Kjøkkenassistent, fast 10 % stilling.

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stor-Elvdal kommune har et variert arbeidsmarked. Kommunen er den største arbeidsgiveren og her er det i løpet av året fort 20-40 ledige stillinger. Hos oss får du varierte oppgaver, stor tillit og gode utviklingsmuligheter. Det private næringsliv har også til tider stor etterspørsel etter arbeidskraft. Mulighetene for ektepar/par å skaffe seg jobber i kommu…
1 Ledig jobb koppang 15.08.2019 Påkrevet

Institusjonskokk

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stor-Elvdal kommune har et variert arbeidsmarked. Kommunen er den største arbeidsgiveren og her er det i løpet av året fort 20-40 ledige stillinger. Hos oss får du varierte oppgaver, stor tillit og gode utviklingsmuligheter. Det private næringsliv har også til tider stor etterspørsel etter arbeidskraft. Mulighetene for ektepar/par å skaffe seg jobber i kommu…
1 Ledig jobb koppang 15.08.2019 Påkrevet

Renovatør

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ettårig vikariat i 100% stilling som renovatør og fagarbeider Tiltredelse så snart som mulig. Arbeidsoppgaver Stillingen fordeles med omtrent 80% som renovatør/sjåfør på renovasjonsbil, og 20% fagarbeider med oppgaver innenfor vedlikehold og drift i enhet for kommunalteknisk drift og enhet for eiendomsforvaltning Andre oppgaver innenfor sektorens ansvarsområ…
1 Ledig jobb koppang 25.07.2019 Ikke påkrevet

Hjelpepleier/helsefagarbeider/omsorgsarbeider

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

42 % fast stilling på natt som hjelpepleier/omsorgsarbeider /helsefagarbeider i hjemmebaserte tjenester- hjemmesykepleien Stillingene innebærer turnusarbeid og arbeid hver 3. helg. Arbeidsoppgaver Yte helsehjelp til innbyggerne i Stor-Elvdal kommune. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som hjelpepleier / helsefagarbeider / omsorgsarbeider God muntlig og skrif…
1 Ledig jobb koppang 15.08.2019 Spesiell sertifisering

Regnskapskontrollør Arbeidsgiverkontrollen Innlandet Øst


Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stor-Elvdal kommune er vertskommune for interkommunal arbeidsgiverkontroll for kommunene Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Åmot, Engerdal og Stor-Elvdal, med kontorsted i kommunehuset på Koppang. På vegne av skatteoppkreverne i deltagerkommunene påser kontrollenheten at arbeidsgivere følger lover og regler når det gjelder lønnsinnberetning, skattetrekk, arbeids…
1 Ledig jobb koppang 09.08.2019 Bachelor

Skogsarbeider

Linnea AS

Skogbruk Industri / Produksjon

1 Kompetanse koppang