Ledige vikariater ved barnehagene i Iveland

Iveland kommune

Konsulenter - System- og programvare

Iveland har to kommunale barnehager, en på Vatnestrøm med èn avdeling og en på Skaiå med seks avdelinger. Det er behov for barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere til kortere og lengre vikariater i barnehagene i Iveland kommune fra våren 2020. Tiltredelse skjer etter avtale, og varigheten av vikariatene vil variere noe. Det er også mulighet for at noen…
1 Ledig jobb iveland 01.12.2019

Fagarbeider drift og utvikling

Iveland kommune

Konsulenter - System- og programvare

Iveland kommune har om lag 1300 innbyggere og ligger 40 min. kjøring nord for Kristiansand. Kommunens hovedutfordring er å bidra til økt næringsaktivitet, samt å få flere innbyggere til kommunen. Kommunestyret har gjennom kommuneplan og økonomiplan lagt til rette for en offensiv satsing for å lykkes med dette. Drift og utvikling ved Iveland kommune har fra 0…
1 Ledig jobb iveland 30.11.2019

Vikariat som regnskapskonsulent

Setesdal IKT

Konsulenter - System- og programvare

Iveland kommune har ledig et vikariat som regnskapskonsulent. Stillingen inneholder varierte oppgaver innenfor regnskapsfaget og er organisert under Rådmannens stab, økonomiavdelingen. Stillingen forutsetter at du har høyere økonomiutdanning og gode IT-kunnskaper. Du evner å jobbe raskt og effektivt, har drivkraft, godt humør og er dyktig på å yte god servic…
1 Ledig jobb iveland 28.11.2019

Barnehagelærer.

Læringsverkstedet gruppen AS

Annet

Læringsverkstedet Sjiraffen barnehage har ledig 60 % som barnehagelærer. Læringsverkstedet Sjiraffen barnehage er en toavdelings barnehage med til sammen 25 barn og 8 ansatte. Vi ligger sentralt på Asdal, kort avstand til Grimstad og Arendal med flotte naturområder i nærheten. Barnehagen har et godt arbeidsmiljø, med faglig kompetente og engasjerte voksne. D…
1 Ledig jobb bjorbekk 21.11.2019

Overlege

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i begge Agderfylkene. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 73 plasser, 3 poliklinikker organisert i ulike team og en forskningsenhet. Det er tota…
1 Ledig jobb byglandsfjord 28.11.2019

Overlege i rus- og avhengighetsmedisin

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i begge Agderfylkene. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 73 plasser, 3 poliklinikker organisert i ulike team og en forskningsenhet. Det er tota…
1 Ledig jobb bjorbekk 28.11.2019

Supply Chain Manager

SelectionPartner

Rekruttering og bemanning

Attraktiv lederstilling hos landets ledende elektronikkprodusent Vi søker etter en innovativ og engasjert leder som påvirker fortsatt effektivisering av våre verdikjeder. Via sunn videreutvikling av fleksible og effektive avdelinger, så ønsker vi optimalisering og strømlinjeformet fremskaffelse av avanserte elektronikkprodukter. Du får overordnet ansvar for …
1 Ledig jobb staubø snarest

Erfaringskonsulent

Birkenes kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ressurssenteret har ledig prosjektstilling som miljøarbeider med brukererfaring innen rus. Stillingen er tenkt knyttet til prosjekttiltaket «D Goe Selskab». Tiltaket ligger under Ressurssenteret som består helsestasjon, PPT, Spesialpedagogisk team bhg, læringssenter, SLT, flyktningtjeneste, psykisk helse og rus og psykomotorisk fysioterapi. D Goe Selskab er …
1 Ledig jobb birkeland 04.12.2019

Lucky Frisør søker erfaren frisør

Lucky Frisør

Hår- og skjønnhetspleie

Ønsker du å bli en del av Team Lucky? Lucky Frisør har over 40 års erfaring og er Sørlandets ledende frisørkjede. Vi er i dag syv frisørsalonger og er stadig på utkikk etter nye flinke medarbeidere, både frisører og lærlinger. Vi kan tilby et kreativt, trivelig og trygt arbeidsmiljø, med stort fokus på faglig utvikling. Utmerkelser: - Årets Frisørkonsern 201…
2 Ledig jobb arendal snarest Frisør

