Jordmor fast 70 % stilling

Løten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse- og familietjenesten i Løten kommune ivaretar forebyggende helsetjenester for barn og ungdom 0-20 år og deres familier. Vi har 11,3 årsverk fordelt på 15 ansatte, og jobber etter verdiene respekt, ansvar og mot. Tjenesten har nå ledig fast 70 % stilling som jordmor. Virksomheten holder til i trivelige lokaler i Løten sentrum og er samlokalisert med Bar…
1 Ledig jobb løten 09.10.2019

Inntil 80% fast stilling som barne og ungdomsarbeider i skole og SFO.

Løten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Jønsrud barneskole ligger i Nordbygda i Løten kommune, ca. 6,5 km fra sentrum. Skolen består av to avdelinger; skole 1.-7. trinn og SFO. Skole og SFO ligger i landlige omgivelser med spredt bebyggelse nær skog. Turstier/ løyper i nærområdet er godt merket, og brukes ofte av barn og voksne til fysisk aktivitet og som undervisningsarena for skolen hele året. A…
1 Ledig jobb løten 18.09.2019

Avdelingssykepleier fast 100 % stilling

Løten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdelingssykepleier i Hjemmebasert omsorg (HBO) Løten blir ordfører i kommunen høsten 2019. Vi har derfor ledig fast 100 % stilling som avdelingssykepleier i HBO, med arbeidstid 37,5 t/uke på dagtid. Avdelingssykepleier er ansvarlig for helse- og omsorgstjenesten i Hjemmebasert omsorg. Hovedarbeidsområde er lederoppgaver i hjemmesykepleie og hjemmehjelpsordn…
1 Ledig jobb løten 06.10.2019

Undervisningsstilling, vikariat

Løten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Løten ungdomsskole lyser ut et vikariat som lærer i perioden 21.10.2019 - 29.05.2020, med mulighet for forlengelse ut skoleåret 2019/2020. Kvalifikasjoner: Den ledige stillingen skal dekke fagene engelsk, krle, samfunnsfag og valgfag (fysisk aktivitet og helse) Relasjonskompetanse, god klasseledelse og gode digitale ferdigheter er en forutsetning Evne til å …
1 Ledig jobb løten 29.09.2019

Tilkallingsvikar innen pleie og omsorg

Løten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dette er en fellesannonse der du som ønsker å være tilkallingsvikar innen pleie- og omsorgssektoren i Løten kommune kan melde din interesse. Dersom din søknad er av interesse for tilkallingsvikariat vil du bli kontaktet for samtale/intervju hos aktuell virksomhetsleder. Løten Helsetun består av tre sykehjemsavdelinger og kjøkkenavdeling. Kontaktperson er vir…
1 Ledig jobb løten snarest

Tilkallingsvikar innen barnehage

Løten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dette er en fellesannonse der du som ønsker å være tilkallingsvikar innen barnehage i Løten kommune kan melde din interesse. Dersom din søknad er av interesse for tilkallingsvikariat vil du bli kontaktet for samtale/intervju hos aktuell barnehagestyrer. Løten kommune har fem kommunale barnehager, med 36 plasser i hver barnehage for barn fra 1 til 6 år. Barne…
1 Ledig jobb løten snarest

Vikariat sosionom Hamar interkommunale krisesenter

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sosionom Krisesenteret er et akuttsenter for kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for rådgivning og/eller et trygt og midlertidig botilbud. Kvalifikasjoner: Bachelor i sosialt arbeid Arbeidserfaring med sosialt arbeid, gjerne innen NAV og tverretatlig samarbeid Krav om arbeidserfaring med menn…
1 Ledig jobb hamar 06.10.2019

Helsefagarbeidere, 65 % fast, våken natt, per tiden i Solhellinga 10

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjeneste for Psykisk helse og rus holder til i Vangsvegen 121. Vi tilbyr tjenester for brukere med sammensatte lidelser innen fagområdet rus - og psykisk helse. Tjenesten består blant annet av samtale-team og oppfølging- og aktivitetsteam. I tillegg har vi ulike typer botiltak tilpasset brukere med sammensatte behov. Vi har per tiden ledig fast stilling på n…
1 Ledig jobb hamar 29.09.2019

