Ansettelse av lærlinger fra august 2020

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stor-Elvdal kommune har et variert arbeidsmarked. Kommunen er den største arbeidsgiveren og her er det i løpet av året fort 20-40 ledige stillinger. Hos oss får du varierte oppgaver, stor tillit og gode utviklingsmuligheter. Det private næringsliv har også til tider stor etterspørsel etter arbeidskraft. Mulighetene for ektepar/par å skaffe seg jobber i kommu…
8 Ledig jobb koppang 01.03.2020 Annet

Landbruksveileder - rådgiver

Sør-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sør-Odal kommune har ledig fast 100% stilling som landbruksveileder. Arbeidsoppgaver Forvaltning og oppfølging av landbrukets lovverk og tilskuddsordninger, hovedsaklig innen jordbruk Kontroll og tilsynsoppgaver Andre oppgaver innenfor enhetens arbeidsområde Det tas forbehold om endring i stillingens arbeidsoppgaver og ansvarsområde Kvalifikasjoner Høyere re…
1 Ledig jobb skarnes 20.03.2020

Vil du bli bli med i vårt IKT-brukerstøtte team?

Mattilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Mattilsynet skal sikre Norge trygg mat, trygt drikkevann og en god dyrevelferd. Vi har også ansvar for alt som importeres og eksporteres av mat og dyr. Les mer om oss her www.mattilsynet.no For å løse vårt samfunnsoppdrag har vi 1200 verdifulle ansatte med ulik faglig bakgrunn. Hos oss finner du blant annet veterinærer, fiskehelsebiologer, toksikologer, sivi…
1 Ledig jobb brumunddal 15.03.2020

Vil du bli med i vårt DevOps team?

Mattilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Mattilsynet skal sikre Norge trygg mat, trygt drikkevann og en god dyrevelferd. Vi har også ansvar for alt som importeres og eksporteres av mat og dyr. Les mer om oss her www.mattilsynet.no For å løse vårt samfunnsoppdrag har vi 1200 verdifulle ansatte med ulik faglig bakgrunn. Hos oss finner du blant annet veterinærer, fiskehelsebiologer, toksikologer, sivi…
1 Ledig jobb brumunddal 15.03.2020

IKT avtaleforvalter

Mattilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Mattilsynet skal sikre Norge trygg mat, trygt drikkevann og en god dyrevelferd. Vi har også ansvar for alt som importeres og eksporteres av mat og dyr. Les mer om oss her www.mattilsynet.no For å løse vårt samfunnsoppdrag har vi 1200 verdifulle ansatte med ulik faglig bakgrunn. Hos oss finner du blant annet veterinærer, fiskehelsebiologer, toksikologer, sivi…
1 Ledig jobb brumunddal 15.03.2020

Sommervikarer 2020 innen omsorg

Nord-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ferievikarer innen de fleste tjenesteområdene innenfor omsorg i 2020. Det største behovet vil være fra og med uke 27 til og med uke 32. Det vil være behov for mange vikarer og i ulike stillingsprosenter. Arbeidsoppgaver Være med på arbeidsoppgaver på hvert enkelt sted. Kvalifikasjoner Avdelingene ved Nord-Odal sykehjem og Solheim sykehjem Sykepleiere, helsef…
1 Ledig jobb sagstua 22.03.2020

Avdelingsingeniør kart og oppmåling

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdelingsingeniør kart og oppmåling i 100% fast stilling Arbeidsoppgaver Eiendomsmåling etter matrikkelloven Matrikkelføring Oppgradering og vedlikehold av kommunens digitale kartgrunnlag og kartbaser Adressering Rådgivning og saksbehandling etter plan- og bygningsloven Andre oppgaver innenfor virksomhetens ansvarsområde vil bli tillagt stillingen utfra søke…
1 Ledig jobb koppang 15.03.2020 Ingeniør

Har du fagbrev og kan tenke deg å jobbe med vedlikehold av hånd- og avdelingsvåpen i Forsvaret?

