Serviceinnstilt økonomirådgiver med digital kompetanse

Tveit regnskap AS

Økonomi, regnskap og revisjon

Brenner du for lokale bedrifter? Da ønsker vi deg med på laget! Vi er en moderne samarbeidspartner for våre kunder, og det er viktig at du ser muligheter! Regnskapsbransjen er inne i en rivende utvikling og implementering av ny teknologi og veiledning til kunder er en viktig del av vår arbeidshverdag. Til vårt kontor i Odda søker vi deg som aller helst er au…
1 Ledig jobb odda 30.09.2019 Rådgiver

Telekommunikasjonsmontører BKK Enotek

BKK

Energi- og vannforsyning

BKK Enotek er i vekst og trenger flere montører med på laget. Sitter du med en tanke om at du ønsker nye faglige utfordringer? Vi har nå ledige stillinger som telekommunikasjonsmontører i Bergen og Volda. Våre nye montører skal være med å bygge og drifte fremtidens fibernett for våre kunder. Arbeidsoppgaver: Bygge og drifte telekommunikasjonsanlegg for våre …
1 Ledig jobb kokstad 30.09.2019

Vernepleier / Sykepleier -Skoglien bofelleskap

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Bergenhus og Årstad yter tjenester til beboere i bofelleskap, bo-sameier samt til tjenestemottagere i private hjem. Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte får muligheten til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfull tilværelse i felleskap med andre. Vi vektlegger samarbeid mellom tjenestestedene i våre botjenester. …
1 Ledig jobb bergen 22.09.2019

Prosjektmedarbeidere

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Plan- og bygningsetaten har som mål å gjøre Bergen til en aktiv og attraktiv by for alle. Gjennom byplanlegging og saksbehandling utvikler vi gode bystrukturer i tråd med kommuneplanens mål om den kompakte gåbyen. Byggesaker, oppmåling, drift og vedlikehold av kommunens plan- og eiendomsregister og kartbaser er også i vårt ansvarsområde. Vi har mange spennen…
1 Ledig jobb bergen 06.10.2019

Saksbehandlere Juss- og tilsyn

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Plan- og bygningsetaten har som mål å gjøre Bergen til en aktiv og attraktiv by for alle. Gjennom byplanlegging og saksbehandling utvikler vi gode bystruktur i tråd med kommuneplanens mål om den kompakte gåbyen. Byggesaker, oppmåling, drift og vedlikehold av kommunens plan- og eiendomsregister og kartbaser er også vårt ansvarsområde. Våre roller varierer mel…
1 Ledig jobb bergen 06.10.2019

Etatsdirektør - Hjemmebaserte tjenester

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Etat for hjemmebaserte tjenester yter tjenester til ca. 4350 hjemmeboende pasienter i hele Bergen kommune og er en del av byrådsavdeling for helse og omsorg. Stillingen som etatsdirektør inngår i kommunaldirektørens ledergruppe og rapporterer til kommunaldirektør. Etat for hjemmebaserte tjenester er delt opp i 7 underliggende enheter, hvorav 6 er geografiske…
1 Ledig jobb bergen 22.09.2019

Helsefagarbeider i hjemmeteam

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 19 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemott…
1 Ledig jobb bergen 04.10.2019

Helsesykepleier

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten og barne- og familiehjelpen. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten og SLT-arbeid. Barne- og familietjenesten i Fyllingsdalen o…
1 Ledig jobb bergen 10.10.2019

Ledig fastlegehjemmel ved Fortunen legekontor, Bergenhus bydel

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig fastlegehjemmel ved Fortunen legekontor, Bergenhus bydel. Bergen kommune. Tiltredelse snarest. Sentralt beliggende i Bergen sentrum. To-lege praksis. Hjelpepersonell 2 årsverk fordelt på 3 legesekretærer. Lokalene inneholder 2 legekontor, eget undersøkelsesrom, lab., stort pauserom. System -X journalsystem, spirometri, EKG, INR, Hb, HbA1c, glucose etc.…
1 Ledig jobb bergen 20.10.2019

Lærer

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Holen skole er en 1-10 skole og i påvente av nytt skolebygg på Laksevåg, holder vi til i Fyllingsdalen på avlastningsskolene Lynghaugparken I og II. P.t har vi ledig et vikariat som lærer på 6.trinn med kontaktlæreransvar. Arbeidsoppgaver Til stillingen vil det være undervisning i fagene norsk, matematikk, samfunnsfag, krle, engelsk, kroppsøving, K&H, M&H og…
1 Ledig jobb bergen 03.10.2019