Sjukepleiar vikariat 70,66%

Setesdal IKT

Konsulenter - System- og programvare

Vil du vere med å skape det gode livet på sjukeheimen vår? Fleire av våre flinke tilsette er gravide og vi søkjer etter vikarar for desse. Vi har difor ledig eit 70,66 % vikariat som sjukepleiar. Det er ønskjeleg med tilsetting så snart som mogleg, med varigheit til 30.11.2020. Stillinga er ved Byglandsheimen, som er sjukeheimen i Bygland kommune. Stillinga …
1 Ledig jobb bygland 25.11.2019

Sjukepleiar vikariat 52,58%

Setesdal IKT

Konsulenter - System- og programvare

Vil du vere med å skape det gode livet på sjukeheimen vår? Fleire av våre flinke tilsette er gravide og vi søkjer etter vikarar for desse. Vi har difor ledig eit 52,58 % vikariat som sjukepleiar. Det er ønskjeleg med tilsetting så snart som mogleg, med varigheit til 30.11.2020. Stillinga er ved avdeling for open omsorg (heimesjukepleien). Stillinga har turnu…
1 Ledig jobb bygland 25.11.2019

Sjukepleiar/Vernepleiar vikariat 80,00 %

Setesdal IKT

Konsulenter - System- og programvare

Fleire av våre flinke tilsette er gravide og vi søkjer etter vikarar for desse. Vi har difor ledig eit 80 % vikariat som sjukepleiar eller vernepleiar. Det er ønskjeleg med tilsetting så snart som mogleg, med varigheit til 31.10.2020. Stillinga er ved Habiliteringstenesta på Byglandsfjord. Stillinga har turnus som inneber arbeid kvar 3. helg og er elles base…
1 Ledig jobb bygland 25.11.2019

Reinhalder 80 % fast

Setesdal IKT

Konsulenter - System- og programvare

Stillinga ligg under tenesteeining Teknisk drift og eigendom med fagleiar reinhald som nærmaste fagansvarleg. Arbeidsstad er for tida, Setedal vidergåande skule, avdeling Hovden. Det er 5 dagars arbeidsveke. Arbeidsoppgåver Dagleg og periodisk reinhald Det kan bli endring i arbeidsområde Kvalifikasjonar Fagbrev som reinhaldsoperatør er ein fordel Røysle for …
1 Ledig jobb bykle 27.11.2019

Lærar

Setesdal IKT

Konsulenter - System- og programvare

Bykle kommune har gode skular og ønskjer seg lærarar som kan vere med å gjere sitt til at vi blir endå betre. Skuleutvikling og gode læringsmiljø er viktige for oss. Dette ønskjer vi at lærarane våre skal engasjere seg i. Bykle kommune har to skular. Fjellgardane skule er ein rein barneskule med ca. 45 elevar, Bykle barne- og ungdomsskule har ca. 60 elevar. …
1 Ledig jobb hovden i setesdal 01.12.2019

Lærar

Setesdal IKT

Konsulenter - System- og programvare

Bykle kommune har gode skular og ønskjer seg lærarar som kan vere med å gjere sitt til at vi blir endå betre. Skuleutvikling og gode læringsmiljø er viktige for oss. Dette ønskjer vi at lærarane våre skal engasjere seg i. Bykle kommune har to skular. Fjellgardane skule er ein rein barneskule med ca. 45 elevar, Bykle barne- og ungdomsskule har ca. 60 elevar. …
1 Ledig jobb bykle 01.12.2019

Psykolog

Setesdal IKT

Konsulenter - System- og programvare

Bykle og Valle kommunar har totalt ca. 2200 innbyggarar. Kommunane har etablert felles helseteneste, der Bykle kommune er vertskommune. Helsetenesta i Bykle og Valle har 21,5 årsverk innanfor legetenesta, helsestasjons- og skulehelsetenesta, fysioterapitenesta, jordmortenesta og psykisk helse- og rustenesta. Eit overordna mål for eininga er å levere tenester…
1 Ledig jobb bykle 08.12.2019

Avdelingsleiar Byglandsheimen

Setesdal IKT

Konsulenter - System- og programvare

Vil du vere med å skape det gode livet på sjukeheimen vår? Ein av våre dyktige avdelingsleiarar har gått over i anna stilling, og vi søker no hennes etterfølger. Det er ønskjeleg med tilsetjing så snart som mogleg. Bygland kommune har ein sjukeheim som ligg på Bygland. Byglandsheimen er ein kombinert sjukeheim og omsorgssenter. Avdelinga som heiter Byglandsh…
1 Ledig jobb bygland 25.11.2019

Javautvikler med erfaring fra testdrevet utvikling?