Avdelingsleder renholdstjenesten i Helse og omsorg

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med på å utvikle helse- og omsorgstjenestene i Hamar for å møte morgendagens omsorg? I forbindelse med en større omorganisering av helse- og omsorgstjenestene i Hamar kommune etableres det ny stilling som avdelingsleder for fagområdet renhold. Avdelingsleder er direkte underlagt leder for institusjonstjenesten. Kvalifikasjoner: Minimum fagbrev so…
1 Ledig jobb hamar 25.09.2019

Institusjonskokk med fagbrev, 75% fast

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse og omsorg sitt prodkusjonskjøkken er plassert på Prestrudsenteret. I tillegg er det mottakskjøkken med arbeidslagsleder på hvert senter som har ansvar for å yte service for beboere og kunder. Det er kantine for ansatte, beboere og besøkende ved hvert senter. Målet for avdelingen er å tilby ernæringsrik kost innenfor gitte rammer, i et trygt og godt arb…
1 Ledig jobb hamar 06.10.2019

Autorisert sykepleier, 100%, Avdeling 3, Prestrudsenteret

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling 3 er en avdeling for de med demens/kognitiv svikt. Vi har 24 senger, fordelt på 4 grupper, 22 langtidsplasser og 2 vurderingsplasser. Arbeidstid på dag/kveld og hver tredje helg. Avdelingen har egne nattevakter. Vi har et godt arbeidsmiljø med høy faglig og menneskelig kompetanse med apsienten i fokus. Vi vektlegger aktivitet sammen med masse humor.…
1 Ledig jobb hamar 06.10.2019

Tilkallingsvikarer natt, Tjenesten for funksjonshemmede

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

TFF - Tjenesten for funksjonshemmede tilbyr tjenester til beboere i 18 bofellesskap med ulike brukergrupper og bistandsbehov. Dette er en fellesannonse for alle boligene i TFF som trenger å knytte til seg personer som kan stille på kort varsel. Søknadene vil bli behandlet fortløpende etter behov og aktuelle søkere vil bli kontaktet. Når du har registrert søk…
1 Ledig jobb hamar 01.10.2019

Tilkallingsvikarer i Tjenesten for funksjonshemmede

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

TFF - Tjenesten for funksjonshemmede tilbyr tjenester til beboere i 18 bofellesskap med ulike brukergrupper og bistandsbehov. Dette er en fellesannonse for alle boligene i TFF som trenger å knytte til seg personer som kan stille på kort varsel. Søknadene vil bli behandlet fortløpende etter behov og du vil bli kontaktet hvis det blir aktuelt. Når du har regis…
1 Ledig jobb hamar 01.10.2019

Renholder, 100 % fast stilling

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fra 01.09.19 har vi ledig 100 % stilling som renholder, 7,5 timer dagtid, mandag til og med fredag, 37,5 timer pr. uke. Renhold i helg og på helligdager, utføres av et eksternt firma. Fra vår/sommer 2020, kan arbeidsoppgavene bli endret, pga. oppussing av kinoen i denne perioden. Kvalifikasjoner: Vi søker primært etter en person med fagbrev i renholds-faget.…
1 Ledig jobb hamar 23.09.2019

Renholder, 75 % fast stilling

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Prestrud er Hamars største skole med 430 elever. Skolen ligger på Hamar vest i gangavstand fra Furuberget og Mjøsa Kvalifikasjoner: Fagbrev eller relevant arbeidserfaring som kan kompensere for utdanning Erfaring fra skolerenhold er ønskelig Må kunne forholde seg til prosedyrer og datablad for renhold Gode språkferdigheter i norsk Personlige egenskaper: Gode…
1 Ledig jobb hamar 22.09.2019

Kulturskolelærer fiolin

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hamar kulturskole har ledig 100 % stilling som kulturskolelærer på fiolin. Stillingen er fast. Kulturskolen holder til i Hamar kulturhus, samlokalisert med andre virksomheter innen kulturavdelingen. Fiolinlærer samarbeider tett med HEBU (Hedmarken Barne- og ungdomsorkester) Og har pr i dag også ansvaret for deler av aspirantopplæringen i gruppe. Kvalifikasjo…
1 Ledig jobb hamar 27.09.2019