Engasjert medarbeider med interesse for barns kosthold og helse 

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Solheimslien barnehage åpnet i februar 2015. Vi er en mangfoldig barnehage med 22 ansatte og 75 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen drives avdelingsfritt. Barna har tilhørighet til sitt hjemmeområde, men alt areal er felles. Vi har eget bibliotek, atelier, vannlekerom og motorisk rom. Hovedkjøkkenet ligger midt i alt dette og er det første barn og foresatte se…
1 Ledig jobb bergen 30.09.2019

QHSE Manager

Oster Pukk og Sand AS

Bygg og anlegg

Oster Pukk og Sand AS, DC Halsvik Aggregates AS og Norwegian Sandstone AS er etablerte knuseverk med lang tradisjon og mye kunnskap om produksjon og salg av steinmaterialer til asfalt, betong, jernbane, vei, dambygging og offshoreformål. Bedriftene er lokalisert langs vestlandskysten i Norge. Markedet for produktene er Norge, Baltikum og Nord Europa. Er du t…
1 Ledig jobb vikanes snarest Lederstilling

Lærar

Austevoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Oppvekst er ei eining med om lag 145 tilsette og blir leia av kommunalsjef. I denne eininga inngår Austevoll ungdomsskule, Storebø barneskule, Selbjørn barneskule, private barnehagar, PPT-kontor, helsestasjon, barnevern, vaksenopplæring, kulturskule og bibliotek. Oppvekst har som mål å leggja til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge, difor er folke…
1 Ledig jobb storebø 03.10.2019

Konsulent/IKT i 100 % stilling. Fast

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tverrfaglig overdoseteam er en avdeling tilknyttet MO Gyldenpris. MO Gyldenpris er en bydekkende enhet som yter en rekke lavterskel sosiale- og helsetjenester til rusavhengige. Hovedperspektivet i all tjenesteyting ved MO Gyldenpris er skadereduksjon, rehabilitering og habilitering. Dette skjer i nært samarbeid med andre aktuelle samarbeidspartnere. Tverrfag…
1 Ledig jobb bergen 02.10.2019

Ledig fastlegehjemmel ved Rolland legesenter, Åsane bydel - Etat for helsetjenester

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fastlegehjemmel ved Rolland Legesenter er ledig for tiltredelse 01.11.19. Sentral beliggenhet i Rolland Helsebygg, Åslia 3, 5115 Ulset. Kun 10 min fra Bergen sentrum. Gruppepraksis med 4 fastlegehjemler. Det er også 5 helsesekretærer i til sammen 3,5 stilling. Lokalene er funksjonelle og nylig rehabilitert og inneholder 5 legekontor, separat GU-rom i tilknyt…
1 Ledig jobb bergen 20.10.2019

Barnehagelærer

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsoppgaver Dele kunnskap om barns læring og utvikling, og bidra til kompetanseheving i barnehagenBidra i planleggingen av den daglige virksomheten og ha ansvar for gjennomføring av månedsplaner og foreldresamtalerTilrettelegge for godt samarbeid med foresatte Veilede og støtte det øvrige personalet i det pedagogiske/metodiske arbeidet Kvalifikasjoner Go…
1 Ledig jobb bergen 03.10.2019

Internship økonomistudent

Konkurransetilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du interessert i å få erfaring i arbeidslivet? Vil du vite hvordan konkurranseøkonomi brukes i praksis? En internship-stilling i Konkurransetilsynet vil være tilknyttet en av tilsynets tre markedsavdelinger. Markedsavdelingene analyserer konkurranseforhold og gjennomfører tiltak for å fremme effektiv konkurranse. Avdelingene utarbeider vedtak i saker om k…
1 Ledig jobb bergen 20.10.2019

Barne- og ungdomsarbeider/elevassistenter

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Paradis skole er en barneskole i Fana bydel med rundt 60 ansatte, 474 elever, og med ca 225 elever i SFO. Elevene i SFO er delt i baser ut i fra trinn. Skolen er en Respekt-skole der fokuset er at gjensidig respekt skal gi positive ringvirkninger på læring og trivsel for både elever og voksne. SFO skal være en arena for lek og læring på alle områder. Arbeid …
1 Ledig jobb bergen 27.09.2019

Assistent, Barn/ungdomsarbeider

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

1 Ledig jobb bergen 03.10.2019

Er du sykepleier og vår nye kollega?  Sykepleier 100% vikariat ved Ladegården sykehjem, post 1

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsgiver/arbeidssted: Bergen kommune, Ladegården sykehjem Stilling: Autorisert sykepleier, 100% vikariat på - post 1(skjermet demensavdeling)/forsterket sykehjemsavdeling Sted: Ladegården sykehjem, Ladegårdsgaten 65, 5033 Sandviken Sykehjemmet ligger i naturskjønne omgivelser og er sentralt plassert i Sandviken med kort avstand til offentlig kommunikasjo…
1 Ledig jobb bergen 13.10.2019

