Virksomhetsleder

Løten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Virksomhetsleder for Teknisk drift har ansvar for fagfeltet veg, vann og avløp. Til stillingen ligger også oppfølging av de interkommunale selskapene som leverer vannproduksjon, avløpsrensing, renovasjon og brannvesen. Virksomhetsleder gjennomfører selv anskaffelser og er prosjektleder i kommunale prosjekter. Oppfølging av større eksterne byggeprosjekter (so…
1 Ledig jobb løten 16.10.2019

Tilkallingsvikar innen pleie og omsorg

Løten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dette er en fellesannonse der du som ønsker å være tilkallingsvikar innen pleie- og omsorgssektoren i Løten kommune kan melde din interesse. Dersom din søknad er av interesse for tilkallingsvikariat vil du bli kontaktet for samtale/intervju hos aktuell virksomhetsleder. Løten Helsetun består av tre sykehjemsavdelinger og kjøkkenavdeling. Kontaktperson er vir…
1 Ledig jobb løten snarest

Tilkallingsvikar innen barnehage

Løten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dette er en fellesannonse der du som ønsker å være tilkallingsvikar innen barnehage i Løten kommune kan melde din interesse. Dersom din søknad er av interesse for tilkallingsvikariat vil du bli kontaktet for samtale/intervju hos aktuell barnehagestyrer. Løten kommune har fem kommunale barnehager, med 36 plasser i hver barnehage for barn fra 1 til 6 år. Barne…
1 Ledig jobb løten snarest