Sørlandet Rekruttering AS

Rekruttering og bemanning

Lyst å arbeide i et av de større IT-miljøene på Sørlandet? Vår kunde i Grimstad ser etter deg som har gode Java-kunnskaper og erfaring fra testdrevet utvikling. Dersom du er nysgjerrig og vil vite mer om stillingen, ta kontakt eller send en søknad der du forteller litt om din bakgrunn, vi intervjuer fortløpende. Oppstart: Snarest Arbeidsoppgaver Utvikling av…
1 Ledig jobb grimstad snarest

2.gangs utlysning: Ledig stilling som vaktmester

Birkenes kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker etter vaktmester i 100% fast stilling fra 01.12.2019. Formålet med stillingen er å ivareta og sikre forsvarlig drift av kommunale bygningsmasser, og kommunale plasser og grøntområder. Du er en medarbeider med evne og vilje til å utføre oppgaver i tråd med gjeldende lovverk og retningslinjer. Du tar initiativ og ansvar, følger opp kommunens visjon og…
1 Ledig jobb birkeland 25.11.2019

Overlege - anestesiologi

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

AIO-avdelingen, Klinikk for Somatikk Arendal, består av enhetene Anestesi, Anestesi leger, Intensiv, Operasjon, Dagkirurgi, Akuttmottaket og Sterilsentralen. Anestesienheten leverer rundt 6000 anestesier årlig. Intensivenheten leverer årlig ca 600 respiratordøgn og ca 1500 formelle intensivdøgn i tillegg til postoperativ og annen lettere overvåkning. Sørland…
1 Ledig jobb arendal 24.11.2019

2. gangs utlysning                             Vikar for fastlege/kommunelege

Setesdal IKT

Konsulenter - System- og programvare

Liker du utfordringar? Eineståande sjanse til å få eitt år i vakre Setesdal – vi har fastlegevikariat med gode betingelser! Er du interessert i allmennmedisin og er i LIS3-løp, eller er til og med spesialist i allmennmedisin, eller berre ønsker eit år i allmennpraksis frå annan jobb og har formell legevaktkompetanse - har vi ledig 13 mnd vikariat til fastleg…
1 Ledig jobb bykle 09.12.2019

Javautvikler med erfaring fra testdrevet utvikling?

Sørlandet Rekruttering AS

Rekruttering og bemanning

Lyst å arbeide i et av de større IT-miljøene på Sørlandet? Vår kunde i Grimstad ser etter deg som har gode Java-kunnskaper og erfaring fra testdrevet utvikling. Dersom du er nysgjerrig og vil vite mer om stillingen, ta kontakt eller send en søknad der du forteller litt om din bakgrunn, vi intervjuer fortløpende. Oppstart: Snarest Arbeidsoppgaver Utvikling av…
1 Ledig jobb grimstad snarest

Senior innkjøper

Csub AS

Kjemi og kjemisk Industri / Produksjon

CSUB er en internasjonal teknologibedrift som leverer skreddersydde løsninger i GRP til en rekke anvendelsesområder. Våre markeder er i hovedsak olje & gass, fiskeoppdrett, fornybar energi og byggeindustrien. Selskapet er i en vekstfase og rekrutterer dyktige medarbeidere. Vi har egen produksjon av GRP produkter i Norge og Litauen. Våre produkter har også in…
1 Ledig jobb arendal 19.11.2019

Prosjektleder

Csub AS

Kjemi og kjemisk Industri / Produksjon

CSUB er en internasjonal teknologibedrift som leverer skreddersydde løsninger i GRP til en rekke anvendelsesområder. Våre markeder er i hovedsak olje & gass, fiskeoppdrett, fornybar energi og byggeindustrien. Selskapet er i en vekstfase og rekrutterer dyktige medarbeidere. Vi har egen produksjon av GRP produkter i Norge og Litauen. Vi søker nå en dyktig pros…
1 Ledig jobb arendal 19.11.2019