Forsvaret

Vi søker deg som har fagbrev og har lyst til å jobbe med reparasjon og vedlikehold av Forsvarets hånd-og avdelingsvåpen. Forvarets verksted Østerdalen er på jakt etter en mekaniker med relevant erfaring og gode samarbeidsevner. Verksted Østedalen er lokalisert i Rena leir og på Grindalsmoen industriområde. Våpen seksjon utfører vedlikehold og reparasjon av F…
1 Ledig jobb elverum 08.03.2020

Har du fagbrev og vil jobbe med vedlikehold av Forsvarets stridskjøretøy?

Forsvaret

Har du fagbrev tyngre kjøretøy, anleggsmaskiner eller landbruksmaskiner? Forsvarets verksted Østerdalen er nå på jakt etter en mekaniker med relevant erfaring og gode samarbeidsevner til vår seksjon for tyngre beltegående stridskjøretøy. Verksted Østerdalen er lokalisert i Rena leir og på Grindalsmoen industriområde. Verkstedseksjonen utfører vedlikehold og …
1 Ledig jobb rena 08.03.2020

Har du fagbrev og ønsker å jobbe med vedlikehold av hånd- og avdelingsvåpen i Forsvaret?

Forsvaret

Vi søker deg som har fagbrev og har lyst til å jobbe med reparasjon og vedlikehold av Forsvarets hånd-og avdelingsvåpen. Forvarets verksted Østerdalen er på jakt etter en mekaniker med relevant erfaring og gode samarbeidsevner. Verksted Østedalen er lokalisert i Rena leir og på Grindalsmoen industriområde. Våpenseksjonen utfører vedlikehold og reparasjon av …
1 Ledig jobb elverum 08.03.2020

Har du fagbrev og kan tenke deg å jobbe med vedlikehold av Forsvarets kjøretøy?

Forsvaret

Har du fagbrev som mekaniker og kan tenke deg å vedlikeholde Forsvarets kjøretøy? Vi søker deg som har fagbrev og har lyst til å jobbe med reparasjon og vedlikehold av Forsvarets tyngre kjøretøy. Forvarets verksted Østerdalen er på jakt etter en mekaniker med relevant erfaring og gode samarbeidsevner. Verksted Østedalen er lokalisert i Rena leir og på Grinda…
1 Ledig jobb elverum 08.03.2020

Har du fagbrev og kan tenke deg å jobbe med vedlikehold av Forsvarets kjøretøy?

Forsvaret

Har du fagbrev som mekaniker og kan tenke deg å vedlikeholde Forsvarets kjøretøy? Vi søker deg som har fagbrev og har lyst til å jobbe med reparasjon og vedlikehold av Forsvarets tyngre kjøretøy. Forvarets verksted Østerdalen er på jakt etter en mekaniker med relevant erfaring og gode samarbeidsevner. Verksted Østedalen er lokalisert i Rena leir og på Grinda…
1 Ledig jobb elverum 08.03.2020

Har du fagbrev og ønsker å jobbe med vedlikehold av Forsvarets sambandssystemer?

Forsvaret

Har du fagbrev innen data/IKT/automasjon og kan tenke deg å utføre vedlikehold og reparasjon av Forsvarets sambandsmateriell? Sambandsseksjon ved Forsvarets verksted Østerdalen er på jakt etter en fagarbeider med relevant erfaring og gode samarbeidsevner. Forsvarets verksted Østerdalen er lokalisert i Rena leir og utfører vedlikehold og reparasjon av Forsvar…
1 Ledig jobb rena 08.03.2020

Ferievikarer innen helse og omsorg

Sør-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi trenger ferievikarer i enhetene; Sør-Odal alders og sykehjem med kjøkken. Hjemmetjenesten; hjemmesykepleie, dagsenter, personlig assistent og praktisk bistand. Rehabiltering & Bistand; rus-psykisk helse, funksjonshemmede og avlastningsbolig for barn og unge. Ferieperioden varer fra midten av juni til midten av august ved alle våre avdelinger innenfor yrke…
1 Ledig jobb skarnes 01.03.2020

Ønsker du sommerjobb i Mattilsynet?

Mattilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Mattilsynet avdeling Mjøsområdet søker 2 personer til vekstkontroll av såvarer og floghavrekontroll sommeren 2020. Oppstart uke 29 med varighet på inntil 5 uker. Arbeidsoppgaver Jobben innebærer vekstkontroll av såvarer klasse prebasis og basis, etterkontroll på et utvalg av arealet hvor det dyrkes såvarer klasse sertifisert samt frierklæringskontroll for fl…
1 Ledig jobb hamar 15.04.2020

Sommervikar på kjøkken/vaskeri

Nord-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Enheten som har ansvaret for driften av kommunens kjøkken og vaskeri har i sommer behov for vikarer. Oppstart fra uke 27 eller 28. Du må i søknaden oppgi om det er noen uker du ikke har mulighet til å jobbe. Arbeidsoppgaver Kjøkken: smøring og servering av brødmåltider, renhold/oppvask, servering av middag, delta i produksjon. Trenger vikarer som kan jobbe p…
1 Ledig jobb sagstua 21.04.2020

Sommerjobb skogbruk

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skogselskapet i Hedmark er en ideell medlemsorganisasjon med formål om å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning, og arbeide for økt verdiskapning og en langsiktig, bærekraftig forvaltning av skogen. Vår visjon er at alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet. Sommerjobb skogbruk. Prosjekt JOB:U avd. Stor-Elvdal sø…
4 Ledig jobb koppang 01.03.2020 Sommerjobb

Sommerjobb i Stor-Elvdal kommune

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du deg sommerjobb i Stor-Elvdal kommune? Vi har behov for motiverte sommervikarer i sektor for institusjonstjenester, sektor for helse-, omsorgs- og velferdstjenester og sektor for samfunnsutvikling. Felles for stillingene Oppgi ønsket arbeidssted i søknaden, prioriter dersom du søker flere steder. I søknaden må du opplyse om når du kan jobbe – og om …
10 Ledig jobb koppang 01.03.2020 Sommerjobb

Lærling helsearbeiderfaget

Nord-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kommunen har ledig lærlingeplass for helsearbeider. Nord-Odal kommune er med i Opplæringskontoret Innlandet. Arbeidsoppgaver Oppgavene vil til enhver tid følge de krav som er satt i opplæringsplan og de oppgaver som utføres på den enkelte arbeidsplass. Kvalifikasjoner Du må ha fullført 2 årig utdanning på videregående skole innen helsearbeiderfaget. Personli…
1 Ledig jobb sagstua 01.03.2020

Lærling institusjonskokk

Nord-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kommunen har ledig lærlingeplass for institusjonskokk. Nord-Odal kommune er med i Opplæringskontoret Innlandet. Arbeidsoppgaver Oppgavene vil til enhver tid følge de krav som er satt i opplæringsplan og de oppgaver som utføres på kjøkkenet. Kvalifikasjoner Du må ha fullført 2 årig utdanning på videregående skole innen kokk- og servitør. Personlige egenskaper…
1 Ledig jobb sagstua 01.03.2020

Lærlinger - helsefagarbeider - barne- og ungdomsarbeider

Sør-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dersom du ønsker en spennende læretid med tett veiledning og oppfølging, oppfordrer vi deg til å søke læreplass hos oss. Arbeidsoppgaver Lærlinger innen helsefagarbeid vil hovedsakelig blir fordelt i perioden mellom hjemmesykepleie og institusjon. Kontakt: Linn Helen Stormo, tlf. 62 96 65 11, e-post: Linn-Helen.Stormo@sor-odal.kommune.no Lærlinger innen barn…
1 Ledig jobb skarnes 01.03.2020

Butikkselger Bik Bok

Varner-gruppen

Varehandel Detaljist

Som butikkselger i Bik Bok er du en viktig ambassadør og vårt ansikt utad. Du er interessert i mote og trender og liker å jobbe i team med høyt tempo. Du er med på å gjøre butikken innbydende og inspirerende, og du gir kunden god service - hver gang. For oss er det viktig å inspirere kundene og ta vare på dem gjennom å gi dem en spesiell opplevelse, slik at …
1 Ledig jobb maxi hamar snarest Butikkmedarbeider/selger, deltid/ekstrahjelp

Butikkselger Carlings

Varner-gruppen

Varehandel Detaljist

Til vår butikk søker vi en butikkselger. I våre butikker er vi opptatt av et høyt servicenivå og godt arbeidsmiljø. Vi jakter på deg som har vinnervilje, er utadvendt og er et ekte arbeidsjern. Som butikkselger i Carlings blir du et medlem i Carlingsfamilien. Du vil bli en del av en kultur der vi er gode venner og der teambuilding er en viktig byggekloss. Vi…
1 Ledig jobb hamar snarest Butikkmedarbeider/selger, deltid/ekstrahjelp

