Enhetsleder

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype: Enhetsleder Byggesak og Geodata 100 % fast stilling Byggesak og geodata er en av tre enheter i sektor teknisk, plan, næring og miljø. Digitalisering har hatt stort fokus siste årene. Sektoren har et bredt spekter av oppgaver innen planlegging, samfunnsutvikling og tjenesteformidling. Kommunalsjef og lederne for de tre enhetene utgjør ledergrup…
1 Ledig jobb molde 21.08.2020 Fast Stilling

Vernepleier/ sykepleier

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Vernepleier/ sykepleier fast 100 % stilling Beskrivelse av arbeidssted Enheten har ansvaret for de fleste kommunale tjenester for mennesker med utviklingshemming, koordinering av tjenester og annen bistand til andre med funksjonshemming. Enheten har ulike hovedarbeidsområder, dagsenter og aktivitetssenter med dagarbeidstid, bo- og avlastningstj…
1 Ledig jobb molde 30.07.2020 Fast Stilling

Avdelingsdirektør - økonomisk tilsyn med private barnehager

Utdanningsdirektoratet

Offentlige tjenester og forvaltning

Utdanningsdirektoratet bidrar til at alle elever og lærlinger får et godt læringsutbytte og et godt læringsmiljø, og at barnehager er en god arena for lek, omsorg, læring og danning. Hos oss får du jobbe med kolleger med bred faglig kompetanse. Vi jobber brukerrettet, samordnet og digitalt og er stolte av å jobbe med å utvikle barnehage- og skolesektoren. Vi…
1 Ledig jobb molde 23.08.2020

Sjukepleiar 75 % fast nattstilling ved Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt

Giske Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig fast 75 % nattstilling som sjukepleiar ved Vigra omsorgssenter. Stillinga er ledig frå snarast. I tillegg til formell kompetanse blir personlege eigenskapar og at ein er skikka for stillinga vektlagt. Det er krav om gyldig politiattest av ny dato. Dokumentasjon på utdanning skal sendast som vedlegg til søknaden. Arbeidsoppgåver Vanlege sjukeplei…
1 Ledig jobb vigra 02.08.2020

Prosjektleder

MMC First Process AS

Næringsmiddelindustrimaskiner og -utstyr - Produksjon

På grunn av økende ordremengde søker vi en ny prosjektleder til vår prosjektavdeling. Sentrale oppgaver for denne stillingen Prosjektledelse som ivaretar prosjektfasene internt og eksternt til rett kost, tid og kvalitet Lede og motivere prosjektteamet og gjennomføre prosjektmøter i tråd med framdriftsplan Sørge for effektiv, strukturert og kommersiell gjenno…
1 Ledig jobb fosnavåg 03.08.2020 Annet

Maskinsjef i sambandet Eidsdal-Linge, pt. MF Geiranger

Fjord1 ASA

Samferdsel og infrastruktur

Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i sambandet Eidsdal-Linge, på MF Geiranger. Skiftordning: 4-skiftsbåt og døgnv…
1 Ledig jobb eidsdal 24.07.2020

Maskinsjef i sambandet Sæbø-Leknes, pt. MF Eid

Fjord1 ASA

Samferdsel og infrastruktur

Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i sambandet Sæbø - Leknes, p.t. MF Eid. Skiftordning: 2 veker på og 1 veke av,…
1 Ledig jobb sæbø 10.07.2020

Saksbehandler/ Ingeniør - Byggesak

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hustadvika kommune ved plan- og byggesak søker etter saksbehandler til byggesaksavdelingen i 100 % fast stilling. Hustadvika kommune er i god utvikling og opplever stor byggeaktivitet. Byggesaksavdelingen har i dag 5 stillingshjemler i tillegg til enhetsleder, to av saksbehandlerne er ingeniører. Vi søker deg som har lyst til å jobbe med plan- og bygningsret…
1 Ledig jobb elnesvågen 20.08.2020

