund 15.11.2019

Feltteknikere Ålesund

Fremo bemanning og utvelgelse

Rekruttering og bemanning

Geomatikk AS søker feltteknikere i Ålesund Vi søker feltteknikere tilknyttet Geomatikk AS avdeling Gravemelding Nord/Vest. Den som ansettes, vil ha sitt hovedarbeidsområde innenfor påvisning av kabelnett i Ålesund og omkringliggende kommuner. Ønsket mønstringssted Ålesund. Arbeidsoppgaver Inngå i gravemeldings- og påvisningstjenesten Foreta påvisning av ulik…
1 Ledig jobb ålesund 15.11.2019

Overstyrmann reservefartøy Midtre Sunnmøre, pt. MF Hjørundfjord

Fjord1 ASA

Samferdsel og infrastruktur

Fjord1 har ledig stilling som overstyrmann på resevefartøy Midtre Sunnmøre, pt. MF Hjørundfjord.. Stillinga skal sikre at fartøy har forsvarleg ettersyn i opplagsperiode, samt at tilstand ved avslutning av opplagsperiode er tilstrekkelig ivaretatt. Ved behov må ein også tenestegjere på andre fartøy i rutedrift. Reservefartøyet ligg hovedsaklig i opplag i Åle…
1 Ledig jobb ålesund 14.11.2019

Overstyrmann i sambandet Edøya-Sandvika, p.t. MF Edøyfjord

Fjord1 ASA

Samferdsel og infrastruktur

Fjord1 har ledig stilling som overstyrmann i sambandet Edøya-Sandvika, p.t. MF Edøyfjord. Søkjar må bu lokalt. Arbeidsoppgåver Leiar for dekksavdeling Avløysar for skipsførar Ettersyn på navigasjonsutstyr Sikre at fartøyet alltid er sjødyktig Ta om bord/i land bilar og passasjerar ved behov Treffe avgjersler som ikkje kan utsetjast ved skipsførar sitt fråfal…
1 Ledig jobb smøla 14.11.2019

Service Engineer Automation/Electro

Mmc First Process AS

Fiske og fiskeoppdrett

Service Engineer Electro/Automation Vi søker etter en engasjert Service Engineer Electro/Automation for vår ettermarkedsavdeling på Mjølstadneset. MMC First Process er et norsk firma som har fusjonert tre spesialister under «ett tak». Denne samlingen av spesialkompetanse gjør oss til en komplett leverandør av avanserte og bærekraftige systemløsninger for hån…
1 Ledig jobb fosnavåg snarest Produksjon

Statslosaspirantar

Kystverket

Offentlige tjenester og forvaltning

Kystverket skal ta inn statslosaspirantar frå tentativt 17.august 2020 for tiltreding i Lostenesta, Kystverket. Lostenesta er ei eiga driftseining i Kystverket og er inndelt i sju losoldermannskap. Lostenesta leverar Lostenester 24/7, 365 dagar i året og losane inngår i ei turnusordning tilknytt ein losstasjon innanfor eit losoldermannskap. Behovet for loste…
1 Ledig jobb ålesund 01.12.2019

Ergoterapeut

Sula kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rehabiliteringstenesta i Sula består av 2 ergotarapeutar og 3 fysioterapeutar. Ein har kontor på Sulatunet og har eit tett og godt samarbeid innad i tenesta og også ut mot andre tenesteytarar i kommunen. Ein har fokus på kvardagsmeistring og kva som er viktig for at brukaren skal oppleve slik meistring. "kva er viktig for deg?" Arbeidsoppgåver Ergoterapistil…
1 Ledig jobb langevåg 13.11.2019

Sikkerhetskontrollører (deltid)

Securitas

Vektertjenester

Ved Ørsta-Volda lufthavn søker vi nå etter sikkerhetskontrollører i deltidsstilling og tilkalling ved behov. Arbeidstid vil kunne variere og innbefatter både tidlig morgen, kveld og helg. Tjenesten er i stor grad publikumsrettet, det stilles derfor store krav til serviceinnstilling og profesjonell opptreden. I perioder vil tjenesten pågå til tider hvor offen…
1 Ledig jobb ørsta-volda lufthavn 30.11.2019 Vekter, deltid

