Sykepleier - natt - Finstadtunet

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Finstadtunet er et nytt og moderne sykehjem som har til sammen 86 sykehjemsplasser, fordelt på fire avdelinger. Avdelingene er en del av et forebyggende senter som blant annet inneholder et flott treningssenter, ett varmtvannsbasseng, golfbane og kulturarena med kafé. Vi har stort fokus på kultur som helsefremmende tiltak. Finstadtunet har egen fagutvikler o…
1 Ledig jobb ski 30.11.2019

Frisklivsveileder på Frisklivssentralen

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Frisklivsveilederne på Frisklivssentralen har en viktig rolle i kommunens forebyggende arbeid. Til stillingen ligger administrativt arbeid, individuell oppfølging av innbyggere, undervisning samt gjennomføring av kurs og treningsgrupper. Evnen til å koordinere innsats på tvers av virksomheter og til å jobbe selvstendig er viktige egenskaper hos Frisklivsveil…
1 Ledig jobb ski 28.11.2019

Sykepleiere - Solborg bo- og aktiviseringssenter

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Solborg bo- og aktiviseringssenter har 84 sykehjemsplasser og 28 dagsenterplasser. Sykehjemsavdelingene har plasser for personer med kognitiv svikt, alderspsykiatri og somatikk. Solborg ”sykehjemmet med det store hjertet” ønsker at alle våre medarbeidere bidrar til å gi våre beboere positive møter og gylne øyeblikk.Vårt kjøkken vant prisen for årets Matglede…
1 Ledig jobb ski 30.11.2019

Miljøterapeut 100% stilling

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet botjenester yter tjenester til mennesker med utviklingshemming med varierende bistandsbehov. Formålet er å gi utviklingshemmede opplæring og tilrettelegging i dagliglivets gjøremål. Virksomheten består av 8 avdelinger, beliggende på Langhus, Kråkstad og i Ski. Virksomheten har ca. 250 ansatte, og tilbyr e-læringskurs til alle ansatte. I tillegg ha…
1 Ledig jobb ski 30.11.2019

Tilkallingsvikarer SFO

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

SFO er en frivillig skolefritidsordning før og etter skoletid for alle barn på 1.- 4 trinn. SFO holder til i skolens nyeste bygg og har sambruk med 1. trinn. Skoleåret 2019/2020 er det 204 barn på SFO fordelt på tre baser. På Ski skoles SFO er vi opptatt av å få en god balanse mellom fri lek og voksenstyrte aktiviteter. Vi arbeider med å utvikle sosial kompe…
1 Ledig jobb ski 30.11.2019

Vi søker en koordinator Systematisk Ferdigstillelse til Follobaneprosjektet, delprosjekt Ski

Bane NOR SF

Bygg- og anleggsleverandører, Jernbane og sporvei, Transport

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Bane NOR bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og et bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får Nordens lengste jernbanetunnel. Sammen med Østfoldbanen skal Follobanen legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig transpo…
1 Ledig jobb ski 01.12.2019

SYKEPLEIER, 80 % fast stilling

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Finstadtunet er et nytt og moderne sykehjem som har til sammen 86 sykehjemsplasser, fordelt på fire avdelinger. I tillegg har vi en egen bemanningsenhet. Finstadtunet tilbyr forebyggende og helsefremmende tjenester til innbyggere i Ski kommune, og er samtidig en institusjon hvor det er godt å bo. På vårt sykehjem har vi en spennende arbeidshverdag med forskj…
1 Ledig jobb ski 25.11.2019

Helsesykepleier 3 faste stillinger

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten vil i Nordre Follo kommune være organisert i Virksomhet helsetjenester for barn, unge og deres familier. Virksomheten knyttes tett inn i det tverrfaglige samarbeidet med de andre virksomhetene i Nordre Follo. Virksomheten gir tjenestetilbud til aldersgruppen 0-23 år. Målsetningen i vår virksomhet er å gi barn, un…
1 Ledig jobb ski 17.11.2019