Jurist - byggesak

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hustadvika kommune ved plan- og byggesak søker etter saksbehandler/jurist til byggesaksavdelingen i 100 % fast stilling. Hustadvika kommune er i god utvikling og opplever stor byggeaktivitet. Byggesaksavdelingen har i dag 5 stillingshjemler i tillegg til enhetsleder, 2 av saksbehandlerne er jurister. Vi søker deg som har lyst til å jobbe med plan- og bygning…
1 Ledig jobb elnesvågen 20.08.2020

40% fast stilling som helsesykepleier ved Tingvoll helsestasjon

Tingvoll kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kort om stillingen. Det er ledig 40% fast stilling som helsesøster i Tingvoll kommune. Helsestasjonen er en del av virksomheten Familie og helse, og består av jordmortjeneste og familieveileder i tillegg til helsesykepleiere. Tingvoll kommune er opptatt av tidlig innsats, og vi anser helsesykepleiere som en viktig ressurs i denne satsingen. Stillingen er led…
1 Ledig jobb tingvoll 02.08.2020

Lærer - 50% fast stilling

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Frå 01.08.20 har vi ledig 50% fast lærerstilling ved Fræna ungdomsskole. Søkjar må ha undervisningskompetanse i fleire fag, med vekt på basisfaga. Det kan også bli fleire ledige stillingar. Skolene i Hustadvika har ITS LEARNING som læringsplattform ,og det er ein fordel å ha kjennskap til dette. Kommunen er også ein HOPP – kommune, som legg vekt på fysisk ak…
1 Ledig jobb elnesvågen 02.08.2020

Assistent 70,5% fast stilling

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har nå ledig 70,5% fast stilling som assistent på Fræna ungdomsskole. Arbeids – og ansvarsoppgåver Skoleassistenten bistår lærere og annet personell ved skolene, særlig med praktisk hjelp til enkeltelever. Som skoleassistent jobber du i tett samarbeid læreren og foreldrene, og noen i tilfeller med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Ofte assisterer du …
1 Ledig jobb elnesvågen 02.08.2020

Ledig 40% stilling som jordmor

Tingvoll kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kort om stillingen. Vi søker etter Jordmor i 40% stilling. Stillingen ligger innen virksomheten Familie og Helse som består av Helsestasjonstjenesten, folkehelse- og kulturkoordinator, frivillig koordinator, logoped, Tildeling- og koordinerende enhet, samt aktivitetssentret. Tingvoll kommune satser på forebygging og tidlig innsats og ønsker å ha en jordmor m…
1 Ledig jobb tingvoll 04.09.2020

Ledig 100% stilling som saksbehandler

Tingvoll kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kort om stillingen: Det er ledig 100 % fast stilling som saksbehandler i "Tildeling og koordinerende enhet". Stillingen ligger innen virksomheten Familie og Helse, som består av Helsestasjonstjenesten, folkehelse- og kulturkoordinator, frivillig koordinator, logoped, Tildeling- og koordinerende enhet, samt aktivitetssenteret. Nærmeste leder er virksomhetsled…
1 Ledig jobb tingvoll 04.09.2020

100% fast stilling som avdelingsleder - avdeling for demens og psykogeriatri

Tingvoll kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kort om stillingene: Vi har ledig en 100% fast stilling som avdelingsleder vedved Vonheim, avdeling for demens og psykogeriatri. Vonheim er en avdeling under virksomheten Heldøgns tjeneste. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Stillingen er på dagtid. Arbeidsoppgaver Avdelingsleder har virksomhetsleders fullmakter på gitte områder innen personal, fag…
1 Ledig jobb tingvoll 04.09.2020

Ledig 14,3% stilling som badevakt ved Tingvoll svømmehall

Tingvoll kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst på en ekstrajobb? Vi søker etter deg som ønsker å ha en ekstrajobb - der service og trygghet står i fokus! Kort om stillingen: Primæroppgaver er å ivareta sikkerhet og yte service overfor brukerne av Tingvoll svømmehall. Arbeidstiden er p.t: I svømmehallens åpningstid tirsdag, onsdag og torsdager, kl. 16.30 - 20.30, og dagtid lørdag, annen hver u…
1 Ledig jobb tingvoll 04.09.2020

Vi søker utviklingssjef til kommunedirektørenes stab

Tingvoll kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

På Nordmøre ligger økokommunen Tingvoll. Her har vi jobbet systematisk med bærekraft og miljø siden 1980-tallet. Hvert kommunestyre i Tingvoll har etter 1990 vedtatt økokommuneerklæringa som kommunens plattform for innsats for ei bærekraftig samfunnsutvikling med vekt på miljø, folkestyre og mobilisering av lokale ressurser. Kort om stillingen I kommunedirek…
1 Ledig jobb tingvoll 03.09.2020

To 13,7 % helgestillinger ledig ved Habiliteringstjenesten Trøa bofellesskap!

