Kommunelege/Fastlege

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Legekontoret i Stor-Elvdal har ledig 100 % fast stilling som kommunelege/fastlege fra 1. mars 2020. I utgangspunktet ønskes stillingen besatt med 1/1 stilling, men det gis åpning for deling om flere søkere ønsker det. Arbeidsoppgaver Fastlege med listetak på 975 pasienter Kommunale oppgaver som helsestasjonslege, sykehjemslege, veiledningsoppgaver mm. deles …
1 Ledig jobb koppang 08.12.2019 Fastlege

Kommunepsykolog: Psykolog / psykologspesialist

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stor-Elvdal kommune har ledig nyopprettet 100 % fast stilling som kommunepsykolog. Arbeidsoppgaver Helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer, grupper og lokalmiljø Fokus på forebyggende arbeid for barn og unge System- og samfunnsrettet folkehelsearbeid Lavterskel, behandling og oppfølgingstilbud til enkeltmennesker, familier, pårørende og gr…
1 Ledig jobb koppang 02.12.2019 Psykolog

Kommuneoverlege/kommunelege/fastlege

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Legekontoret i Stor-Elvdal har ledig 100 % fast stilling som kommuneoverlege/ kommunelege fra 1. mars 2020. Arbeidsoppgaver De lovpålagte kommuneoverlegeoppgavene innen psykisk helsevern, helse- og omsorgstjenesteloven, Smittevernloven og Folkeheleloven vurderes delt på to kommuneoverleger hvis interesse. Miljørettet helsevern kjøpes som interkommunal tjenes…
1 Ledig jobb koppang 08.12.2019 Fastlege

Tegnspråklærer Koppang skole

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Koppang skole har ledig 100 % engasjement som tegnspråklærer fra dags dato til 31.07.20. Arbeidsoppgaver Tegnspråkundervisning og timelærer i tegnspråk. Kvalifikasjoner Koppang skole er en fulldelt barneskole med ca. 140 elever og 18 årsverk. Skolen har behov for 100 % stilling som tegnspråklærer. Stillingen blir bare besatt dersom det kan vises til formell …
1 Ledig jobb koppang 02.12.2019 Undervisning

100 % fast stilling som biblioteksjef

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver i henhold til biblioteklovens kap. 1 og 2, Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 og kommunens kulturplan. Vi vektlegger bibliotekets samfunnsrolle som aktiv og attraktiv læringsarena og møteplass, og tror på godt tverrfaglig samarbeid som grunnlag for å nå ut til alle brukergrupper. Faglig ledelse og utvikling av biblioteket Pl…
1 Ledig jobb koppang 09.12.2019 Lederstilling

Skogsarbeider

Linnea AS

Skogbruk Industri / Produksjon

1 Kompetanse koppang