IKT teknisk ressurs

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Follo lokalmedisinske senter (LMS) er et interkommunalt selskap drevet av Follo kommunene Frogn, Ås og Enebakk. Selskapet består av to enheter, døgnåpen legevakt med legevaktsentral og døgnpost (KAD). Follo LMS har tilholdssted på Ski sykehus som ligger ca 20 min fra Oslo. Forbindelsen til Oslo går via tog eller buss fra Ski sentrum. Ønsker du faglige utford…
1 Ledig jobb ski 22.11.2019

Psykologspesialist

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

DPS Follo, Seksjon for Gruppeterapi har fast stilling ledig for Psykologspesialist. Seksjonen driver med utredning og behandling av pasienter med langvarig psykisk problematikk som personlighetsforstyrrelser og psykosomatiske smertelidelser. Metoden er hovedsakelig gruppepsykoterapi, men også en del individuell utredning og behandling. Mentaliseringsbasert b…
1 Ledig jobb ski 24.11.2019

Legeleder/medisinskfaglig overlege

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Follo lokalmedisinske senter (LMS) er et interkommunalt selskap drevet av Follo kommunene Frogn, Ås og Enebakk. Selskapet består av to enheter, døgnåpen legevakt med legevaktssentral og døgnpost (KAD). Follo LMS har tilholdssted på Ski sykehus som ligger ca 20 min fra Oslo. Forbindelsen til Oslo går via tog eller buss fra Ski sentrum. Ønsker du faglige utfor…
1 Ledig jobb ski 18.11.2019

Avdelingsleder  legevakt

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Follo lokalmedisinske senter (LMS) er et interkommunalt selskap drevet av Follo kommunene Frogn, Ås og Enebakk. Selskapet består av to enheter,Døgnåpen legevakt og døgnpost (KAD). Follo LMS har tilholdssted på Ski sykehus som ligger ca 20 min fra Oslo. Forbindelsen til Oslo går via tog eller buss fra Ski sentrum. Vil du være med å videreutvikle Follo lokalme…
1 Ledig jobb ski 18.11.2019

Ambulansearbeider / Paramedic

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

I Oslo og Akershus er det Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus, Ullevål som har ansvaret for bil- og båtambulanse, luftambulanse, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK/113) og pasientreiser. Klinikkens hovedoppgave er således rettet mot behandling av pasienter før de regnes som innlagte pasienter. Ambulanseavdelingen utførte ca. 168.000 oppdr…
1 Ledig jobb ski 19.11.2019

Driftstekniker

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet Eiendom i Ski kommune har ansvar for å gjennomføre byggeprosjekter, enten som nybygg, eller tiltak i eksisterende bygninger. I tillegg til at Ski kommunes boligkontor er en del av virksomheten, har virksomheten også ansvar for drift, vedlikehold og renhold av Ski kommunes bygninger, totalt ca. 185 000 m2. Virksomhet Eiendom driftsavdeling, har ans…
1 Ledig jobb ski 20.11.2019

Psykolog

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du en spennende stilling i et engasjerende og aktivt fagmiljø? Vi søker etter en psykologvikar i 18 måneder, som kan være med på å utvikle klinikken videre. Vi søker spesielt etter deg som har erfaring fra BUP og erfaring fra arbeid med spedbarn og småbarn. BUP Follo utreder, diagnostiserer og gir behandlingstilbud til barn/ungdom (0-18 år) med psykis…
1 Ledig jobb ski 15.11.2019

Er du en av våre nye sykepleiere?