Vikarierende Salgsmedarbeider deltid Dressmann Odden Senteret

Varner-gruppen

Varehandel Detaljist

På Dressmann elsker vi glade mennesker! Vi har stor tro på at glade mennesker gir glade opplevelser og vår målsetning er å få alle våre kunder i godt humør. Vi ønsker at våre kunder skal oppleve service, kvalitet og utvalg til den beste prisen. Vi er nøye i jakten på de rette personene, og vi gir oss ikke før vi finner folk som… SMILER! vil ha det gøy på job…
1 Ledig jobb grimstad 20.11.2019 Butikkmedarbeider/selger, deltid/ekstrahjelp

Engasjert og motivert selger til Gromstad auto nyttekjøretøy

Gromstad Auto AS

Bil, kjøretøyer og utstyr Salg / Verksted

Vi satser offesivt på Volkswagen i Aust-Agder og ønsker å opprettholde og videreutvikle vår markedsposisjon. Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest solgte arbeidsplass på fire hjul og vi har mange spennende produkt nyhter i tiden som kommer. Vi søker derfor etter en salgskonsulent som vil inngå i vårt ambisiøse selger-team, for salg av nyttekjøretøy og firm…
1 Ledig jobb arendal 25.11.2019

Drift av virtuelle skrivebord

Sørlandet Rekruttering AS

Rekruttering og bemanning

Til vår kunde søker vi bistand til arbeid med VDI Images. Vekst og bruk av virtuelle desktoper har hatt en stor økning, og for å dekke opp nye krav og behov så trenger vi bistand til arbeid med VDI Images for et lengre prosjekt i Grimstad. Oppstart er januar og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke i dag-vi selekterer og intervjuer fortløpende. Noen a…
1 Ledig jobb grimstad snarest

Overlege - gastroenterologisk kirurgi

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Sykehuset i Arendal er en del av Sørlandet sykehus og har akuttfunksjon for en befolkning på 115 000. Vi har ledig 100 % fast stilling som overlege, spesialist i gastroenterologisk kirurgi. Kirurgisk avdeling består av seksjoner for gastroenterologisk kirurgi, urologi og plastikk kirurgi. Arendal utfører robotassisterte operasjoner innen urologi, gastrokirur…
1 Ledig jobb arendal 08.12.2019

Er du vår nye spesialist i forbrenningsteknologi?

Sørlandet Rekruttering AS

Rekruttering og bemanning

TeamTec AS utvikler i samarbeid med Sintef en ny innovativ teknologi for småskala varme- og strømproduksjon fra avfallsforbrenning. Løsningen som er containerbasert for smidig transport kan monteres på plass for lokal gjenvinning av lokalt avfall i for eksempel isolerte samfunn eller i akutte situasjoner. Målsettingen for prosjektet er å utvikle en løsning s…
1 Ledig jobb tvedestrand 24.11.2019

Intern utlysning - Helsefagarbeider - vikariat

Birkenes kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig et vikariat i Hjemmetjenesten som Helsefagarbeider fra 06.januar 2020 til og med 03.01.2021 Stillingen består i helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak overfor brukere med akutt sykdom/skade og med kronisk sykdom og funksjonssvikt, syke og friske eldre med behov for pleie og omsorg, samt grupper som…
1 Ledig jobb birkeland 21.11.2019

Svangerskapsvikariat - sykepleier 60%

Birkenes kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hjemmesykepleien er en del av Enhet hjemmetjenester i Birkenes Kommune. Hjemmesykepleien yter lovpålagte tjenester til hjemmeboende I alle aldere. Brukergruppen er sammensatt, men de fleste av våre brukere er elder. I hjemmesykepleien arbeider det sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi vektlegger at våre pasienter skal oppleve respekt, trygghet og forutsigbarh…
1 Ledig jobb birkeland 28.11.2019

DPS Aust-Agder søker  psykologspesialist

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Aust-Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF. DPS Aust-Agder gir allmennpsykiatriske spesialisthelsetilbudet til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse, i Aust-Agder fylket, samt til deres pårørende. Spesialisthelsetilbudet omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utr…
1 Ledig jobb bjorbekk 03.12.2019

