Butikksjef Extra Ulset

Norsk Butikkdrift AS

Varehandel Engros

Coop Prix Ulset skal bli Extra i 2020, og søker nå etter ny Butikksjef. Som butikksjef i Extra har du totalansvar for drift av butikken. Du bygger en vinnerkultur sammen med ledergruppen og dine medarbeidere. Du er aktiv på gulvet i butikken og trives med å lede i en hverdag med høyt tempo. Hos deg og dine medarbeidere får kunden den beste servicen og de hyg…
1 Ledig jobb ulset 24.11.2019 Lederstilling

Prosjektingeniør Elkraft

BKK

Energi- og vannforsyning

BKK Enotek AS er en del av energikonsernet BKK og har hovedkontor i Bergen. Selskapet er organisert i fem forretningsområder og er en nasjonal aktør med vestlandsfokus som leverer ingeniør- og entreprenørtjenester innen strømnett, telekom, fiber og belysning. Vi har kompetanse innen prosjektering, prosjektledelse, bygging, montasje, dokumentasjon, drift, vak…
1 Ledig jobb bergen 01.12.2019

Prosjektingeniør Tele & Fiber

BKK

Energi- og vannforsyning

BKK Enotek AS er en del av energikonsernet BKK og har hovedkontor i Bergen. Selskapet er organisert i fem forretningsområder og er en nasjonal aktør med vestlandsfokus som leverer ingeniør- og entreprenørtjenester innen strømnett, telekom, fiber og belysning. Vi har kompetanse innen prosjektering, prosjektledelse, bygging, montasje, dokumentasjon, drift, vak…
1 Ledig jobb bergen 24.11.2019

Landskapsarkitekt

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bymiljøetaten har et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen virker hver dag. Vi arbeider med forvaltning av natur, veier og byrom, samt detaljplanlegging , bygging og drift av offentlig infrastruktur. For å redusere klimautslippene i kommunen eder vi arbeidet med nullutslipp og fornybare drivstoffer, og skal endre bergensernes transportvaner…
1 Ledig jobb bergen 01.12.2019

Driftsleder

Bane NOR SF

Bygg- og anleggsleverandører, Jernbane og sporvei, Transport

Vi søker en operativ driftsleder til vårt serviceanlegg! Bane NOR Eiendom eier og forvalter 13 togverksteder, som tilsammen utgjør ca. 200.000 kvadratmeter bygningsmasse. Våre verksteder leies i dag ut komplette til verkstedsoperatører. I konkurranseutsettingen er det lagt til grunn at verksteder leies ut direkte til togoperatører. Verkstedene skal støtte op…
1 Ledig jobb bergen 18.11.2019

Bybygger - prosjektkoordinator

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bymiljøetaten har et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen virker hver dag. Vi arbeider med forvaltning av natur, veier og byrom, samt detaljplanlegging , bygging og drift av offentlig infrastruktur. For å redusere klimautslippene i kommunen leder vi arbeidet med nullutslipp og fornybare drivstoffer, og skal endre bergensernes transportvane…
1 Ledig jobb bergen 01.12.2019

Avdelingsleder Gosen og Stemmelia bofellesskap

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 19 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemott…
1 Ledig jobb sandsli 01.12.2019

Barne- og ungdomsarbeider

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Petedalsheia barnehage søker en dyktig og engasjert barne- og ungdomsarbeider i vikariat fra 02 januar 2020 til 31desember 2020. Petedalsheia barnehage er en 4 avdelings barnehage med 57 barn og 14 engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi har fokus på mestring, lek og læring. For oss i Petedalsheia er det viktig at hver enkelt skal føle at de er en viktig bidr…
1 Ledig jobb sandsli 29.11.2019

Rektor Sædalen skole

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bergen kommune har en parlamentarisk styringsmodell, der byrådsavdelingene er kommunens sentraladministrative ledd, og resultatenhetene er kommunens kjernevirksomhet. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ledes av kommunaldirektøren. Etatsdirektør leder etat for skole som har ansvar for drift og oppfølging av skolene våre. Skolene er organisert i fir…
1 Ledig jobb bergen 30.11.2019

Er du vernepleier/sykepleier og har lyst på nye utfordringer?