Montør/Reparatør ønskes

Martin Sveis og mekaniske AS

Håndtverkstjenester

Ønsker en allsidig montør/ mekaniker for montering av trapper, rekkverk samt andre større konstruksjoner. Også noe service og vedlikehold av diverse. Stillingen handler om montering ute på forskjellige anlegg rundt i Norge men i all hovedsak hedmark, Oslo og Akershus. Samt verksted arbeid på verksted. Kan også tilby fleksibel arbeidstid. Ring for mere info o…
1 Ledig jobb gardvik snarest Montasje

Gjerdemontører

ØstCom AS

Håndtverkstjenester

Vi søker gjerdemontører til anlegg E6 Arendal-Tvedestrand for montering/undertetting av gjerder. Erfaring fra tilsvarende arbeider. Oppstart snarest og varighet inntil videre. Lønn etter innsats. Kan være aktuelt med 4d-uke. Meld deg på mail til odd.hauger@ostcom.no
1 Ledig jobb kongsvinger snarest

Byggesaksbehandler

Hedalm Anebyhus AS

Bygg og anlegg

Selskapet har vært igjennom ett spennende år med en foreløpig salgsvekst på over 40 % mot hele 2017, og vi står foran et spennende 2019. Vi trenger å styrke vår byggesaksavdeling og søker etter Byggesaksbehandler til vårt hovedkontor på Ilseng utenfor Hamar. Vi søker deg som er serviceinnstilt og veiledende, med god evne til å formidle lovverket til våre bol…
1 Ledig jobb ilseng snarest Administrasjon

Skogsarbeider

Linnea AS

Skogbruk Industri / Produksjon

1 Kompetanse koppang

Rørleggere

Odal Rør og Varme AS

VVS og rørlegger

2 Kompetanse sagstua

Lærlinger

Odal Rør og Varme AS

VVS og rørlegger

4 Kompetanse sagstua

Tømrer

Byggmontasje Øst AS

Bygg og anlegg

3 Kompetanse sagstua

Grunnarbeider

Midtsund transport AS

Transport, logistikk og lager

1 Kompetanse knapper

Sjåfør

Frakt & Spedisjon service AS

Transport, logistikk og lager

Frakt & Spedisjon Service AS søker sjåfør på denne bilen. Bilen er stasjoner i Nord Odal og går i distribusjonskjøring mellom Kongsvinger og sentrale østlandsområdet, noe ekspressoppdrag innimellom. Denne stillingen er i utgangspunktet et langvarig vikariat på grunn av sykdom med stor mulighet for fast ansettelse. Personen vi ser etter må ha interesse for sj…
1 Ledig jobb sagstua snarest Sjåfør

Kursinstruktør

HC Trafikkompetanse AS

Utdanning, undervisning og Forskning

1 Kompetanse kongsvinger

Autorisert regnskapsfører

Odal Regnskapskontor AS

Økonomi, regnskap og revisjon

1 Kompetanse sagstua

Sparkeloperatør / sjåfør

Ruud's Transport AS

Transport, logistikk og lager

Ruud's transport har ledig stilling som sparkeloperatør/sjåfør. Jobben består blant annet i blanding og pumping av avrettingsmasse for vår oppdragsgiver. Transporten foregår i hovedsak på Østlandet og i Sverige.
1 Ledig jobb sagstua snarest Blanding og pumping av avrettingsmasse for vår oppdragsgiver. Transporten foregår i hovedsak på Østlandet og i Sverige.

Dyktige CE-sjåfører søkes til Hedmark!

Studentconsulting Norge AS

Rekruttering og bemanning

På oppdrag for vår kunde søker vi nå flere CE-lastebilsjåfører. Gå ikke glipp av sjansen til å kjøre for en av Norges største arbeidsplasser! StudentConsulting er en av de største bemanningsleverandørene av distribusjonssjåfører i Norge, vi tilbyr spennende oppdrag hos våre velkjente kunder og en bra internasjonal referanse for fremtiden. Hos StudentConsulti…
4 Ledig jobb ingeberg snarest Lastebilsjåfør