Salgssjef

Scanmatic AS

Elektronikk Produksjon / Service

Er du vår nye salgssjef og i tillegg har interesse for lederskap, teknologi og innovasjon? Da kan du være den vi ser etter. Scanmatic AS har en ledende posisjon i markedet, og til stillingen som salgssjef ser vi etter en tydelig og motiverende leder. Dette for en salgsavdeling med komplekse leveranser, og hvor vekstnøkkelen og de store ambisjonene til selska…
1 Ledig jobb arendal snarest

Group CFO

Scanmatic AS

Elektronikk Produksjon / Service

Er du vår nye Group CFO og i tillegg har interesse for teknologi og innovasjon? Da kan du være den vi ser etter. Til nyopprettet stilling som Group CFO, ser vi etter deg som gjennom god forretningsforståelse og kommersiell orientering aktivt skal være med å bidra til utvikling av Gruppen videre. Vi har høye ambisjoner om videre vekst, og rett person får være…
1 Ledig jobb arendal snarest

Elektronikkingeniør søkes til innovativ stilling innen produktutvikling

Sørlandet Rekruttering AS

Rekruttering og bemanning

Er du initiativrik, sulten på kunnskap og opptatt av kvalitet? Er du klar for en selvstendig og utfordrende stilling i et stort internasjonalt konsern? For å kunne tilby nye spennende prosjekter til våre kunder innenfor energi-, offshore- og forsvarssektoren ønsker Kitron å styrke sitt utviklingsteam med en dyktig elektronikkingeniør. Arbeidsoppgaver Utvikli…
1 Ledig jobb arendal snarest

Konsulentbistand til ett langvarig utviklingsprosjekt 

Sørlandet Rekruttering AS

Rekruttering og bemanning

Vår kunde i Grimstad skal etablere en meldingstjeneste (Apache Kafka) som kan tilbys utviklingsprosjekter/utviklingsoppgaver. Apache Kafka versjonen er basert på Confluent sin plattformleveranse. Det er behov for en konsulent som kan ta ansvar for å implementere tjenesten, i dette ligger alt fra planlegging, etablering og forvaltning/drift. Teknikere fra utv…
1 Ledig jobb grimstad snarest

Chief Technology Officer

SelectionPartner

Rekruttering og bemanning

Selskapsviktig rolle hos verdensledende aktør Med overordnet ansvar for selskapets utviklingsmiljø, søker vi en samhandlingsorientert og strategisk leder. I tillegg til å lede og utvikle svært kompetente kollegaer, innebærer rollen ansvar for selskapets globale leveringsevne til sivilt og militært marked. Herunder produktutvikling, markedsoptimalisering og k…
1 Ledig jobb grimstad snarest

Dreven på PLS-programmering?

Sørlandet Rekruttering AS

Rekruttering og bemanning

TeamTec AS som er en del av IMS-gruppen er en ledende, internasjonal produsent av rensesystemer for ballastvann, forbrenningsovner og ejektorer til maritim næring. TeamTec ble etablert i 1984, og har opparbeidet sterke merkevarer og et godt renommé. TeamTec er stolte av å levere kvalitetsprodukter til kunder i hele verden. For vår tekniske avdeling søker vi …
1 Ledig jobb tvedestrand 24.11.2019

Har du lyst å bli med i utviklingen av grønne løsninger? 

Sørlandet Rekruttering AS

Rekruttering og bemanning

TeamTec AS utvikler i samarbeid med Sintef en ny innovativ teknologi for småskala varme- og strømproduksjon fra avfallsforbrenning. Løsningen som er containerbasert for smidig transport kan monteres på plass for lokal gjenvinning av lokalt avfall i for eksempel isolerte samfunn eller i akutte situasjoner. Målsettingen for prosjektet er å oppfylle de strenge …
1 Ledig jobb tvedestrand 24.11.2019

Rådgjevar kart og planfag

Setesdal IKT

Konsulenter - System- og programvare

Vil du vere med å løfte oss? Bykle kommune er staden for faglege utfordringar. Her kan du vere med i eit fagmiljø med eit stort trykk, i spennet frå store utbyggingsprosjekt med investorar til varig vern av natur og samhandling med regionale styresmakter. Kart og sjløvbetjeneingsløysingar vil vere stadig viktigare som verktøy og som kanal i samhandlinga med …
1 Ledig jobb bykle 22.11.2019