Planlegger / arkitekt

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det skjer mye spennende i Hamar knyttet til byutvikling, og vi har behov for å rekruttere en ny medarbeider til arealplanavdelingen. Det er de siste årene gjort betydelige investeringer og oppgraderinger av gater og byrom, tidligere industri- og jernbaneområder er under omforming til nye bydeler, og det planlegges for dobbeltspor på jernbanen gjennom byen, m…
1 Ledig jobb hamar 25.09.2019

Vernepleier/sykepleier/miljøterapeut, 100 % vikariat

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjeneste for funksjonshemmede består av bofellesskap som er organisert som selvstyrte arbeidslag. Noen av våre fokusområder er å gi våre brukere en meningsfylt hverdag, bidra til god brukermedvirkning og hele tiden utvikle den faglige kvaliteten på våre tjenester. Kvalifikasjoner: Autorisert vernepleier/sykepleier/annen 3-årig relevant høyskoleutdanning Erfa…
1 Ledig jobb hamar 29.09.2019

Autorisert helsefagarbeider, 15 % fast - 2. gangs utlysning

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjeneste for funksjonshemmede består av bofellesskap som er organisert som selvstyrte arbeidslag. Noen av våre fokusområder er å gi våre brukere en meningsfylt hverdag, bidra til god brukermedvirkning og hele tiden utvikle den faglige kvaliteten på våre tjenester. Kvalifikasjoner: Autorisasjon som helsefagarbeider Arbeids- og oppholdstillatelse Gode IKT-kunn…
1 Ledig jobb hamar 29.09.2019

Miljøterapeut/autorisert helsefagarbeider, 27 % fast helg - 2. gangs utlysning

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesten for funksjonshemmede består av bofellesskap som er organisert som selvstyrte arbeidslag. Noen av våre fokusområder er å gi våre brukere en meningsfylt hverdag, bidra til god brukermedvirkning og hele tiden utvikle den faglige kvaliteten på våre tjenester. Vi har ledig fast stilling med arbeidstid på dag / kveld og med lange vakter hver fjerde helg.…
1 Ledig jobb hamar 29.09.2019

Vernepleier, miljøterapeut 100 % fast

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesten for funksjonshemmede består av bofellesskap som er organisert som selvstyrte arbeidslag. Noen av våre fokusområder er å gi våre brukere en meningsfylt hverdag, bidra til god brukermedvirkning og hele tiden utvikle den faglige kvaliteten på våre tjenester. Kvalifikasjoner: Autorisasjon som vernepleier eller annen relevant 3-årig høgskoleutdanning Ar…
1 Ledig jobb hamar 29.09.2019

Tilkallingsvikarer

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dette er en fellesannonse for Distrikt Vest Prestrudsenteret som trenger å knytte til seg personer som kan stille på kort varsel. Søknadene vil bli behandlet fortløpende etter behov og du vil bli kontaktet hvis det blir aktuelt. Når du har registrert søknaden din vil du stå på søkerlisten til søknadsfristens utløp. Hvis du ønsker å stå på listen etter denne …
1 Ledig jobb hamar 01.10.2019

Vi søker dyktig merkantil ressurs til Vallset skole!

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en strukturert person som er god til å holde orden og oversikt i en hektisk hverdag? Vi søker deg som er god på å holde orden i sysakene med et smil om munnen! På Vallset skole har vi nå ledig vikariat som merkantil. Skolen har 140 elever fordelt på 1.-7. trinn. Stillingen er en viktig del av skolens drift og er en nær samarbeidspartner med rektor. Vi …
1 Ledig jobb stange 06.10.2019

Aut. vernepleier/sykepleier

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Enerhaugen bofellesskap søker autorisert vernepleier/sykepleier i 100% stilling.Vi søker deg med sterkt faglig fokus og med godt engasjement og smittende humør. Her får du muligheten til å påvirke faglig utvikling og å bruke fagkompetansen din til en god hverdag for brukere og kollegaer. Du vil være ansvarlig for å motivere og veilede kollegaer, samtidig som…
1 Ledig jobb stange 01.10.2019