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nedre Nattland bofellesskap er et bofellesskap med 8 beboere. Vi søker medarbeidere med kompetanse på tjenesteutøvelse overfor mennesker med komplekse bistandsbehov, knyttet til utviklingshemming, autisme, ulike former for psykiske lidelser og atferdsproblematikk. Det vil bli gitt grundig opplæring i håndtering av de ulike situasjoner som kan oppstå. Vårt go…
1 Ledig jobb bergen 29.11.2019

Teiknspråktolk

Hordaland fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Nordahl Grieg videregående skole er ein ny skole i Ytrebygda bydel i Bergen. Skolen stod ferdig i august 2010 og har nå 980 elevar og om lag 140 tilsette. Det er eit mål å skape eit vekstmiljø for kunnskap, kreativitet og innovasjon. Den arkitektoniske utforminga av skolen samspelar med ei leiar- og lærarrolle som byggjer på eit sosiokulturelt læringssyn. Ar…
1 Ledig jobb bergen 01.12.2019

Fagleder 90% stilling

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skjoldtunet er et flott korttidssykehjem på Skjold i Fana. Vi har 64 plasser fordelt på 8 avdelinger. Plassene fordeler seg på korttid demens, korttid somatisk og rehabilitering. Det er lett å komme til Skjoldtunet da vi har bybanen som nær nabo. Vi søker fagleder/ assisterende avdelingssykepleier til en av våre korttids avdelinger for demente. Fagleder jobb…
1 Ledig jobb nesttun 30.11.2019

100 % fast stilling som ass.avd. sykepleier / fagleder ved Ladegården sykehjem  

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsgiver/arbeidssted: Bergen kommune, Ladegården sykehjem Stilling: Autorisert sykepleier, 100% fast stilling som assisterende avdelingssykepleier - for tiden ved post 5 Sted: Ladegården sykehjem, Ladegårdsgaten 65, 5033 Sandviken Sykehjemmet ligger i naturskjønne omgivelser og er sentralt plassert i Sandviken med kort avstand til offentlig kommunikasjon…
1 Ledig jobb bergen 05.12.2019

Vernepleier- og sykepleier 100 % er ledig ved Demenssenteret

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst å jobbe i et aktivt og spennende fagmiljø? På Demenssenteret finner du Bergen kommune sine spesialplasser for pasienter med demenssykdom og utfordrende adferd. Gjennom personsentrert omsorg får pasientene behandling av høy kvalitet. Personalet jobber kunnskapsbasert og bruker metoder som Marte-Meo, VIPS og Musikkbasert miljøbehandling. Viktige sa…
1 Ledig jobb fyllingsdalen 29.11.2019

Ergoterapeut, 100 % stilling vikariat, Demenssenteret

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst å jobbe i et aktivt og spennende fagmiljø? På Demenssenteret finner du Bergen kommune sine spesialplasser for pasienter med demenssykdom og utfordrende adferd. Gjennom personsentrert omsorg får pasientene behandling av høy kvalitet. Personalet jobber kunnskapsbasert og bruker metoder som Marte-Meo, VIPS og Musikkbasert miljøbehandling. Viktige sa…
1 Ledig jobb fyllingsdalen 29.11.2019

Avdelingsleder 5-7

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye avdelingsleder? Liker du skoleutvikling? Vi har fra og med 1. januar 2020, ledig 1 års vikariat som avdelingsleder på 5.-7. trinnet, med mulighet til fast ansettelse etter 1 år. Varden skole er en nybygget skole og ligger sentralt til i Fyllingsdalen bydel, hvor skolen har nærhet til skog og gode turområder. Skolen er også sentralt lokalisert i…
1 Ledig jobb fyllingsdalen 17.11.2019