Fastlegeheimel

Surnadal kommune

Politi, brann og toll

Surnadal kommune har ledig fastlegeheimel med eit listetak på 1050 pasientar. Kommunen har tilsaman seks fastlegeheimlar og ein LIS1 lokalisert ved Surnadal legesenter. Legesenteret blir drive som ei DA, har fine funksjonelle lokale i sentrum og har tilknytt hjelpepersonell. Det er ingen krav om å kjøpe seg inn på senteret eller betale for heimelen. Perfekt …
1 Ledig jobb surnadal 31.12.2019

Institusjonskokk

Halsa kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Halsa sykehjem ligger på Liabø i Halsa kommune. Fra 2020 blir Halsa en del av Heim kommune, og sykehjemmet blir ett av to sykehjem i kommunen. Sykehjemmet har eget institusjonskjøkken, hvor det tilberedes mat til sykehjemmet, til hjemmeboende med behov for matombringing og skolelunsj til barne- og ungdomsskolen. Ved kjøkkenet er det ledig 13 % fast stilling …
1 Ledig jobb vågland 23.11.2019

Aktivitetsleiar (servicemedarbeidar)

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ca. 10 % prosjektstilling over 2 år ledig for oppstart etter avtale. Aktivitetsleiaren skal vere eit godt førebilete for barn og unge, og jobbe for at biblioteket er ein god, trygg stad å vere, der barn og unge kan få lære om og prøve ut ulike aktivitetar. Det er eit mål at vi på denne måten gir jobberfaring til nokon som treng det. Arbeidstid etter avtale, …
1 Ledig jobb ålesund 17.11.2019

Assisterende rektor

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100 % fast stilling ledig for oppstart 01.01.20 eller etter avtale. Assisterende rektor vil være rektors stedfortreder, og bistå rektor i den daglige driften av skolen. Arbeidsoppgaver I samarbeid med rektor skal assisterende rektor ha ansvar for pedagogisk ledelse av voksenopplæringen, i tillegg til personalansvar, økonomiansvar og administrativt ansvar. As…
1 Ledig jobb ålesund 17.11.2019

Brannkonstabel/Redningsdykker

Ålesund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ålesund brannvesen KF har ledig 1-2 stillinger som brannkonstabel og/eller brannkonstabel/redningsdykker for snarlig tiltredelse ved beredskapsavdelingen. Arbeidsoppgaver Utføre beredskapsrelaterte oppgaver i turnus. Beredskap: Utføre brann og redningsoppdrag og andre oppdrag som samfunnet krever-/forventer av ett moderne brannvesen. Brannforebygging: Medarb…
1 Ledig jobb ålesund 17.11.2019

Einingsleiar for eining Meistring og psykisk helse, fast 100 % stilling

Giske Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Giske kommune søkjer ny einingsleiar for eining Meistring og psykisk helse. Til eininga ligg Gudmundvegen og Skomakervegen bufellesskap for personar med funksjonsnedsetting, Løkevegen bufellesskap for personar med med utfordingar innan psykisk helse og rus, psykisk helse og rustenesta for vaksne og dagtilbod for personar med nedsett funksjonsevne. Eininga ha…
1 Ledig jobb valderøya 17.11.2019

Service Engineer Automation

Mmc First Process AS

Næringsmiddelindustrimaskiner og -utstyr - Produksjon

Vi søker etter en engasjert Service Engineer Automation for vår ettermarkedsavdeling på Digerneset. MMC First Process er et norsk firma som har fusjonert tre spesialister under «ett tak». Denne samlingen av spesialkompetanse gjør oss til en komplett leverandør av avanserte og bærekraftige systemløsninger for håndtering, prosessering og kjøling av fisk til sj…
1 Ledig jobb skodje snarest Ingeniør