Vikariat sosionom Hamar interkommunale krisesenter

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sosionom Krisesenteret er et akuttsenter for kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for rådgivning og/eller et trygt og midlertidig botilbud. Kvalifikasjoner: Bachelor i sosialt arbeid Arbeidserfaring med sosialt arbeid, gjerne innen NAV og tverretatlig samarbeid Krav om arbeidserfaring med menn…
1 Ledig jobb hamar 06.10.2019

Helsefagarbeidere, 65 % fast, våken natt, per tiden i Solhellinga 10

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjeneste for Psykisk helse og rus holder til i Vangsvegen 121. Vi tilbyr tjenester for brukere med sammensatte lidelser innen fagområdet rus - og psykisk helse. Tjenesten består blant annet av samtale-team og oppfølging- og aktivitetsteam. I tillegg har vi ulike typer botiltak tilpasset brukere med sammensatte behov. Vi har per tiden ledig fast stilling på n…
1 Ledig jobb hamar 29.09.2019

Avdelingsleder renholdstjenesten i Helse og omsorg

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med på å utvikle helse- og omsorgstjenestene i Hamar for å møte morgendagens omsorg? I forbindelse med en større omorganisering av helse- og omsorgstjenestene i Hamar kommune etableres det ny stilling som avdelingsleder for fagområdet renhold. Avdelingsleder er direkte underlagt leder for institusjonstjenesten. Kvalifikasjoner: Minimum fagbrev so…
1 Ledig jobb hamar 25.09.2019

Institusjonskokk med fagbrev, 75% fast

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse og omsorg sitt prodkusjonskjøkken er plassert på Prestrudsenteret. I tillegg er det mottakskjøkken med arbeidslagsleder på hvert senter som har ansvar for å yte service for beboere og kunder. Det er kantine for ansatte, beboere og besøkende ved hvert senter. Målet for avdelingen er å tilby ernæringsrik kost innenfor gitte rammer, i et trygt og godt arb…
1 Ledig jobb hamar 06.10.2019

Autorisert sykepleier, 100%, Avdeling 3, Prestrudsenteret

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling 3 er en avdeling for de med demens/kognitiv svikt. Vi har 24 senger, fordelt på 4 grupper, 22 langtidsplasser og 2 vurderingsplasser. Arbeidstid på dag/kveld og hver tredje helg. Avdelingen har egne nattevakter. Vi har et godt arbeidsmiljø med høy faglig og menneskelig kompetanse med apsienten i fokus. Vi vektlegger aktivitet sammen med masse humor.…
1 Ledig jobb hamar 06.10.2019

Tilkallingsvikarer natt, Tjenesten for funksjonshemmede

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

TFF - Tjenesten for funksjonshemmede tilbyr tjenester til beboere i 18 bofellesskap med ulike brukergrupper og bistandsbehov. Dette er en fellesannonse for alle boligene i TFF som trenger å knytte til seg personer som kan stille på kort varsel. Søknadene vil bli behandlet fortløpende etter behov og aktuelle søkere vil bli kontaktet. Når du har registrert søk…
1 Ledig jobb hamar 01.10.2019

Tilkallingsvikarer i Tjenesten for funksjonshemmede

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

TFF - Tjenesten for funksjonshemmede tilbyr tjenester til beboere i 18 bofellesskap med ulike brukergrupper og bistandsbehov. Dette er en fellesannonse for alle boligene i TFF som trenger å knytte til seg personer som kan stille på kort varsel. Søknadene vil bli behandlet fortløpende etter behov og du vil bli kontaktet hvis det blir aktuelt. Når du har regis…
1 Ledig jobb hamar 01.10.2019

Renholder, 100 % fast stilling

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fra 01.09.19 har vi ledig 100 % stilling som renholder, 7,5 timer dagtid, mandag til og med fredag, 37,5 timer pr. uke. Renhold i helg og på helligdager, utføres av et eksternt firma. Fra vår/sommer 2020, kan arbeidsoppgavene bli endret, pga. oppussing av kinoen i denne perioden. Kvalifikasjoner: Vi søker primært etter en person med fagbrev i renholds-faget.…
1 Ledig jobb hamar 23.09.2019

Renholder, 75 % fast stilling

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Prestrud er Hamars største skole med 430 elever. Skolen ligger på Hamar vest i gangavstand fra Furuberget og Mjøsa Kvalifikasjoner: Fagbrev eller relevant arbeidserfaring som kan kompensere for utdanning Erfaring fra skolerenhold er ønskelig Må kunne forholde seg til prosedyrer og datablad for renhold Gode språkferdigheter i norsk Personlige egenskaper: Gode…
1 Ledig jobb hamar 22.09.2019

