Avdelingsingeniør kart og oppmåling

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdelingsingeniør kart og oppmåling i 100% fast stilling Arbeidsoppgaver Eiendomsmåling etter matrikkelloven Matrikkelføring Oppgradering og vedlikehold av kommunens digitale kartgrunnlag og kartbaser Adressering Rådgivning og saksbehandling etter plan- og bygningsloven Andre oppgaver innenfor virksomhetens ansvarsområde vil bli tillagt stillingen utfra søke…
1 Ledig jobb koppang 15.03.2020 Ingeniør

Ansettelse av lærlinger fra august 2020

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stor-Elvdal kommune har et variert arbeidsmarked. Kommunen er den største arbeidsgiveren og her er det i løpet av året fort 20-40 ledige stillinger. Hos oss får du varierte oppgaver, stor tillit og gode utviklingsmuligheter. Det private næringsliv har også til tider stor etterspørsel etter arbeidskraft. Mulighetene for ektepar/par å skaffe seg jobber i kommu…
8 Ledig jobb koppang 01.03.2020 Annet

Sommerjobb skogbruk

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skogselskapet i Hedmark er en ideell medlemsorganisasjon med formål om å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning, og arbeide for økt verdiskapning og en langsiktig, bærekraftig forvaltning av skogen. Vår visjon er at alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet. Sommerjobb skogbruk. Prosjekt JOB:U avd. Stor-Elvdal sø…
4 Ledig jobb koppang 01.03.2020 Sommerjobb

Sommerjobb i Stor-Elvdal kommune

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du deg sommerjobb i Stor-Elvdal kommune? Vi har behov for motiverte sommervikarer i sektor for institusjonstjenester, sektor for helse-, omsorgs- og velferdstjenester og sektor for samfunnsutvikling. Felles for stillingene Oppgi ønsket arbeidssted i søknaden, prioriter dersom du søker flere steder. I søknaden må du opplyse om når du kan jobbe – og om …
10 Ledig jobb koppang 01.03.2020 Sommerjobb

Skogsarbeider

Linnea AS

Skogbruk Industri / Produksjon

1 Kompetanse koppang