Tingvoll kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kort om stillingene: Vi har ledig to helgestillinger ved Habiliteringstjenesten, Trøa bofellesskap. Tjenesten er et tilbud til personer over 18 år med psykisk utviklingshemming og/eller psykiske lidelser. Stillingene er to helgestillinger 13,7% helg ( dvs: 2 helger (langvakter) på 12 uker). Arbeidsoppgaver: Bidra til en meningsfull hverdag for brukere av hab…
1 Ledig jobb tingvoll 02.08.2020

Ledig 75% vikariat som sykepleier

Tingvoll kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kort om stillingen: Vi har ledig 75% vikariat som sykepleier ved Tingvoll sykehjem fra 17.08.20 til 18.08.2021. Stillingen er i 3.delt turnus (8 nattevakter på 12 uker). Heldøgns tjeneste består av avdelingene Tingvoll sykehjem og Vonheim. Vonheim er avdeling for demens og psykogeritatriske lidelser, hvor vi har fokus på miljøarbeid og indviduell pleie. Vonh…
1 Ledig jobb tingvoll 02.08.2020

65% fast stilling som nattevakt

Tingvoll kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kort om stillingen: Vi har ledig 65% fast stilling som nattevakt ved Hjemmetjenesten i Tingvoll kommune. Selv om Hjemmetjenesten er oppdelt i to soner, forventes ett samarbeid på tvers både i forhold til personal og brukeroppdrag. Oppmøtested for denne nattevakttjenesten vil være ved Hjemmetjenesten Indre sone etter avtale, avhengig av behov. Arbeidsoppgaver…
1 Ledig jobb tingvoll 02.08.2020

Pedagogisk leder - vikariat

Tingvoll kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kort om stillingen: Det er ledig 100 % vikariat som pedagogisk leder ved Straumsnes barnehage i perioden 01.09.2020 - 30.05.2021. Barnehagen har barn i alderen 0 -5 år, med åpningstid 06.45 - 17.00. Barnehagen er organisert i småbarn 0 -3 år, og storbarn 3 - 5 år. I hovedsak er barna delt etter alder. Barnehagen ligger i nærheten av skolen og idrettsanlegg. …
1 Ledig jobb tingvoll 02.08.2020

Logoped

Gjemnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om kommunen Gjemnes kommune er en organisasjon i utvikling, og nå har vi bruk for din kompetanse. Vi har et godt og trivelig arbeidsmiljø, der verdibasert ledelse bygd på lagånd, ansvarliggjøring, lojalitet og brukerfokus ligger til grunn for virksomheten. Gjemnes kommune har 2600 innbyggere og ligger sentralt plassert midt imellom Kristiansund og Molde med …
1 Ledig jobb batnfjordsøra 09.08.2020

Støttepedagog i Solsida barnehage

Gjemnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig et engasjement i 100 % stilling som støttepedagog i Solsida barnehage i Gjemnes kommune, for barnehageåret 2020/21. Hovedoppgave Støttepedagog er pedagog på avdeling, og skal samarbeide tett med pedagogisk leder og det øvrige personalet. Videre har støttepedagog oppgaver som - tilrettelegge for stimulerende lekemiljø og skape gode …
1 Ledig jobb batnfjordsøra 01.08.2020

Maskinsjef i sambandet Solholmen-Mordalsvågen, p.t. MF Ivar Aasen 

Fjord1 ASA

Samferdsel og infrastruktur

Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i sambandet Solholmen-Mordalsvågen, p.t. MF Ivar Aasen. Skiftordning: 2 veker …
1 Ledig jobb midsund 16.07.2020

Ledig fastlegeheimel - Vestnes legesenter - moglegheit for fastløn om det er ønskeleg