Psykolog/spesialpedagog

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

PPS Nord består av tre avdelinger, hver med egen avdelingsleder; PP-tjenesten og to pedagogiske fagsentre. I tillegg er det 5 stillinger ved kontoret med byomfattende ansvar for kompetanseheving i PP-tjenesten i forhold til barn innen autismespekteret. Totalt er det ca 60 stillinger i enheten. Fagkompetansen er høy og det sosiale miljøet svært bra. Dette er …
1 Ledig jobb nyborg 01.12.2019

Fagkonsulent

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bergen byarkiv er Bergen kommunes arkivinstitusjon og arkivmyndighet, med et stort og sammensatt fagmiljø. Avdeling Sentralarkivet har ansvar for dokumentfangst, journalføring og digital arkivering for de fleste enheter i kommunen. Avdelingen er i endring, det arbeides med økt digitalisering, innføring av nye systemer, prosessforbedringer, mm. Vi er nå på ja…
1 Ledig jobb bergen 26.11.2019

Barnets kontaktperson/saksbehandler

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kontaktperson/saksbehandler ved Barneverntjenesten Bergenhus og Årstad – 1 fast og 1 vikariat, 100% stilling fra snarest. Barneverntjenesten Bergenhus og Årstad er en av fire barneverntjenester i Bergen kommune. Våre brukere er barn og deres familier. Vi har til sammen 62 fagstillinger. Våre tjenestesteder er Bergen sentrum og Danmarksplass, ca 3 km sør for …
1 Ledig jobb bergen 29.11.2019

Vi søker autorisert helsesekretær til Volvat Laguneparken 

Volvat bedrift AS

Helse og sosial

Volvat Laguneparken søker en helsesekretær som ønsker å være en del av en avdeling som har fokus på tverrfaglig samarbeid, og godt samarbeid på tvers av profesjoner. På Volvat er vi opptatt av at pasientene blir møtt med et høyt servicenivå, profesjonalitet og høyt kvalifiserte behandlere og støttepersonell. Vårt fokus er at pasienten skal få den omtanke og …
1 Ledig jobb rådal 26.11.2019

Psykologar/spesialpedagogar

Hordaland fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

I den nye fylkeskommunen skal det etablerast rettleiingstenester. Rettleiingstenesta er ein ny og spanande brukarnær teneste i vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune. Vi skal bidra til lærelyst og fremje læring for elevar og lærlingar. Dette gjer vi gjennom å følgje opp lærlingar, støtte ungdom utanfor opplæring, rettleiie vaksne og yte pedagogisk p…
1 Ledig jobb bergen 28.11.2019

Renholder

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Garnes skule er en barneskole med 330 elever i Arna bydel. Vi er en baseskole med åpne lokaler og våre renholdere benytter moderne renholdsteknikk. Skolen har egen SFO-avdeling og arbeid på SFO langdagene er en del av renholdstillingen. Alt renholdsarbeid på skolen foregår på dagtid før kl.17. Arbeidsoppgaver daglig renhold, periodisk renhold, hovedrenhold a…
1 Ledig jobb indre arna 28.11.2019

Avdelingsleder Merkantil avdeling

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 1 fast 100% stilling som avdelingsleder for Merkantil avdeling fra snarest. Etat for helsetjenester har et bredt fagfelt av tjenester lokalisert i Bergen Helsehus i Solheimsviken. I tillegg til etatsadministrasjonen er Bergen Legevakt, Øyeblikkelig hjelp døgnenhet og Helsevernenheten lokalisert i Bergen Helsehus. Dette innebærer at kommuneoverle…
1 Ledig jobb bergen 30.11.2019

Helsesekretær

Volvat bedrift AS

Helse og sosial

Volvat Laguneparken søker en helsesekretær på timebasis som ønsker å være en del av en avdeling som har fokus på tverrfaglig samarbeid, og godt samarbeid på tvers av profesjoner. På Volvat er vi opptatt av at pasientene blir møtt med et høyt servicenivå, profesjonalitet og høyt kvalifiserte behandlere og støttepersonell. Vårt fokus er at pasienten skal få de…
1 Ledig jobb rådal 24.11.2019