Lærer

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nygårdslien skole har ledig årsvikariat for faglærer på mellomtrinnet Arbeidsoppgaver Undervisning i engelsk, grunnleggende norsk, musikk og kunst- og håndverk. Tett samarbeid i lærerteamene på mellomtrinnet. Delta på samarbeidsmøter og lignende ved behov. Bidra aktivt til skolens utvikling og til et godt skole/hjemsamarbeid. Kvalifikasjoner Du må ha høyere …
1 Ledig jobb bergen 04.10.2019

Planlegger VA

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vann- og avløpsetaten er Bergens største næringsmiddel- og miljøbedrift. Vår oppgave er å sørge for at bergenserne har tilgang til rent og trygt drikkevann 24 timer i døgnet - 365 dager i året. Du kan lese mer om oss på www.bergenvann.no og på www.facebook.no/bergenvann Arbeidsoppgaver Utredning og planlegging av vannforsynings- og avløpssystemer i tråd med …
1 Ledig jobb bergen 23.09.2019

Rektor Nygård skole

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig stilling som rektor ved Nygård skole i Bergen kommune fra 01.01.2020. Nygård skole tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. I tillegg har skolen grunnskole for voksne. Nygård skole er en av landets største skoler med inntil 2000 elever til enhver tid. Skolen holder i dag til i Lars Hilles gate 16 a og b og i Teatergat…
1 Ledig jobb bergen 22.09.2019

Støttepedagog

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

PPS Nord består av tre avdelinger, hver med egen avdelingsleder; PP-tjenesten og to Pedagogiske fagsentre. I tillegg er det fem stillinger ved kontoret med byomfattende ansvar for kompetanseheving i PP-tjenesten i forhold til barn innen autismespekteret. Totalt er det ca. 60 stillinger i enheten. Fagkompetansen er høy, og det sosiale miljøet svært bra. Dette…
1 Ledig jobb bergen 22.09.2019

Barne- og ungdomsarbeider, vikariat

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bønes skole ligger på Øvre Kråkenes med Løvstakken og Nordåsvannet som nærområder. Skolen har 328 elever fra 1.-7.trinn og 170 barn på SFO. Vi er til sammen 48 ansatte. Vi ønsker at Bønes skole skal være en lærende skole som legger til rette for at elever og ansatte skal delta i ulike praksisfellesskap og oppleve læring og utvikling i samhandling med andre. …
1 Ledig jobb bergen 02.10.2019

Lærer - 80% fast stilling

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bønes skole ligger på Øvre Kråkenes med Løvstakken og Nordåsvannet som nærområder. Skolen har 328 elever fra 1.-7.trinn og 170 barn på SFO. Vi er til sammen 48 ansatte. Vi ønsker at Bønes skole skal være en lærende skole som legger til rette for at elever og ansatte skal delta i ulike praksisfellesskap og oppleve læring og utvikling i samhandling med andre. …
1 Ledig jobb bergen 01.10.2019

Avdelingsleder

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rå skole søker etter en avdelingsleder som ønsker å være med på en spennende videreutvikling av en allerede godt etablert ungdomsskole. Stillingen er i første omgang et årsvikariat. Ansettelse så snart som mulig. Arbeidsoppgaver Aktiv deltakelse i lederteamet Lede og utvikle eget trinn i tråd med skolens planer Følge opp elever og ansatte på eget trinn Admin…
1 Ledig jobb bergen 21.09.2019

Barne- og ungdomsarbeider/assistent - ringevikar

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker ringevikarer til kortere og lengre oppdrag i skole og SFO. Lede, veilede og aktivisere barnegrupper og enkeltbarn. Våre nye medarbeidere må være tydelige rollemodeller for barna. Må påregne å være fysisk aktiv. Vi søker fortrinnsvis etter en barne- og ungdomsarbeider, men erfaring kan kompensere for manglende fagbrev. Personlig egnethet til arbeid m…
1 Ledig jobb bergen 30.09.2019

Sykepleier natt

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Åstveit sykehjem har ledig 50 % stiling som sykepleier på natt fra snarest. P.T turnus med arbeid hver 4. helg. Vi søker en positiv og motivert medarbeider. Sykehjemmet åpnet i september 2000 og har plass til 60 beboere, fordelt på 4 boenheter for langtidsbeboere, hvor en boenhet er for demente, og 2 korttidsenheter for demente. Alle beboerne har enerom med …
1 Ledig jobb bergen 01.10.2019

Fagarbeider

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bergen Vann KF har ansvar for drift og vedlikehold av det kommunale vann- og avløpsanlegget i Bergen kommune. Vi drifter for tiden også Os kommune. Virksomheten sørger for høy vannkvalitet og kontinuitet i vannforsyningen, samt en god miljømessig riktig avløpshåndtering. Vi er 154 ansatte fordelt på administrasjon og fire seksjoner. For ytterligere informasj…
1 Ledig jobb bergen 28.09.2019