Vestnes kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig fastlegeheimel ved Vestnes Legesenter frå 01.09.2020 Til stillinga er det for tida knytt 21 % kommunal stilling som tilsynslege. Ellers er § 12 i rammeavtalen gjeldande. Listetaket er på 1010 pasientar. Legen sine rettar og plikter følger av lover og forskrifter samt avtalar inngått med Vestnes kommune. Kompensasjon for verdien av opparbeida pra…
1 Ledig jobb vestnes 02.08.2020

Farmasøyt

Vitus Apotek / Norsk Medisinaldepot AS

Er du farmasøyt og ute etter jobb i apotek? Vitusapotek Moa Syd, Ålesund har ledig stilling. Kundemøtet er det viktigste i vår hverdag. Vi søker derfor deg som er en dyktig farmasøyt og som trives med aktiv kunderådgivning. Til den ledige stillingen ser vi etter deg som har høy arbeidskapasitet og jobber effektivt. Du har evnen til å spre godt humør, er flek…
1 Ledig jobb ålesund 31.07.2020

69,95% fast stilling som vernepleier - Skole, SFO og avlastningsbolig

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hustadvika kommune ved Eide barneskole og Familiens hus har tilbud rundt et barn i skolen og i avlastningen. I den forbindelse har vi ledig 69.95% fast stilling som vernepleier / annen relevant høyskoleutdanning med tiltredelse etter avtale. Stillingen innebærer arbeid i 2-delt turnus med dag- og kveldsvakter. Hovedsakelig er stillingen lagt til skolen og SF…
1 Ledig jobb elnesvågen 10.08.2020

Pedagogisk psykologisk rådgiver

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hustadvika kommune har ledig fast stilling i 100 % som pedagogisk psykologisk rådgiver. Stillingen er knyttet opp mot arbeid inn i barnehager og grunnskoler og er ledig fom. 1. september. PPT skal bistå skolene og barnehagene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling for å utvikle gode læringsmiljø og tilpasse opplæringa bedre for barn/elever/voksne med…
1 Ledig jobb elnesvågen 14.07.2020

Avdelingsledere i habiliteringsavdelingen

Sunndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig 3 100 % stilling som avdelingsleder i habiliteringsavdelingen Habiliteringsavdelingen yter tjenester til mennesker med utviklingshemming, og andre med livslange bistandsbehov. Avdelingene har boliger fordelt på 5 boenheter med bemanning tilknyttet den enkelte bolig. I tillegg organiserer avdelingene dagtilbud, avlastningsopphold og ambulante tje…
1 Ledig jobb sunndalsøra 27.07.2020

Sykepleiere, Helsefagarbeider

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse- og omsorgstjenestene i Rauma består i dag av Koordinerende avdeling, Rauma Helsehus, Måndalen omsorgssenter og Snarveien omsorgsboliger. Hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester består av hjemmesykepleie, bo-tjenester og dagsenter som omfatter alle aldersgrupper. I april 2018 flyttet en nesten samlet helse- og omsorgstjeneste inn i Raumas nye helsehus…
1 Ledig jobb åndalsnes 27.07.2020

ca 80 % stilling som Bruker Styrt Assistent (BPA)

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

BPA er en alternativ organisering av ordinære tjenester for brukere som behøver praktisk og/eller personlig hjelp i hverdagen. BPA yter service og assistanse til brukeren på best mulig måte slik at den kan leve det livet han/hun ønsker. Oppgaver til BPA omfatter hjelp til alle dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Arbe…
1 Ledig jobb åndalsnes 27.07.2020

Helsefagarbeidere

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse- og omsorgstjenestene i Rauma består i dag av Koordinerende avdeling, Rauma Helsehus, Måndalen omsorgssenter og Snarveien omsorgsboliger. Hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester består av hjemmesykepleie, bo-tjenester og dagsenter som omfatter alle aldersgrupper. I april 2018 flyttet en nesten samlet helse- og omsorgstjeneste inn i Raumas nye helsehus…
1 Ledig jobb åndalsnes 27.07.2020

