Landbruksveileder - rådgiver

Sør-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sør-Odal kommune har ledig fast 100% stilling som landbruksveileder. Arbeidsoppgaver Forvaltning og oppfølging av landbrukets lovverk og tilskuddsordninger, hovedsaklig innen jordbruk Kontroll og tilsynsoppgaver Andre oppgaver innenfor enhetens arbeidsområde Det tas forbehold om endring i stillingens arbeidsoppgaver og ansvarsområde Kvalifikasjoner Høyere re…
1 Ledig jobb skarnes 20.03.2020

Ferievikarer innen helse og omsorg

Sør-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi trenger ferievikarer i enhetene; Sør-Odal alders og sykehjem med kjøkken. Hjemmetjenesten; hjemmesykepleie, dagsenter, personlig assistent og praktisk bistand. Rehabiltering & Bistand; rus-psykisk helse, funksjonshemmede og avlastningsbolig for barn og unge. Ferieperioden varer fra midten av juni til midten av august ved alle våre avdelinger innenfor yrke…
1 Ledig jobb skarnes 01.03.2020

Lærlinger - helsefagarbeider - barne- og ungdomsarbeider

Sør-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dersom du ønsker en spennende læretid med tett veiledning og oppfølging, oppfordrer vi deg til å søke læreplass hos oss. Arbeidsoppgaver Lærlinger innen helsefagarbeid vil hovedsakelig blir fordelt i perioden mellom hjemmesykepleie og institusjon. Kontakt: Linn Helen Stormo, tlf. 62 96 65 11, e-post: Linn-Helen.Stormo@sor-odal.kommune.no Lærlinger innen barn…
1 Ledig jobb skarnes 01.03.2020