Veileder - NAV Stange

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

NAV Stange har ca. 40 medarbeidere og er organisert i to avdelinger, pluss et stabsteam. Avdelingene jobber tverrfaglig med alle kommunale og statlige oppgaver, delt mellom personer over og under 30 år. Vi søker etter en veileder i avdeling for personer over 30 år. Kvalifikasjoner: 3-årig utdanning fra høyskole eller universitet Veiledererfaring fra lignende…
1 Ledig jobb stange 20.09.2019

Avdelingsleder for BPA

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi oppretter en ny stilling som avdelingsleder for BPA-ordningen i kommunen. Dette er en spennende stilling hvor vi søker deg som er god på å organisere og skape struktur, og samtidig er dyktig på å bygge relasjoner med mennesker rundt deg. Har du de kvaliteter vi søker etter? Som avdelingsleder for BPA-ordningen vil du samarbeide med arbeidslederne i ordnin…
1 Ledig jobb stange 19.09.2019

Proaktiv og engasjert leder av Stangehjelpa

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du å være med å videreutvikle fremtidens tilbud innen familiehjelp, psykisk helse- og rustjenester? Da har du muligheten nå! Vi søker deg som er nytenkende, tydelig og en inspirerende leder. Stangehjelpa er en anerkjent kommunal psykisk helsetjeneste for barn, unge, familier og voksne. Stangehjelpa benytter FIT, Feedback informerte tjenester, som grun…
1 Ledig jobb stange 04.10.2019

Kulturskolelærer klarinett

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 30 % fast stilling som kulturskolelærer på klarinett. Stillingen inngår i vårt personale på om lag 20 personer. Kulturskolen har tilhold i Stange sentrum, men har også undervisning på en rekke andre steder i kommunen i samarbeid med blant annet skolekorpsene. Undervisningen i gjeldende stilling foregår for tiden på mandag og tirsdag ettermiddag/…
1 Ledig jobb stange 23.09.2019

Fastlege Romedal Legesenter

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

En av våre fastleger gjennom mange år har gått over i samfunnsmedisinsk stilling. Det er derfor ledig fastlegehjemmel ved Romedal legesenter fra 1.3.2020. Legesenteret har stabil bemanning og et godt kollegialt miljø. Legene har valgt å ha listelengde på 800 pasienter. Dette gir en god work-life balance, overkommelig arbeidstid ved samtidig gode inntjeningsm…
1 Ledig jobb stange 27.09.2019

Renholder i 50 % stilling

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Greveløkka skole trenger renholder i 50 % stilling. Skolen ligger sentralt til like ved Ankerskogen. Skolen har flotte lokaler etter utbygging. Vi har fått større plass og flere elever. Kvalifikasjoner: Fagutdanning innenfor renhold er ønskelig, men også relevant erfaring fra renhold vil vurderes Gode norskkunnskaper Helst erfaring fra renhold på skole Må ku…
1 Ledig jobb hamar 06.10.2019

Helgestilling for fagarbeider / student - Sykehusvegen 12

Løten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sykehusvegen 12 er et boligtilbud for mennesker med ulike funksjonshemminger og bistandsbehov. I Sykehusvegen 12 har vi fokus på å være et godt sted å bo. Vi legger vekt på ro, trygghet og omsorg i en positiv atmosfære. Bofellesskapet har god kompetanse på sammensatte diagnoser. I bofellesskapet Sykehusvegen 12 har vi ledige helgestillinger. Stillingene er l…
1 Ledig jobb løten 01.10.2019

Ottestadhallen aktiv

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 100 % hjemmel som allmenn fysioterapeut ved Ottestadhallen aktiv AS. Dette instituttet er et av tre i Stange kommune. Ottestadhallen aktiv ligger i Ottestad, nær Hamar. Det er til sammen 3,85 driftsavtaler ved instituttet, fordelt på 4 manuellterapeuter. Alle innehavere av hjemler pr. i dag er medeiere og aksjonærer i instituttet, og dette ønske…
1 Ledig jobb stange 23.09.2019