Sjukepleiar, 100 % fast , Eining institusjonstenester

Aukra kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100% fast stilling for sjukepleiar med godkjend autorisasjon, eller 3 års student med forbehald om godkjent autorisasjon juni 2020. Pleie og omsorg består av: Langtidsplassar Korttids, avlastning og rehabiliteringsplassar Heimesjukepleie og 20 omsorgsbustadar med heildøgns omsorg Funksjon som legevaktsatelitt blir ein viktig del av jobben Einingane heimetene…
1 Ledig jobb aukra 06.07.2020

Pedagogiske ledere i barnehage

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ped.ledere i Rauma kommune Ved de kommunale barnehagene i Rauma, blir det ledige stillinger som pedagogiske ledere fra august 2020. (barnehageåret 2020/2021). Våre barnehager er Åfarnes barnehage, Eidsbygda barnehage, Leiktun barnehage i Isfjorden, Myra barnehage på Åndalsnes, Måndalen barnehage og Vågstranda barnehage. Den tilsatte tilsettes i Rauma kommune…
1 Ledig jobb åndalsnes 23.07.2020

Pleiemedarbeidere - 14 % fast stilling

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Pleiemedarbeider 14 % stilling med arbeid hver 3 helg. Har ledig flere stillinger. Tiltredelse 01.09.2020 eller etter avtale. Arbeidsoppgaver: Arbeidsoppgavene er i hovedsak å bistå i hverdagen til våre pasienter. Vi bruker journalsystemet Gerica, turnus- og tilkallingsprogrammet Visma RS og personalsystemet Visma Kvalifikasjoner: Har ønske om å jobbe innen …
1 Ledig jobb elnesvågen 03.08.2020

Fagarbeider 50% fast og 50% vikariat

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har nå ledig stilling som fagarbeider 50 % fast stilling og et 50 % vikariat i 1 år ved Fræna sjukeheim og omsorgssenter. Tiltredelse 01.09.2020 eller etter avtale. Arbeidsoppgaver: Arbeidsoppgavene er i hovedsak å bistå i hverdagen til våre pasienter. Vi bruker journalsystemet Gerica, turnus- og tilkallingsprogrammet Visma RS og personalsystemet Visma Kv…
1 Ledig jobb elnesvågen 03.08.2020

Hjemmehjelp - 50% stilling

Hustadvika kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter hjemmehjelp i ca 50 % vikarstilling fra 20.08.2020-18.08.2021. Arbeidsoppgaver: Arbeidsoppgavene er å bistå tjenestemottakere i eget hjem etter vedtak og gjeldende arbeidslister Kvalifikasjoner: Vi søker deg som: Er glad i å hjelpe andre Er positiv og imøtekommende Jobber strukturert og kan tåle varierte arbeidsoppdrag Som ser seg selv som en …
1 Ledig jobb elnesvågen 29.07.2020

Maskinsjef i sambandet Sølsnes-Åfarnes, p.t. MF Stryn

Fjord1 ASA

Samferdsel og infrastruktur

Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Fjord1 har ledig årsvikarat som maskinsjef i sambandet Sølsnes-Åfarnes, p.t. MF Stryn. Vikariatet går frå september 202…
1 Ledig jobb skåla 14.07.2020

Barnevernskonsulent 100 % fast stilling

Sula kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tiltakseining for barn og unge (TBU) - fagområde Barnevern - søker ny kollega frå 1. september. Stillinga blei nyleg lyst ut som vikariat. Den er gjort om til fast stilling og blir derfor lyst ut på nytt. TBU er ei tverrfagleg eining som gir tilbod om tenester til barn, unge og familiar i Sula kommune. Tiltakseininga består av barnevern, helsestasjon og peda…
1 Ledig jobb langevåg 12.07.2020

Miljøarbeider/miljøterapeut

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Faste helgestillinger Beskrivelse av arbeidssted Har du fylt 20 år og ønsker å jobbe i psykisk helse- og rustjenester? Vi har behov for miljøarbeider/miljøterapeut i flere helgestillinger i vårt bofellesskap i Råkhaugvegen 10. Arbeid i turnus med arbeid på dag og kveld eller natt. Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven …
1 Ledig jobb molde 06.09.2020