Helsefagarbeider/pleiemedarbeider

Karasjoga gielda / Karasjok kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved institusjonsbasert omsorg er det ledig 57.51 % stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier. Tiltredelse snarest. Det søkes etter personer med utdanning som hjelpepleier, helsefagarbeider eller omsorgsarbeider. Stillingene inngår i den til enhver tid gjeldende turnus. I tillegg er det ledig 14 helgevaktstillinger mellom 15,26 % - 25,82 %. Det vil bli lagt …
1 Ledig jobb karasjok 09.08.2019 Påkrevet

Sykepleier

Karasjoga gielda / Karasjok kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Institusjonsbasert omsorg er det ledig 100 % fast stilling som sykepleier for snarlig tiltredelse: For stillingen kreves: • Norsk autorisasjon som sykepleier Kommunen har blant annet vedtatt følgende rekrutteringstiltak for sykepleiere: • Ingen lønnes lavere enn minstelønn tilsvarende 10 års ansiennitet Stillingene inngår i den til enhver tid gjeldende t…
1 Ledig jobb karasjok 09.08.2019 Påkrevet

Prosjektmedarbeider - Samisk språk og kultursenter

Karasjoga gielda / Karasjok kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Samisk språk- og kultursenter i Kárášjohka Karasjok søker etter aktiv og språkengasjert prosjektmedarbeider til to 50% stillinger, til språkarena 2: NuoraidLávdi (Ung Scene) og språkarena 5: Báikenamat ja kulturmuittut (Stedsnavn og kulturminner). Tiltredelse: I slutten av august. Vi søker person(er) med nordsamisk språk- og kulturkompetanse, bakgrunn fra pr…
1 Ledig jobb karasjok 05.08.2019 Påkrevet

Helsefagarbeider / pleiemedarbeider

Karasjoga gielda / Karasjok kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved hjemmebasert omsorg er følgende stillinger ledige; Geriatri omsorgsboliger 2- 90 % faste helsefagarbeider stillinger. 1- 50 % fast helsefagarbeider stilling. I tillegg har vi 8 faste pleiemedarbeider helgevakt stillinger mellom 6,34 - 20,42%. Utetjenesten: 2- 75 % faste helsefagarbeider stillinger. I tillegg har vi 5 faste pleiemedarbeider helgevakt stil…
1 Ledig jobb karasjok 06.08.2019 Påkrevet

HMS-rådgiver

Karasjoga gielda / Karasjok kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Karasjok kommune er det ledig 100 % fast stilling som HMS – rådgiver. Tiltredelse snarest. Stillingen er organisatorisk plassert i rådmannens stab. Hovedarbeidsområde/ansvar: De viktigste arbeidsoppgavene vil være:  Følge opp og bidra til godt IA-arbeid og sykefraværsoppfølging i samarbeid med ledere og fagpersoner  Utvikle og vedlikeholde kommunens inte…
1 Ledig jobb karasjok 09.08.2019 Påkrevet

Kantineleder

Karasjoga gielda / Karasjok kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Karasjok skole er det ledig 100 % fast stilling som kantineleder. Tiltredelse 01.09.2019. Vi ønsker at vår nye kantineleder er besluttsom, samarbeidsvillig og har gode evner til å kommunisere med både elever og ansatte. Arbeidsoppgaver: • Ledelse av den daglige driften av kantina ved Kárášjoga skuvla / Karasjok skole • Planlegging av meny og innkjøp av var…
1 Ledig jobb karasjok 02.08.2019 Påkrevet

Driftsleder

Karasjoga gielda / Karasjok kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved forvaltning-, drift- og vedlikehold (FDV) avdelingen som er underlagt avdeling for plan, teknisk, miljøutvikling og næring, er det ledig 100 % fast stilling som driftsleder bygningsdrift og utearealer. Tiltredelse snarest. Driftsleder er underlagt FDV-leder. Driftsleder skal være selvstendig og inngå i vaktmesterstyrken som har ansvar for drift og verdib…
1 Ledig jobb karasjok 16.08.2019 Påkrevet

Spesialpedagog

Karasjoga gielda / Karasjok kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved PPT er det ledig 100 % vikariat stilling som spesialpedagog i perioden 01.09.2019 til 01.09.2020 Krav til utdanning: - Barnehagelærer utdanning med master i spesialpedagogikk eller 2. avdeling spesialpedagogikk Personlig egnethet, samarbeidsevne, fleksibilitet, godt humør, lojalitet og evne til å arbeide selvstendig vektlegges. Skriftlig og muntlig kunns…
1 Ledig jobb karasjok 16.08.2019 Påkrevet

Barnehagelærer

Karasjoga gielda / Karasjok kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved barnehagesektoren er det ledig 3 - 100 % faste stillinger som barnehagelærer. Tiltredelse 01.08.19. Kvalifikasjoner/(kompetansekrav) • Krav om førskolelærer-/barnehagelærerutdanning • Samarbeidsevne og fleksibilitet • Personlig egnethet • Gode IKT-kunnskaper Egenskaper (ansvarsområde) • Personalforvaltning; Ha evnen til å være en god arbeidsleder for avd…
1 Ledig jobb karasjok snarest Påkrevet

Enhetsleder brann, beredskap og forebyggende

Karasjoga gielda / Karasjok kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kárášjoga gielda Karasjok kommune har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder for brann, beredskap og forebyggende. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Stillingen er fordelt på følgende roller: • Brannsjef • Beredskapsleder • Leder forebyggende • Utførende forbyggende (tilsyn §13 objekter) Brannvesenets oppgaver fremgår av brann- og eksplosjonsvernlov…
1 Ledig jobb karasjok 13.08.2019 Påkrevet

Spesialpedagog med tegnspråkkompetanse

Karasjoga gielda / Karasjok kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved voksenopplæringen er det ledig 100 % engasjement stilling som spesialpedagog i to år med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest. Det søkes etter en spesialpedagog/lærer med tegnspråkkompetanse. Oppgavene omhandler å jobbe direkte med ungdom som har fått tildelt vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven §3-9 og § 4a-2. Lønn etter gjel…
1 Ledig jobb karasjok snarest Påkrevet