Senior NDT Inspector, Rig Inspection Services

Odfjell Drilling AS

Olje og gass Industri / Produksjon

Odfjell Drilling Technology, Rig Inspection Services has dedicated and QHSE-oriented resources serving the following areas: NDT and Inspection of lifting equipment Rope Access Technicians (RAT), NDT Drilling Annuals & 5 YR Class Specialist Lifting & Rigging (Derrick & Moonpool) Offshore Construction Management This is an onshore position based in Stavanger. …
1 Ledig jobb kokstad 15.12.2019

Overlege spesialist allmennmedisin. Fast 50 - 100 % ved ØHD

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Etat for helsetjenester har et bredt fagfelt av tjenester lokalisert i Bergen Helsehus i Solheimsviken. I tillegg til etatsadministrasjonen er Bergen Legevakt, Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD) og Helsevernenheten lokalisert på Bergen Helsehus. Dette innebærer at kommuneoverlegene, Miljørettet helsevern, Senter for migrasjonshelse og Smittevernkontoret er s…
1 Ledig jobb bergen 24.11.2019

Aktivitør/ helsefagarbeider Omsorgsboliger på Sethøyen

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Enhet for Aktivitet og Mestring ble opprettet som egen enhet under Etat for Hjemmebaserte tjenester i 2018. Enheten organiserer følgende underavdelinger: Responssenteret, Hverdagsrehabilitering, Kommunal Hjelpemiddelservice, Støttekontaktformidlere, Frivillighetskoordinatorer, Omsorgsboliger og Aktivitetssentre. Enhetens mål er at eldre skal kunne bo lenger …
1 Ledig jobb mjølkeråen 27.11.2019

Rådgjevarar innan arealplan - forvaltning Bergensområdet 

Hordaland fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Avdeling for infrastruktur og veg skal: - gjennomføre planlegging, utbygging, drift og vedlikehald av om lag 5600 km fylkesveg - ivareta fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar - samordne aktørar med ansvar for trafikksikring i fylket - ivareta heilskapleg utbygging av transportinfrastruktur i arbeidet med Nasjonal transportplan - ha naudsynt b…
1 Ledig jobb sandsli 27.11.2019

Prosjektleder vannkraftanlegg

BKK

Energi- og vannforsyning

I BKK Produksjon AS, divisjon Prosjekt, i seksjon Bygg- og anleggsteknikk er det ledig en spennende stilling som prosjektleder for vannkraftanlegg. Vi leter etter en ny kollega som har lyst til å jobbe med følgende: Lede prosjekter innen vedlikehold, rehabilitering og utvikling av våre vannkraftverk med tilhørende reguleringsanlegg Lede prosjekter med flerfa…
1 Ledig jobb bergen 02.01.2020

Logistikkplanlegger

Hansa Borg Bryggerier AS

Transport, logistikk og lager

Er du engasjert, lærevillig og liker å oppnå resultater i samarbeid med andre? Får du energi av høyt tempo og variasjon i hverdagen? Trigges du av muligheten til å være med å gjøre en forskjell? Vi ser etter deg som tar initiativ, og ser løsninger der andre ser problemer. Du er analytisk og strukturert, men evner samtidig å ha oversikt over situasjonen. En a…
1 Ledig jobb kokstad 12.11.2019 Administrasjon

Vernepleier/sykepleier

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 19 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemott…
1 Ledig jobb sandsli 27.11.2019

Vil du jobbe som sykepleier i Volvat?

