Sykepleier

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi ser etter sykepleier til vikariat i 80 % stilling i Akuttmottaket ved Klinikk Hammerfest. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Vikariatet er til august 2020, med mulighet for forlengelse. Arbeidsoppgaver I samarbeid med leger tar vi imot og starter opp behandling for akutt syke pasienter. Dette gjør vi med et triage-system, som sikrer pasienter raskes…
1 Ledig jobb hammerfest 08.11.2019

Sykepleier - sengepost føde/gyn Hammerfest

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved føde/gyn. avdeling er det ledig et vikariat på 100 % stilling som sykepleier. Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid – da er dette noe for deg! Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer! Mye takket være petroleumsvirksomh…
1 Ledig jobb hammerfest 06.11.2019

Farmasøyt

Vitus Apotek / Norsk Medisinaldepot AS

Er du farmasøyt og ute etter jobb i apotek? Vitusapotek Isbjørn har ledig stillinghar ledig fast stilling. Kundemøtet er det viktigste i vår hverdag. Vi søker derfor deg som er en dyktig farmasøyt og som trives med aktiv kunderådgivning. Til den ledige stillingen ser vi etter deg som har høy arbeidskapasitet og jobber effektivt. Du har evnen til å spre godt …
1 Ledig jobb hammerfest 30.11.2019

Assistent helgestilling - medisinsk sengepost Hammerfest

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved medisinsk sengepost Klinikk Hammerfest har vi ledig 1 x 15% helgestilling for assistent i pleie. Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegrupper: Slag/geriatri, Hjerte/kar, Lunge/Kreft og andre generelle diagnoser. Arbeidsoppgaver Jobb 3 av 9 helger. Dag og aftenvakter.…
1 Ledig jobb hammerfest 03.11.2019

Overlege i Indremedisin

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Klinikk Hammerfest, Enhet for medisinske leger, har ledig fast 100% stilling som overlege i indremedisin. Om du ønsker redusert stillingsbrøk er vi åpne for det. Tiltredelse etter avtale. Fra høsten 2017 startet Finnmarkssykehuset et samarbeid med UiT Norges arktiske universitet om å undervise legestudenter i Finnmark. Derfor kan leger som blir ansatt hos os…
1 Ledig jobb hammerfest snarest

Sykepleier - kir/ort Hammerfest

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk sengeenhet er det ledig følgende stillinger: 1 x 100% fast stilling for sykepleier Sengeposten har 22 sengeplasser og behandler pasienter innenfor ortopedi, gastrokirurgi, plastikkirurgi, karkirurgi, ØNH og kreft. Vi jobber aktivt med kvalitetsforbedring og har fokus p…
1 Ledig jobb hammerfest 04.11.2019

Spesialsykepleier preoperativ poliklinikk

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har nå ledig en fast 50% stilling for anestesi- eller intensivsykepleier. Stillingen er faglig underlagt enhetsleder for anestesileger og administrativt plassert under avdelingsleder for akuttavdelingen. Preoperativ poliklinikk (POP) har to 50%-stillinger tilknyttet poliklinikken. Spesialsykepleier på POP skal i samarbeid med anestesiolog gjøre anestesivu…
1 Ledig jobb hammerfest 01.11.2019

Sykepleier - sengeenhet medisin med dialyse Hammerfest

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Medisinsk sengeenhet, Klinikk Hammerfest, er det ledig: 1 x 20% fast stilling som sykepleier, ledig omgående (helgestilling) Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegrupper: Slag/geriatri, Hjerte/kar, Lunge/Kreft og andre generelle diagnoser. Arbeidsoppgaver Daglig oppf…
1 Ledig jobb hammerfest 27.10.2019

LIS2 indremedisin

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Enhet for medisinske leger er det ledig faste stillinger som Lege i Spesialisering i indremedisin. Tiltredelse snarest etter avtale. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer! Mye takket være petroleumsvirksomheten har byen gjennomgått en rivende utvikling de siste…
1 Ledig jobb hammerfest snarest

Psykologspesialist

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) for Vest-Finnmark består av to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker; en i Alta og en i Hammerfest, døgninstitusjon i Alta samt to voksenpsykiatriske poliklinikker i Alta og Hammerfest. Voksenpsykiatrisk Poliklinikk i Hammerfest dekker kommunene Hammerfest, Kvalsund, Nordkapp og Måsøy. Poliklinikken har et poliklinisk …
1 Ledig jobb hammerfest 22.10.2019