Fagarbeider

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bergen Vann KF har ansvar for drift og vedlikehold av det kommunale vann- og avløpsanlegget i Bergen kommune. Vi drifter for tiden også Os kommune. Virksomheten sørger for høy vannkvalitet og kontinuitet i vannforsyningen, samt en god miljømessig riktig avløpshåndtering. Vi er ca 155 ansatte fordelt på administrasjon og fire seksjoner. For ytterligere inform…
1 Ledig jobb bergen 28.09.2019

Kommunikasjonsrådgiver

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bymiljøetaten har ansvar for et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen lever hver dag – og om 100 år. For å få dette til må vi sørge for å drifte veier, parker, byrom, friområder og kommunal skog. Vi bidrar til å gjøre Bergen til en grønnere by ved å lede arbeidet med nullutslipp og fornybare drivstoffer, og skal endre bergensernes transport…
1 Ledig jobb bergen 22.09.2019

Barnehagelærer Ervik barnehage

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ervik barnehage har ledig vikariat som barnehagelærer fra snarest, og fram til 30.04.2020, med mulighet for forlengelse. Ervik barnehage er en 6-avdelings barnehage som er i startgropen med å etablere en rullerende friluftgruppe, Barnehagen har fine turområder i nærheten. Vi satser mye på lek, og arbeider for å skape et godt lekemiljø som legger til rette fo…
1 Ledig jobb bergen 22.09.2019

Fagarbeider/Assistent SFO

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Garnes skule er en barneskole med 330 elever i Arna bydel. Vår SFO har ca 130 barn,10 ansatte og er et sted for aktivitet, lek og læring. Vi vil være verdens beste SFO og søker derfor en dyktig og entusiastisk fagarbeider/assistent som kan hjelpe oss å utvikle SFO videre. Personen vi søker har erfaring fra arbeid med barn, liker å være i aktivitet sammen med…
1 Ledig jobb bergen 03.10.2019

barne- og ungdomsarbeider

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kalfarveien barnehage, i Bergenhus bydel, flyttet i august midlertidig inn i lokalene til Nygårdsparken barnehage. Dette fordi Kalfarveien barnehage skal rehabiliteres. I forbindelse med flyttingen har antall avdelinger økt fra fire til seks. Vi trenger nå en vikar for en av våre barne- og ungdomsarbeidere som skal ut i fødselspermisjon. Våre satsingsområder…
1 Ledig jobb bergen 30.09.2019

Prosjektleder for ALIS-Vest

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

ALIS-Vest prosjektet er forankret i Etat for helsetjenester i Bergen kommune. Prosjektet hadde oppstart i 2017 og skal tilrettelegge for utdanningsstillinger i allmennmedisin i 12 utvalgte kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane. Fra 2019 er prosjektet utvidet til også å innbefatte Rogaland og Møre- og Romsdal, og i den forbindelse søkes det etter prosjektl…
1 Ledig jobb bergen 13.10.2019

Sykepleier

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmebaserte tjenester har ansvar for ulike oppgaver knyttet til å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Hjemmebaserte tjenester i Laksevåg gir tjenester til hjemmeboende pasienter i alle aldre, med hovedvekt på eldre. Hjemmebaserte tjenester i Laksevåg organiserer hjemmesykepleie i tillegg til…
1 Ledig jobb bergen 30.09.2019

Helsefagarbeider

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Organisert under hjemmebaserte tjenester i Bergenhus er tjenesten Hjemmesykepleie pluss. Denne avdelingen organiserer byomfattende team som gir hjemmesykepleie til pasienter som har døgntjenester i egne hjem. Våre ansatte jobber med en bruker hele vakten. Vi søker etter to ny medarbeider til ett av våre team, med oppmøteadresse på Valle. Administrasjonen til…
1 Ledig jobb bergen 22.09.2019

Vi søker en dyktig Vernepleier/Sykepleier

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Arna og Åsane er en bydelsomfattende enhet som gir omsorg og oppfølging til personer i private hjem og bofellesskap. I tråd med Bergen kommunes styringsdokumenter yter vi helhetlige tjenester med sterkt fokus på etikk, fag og fagutvikling, der selvbestemmelse, utvikling, livskvalitet og mestring er grunnpilarer i tjenestene. Vårt mål er å være …
1 Ledig jobb bergen 28.09.2019

Konsulent 

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lønns- og regnskapssenteret (LRS) er et internt tjenestesenter som leverer moderne, effektive og kvalitetssikrede tjenester innen områdene lønn, refusjon og regnskap til resultatenheter og kommunale bedrifter i Bergen kommune. Vi tilbyr rådgivningstjenester innenfor regnskapsføring, refusjon og lønn, utfører tjenester innenfor periode- og årsavslutning, samt…
1 Ledig jobb bergen 22.09.2019