Sykepleier fast 60,8% stilling natt i hjemmetjenesten

Nord-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sykepleier til en fast 60,8% stilling på natt i hjemmetjenesten. Stillingen innebærer turnus på natt med arbeid hver 3 helg. Arbeidsoppgavene er svært varierte og består av hjelp og bistand til brukere i tjenesten. Arbeidsoppgaver: Delta i alle former for hjelp og bistand til personer med stort hjelpebehov, veilede og ta et medansvar for tjenesten. Det er 2 …
1 Ledig jobb sagstua 30.09.2019

Sykepleier fast 100% stilling i hjemmetjenesten

Nord-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Som sykepleier for hjemmetjenesten i vår kommune vil du ha en variert arbeidshverdag. Det er en hverdag der vi trenger personer med stor grad av selvstendighet. Hjemmesykepleien har et tett samarbeid med blant annet fastleger, spesialisthelsetjenesten med mer. Avdelingen jobber systematisk med velferdsteknologi. Vi bruker blant annet Ipader ute på rutene for…
1 Ledig jobb sagstua 30.09.2019

Ledig stilling som renholder i sektor for institusjonstjenester

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Renholder 75 % stilling i vaskeri / renhold på Moratunet sykehjem. Arbeidsoppgaver Renhold i fellesarealer og pasientrom og vask av gangtøy og institusjonstekstiler i institusjonen. Kvalifikasjoner Fagbrev som renholder. Utdanningskravet kan fravikes ved relevant erfaring. Stort faglig engasjement Interesse for og kunnskap om hygiene og renhold i en helseins…
1 Ledig jobb koppang 30.09.2019 Renhold

Autorisert sykepleier 100%, vikariat ved Nord-Odal sykehjem

Nord-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nord-Odal sykehjem 2. etg. har 20 sengeplasser for både langtids og korttidspasienter. Vi samarbeider tett med 3. etg som er en tilnærmet lik avdeling, og Solheim sykehjem. (Skjermet enhet) Vi har også ansvaret for Trygghetsbolig (Døgnbemannet omsorgsbolig) med felles personale og oppfølging mot fastleger. På kveld og helg vil man kunne ha ansvarsvakt for al…
1 Ledig jobb sagstua 30.09.2019

Lærervikariat ut skoleåret 2019-2020

Nord-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lærer på Nord-Odal ungdomsskole 100% stilling. Kvalifikasjoner: Godkjent undervisningskompetanse i fagene og for trinnet . Personlig egnethet vektlegges. Det må kunne fremlegges politiattest av ny dato før tiltredelse. Personlige egenskaper: God relasjonskompetanse, god til å samarbeide, god IKT-kompetanse Vi tilbyr: Bedriftshelsetjeneste Pensjonsordning i S…
1 Ledig jobb sagstua 30.09.2019

Miljøterapeut

Nord-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Oppvekstetaten i har en ledig fast stilling 80-100% for vernepleier. Miljøterapeuten er tilknyttet skolene i kommunen og jobber i et tverrfagelig miljø. Kvalifikasjoner: Bør ha utdanning som vernepleier eller sosionom Ha gode ferdigheter i og kunnskaper om målrettet miljøarbeid Ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid med barn i grunnskolealder Ha god IK…
1 Ledig jobb sagstua 30.09.2019

Lærervikar Sand sentralskole

Nord-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sand sentralskole har ledig lærervikariat. Kvalifikasjoner: Godkjent undervisningskompetanse for 1.-7.trinn Personlige egenskaper: Profesjonell yrkesutøver med god relasjonskompetanse, gode samarbeidsevner, god IKT-kompetanse og raushet. Det må kunne fremlegges politiattest av ny dato før tiltredelse. Egnethet vil vektlegges. Vi tilbyr: Bedriftshelsetjeneste…
1 Ledig jobb sagstua 30.09.2019

Skogbrukssjef

Nord-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig stilling som skogbrukssjef – 100 % fast stilling – drømmejobb i Nord-Odals skoger! Stillingen innebærer interessante og selvstendige oppgaver i godt fagmiljø bestående av 12 ansatte i enheten Eiendom og samfunn. Nord-Odal kommune legger til rette for gode utviklingsmuligheter for rett person, og ønsker oss noen som er engasjert i det grønne skifte og n…
1 Ledig jobb sagstua 30.09.2019