Rådgiver - HMS

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Rådgiver nærværsarbeid/sykefraværsoppfølging Finnmarkssykehuset intensiverer sitt arbeid med å redusere sykefraværet og øke nærværet i foretaket. I den forbindelse oppretter vi en prosjektstilling som får en nøkkelrolle i det videre arbeidet. Stillingen vil få ansvar for å bistå ledere med oppfølging og avklaring av langtidssykemeldte og systematisk nærværsa…
1 Ledig jobb hammerfest 23.10.2019

Sykepleier - kir/ort Hammerfest

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk sengeenhet er det ledig følgende stillinger: 1 x 100% vikariat for sykepleier med snarlig tiltredelse Sengeposten har 22 sengeplasser og behandler pasienter innenfor ortopedi, gastrokirurgi, plastikkirurgi, karkirurgi, ØNH og kreft. Vi jobber aktivt med kvalitetsforbed…
1 Ledig jobb hammerfest 24.10.2019

Konsulent for elektroniske pasientjournalsystemer - Fag, forskning og samhandling

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved Klinikk Psykisk helsevern og rus er det ledig vikariat som EPJ-konsulent. Finnmarkssykehuset søker derfor nå etter ny konsulent for våre elektroniske pasientjournalsystemer. Stillingen er en 100% stilling - vikariat med tiltredelse snarest og til 31.12.2021. Konsulentens hovedoppgave er å sørge for at våre medarbeidere mestrer de elektroniske systemene v…
1 Ledig jobb hammerfest 23.10.2019

Koordinator for Læringssenteret

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Lærings- og mestringssenteret (LMS) har som hovedoppgave å koordinere kurs for pasienter og pårørende. Hensikten er at de som har kronisk eller langvarig sykdom skal få opplæringstilbud som gjør dem bedre i stand til å mestre sin hverdag. Opplæringen er et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og pasient/brukere. Det innebærer et nært samarbeid med mange…
1 Ledig jobb hammerfest 23.10.2019

Lege

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ved medisinsk avdeling har vi ledig vikariat som postlege ved vår generelle indremedisinske avdeling. Arbeid som postlege ved vår avdeling innebærer postarbeid slik som previsitt, visitt og epikriser bredt innen det indremedisinske faget. Som postlege i vår avdeling vil du bli godt fulgt opp, og vil jobbe på sengepost sammen med overleger ( kardiologer, lung…
1 Ledig jobb hammerfest 04.11.2019

Doktorgradsstipendiat

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Cultural competence among doctors in a culturally diverse region - better care for minority patients Doktorgradsstipendiat innen opplæring i kulturforståelse ved legeutdanningen i Finnmark. Ved Finnmarkssykehuset (FSH) og UiT Norges Arktiske universitet er det ledig en 50% stilling som doktorgradsstipendiat i fagområdet medisin og helsefag. Stillingen er led…
1 Ledig jobb hammerfest 20.10.2019

Psykologspesialist/ Psykolog

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

BUP Hammerfest yter generelle polikliniske tjenester til barn og unge fra 0 – 18 i fem kommuner langs kysten av Vest-Finnmark. Poliklinikken består av 11,5 fagstillinger, hvorav 4 psykologstillinger. Det polikliniske tilbudet inkluderer et eget sped– og småbarnsteam. Den ledige stillingen er knyttet til det ordinære polikliniske tilbudet. Vi som jobber ved B…
1 Ledig jobb hammerfest 31.10.2019

Mekaniker tunge kjøretøy

Boreal Buss AS

Samferdsel og infrastruktur

Boreal Buss AS har ledig stilling som mekaniker i Hammerfest. Arbeidsoppgaver Reparasjon og vedlikehold av kjøretøy Periodisk kjøretøykontroll Kvalifikasjoner Fagbrev som mekaniker Evne og vilje til å jobbe etter vår nullvisjon (null skader på personer, miljø og materiell) Godt humør og ønske om å yte best mulig service til våre kunder Gode samarbeidsevner, …
1 Ledig jobb hammerfest snarest

Formann verksted

Boreal Buss AS

Samferdsel og infrastruktur

Boreal Buss AS har ledig stilling som stedfortreder ved vårt verksted i Hammerfest. Arbeidsoppgaver Reparasjon og vedlikehold av kjøretøy Periodisk kjøretøykontroll Kvalifikasjoner og egenskaper Godkjenning som teknisk leder Sertifikatene BEDECE Evne og vilje til å jobbe etter vår nullvisjon (null skader på personer, miljø og materiell) Godt humør og ønske o…
1 Ledig jobb hammerfest snarest
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
  • 70.000+ unike brukere/mnd
  • Over 70.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted
  • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
  • Annonsering i sosiale medier