Kulturskolelærer fiolin

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hamar kulturskole har ledig 100 % stilling som kulturskolelærer på fiolin. Stillingen er fast. Kulturskolen holder til i Hamar kulturhus, samlokalisert med andre virksomheter innen kulturavdelingen. Fiolinlærer samarbeider tett med HEBU (Hedmarken Barne- og ungdomsorkester) Og har pr i dag også ansvaret for deler av aspirantopplæringen i gruppe. Kvalifikasjo…
1 Ledig jobb hamar 27.09.2019

Planlegger / arkitekt

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det skjer mye spennende i Hamar knyttet til byutvikling, og vi har behov for å rekruttere en ny medarbeider til arealplanavdelingen. Det er de siste årene gjort betydelige investeringer og oppgraderinger av gater og byrom, tidligere industri- og jernbaneområder er under omforming til nye bydeler, og det planlegges for dobbeltspor på jernbanen gjennom byen, m…
1 Ledig jobb hamar 25.09.2019

Vernepleier/sykepleier/miljøterapeut, 100 % vikariat

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjeneste for funksjonshemmede består av bofellesskap som er organisert som selvstyrte arbeidslag. Noen av våre fokusområder er å gi våre brukere en meningsfylt hverdag, bidra til god brukermedvirkning og hele tiden utvikle den faglige kvaliteten på våre tjenester. Kvalifikasjoner: Autorisert vernepleier/sykepleier/annen 3-årig relevant høyskoleutdanning Erfa…
1 Ledig jobb hamar 29.09.2019

Autorisert helsefagarbeider, 15 % fast - 2. gangs utlysning

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjeneste for funksjonshemmede består av bofellesskap som er organisert som selvstyrte arbeidslag. Noen av våre fokusområder er å gi våre brukere en meningsfylt hverdag, bidra til god brukermedvirkning og hele tiden utvikle den faglige kvaliteten på våre tjenester. Kvalifikasjoner: Autorisasjon som helsefagarbeider Arbeids- og oppholdstillatelse Gode IKT-kunn…
1 Ledig jobb hamar 29.09.2019

Miljøterapeut/autorisert helsefagarbeider, 27 % fast helg - 2. gangs utlysning

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesten for funksjonshemmede består av bofellesskap som er organisert som selvstyrte arbeidslag. Noen av våre fokusområder er å gi våre brukere en meningsfylt hverdag, bidra til god brukermedvirkning og hele tiden utvikle den faglige kvaliteten på våre tjenester. Vi har ledig fast stilling med arbeidstid på dag / kveld og med lange vakter hver fjerde helg.…
1 Ledig jobb hamar 29.09.2019

Vernepleier, miljøterapeut 100 % fast

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesten for funksjonshemmede består av bofellesskap som er organisert som selvstyrte arbeidslag. Noen av våre fokusområder er å gi våre brukere en meningsfylt hverdag, bidra til god brukermedvirkning og hele tiden utvikle den faglige kvaliteten på våre tjenester. Kvalifikasjoner: Autorisasjon som vernepleier eller annen relevant 3-årig høgskoleutdanning Ar…
1 Ledig jobb hamar 29.09.2019

Tilkallingsvikarer

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dette er en fellesannonse for Distrikt Vest Prestrudsenteret som trenger å knytte til seg personer som kan stille på kort varsel. Søknadene vil bli behandlet fortløpende etter behov og du vil bli kontaktet hvis det blir aktuelt. Når du har registrert søknaden din vil du stå på søkerlisten til søknadsfristens utløp. Hvis du ønsker å stå på listen etter denne …
1 Ledig jobb hamar 01.10.2019

Renholder i 50 % stilling

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Greveløkka skole trenger renholder i 50 % stilling. Skolen ligger sentralt til like ved Ankerskogen. Skolen har flotte lokaler etter utbygging. Vi har fått større plass og flere elever. Kvalifikasjoner: Fagutdanning innenfor renhold er ønskelig, men også relevant erfaring fra renhold vil vurderes Gode norskkunnskaper Helst erfaring fra renhold på skole Må ku…
1 Ledig jobb hamar 06.10.2019

Dyktige CE-sjåfører søkes til Hedmark!

Studentconsulting Norge AS

Rekruttering og bemanning

På oppdrag for vår kunde søker vi nå flere CE-lastebilsjåfører. Gå ikke glipp av sjansen til å kjøre for en av Norges største arbeidsplasser! StudentConsulting er en av de største bemanningsleverandørene av distribusjonssjåfører i Norge, vi tilbyr spennende oppdrag hos våre velkjente kunder og en bra internasjonal referanse for fremtiden. Hos StudentConsulti…
4 Ledig jobb ingeberg snarest Lastebilsjåfør