Volvat bedrift AS

Helse og sosial

Vi søker sykepleier til Volvat Bergen, avdeling Åsane Å jobbe på Volvat: Volvat Medisinske Senter søker sykepleiere til vårt senter i Åsane. På Volvat er vi opptatt av at pasientene blir møtt med service, profesjonalitet og høyt kvalifisert personell. Vårt mål er at pasienten til en hver tid skal få den omtanke og service de fortjener, og som de forventer å …
1 Ledig jobb ulset 25.11.2019

Engasjerte og sosiale medarbeidere søkes til BUA Åstveit

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Etat for idrett har ansvar for drift av offentlige idretts- og badeanlegg i Bergen kommune. Etaten har bemanning i 4 svømmehaller, 15 idrettshaller, to isanlegg, 2 fysak allaktivitetshus, og en rekke natur og kunstgressbaner, samt friidrettsanlegg. BUA er et landsomfattende nettverk av utlånsordninger med felles mål om å bidra til bedre folkehelse, mindre fo…
1 Ledig jobb fyllingsdalen 27.11.2019

Helgestilling - Vestre Sikthaugen  bofellesskap

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg er en byomfattende resultatenhet med 307 årsverk fordelt på 21 tjenestesteder . Enheten har spesialkompetanse innen fagområde utviklingshemming og utfordrende atferd. Resultatenheten yter tjenester til barn, unge og voksne uavhengig av boform. Våre ledere og ansatte arbeider sammen om kompetansebygging og om å skape et…
1 Ledig jobb fyllingsdalen 26.11.2019

Spennende sykepleierstillinger ledig!

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du sykepleier, og ønsker deg en fast hel stilling med gode kolleger og spennende oppgaver? I Hjemmebaserte Tjenester i Arna og Åsane er det nå ledig to 100 % faste sykepleierstillinger, men andre størrelser kan avtales hvis det er ønskelig. Vi har flere grupper, og det er ledig stilling både i Åsane området og i Arna området. Skriv gjerne hvor du ønsker. …
1 Ledig jobb ulset 23.11.2019

Kvalitetskoordinator

Mowi Norway AS

Fiske og fiskeoppdrett

Mowi Sør søker Kvalitetskoordinator Viktigste ansvarsområder som kvalitetskoordinator vil være: oppfølging av interne styringssystemer ressursperson på myndighetskrav og andre interne krav gjennomføre revisjoner, både internt og hos leverandører gjennomføre internopplæring relatert til ansvarsområdet ansvar for oppfølging av regionens anlegg på sjø og ferskv…
1 Ledig jobb bergen 24.11.2019 Koordinator

Våken nattevakt - helsefagarbeider

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 19 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemott…
1 Ledig jobb rådal 26.11.2019

Konsulent

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bergen voksenopplæring - skole og kompetansesenter er en byomfattende tjeneste organisert under Byrådsavdeling for Barnehage, Skole og Idrett. Vi er Bergen kommune sin tjeneste for voksne med særlige behov for tilrettelegging i grunnskole og for voksne med læringsutfordringer i rehabiliteringsprosesser. I dag er vi 25 ansatte, et personale med spesialisert k…
1 Ledig jobb bergen 26.11.2019

Spes.ped.rådgiver, Logoped

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bergen Voksenopplæring, skole og kompetansesenter er en byomfattende tjeneste p.t. organisert under Byrådsavdeling for Barnehage, Skole og Idrett. Vi er Bergen kommune sin tjeneste for voksne med særlige behov for tilrettelegging i grunnskole og for voksne med læringsutfordringer i rehabiliteringsprosesser. I dag er vi 25 ansatte, et personale med spesialise…
1 Ledig jobb bergen 26.11.2019

Svangerskaps / fødselsvikariat Våken nattevakt  ved Natthjemmet, MO-senteret Gyldenpris

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Natthjemmet ved MO Gyldenpris, (tidligere Strax-huset) søker våken nattevakt i 74 % stilling. Stillingen er et svangerskaps / fødselsvikariat, med antatt varighet ca. 12 måneder, og med mulighet for forlengelse. Det er arbeid hver 4. helg. Grunnet teamets sammensetning oppfordres særlig menn til å søke. Stillingen er ledig fra 01.12.19 Stillingen søkes fortr…
1 Ledig jobb bergen 21.11.2019