Fagarbeider våken nattevakt 66% Lysneveien 61

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet botjenester yter tjenester til mennesker med utviklingshemming med varierende bistandsbehov. Formålet er å gi utviklingshemmede opplæring og tilrettelegging i dagliglivets gjøremål. Virksomheten består av 8 avdelinger, beliggende på Langhus, i Kråkstad og i Ski. Virksomheten har pr. i dag ca. 250 ansatte, og tilbyr e-læringskurs til alle ansatte. …
1 Ledig jobb ski 30.09.2019

SYKEPLEIER 100 % fast - rehab- og korttidsavdeling

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Finstadtunet er et nytt og moderne sykehjem som har til sammen 86 sykehjemsplasser, fordelt på fire avdelinger. I tillegg har vi startet en egen bemanningsenhet. Finstadtunet tilbyr forebyggende og helsefremmende tjenester til innbyggere i Ski kommune, og er samtidig en institusjon hvor det er godt å bo. Avdelingene er en del av et forebyggende senter som bl…
1 Ledig jobb ski 20.09.2019

SYKEPLEIER, 100 % fast

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Finstadtunet er et nytt og moderne sykehjem som har til sammen 86 sykehjemsplasser, fordelt på fire avdelinger. I tillegg har vi startet en egen bemanningsenhet. Finstadtunet tilbyr forebyggende og helsefremmende tjenester til innbyggere i Ski kommune, og er samtidig en institusjon hvor det er godt å bo. På vårt sykehjem har vi en spennende arbeidshverdag me…
1 Ledig jobb ski 30.09.2019

Åpen søknad Assistent / Helsefagarbeider / Sykepleier

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Langhus bo- og servicesenter ligger sentralt til på Langhus, og består av to langtidsavdelinger med 13 pasienter, en mottaksavdeling for utskrivningsklare pasienter fra sykehus, kafeteria og omsorgsboliger. Mottaksavdelingen er planlagt flyttet. Vi har en aktiv kulturenhet som bidrar til ekstra trivsel for pasientene på sykehjemmet, og for beboerne i omsorgs…
1 Ledig jobb ski snarest

Åpne søknader/Sommerjobber/Praksisplasser

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Alle våre ledige stillinger lyses ut i rekrutteringsportalen, og vi ber interesserte søke elektronisk på aktuelle stillinger der. Ski kommune tar også imot åpne søknader, MEN disse benyttes først og fremst i tidsavgrensede vikariater og blir liggende i en felles database. Ved behov kan virksomhetene gå inn der og finne aktuelle søkere. Ved årsskiftet hvert å…
1 Ledig jobb ski 31.12.2019

Fast stilling som pedagogisk leder

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hvis du brenner for gode relasjoner og engasjerer deg i barn og voksne for å skape høyere kvalitet i barnehagen – da vil vi snakke med deg! I Oppegård kommunes barnehager leker og lærer hver dag ca. 1600 barn, og vi er opptatt av at de skal få den beste starten på opplæringsløpet som mulig. Det er der du kommer inn! 100 % fast stilling som pedagogisk leder e…
1 Ledig jobb ski 06.10.2019

Hjemmetjenesten søker sykepleiere

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ski kommune bygger velferd på innbyggernes ressurser, teknologiske løsninger, samhandling og koordinerte tjenester. Hjemmetjenesten har base i Ski sentrum og består av engasjerte og faglig dyktige ansatte. Som sykepleier håndterer du sammensatte problemstillinger hos brukerne, noe som krever faglighet og engasjement. Hjemmetjenesten har ledig 2 faste 100% st…
1 Ledig jobb ski 30.09.2019

Pedagog i Spesialpedagogisk team

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Spesialpedagogisk team (SPT) for barn i barnehager i Ski kommune består av 26 ansatte som skal yte riktig og god hjelp til barn med spesielle behov i barnehagealder. I SPT arbeider bl.a. spesialpedagoger, barnehagelærere, fagarbeidere og vernepleiere. Teamet er organisert med pedagoger og fagarbeidere som arbeider i barnehagene med gjennomføringen av ulike m…
1 Ledig jobb ski 04.10.2019

Daglig leder

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du vår nye toppleder? Follo lokalmedisinske senter (Follo LMS) er et interkommunalt selskap som fra 2020 vil eies av Frogn, Ås og Enebakk kommune i Follo. Selskapet består av to enheter, kommunal akutt døgnpost (KAD og UK pasienter) med 10 sengeplasser og legevakt for ca 50.000 innbyggere i tillegg til alarmsentral for ca 120 000 innbyggere. Selskapet ble…
1 Ledig jobb ski 26.09.2019

Vil du bli støttekontakt?

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Støttekontakttjeneste kan gis til personer som ikke kan delta på ulike fritidsaktiviteter på grunn av fysiske, psykiske eller sosiale begrensninger. Vi har til en hver tid behov for støttekontakter til oppdrag med ulikt omfang. Våre tjenestemottakere er barn, ungdom og voksne med ulik grad av behov for tilrettelegging. Dersom du ønsker å vite mer om støtteko…
1 Ledig jobb ski snarest

Kafé medarbeidere

Alba catering

For en ny kafe i Bekkestua, Bærum søker Alba Catering 50% kafemedarbeider 100% kafemedarbeider Det må påregnes arbeid i helger og kvelder (vanligvis til kl.22). Arbeidsoppgaver: Klargjøre til servering og opprydning Servering Kassa behandling Enkel matlaging Yte maksimal service over for våre gjester Rengjøring og sett serviser på plass Kvalifikasjoner: Serv…
2 Ledig jobb ski snarest Annet

Servicerørlegger

Assemblin AS

VVS og rørlegger

Å være servicerørlegger i Assemblin AS betyr at du er meget faglig dyktig i rørfaget. I tillegg skal du være kundeorientert, serviceinnstilt, lærevillig, like å jobbe selvstendig og ta ansvar for at kunden har lyst til å bruke Assemblin videre. Å jobbe som servicerørlegger betyr at du blir vist tillit og at du tar på deg rollen som vårt ansikt utad. Du har u…
5 Ledig jobb ski snarest

Anleggsleder innen tunnel

Inhouse AS

Bemanning, rekruttering og omstilling

For vår kunde søker vi nå en anleggsleder for ansvarsområde innen tunnel. Arbeidsoppgaver: - Være selskapets representant på anleggsstedet - Planlegging, styring og kontroll av utførelse, fremdrift og ressursbruk på anlegg. - Oppfølging av kvalitet, helse, sikkerhet og arbeidsmiljø - Fortløpende dokumentasjon - Delta i utførelsen ved behov. - Bestille materi…
1 Ledig jobb ski snarest Lederstilling