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du være med og videreutvikle Hjemmesykepleien sine gode tjenester til innbyggerne? Er du faglig engasjert og opptatt av å levere kvalitet i det du gjør? Da er dette jobben for deg! Hjemmesykepleien i Ski vil fra nyttår bestå av 4 avdelinger med base i Ski sentrum og mange engasjerte og faglig dyktige ansatte. Vi leter etter flere sykepleiere som ønsker å…
1 Ledig jobb ski 17.11.2019

Åpne søknader/Sommerjobber/Praksisplasser

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Alle våre ledige stillinger lyses ut i rekrutteringsportalen, og vi ber interesserte søke elektronisk på aktuelle stillinger der. Ski kommune tar også imot åpne søknader, MEN disse benyttes først og fremst i tidsavgrensede vikariater og blir liggende i en felles database. Ved behov kan virksomhetene gå inn der og finne aktuelle søkere. Ved årsskiftet hvert å…
1 Ledig jobb ski 29.09.2019

Lege til Nordre Follo Legevakt

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Nordre Follo Legevakt åpner 1.januar 2020, og i den forbindelse ønsker vi å engasjere selvstendig næringsdrivende legevaktsleger. Legevakten vil være bemannet med kommunalt ansatte leger i tiden 08.00 - 16.00 på hverdager Nordre Follo Legevakt er legevakt for den nye kommunens 60.000 innbyggere og andre som midlertidig arbeider, bor eller oppholder seg i kom…
1 Ledig jobb ski snarest

Åpen søknad Assistent / Helsefagarbeider / Sykepleier

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Langhus bo- og servicesenter ligger sentralt til på Langhus, og består av to langtidsavdelinger med 13 pasienter, en mottaksavdeling for utskrivningsklare pasienter fra sykehus, kafeteria og omsorgsboliger. Mottaksavdelingen er planlagt flyttet. Vi har en aktiv kulturenhet som bidrar til ekstra trivsel for pasientene på sykehjemmet, og for beboerne i omsorgs…
1 Ledig jobb ski snarest

Vil du bli støttekontakt?

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Støttekontakttjeneste kan gis til personer som ikke kan delta på ulike fritidsaktiviteter på grunn av fysiske, psykiske eller sosiale begrensninger. Vi har til en hver tid behov for støttekontakter til oppdrag med ulikt omfang. Våre tjenestemottakere er barn, ungdom og voksne med ulik grad av behov for tilrettelegging. Dersom du ønsker å vite mer om støtteko…
1 Ledig jobb ski snarest

Kafé medarbeidere

Alba catering

For en ny kafe i Bekkestua, Bærum søker Alba Catering 50% kafemedarbeider 100% kafemedarbeider Det må påregnes arbeid i helger og kvelder (vanligvis til kl.22). Arbeidsoppgaver: Klargjøre til servering og opprydning Servering Kassa behandling Enkel matlaging Yte maksimal service over for våre gjester Rengjøring og sett serviser på plass Kvalifikasjoner: Serv…
2 Ledig jobb ski snarest Annet

Servicerørlegger

Assemblin AS

VVS og rørlegger

Å være servicerørlegger i Assemblin AS betyr at du er meget faglig dyktig i rørfaget. I tillegg skal du være kundeorientert, serviceinnstilt, lærevillig, like å jobbe selvstendig og ta ansvar for at kunden har lyst til å bruke Assemblin videre. Å jobbe som servicerørlegger betyr at du blir vist tillit og at du tar på deg rollen som vårt ansikt utad. Du har u…
5 Ledig jobb ski snarest

Anleggsleder innen tunnel

Inhouse AS

Bemanning, rekruttering og omstilling

For vår kunde søker vi nå en anleggsleder for ansvarsområde innen tunnel. Arbeidsoppgaver: - Være selskapets representant på anleggsstedet - Planlegging, styring og kontroll av utførelse, fremdrift og ressursbruk på anlegg. - Oppfølging av kvalitet, helse, sikkerhet og arbeidsmiljø - Fortløpende dokumentasjon - Delta i utførelsen ved behov. - Bestille materi…
1 Ledig jobb ski snarest Lederstilling