Geriater

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF som består av avdelingene FOU/ Forskning og utvikling, spesialistlegesenteret, SANKS- psykisk helsevern og rus. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og…
1 Ledig jobb karasjok 15.12.2019

Journalistta mánáiddoaimmahussii

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

NRK Sámi mánáiddoaimmahus galgá leat nannoseamos oktasaš sámi sisdoallolávdi sámi ja Norgga mánáide ja doaimmahusa bargun lea buvttadit čađat mánáid- ja nuoraidprográmmaid sámegillii. Don bargagoađát doaimmahusas, mas buvtta ja kvalitehta leat guovddážis vai lihkostuvvat iežamet dihto válljejuvvon lávddiin. NRK Sámi mánáiddoaimmahusa journalistan don oahpat …
1 Ledig jobb karasjok 17.11.2019

Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 7 enheter lokalisert pr dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnenheten for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk er frem til 2019 lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, ungdomspsykiatrisk avdeling, familieavdeling og døgnenhet for beha…
1 Ledig jobb karasjok 24.11.2019

Kvalitets- og samhandlingsrådgiver

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og psykisk helse. I tillegg har vi FOU med egne tjenester som FoU-styret, forskning og formidling, samt lærings- …
1 Ledig jobb karasjok 24.11.2019

Barnehagelærer

Karasjoga gielda / Karasjok kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved barnehagesektoren er det ledig 3 - 100 % faste stillinger som barnehagelærer. Tiltredelse 01.08.19. Kvalifikasjoner/(kompetansekrav) • Krav om førskolelærer-/barnehagelærerutdanning • Samarbeidsevne og fleksibilitet • Personlig egnethet • Gode IKT-kunnskaper Egenskaper (ansvarsområde) • Personalforvaltning; Ha evnen til å være en god arbeidsleder for avd…
1 Ledig jobb karasjok snarest Barnehagelærer

Spesialpedagog med tegnspråkkompetanse

Karasjoga gielda / Karasjok kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved voksenopplæringen er det ledig 100 % engasjement stilling som spesialpedagog i to år med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest. Det søkes etter en spesialpedagog/lærer med tegnspråkkompetanse. Oppgavene omhandler å jobbe direkte med ungdom som har fått tildelt vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven §3-9 og § 4a-2. Lønn etter gjel…
1 Ledig jobb karasjok snarest Spesialpedagog med tegnspråkkompetanse